פורום ארץ הצבי

(נכתב בתשובה לסתם אחד, 08/05/04 9:41)

http://www.faz.co.il/thread?rep=46196
כבר 2000 שנה שאתם מאמינים
רמי נוידרפר (שבת, 08/05/2004 שעה 10:03)
בתשובה לסתם אחד

בזה.
כבר 2000 שנה שהאמונה המשיחית הזו מביאה עלינו רק צרות

http://www.faz.co.il/thread?rep=46214
אני כבר נרשמתי לנוער ''שחר''
ראשית דבר (שבת, 08/05/2004 שעה 15:05)
בתשובה לרמי נוידרפר

אני בהחלט מאמין בשלום שלנו. בלי אמונה באות רק צרות.

http://www.faz.co.il/thread?rep=46216
רמי אתה עמל
סתם אחד (שבת, 08/05/2004 שעה 15:34)
בתשובה לרמי נוידרפר

עמלק מבטא את כח הטומאה בעולם, כנאמר בתורה ''אשר קרך בדרך, ויזנב בך כל הנחשלים אחריך''. 'קרך' - מלשון קרירות, מקרה וקרי הם המאפיינים של מהותו של עמלק הלוחם נגד הקדושה. אולם עיקר מלחמתו הינה כנגד המקדש, כלשון הפסוק ''כי יד על כס י-ה, מלחמה לד' בעמלק מדר דר''. ידו של עמלק נטויה כנגד כסא ד', עליו אומר הנביא ''השמים כסאי, והארץ הדום רגלי, איזה בית אשר תבנו לי ואיזה מקום מנוחתי[1]'' . כסא ד' בעולם מתגלה בבית המקדש, המכוון כנגד שמי מרום, ובכח מעשינו אנו משרים את השכינה בעולם התחתון. עמלק מרים ידו כנגד כס ד' בעולם, ולכן כל הופעה של עמלק לאורך ההיסטוריה הינה כנגד גילויו של בית מקדשנו.

זו הסיבה לכך שמשה רבנו מרים ידיו בעת המלחמה כנגד עמלק, ''ויהי ידיו אמונה עד בא השמש'' - ידיו של משה מבטאות את ידם של ישראל המונפת אל על מתוך אמונה בבורא עולם שכיסאו שבשמים מכוון כנגד הארץ. בכוח שה משפיע משה רבנו אמונה בלבותיהם של ישראל, ואמונה זו היא שממגרת את כוחו של עמלק.

עמלק מופיע לראשונה לפני מתן תורה, כשמטרתו הינה לפגום בישראל. לדעת המפרשים פגיעתו של עמלק היא שגרמה לבני ישראל לחטוא בחטא העגל, כאשר שורש הספק שהחל לנקר בלבבות הוא שגרם להם לחטוא. ניסיונו של עמלק לקעקע את אמונתם של ישראל בא לידי ביטוי בדברי חז''ל האומרים כי הוא היה משליך את ערלותיהם של ישראל כלפי מעלה. עמלק מנסה להפר את בריתם של ישראל עם בוראם, הבאה לידי ביטוי בברית המילה. אולם מטרתו אינה רק לפגום באות הטבוע בעם ישראל, אלא לפגום גם באות של כלל ישראל - בבית המקדש. עקב כך אומרים חז''ל כי ''שלש מצוות נצטוו ישראל בכניסתם לארץ: למנות להם מלך, להכרית זרעו של עמלק ולבנות את בית הבחירה''. כל זמן שעמלק קיים בעולם - גילוי השכינה אינו שלם, וזה מעכב את בנינו של המקדש. לכן יש מפרשים המבארים כי לדברי חז''ל יש לקיים מצוות אילו כסדרן: מלך, השמדת עמלק ובנין המקדש.

הופעתו השניה של עמלק הינה לפני בנין בית ראשון, כאשר אז שאול מאבד את מלכותו כיון שהוא חס על אגג מלך עמלק. הופעתו השלישית, בדמות המן, הינה לפני בנין בית שני בתקופת מרדכי ואסתר. בגלגולו זה מנסה עמלק לעכב את בנין המקדש מחד, וכיון שישראל ריפו ידיהם מהמאבק למען המקדש - הוא מרים ידו כנגד בורא עולם במטרה להכחיד את עם ישראל. התרדמה הרוחנית בה שרוי אז עם ישראל היא המסייעת לו ללחום כנגד היהודים. הפתרון לתרדמה זו הינה ''קימו וקיבלו'' - בני ישראל מחדשים את בריתם עם בורא עולם, מעין השלמה למעמד הר סיני, מכח עשיתם למען המקדש. שהרי כל ענינו של המן היה בראש ובראשונה ללחום כנגד המקדש. זאת כמבואר בספר עזרא [2] , שהמן הוא ששיגר יחד עם השומרונים כתב פלסתר למען הפסקת בנין בית שני שאושר על-ידי כורש. אדישותם של בני ישראל, המשתתפים במשתה אחשורוש וחוזים במו עיניהם בכלי המקדש המבוזים בידי אחשורוש, היא שגורמת לגזרה הנוראה ''להשמיד להרוג ולאבד''. תשובתם של ישראל, המתענים דווקא בחג הפסח, מבטאת את כריתת הברית המחודשת עם בורא עולם הבאה מתוך עינוי ותענית .[3]

גם בדורנו קמו צוררי ישראל, שכל עניינם ללחום כנגד קדושת ישראל וכנגד ד' ומשיחו. בשבת פרשת זכור, בה אנו זוכרים ומזכירים את ענינו ומהותו של עמלק, עלינו להתעורר מתוך כיסופים לגילוי כסא ד' בעולם. מתוך תוקפה של כמיהה זו נוכל לזכות לגילוי יד ד' בעולם במהרה בימינו.

http://www.faz.co.il/thread?rep=46218
רק אל תגיד לי שהופעתו דווקא בל''ג בעומר
ראשית דבר (שבת, 08/05/2004 שעה 17:57)
בתשובה לסתם אחד

מלגלגת את עמלקותו עד אין קץ. האין אני צודק?

http://www.faz.co.il/thread?rep=46230
אתה הרי יודע בתוך ליבך
רמי נוידרפר (יום ראשון, 09/05/2004 שעה 1:14)
בתשובה לסתם אחד

שאין קדוש ברוך הוא, אין עמלק, אין מצוות אין ברית עם בורא עולם אין ולא היה ולא יהיה משיח וכל מה שאתה מאמין בו הם דברי הבל, סיפורי מעשיות קדמונים שהמציא האדם, לא טובים יותר ולא רעים פחות מהמיתוסים היונניים , הנוצריים , המוסלמים או ההינדים.

כך שכל הציטטות שלך עושות עלי רושם בדיוק כמו כישופי וודו של איזה מכשף שבטי בפפואה ניו גיניאה.

מה שכן אני אוהב את התנ''ך בתור יצירה ספרותית שעיצבה את דמותו של עם ישראל...

http://www.faz.co.il/thread?rep=46233
רמי, יצירה ספרותית לא מעצבת
גלעד היפתחי (יום ראשון, 09/05/2004 שעה 1:46)
בתשובה לרמי נוידרפר

את דמותו של עם. לכל היותר יכול להיות ההיפך. התנ''ך, אם תרצה או לא תרצה, הוא יותר מסתם יצירה ספרותית טובה. יש לו מסרים, מצוות, חוקים, כללים, הנחיות ועוד ובכך הוא ספר חזק שמשך אחריו והוביל ציבילזציות שלמות, לאו דווקא את היהודים לבדם.

אין מה לעשות שזהו ספר מקורי וייחודי שלא היה לפניו ולא היה אחריו. הברית החדשה והקוראן הם סתם חיקויים של חובבים, גם מן הבחינה הספרותית וגם מן הבחינה ההגותית.

http://www.faz.co.il/thread?rep=46240
אתה הרי יודע בתוך ליבך
סתם אחד (יום ראשון, 09/05/2004 שעה 5:15)
בתשובה לרמי נוידרפר

אין, אין, אין... אבל רמי נוידרפר יש!

מערכת פורום ארץ הצבי אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים.