פורום ארץ הצבי Enter the forum
Articles
Discussions
About FAZ
FAZ people
columns
Links
Previous page
Bulletine Board

SearchFeedbackAdd to Favorites
RSS Feed
מה זה?
הקרב והמערכה
טלית של תכלת / נסים ישעיהו (יום רביעי, 05/05/2004 שעה 21:59)


הַקְּרָב והמערכה

נסים ישעיהו
האם אפשר לנשום לרווחה לאחר שנודעו תוצאות המשאל אודות התוכנית לעקירת ישובי גוש קטיף ח''ו? האם אכן חלפה סכנת העקירה? הרשו לי לפקפק בכך. וכדאי מאד לא לפזול לעבר זרי הדפנה; כי נצחון, מוחץ ככל שיהיה, בקרב אחד – עדיין אינו מבטיח דבר לגבי המערכה הכוללת וזו עדיין לא תמה. היא אפילו רחוקה מאד מסיומה.

לא נתמקד כעת בהמשכה הצפוי של המערכה בעד ונגד עקירת ישובים, גם לא ננסה היום להבין את אובססיית העקירה; רק ננסה להבין היכן שגינו אנחנו וכיצד ניתן לתקן.

אבל לפני שנמשיך, כמה שאלות: מתי ובאילו נסיבות עקרה ממשלה כלשהי ישובים או אף משפחות בודדות מבתיהן נגד רצונם? האם קרה כדבר הזה אי פעם במשטר דמוקרטי? ואיך זה שכל אנשי השלטון, כולל כולם, אינם מתקוממים נגד פגיעה כה בוטה בזכויות בסיסיות של בני אדם, גם כאשר מדובר ברמיסת חוקי יסוד שנתקבלו ע''י הכנסת ברגל גסה? האם יתכן שכל אלה השייכים למערכת השלטונית (פרט לכמה צדיקים היוצאים מן הכלל) רואים במתיישבים כלי משחק ולא בני אדם שווי זכויות?

שכל אחד ישיב לעצמו על שאלות אלו ועל שאלות נוספות שלא הועלו כאן מקוצר המצע; לנו ברור כי רעיון העקירה מבטא את השפל הכי עמוק שמערכת שלטונית יכולה להגיע אליו, ולא משנה בכלל אילו ביטויים עוד צפויים לשפל הזה ובאיזו עוצמה.

חשוב שנדע זאת. חשוב שנתבונן במצבנו ונתכונן נפשית וטכנית להתמודדות הצפויה. ''ההעזה של הנתינים'' להצביע נגד רצון המערכת נתפס אצלה כעלבון צורב ויש להיות מוכנים לתגובתה אשר גם אם תאחר, בא תבא. הרי ראש הממשלה, האיש העומד בראש הפרימדה השלטונית הוא שהכריז (בסוף השבוע שלפני המשאל בראיון לרשת ב') כי לא ניתן להיות בעדו ולהצביע נגד תוכנית העקירה. אז מעכשיו – בעיניו אנחנו נגדו.

מי שיכול לקלקל יכול גם לתקן

שורות אלו נכתבות ביום י''ד אייר, פסח שני. עניינו של פסח שני הוא להורות שאין מצב אבוד, תמיד אפשר לתקן. אפילו מי שהיה טמא או בדרך רחוקה ואפילו 'לכם' כלומר מרצון – נותנים לו הזדמנות לתקן מה שקילקל. מועד זה פותח את השבוע של ספירת ה-'הוד' בימי ספירת העומר ומאירה בו הספירה חסד שבהוד. חסד עשה עימנו הבורא יתברך שנתן אפשרות לתקן את העבר אלא שאפשרות זו מותנית בהודיה שיש מה לתקן.

ורק כתזכורת, כשמדברים על תיקון – מדברים על עבודה אישית פנימית של כל אחד עם עצמו; כל ניסיון לתקן את הזולת, אפילו את יחסו אלי – נדון לכשלון. הדרך היחידה להצליח בכך היא לתקן את יחסי אליו וכַּמַּיִם הַפָּנִים לַפָּנִים – כֵּן לֵב- הָאָדָם לָאָדָם: (משלי ט''ז, ט)

לא מיותר להזכיר כי הממסד מורכב מאנשים, רק שהם כל כך מזדהים עם המערכת הממסדית עד ש(הם) שוכחים לפעמים כי הם גם בני אדם. לא ננסה לצפות את מהלכיו של הממסד וגם לא להעריך את יכולתו לדכא את מה שנתפס בעיניו כמרידה בו. אותנו מעניינת השאלה היסודית: איך היגענו עד הלום? האם ראייתו של הממסד אותנו כנתינים (האמורים להיות) כנועים לגחמותיו המשונות – מנותקת מיחסנו אליו? האם לא עודדנו אותו להתייחס אלינו כך?

אם לא עודדנו אותו, כלומר אנחנו בסדר, אפשר לעצור כאן כי אין מה לתקן. אבל אם אכן עודדנו אותו לראות בנו את מה שהוא רואה – הרי אם נתקן את דרכנו יש סיכוי שגם המימסד ייאלץ לתקן דרכיו ולשנות את יחסו אלינו.

לענ''ד, העובדה שהממסד מעלה בדעתו שניתן לעקור ישובים, ובכלל לרדת לחייהם של אזרחים בצייקנות שאין לה סוף מבוססת על אבחנתו שאנו האזרחים רואים בממסד את חזות הכל. אנחנו אוכלים כל מה שהממסד מגיש לנו בלי דרישה וחקירה. אנחנו סומכים על ראש הממשלה שיודע מה הוא עושה, על בתי המשפט שיעשו צדק, על הכנסת שתחוקק חוקים לטובת האזרח וכו' וכד' וגו'. והחריגות/חריקות הנחוות חדשות לבקרים – זה לא הממסד זה איש פלוני שמעד. אלא שמזמן אין זו בעיה נקודתית; זהו כשל מערכתי.

הממסד הדתי

למרבה הצער, המציאות טופחת על פנינו שוב ושוב ואנחנו חווים בעליל כי הממסד חורג קשות מן המסגרת המותווית לו ולכן גם מציפיותינו. די להזכיר את העובדה שהתרגלנו לכך שהממסד משליך לפח את המצע שעל בסיסו צמח, ובפועל הוא נוקט מהלכים מנוגדים לאלה שהתחייב עליהם. ולנו זה נראה מובן וטבעי.

הארכנו בכך ברשימה לפרשת יתרו ש.ז תחת הכותרת ''חוקים, מחוקק, אלוקים'' ולא נחזור כאן על הדברים. זה גם לא כל כך יועיל שהרי כעת אנו מבקשים לברר היכן נכשלנו ולא היכן נכשל הממסד.

ביקשנו להקים כאן ''מדינה יהודית בארץ ישראל, היא מדינת ישראל'' (מתוך מגילת העצמאות). אפילו קידשנו את המדינה והכנסנו אותה לסידור התפילה. כיום – אומרים לי חברי האהובים המועמדים לעקירה וגירוש מבתיהם – לא המדינה בגדה בנו, אנשים בגדו בנו. המדינה נותרה קדושה כשהיתה.

האמנם? היתה קדושה? ננסה למצוא תשובה בפרשת השבוע.
(ויקרא כא) א וַיּאמֶר ה' אֶל-משֶׁה אֱמר אֶל-הַכּהֲנִים בְּנֵי אַהֲרן וְאָמַרְתָּ אֲלֵהֶם לְנֶפֶשׁ לֹא-יִטַּמָּא בְּעַמָּיו:
הכוהנים היוו את מה שבימינו מכנים ''הממסד הדתי''. לצידם היה הממסד המלכותי ומערכת משפט עצמאית. כולם אז היו דתיים; לכל מערכת היו זכויות וחובות משלה והן איזנו זו את זו בצורה מושלמת. ובכל זאת, למי מהם זכות המלה האחרונה?

ובכן, תלוי באיזה עניין; מה שברור הוא שלא היתה כפיפות כוללת של גורם אחד למשנהו. המלכות לא שילמה את שכר הכוהנים או השופטים ולפיכך הם היו עצמאים באמת.

במדינת ישראל, הממסד המרכזי – נקרא לו 'המדינה' – משלם את המשכורות בכל המערכות, כולל משכורות הרבנים, ולפיכך כולם חייבים לו וכפופים אליו. התוצאה היא שבמקום מערכת של איזונים בין החלקים השונים של הממסד – יש לנו הזנה הדדית שתוצאתה המיידית הנה השמנת יתר של כל חלקי הממסד, וכפועל יוצא – השקעת המון אנרגיה בשימור עצמי עד כדי חוסר עניין ויכולת לתפקד בתחומים שאינם מועילים למטרה זו של שרידות הממסד.

מימסדים

כדי שנבין טוב יותר מהו המבנה הממסדי המתאים לנו, הנה תיאור קצר מן המקורות אודות המערכת שפעלה אצל דוד המלך בהצלחה מופלאה:
(ברכות ג/ב) כיון שעלה עמוד השחר נכנסו חכמי ישראל אצלו; אמרו לו, 'אדונינו המלך עמך ישראל צריכין פרנסה'; אמר להם, 'לכו והתפרנסו זה מזה'; אמרו לו, 'אין הקומץ משביע את הארי ואין הבור מתמלא מחוליתו'; אמר להם, 'לכו ופשטו ידיכם בגדוד'.
עד כאן הדיון אצל המלך בנושא: עמך ישראל צריכין פרנסה.
מיד יועצים באחיתופל ונמלכין בסנהדרין ושואלין באורים ותומים; אמר רב יוסף מאי קרא [מאיזה פסוק לומדים שזהו סדר הדברים]? וְאַחֲרֵי אֲחִיתֹפֶל בְּנָיָהוּ בֶּן- יְהוֹיָדָע וְאֶבְיָתָר וְשַׂר-צָבָא לַמֶּלֶךְ יוֹאָב: (דברי הימים א, כז, לד)

אחיתופל זה יועץ וכה''א [וכן הוא אומר] (שמואל ב, ט''ו,כג) וַעֲצַת אֲחִיתֹפֶל אֲשֶׁר יָעַץ בַּיָּמִים הָהֵם כַּאֲשֶׁר יִשְׁאַל-בִּדְבַר הָאֱלֹקִים כֵּן כָּל-עֲצַת אֲחִיתֹפֶל. בניהו בן יהוידע זה סנהדרין ואביתר [הכהן] אלו אורים ותומים (...) ואח''כ שר צבא למלך יואב.
ונתחיל מהסוף: שר הצבא מקבל את הפקודה לביצוע לאחר שעברה את כל תהליך קבלת ההחלטות. הכהן שואל באורים ותומים שאלות של כן ולא, לכן גם הוא צריך לקבל החלטה מנוסחת סופית. שניהם אינם שותפים לתהליך קבלת ההחלטה; גם הסנהדרין מתבקשים לתת את ברכתם ובזה מסתיים תפקידם.

הנה כי כן, לא צבא פוליטי, לא דת (כהונה) פוליטית ולא מערכת משפט פוליטית, וכולם פועלים בהרמוניה מלאה מול המערכת הפוליטית שכל עניינה הוא טובת עם ישראל.

מערכת שבנויה על הנחת היסוד: 'הכל פוליטיקה' מסתאבת ומשחיתה את עצמה לדעת. זה מה שקורה לנו ואין בזה שום קדושה, להפך. וכאשר נבין ונפנים זאת נוכל להתחיל לתקן. ואין לנו הרבה זמן כי השחיתות מגבירה את מאמציה להשחית. חייבים לבנות במהירות מערכת שתפעל בהתאם למודל שבנה דוד המלך, מערכת שכל עניינה הוא טובת עם ישראל.

ואז באמת יהיה רק טוב ליהודים.

נסים ישעיהו, תנועת 'אור ישראל'.
חזרה לפורום

הצגת המאמר בלבד
הדפסת המאמר קפל תגובות פרוש תגובות תגובה למאמר
 
 


מתי ובאלו נסיבות
רמי נוידרפר (יום חמישי, 06/05/2004 שעה 14:33) הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

בעשרות מאות ןאולי אלפי מקרים הוציאה ממשלת ישראל או רשויות מקומיות צווי פינוי נגד אנשים
קרקעות הופקעו (אמנם בהרבה מקרים של ערבים) לצרכי ביטחון לצרכי בניית תשתיות,
כזכור לך במסגרת הסכם השלום עם מצריים פונו מתיישבים רבים על פי חוק מאלי סיני , פתחת רפיח , אופירה די זהב ונביעות. שכחת?

זוהי התממות לטעון שאין לממשלה זכות לפנות יישובים או לסגת משטחים, לא רק שזו זכותה אלא לטעמי זוהי אפילו חובתה
_new_ הוספת תגובההיכן נכשלת, היכן נכשלנו ?
דוד סיון (יום חמישי, 06/05/2004 שעה 16:23) הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

הבטחת, יותר מפעם אחת במאמר, ''...לברר היכן נכשלנו ולא היכן נכשל הממסד.'' אבל כל המאמר שלך מדבר על מבנה הממסד או איך זה צריך להיות - שום דבר על הכשלון. הבטחת גם לדון איך לתקן - אבל שום דבר על התיקון

קצת מוזר. לא?

על מה אתה מדבר כאשר אתה אומר בביטחון מוחלט ''גם כאשר מדובר ברמיסת חוקי יסוד שנתקבלו ע''י הכנסת ברגל גסה?''
מדוע לשלטון מותר לשלוח אנשים מזרחה אבל אסור לו לשלוח אותם מערבה?

התשובה ברורה; אתה בא מעמדה מאד ברורה מבחינה פוליטית כך שגם התוצאה ידועה מראש. ''לנו ברור כי רעיון העקירה מבטא את השפל הכי עמוק שמערכת שלטונית יכולה להגיע אליו, ולא משנה בכלל אילו ביטויים עוד צפויים לשפל הזה ובאיזו עוצמה.''

-----

אני יכול לשאול שאלות רבות כאלו אבל מקוצר המצע אשאיר לכל אחד לחשוב עליהן ועל התשובות לבדו.....
_new_ הוספת תגובהלא מוכרחים להבין כל דבר וזה בסדר
נסים ישעיהו (יום שישי, 07/05/2004 שעה 16:03)
בתשובה לדוד סיון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

בס''ד.

אני מקווה שמי שצריך להבין הבין ומי שלא הבין – אולי הדברים אינם נוגעים אליו ולכן לא הבין.

ומי שצריך להבין הבין שלשיטתנו – ייחוס קדושה למדינה ישראל על כל מערכותיה, היא היא הכישלון שלנו.

לשלטון אסור לשלוח אנשים על כרחם לא מזרחה ולא מערבה ומעשה כזה הנו רמיסה ברגל גסה של חוק יסוד כבוד האדם וחירותו ושל חוק יסוד זכות הקניין.

אתה מתעקש לייחס לי עמדה פוליטית המניעה את כתיבתי אבל זו רק תמונת ראי של גישתך אתה. מבחינתי, אם ינסו לפנות את אנשי שדה בוקר לגוש קטיף כדי לחזקו או את תושבי אום אל פאחם כדי לדלל את האוכלוסיה הערבית בארץ – עמדתי תהיה זהה בכל המקרים.

קשה להבין את זה?

אה כן, התיקון. ''חייבים לבנות במהירות מערכת שתפעל בהתאם למודל שבנה דוד המלך, מערכת שכל עניינה הוא טובת עם ישראל''
זה רק ציטוט של המשפט המסכם את המאמר וזהו התיקון הנדרש. אין תיקון אחר לענ''ד. אבל שוב, אני מקווה שמי שהיה צריך להבין – הבין גם לפני ההסברים.

שבת שלום ומבורך,
נסים.
_new_ הוספת תגובהמי שלא רוצה לענות לא חייב .....
דוד סיון (יום ראשון, 09/05/2004 שעה 6:57)
בתשובה לנסים ישעיהו
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

עצוב לראות איך מי שנחשב בעיניך כמבין בתורה ובעוד דבר או שנים מתחמק מלענות על שאלות. לא רק זאת אלא שאתה מוסיף עקיצה כדרכם של פוליטיקאים (אולי בתקווה לנער את השואל הטרדן...): ''אני מקווה שמי שצריך להבין הבין ומי שלא הבין – אולי הדברים אינם נוגעים אליו ולכן לא הבין.''

למרות כל מה שאמרת לא ענית לשאלותי החשובות, בעיני, ענייניות:

1. מאין הביטחון שלך ש''מדובר ברמיסת חוקי יסוד''?
2. מדוע חסר הבירור המובטח על הכשלון ועל התיקון (גם חזרה על משפט אחד מהמאמר חשוב ככל שיהיה היא לא תשובה)?

אכן מי שלא רוצה לענות לא חייב לעקוץ. יש דרך יותר טובה ומנומסת......
_new_ הוספת תגובהמצטער אם זה נשמע כעקיצה
נסים ישעיהו (יום ראשון, 09/05/2004 שעה 11:06)
בתשובה לדוד סיון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

בס''ד.

לא זו היתה הכוונה.

עובדה היא שאנשים שונים מבינים דברים שונים (לפעמים הפוכים) באותו טכסט שנכתב או נאמר (בשיעור למשל) ואין לי עם זה שום בעיה.

אבל אם הרגשת שם עקיצה - אני מתנצל. כנראה אצטרך להקפיד יותר בניסוחים שלי כדי למנוע אי הבנות.

הבירור בענין הכשלון נעשה ברצף של מאמרים, מהם אחד שהפניתי אליו בקישור.

הדרך לתיקון מוצגת במצע התנועה.

ההבדל הוא שהפעם אני מכריז על עצמנו כשותפים מלאים לכשלון וממילא גם לחובת התיקון.

ואולי לא מיותר להדגיש שוב כי הכרזה זו תופסת רק חלק מן האנשים, אלה שרואים את עצמם שותפים לכשלון וגם לתיקון אפשרי. אני בהחלט מקווה שמדובר ברוב העם אבל איני יכול להיות בטוח בכך.
_new_ הוספת תגובהנושא עיקרי - מקומו במאמר ולא בקישור
דוד סיון (יום ראשון, 09/05/2004 שעה 11:37)
בתשובה לנסים ישעיהו
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

יש אולי קיצורי דרך אבל השימוש בהם לא יעיל. כאשר מוכרז בתוך מאמר שהנושא הוא הכשלון והתיקון, בזה צריך המאמר לעסוק ולא להפנות למקום אחר (כמובן שעדיפה הפניה על אי-טיפול בכלל).

גם הפרשנות של חוקי יסוד קשורה בהשקפת עולם של העוסק בה. השקפת עולם שעוסקת גם בחיי יום-יום, כמו שעוסק המאמר שלך, לא חפה מעמדה פוליטית. זה נכון, במיוחד כאשר אתה מציג אמירות מאד החלטיות (''גם כאשר מדובר ברמיסת חוקי יסוד שנתקבלו ע''י הכנסת....'') על איך צריך לנהוג ביום יום.
_new_ הוספת תגובהנושא עיקרי - מקומו במאמר ולא בקישור
סתם אחד (יום ראשון, 09/05/2004 שעה 16:31)
בתשובה לדוד סיון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

שאלה לדוד סיון:
בשורה התחתונה ובלי קשר לאופן הניסוח של המאמר, האם לפי דעתך פינוי יהודים מעזה זה לא רמיסה של זכויות אזרח וחוקי יסוד?
כי הרי לא מדובר בפינוי של יחידים אלה מדובר בפינוי של יהודים רק ביגלל שהם יהודים. לדוגמא, אם היו גרים בעזה ערבים ישראלים אז בודאי שלא היו מפנים אותם מאחר והטרור לא מופנה כלפי ערבים ישראלים.
_new_ הוספת תגובהפינוי שטחים והחוק
דוד סיון (יום ראשון, 09/05/2004 שעה 18:25)
בתשובה לסתם אחד
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

קצת קשה לי להאמין שממשלת ישראל, או חלקים ממנה, תתכנן במודע לרמוס את החוק כדי לפגוע ביהודים - במיוחד ממשלת הימין הנוכחית. לכן אינני חושב שיש במהלך כזה פגיעה בחוק. מצד שני אינני יודע מספיק כדי לקבוע עמדה נחרצת ולכן שאלתי וביקשתי הסברים.....
_new_ הוספת תגובהפינוי שטחים והחוק
סתם אחד (יום ראשון, 09/05/2004 שעה 23:21)
בתשובה לדוד סיון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

OK ואם אכן כן ניתן לפנות את עזה מיהודים באופן ''חוקי'' אז מה שזה אומר זה שהחוק לא טוב. כל חוק שניכתב בידי אנשים משקף את הערכים להם הם מחויבים, ממש כשם שהגרמנים חוקקו חוקים להפלות כנגד היהודים.

השאלה היא אם מותר לפנות את עזה על פי קרטריונים יותר מוחלטים מסתם חוק. אם ישראל היתה מפנה ערבים בניגוד לרצונם בטענה שצעד כזה היה משפר את ביטחונם שלהם ושל אחרים אז אתה ועוד הרבה כמוך היו קופצים ראשונים מבין המיתנגדים.

הממשלה דרך אגב היא לא ימין ולא שמאל אלה סתם אוסף של אנשים שמחליטים דברים על סמך מידע שעומד בירשותם ללא כל היסתמכות על אפילו אלה שבחרו בהם. לדוגמא, אלה שהצביעו בעד שרון לא היצביעו בעבורו כדי שיחזיר את עזה והוא מצידו לא מיתכוון אפילו להיתחשב בתוצאות המישאל.

אז איך אפשר להגיד שאין כשל מערכתי?
_new_ הוספת תגובהמאחר ואתה ''יודע''
דוד סיון (יום שני, 10/05/2004 שעה 6:40)
בתשובה לסתם אחד
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

כמי שמציג לי שאלות ומיד גם את התשובות ''שלי'' (''...אתה ועוד הרבה כמוך היו קופצים ראשונים....'') לא ממש זקוק לתשובה האמיתית שלי. לכן אני מניח שהבירור בקשר לעמדתי הסתיים......
_new_ הוספת תגובהמאחר ואתה ''יודע''
סתם אחד (יום שני, 10/05/2004 שעה 6:54)
בתשובה לדוד סיון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

אני אכן יודע מאחר וכל מה שאמרתה עד עתה לא היתיחס לתוכן אלה רק לסיגנון. כל מה שמענין אותך זה ללמד את פשוטי העם איך להיתוכח ואם הויכוח לא מיתנהל על פי כללי המישחק שלך אז אתה כאילו נעלב.
_new_ הוספת תגובהאתה גם משקר
דוד סיון (יום שני, 10/05/2004 שעה 7:17)
בתשובה לסתם אחד
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

זו לא הפעם הראשונה שאתה קודם ''יודע'' שום דבר ואחר כך גם משקר. בתגובה קודמת קיבלת תשובה שהתייחסה לתוכן: ''פינוי שטחים והחוק'' (תגובה 46266).

כרגיל, אתה ממשיך ''לדעת'' בלי לקרוא, ואם זה לא מצליח לשכנע אתה מגייס גם שקרים.
_new_ הוספת תגובהאתה גם משקר
סתם אחד (יום שני, 10/05/2004 שעה 7:27)
בתשובה לדוד סיון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

לא שיקרתי. אם אותך מענין רק אם פינוי השטחים הוא ''חוקי'' אז כפי שאמרתי כבר, אתה לא מיתיחס למהות ולתוכן אלה רק לגינונים ולסיגנון ולכן ניבצר מבינתך מלהבין את מהות המאמר.

דרך אגב, אני לא מיתרגש מזה שאתה קורא לי שקרן.
_new_ הוספת תגובהחוקיות הפינוי היא אחד הנושאים של המאמר
דוד סיון (יום שני, 10/05/2004 שעה 8:24)
בתשובה לסתם אחד
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

העקשנות שלך מדגישה את בורותך. המאמר עוסק בין שאר הדברים בחוקיות פינוי מתיישבים ולכן התייחסותי לכך היא התייחסות לתוכן.

המאמר דיבר על בירור הכשלון והצעת פתרון ולכן ההתייחסות שלי לנושאים הללו היא התייחסות לתוכן.

מי שטוען אחרת הוא או שקרן, או לא מבין, או לא קרא את הדיון או שכל שלושת התכונות הללו מתארות את הופעתו בפורום. מאחר ואתה מציג טיעונים כאלו לא מהיום (לא רק בדיון הזה) התיאור הזה ממש מתאר את הופעתך בפורום בכלל וכאן בפרט.... זה לא כבוד גדול!!
_new_ הוספת תגובהמאחר ואתה ''יודע''
סתם אחד (יום שני, 10/05/2004 שעה 9:21)
בתשובה לסתם אחד
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

''אמרתה''? חזי? אתה שוב כאן?
_new_ הוספת תגובהגילוי השכינה
סתם אחד (שבת, 08/05/2004 שעה 9:41) הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

מתי תבינו שעם ישראל והעולם כולו נמצאים בשיאו של תהליך מדהים של גילוי השכינה.
מה חשבתם, שהקמת המדינה היהודית כמלכות הבית השלישי לאחר גלות ארוכה של אלפיים שנה ושואה נוראית של העם היהודי נועדה על מנת שהנוער היהודי ישתמש בסמים ויקעקע עצמו , דו משמעי !?
שלושת הדתות הגדולות עומדות לפני עימות צבאי רב עוצמה כפי שהאנושות טרם חזתה זאת בהיסטוריה האנושית, ובטח לא בחלומותיה המסוייטים !!!
נותרו לכולנו מספר חודשים לפני שהנמר האירני ישלוף ציפורניו ויתחיל במלחמתו ב''כופרים'' .
התיבה תיפתח והאטום ישלף והאמת תתגלה בעולם כאשר משיח בן דוד יופיע על בימת העולם על מנת להנהיגו לשלום ולאחוות העמים לאחר החורבן העצום !!!
בית המקדש יוקם בירושלים החדשה וכל הגויים ינהרו אליו לעבוד את האלהים האחד והיחיד !!!
_new_ הוספת תגובההאם היהדות היא אצלך בין הדתות הגדולות?
מושה (שבת, 08/05/2004 שעה 10:03)
בתשובה לסתם אחד
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

מאיפב לך המגלומניה הזאת?
למיטב ידיעתי יש יותר מאמיני וודו מאשר יהודים.
_new_ הוספת תגובההוא לא הזכיר יהדות בין הדתות הגדולות
יובל רבינוביץ (שבת, 08/05/2004 שעה 10:43)
בתשובה למושה
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

כנראה שהולכת להיות מלחמה בין שלוש הדתות הגדולות: איסלם, נצרות ובודהיזם.

זה באמת יהיה נס, משום שאינני רואה כיצד ניתן לגייס את האמונה בבודהה למלחמה כלשהי.
_new_ הוספת תגובהראיתי שלא ולכן שאלתי
מושה (שבת, 08/05/2004 שעה 11:37)
בתשובה ליובל רבינוביץ
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

_new_ הוספת תגובהסתם אחד (שבת, 08/05/2004 שעה 21:10)
בתשובה ליובל רבינוביץ
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

ליובל רבינוביץ,
רוב הבודהיסטים חיים בהודו וכידוע לכל, להודו יש נשק אטומי והם מסוכסכים עם הפקיסטנים שגם הם בעלי נשק אטומי כך שלא קשה לדמין את הבודהיסטים נילחמים.

מעבר לזה, יש כיום בהודו 40 מיליון יותר גברים/ילדים מנשים/ילדות. זה כתוצאה ישירה של רצח עוברים ותינוקות ממין נקבה. המסקנה המיתבקשת היא שבודהיזם זה אכן עבודת אלילים שתוצאותיה נוראות. הרושם החיובי שיש לאנשים לגבי בודהיזם הוא תוצאה של יחסי ציבור ותו לא.
_new_ הוספת תגובהמהי הדת הגדולה בהודו?
מושה (שבת, 08/05/2004 שעה 21:18)
בתשובה לסתם אחד
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

_new_ הוספת תגובהמהי הדת הגדולה בהודו?
מושה (שבת, 08/05/2004 שעה 21:20)
בתשובה למושה
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

הינדואיזם (83% מהאוכלוסיה הם הינדואים) , איסלאם (11% מהאוכלוסיה), נצרות (2.6%), ג'ייניזם (כ 5 מיליון) ו בודהיזם (כ4 מיליון)

דת ההינדואיזם מכתיבה אורח חיים בהודו, בעיקר בשיטת הכיתות (הקסטות): יש כ-‏3000 כיתות שונות בחברה ההינדואית. בראש הקסטות עומדת כת הברהמינים, שהם המנהיגים הרוחניים ופרשני כתבי הקודש, הנקראים ''ודות''. אחריה: כת הקשטריה - כת המלכים והלוחמים. הכת השלישית - כת הואישיה, שהיא כת הסוחרים, ואחרונה - כת הסודרה, כת האיכרים ובעלי המלאכה. יש בחברה ההינדואית גם ''טמאים'', שהם אסורים במגע ועובדים בעבודות הבזויות, וסובלים השפלות מצד ההודים האחרים.

ההינדים מאמינים באמונת גלגול הנשמות, הטוענת שנשמתו של אדם עוברת גלגולים שנים ולא מוצאת מנוח, עד אשר היא מתמזגת עם האל, ואין היא צריכה לעבור גלגולים נוספים. האלים הראשיים בדת ההינדואיזם הם: ברהמה, שהוא בורא העולם, לפי האמונה ההינדית, וישנו-משמר היקום, שיוה-כח ההרס שבעולם. לפי האמונה ההינדית פרות הן קדושות, ואין לאכול מבשרן. דת האיסלם בהודו
_new_ הוספת תגובהכבר 2000 שנה שאתם מאמינים
רמי נוידרפר (שבת, 08/05/2004 שעה 10:03)
בתשובה לסתם אחד
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

בזה.
כבר 2000 שנה שהאמונה המשיחית הזו מביאה עלינו רק צרות
_new_ הוספת תגובהאני כבר נרשמתי לנוער ''שחר''
ראשית דבר (שבת, 08/05/2004 שעה 15:05)
בתשובה לרמי נוידרפר
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

אני בהחלט מאמין בשלום שלנו. בלי אמונה באות רק צרות.
_new_ הוספת תגובהרמי אתה עמל
סתם אחד (שבת, 08/05/2004 שעה 15:34)
בתשובה לרמי נוידרפר
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

עמלק מבטא את כח הטומאה בעולם, כנאמר בתורה ''אשר קרך בדרך, ויזנב בך כל הנחשלים אחריך''. 'קרך' - מלשון קרירות, מקרה וקרי הם המאפיינים של מהותו של עמלק הלוחם נגד הקדושה. אולם עיקר מלחמתו הינה כנגד המקדש, כלשון הפסוק ''כי יד על כס י-ה, מלחמה לד' בעמלק מדר דר''. ידו של עמלק נטויה כנגד כסא ד', עליו אומר הנביא ''השמים כסאי, והארץ הדום רגלי, איזה בית אשר תבנו לי ואיזה מקום מנוחתי[1]'' . כסא ד' בעולם מתגלה בבית המקדש, המכוון כנגד שמי מרום, ובכח מעשינו אנו משרים את השכינה בעולם התחתון. עמלק מרים ידו כנגד כס ד' בעולם, ולכן כל הופעה של עמלק לאורך ההיסטוריה הינה כנגד גילויו של בית מקדשנו.

זו הסיבה לכך שמשה רבנו מרים ידיו בעת המלחמה כנגד עמלק, ''ויהי ידיו אמונה עד בא השמש'' - ידיו של משה מבטאות את ידם של ישראל המונפת אל על מתוך אמונה בבורא עולם שכיסאו שבשמים מכוון כנגד הארץ. בכוח שה משפיע משה רבנו אמונה בלבותיהם של ישראל, ואמונה זו היא שממגרת את כוחו של עמלק.

עמלק מופיע לראשונה לפני מתן תורה, כשמטרתו הינה לפגום בישראל. לדעת המפרשים פגיעתו של עמלק היא שגרמה לבני ישראל לחטוא בחטא העגל, כאשר שורש הספק שהחל לנקר בלבבות הוא שגרם להם לחטוא. ניסיונו של עמלק לקעקע את אמונתם של ישראל בא לידי ביטוי בדברי חז''ל האומרים כי הוא היה משליך את ערלותיהם של ישראל כלפי מעלה. עמלק מנסה להפר את בריתם של ישראל עם בוראם, הבאה לידי ביטוי בברית המילה. אולם מטרתו אינה רק לפגום באות הטבוע בעם ישראל, אלא לפגום גם באות של כלל ישראל - בבית המקדש. עקב כך אומרים חז''ל כי ''שלש מצוות נצטוו ישראל בכניסתם לארץ: למנות להם מלך, להכרית זרעו של עמלק ולבנות את בית הבחירה''. כל זמן שעמלק קיים בעולם - גילוי השכינה אינו שלם, וזה מעכב את בנינו של המקדש. לכן יש מפרשים המבארים כי לדברי חז''ל יש לקיים מצוות אילו כסדרן: מלך, השמדת עמלק ובנין המקדש.

הופעתו השניה של עמלק הינה לפני בנין בית ראשון, כאשר אז שאול מאבד את מלכותו כיון שהוא חס על אגג מלך עמלק. הופעתו השלישית, בדמות המן, הינה לפני בנין בית שני בתקופת מרדכי ואסתר. בגלגולו זה מנסה עמלק לעכב את בנין המקדש מחד, וכיון שישראל ריפו ידיהם מהמאבק למען המקדש - הוא מרים ידו כנגד בורא עולם במטרה להכחיד את עם ישראל. התרדמה הרוחנית בה שרוי אז עם ישראל היא המסייעת לו ללחום כנגד היהודים. הפתרון לתרדמה זו הינה ''קימו וקיבלו'' - בני ישראל מחדשים את בריתם עם בורא עולם, מעין השלמה למעמד הר סיני, מכח עשיתם למען המקדש. שהרי כל ענינו של המן היה בראש ובראשונה ללחום כנגד המקדש. זאת כמבואר בספר עזרא [2] , שהמן הוא ששיגר יחד עם השומרונים כתב פלסתר למען הפסקת בנין בית שני שאושר על-ידי כורש. אדישותם של בני ישראל, המשתתפים במשתה אחשורוש וחוזים במו עיניהם בכלי המקדש המבוזים בידי אחשורוש, היא שגורמת לגזרה הנוראה ''להשמיד להרוג ולאבד''. תשובתם של ישראל, המתענים דווקא בחג הפסח, מבטאת את כריתת הברית המחודשת עם בורא עולם הבאה מתוך עינוי ותענית .[3]

גם בדורנו קמו צוררי ישראל, שכל עניינם ללחום כנגד קדושת ישראל וכנגד ד' ומשיחו. בשבת פרשת זכור, בה אנו זוכרים ומזכירים את ענינו ומהותו של עמלק, עלינו להתעורר מתוך כיסופים לגילוי כסא ד' בעולם. מתוך תוקפה של כמיהה זו נוכל לזכות לגילוי יד ד' בעולם במהרה בימינו.
_new_ הוספת תגובהרק אל תגיד לי שהופעתו דווקא בל''ג בעומר
ראשית דבר (שבת, 08/05/2004 שעה 17:57)
בתשובה לסתם אחד
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

מלגלגת את עמלקותו עד אין קץ. האין אני צודק?
_new_ הוספת תגובהאתה הרי יודע בתוך ליבך
רמי נוידרפר (יום ראשון, 09/05/2004 שעה 1:14)
בתשובה לסתם אחד
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

שאין קדוש ברוך הוא, אין עמלק, אין מצוות אין ברית עם בורא עולם אין ולא היה ולא יהיה משיח וכל מה שאתה מאמין בו הם דברי הבל, סיפורי מעשיות קדמונים שהמציא האדם, לא טובים יותר ולא רעים פחות מהמיתוסים היונניים , הנוצריים , המוסלמים או ההינדים.

כך שכל הציטטות שלך עושות עלי רושם בדיוק כמו כישופי וודו של איזה מכשף שבטי בפפואה ניו גיניאה.

מה שכן אני אוהב את התנ''ך בתור יצירה ספרותית שעיצבה את דמותו של עם ישראל...
_new_ הוספת תגובהרמי, יצירה ספרותית לא מעצבת
גלעד היפתחי (יום ראשון, 09/05/2004 שעה 1:46)
בתשובה לרמי נוידרפר
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

את דמותו של עם. לכל היותר יכול להיות ההיפך. התנ''ך, אם תרצה או לא תרצה, הוא יותר מסתם יצירה ספרותית טובה. יש לו מסרים, מצוות, חוקים, כללים, הנחיות ועוד ובכך הוא ספר חזק שמשך אחריו והוביל ציבילזציות שלמות, לאו דווקא את היהודים לבדם.

אין מה לעשות שזהו ספר מקורי וייחודי שלא היה לפניו ולא היה אחריו. הברית החדשה והקוראן הם סתם חיקויים של חובבים, גם מן הבחינה הספרותית וגם מן הבחינה ההגותית.
_new_ הוספת תגובהאתה הרי יודע בתוך ליבך
סתם אחד (יום ראשון, 09/05/2004 שעה 5:15)
בתשובה לרמי נוידרפר
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

אין, אין, אין... אבל רמי נוידרפר יש!
_new_ הוספת תגובה
חפש בתגובות שבדיון זה:     חיפוש מתקדם...

חזרה לפורוםהדפסה עם תגובותתגובה למאמר


מערכת פא"צ אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים.© פורום ארץ הצבי