פורום ארץ הצבי Enter the forum
Articles
Discussions
About FAZ
FAZ people
columns
Links
Previous page
Bulletine Board

SearchFeedbackAdd to Favorites
RSS Feed
מה זה?
עוד מבט על אי השוויון
עגל הזהב / דוד סיון (יום שלישי, 29/01/2013 שעה 15:00)


עוד מבט על אי השוויון

ד''ר דוד סיוןבמאמר קודם הצגתי נתונים שמראים כי במקביל למגמה של עליה ברמת החיים נרשמה עליה נמוכה יותר של השכר הריאלי הממוצע למשרת שכיר במהלך השנים מאז ראשית שנות ה-‏90 של המאה הקודמת. בעשור הקודם (2001 – 2010) המשיכה רמת החיים לעלות בעוד שהשכר הממוצע ירד ב-‏5.8%. טענתי אז, על בסיס מידע כללי שאם נחלץ את שכרם הריאלי של אותם שכירים המאכלסים את העשירון העליון, נקבל תמונה עגומה עוד יותר לגבי השכירים המאכלסים את העשירונים האחרים. משמעות טענה זאת היא כי בעשור האחרון התרחשה חלוקה מחדש של העוגה – של ההכנסות: חלקם היחסי של השכירים הצטמק ובעיקר של אלה מהעשירונים התחתונים (על רקע דעיכת הצמיחה).

בעקבות דיווח בגלובס הגיעו אלי לאחרונה נתונים בעזרתם ניתן אולי לבסס את הטענה על חלוקת העוגה.בסדרת הנתונים שקיבלתי לאחרונה יש שני משתנים: השכר הממוצע והשכר החציוני (במחירים שוטפים) למשרת שכיר בתקופה 1970 – 2010. מקור הנתונים הוא ''קבצי פרט בלתי מזוהים'' מסקרי הכנסות של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. הראשון מוגדר כסכום המשכורות מחולק במספר השכירים (המשרות) ואילו השני, השכר החציוני, הוא השכר האמצעי בסולם השכר. במילים אחרות: ל-‏50% מהשכירים שכר נמוך מהחציוני ול-‏50% שכר גבוה יותר ממנו. אם השכר החציוני נמוך מהממוצע פרוש הדבר שיותר מ-‏50% מהשכירים זוכים לשכר נמוך מזה הממוצע. אם הפער בין שני המשתנים גבוה, פרוש הדבר שרמת אי השוויון בשכר גבוהה, כי יותר שכירים משתכרים פחות מן הממוצע.

שכר חציוני יחסי הגרף מציג את שיעורי החציון יחסי, היחס בין השכר החציוני לבין השכר הממוצע (שכר חציוני מחולק בשכר הממוצע, לאורך התקופה. מהגרף ניתן לראות שבשנת 2010 שכרם של מחצית השכירים מגיע רק לכדי 74.1% מהשכר הממוצע. פרוש הדבר כי שכרם של בני המחצית העליונה של השכירים מטה את השכר הממוצע כלפי מעלה. הפער הגדול הזה (25.9%-) מהווה עדות על רמת אי שוויון גבוהה בין השכירים במשק הישראלי.

העובדה הבולטת ביותר שעולה מהגרף היא שבמהלך השנים מאז 1975 שעורי החציון היחסי ירדו והלכו, מ-‏94.2% בראשית התקופה עד 74.1%. פרוש הדבר שאי השוויון בין השכירים הציג מגמה של עליה – ששכרם של בעלי השכר הגבוה צמח מהר יותר משכרם של השאר. במהלך השנים מאז שנות ה-‏70 התרחש כאן תהליך של חלוקה מחדש של ההכנסות מעבודה לטובת בעלי השכר הגבוה.נתוני השכר הממוצע והשכר החציוני מלמדים שבמהלך העשורים האחרונים צמח אי השוויון בין השכירים. על רקע מגמת הירידה של השכר הריאלי הממוצע, תרם אי השוויון הזה למגמת העליה באי השוויון בהכנסות בכלל. המידע הזה מבסס את הטענה בדבר תהליך של חלוקת העוגה לטובת בעלי השכר הגבוה, בעלי ההכנסות הגבוהות.

למרות שרמת החיים במשק צומחת במשך שנים הרי שמצבם הכלכלי של בעלי השכר הגבוה משתפר בקצב מהיר יותר מזה של השכירים בעלי השכר הנמוך. מכאן שצמיחת המשק ורמת החיים לא מבטיחים את שיפור רמת חייהם של בעלי השכר הנמוך.
חזרה לפורום

הצגת המאמר בלבד
הדפסת המאמר קפל תגובות פרוש תגובות תגובה למאמר
 
 


שאלות ( במידה ובאפשרותך להשיג תשובות מוסמכות)
ע.צופיה (יום שלישי, 29/01/2013 שעה 17:32) הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

1. מה המצב בארצות אחרות בעולם.
2. מה המצב בקרב 30 המדינות המפותחות בעולם.

בתחושת בטן אני גורס כי זה חלק מתהליך של התפתחות כלכלית.
כמו-כן ישנה תופעה נוספת שיש לנסות לבודד אותה. קבלת שכר גבוה כתחליף לדיוידנד על ידי בעלי החברות.
לאחרונה מסתמן כי התופעה עשויה להיעלם עקב תקנות חדשות בדבר אישור שכר לבעלי משרות חשובות ובעלי מניות בחברות ציבוריות.
_new_ הוספת תגובהשאלות ( במידה ובאפשרותך להשיג תשובות מוסמכות)
דוד סיון (יום שלישי, 29/01/2013 שעה 18:30)
בתשובה לע.צופיה
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

א. (למספרים 1, 2) בסוף המאמר מהגלובס (http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=100079...) יש גרף שמראה את המצב בשנים 2008[ 2009 בהשוואה לארצות OECD אחרות. השיעור הממוצע גבוה מהשיעור שלר ישראל ב-‏12%

אבל אין שם מידע על ההתפתחות לאורך השנים. גם לא הצלחתי להגיע למקור נתונים.

ב. אני חושב שבארצות בהן כמו בישראל אי השוויון (על פי מדד ג'יני) גבוה אתה עשוי למצוא יחס דומה בין השכר החציוני לשכר הממוצע.
_new_ הוספת תגובהשאלות ( במידה ובאפשרותך להשיג תשובות מוסמכות)
ע.צופיה (יום שלישי, 29/01/2013 שעה 19:00)
בתשובה לדוד סיון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

א. הנתון של שכר ממוצע במשק הוא של הלמ''ס. הנתון של שכר חציוני הוא לפי בדיקה אישית של פרופ' ישיב. מבלי לפגוע באיש, אלו שני נתונים שאינם ברי השוואה.
גם לגבי המצב במדינות OECD, מדובר בקבוצה נבחרת של מדינות ולא כל המדינות.
דבר נוסף שאינו ברור הוא חלקיות המשרה. האם נלקח ,לצורך חישוב השכר החציוני, השכר האבסולוטי או שהוא ''נערך'' ביחס לאחוז המשרה.
במדינה כמו ישראל שקיימים שני קבוצות אוכלוסיה גדולות (חרדים וערבים) שחלקם אינם עובדים וחלקם, שכרם, אינו בא לידי ביטוי בכלכלה הארצית ברור שלמושג שכר חציוני אין כל משמעות בסטטיסטיקה הכוללת את כל תושבי המדינה.
למה, למשל, תורכיה אינה בטבלה השואתית ב''גלובס''? איני מאמין שזה בתום-לב של עורך הטבלה.
_new_ הוספת תגובהשאלות ( במידה ובאפשרותך להשיג תשובות מוסמכות)
דוד סיון (יום רביעי, 30/01/2013 שעה 3:47)
בתשובה לע.צופיה
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

א. השכר הממוצע והשכר החציוני חושבו מנתוני ''קבצי פרט בלתי מזוהים'' מסקרי הכנסות של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. זאת פרקטיקה מאד מקובלת.

הנתונים האלה הם כן ברי השוואה.

ב. שאלת לגבי המצב במדינות אחרות וקיבלת תשובה.
כמובן שאינך חייב להאמין לכלום, או לחלק מהתשובה. מצד שני אתה כמובן יכול להציג נתונים אחרים.

אתה גם יכול לבחון את נתוני ה-OECD שמראים את התפתחות מדד האי שוויון בארצות ה-OECD ולראות שהממוצעים לאורך התקופה נמוכים מנתוני ישראל (http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=INEQUAL...).

ג. מאחר והנתונים שהצגתי הפעם מתייחסים לשכרם של השכירים הרי שהם ברי השוואה לנתונים על שכרם של השכירים במקומות אחרים.

ד. מה שהכי חשוב כאן שישנו תהליך של צמיחת אי השוויון בישראל. אפשר לראות זאת כהתפתחות מדדי ג'יני או מדדי שכר חציוני יחסי (לממוצע). הראשון כמובן מושפע מהעובדה שיש חלקים ניכרים באוכלוסיה שלנו שלא עובדים. השני לא כולל אותם ואת אלה שאינם שכירים.
_new_ הוספת תגובהשאלות ( במידה ובאפשרותך להשיג תשובות מוסמכות)
ע.צופיה (יום רביעי, 30/01/2013 שעה 7:31)
בתשובה לדוד סיון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

א. בכתבה בעיתון גלובס שעליה הסתמכת, בין היתר, נכתב במפורש שהלמ''ס אינה בודקת את השכר החציוני. הנתון בעיתון הוא של פרופ' ישיב לעומת הנתון של הלמ''ס. מנקודת מבטי אלו שני נתונים שאינם ברמה אחת ולכן אינם ברי השואה.
ב. הטבלה של מדינות ה-OECD היא חלקית ולכן היא אינה משקפת נכונה את המצב בארגון זה. הבאתי כדוגמא מדינה כמו תורכיה שככול הידוע אי השיויון בה גדול מאוד ואינה נכלת בטבלה. מכן שהיא מגמתית.
ד. לאור הנאמר לעיל הפרשנות שלך לגבי צמיחת אי השיויון מושתת על נתונים חלקיים ואולי גם מגמתיים.
זכותך להביא פרשנותלפי השקפת עולמך ,אך חשוב לדייק במהות הנתונים.
_new_ הוספת תגובהשאלות ( במידה ובאפשרותך להשיג תשובות מוסמכות)
דוד סיון (יום רביעי, 30/01/2013 שעה 8:00)
בתשובה לע.צופיה
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

א. לא הסתמכתי על הכתבה בגלובס.
- הנתונים של שני המשתנים מקורם מהלמס (החישובים הם של פרופסור ישיב). לכן הם ברי השוואה ונקודת מבטך שגויה.

ב. הטבלה שהצגתי בהודעה הקודמת (http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=INEQUAL...) שמקורה ב-OECD כוללת גם מידע מתורכיה. מסתבר שמדד אי השוויון התורכי היה בעבר יותר גבוה אבל בעוד שבישראל היתה עליה באי השוויון בתורכיה היתה ירידה. כך יצא שבשנים האחרונות ההבדל בין ישראל לתורכיה זעיר.

ג. לאור הנאמר לעיל הטענות שלך לגבי הפרשנות שלי מופרכת. זכותך להציג פרשנות לפי השקפתך בפוליטית אך חשוב לא להמציא טענות מופרכות על מהות הנתונים ומקורם.
_new_ הוספת תגובהשאלות ( במידה ובאפשרותך להשיג תשובות מוסמכות)
ע.צופיה (יום רביעי, 30/01/2013 שעה 9:00)
בתשובה לדוד סיון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

העיתון כותב במפורש שהלמ''ס אינו מנתח ממצא של שכר חציוני.
אוסף של מספרים שמחלקים במספר אחר אינו בסיס לקביעה מדעית. אפילו אם אסף וניתח זאת פרופסור מפורסם.
העובדה שהלמ''ס אינו עוסק בזה מראה כי זה אינו מעניין מבחינה סטטיסטית.
כל ההנחות במאמרך מסתמכות על שני נתונים. אחד של הלמ''ס ואחד של פרופ' ישיב.
_new_ הוספת תגובהשאלות ( במידה ובאפשרותך להשיג תשובות מוסמכות)
דוד סיון (יום רביעי, 30/01/2013 שעה 10:54)
בתשובה לע.צופיה
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

1. אתה ממשיך להעלות טענות מופרכות:
- הראשונה, מנוסחת במשפט הראשון שלך. המציאות היא שהלמס כן מחשב את השכר החציוני (ראה: http://www.cbs.gov.il/publications12/1479/pdf/t27.pd...).
- השניה מנוסחת באמצעות המשפט השני והשלישי שכתבת.
- השלישית מנוסחת באמצעות המשפט הרביעי שלך. הרי הלמס כן עוסק בחישוב החציון והשכר החציוני כן מעניין מבחינה סטטיסטית, כי הוא מהווה עדות על רמת אי השוויון בחלוקת השכר.
- הרביעית מנוסחת בשני המשפטים האחרונים שלך.

2. מצד אחד אתה דוחה נתונים שמציג המאמר בטענה כי הם מגמתיים ומצד שני אתה מסתמך עליו כאסמכתא למה עושה או לא עושה הלמס.

3. עצה: גש לדף הראשי של הלמס וכתוב את הביטוי חציון במנגנון החיפוש...
_new_ הוספת תגובהשאלות ( במידה ובאפשרותך להשיג תשובות מוסמכות)
ע.צופיה (יום רביעי, 30/01/2013 שעה 12:42)
בתשובה לדוד סיון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

הבאת את עיתון גלובס כסימוכין לחלק מהדברים שנכתבו במאמרך.
העיתון כותב במפורש שהלמ''ס אינו מחשב שכר חציוני. זה יותר ברור משמש זורחת.
כנראה שיש להלמ''ס סיבה לא להתעסק עם נתון זה.
חישוב השכר החציוני נעשה על ידי פרופ. ישיב.
עם כל הכבוד לפרופסור אני איני מקבל את חישוביו בצרוף נתוני הלמ''ס כאסמכתא מוסמכת לפיתוח תיאוריה על שויון ואי-שיויון.
זה בהחלט מתאים לעיתונאי שיטחי ביומון זה או אחר שכותב לקהל שאינו מבין טוב את הנתונים. אותי זה בהחלט לא מספק.
לכן התיאוריה שהצגת במאמרך יתכן שהיא נכונה ויתכן שהיא מוטעית בכל מקרה יסודותיה אינם אמינים בעיניי.
3. אני איני ניגש לשום דף. כתבת מאמר יפה, הבאת סימוכין. לטעמי אינם טובים לתיאוריה של המאמר. אם לדעתך יש סימוכין טובים יותר - תביא אותם.
_new_ הוספת תגובהשאלות ( במידה ובאפשרותך להשיג תשובות מוסמכות)
דוד סיון (יום רביעי, 30/01/2013 שעה 14:42)
בתשובה לע.צופיה
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

המאמר בגלובס לא היה סימוכין לטענות (שקשורות ליחס בין החציון לבין הממוצע) שהעליתי במאמר שכתבתי .

הלמס כן מחשב שכר חציוני כפי שאפשר לראות בעיבוד של נתוני מהמפקד (http://www.cbs.gov.il/www/mifkad/mifkad_2008/tables/...). העובדה שאתה מסתמך על ''עיתונאי שטחי'' כדי לטעון שלא מעידה על חוסר רצינות - על שטחיות.

ארבעת הטענות בשלושת השורות הראשונות של הודעתך הן מופרכות. העובדה שאתה חוזר עליהן שוב מהווה עדות בוהקת לחוסר רצינותן - חוסר אמינותן.

התיאוריה בה עשיתי שימוש היא עובדה מקובלת, יסודותיה אמינים, על כל מי שמבין את ההגדרות של המושגים ממוצע וחציון, ואת היחסים ביניהם. זה יותר ברור משמש זורחת. העובדה שאתה דוחה את התיאוריה הזאת מעידה על חוסר הבנה בסיסי.
_new_ הוספת תגובה
חפש בתגובות שבדיון זה:     חיפוש מתקדם...

חזרה לפורוםהדפסה עם תגובותתגובה למאמר


מערכת פא"צ אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים.© פורום ארץ הצבי