פורום ארץ הצבי Enter the forum
Articles
Discussions
About FAZ
FAZ people
columns
Links
Previous page
Bulletine Board

SearchFeedbackAdd to Favorites
RSS Feed
מה זה?
למי לקשור כתרים?
דוד סיון (יום שני, 29/05/2006 שעה 1:45)


למי לקשור כתרים?

ד''ר דוד סיוןדן מרגלית: דוחקים את נתניהו מראשות רשימת מקבלי הצל''שים, וזה מנוגד לאמת.
נתניהו, בגיבוי אריאל שרון ובסיוע אגפי מאולמרט, הגה ויזם ןהעז וביצע. הוא שיקם משק הרוס על גב העניים כי לא היתה ברירה. מילא את קופת הלאום .... על חשבון החלשים כי לא היה מישהו אחר שיישא במעמסה.
''כל הכבוד ביבי...'', מוסף שבת, מעריב, 19.5.2006, עמ' 3

אברהם הירשזון
אברהם הירשזון: זוהי מגמה חיובית אך אין לקחת נתונים אלה כמובנים מאליהם. הצמיחה לה אנו עדים היום הינה תוצאה של יישום מדיניות כלכלית ברורה ועקבית, השמה במרכזה - ריסון תקציבי ועידוד הסקטור הפרטי....
זה מאד מכובד לראות שמתנגדים לגישה הפוליטית (התנתקות והתכנסות) של בנימין נתניהו מחליטים להלל את המדיניות הכלכלית שלו. מדבריו של דן מרגלית משתמע שנתניהו ראוי לצל''ש, לא פחות. מצד שני הוא לא מוותר על התירוצים (''לא היתה ברירה''; ''לא היה מישהו אחר''). הירשזון בעצם אומר שהצמיחה היא בזכות המדיניות הכלכלית עליה דיבר נתניהו.

נתניהו לא נהג על פי הפתגם 'צדיק מלאכתו נעשית על ידי אחרים', ובחר לנצל את השעה שנזדמנה לו ולטעון ש''תקפו בארסיות את המדיניות שלי...''. הוא גם נתן לעצמו צל''ש:
אנחנו בנינו כאן מנוע כלכלי רב עוצמה שכל העולם מתפעל ממנו,.... ייקח לממשלה הזאת הרבה זמן לקלקל אותו, אבל אני חייב להגיד שהם כבר התחילו לקלקל אותו.בנימין נתניהו
בנימין נתניהו
נתניהו ראוי לכבוד ולהערכה על תרומתו החשובה לצמיחה ולשיפור במצב הכלכלי של ישראל. אבל מזה ועד זכאות לצל''ש המרחק הוא רב. נזכיר שבעצם נתניהו חדל כמעט לעסוק בעניני משרד האוצר בערך כשנה ומשהו לאחר שנכנס לתפקידו (בנימין נתניהו – סיכום תקופה) ולאחר עוד כשנה אפילו התפטר בניגוד להבטחתו. החשיבות של 2 הטענות הללו ברורה כאשר נזכור שההתפטרות לא נבעה משיקולי מדיניות כלכלית, ופגעה במימוש יעדי המדיניות שהתווה.שני הגורמים העיקריים בהנעת הצמיחה של המשק הישראלי לא הוזכרו כלל על ידי מרגלית, הירשזון, נתניהו ואחרים שהשתתפו לאחרונה בחגיגת התשבחות. אבל הגורמים הללו הם, הם שהניעו את תהליך הצמיחה המהיר. הראשון משני הגורמים הללו טיפל במחסום האשראי אשר העיק על המשק מסוף תקופת כהונתו של סילבן שלום במשרד האוצר, ולא מעט באשמתו. עומס החוב הציבורי על המשק – שיעור החוב לתמ''ג היה גורם עיקרי לעליית הריבית במשק. כתוצאה נוצר במגזר הפרטי קושי משמעותי להשיג מקורות הון במחיר סביר, דבר ש'דיכא' את המשק הפרטי ואת היכולת של השגת אשראי בשוק הבינלאומי. הענקת הערבויות על ידי ממשלת ארה''ב היא שאיפשרה את התחלת התהליך של הורדת הריבית המוניטרית, ללא טיפול נחוץ בעומס החוב הציבורי. לכן הוקלו הקשיים בהשגת מקורות הון בשוק הפרטי ועל ידי גופים ציבוריים.

הגורם העיקרי שהניע את הצמיחה במשק שלנו היה גל הצמיחה חסרת התקדים בכלכלה העולמית. מבחינת המשק הישראלי ההשפעה של הצמיחה במשק האמריקאי היתה המנוע המהותי ביותר. כידוע לנו הצמיחה במשק הזה הונעה בעיקר על ידי אמצעי מדיניות מוניטרית ופיסקלית מרחיבה, חסרי תקדים במשך מספר שנים. התעלול הזה של נגיד הבנק המרכזי גרינספאן והנשיא בוש גרם לעליה ניכרת בגירעונות התקציביים ובמאזן התשלומים וגם בעומס החוב הציבורי על המשק האמריקאי. בעצם הניעו את הכלכלה האמריקאים באמצעות הון ואשראי – באמצעות נכונות של משקים כמו סין, קוריאה הודו וארצות צומחות אחרות להלוות . זהו מצב לא יציב ולא מאוזן שמאפשר למשק האמריקאי לקנות ולקנות על חשבון החסכנות במשקים אחרים, נכונות שהיא לא בלתי מוגבלת. אם וכאשר תשתנה המגמה הזאת תואט מאד הצמיחה במשק שלנו (צמיחה – עד מתי?).

גם הטענות של דן מרגלית שלא היתה ברירה ולא היה מישהו אחר הן לא נכונות. כך גם לא נכונה הטענה שהרפורמה בקרנות הפנסיה היתה כל כך דחופה. היתה ברירה היכן לקצץ אלא שנתניהו העדיף לא להיאבק (על קיצוץ תקציב הביטחון) למימושה. קופת הלאום התמלאה בגלל תהליך הצמיחה שהמדיניות של נתניהו היתה לה רק גורם מסייע. גם ההבטחות של נתניהו שפירות הצמיחה יגיעו לכל פינות המשק עוד לא קויימו כך שבעצם 'חשבון' העניים עוד נמשך.

כדי לראות זאת די אם נסתכל על הנתונים מסקר כח אדם לרבע הראשון של שנת 2006. אחד הסימנים המובהקים לשיפור המצב אצל הנמצאים בתחתית סולם ההכנסות הוא שיעור ההשתתפות בכוח העבודה. מאז שהחלה הצמיחה בשנת 2003 אנחנו רואים מגמת עליה אבל מאד איטית. גם מספר המועסקים גדל אלא שהוא גדל בקצב מאד איטי וכך קורה עם הירידה המתמשכת בשיעור האבטלה. למרות שנרשמת עליה בסך ההכנסה לנפש (תמ''ג לנפש), רמת החיים עולה, היא כנראה עולה מהר עבור בעלי השכר הגבוה, בעוד בעלי השכר הנמוך ואלו שלא בכוח העבודה לא ממש חשים בכך.

דבר חשוב נוסף עולה מנתוני התעסוקה: הגידול במספר העובדים במשק הציבורי הוא אחד המנועים העיקריים לגידול במספר המועסקים. גורם שני שכלול בחישוב הזה הוא תעסוקה חלקית. אז הרמזים והאמירות שפיזר נתניהו בתקשורת על חילחול פירות הצמיחה לכל פינה אין להם על מה לסמוך עדין. ה'לחץ' על נתניהו בהקשר הזה הוא מובן. הרי בחר לקצץ בתקציבי הרווחה כמקור כמעט יחיד להורדת ההוצאה הממשלתית והגירעון. הוא גם לא ממש טיפל בבעיית 'השמן והרזה' כי הרי מספר המועסקים במשק עולה בזכות התרחבות התעסוקה במגזר הציבורי. מכאן שגם טענתו של הירשזון על עידוד המגזר הפרטי היא ברווז צולע.

עם כל הביקורת שיש לי על התנהלותו של נתניהו, אסור לנו לשכוח את המאבקים וההצלחות של נתניהו בהצבת יעדי מדיניות כלכלית והשגתם. בצד הזכות יש לנו את המשך תהליך ההפרטה (בזק ואל-על), הרפורמה בשוק ההון, צימצום הגירעון בתקציב, הרפורמה בקרנות הפנסיה ובהורדת נטל המס. בצד החובה נמצא את חוסר הטיפול בהורדת שיעור החוב הציבורי, התרחבות התעסוקה במגזר הציבורי כמנוע חשוב לגידול בתעסוקה, טיפול לא מאוזן בבעיית קרנות הפנסיה, הרפורמה שהובטחה במבנה חברת החשמל והפרטתה (מאיימת הועד...) ויתורים חשובים בעניין הרפורמה בשוק ההון (בנימין נתניהו – סיכום תקופה).נתניהו לא בנה מנוע רב עוצמה, כפי שטען, אבל הוא צודק שאת התהליך שהוא הניע, למרות אי ההצלחות, יהיה קשה להסיט. יחד עם זאת המלאכה, שנתניהו נטש לפני הזמן, עוד רבה עד שהמשק הישראלי יהפוך למנוע רב עוצמה. לכן צריך לברך על תרומתו כי הוא תרם יותר מרבים שקדמו לו. אבל בין התרומה הזאת והצל''ש המרחק עוד רב.

אם כבר לקשור כתרים אז למחוללי הצמיחה המהירה בארה''ב, הנשיא בוש ונגיד הבנק המרכזי גרינספאן. גם זה רק במבט קצר טווח כי תוצאת המדיניות המרחיבה, שניהלו במשך מספר שנים, היא האיום על היציבות של הכלכלה העולמית. גם המשקים שכבר צומחים לא מעט שנים בקצבי שיא, כמו של סין והודו, ראויים לציון.
חזרה לפורום

הצגת המאמר בלבד
הדפסת המאמר קפל תגובות פרוש תגובות תגובה למאמר
 
 


על גזענות וצמיחה: חשיבות איכות החומר האנושי ונתונים ביולוגיים
מיכאל שרון (יום שני, 29/05/2006 שעה 12:22) הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

אנשים הם יצורים ביולוגיים, ואין להתעלם מעובדות הביולוגיה. גם כאן, הסיכוי שפרענק יהיה עצל, רע, בעל נטייה ערמומית לעשות מניפולציות נוכליות, חסר אתיקה, תוקפן ושרירותי אם ינתן לו כוח, וגם בעל חשיבה לא יעילה, הוא גדול משמעותית מהסיכוי שתמצא תופעות אלה ביליד צ'כיה או פולין. גרוזיני ואתיופי או רומני (שהינו גם בעל איכויות גינטיות של צועני וסלבי) שונה באחוז גבוה של המקרים מאדם ממוצא מרכז-אירופי.

הבעייה הנוספת היא שהמזרחי, או בעל התכונות הביולוגיות הנמוכות גם פועל תכופות בשנאה מוסתרת ותוך פוגענות סמוייה בקאוקזי בעל התכונות המעולות יחסית (בן הגזע הלבן). אין כל משמעות לאידאולוגיה ודעות, ואנו יצורים ביולוגיים, והביולוגיה קובעת את איכות החומר האנושי. 90 אחוז מהכלואים בעבירות פשע בישראל הם פרענקים, כשאחוז גבוה מהם הם בני מרוקו. 60 אחוז מהאסירים הפליליים בישראל אובחנו כלקויי קשב. האתיופי הוא בעל IQ נמוך (כפי שנמצא במבדקים צהל''יים), ורובם סובלים מליקויי קשב קשב. הבעייה היא שהכושר המילולי משותף לכל בני האדם, ובאמצעות המילים (שרכישתם היא תוצר של חקיינות) אנשים מצליחים להסיח את שימת הלב מתופעות שונות בהם עצמם. אמנם, כשמזרחי באתר למשל יקרא כרגע דברים אלה, הוא יאמר לעצמו: מה אני כזה? נכון שגם בקרב המזרחים תמצא אנשים יעילים, בעלי חוש אסטטי גבוה, מחשבה חריפה, ויכולת אירגונית גבוהה, כיואב יצחק, שהקים אתר עיתונות מעולה ומשכללו ללא הרף באופן משובח. נכון שתמצא בקרבם גם אנשים מעולים, כחזי דחבש, גיבור ישראל וקרב החווה הסינית, אדם יוצא מהכלל בעל חברת תוכנה שהקים, ומדובר באנשים הנימצאים בהרבה מעל לממוצע, ועולים באופן בולט על רוב הישראלים האירופיים. אלא שבמקרה של יצחק למשל תמצא, דומני, גם רוע מזרחי ושרירות לב צפידה, שאמנם תמצאם גם אצל מערביים, אך במינונים ובהיקפים נמוכים יותר.

הנקודה היא שבכל זאת, יש איכויות ותכונות ביולוגיות הקשורות במוצא ובביולוגיה. כיום, אכן המגמה במדעים ובביולוגיה, היא לחזור לנתונים גינטיים התלויים במטען הגינטי שהאדם נושא איתו, ובתכונותיו המולדות. הגישה הזאת נידחקה לשוליים בעקבות ארועי מלחמת העולם השנייה, כאשר עקב גזענות לא מובחנת הושמדו חמשה וחצי מליון יהודים. דהיינו, הגזענות הנאצית היצביעה על שעור הנוכלים הגבוה ותופעות הסאוב הקשות בקרב העם היהודי (עובדה נכונה), אך בשל כך הרגה ללא הבחנה את היהודים כולם, כולל גם המיליונים שאינם נוכלים, אלא אנשים מצויינים, חרוצים, ישרים. יוצא שבשל חלאות האדם בקרב עמינו, שעוררו את זעמו הרצחני של הגוי, הושמדו גם בני משפחתי, אנשים מצויינים, ועוד יהודים מצויינים רבים. כמו שאמרו יהודי רוסייה, הברונשטיינים והזינובייבים עשו את כל הצרות, ובשל כך הרבינוביצ'ים והליברמנים סובלים. הפתרון הביולוגי הנכון ימצא כאשר ישוכללו המבחנים והמבדקים הביולוגיים לאיתור תכונותיו של כל פרט באופן מדוייק, ואז לא יהיה צורך בגישות גורפות כלפי קבוצות אתניות שלמות, שהינן נכונות מבחינת רוב סטטיסטי (למשל: ''מתוך 10 פרענקים, 8 מהם הם בעלי תכונות מזיקות, בהשוואה ל-‏4 מתוך 10 פולנים''), אך לא חלות על כל פרט ופרט. כללית, את כל המדינה הזאת נושאים כ-‏10 אחוז מבין האוכלוסיה, שהינם בעלי תכונות מעולות, והשאר זה זבל חסר אחריות, ירודי כושר ביצוע, לא הגונים, וחסרי חוש שדרה, אך שרובם בעלי יכולת מילולית המסתירה עובדות אלה. העתיד שייך לגזענות חכמה, שכן אין לברוח מהביולוגיה.

גזענות כנגד אנשים ממוצא אסיאתי בחברה צרפתית גדולה
_new_ הוספת תגובהגזענות לא חדשה - עדין ללא הוכחות
דוד סיון (יום שני, 29/05/2006 שעה 13:13)
בתשובה למיכאל שרון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

כל אחד יודע שיש הבדלים ביולוגיים לפחות בקשר לאיך אנחנו נראים, במיוחד ההבדלים בין גברים לנשים. מהנחה כזאת לצאת באמירות נאלחות בלי להראות ביסוס משמעותי זו גזענות. הנה כמה דוגמאות:
1. ''הגזענות הנאצית היצביעה על שעור הנוכלים הגבוה ותופעות הסאוב הקשות בקרב העם היהודי (עובדה נכונה),....''
2. ''ואז לא יהיה צורך בגישות גורפות כלפי קבוצות אתניות שלמות, שהינן נכונות מבחינת רוב סטטיסטי (למשל: ''מתוך 10 פרענקים, 8 מהם הם בעלי תכונות מזיקות, בהשוואה ל-‏4 מתוך 10 פולנים''),...''
3. יש ודאי עוד אמירות חסרות שחר כאלו שכתבת כבר מקודם אבל לא בא לי לחפש אותן.

* עד שלא תטרח להראות מחקר מבוסס שתומך בהכללות הללו שלך, הן מופרכות ולכן דבריך גזעניים.
_new_ הוספת תגובההיצבעתי על נתוני הכליאה, על מבדקי צה''ל וכד'
מיכאל שרון (יום שני, 29/05/2006 שעה 13:40)
בתשובה לדוד סיון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

בתחילת שנות ה-‏70 נערכו מחקרים שהיצביעו על כך שילידי אסיה ואפריקה (או בניהם) נוטים פחות לדחות סיפוקים מישראלים ממוצא אירופי. ונערכו מחקרים נוספים. אבל לא נערכו מחקרים בהיבטים אחרים. והערה מתודולוגית: גישתך היא פשטנית במקצת. מאז אמצע שנות ה-‏80 קדמו חוקרים מעולים בפסיכולוגיה ניסויית כאולריק נייסר וג'יימס גיבסון, גישה המכונית ''הגישה האקולוגית'', לפיה יש חשיבות גם לתצפיות והתבוננויות במציאות היום יום, כמקור ידע תקף. אם התנסויות האזרחים במאות אינטרקציות בתקופת זמן ארוכה, הם של נוכלויות, הונאות, מחירים גבוהים ואיכות שרות וביצוע נמוך והתנערות מאחריות, בשיעור גבוה בהרבה אצל מזרחים מאשר אצל אירופים, יש משקל גם לתצפיות כאלה. הכללות ומסקנות מסוג זה ניקנו אמנם בשנים ולעיתים בדורות של התנסות חיים, בעוד מחקר אמפירי, יכול להביא למידע דומה, בתקופה של 4 חודשים נניח.

מעניין שהנושא, חרף אופיו האמפירי, טעון יצרים שמקורם בגישות סוציולוגיות, שאין להם דבר עם מדע אמפירי. כך למשל, אתה משתמש בביטוי ''אמירות נאלחות'', ומשתמש בדמגוגיה מסוג ''נו, המראה שונה אבל מכאן אין להסיק''... תופעות אלה, הינם לא מאוזנות, וגוררות שקרים וסילופים ביחס למציאות. שהרי גם היפנים והקוראנים הם בעלי ''מראה שונה'', ומדוע אם כן לא מייחסים להם בעייתייות בתחום האתיקה, היושרה, האחריות העסקית, והיעילות הביצועית?...אתה מתעלם לחלוטין מאיסוף המידע האנושי הספונטני המבוסס לעיתים על התנסות והתבוננות של שנים, ולעיתים דורות. האם ברצונך לטעון שמעבד המידע האנושי אינו מותאם להגיע להכללות תקפות על בסיס ניסיון ואינטרקצייה עם המציאות?
_new_ הוספת תגובההצבעה זה לא מספיק
דוד סיון (יום שני, 29/05/2006 שעה 14:21)
בתשובה למיכאל שרון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

אמרתי עד שלא תציג את העובדות האמפיריות, אלו אמירות גזעניות נאלחות מבית ספרם של הדמגוגים....
_new_ הוספת תגובהבבקשה, תביא לי תקציב למחקרים
מיכאל שרון (יום שני, 29/05/2006 שעה 14:58)
בתשובה לדוד סיון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

שיעסקו בנושא האתיקה העסקית, הנטייה לנוכלויות, רמת גסות הרוח (אפשר לתת הגדרה אופרציונלית גם לגסות רוח ולבנות שאלונים מתאימים) וכד'. וזאת תוך גישה השוואתית בין הקבוצות האתניות בישראל.. מי יממן מחקר כזה, שאינו פוליטיקלי-קורקט באופן בוטה, וגם מנוגד לרטוריקה הציונית, לפיה ''כולנו עם אחד'', תוך טשטוש ברטוריקה חסודה של הגלוי לעין, שיהודי ישראל ואזרחי ישראל בכלל, מהווים חברה רב לאומית ורב אתנית?

בהעדר מחקר אמפירי, והעדר האפשרות למחקר כזה, נותר להתבסס רק על גישת ''התקפות האקולוגית'' ecological validity של נייסר, גיבסון ואחרים,ולתת משקל גם לתצפיות יום יומיות על פני תקופה ממושכת מצד האזרח הסביר.

גישתי, אינה מכחישה מכל וכל שקיימים הבדלים בין אתניים בנושאים מהותיים, אך גם אינה מקבלת את הגישה ההפוכה באופן גורף. אני ממפה את התחום באופן השואף להיות אינפורמטיבי ותקף, תוך ראיית המורכבות.

כך גם בנושא תכונות המיוחסות ליהודים בעולם, איני שולל אמירות אלה באופן גורף בטענה של ''אנטישמיות'' (טענה שכוחה יפה לטייח ולהציג למשל כל חשיפה של נוכלות ופשיעת ענק פיננסית שבראשה עומדים יהודים, כ''אנטישמית'' ולכן שיקרית). אך גם איני מקבל מאידך את הטענות האנטישמיות הגורפות, שהרי היהודים השיגו השגים גבוהים וכבירים בתחום הרוח, הכלכלה והמדעים הרבה מערב לשיעורם באוכלוסיית העולם (25% מזוכי פרס נובל הם יהודים; והאנשים המשפיעים ביותר בתחום הרוח, הכלכלה והמדע מאז אמצע המאה ה-‏19 היו והנם יהודים (פרויד, איינשטיין, ליזה מייטנר, רוברט אופנהיימר, יונה סלק, לודוויג וויטגנשטיין, מקס וובר, אדמירל רקובר, הוגה הצוללת הגרעינית, אדוארד ברנשטיין, מייסד הגישה הסוציאל דמוקרטית, סר קרל פופר, קרל מרקס, רוזה לוקסמוברג מספרטקוס, טרוצקי, אנרי ברגסון, וכן מייסדי תעשיית הסרטים בהוליווד, ממציא מכנסי הג'ינס לווי, איין ראנד, אלן גרינשפן נגיד הפד, הנרי קיסינג'ר, מנדלבלט, מייסד תאוריית הכאוס המתימטית, בובי פישר גאון השחמט, ורבים אחרים). זאת אף שהיה מדובר בקבוצה לאומית של 10-15 מיליון איש בלבד. אלא ששוב, גם כאן אני מנסה למפות את התופעה.
_new_ הוספת תגובהאז עכשיו מגיע זמן התירוצים
דוד סיון (יום שני, 29/05/2006 שעה 17:10)
בתשובה למיכאל שרון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

תביא לי תקציבים, תראה ההישגים הגבוהים של היהודים בתחום הרוח, תכונות המיוחסות ליהודים ועוד.

אף עובדה אמפירית,
גם לא עובדה משמעותית ברמת התיאוריה.

בקיצור ההודעה הקודמת (תגובה 77912) היתה קישקוש גזעני חסר בסיס וחסר קשר לנושא הפתיל.
_new_ הוספת תגובהאז עכשיו מגיע זמן התירוצים
מיכאל שרון (יום שני, 29/05/2006 שעה 21:04)
בתשובה לדוד סיון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

''אף עובדה אמפירית''... שכחת חומר. הגדר מהי עובדה אמפירית. ניסיון החושים אינו עובדה אמפירית? ידע על המציאות האמפירית?
_new_ הוספת תגובההצגת את עצמך כמי שיודע
דוד סיון (יום שני, 29/05/2006 שעה 21:19)
בתשובה למיכאל שרון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

הנה (תגובה 77923): ''מעניין שהנושא, חרף אופיו האמפירי, טעון יצרים שמקורם בגישות סוציולוגיות, שאין להם דבר עם מדע אמפירי. ...... האם ברצונך לטעון שמעבד המידע האנושי אינו מותאם להגיע להכללות תקפות על בסיס ניסיון ואינטרקצייה עם המציאות?''
_new_ הוספת תגובההגדר עובדה אמפירית.
מיכאל שרון (יום שני, 29/05/2006 שעה 21:41)
בתשובה לדוד סיון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

למשל: בחוגים למדעי הטבע, פיזיקה, כימייה, בחוג למתימטיקה; בפקולטות להנדסת חשמל, מכניקה, אוירונאוטיקה, מדעי המחשב, כמעט שאין נוכחות מזרחית. בנושאי מדע טהור, כמעט אינך רואה מזרחים. כך גם בחוגים כמו חשבונאות וכלכלה. ואף פסיכולוגיה.

האם אין זאת עובדה אמפירית? 90 אחוז מהכלואים על פשיעה פלילית הם מזרחים. וכי אין זאת עובדה אמפירית?

הניסיון היום יומי, אינו עובדה אמפירית? אנשים הנימנים על המחנה שלך, אשכנזים נוכלים חסרי גבולות, שחמדו את פירות עבודתי והיו בעלי כוח, ניכסו את עבודתי וזרקו אותי לכלבים. וכך, חסר מעמד, נאלצתי לטעום גם מגסות רוחם של מזרחים, שבחושיהם החדים זיהו בן אליטה לשעבר, ופרצוף אינטליגנטי, שהושלך לכלבים, נותר חסר מעמד, והם נהנו להתעמר בו תוך מתן ביטוי לגסות הרוח והרוע שלהם. אלן גינצברג, המשורר האמריקני הגדול, הומוסקסואל ובעל עמדות רדיקליות, תקופה מסויימת הושלך לגורל קשה מצד השילטונות שחשבוהו לגורם חתרני. וכך בשכונות עוני בניו יורק, בשנות הששים שלו, אף שהיה בעבר רדיקלי ולוחם לזכויות השחורים, סבל רבות מהתעמרות היספנוס, פורטוריקנים בעקר, והיביע עמדות שהיית מכנה אותם גזעניות, אך שנבעו מהסבל שטעם מידי האנשים הללו וגסות רוחם שונאת האינטלקט, כאשר חשו שמדובר בלבן חסר מעמד.
_new_ הוספת תגובהוזרקו אותי לכלבים?
מהנדס אזרחי (יום רביעי, 31/05/2006 שעה 8:09)
בתשובה למיכאל שרון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

תשמע הפעם גרמת לי לצחוק אהההה אהההה

דרך אגב האדם ''הלבן'' הולך ונעלם ממש מול עינינו...

ואתה יודע למה? משום שהארופי הלבן לא מביא ילדים תרתי משמע. וכל תאותו לספק את רצונו מבלי לטפח משפחה.

הגידול הטבעי בארופה עומד על מינוס חביבי אז מה יהיה ממך ושכמותך אולי כדאי לחנוט אותך ולהציב במוזיאון?

תשמע כל הצרות שנפלו עליך הם בגלל הרצל משום שבלעדיו היום היית גר באירופה אההה אההה
_new_ הוספת תגובהבלעדינו הערבים היו שוחטים אתכם כמו כבשים
מיכאל שרון (יום רביעי, 31/05/2006 שעה 16:13)
בתשובה למהנדס אזרחי
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

והיית חי ברמת חיים של עזה ודמשק.
_new_ הוספת תגובהפשוט לא ייאמן. לך לעזאזל שרון
סתם אחד (יום חמישי, 01/06/2006 שעה 7:57)
בתשובה למיכאל שרון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

_new_ הוספת תגובהבלעדינו הערבים היו שוחטים אתכם כמו כבשים
צדק (יום חמישי, 01/06/2006 שעה 8:13)
בתשובה למיכאל שרון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

ראינו בינתיים מי נשחט במיליונים,
חכמים בעיני עצמם, כמוך,
אך בעלי חוכמת חיים הפחותה מזו של עכבר שדה בורמזי.
_new_ הוספת תגובהכי אז לא היה לנו נשק ואמצעי הגנה עצמית
מיכאל שרון (יום חמישי, 01/06/2006 שעה 16:54)
בתשובה לצדק
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

כרגע יש, אך צריך גם מי שידע לפתח אמצעי הגנה ולהשתמש בהם היטב.

אחרת ישחטו כמו כבשים וגו'.
_new_ הוספת תגובהאפשר להוסיף את המשפט הנ''ל לפנתאון המשפטים ''המכובד'' של שרון
סתם אחד (יום חמישי, 01/06/2006 שעה 14:14)
בתשובה למיכאל שרון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

יחד עם קביעתו הנלוזה לגבי השואה:

''...לא סתם המדינה התרבותית וההגונה ביותר באירופה ניתקפה בחמת זעם רצחנית כלפי עם זה, שכמות הנוכלים חסרי הגבולות עולה בו בהרבה על בני עמים אחרים...''

תגובה 51663

האם גם כאן מדובר על הפרענקים מזרחיים?!
_new_ הוספת תגובהלא קביעה של שרון. ציטטתי את א.ב. יהושע
מיכאל שרון (יום חמישי, 01/06/2006 שעה 14:25)
בתשובה לסתם אחד
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

ושאלונת: מדוע חשוב לך לקטוע את תחילת המשפט שאתה מייחס לי, ולהביאו מאמצעיתו? יפה ככה?...
_new_ הוספת תגובהטרם הוכחת שא.ב יהושוע אכן אמר דברים קשים אלו...
עמישישי (שבת, 03/06/2006 שעה 19:17)
בתשובה למיכאל שרון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

למרות שביקשו ממך לתת סימוכין לקביעתך לעיל.
_new_ הוספת תגובהיכולות מוחיות גבוהות ונמוכות, חוש מוסרי ורצון השמדה מצד הנמוכים
מיכאל שרון (יום רביעי, 31/05/2006 שעה 19:01)
בתשובה למהנדס אזרחי
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

אתה מוכיח יפה את מה שאמרתי: שנאה שמדנית לאדם הקאוקזי הלבן. שימו נא לב שהמזרחי הנ''ל, מביע כאן, בהיסח הדעת, ניפלטה לו בין השיטין תחושתו הבסיסית ביותר לגבי הקאוקזי (הלבן): משאלת השמדה, לא פחות. לעיתים מבין השיטין מבצבצות משאלות השמדה חבויות ומוסתרות היטב כאלה גם אצל מזרחים גבוהי מעלה, ואפילו הרב עובדיה, אמר שיהודי אירופה *הושמדו* על ידי הצורר ימ''ש בשל חטאיהם...

הדבר מאשר ממצאים ראשונים מסוגם שמצאתי במחקר רב שנים (1980-1991) על היכולת לחלוקת קשב, הכרוכה בתפקוד גבוה של האונה המצחית/הפרונטלית (רמת אקטיבציה גבוהה).

זאת כאשר האונה המיצחית (הפרונטלית) היא המבנה המוחי המאוחר ביותר בהתפתחות, ועומדת מאחורי כישורים מוחיים עיליים - כושר תכנון מורכב, יצירת אסטרטגיות ביצוע משוכללות, יכולת סינטזה ואינטגרציה של מידע, שינויי אסטרטגיה בזמן אמיתי בהתאם לדרישות המצב, וכללית - התמודדות מעולה עם מטלות מורכבות, תוך הערכות לדרישות המצב בזמן אמיתי. האונות הפרונטליות אחראיות גם לתובנה רגשית, וגם לשיפוט מצפוני, ולרגשות חמלה.

כללית, אוכלוסיה יהודית ממוצא מזרחי נמצאה במחקרי ממוקמת בשלישון האמצעי והנמוך ביכולת חלוקת קשב. השלישון האמצעי מאופיין, כפי שמצאתי במחקרי -במקייווליות, תחמנות, אינטריגות, סיבוך עניינים ותהליכים שלא כצורך בשביל לזכות ביתר הערכה, והצבעה מובלטת על חולשות ופגמים אצל הזולת בשביל להוציא את הזולת משווי משקלו. מדובר בתופעה שכל ישראלי פקוח עיניים שם לב שהיא נפוצה אצל מזרחיים: הערות מסוג - כמעט תקעת בי את המטרייה; הופ, תזהר שלא תחליק ותיפול... תזהר כשאתה מתיישב... אל תשכח את הארנק... שתה כוס מים ותרגע...; או ''תחזיק אותה קצר, תחזיק את החבל קצר אם אתה רוצה להשתלט על הבן אדם הזה''...

כמו כן נפוצים אצל היהודים המזרחים עלילות ואינטריגות מסוג: אל תשאל מה ברקוביץ אומר עליך מאחורי הגב.

לעיתים תכופות, יש גם בעייה בתחום המצפון: כשהם רואים לעיתים אדם נושא משא כבד ומועד וכושל, או שארע משהו למכוניתך בכביש, הרדיאטור לוהט והמכונית מעלה עשו, ואתה במצוקה בולטת, הרי שאדם אירופאי עשוי לחוש לעזרתך מייד (תופעה הבולטת יותר באנגליה, גרמנייה, צרפת, ארה''ב) בעוד כאן המזרחי יגיב באופן הפוך - יצחק בפניך צחוק אכזרי, ואף יעשה כלפיך מחווה מלעיג כמו קריאת ''הופ הופ'' בצחוק לעגני, או ''נו, מה העניינים?'' בקול לעגני. וזאת בפרט אם מדובר בכמה מזרחים ביחד, שכן תופעות ההלעגה הם בחבורה, ועבורם החבורה היא הכל, קיימת הסתמכות מוחלטת על הקולקטיב, והאינדיוידואל הוא לא כלום (תופעה שאף היא נמצאה במחקרי לגבי בעלי יכולת חלוקת קשב בינונית ונמוכה).

ובכן, במחקרי נמצא ממצא מדהים וחדש, והוא שהבינוניים בחלוקת קשב (ובמדה פחותה - הנמוכים, השלישון התחתון) מגלים באופן משמעותי רצון השמדה ממש כלפי הגבוהים בחלוקת קשב, העולים עליהם בספקטרום נירחב של יכולות וברמתם המוסרית ובמידת החמלה.

מטעם זה, מזרחים רבים מסתירים רצון השמדה סמוי כלפי אשכנזים, לעיתים תכופות, דבר העשוי להתבטא באלף ואחת הצקות קטנות וכמעט לא גלויות.

מאידך, המצב אינו סימטרי, שכן הגבוהים בחלוקת קשב אינם שונאים את הנמוכים מהם, ומטעם זה אין הם מזהים את המקור האמיתי של ההצקה כלפיהם - משאלת השמדה חבוייה. ומשייכים זאת למצבם החברתי הנמוך יותר של המזרחים ושאר תרצנות.

מטעם זה האדם האירופי באירופה אינו יודע עדיין להתגונן בפני ההצפה הערבית של היבשת, אך זו תבוא להערכתי בשנים הקרובות וכבר אנו רואים את ניצניה, שכן בניגוד ליהודי האירופי, הגוי האירופי אינו נוורוטי והוא לרוב בעל חושים בריאים.

מאידך, בישראל תחת הרטוריקה של ''כולנו עם אחד'' ימשכו נישואי התערובת בין המזרחים לאירופים ותרד רמתה של האוכלוסיה, בעוד באירופה, אף שהיא איזרחה עשרות מיליוני ערבים, אין נישואי תערובת בין-אתניים כמעט. יש לאזכר שבגלל נישואי תערובת של הצלבנים בזמנו עם הערבים מסביב, ירדה איכות חומר האדם האנושי, ובסופו של דבר מדינת הצלבנים הושמדה, וסביר שגורל דומה צפוי לישראל תוך 30 40שנה.

עם זאת, מצאתי במחקרי כי ערבים עולים ביכולת חלוקת הקשב באופן ניכר על יהודים מזרחיים, ואכן ניכרים גם הבדלים התנהגותיים בין הערבים והמזרחיים: בעוד הערבי לרוב הוא ישר כסרגל ויחזיר לך עודף ששכחת, היהודי בן ערב נוטה הרבה יותר לנוכלות ורמאות. הערבי גם יגלה כלפיך חמלה וסיוע במצבי תעוקה, בעוד יהודי ערבי - כמעט ולא. הערבי מעריך תרבות, ואילו היהודי הערבי מגלה תכופות שנאה כלפי פרצוף אינטליגנטי ולעגנות כלפי תרבות.

מנימוקים שלא אפרטם כאן, ניתן להסיק שיהודי ערב עברו תהליך של התדרדרות גינטית בקרב הערבים, והם נופלים ביכולת חלוקת הקשב ובתפקודי האונה הפרונטלית מהערבים.

זאת בעוד יהודי אירופה עברו תהליך הפוך, השבחה גינטית: למשל, תלמידי הישיבה המבריקים ביותר שודכו לבנות המשפחות הטובות ביותר, והיו עוד מנגנונים של השבחה גינטית אצל יהודי המערב.
_new_ הוספת תגובהזבל גזעני תגובה 77917
דוד סיון (יום רביעי, 31/05/2006 שעה 21:12)
בתשובה למיכאל שרון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

שטות גזענית של שרון: ''שכן הגבוהים בחלוקת קשב אינם שונאים את הנמוכים מהם, ומטעם זה אין הם מזהים את המקור האמיתי של ההצקה כלפיהם - משאלת השמדה חבוייה. ומשייכים זאת למצבם החברתי הנמוך יותר של המזרחים ושאר תרצנות'' (תגובה 78034).

הסתירה: הגבוהים בכישורים מוחיים נכשלים בזיהוי מקור הצקות בגלל שאינם שונאים. שנאה היא תנאי להצלחת כישורים מוחיים - בלי שנאה אי-אפשר לנצל כישורים.

גם אם נעזוב את הטענות המופרכות שקשורת בציטוט הגזעני הזה, לא מוצג כאן שום ביסוס לקיום ''משאלת השמדה חבוייה''.

הקישקוש הגזעני נמשך....
_new_ הוספת תגובהאתה קצת התבלבלת: הטרגדיה של המארגנים (הגבוהים בחלוקת קשב)
מיכאל שרון (יום רביעי, 31/05/2006 שעה 21:31)
בתשובה לדוד סיון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

אתה כותב: ''שנאה היא תנאי להצלחת כישורים מוחיים - בלי שנאה אי-אפשר לנצל כישורים''.

מה מקור המשפט המשונה הזה???

ואגב גישתי היא, אך זה נושא ניפרד שלא פירסמתיו, שדווקא רגשות חיוביים, ובפרט אהבה, עומדים מאחורי מיצוי כישורים עילאיים וביצוע פרוייקטים רב שלביים ונירחבי היקף.

מכל מקום, סביר למדי שאם אינך מתנסה באופן קיומי, מבחינת תחושה יומיומית, בשנאה כלפי השונה ממך, אם תחושתך כל פעם שאתה מבצע פרוייקט יצירתי היא אהבה והתרחבות רגשית, קשה לך להבין מדוע שהזולת, הנמוך ממך, ישנא אותך. גישתך אז היא אהבה וחיוב כלפי המציאות, ואינך מבין מדוע אחרים אינם משתתפים איתך בתחושות החיוביות הכרוכות ביצירה, ומדוע הם שונאים אותך במקום לחוש רחשי תודה, או למצער, הנאה והתרחבות הלב כתוצאה מהישג אנושי. זוהי הטרגדיה של המארגנים - הגבוהים בחלוקת קשב, שתכופות הם משקיעים משאבים רבים בפרוייקטים, חשים חיוב רב כלפי עולם ומלואו, ואז שנאת הנמוכים מהם והתנכלותם העריצה והשרירותית (במקום לתגמל אותם) מדהימה אותם כל פעם מחדש.

דוד, אם אתה אינך גבוה בחלוקת קשב, אלא אדם מאד בינוני, לפחות היה מודע למקור תחושות הטינה שלך כלפי. אנו, אני ואתה, אנשים שונים גם מבחינה מוחית ככל שאני מזהה בברור. לא כולם גזורים באותו שטנץ, מה לעשות? דע את עצמך, אמר כבר אפלטון.
_new_ הוספת תגובהמקור המשפט תגובה 78034
דוד סיון (יום חמישי, 01/06/2006 שעה 9:02)
בתשובה למיכאל שרון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

המקור של המשפט הזה הוא המשמעות הפשוטה של הקטע הגזעני המופרך שאתה כתבת. הנה:
''שכן הגבוהים בחלוקת קשב אינם שונאים את הנמוכים מהם, ומטעם זה אין הם מזהים את המקור האמיתי של ההצקה כלפיהם - משאלת השמדה חבוייה. ומשייכים זאת למצבם החברתי הנמוך יותר של המזרחים ושאר תרצנות'' (תגובה 78034).

המשמעות היא שבגלל שהגבוהים לא שונאים אין הם מזהים...

מיכאל אם אינך גבוה בחלוקת קשב, או שוכח בקלות מה שאתה כותב מן ההגיון שלא תנהג בטיפשות.

-----

עדין אין לך ולו בסיס קטן לכל אחת מהטענות הגזעניות שלך.
_new_ הוספת תגובהמצטער, אך אין קשר בין הקטע המצוטט לבין אמירתך המטורפת
מיכאל שרון (יום חמישי, 01/06/2006 שעה 10:32)
בתשובה לדוד סיון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

עברת לקישקושים חסרי פשר. או אולי זה טריק ציני.
_new_ הוספת תגובהתצטער עד מחר - יש קשר ועוד איך
דוד סיון (יום חמישי, 01/06/2006 שעה 11:08)
בתשובה למיכאל שרון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

ראשית, הקטע המצוטט מדבריך (תגובה 78064) הוא גזעני.
שנית, זה שאינך רואה או מודה שהפרשנות שלי נכונה, מראה שאינך מבין את משמעות דבריך שהוצגו בציטוט.
שלישית, ואתה בעצם מודה שאמירותיך שהוזכרו הן גזעניות ואפילו מציג תירוץ מופרך. (תגובה 78050).

מיכאל שיש לך בעיה עם חלוקת הקשב הירודה והבנה לקויה שלך את דבריך בעת כתיבתם.

באמת מצער.
_new_ הוספת תגובהצודק ב- 100%. אוי לבושה ואוי לכלימה שאלו הם בני עמנו
אחד שיודע (יום חמישי, 01/06/2006 שעה 14:06)
בתשובה לדוד סיון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

לא היינו מאמינים שדברים כה קשים יאמרו ע''י בני עמך כלפי אחיו היהודים. האם לזה בנינו את המדינה?! האם זהו חזונו של הרצל למדינת היהודים?! האם זוהי המסורת היהודית של ''ואהבת לרעך כמוך...''

בוז ענק לשרון. מחרביך ומהרסיך ממך יצאו....
_new_ הוספת תגובהאתה מקשקש דברים, ומסיח את תשומת הלב משאלתי הפשוטה
מיכאל שרון (יום חמישי, 01/06/2006 שעה 14:34)
בתשובה לדוד סיון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

הסחת שימת הלב כאן היא באמצעות הביטויים ''גזעני'' וחרפות שונות, הזוכות לבולטות בקשב.

אבל, לא שאלתי אותך אם לדעתך אני גזעני או לא. שאלתי שאלה אחרת לגמרי. מה ששאלתי הוא: הראה את הקשר בין המשפט המשונה שלך (נכנהו ''משפט 2''), לבין הציטטה שאתה מביא מדברי (משפט 1). ואמור במפורש איך 2 נובע מ-‏1. זאת במקום להסיח את שימת ליבנו.

אתה יודע מה? אתה צודק. אני לקוי ביכולת הקשבית, וגם על גבול הפיגור השכלי. צא מהנחות כאלה, והראה, לאט ובאופן מפורש, כיצד 2 נובע מ-‏1. שאם לא כן, אתה חשוד בעיני כשרלטן.
_new_ הוספת תגובההגזענות שבדבריך , מיכאל שרון, היא העיקר
דוד סיון (יום חמישי, 01/06/2006 שעה 16:56)
בתשובה למיכאל שרון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

הביטוי גזעני הוא שם תואר מתאים לדבריך שהצגתי בתגובותי.
זה העיקר אם שאלת על כך או לא. השאלה שלך מתייחסת לעניין שולי - לסתירה
הנכללת בין דבריך הגזענים. אם יש כאן הסחה היא בשאלות על הסברים שכבר
ניתנו. שני חלקים להסבר נמצאים בתגובה 78039 ובתגובה 78064.

תצטרך להסתפק בהסבר הזה.
_new_ הוספת תגובהלא חבל לך על זמני? אתה לא מתבייש להטרידני בדברים חסרי שחר?
מיכאל שרון (יום חמישי, 01/06/2006 שעה 20:36)
בתשובה לדוד סיון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

_new_ הוספת תגובהדוד, תגיד יפה תודה שאני טורח להציב כאן לעיתים תגובות
מיכאל שרון (יום חמישי, 01/06/2006 שעה 20:51)
בתשובה לדוד סיון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

מאידך, לרוב התגובות הללו, שהן הרבה הרבה מעבר לרמתו של אדוני (זו דעתי, אם תרשה לי), אתה נדבק תוך הכפשות והטרדות, בבחינת בטלן שמצא עניין לענות בו. האמן לי שיש לי גם כמה דברים אחרים חוץ מלהתכתש ולהתעסק אתך. איני מוצא בדבריך שום תובנה חדשה, שום דבר מעניין באמת, הם נראים לי שמנוניים ומשעממים, וכתיבתך אינה כזאת שארצה להקדיש לדיאלוג איתך מזמני. מה לעשות, יש גם אנשים מעניינים יותר מבחינתי להתדיינות אתם. זה שאתה דובר בלשון רהוטה, לא הופך את דבריך לאינפורמטיביים וחשובים מבחינה כלשהי.

למעשה, זהו דיאלוג חד סיתרי.

דהיינו שאני מביא מידע ואינפורמציה, כתגובה להקנטות. נכון, גם לאנשים מסוגך יש את השיטות שלהם לעורר שימת לב ולזכות לבולטות כלשהיא, והרי אני יודע היטב שתחושתך עוד מילדות היתה שיש גם אנשים מבריקים העולים עליך בהרבה, ושעליך לאמץ כמה שיטות להגיע לאיזון כביכול. אז אתה גורף את חלקך, אבל לי אין עניין, עזוב אותי.
_new_ הוספת תגובהאין זאת גזענות. איני מטיף לפגוע, למנוע זכויות או לאיין ולהשמיד
מיכאל שרון (יום חמישי, 01/06/2006 שעה 21:17)
בתשובה לדוד סיון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

אתה משתמש במילה קשה תוך הטעיית הקוראים לגבי משמעותה. למשל, ברשותי ספר הנקרא Races of Man, בהוצאת המוזאון הבריטי, natural history , 1963 . אמנם מופיעים בכותרת הספר ובגוף הספר המלה ''גזע'' ו''גזעים'', אך הרי לא תאמר שהמוזיאון הבריטי המהולל בעולם כולו, עוסק בהטפה גזענית.

ניתן להצביע על תכונות מסויימות העשויות לאפיין קבוצות אתניות, ועדיין, אין זאת גזענות. שכן מדובר באמצי איפיון ולא במאמצי הטפה לשלול זכויות מקבוצה אתנית מסויימת, או לפגוע בה בדרך אחרת. אפשר לעיתים לאמר שהדברים אינם מבוססים דיים, וגם אז, זאת שאלה של תקפות המידע (התאמתו למציאות) ולא שאלה של הטפה גזענית כלשהי.
_new_ הוספת תגובהנכון זאת גזענות. הנה: תגובה 78034
דוד סיון (יום חמישי, 01/06/2006 שעה 23:02)
בתשובה למיכאל שרון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

מאחר והספקת לכתוב שלוש הודעות חסרות ערך ברצף
יתכן מאד שהזמן שלך לא שווה כלום. אז איך אפשר
לבזבז לך אותו?
_new_ הוספת תגובהלא פלא שזרקו אותו ממדרגות האוניברסיטה
א. פרקש (יום שישי, 02/06/2006 שעה 7:56)
בתשובה לדוד סיון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

...וכל אותם סיפורים מופלאים ששרון נוהג לספר לנו מעת לעת.
_new_ הוספת תגובהאתה מבלבל עם עמיש. אודותי אמרו: נכס לאירגון
מיכאל שרון (יום שישי, 02/06/2006 שעה 12:18)
בתשובה לא. פרקש
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

לא רק שלא זרקו, אלא היגדירו אותי כנכס לאירגון, בכל מוסד בו עבדתי. בעייתי היתה הפוכה: פוססיביות יתר (רכושנות יתר) שכן חשבו אותי לרכושם הפרטי, העבירו את תוצרי לאחרים, והקשו עלי לעזוב, תוך החזקת החבל קצר. במוסד מחקרי בו עבדתי בשנים 80-91 , אף היפליגו ונהגו לאמר, שאני הטוב ביותר בעולם בתחומי. ועם זאת, היתה התעמרות וניסיון לכפות עלי בכוח תנאים בלתי קבילים.
_new_ הוספת תגובהמסיבה זאת נעשיתי אלרגי לכל צורה של רכושנות יתר ועריצות
מיכאל שרון (יום שישי, 02/06/2006 שעה 12:24)
בתשובה למיכאל שרון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

וראיית הזולת כרכושך הפרטי, תוך התעמרות בו, והחזקת החבל קצר על מנת לשלוט בו. התופעה הזאת שכיחה אצל מזרחים, והם נוהגים כך ביחס לנשים וגם כלפי גברים עליהם הם מנסים להשתלט ולנכס.
_new_ הוספת תגובהדוד, רשימות אלה הם תגובה להכפשה קשה של יהודי אשכנז באתר זה
מיכאל שרון (יום שלישי, 14/11/2006 שעה 7:10)
בתשובה לדוד סיון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

רשימה זאת ואחרות, הוו תגובה, לרשימות רבות שהופיעו באתר הזה מזה זמן, שהכפישו את יהודי אשכנז, מסורותיהם ותרבותם, בכל לשון של נאוץ גזעני והכפשה, דבר נבלה, שמעולם לא ניתקל בתגובה נגדית הולמת. כאן איפוא, ''החזרתי מלחמה שערה'' (כפי שנהג לומר רוה''מ לוי אשכול)
_new_ הוספת תגובהאז מה?
דוד סיון (יום שלישי, 14/11/2006 שעה 8:36)
בתשובה למיכאל שרון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

תהיה רציני. או שהתבטאות גזענית היא ראויה או שלא.
אני משוכנע שלא. לכן גזענותו של מישהו לא מכשירה שום
שרץ גזעני אלא להיפך...
_new_ הוספת תגובהאולי לא רק מה שנראה על פניו. בכל זאת מידע בעל משמעות
מיכאל שרון (יום שלישי, 14/11/2006 שעה 11:29)
בתשובה לדוד סיון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

היה ברור לי שהתרעמת ספונטנית, על הרשימה המהדהדת ממבט ראשון כגזענית, בוודאי, אין היא בבון טון. אלא שנקטתי במכוון ובאופן מובלט בביטויים בוטים כגון ''פרענק'' כתגובת נגד לרשימות בוטות וגזעניות במובהק באתר זה שהופיעו מזה זמן, כנגד יהודי אשכנז, תוך נאוץ מסורותיהם ותרבותם, ותוך הצדקת השואה הן במישרין והן בעקיפין. וגם טרחתי להראות, שחרף ההדהוד הגזעני לכאורה של רשימתי (ובמתכוון, באופן מובלט, שהרי אני אמון היטב על הבון טון), הרי כשבוחנים הדברים ממבט שני, במדה רבה אין בה גזענות ממש. הרשיתי לעצמי לכתוב זאת, דווקא משום שלא רק שמעולם לא דבקה בי גזענות, אלא שכרדיקל בשנות ה-‏70 הייתי שותף פעיל במחאתם של המזרחים כנגד האפלייה והניחשול, ואף כתבתי רשימות לא מעטות כנגד הגזענות

''נישול וניחשול''

קרא שם, ב''חדשות מחלקה ראשונה'' של יואב יצחק, גם את מאמרי אודות הפסיכולוגיה של הגזענות''
_new_ הוספת תגובההעובדות הפשוטות
דוד סיון (יום שלישי, 14/11/2006 שעה 12:26)
בתשובה למיכאל שרון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

לא אכנס איתך לכל פרטי הדיון. אבל העובדה המרכזית היא:

במהלך הדיון בפתיל הזה העלית הודעות גזעניות. זה שאחרים, כמו ''מהנדס אזרחי'' ועוד, נוהגים כך הוא לא תירוץ. אם כבר זה מעיד על כך שהצטרפת עם השרץ שלך (תגובה 78039 תגובה 77917).
_new_ הוספת תגובהערימת זבל שראויה לכל גינוי. אוי לבושה...
סתם אחד (יום חמישי, 01/06/2006 שעה 7:34)
בתשובה למיכאל שרון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

_new_ הוספת תגובהתגיד לא האכילו אותך בננות היום?
מהנדס אזרחי (יום חמישי, 01/06/2006 שעה 9:40)
בתשובה למיכאל שרון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

האדם ''הלבן'' משמיד את עצמו זו עובדה מדעית (ראה אוכלוסית ארופה)

ועל פי תורתו של חברך (הקוף) דרוין, החזק מנצח והחלש יעלם

יוצא מכך שאתה החלש ותעלם...

אאהה אאהה...(: (:

נ.ב. אכשיו אני מבין כיצד חבריך לעבודה גונבים לך את ''העבודות'' המתקדמות שלך.
המאמר ''המדעי'' שלך שווה פרס נובל ולא פחות ולכן אני אעתיק אותו לתיזה על שמי.
_new_ הוספת תגובה[*] אישה ושמה בושה - אפרת שטרן
מיכאל שרון (יום חמישי, 01/06/2006 שעה 10:35)
בתשובה למהנדס אזרחי
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

[* הוסר חלק שנוגד אתכללי המערכת]

הָיְתָה בֵּינֵינוּ פַּעַם

אִשָּׁה וּשְׁמָהּ בּוּשָׁה.

הִיא א הָיְתָה יָפָה,

הִיא א הָיְתָה אוֹפָה,

אַךְ מְחַזְּרִים הָיוּ לָהּ

מֵאֵילַת וְעַד מְטוּלָה:

גֶנֶרָל שֶׁאָנַס אֶת בִּתּוֹ,

אַדְרִיכָל שֶׁהִרְעִיל אֶת אִשְׁתּוֹ,

עִתּוֹנַאי שֶׁפִבְּרֵק כַּתָּבָה בָּעִתּוֹן

_new_ הוספת תגובהבנוסף, הייתי היחיד שטרח להגיב למאמרך
מיכאל שרון (יום שני, 29/05/2006 שעה 22:17)
בתשובה לדוד סיון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

וכתבתי גם תשובות אינטליגנטיות וברמה יחסית גבוהה תוך התייחסות עניינית לדבריך. כל אחד אחר היה משתבח במגיב כזה. האם כתמורה עלי לקבל מבול של אטימות ואף חרפות? אנשים משונים.
_new_ הוספת תגובהאז מה?
דוד סיון (יום שני, 29/05/2006 שעה 22:34)
בתשובה למיכאל שרון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

כתבת הודעה גזענית ללא קשר לנושא המאמר. מאחר וגזענות לא מקובלת עלי התייחסתי לדבריך אלו כדי להאיר התבטאויות לא ראויות שלך. ההודעות העוקבות שלך רק הציגו הוכחות נוספות שאין לדבריך בסיס מוצק במציאות.

היה גם נסיון שלך להתייחס לנושא המאמר אבל הסתבכת בטענה על הפוליטיקה (תת-נושא שולי....). גם לזה השבתי כראוי.

אם זה אטימות אז משהו חסר ביכול ההבנה שלך; התייחסות לדבריך היא ביזבוז זמן.
_new_ הוספת תגובהודבריך לעיתים זה סתם גרפומנייה
מיכאל שרון (יום שני, 29/05/2006 שעה 22:52)
בתשובה לדוד סיון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

שכן אינך אומר דברים משמעותיים, הגם שיש ערך לעובדה שיש קישורים ברשימותיך למאמרים לעיתים טובים המכילים נתונים.
_new_ הוספת תגובהמיכאל מ. שרון, הגרפומן הנדבק
דוד סיון (יום שלישי, 30/05/2006 שעה 7:16)
בתשובה למיכאל שרון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

אתה המצאת את הגרפומניה ואת זו הגזענית (תגובה 77912).
_new_ הוספת תגובהמן הידועות שישראל היא אחת המדינות הגזעניות ביותר בעולם
מיכאל שרון (יום שני, 29/05/2006 שעה 21:18)
בתשובה לדוד סיון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

חלק נרחב מהמעמד הבינוני ''הלבן'' שבה נגוע בגזענות קשה כלפי המזרחים והערבים, העולה בהרבה על הגזענות באלבמה. ברור לי שהגזענים, כנראה גם סיוון, נהנים למקרא דברי, אך חושבים בציניות שאמרתי זאת באופן חסר תחכום, בעוד גזענותם היא מלוטשת ומתבטאת באלף ואחת דרכים. הגזענים, מנסים לחפות על גזענותם הקשה והמושרשת, באמצעות תקיפה מילולית של אנשים שדומה עליהם שמבטאים את מחשבותיהם הכמוסות, אך שאפשר לזרקם לכלבים בנקל, על מנת למרק את גזענותם האמיתית. גישתי היא לפתוח את הדברים ולדון בהם באופן רציונאלי. אין דבר קשה מעמדות גזעניות ומאיינות סמויות.
_new_ הוספת תגובההפוסל במומו פוסל: תגובה 77917
דוד סיון (יום שלישי, 30/05/2006 שעה 7:07)
בתשובה למיכאל שרון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

הבעיה שלך ידועה.
אינך מסוגל להשתתף בדיון בלי להעלות טענות נבזיות ומופרכות. התחלת עם כאילו מידע מביולוגיה ויצאה לך
אמירה גזענית.
_new_ הוספת תגובההדברים פשוטים: אני נילחם להחזרת הזהות האשכנזית
מיכאל שרון (יום שלישי, 30/05/2006 שעה 11:17)
בתשובה לדוד סיון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

המזרחיות השתלטה על המדינה. את כל תוכניות המדיה מתאימים לבוזגלו. הכל הפך בורקס. מה ארע לנו?

מאמר: האשכנזים
הפרענקים קרעו לנו ת'צורה? צריך להחזיר מתקפת-נגד תרבותית שערה.
_new_ הוספת תגובהרשימות אלה הם תגובה להכפשה קשה של יהודי אשכנז באתר זה
מיכאל שרון (יום שלישי, 14/11/2006 שעה 7:13)
בתשובה לדוד סיון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

רשימה זאת ואחרות, הוו תגובה, לרשימות רבות שהופיעו באתר הזה מזה זמן, שהכפישו את יהודי אשכנז, מסורותיהם ותרבותם, בכל לשון של נאוץ גזעני והכפשה, דבר נבלה, שמעולם לא ניתקל בתגובה נגדית הולמת. כאן איפוא, ''החזרתי מלחמה שערה'' (כפי שנהג לומר רוה''מ לוי אשכול)
_new_ הוספת תגובהגזענות לא חדשה - עדין ללא הוכחות
מהנדס אזרחי (יום רביעי, 31/05/2006 שעה 7:57)
בתשובה לדוד סיון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

יפה אמרת
_new_ הוספת תגובההשורה התחתונה: אין בכוונתי להשתלח במזרחים. רק איזון וצניעות
מיכאל שרון (יום חמישי, 01/06/2006 שעה 1:16)
בתשובה לדוד סיון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

דומני שקיימת מזה שנים רבות מגמה של שוביניזם מזרחי וייסור האשכנזים. רבים מתעלמים מהתופעה הזאת, ההפוכה למה שנחשב על ידי המזרחים ל''התנשאות אשכנזית''. אך התופעה קיימת ופגיעתה רעה. גם לאשכנזים זכות לאסרציה עצמית. אני מתקומם בכל ישותי כנגד הרמת הראש המזרחית. כנגד הצהרות מסוג ''השואה - בגלל חטאי האשכנזים'' ושאר הפלגות זדון שחצניות (אמר זאת חכם דת יהודי מזרחי גדול, ואמרו זאת גם מזרחים אחרים). לכן, כמומנטום נגדי לחוסר האיזון הזה וההתייסרות העצמית האשכנזית - נקטתי במכוון לעיתים בלשון בוטה ומתריסה, כגון ''פרענקים'' (כמשקל נגד הולם ל''אשכנזי חריין''...). הנוף האנושי הוא מגוון ויש חלאות אדם הן בקרב האשכנזים והן בקרב הספרדים, כמו גם אנשים נפלאים ולעיתים - מדהימים, וסתם ''עמך'' טובים ותמימים וחפים מרע. גם המוח האנושי - מחקרינו עדיין רחוקים ממיצוי צפונותיו. עם זאת רציתי במקצת להוריד את האף הגבוה של מה שנראה לי כשחצנות וגסות רוח מזרחית על חשבון האשכנזי. אין יפה כענווה, ואין סכנה גדולה יותר משביעות רצון עצמית. עלינו לחתור להשתפר כל רגע ורגע, ולא להיות שבעי רצון מעצמנו. מדינתנו עדיין רחוקה מאד מאד מלהיות מדינה מתוקנת. ישראל היא חברה רב לאומית במדה מכרעת, כמו ארה''ב, ועל כולנו לחלוק זה לזה כבוד אנושי פשוט. ואין כמו רגשות קיפוח, שנאה, שחצנות, אטימות, כדי למנוע זאת.
_new_ הוספת תגובהאין בכוונתי להשתלח בארופאים. רק בשרון
מהנדס אזרחי (יום חמישי, 01/06/2006 שעה 9:48)
בתשובה למיכאל שרון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

רק שתדע לך אברהם אבי האומה הישראלית נולד במספוטמיה היא עירק של היום.

ולכן כל בני-ישראל השבטים הם למעשה עירקיים ומזרחיים בשורשם.

ואתה האדם ''הלבן'' הארופי, לעומת זאת, יהדותך מוטלת בספק.
_new_ הוספת תגובהצודק סיוון. הגזענות של מ. שרון מסריחה וגועלית
סתם אחד (יום חמישי, 01/06/2006 שעה 7:28)
בתשובה לדוד סיון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

_new_ הוספת תגובהמכאל שרון, תאמין לי שאינני יודע
א. פרקש (יום שלישי, 30/05/2006 שעה 12:28)
בתשובה למיכאל שרון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

איך להגיב לדבריך. בליל כזה של שטויות מעולם לא יצא לי לקרוא במספר כל כך קטן של שורות. מה עוד שאין כל קשר בין שטויותיך לנושא האשכול הזה. אני מתרשם שבזה הרגע גמרת לגבש את אסופת ההזיות שלך והתפתתה להפיצן סתם כך, בהודעה הראשונה. ודוד סיון היה צריך לספוג ולסבול את זה.
_new_ הוספת תגובהפרקש, נתפסת על חם כמה פעמים מפברק עובדות...
סתם אחד (יום שלישי, 30/05/2006 שעה 15:05)
בתשובה לא. פרקש
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

הכושר המילולי שלך, המשותף לכל בני המין האנושי, מביא אותך לתת כאן מריחות נטו, בלי שום בסיס. אך תוך פיברוק מידע, ותפסו אותך על חם. כן, אתה מקפיד על כבודך, כמו כל הרומנים (ממוצא צועני, כאמור. לגנב ולרמאי חשוב להראות ללא דופי.. אחרת הוא לא יכול ''לעבוד''..). נימוקיך רופפים, תוך מריחות, מה שמעיד על קלות דעת רומנית. הכי חשוב לרומני איך הדברים נראים, לעזאזל האמת וההשקעה. רגע, אתה פרענק?
_new_ הוספת תגובהתראה, רומני אבא שלך
א. פרקש (יום שלישי, 30/05/2006 שעה 16:43)
בתשובה לסתם אחד
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

לכן אתה מרבה ניקים (יעני מרבה רגליים). אבל כהרגלך, אתה מותח את השטויות שלך ומציגן מזויות רבות ככל האפשר. ויותר מכל, אני מתפלא שאתה מגן על שרון ... (-:
_new_ הוספת תגובההפוסל במומו פוסל
סתם אחד (יום חמישי, 01/06/2006 שעה 11:12)
בתשובה לסתם אחד
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

כנראה שאצלך זה הרגל, ואתה עושה זאת בכוונה תחילה.
_new_ הוספת תגובהרשימות אלה הם תגובת נגד להכפשה קשה של יהודי אשכנז, באתר זה
מיכאל שרון (יום שלישי, 14/11/2006 שעה 7:12)
בתשובה למיכאל שרון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

רשימה זאת ואחרות, הוו תגובה, לרשימות רבות שהופיעו באתר הזה מזה זמן, שהכפישו את יהודי אשכנז, מסורותיהם ותרבותם, בכל לשון של נאוץ גזעני והכפשה, דבר נבלה, שמעולם לא ניתקל בתגובה נגדית הולמת. כאן איפוא, ''החזרתי מלחמה שערה'' (כפי שנהג לומר רוה''מ לוי אשכול)
_new_ הוספת תגובהדוד, טענותיך נכונות בחלקם, אך לנתניהו כן מגיע צל''ש
מיכאל שרון (יום שני, 29/05/2006 שעה 12:58) הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

אתה מתייחס רק לצעדים מוניטריים, ומתעלם מגורמי היצרנות ופיריון העבודה, שסטאף וורטהיימר למשל היצביע עליהם בכמה גילויי דעת שפירסם בחודש האחרון. מהלכים מוניטריים ללא צעדים מעודדי יזמות ויצרנות ופיריון, לא ישיגו צמיחה. נתניהו אמנם ביצע צעדים כאלה, מהפכניים מסוגם במשק - רפורמה בשוק ההון, קיצוץ במיסים ובתקציב, צמצום הקרטליזם במשק הישראלי, הפרטות ופתיחת המשק לתחרות חופשית אמיתית (עוד בתקופת כהונתו כראש ממשלה, כאשר למשל בשוק התקשורת, אותו פתח לתחרות חופשית, חלה התייעלות וירדו המחירים). אך יתכן אמנם שעשה כל זאת באופן פחות מבוקר וחכם מאשר באירלנד או בפולין כיום. למשל, ההפרטה, שיש לבצעה בזהירות, כפי שעושה כיום מפלגת השילטון ''חוק וצדק'' בפולין, תוך השגת שיעורי צמיחה שנתיים של 6 אחוז, ההפרטה בישראל היתה במידה רבה מכירת נכסים במחירי סוף עונה לחבורת אוליגרכים, שממילא מוזרם אליהם באופן חופשי אשראי והלוואות מצד המדינה - בעוד 80 אחוז מהפונים להלוואות בבנקים נאלצים ללות בשוק האפור בריבית קצוצה, דבר ניזקי למשק, כפי שניתחתי במקום אחר. כך למשל, אליעזר פישמן, ספקולנט מהסוג הגרוע, שעשה את הונו כתוצאה מהזרמת צינור הכסף של המדינה והבנקים, חייב כיום כ-‏7 מליארד לבנקים, כשהיקף נכסיו הוא 3 מליארד. מדובר בטיפוח אנשים חסרי כישורים ולא יצרניים לעמוד בראש ההירכיה העיסקית בישראל. אתה גולש גם לקביעות חסרות ביסוס דומני, באמירתך שנתניהו לא עסק בכלכלה רוב זמנו באוצר, דבר שאגב הוא שקרי - האיש עבד ללא חסך, ורק בנושאי כלכלה, ומתוך אחריות גבוהה, כל תקופת כהונתו.

מצער שעדיין, פוליטיזציית-היתר בעיתונות ובפובליציסטיקה הישראלית, זרם עכור שרבים ניסחפים בו, מונע לראות את העובדות לאשורן. נכון, נתניהו הוא גם איש ימין קיצוני למדי, אך מי במדינתנו אינו בעל נטיות פוליטיות מוקצנות בכוון זה או אחר? התופעה הזאת, של עודף הפוליטיזצייה, היא בעייתית.
_new_ הוספת תגובהטענותיך לא רציניות
דוד סיון (יום שני, 29/05/2006 שעה 13:28)
בתשובה למיכאל שרון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

1. טענת הפוליטיזציה כלפי היא חסרת שחר.
עוד לפני שמונה נתניהו לשר האוצר כבר הבעתי תמיכה במינויו. בגלל הטעמים שהזכרתי כבר אז אבל בתמצית קשורים בשתי אמירות ידועות שלו על השמן והרזה ושצריך להחליף דיסקט. אלא שבאופן מעשי הוא נטש את משרתו לפני שהשלים את המלאכה בבנית המנוע עליו דיבר לאחרונה.

למרות זאת טענתי: ''לכן צריך לברך על תרומתו כי הוא תרם יותר מרבים שקדמו לו''. אבל בין התרומה הזאת והצל''ש המרחק עוד רב''.

לא רק זאת במאמר אחר טענתי שעדיף נתניהו במשרד האוצר על נתניהו כראש ממשלה. הוא עצמו חשב אחרת ולכן באופן מעשי נטש את משרד האוצר בערך בקייץ 2004.

תקרא את הקישורים שמוזכרים במאמר ותוכל לגלות עוד פרטים שאני חושב על נתניהו...

לא התעלמתי מנושא הפריון פשוט לא עסקתי בכך משום שגם היום די ברור שאין קשר מובהק בין המדיניות של האוצר בשנים האחרונות ופריון.
_new_ הוספת תגובהדוד, אם על זה לא מגיע צל''ש, על מה כן מגיע?
מיכאל שרון (יום שני, 29/05/2006 שעה 13:50)
בתשובה לדוד סיון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

מבין השיטין בהחלט מבצבצת גישה פוליטית בדבריך. גישה כזאת תודה אמנם שאיש ימין ''יכול לתרום, ולפעמים תרומה חשובה'', אך מסיבות המוצגות כענייניות ''אין לקדמו'' לעמדות מפתח'', שכן ''הימנים הללו גם מסוכנים ופורעים בנישמתם''. לכן תאמר, כן הוא תרם תרומות חשובות, ''אבל בכל זאת לא מגיע לו''... זו עמדה פוליטית מובהקת, שמקורה עוד בגישות שרווחו כאן לפני קום המדינה, ובגישות בן-גוריוניות כלפי הימין.
_new_ הוספת תגובההפוליטיקאי שבך מקשקש
דוד סיון (יום שני, 29/05/2006 שעה 14:31)
בתשובה למיכאל שרון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

במקום לקרוא את הקישורים שמוצגים במאמר אתה יוצא עם הצהרות מופרכות. כאשר אומרים לך משהו על כך אתה חוזר על ההצהרות המופרכות. המאמר ''בנימין נתניהו – סיכום תקופה'' (דיון 3022) מסכם את מה שאני חושב על נתניהו.

נסה לקרוא אותו ולהראות היכן בדיוק מבצבץ טיעון פוליטי (הקישקוש שלך על אנשי ימין).
_new_ הוספת תגובההמושיע מחפה על עבריינים?
רמי נוי (יום רביעי, 31/05/2006 שעה 12:35) הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

היום סיפר נתניהו כי בראשית כהונתו כשר האוצר הוצע לו שוחד גדול בסכום של מיליוני דולרים. מה עושה אדם הגון? מתלונן במשטרה ומסייע בלכידת הפושע. מה עשה נתניהו? נצר את העניין בליבו ומן הסתם המשיך לקיים קשרים עסקיים, פוליטיים ואחרים עם הפושע האלמוני.

גם היום סרב נתניהו פרסם את שמו של המשחד.

לטעמי זוהי התנהגות נלוזה, על גבול הפלילי. כנראה שהיתה לכך גם סיבה כי המשחד היה מן הסתם ''מקורב למרכז הליכוד''.

יתכן מצד שני, שכל העניין אינו אלא עוד אחת מהתבטאויותיו התמוהות של נתניהו, כדוגמת זו שבה טען כי הוצע לו להיות שר האוצר האיטלקי, דבר שהוכח כעורבא פרח.
_new_ הוספת תגובהרמי נוי מתקשה בהבנת הנקרא?
צדק (יום רביעי, 31/05/2006 שעה 12:43)
בתשובה לרמי נוי
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

לי נראה שכשמאלני הוא פשוט לא רואה
את מה שלא מתאים ליצר הרע שלו.

נתניהו אמר שהצעת השוחד היתה מתוחכמת,
הוא אישית, כבעל אינטיליגנציה גבוהה שלא כמו זו של השמאלנים הירודים והרדודים,
מבין שזו הצעת שוחד.
אבל הבנתו איננה מספיקה להוכיח הצעת שוחד.
הרי המציעים לא אידיוטים, הם לא שמים לו מעטפה
ולא מדברים על שוחד במפורש.

מחלת העלילות השמאלנית היא מחלה ממארת.
_new_ הוספת תגובההמושיע מחפה על עבריינים?
לוי (יום חמישי, 01/06/2006 שעה 6:42)
בתשובה לרמי נוי
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

אדם הגון במדינת ישראל מצמצם עד כמה שאפשר את קשריו עם המשטרה המושחתת . לכן מובנת גישתו של נתניהו .
_new_ הוספת תגובההמושיע מחפה על עבריינים?
א. פרקש (יום שישי, 02/06/2006 שעה 8:01)
בתשובה לרמי נוי
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

יש לך יותר מדי הנחות שהן פחות מדי מבוססות.

תנסה טקטיקה אחרת.
_new_ הוספת תגובהדוד, שוב תמונת מצב מאוזנת לגבי התרומה למצב הכלכלי של ישראל
א. פרקש (יום שישי, 02/06/2006 שעה 9:24) הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

וסלח לי שאני מגיב למאמרך (-:

אני מתרשם שאתה עושה מאמץ להנמיך מעט בחשיבות תפקידו של שר האוצר נתניהו ובהישגיו. מה שנראה לך, שכאילו נתניהו לא עסק בכלכלה במשך אולי 80% מזמן כהונתו בתפקיד שר האוצר, נראה לי לא סביר ביותר. להיפך, הוא לא הפסיק להתעסק במשימות של תפקידו. הוא עסק כמו כל פוליטיקאי גם בנושאים אחרים, אבל עיקר זמנו היה נתון למשרדו.

עיקר הביקורת באה מגורמים פוליטיים החוששים לעתידם. כתבתך דווקא מאוזנת, ואני מתייחס להתנהגות גורמים פוליטיים, כפי שבאה לידי ביטוי באמצעי התקשורת השונים. כנראה שנתניהו הוא משהו מוזר במובן הטוב של המילה. הוא מכעיס או מפחיד אנשי שמאל. אני זוכר שבימי ברק ושוחט האשימו את נתניהו בכל כשלון כלכלי. אז כאילו לא היתה ממשלה אחרת ולא היה שוק עולמי ואח''כ לא היתה מפולת 911, קריסת היי טק, עליית מחירי דלק וכו'. ובטח שכחו את האינתיפאדה שהמשיכה להשתולל. אז והיום רק ביבי אשם.

כנראה שזה חוזר שוב כל אימת שנדרשת הכרעה פוליטית, כמו לפני הבחירות, כמו כשמצב הממשלה רעוע ומתגלעים בה קילקולים. אז זה הזמן הנכון לחזור ולתקוף את נתניהו האשם בכל. מטרה נוחה להסבת דעתם של אנשים רבים ממטרת האמת. יש בזה איזושהי עמדה ילדותית המעידה על הנוקטים בה. בשנה-שנתיים חודש-חודשיים כשהכל כבר מתאושש קצת, יש הטורחים והמנסים להעלים את נתניהו. לטעמי זו הכל פוליטיקה.

אי אפשר ל''האשים'' את ההתאוששות הכלכלית שלנו בהתאוששות הכלכלה העולמית. כי הכלכלה הזאת לא התאוששה כל כך ובכל מקום באותה מידה, בודאי לא בקצב בו מתאוששת הכלכלה הישראלית (6.6% ברבעון הראשון של 2006) . כלומר, יש כאן איזשהו מכפיל התאוששות כלכלית ישראלית בנוסף להתאוששות חלק מהכלכלה העולמית. שהרי ישנן גם מדינות אירופאיות שעדיין לא ממש התאוששו. החוכמה של מאכווני המשק, בעיקר אלה שצריכים לקבל החלטות על מדיניות, היא למצוא את היתרונות של איש העסקים או הסקטור העיסקי/תעשייתי הישראלי מול שיווקי חוץ. בזה משרד האוצר מאוד משפיע, מאכוון, מסייע, עוצר או מקדם. אם ''נתניהו לא בנה מנוע רב עוצמה, כפי שטען'' אז איך הוא צודק בכך ''שאת התהליך שהוא הניע .... יהיה קשה להסיט''. שהרי רק ''מנוע רב עוצמה'' קשה להסיטו. אם המנוע היה חלש או כושל, הוא היה מוסט מעצמו או מוסט ע''י כל שר אוצר שמסתכל על הכלכלה הישראלית קצת אחרת.
_new_ הוספת תגובהתודה
דוד סיון (יום שישי, 02/06/2006 שעה 10:49)
בתשובה לא. פרקש
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

לא האשמתי אלא ציינתי שעיקר כוחה של הצמיחה שמתרחשת במשק שלנו נובע מהכלכלה העולמית ובעיקר ארה''ב. מאחר וארה''ב היא השוק המרכזי של הענפים שמובילים אצלנו את הצמיחה והיא גם ענק כלכלי ביחס למשק הישראלי כל שינוי קטן שם משפיע יותר על המשק הישראלי.

אני חושב ששיעורי הצמיחה במשק שלנו (6.6% ברבעון האחרון אצלנו ו-‏5.3% אצלם) דוקא מראים על קורלציה גבוהה. מה גם שהצמיחה שם התחילה קודם - היא מובילה. אבל אתה אולי שוכח את התפקיד שמילאו הערבויות שקיבלנו מארה''ב. אלו לצערי בזכותם של שני שרי אוצר (סילבן שלום שלא נדע... ונתניהו). התפקיד של נתניהו היה חשוב בהשפעה על ההחלטה הסופית של האמריקאים. הוא שיכנע אותם שהתנאים שלהם יקויימו (שהדיסקט יוחלף). הגורם השלישי בחשיבותו זה השינויים שנתניהו כן ביצע, אבל מקומו בדירוג שלי עדין רחוק מהגורמים האמריקאים. גורם רביעי היו התוכניות של נתניהו שקיבלו ביטוי בשלושה ביטויים 'השמן והרזה', החלפת הדיסקט, וכפי שאחד תיאר היתה הבטחה שנתניהו לא יטליא טלאים אלא מתכנן לבנות כביש חדש.

אם תחזור למאמרים שלי מאותם הימים תראה שההמלצה הראשונה שלי היתה פרנקל מאחר והוא לא פוליטיקאי ויש סיכוי גבוה יותר שישאר בתפקידו עד תום התקופה. גם ציינתי מדוע זה חשוב. לאחר ששרון בחר בנתניהו הבעתי לא מעט אופטימיות ביחד עם החשש שכפוליטיקאי לא ישאר עד תום התקופה. לפי דעתי החשש הזה התממש כבר בשנת 2004, כאשר עלתה על הפרק תוכנית ההתנתקות. מאז נפגעה הנחישות שלו באופן מעשי: הופיעו כל מיני ויתורים כמו בנושא הרפורמה בשוק ההון, הרפורמה בחברת החשמל (פירוק והפרטה) ועוד.

מאחר ועיקר כוחה של הצמיחה בא מבחוץ,
מאחר ואיבד נחישות מהר יחסית,
מאחר והוא יודע מה צריך לעשות יותר טוב מאחרים,
ומאחר ונטש את התפקיד לפני הזמן אין הוא ראוי לצל''ש.

אני כמובן אשמח אם יחזור למשרד האוצר לקדנציה שלמה כי הוא אכן אחד הבודדים במערכת הפוליטית שמבין לאן צריך לקחת את המשק. בפראפרזה על דברים של אחד אחר: נתניהו יודע ויכול לתכנן ולבנות את הכביש וגם מבין שאי-אפשר להשלים זאת בפחות מקדנציה שלמה.
_new_ הוספת תגובההייתי שומר על הדיון הזה מכל משמר
ירון (יום שני, 05/06/2006 שעה 5:50) הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

לא מבין איפה זה התחיל אצל שרון לא צריך סיבה מיוחדת , אבל הדיון הזוי וכל כך מתאים לאתר הזה .
_new_ הוספת תגובהשום דבר לא התחיל. כתבי כוללים רבבות מאמרים ורשימות
מיכאל שרון (יום שני, 05/06/2006 שעה 17:23)
בתשובה לירון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

ומאות נושאים, ומליוני מילים. יש אנשים שכל יום יש אצלם רעיונות חדשים, והם בעוונותיהם חרוצים ועובדים בקפידה ודייקנות. ומאידך, אצל אנשי תרבות ומדע אחרים, לא תמצא אצל עשרות מהם בתקופת חיים שלמה, אותה כמות ואיכות רעיונות שאדם יחיד מהסוג שאיפיינתי יכולים להפיק במשך שעה אחת. הפילוסוף והמתימטיקאי בן המאה ה-‏17 גוטפריד וילהלם לייבניץ נמנה על הסוג הזה, ואף על פי שעסק בין היתר בענייני מדינה, הרי שהכתבים שנשארו אחריו (שרק חלק זעיר מהם פירסם) נאספו בתקופתנו לעשרות כרכים בני אלפי עמודים בכל כרך.

ההבדל בין שני הסוגים האלה כה מדהים, אף שאין מדברים עליו בשום שיח, עד שלעיתים אני אומר לעצמי, שמדובר למעשה במעין הבדל מדרגה או קפיצת מדרגה, ושיש כאן אולי הבדל כמו בין האדם לאורנג-אוטן. וזאת אף שבני האדם כולם, משותפים להם דברים אוניברסליים, כמו המערכת הרגשית, ההבנה הרציונלית והשכל הישר, היכולת הלשונית ועוד.

אמר לי בעבר חבר, שאדם יחיד כזה יכול להפרות אומה שלמה, אף שהוא לעיתים משלם מחיר אישי, שכן נוכחותו פוגעת בהערכה העצמית self-esteem של אנשים שמעמדם עולה על שלו, ואז, בשרות הערכתם העצמית, הם מנסים לבצע רדוקצייה של דמותו לאלמנטים פחותים, ומוחם מתחיל להפיק כל מיני חסרונות ופגמים שהם תולים בו.

אצלך זה דבר אחד (מה שחולף במוחך כרגע), ולעומת זאת, אילו הייתי חי וכותב כיום במדינות כמו בריטניה או גרמנייה וצרפת, בהם בוודאי היו מקדמים אותי לאין שעור יותר מאשר כאן (הייתי שם, ויש לי אינדיקציות מצויינות לגישה כלפי השונה ב-‏180 מעלות מכאן) עדיין, הגרמני או האנגלי (חלק מהאנשים, בוודאי לא כולם), מוחו היה לאחר זמן, בשרות הערכתו העצמית, מתחיל למצוא בי פגמים, ובמקרה זה, המערך המוכן העומד לרשותו, דהיינו סטראוטיפים אנטישמיים.

וכך, אף שהיה ממשיך לנהוג בי כבוד (מדובר במדינות תרבות מתוקנות), עדיין, בינו לבינו היה משליך כלפי דימויים אנטישמיים על מנת להגביה את הערכתו העצמית שהתקפדה בנוכחותי (וזאת אף אם הוא במעמד העולה על שלי, ודווקא משום כך).

אתרי, הכוללים חלק מרשימותי המקוטלגות
_new_ הוספת תגובההשאלה היא
א. פרקש (יום רביעי, 14/06/2006 שעה 19:18)
בתשובה למיכאל שרון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

אם יש לך תואר או אין לך תואר על כל אותן העבודות שאתה מרבה להצהיר עליהן ולצטט מהן?
_new_ הוספת תגובהאין לי ולו שמץ, שמץ שבשמץ של גזענות
מיכאל שרון (יום שלישי, 20/06/2006 שעה 0:40) הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

גזענות מרתיחה אותי, כתבתי מאמרים לא מעטים נגדה וחשפתי את שורשיה. בגיל צעיר יותר, במאי 71 היפגנתי עם הפנתרים השחורים, כנגד ניחשול המזרחים. הוכחתי למשל שמחקרים שמצאו ש''בני עדות המזרח'' לא דוחים סיפוקים, הינם הטעייה. וכי הגורם הקריטי כאן הוא רציונליות הורים. דהיינו שגם ילד ממוצא מערבי שהוריו מפעילים כלפיו גישה לא רציונלית וסמכותנית, גם הוא לא ידחה סיפוקים.

לא רק שאין בי שמץ של גזענות במישור האישי, אלא שכל עבודתי כוונה להתמקד באדם הבודד, ולא בקבוצה האתנית. כתבתי אין ספור פעמים, שגישות אתניות המכלילות לגבי קבוצה אתנית שלמה, לא רק שיש כאן פגם מוסרי ומסאב של רצון איון כלפי הזולת, אלה שזה גם לא יעיל. אי אפשר לנבא מהם תכונות הפרט לפי הקבוצה אליה הוא שייך. הדרך היחידה לדעת זאת זה מבדקים ושאלונים אישיים.

עם זאת, במסגרת מאות הנושאים ואלפי הרשימות שהיצבתי, ומכיוון שאיני חשוד בגזענות, בכל ליבי אני ההפך הגמור וגם כתבתי נגדה, ראיתי לעצמי חופש לאמר גם דברים מסוג: אין זה נכון שהעם היהודי כולו הוא טלית שכולה תכלת. לא אנקוט בגישה המכחישה הטוטלית. יש בקרב היהודים גם אחוז מסויים של חלאות אדם מהקשים מסוגם, כשם שיש גם אחוז מסויים של אנשים שנימנים על גדולי הרוח. יצאתי גם במילים בוטות נגד גזענות מזרחית ונאצות שהוטלו כאן תקופה ממושכת כלפי יהודים ממוצא מערבי, והראיתי שאם להשמיץ, גם המזרחים (כלפיהם נקטתי במכוון ובהתרסה בכינוי פרענקים'') - אפשר, אם הולכים על האשמות אתניות כוללות, למצוא בקרבם תופעות של גסות נפש וכד'.

אילו הייתה בי גזענות כלשהי, כשם שיש בארצנו לרבים - ישראל היא אחת המדינות הגזעניות בעולם - האם הייתי כותב את הדברים הבאים?

מזה שנים, יש אנשים שמשקיעים מאמץ בקור רוח, נחישות, ותוך חוסר מעצורים בשקריהם, למצוא בי דבר דופי. מדובר במאמצים בלתי נילאים של הכפשה, המלווים אותי שנים רבות. הנה כאן, במאמר יפה שלי, ונוכח חומר יפה נוסף, טרח פרקש לשרבב חומר מנאץ, שאין לו כלל קשר לדברים שכתבתי. סיבת הדבר היא ניכוס על ידי מערכת כלשהי של פיתוחים בתחומי במשך שנים רבות, בהיקף של עשרות מיליוני שקלים ויותר, והחלקה ושימון של המעשה הניתעב הזה, שאין שני לו, על ידי ניסיונות בלתי נילאים, בנוסח פרשת מעשה הנבלה המחריד של ''כרם נבות'' על ידי אחאב ואיזבל, הן להדביק לי דימויים מכוערים ככל שמכוער יכול להיות מכוער, והן לחלץ מפי דיבוב מרשיע באמצעות הסערת רוחי על ידי פרובוקציות קשות חוזרות ונישנות, ולהוציאני מגידרי אף על פי שאני אדם מתון.

כעומק ההכפשה - וכאן מדביקים לי את הנאצה הקשה ביותר שיכולה להיות קיימת בכלל במדינת ישראל, ארצה של שארית הפליטה - שמים בפי טקסטים נאציים - כעומק ההכפשה, כך עומק הנכוס וערך הדברים שנחמסו ממני.

_________________________

הטקסט שלי שמופיע כרשימה בשולי המאמר שבקישור

2005 / 12 / 26
שם המגיב/ה: מיכאל שרון:
משא שמעון בוסקילה
(בתשובה לכותבת ששאלה אותי כיצד אני כותב בתקיפות ומקלל כפרימיטיבי - ''מעניין מה אמא שלך לימדה אותך'')

את מה שאמא שלי לימדה אותי, לא תלמדי לעולם. אימי, רחל, עליה השלום, היתה כל ימיה אשה טובה. כן, טובה. מה שאצלכם, אשכנזים צבועים וערמומיים המקבלים משכורת עם תוספות גדולות מהצד ומתחת לשולחן, חיים ברמת חיים של 35 אלף ומצהירים על משכורת נטו של 10 , אצלכם טוב זה פרימיטיבי. ורשעות סמוייה וגלוייה וערמומיות, המסוות עצמן במילות רמאות של רצון טוב, מנשבות מכתיבתכם ומכל מעלליכם, שהרי זה ''מתוחכם''. ואתן מוצאות מילות לעג וביטול לאמר לגבריכם הנוכליים והנוורוטים גם על הטובים שבנו.

כן, רבים מכם נוורוטים ובעלי חשיבה חד מימדית, שהרי רדפו אתכם באירופה 1800 שנה והפכו אתכם, רבים מכם, לחולים בנפשכם ודפוקים באופן מוחי, בעלי חשיבה הנעולה רק על כוון אחד. וסיגלתם לעצמכם שם, היכן שביזו אתכם מאות שנים, כישורי השרדות נוכליים, האוכלים כאן כל חלקה טובה.

אנחנו, ברוך השם, הערבים כל השנים היו ידידינו, למרות שהתעמולה שלכם אומרת שגם אותנו רדפו כמוכם. לא הישמידו מאיתנו 6 מיליון, ובתקופת תור הזהב של האיסלאם, וגם לאחר מכן, בעירק, סוריה, טורקייה ומרוקו היינו אהובים ומכובדים בניגוד לכם. כאן הפכתם את בנותינו לזונות ופרחות, התזתם עלינו ד.ד.ט. וראיתם בנו פרימיטיביים. זאת אף שלא היינו נוורוטים כמותכם, שכן לא נירדפנו, ואנו בריאים בנפשנו, וכישורינו המוחיים עולים על שלכם, שכן איננו נוורוטים. אף כשבאנו לארץ המובטחת, הסתכלתם על בגדינו וגינונינו, ולא חדרתם למוחינו, אלא הדבקתם לנו פרימיטיביות. כן, מאז הפכתם את חלקנו לנוכלים, כמוכם, שכן זו הדרך היחידה להשיג מעמד היכן שהשתלטתם על כל העמדות בעלות המשמעות. את מה שזרעתם, חלאות, גם תקצרו, עד כלות.
_new_ הוספת תגובה
חפש בתגובות שבדיון זה:     חיפוש מתקדם...

חזרה לפורוםהדפסה עם תגובותתגובה למאמר


מערכת פא"צ אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים.© פורום ארץ הצבי