פורום ארץ הצבי Enter the forum
Articles
Discussions
About FAZ
FAZ people
columns
Links
Previous page
Bulletine Board

SearchFeedbackAdd to Favorites
RSS Feed
מה זה?
(נכתב בתשובה להמפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה, 23/08/10 18:03)
אהההההההה
עמיש (יום שני, 23/08/2010 שעה 19:11)
בתשובה להמפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

אסביר לך שוב.
לכל אדם עומדת הזכות להיות מפוטר אך ורק על פי החוק ועל פי הכללים וההסכמים הנהוגים במקום העבודה שלו. יש מקומות שבהם צריכים הסכמת הוועד, יש מקומות שבהם צריך החלטה של ועדות שונות וכו'.
אולם, במקום עבודה פרטי יש למעסיק זכות מוחלטת לפטר ואי אפשר לכפות על המעסיק את החזרת העובד לעבודה אף אם פוטר שלא כדין ובניגוד לצדק הטבעי והעולמי. אי אפשר לכפות ''זיקת חובה'' של עובד למעביד פרטי. מה שאפשר לעשות למעסיק פרטי שפעל בניגוד לכללים ולחוקים זה לתבוע אותו ולהעניש אותו על מעשיו (כגון קנסות כבדים וכו') וכבר היו דברים מעולם.

בניגוד לאמור לעיל, במקום עבודה ציבורי (כמו עיריה, ממשלה, אוניברסיטה וכו'), ניתן לכפות על המעסיק לקבל חזרה עובד שפוטר שלא כדין ועל כן פיטורי עובד שלא כדין אינם מעשה מוחלט וגמור.
אני מניח כי מה שהתכוונה נשיאת האוניברסיטה להגיד הוא כי ניתן לפטר עובד רק על פי הכללים וההסכמים הנהוגים באוניברסיטה ובמקרה הזה הכללים וההסכמים אינם מאפשרים את הפיטורין.
_new_ הוספת תגובהאהההההההה
המפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה (יום שני, 23/08/2010 שעה 21:32)
בתשובה לעמיש
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

לא חידשת לי דבר .
כל זה נאמר במאמרו של השופט ברנזון .

למה שהנשיאה התכוונה איננו יודעים .
אנחנו יודעים מדברי דוד סיון שהיא אמרה שאי אפשר לפטרו .
אני אומר על סמך דברי השופט ועל פי דברים שידועים ברבים , כי ניתן לפטרו אך יהיה בזה מאבק נגד ארגונים שיסיעו לו .
לדעתי - וגם זה על סמך מקרים מהעבר - עצם קריאתו להחרים את המקום בו הוא עובד היא עילה לפיטורין ואף ללא פיצויים .
לדעתי הנשיאה של האוניברסיטה לא רצתה לנהל את המאבק הזה . ואולי אפילו כי דעתו מקובלת עליה בסתר ליבה .
_new_ הוספת תגובהאני לא בוחן כליות ולב
עמיש (יום שני, 23/08/2010 שעה 21:38)
בתשובה להמפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

אבל בהחלט יתכן כי על פי ההסכמים הקיימים והשרירים באוניברסיטה היא לא יכולה לפטר אותו
_new_ הוספת תגובהקיים הליך שנקרא שימוע.
יענקלה (יום שלישי, 24/08/2010 שעה 9:03)
בתשובה לעמיש
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

כשאדם סרח, ויש חשש שעבר על תקנה מתקנות המוסד בו עובד אפשר לפטרו רק אחרי הליך חוקי שנקרא שימוע.
הענין מעוגן בתקנות תקש''יר 1999 .
למשל:
גנב, אנס, ניהל יחסים אסורים, העליל, פעל נגד האינטרסים של המוסד בו עובד, שיקר, פעל נגד בטחון המדינה הסית, ביצע עבירה שניתן להעמיד אותו לדין פלילי, השחיר את שמו של המוסד בו הוא עובד. ועוד ועוד וכו.
אין ספק שתהליך הפיטורים אחרי חובת השימוע נהיר למנהלת מוסד כמו אוניברסיטת באר שבע.
בשימוע יכול העובד להשמיע צדדים להגנתו ולהביא עורך דין שיגן עליו.
המרצה ניב, מואשם עבר על רבים מכללי המוסד בו הוא עובד.
האוניברסיטה היא מוסד ציבורי הכפוף לכללי התקשי''ר.
לכן כל היתלות בהסכמים הסתדקרותיים כאלה או אחרים לא רלוונטית.
מעניין שהליך השימוע מנוצל בצורה יפה מאוד כשמדובר ברבנים, שהשמיעו דעה לגיטימית המקובלת על כל יהודי דתי ושומר מצוות, אפילו מוליכים אותם בשלשלאות לשחרור ממעצר.

משהו התרגל כנראה, שיש חסינות לפעילים מהשמאל הקיצוני ,
מאחר שהעניין מנוגד לכללי ההגיון והדמוקרטיה הבסיסית, לא נכון לנפנף את העניין בהסבמים הסתדרותיים.\
_new_ הוספת תגובהמדוע כל כך הרבה ניחושים?
דוד סיון (יום שלישי, 24/08/2010 שעה 9:18)
בתשובה ליענקלה
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

נשיאת האוניברסיטה אמרה שלפי החוק אינה יכולה לפטר את המרצה על הצהרותיו. אתה ואחרים לא מאמינים שזו המציאות. במקום לנסות לברר את העובדות הרלוונטיות אתם נתלים בכל מיני הערכות וניחושים.
_new_ הוספת תגובהמדוע כל כך הרבה ניחושים?
(יום שלישי, 24/08/2010 שעה 10:39)
בתשובה לדוד סיון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

לא יתכן מצב שלא ניתן לפטר
בוגד
זה חלק מהאנרכיה שהשתלטה על המדינה
_new_ הוספת תגובהההגדרות הפרטיות שלך לא רלוונטיות!
דוד סיון (יום שלישי, 24/08/2010 שעה 11:21)
בתשובה לspinner013@gmail.com
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

_new_ הוספת תגובהההגדרות הפרטיות שלך לא רלוונטיות!
המפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה (יום שלישי, 24/08/2010 שעה 12:02)
בתשובה לדוד סיון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

ההגדרה שלו גם נכונה , גם רלוונטית וגם יש לו שותפים לדיעה .
_new_ הוספת תגובהההגדרות הפרטיות שלכם לא רלוונטיות!
דוד סיון (יום שלישי, 24/08/2010 שעה 13:05)
בתשובה להמפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

הדעה שלו, שלך ושל אחרים יכולה להיות נכונה וגם לא רלוונטית.
מה שרלוונטי בהקשר הנדון הוא מה שכתוב בחוק. אם החוק לא
כולל הגדרות שמבוססות על דעותיכם הפרטיות הן לא רלוונטיות.
_new_ הוספת תגובהההגדרות הפרטיות שלכם לא רלוונטיות!
המפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה (יום רביעי, 25/08/2010 שעה 5:57)
בתשובה לדוד סיון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

אני הבאתי מספר ציטוטים מהחקיקה .
לא ראיתי שהבאת ציטוט שבו נאמרו בחקיקה איסורי הפיטורין שעליהם כתבת .
אינך צריך לעשות זאת . רק אם תרצה .
_new_ הוספת תגובהההגדרות הפרטיות שלכם לא רלוונטיות!
דוד סיון (יום רביעי, 25/08/2010 שעה 6:57)
בתשובה להמפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

ציטוטי החקיקה שהצגת אינם תומכים בעמדתך. הם לא הראו
שאפשר לפטר את ד''ר גורדון. הצגת הציטוטים לא תרמה
דבר לעמדתך. לכן למעשה הם לא רלוונטיים.
_new_ הוספת תגובהההגדרות הפרטיות שלכם לא רלוונטיות!
המפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה (יום רביעי, 25/08/2010 שעה 8:35)
בתשובה לדוד סיון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

אני לפחות השתדלתי . מה שהבאתי הם מיקרים שבהם המיועד לפיטורין מוגן .
היכן הציטוטים שלך ? ציטוטים שבהם כתוב שאי אפשר לפטר את גורדון ולמעשה כל אדם מלבד כמה מיקרים נדירים המצויינים בחוקים שאני הבאתי .

אתה מסתתר מאחורי שיטה שבה אתה תוקף את דברי ואינך מביא דברים משלך . סוקרטס היה מתגא בך .
_new_ הוספת תגובהההגדרות הפרטיות שלכם לא רלוונטיות!
דוד סיון (יום רביעי, 25/08/2010 שעה 9:01)
בתשובה להמפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

הצגת ציטוטים לא רלוונטיים אינה השתדלות.
טענת שאפשר לפטר את גורדון אבל הציטוטים שהצגת לא הראו שזה נכון.

בדרך כלל אני מציג ציטוטים רלוונטיים לדברים שאני כותב.

במקרה הנדון הצגתי את עמדת נשיאת אוניברסיטת בן גוריון שעד לרגע זה לא הצלחת להפריך בעזרת הציטוטים הלא רלוונטיים.
_new_ הוספת תגובהההגדרות הפרטיות שלך לא רלוונטיות!
(יום שלישי, 24/08/2010 שעה 12:43)
בתשובה לדוד סיון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

טוב,
יתכן שזו עדין אינה רמת האנרכיה המתאימה
לאנשים כמוך הקוראים בשם חופש הביטוי
למעללי המפלגה של סטאלין ופרסומי הפראבדה
ולו עצמו
שמש העמים
נמתין עד שכל האירועים יעלו בעוד כמה דרגות של דצידבילים
_new_ הוספת תגובה''כְּכֶלֶב, שָׁב עַל-קֵאוֹ-- [ספינר], שׁוֹנֶה בְאִוַּלְתּוֹ''!
דוד סיון (יום שלישי, 24/08/2010 שעה 13:03)
בתשובה לspinner013@gmail.com
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

שוב ושוב אתה משקר בשם הנבזות והדמגוגיה...
_new_ הוספת תגובהאני לא בוחן כליות ולב
המפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה (יום שלישי, 24/08/2010 שעה 12:00)
בתשובה לעמיש
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

אני כותב שוב

אפשר לפטר כל אדם מלבד מעט מצבי חירום - שאין במקרה הזה !

פיטורין כאלה יהיו מלווים במאבק ציבורי + משפטי + מעורבות ההסתדרות + גורמים בין-לאומיים + השמצת ישראל והאוניברסיטה .

לכן הנשיאה לא נכנסה לזה . אם הייתה נוהגת במה שנקרא '' ייקוב הדין את ההר'' אדון גורדון היה מפוטר וגם נתבע לשלם פיצויים לאוניברסיטה , שהייתה זוכה !
_new_ הוספת תגובהבמקרה כזה היא צודקת
עמיש (יום רביעי, 25/08/2010 שעה 10:27)
בתשובה להמפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

אם באמת זה התהליך שצפוי אז ברור שלא כדאי לפטר.
_new_ הוספת תגובהעל פי הנשיאה פיטורין במקרה הנדון יהיה לא חוקי!
דוד סיון (יום רביעי, 25/08/2010 שעה 11:23)
בתשובה לעמיש
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

_new_ הוספת תגובהעל פי הנשיאה פיטורין במקרה הנדון יהיה לא חוקי!
המפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה (יום רביעי, 25/08/2010 שעה 11:33)
בתשובה לדוד סיון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

הנה ציטוט מהויקיפדיה ==>
תמיכת המפורסם הוא כשל לוגי של אי-רלוונטיות מקבוצת כשלי פנייה אל הסמכות, שבו הטוען מנסה לחזק את טיעוניו בזכות העובדה שהם אומצו על ידי מישהו ידוע. אותו אדם ידוע אינו בהכרח בעל סמכות או מומחה, משום שמשתמע מהטיעון שעצם היותו מפורסם הוא סיבה מספקת.

הדברים פשוטים מאד
אין חוק המגן על עובד בפני פיטורין בגלל היותו ''קבוע'' .
_new_ הוספת תגובהעל פי הנשיאה פיטורין במקרה הנדון יהיה לא חוקי!
דוד סיון (יום רביעי, 25/08/2010 שעה 12:24)
בתשובה להמפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

שוב כשלת משום שהצגת טיעון לא רלוונטי - הציטוט מויקיפדיה לא רלוונטי בהקשר הנוכחי.

הצגתי כאן את עמדת הנשיאה של אוניברסיטת בן גוריון שאין החוק הישראלי מאפשר את פיטורי ד''ר גורדון. אף אחד, מומחה או לא לא הציג כאן הפרכה של העמדה הזאת. גם הציטוטים שהצגת כאן לא הראו זאת.

על פי נסיוני, עם עשרות ומאות ההודעות שכתבת כאן, אינני סומך על טענותיך. הייתי שמח אם המצב היה אחר אלא שכל יום מתברר מחדש שלא כדאי לסמוך על ההצהרות שלך. לכן אינני מקבל את טענתך כי ''אין חוק המגן על עובד...'' בהקשר הנוכחי.
_new_ הוספת תגובהעל פי הנשיאה פיטורין במקרה הנדון יהיה לא חוקי!
המפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה (יום רביעי, 25/08/2010 שעה 12:44)
בתשובה לדוד סיון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

אתה מנסה להפוך את הקערה על פיה .
ראשית טענת ''תמיכת המפורסם'' רלוונטית , כי אתה מסתמך על דברי אותה גברת .
ועוד - גם אם עשרות או מאות הודעות שלי שגויות כל הודעה חדשה נכונה עד שהיא מוכחת כשגויה . זה דומה לסיפור עם הנער והזאב . תמיד ייתכן שהזאב בא כעת !

אבל העיקר הוא
מי שטוען שהחוק מגן עליו (או על אחר) צריך להציג את החוק כאשר מטילים בזה ספק ולא להיפך .
_new_ הוספת תגובהעל פי הנשיאה פיטורין במקרה הנדון יהיה לא חוקי!
דוד סיון (יום רביעי, 25/08/2010 שעה 14:02)
בתשובה להמפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

הטענה איננה רלוונטית כי אינני מסתמך על עמדתך. האמירה של פרופ' כרמי היא נתון שהצגתי.

מול האמירה הזאת הצגת אתה טענה הפוכה. אמרתי שאינני מאמין לאמירה שלך עד שלא תשכנע אותי להאמין.

עשרות או מאות מהודעותיך שגויות או שקריות הן סיבה טובה מאד לחשוד באמינות הודעות נוספות. עד שלא מוצגת בדיקה אמינה אין לסמוך על המקור.

מי שכמוך טען שהוא מכיר את החוק, שיציג את החוק שתומך בעמדתו.  
_new_ הוספת תגובהעל פי הנשיאה פיטורין במקרה הנדון יהיה לא חוקי!
המפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה (יום רביעי, 25/08/2010 שעה 18:52)
בתשובה לדוד סיון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

אתה שוב משקר .
אני קראתי בשנת 1986 או בסמוך את מאמרו של השופט ברנזון ועל זכרונותי מאותו מאמר אני כותב מה שאני כותב .
לנשיאת אונ' בנגוריון יש די סיבות לא להכנס לפיטורי או גורדון . כתבתי מה הן הסיבות המשוערות .

אני לא צריך להציג חוק שמרשה פיטורין . כנראה אין דבר כזה . אבל מצד שני אם יש חוק שאוסר פיטורין מדוע אינך מציג אותו ? כנראה אין דבר כזה .

פיטורין בשעת חרום לאומית או בהריון אסורים כפי שהצגתי . ייתכן שיש עוד כמה מקרים חריגים ביותר , אך לא באלה מדובר .

אתה אינך חייב להאמין לי אבל אם היית יכול היית מגבה את עמדתך , כמו שאתה נוהג במקרים שבהם זה מסתדר לך .
_new_ הוספת תגובהעל פי הנשיאה פיטורין במקרה הנדון יהיה לא חוקי!
דוד סיון (יום רביעי, 25/08/2010 שעה 20:17)
בתשובה להמפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

א. העניין פשוט אינני רוצה להאמין לטענות שלך ובודאי לא לשקרים שלך.

ב. גיביתי את עמדתי זו, ש'אינני מאמין לטענתך בדבר אפשרות הפיטורין', בהסבר מדוע דבריך לא אמינים. הנה מקבץ:

השקר של עירן (תגובה 153154): ''...טענתו של דוד סיון כי המרצים באוניברסיטת באר שבע אינם שמאלנים...''
השקר הבא של עירן (תגובה 153165): ''שוב אתה מקשקש''.
השקר של עירן (תגובה 153180): ''אתה משקר. עמדתך ברורה משורת התבטאויותיך''.
טענה מופרכת של עירן (תגובה 153204): ''... אתה ממשיך בניסיונות ההטעיה וההטיה שלך''.

ג. אינך צריך להציג חוק שמאפשר פיטורין אבל אז אין זה ראוי שתדרוש ממני להציג את ההיפך, במיוחד שלא טענתי זאת.
_new_ הוספת תגובהעל פי הנשיאה פיטורין במקרה הנדון יהיה לא חוקי!
המפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה (יום חמישי, 26/08/2010 שעה 7:06)
בתשובה לדוד סיון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

להלן מספר ציטוטים ממך ==>

ג. אינך צריך להציג חוק שמאפשר פיטורין אבל אז אין זה ראוי שתדרוש ממני להציג את ההיפך, במיוחד שלא טענתי זאת.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
פרופסור כרמי דוקא לא הגנה על עמדתו של ניב גורדון. להיפך: היא אפילו פירסמה מאמר שמגנה את עמדתו ב''לוס אנג'לס טיימס''
בו הוא פירסם דברים בזכות חרם.

היא לא סירבה לפטרו אלא טענה שאיננה יכולה לפטרו בגלל הקביעות שלו.
אני גם מניח בלא מעט בטחון שאם היו קיימים אמצעים משפטיים לפטר את גורדון זה היה קורה או לחילופין מישהו היה מגיש תביעה בנדון.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
אני לא סומך על הדברים שהימין הקיצוני מספר ברדיו.

למיטב הבנתי אין בחוק אפשרות לפטר את המרצים על רקע החתימות על דרישה לחרם (נגד ישראל או נגד האוניברסיטאות).

במדינת ישראל יש חוק שאזרחיה חייבים לקיימו והוא
חל גם ביחסים בין עובד ומעביד

כותרת הדיון כרגע ''על פי הנשיאה פיטורין במקרה הנדון יהיה לא חוקי!''
ציטוט חוזר '' . . .במיוחד שלא טענתי זאת.''
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

היו אלה ציטוטים מדוד סיון .
_new_ הוספת תגובהאתה צודק, אבל
דוד סיון (יום חמישי, 26/08/2010 שעה 8:06)
בתשובה להמפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

1. אני מודה שדברי כאילו 'לא הצגתי עמדה' היו לא נכונים.

אבל, עמדתי אחרת ממה שאולי אתה טוען:
הביטויים ''אני מניח'', ו''למיטב הבנתי'' השאירו מקום לספק מה אומר החוק. עמדתי לא היתה חד משמעית כמו עמדתך (תגובה 153182): ''אפשר לפטר כל אדם מלבד מעט מצבי חירום - שאין במקרה הזה!... לכן הנשיאה לא נכנסה לזה''.

2. עוד לא הראית שעמדתך, ''אפשר לפטר'', נכונה.
_new_ הוספת תגובהאתה צודק, אבל
המפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה (יום חמישי, 26/08/2010 שעה 18:00)
בתשובה לדוד סיון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

כשם שאתה לא הראית שאי-אפשר לפטר .

יש כלל משפטי האומר שכל מה שלא נאסר במפורש ==> מותר .
גם יש כלל שאומר שכל מה שמותר במפורש ==> מותר .

לכן אם לא הראה מישהוא -אתה או אחר - שאסור לפטר הרי שמותר .

זאת ועוד -
פעמים רבות לשון החוק אינה כבתורה . אין כתוב ''לא תרצח'' אלא בלשון ענישה ''מי שרצח אדם אחר דינו מאסר עולם'' או דומה לזה .

ולכן
מה שיש בחוק הוא שיעור פיצוי הפיטורין ולא איסורם . זו הסיבה שהבאתי את לשון החוק בנושא פיצויי פיטורין , אף כי לך זה נראה לא רלוונטי .
_new_ הוספת תגובההכללים שלך אינם מחייבים!
דוד סיון (יום חמישי, 26/08/2010 שעה 18:29)
בתשובה להמפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

א. יש לפחות בן אדם אחד שטען שאי-אפשר לפטר במקרה הנדון. הרמה של הטענות הנגדיות שלך לא יותר משכנעת.

ב. גם אם נניח שהכלל שניסחת תופס הוא לא יציל אותך. הרי אינך יודע אם מישהו הראה שאי אפשר לפטר או לא.
_new_ הוספת תגובההכללים שלך אינם מחייבים!
המפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה (יום חמישי, 26/08/2010 שעה 18:32)
בתשובה לדוד סיון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

אולי ''מישהו'' הראה אך לא אתה . ''מישהו'' אינו משתתף כאן בדיון ואינו מדבר בשם עצמו .
לכן
כאשר אינך מראה ''אי אפשר לפטר'' משמעו ''אפשר'' .
_new_ הוספת תגובההכללים שלך אינם מחייבים!
דוד סיון (יום חמישי, 26/08/2010 שעה 22:01)
בתשובה להמפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

כעת אתה מבהיר שגם אותך זה לא מחייב.

לכן מאחר ולא הראית ש''אפשר לפטר'' טענתך מופרכת כשהיתה.
_new_ הוספת תגובההכללים שלך אינם מחייבים!
המפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה (יום שישי, 27/08/2010 שעה 6:38)
בתשובה לדוד סיון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

אין חוק שמונע פיטורין בגלל קביעות .
_new_ הוספת תגובההכללים שלך אינם מחייבים!
דוד סיון (יום שישי, 27/08/2010 שעה 6:46)
בתשובה להמפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

ההצהרות שלך כשהן באות בלי אסמכתאות הן לא יותר מדעות
לא מבוססות - הן אינן רלוונטיות!
_new_ הוספת תגובההכללים שלך אינם מחייבים!
המפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה (יום שישי, 27/08/2010 שעה 8:17)
בתשובה לדוד סיון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

הכללים אינם שלי .
מערכת המשפט עובדת בשיטה שהתובע צריך להוכיח .

כאשר מפטרים אדם והוא סבור שלא בדין הדרך היא שהוא תובע את המפטר . במצב כזה עליו להראות זאת .
היות ואתה לכאורה בנעלי מפוטר עליך להראות שלא בדין ולא אני .
_new_ הוספת תגובההכללים שלך אינם מחייבים!
דוד סיון (יום שישי, 27/08/2010 שעה 9:14)
בתשובה להמפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

א. גם במערכת המשפט הכלל הזה לא תמיד תופס.
ב. הדיון כאן איננו דיון במערכת המשפט.
ג. בכל מקרה אתה התובע (תבעת שהאיש יפוטר וטענת שהאוניברסיטה יכולה לפטרו - אתה בנעלי מפטר) ולכן עליך להוכיח.
ד. אני בודאי לא בנעלי מפוטר. גם זו המצאה הזויה.

בקיצור: לא הוכחת דבר ולכן הצהרותיך בנדון לא רלוונטיות.
_new_ הוספת תגובההכללים שלך אינם מחייבים!
המפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה (יום שישי, 27/08/2010 שעה 17:27)
בתשובה לדוד סיון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

המפטר אינו חייב להוכיח .
המפטר שולח מכתב לאקוני בנוסח - ''הננו מפסיקים את העסקתך ביום X . גמר חשבון תקבל בדואר'' .

המפטר צריך להודיע מראש על מועד הסיום על פי נוסחא הכתובה בחוק או לשלח מיידית ולשלם את הזמן הנותר . זה הכל .

המפוטר יכול לצעוק ''חמס'' .
_new_ הוספת תגובהעדין לא הראית שטענתך תופסת, וזה העיקר!
דוד סיון (יום שישי, 27/08/2010 שעה 18:21)
בתשובה להמפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

_new_ הוספת תגובהעדין לא הראית שטענתך תופסת, וזה העיקר!
המפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה (יום שישי, 27/08/2010 שעה 18:45)
בתשובה לדוד סיון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

דבריך הם קליפת שום .

אין צורך להוכיח דבר .
מפטרים את אותו גורדון ובזה מתחילה הסאגה שלו .
_new_ הוספת תגובהעדין לא הראית שטענתך תופסת, וזה העיקר!
דוד סיון (יום שישי, 27/08/2010 שעה 18:51)
בתשובה להמפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

_new_ הוספת תגובהעדין לא הראית שטענתך תופסת, וזה העיקר!
המפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה (יום שישי, 27/08/2010 שעה 19:58)
בתשובה לדוד סיון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

מאות אלפי אנשים פוטרו . אין בחוק הגנה בפני פיטורין , מלבד הנושאים הקטנים שהוזכרו .
_new_ הוספת תגובהעדין לא הראית שטענתך תופסת, וזה העיקר!
דוד סיון (יום שישי, 27/08/2010 שעה 20:13)
בתשובה להמפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

אין בעיה שתכתוב עוד סיפורים אשר אין
בהם כל השלכה לטענה הספציפית שלך.
_new_ הוספת תגובה. . .
המפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה (שבת, 28/08/2010 שעה 6:10)
בתשובה לדוד סיון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

אפשר להוביל סוס לשוקת אך אי אפשר להכריחו לשתות .
תמשיך להחזיק בדעתך .
תמשיך להתעלם מהחקיקה .
תמשיך לחפש ניצחון בויכוח .

ובכל זאת ''אפשר לפטר כל אדם בלי הנמקה'' (בכפוף למעט מקרים חריגים)

אני סיימתי
אריה עירן .
_new_ הוספת תגובהטענות לא מבוססות ולא נכונות
דוד סיון (שבת, 28/08/2010 שעה 7:08)
בתשובה להמפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

כל הדרך סירבת לגשת לשוקת - לא הראית שיש בסיס לטענתך:
שדברי נשיאת אוניברסיטת בן גוריון לא נכונים.

לא התחלת ולכן סיימת לפני שיצאת לדרך.
_new_ הוספת תגובהטענות לא מבוססות ולא נכונות
המפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה (שבת, 28/08/2010 שעה 7:44)
בתשובה לדוד סיון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

אתה ממשיך בויכוח שעבורי הסתיים .
_new_ הוספת תגובהעירן, אפילו הצהרת הסיום שלך לא אמינה!
דוד סיון (שבת, 28/08/2010 שעה 8:00)
בתשובה להמפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

_new_ הוספת תגובהחבר'ה, כבר שכחתם על מה הויכוח.
ע.צופיה (שבת, 28/08/2010 שעה 8:08)
בתשובה לדוד סיון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

_new_ הוספת תגובהעירן, אפילו הצהרת הסיום שלך לא אמינה!
המפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה (שבת, 28/08/2010 שעה 9:27)
בתשובה לדוד סיון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

אתה ממשיך בויכוח שעבורי הסתיים .
_new_ הוספת תגובהעל פי הנשיאה פיטורין במקרה הנדון יהיה לא חוקי!
(יום רביעי, 25/08/2010 שעה 12:26)
בתשובה להמפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

רק עכשיו שמעתי שפוטר שם אחד ד''ר לויט
_new_ הוספת תגובהכי בשביל לפטר ימנים לא צריך להישען על חוק
המסביר לצרחן (יום רביעי, 25/08/2010 שעה 23:37)
בתשובה לspinner013@gmail.com
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

החוק מגן רק על שמאלנים.

הצעתי היא שכל מי שימני שלא יתרום יותר לאוניברסיטת באר שבע וכל מי ששמאלני שימשיך לתרום. ככה נוכל לראות למי יש יותר כוח כלכלי.
_new_ הוספת תגובהאהההההההה
חוק שימור האלרגיה (שבת, 28/08/2010 שעה 10:30)
בתשובה לעמיש
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

צדק טיבעי - זה צדק שקיים מן הטבע..... ולא תלוי באדם ואדם לא תלוי עליו. אבל .....
מה זה ''צדק עולמי''? זה צדק שרק קומץ שמאלנים מסכימים עליו? לא היה מעולם דבר כזה ''צדק עולמי'', בטח לא בעולם בו שולטים טוטליטרים, פאשיסטים, שמאלנים-קיצונים וסתם אנטישמים.
_new_ הוספת תגובהאהההההההה
איתן אדיר (שבת, 28/08/2010 שעה 12:06)
בתשובה לחוק שימור האלרגיה
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

זה זכר לסטאליניזם ו''שמש העמים'' שלהם.
_new_ הוספת תגובה
חזרה לפורוםהסיפור המלא
מערכת פורום ארץ הצבי אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים.© פורום ארץ הצבי