פורום ארץ הצבי Enter the forum
Articles
Discussions
About FAZ
FAZ people
columns
Links
Previous page
Bulletine Board

SearchFeedbackAdd to Favorites
RSS Feed
מה זה?
(חוקת תשעא) מהיכן מקבלים כוחות לעבודת הבורא?
טלית של תכלת / נסים ישעיהו (יום שישי, 01/07/2011 שעה 8:00)


(חוקת תשעא) מהיכן מקבלים כוחות לעבודת הבורא?

נסים ישעיהומחבר הספר עצמו נעצר, נחקר ואף הובא לבית המשפט להארכת מעצר. למיטב זכרוני, השופטים לא מצאו שיש עילת מעצר והוא שוחרר לביתו ולעיסוקיו. בנסיבות אלו, על מה יש לחקור את כותבי ההסכמות לספר? האם מילות ההסכמה שלהם חמורות יותר ממילות הספר עצמו?
(ילקוט שמעוני):זֹאת חֻקַּת הַתּוֹרָה, רבי יצחק פתח (קהלת ז'): כג כָּל- זה נִסִּיתִי בַחָכְמָה אָמַרְתִּי אֶחְכָּמָה וְהִיא רְחוֹקָה מִמֶּנִּי. אמר שלמה: על כל התורה כולה עמדתי, ועל פרשה זו של פרה – כיון שהייתי מגיע בה – הייתי דורש בה, חוקר בה ושואל בה; אָמַרְתִּי אֶחְכָּמָה וְהִיא רְחוֹקָה מִמֶּנִּי. המדרש הזה מתייחס לפסוק הראשון בפרשת השבוע שלנו, פרשת חֻקַּת (במדבר י''ט): א וַיְדַבֵּר ה', אֶל-מֹשֶׁה וְאֶל-אַהֲרֹן לֵאמֹר. ב זֹאת חֻקַּת הַתּוֹרָה, אֲשֶׁר-צִוָּה ה' לֵאמֹר: דַּבֵּר אֶל-בְּנֵי יִשְׂרָאֵל, וְיִקְחוּ אֵלֶיךָ פָרָה אֲדֻמָּה תְּמִימָה אֲשֶׁר אֵין-בָּהּ מוּם, אֲשֶׁר לֹא-עָלָה עָלֶיהָ, עֹל. בשנים קודמות עמדנו על השאלה מדוע, כאשר התורה מדברת על דיני פרה אדומה, היא קוראת לזה חֻקַּת הַתּוֹרָה. הסברנו שמזווית הראיה של השכל האנושי, מצוות התורה נחלקות לכמה בחינות; חוקים, עדוֹת, משפטים. משפטים, אלה מצוות שהשכל האנושי מחייב כגון לא תגנוב, לא תרצח וכו'. עדוֹת אלה מצוות שהשכל האנושי מסכים להן, כגון חגים וכו'.

חוקים אלה מצוות שהשכל האנושי אינו יכול להבין (רש''י): זֹאת חֻקַּת הַתּוֹרָה - לפי שהשטן ואומות העולם מונין את ישראל לומר, מה המצוה הזאת ומה טעם יש בה? לפיכך כתב בה חֻקַּה; 'גזרה היא מלפני, אין לך רשות להרהר אחריה'. שלמה המלך לא ניסה להרהר אחר המצווה הזאת, אבל ניסה להבין אותה, שהרי יש מצווה להבין את טעמי המצוות. הוא אכן הצליח להבין את טעמי רוב המצוות, היה חכם מאד כידוע, אבל את המצווה הזאת הוא לא הצליח להבין והפסוק שמצטט ר' יצחק מלמד על כך. רבנו בחיי, אחרי שהוא מצטט את המפרשים ההולכים בעקבות המדרש הנ''ל ומסכים אתם באמרו: והאמת כי פרה אדומה מכלל החקים שאין טעמן נגלה ונודע, מציע פירוש משלו, שחוק זה במשמעות של גבול שנקבע מלמעלה: אבל עיקר לשון חֻקַּה מלשון חקיקה, ירמוז לדבר החקוק ומצויר למעלה והנרמז לישראל בפרה אדומה, ולכך נקרא חלק אחד מן המצוות – חקים. וזה להורות שנעצור המחשבה מלהרהר בהם ולא נעבור גבול מפני עומק השגתם.

גם הפירוש הזה מתאים למדרש המצוטט לעיל, שכן לפני המימרא של ר' יצחק, אומר המדרש בעניין זה: אמר הקב''ה: חוקה חקקתי, גזרה גזרתי, אי אתה רשאי לעבור על גזרתי. לכל גזרה יש גבול גזרה והרעיון הוא אותו רעיון; הרעיון הוא שחֻקַּת הַתּוֹרָה, על יסוד העובדה שהשכל האנושי הוא מוגבל בעצם מהותו, קובעת לאדם גבולות ברורים ליצר החקירה המקנן בו. וזאת, למרות שיצר זה הוא חיובי ביסודו ואף מקבל עידוד בתורה. כלומר, צריכים לחקור, אבל הנחת היסוד היא שהתורה קבעה גבול להשגה האנושית ואסור לנו לעבור את הגבול. רבנו בחיי מוצא עוד רמז למדרש של ר' יצחק שהפסוק שאמר קהלת / שלמה, מתייחס לפרה אדומה: אמר שלמה ע''ה: בכל אלה (- טעמיהן של מצוות אחרות) עמדתי ובפרה אדומה לא עמדתי; אָמַרְתִּי אֶחְכָּמָה וְהִיא רְחוֹקָה מִמֶּנִּי. והרמז שאכן הפסוק מדבר בפרה אדומה, ממשיך רבנו בחיי בפירושו: וְהִיא רְחוֹקָה בגימטריא = 341 = פָּרָה אֲדֻמָּה.

'חקיקה' זה מלשון 'גבול' אומר רבנו בחיי אבל גם הוא מסכים שהפירוש הראשון למלה הזאת הוא מלשון חקיקה כפשוטה, חריטה על גוף קשה (או רך). בעצם, הוא מדבר על חקיקה בעולמות רוחניים: ירמוז לדבר החקוק ומצויר למעלה כמצוטט לעיל. חקוק ומצויר למעלה בשמים, אבל משם זה מקרין אל נפשו של כל יהודי. שהרי השמים הם כינוי לרוחניות בעוד הארץ היא כינוי לגשמיות. היהודי מורכב מגוף ונשמה כאשר את הגוף הוא חווה ואודות הנשמה מספרים לו או שהוא לומד בספרים. מכיוון שהוא גוף, חומר החי בעולם חומרי, מהיכן יהיו לו הכוחות להתעלות מעל החומריות ולשמור על דבקות בתורה ומצוותיה שהן הרבה מעבר לרוחניות, הן אלקות? התשובה היא, חֻקַּת הַתּוֹרָה.

לשאלה מדוע לדינים של פרה אדומה, שעם כל הכבוד זו רק מצווה אחת מתוך תרי''ג מצוות, קוראת התורה חֻקַּת הַתּוֹרָה, אומר בעל פירוש 'אור החיים' הקדוש: שאם יקיימו מצוה זו, הגם היותה חוקה בלא טעם, מעלה עליהם הכתוב כאלו קיימו התורה אשר צוה ה' לאמר; כי קיום המצוה בלא טעם, יגיד הצדקת האמונה והסכמת הנפש לקיים כל מצות הבורא, וזה לך האות. ואולי כי לטעם זה רצה ה' שתמסר להם המצוה בדרך חקה. כלומר, קיום מצווה שאין לה טעם המובן לשכל האנושי, יתכן אך ורק מתוך ביטול הרצון האנושי בפני הרצון העליון. כידוע, המצוות כולן מקורן הוא ברצון העליון, אלא שלעתים קרובות הרצון הזה מתנגש עם הרצון של האדם הפרטי. במצוות שטעמן מובן – יכול האדם לכוף את רצונו לרצון העליון אבל את המצווה הוא יקיים, לאו דוקא מפני שכך רוצה הקב''ה, אלא מפני שהוא מבין. מבחן האמונה והביטול לרצון העליון, הוא במצוות שאין מבינים, בחוקים.

החקיקה נותנת כח


החסידות הולכת צעד נוסף עם הרעיון הזה ואומרת שיהודי צריך לפעול בעצמו שגם את המצוות שהוא מבין, יקיים משום שהן גזירת מלך, שהן מבטאות את הרצון העליון. לא ששוללים את הצורך החיוני בהבנה חלילה; אדרבה, תורת החסידות מרחיבה ומעמיקה מאד בגילוי טעמי המצוות, אלא שאסור באיסור מוחלט להתנות את קיום המצוות בהבנת טעמיהן. זהו המסר של חוקת התורה על פי המפרשים כנ''ל, אבל החסידות מרחיבה ומבארת כי דוקא על ידי קיום מצוות מתוך קבלת עול פשוטה במקביל להבנה העמוקה בטעמי אותן מצוות שאפשר לנו להבין, דוקא השילוב הזה מביא את האדם להתעלות רוחנית אמיתית. וכאן אפשר לשאול שתי שאלות: אחת, איך אפשר לחוות בנפש שתי תנועות הפכיות, הבנה עמוקה מצד אחד וקבלת עול פשוטה מצד שני? השאלה השניה היא מהיכן לוקחים את הכוחות לעשות את העבודה הזאת?

יהודי חי בעולם הזה שלכאורה כולו גשמיות וחומריות, וכאן עליו לקיים את מצוות הבורא יתברך, למרות כל ההתנגדויות, מתוך הבנה עמוקה וקבלת עול בו זמנית; איך אפשר להגיע לזה? התשובה היא, אומר כ''ק אדמו''ר מליובאוויץ', שהיכולת הזאת חקוקה בנפשו של כל יהודי, חֻקַּת הַתּוֹרָה. החקיקה שעליה מדבר רבנו בחיי כנ''ל, ירמוז לדבר החקוק ומצויר למעלה, החקיקה הזאת חקוקה גם בנפשו של היהודי, בנשמה שהיא חלק א-לוה ממעל, השוכנת בגופו ומחיה אותו. במלים אחרות, חֻקַּת הַתּוֹרָה זה לא רק מצווה שאין לה טעם, חֻקַּת הַתּוֹרָה זה גם חקיקה בנפשו של כל יהודי. חקיקה המעניקה לו כוחות לשמור על דבקות מלאה בה' יתברך ובתורתו, למרות כל הקשיים וההתנגדויות. דבקות שמעבר לטעם ודעת, דבקות מתוך מסירות נפש. ואכן, כידוע, לעתים קרובות מאד נזקק היהודי לתכונה זו החקוקה בנפשו.

היינו יכולים לחשוב (בטעות) שרק בגולה הדוויה זה היה נכון, שרק שם היינו זקוקים לכוחות עילאיים כדי לשמור על דבקות בה' יתברך על אפם וחמתם של כל המתנגדים, אבל מתברר שהצורך הזה קיים גם היום ואולי אפילו ביתר עוצמה מכפי שהיה בגולה הרשמית. כי כעת, כאשר חיים ברווחה יחסית, קל מאד להיתפס לאשליה שכבר אין צורך במסירות נפש על דבקות בחוקת התורה. הרי לכאורה, אף אחד אינו מפריע לנו ללמוד תורה ולקיים מצוות, אז מדוע וכלפי מי או מה תתבטא המסירות נפש?! אלא שמול התנגדות גלויה כפי שחווינו במהלך ההיסטוריה, היה הרבה יותר קל לזהות מה שייך לחוקת התורה ומה נוגד לה. בימים ההם, יהודי נדרש לבחור בין שחור ללבן ובמצב כזה קל יחסית להחליט במה לבחור. במצבנו כיום, הגוון השולט הוא האפור, זה שמעורב משחור ולבן, וקשה מאד להחליט מה לבן ומה להיפך.

אולי נבין טוב יותר במה מדובר אם נתייחס למעצרו המתוקשר השבוע של רב מפורסם. נכון, הוא נעצר לאחר שסירב להתייצב לחקירה ושוחרר לאחר כמה שעות. אלא שנושא החקירה לה נדרש אותו רב ביחד עם רבנים אחרים, היא הסכמה שכתב לספר ''תורת המלך'' ועילה זו מתנגשת חמורות עם המסר העולה מפרשת השבוע שבה נעצר ונחקר. הרי גם מחבר הספר עצמו נעצר, נחקר ואף הובא לבית המשפט להארכת מעצר. למיטב זכרוני, השופטים לא מצאו שיש עילת מעצר והוא שוחרר לביתו ולעיסוקיו. בנסיבות אלו, על מה יש לחקור את כותבי ההסכמות לספר? האם מילות ההסכמה שלהם חמורות יותר ממילות הספר עצמו? אתמהא. כותב הספר וגם המסכימים לספרו טוענים, חד וחלק, כי מדובר בחוקת התורה, חוקה שאינה עומדת ואינה אמורה לעמוד למשפט בפני אדם כלשהו. אלא שהשקפה כזאת אינה מקובלת על אלה שמתיימרים להחליף את חוקת התורה בחוקים משלהם, ולענ''ד זהו המניע לאותו מעצר.

במקביל, פורסמו דבריהם של רבנים שאינם מסכימים עם פרסום הספר האמור והם, כמובן, לא כתבו הסכמות לאותו ספר. הם נימקו את אי הסכמתם או אף התנגדותם לספר, בנימוקים דיפלומטיים או פוליטיים שאולי צריכים ואולי לא צריכים להתחשב בהם. אבל לא ראיתי שמישהו ישאל את אותם רבנים מה דעתם העניינית תורנית על האמור באותו ספר. שהרי מעבר לנימוקים של יחסי ציבור, שלא ראוי לפרסם דברים כאלה כי זה נראה לא טוב בעיני הגויים, כפי הציטוטים שקראתי מדבריהם, מה דעתם של אותם רבנים מפורסמים על האמור בספר עצמו, האם ההיסקים ההלכתיים של מחבר הספר תואמים לחוקת התורה או אינם תואמים? זה שהעיתונאים לא שאלו את השאלות האלה – זה מובן וצפוי, אבל דומני שמצד חוקת התורה, יתאים לנו מאד לשמוע מהם תשובה ברורה לשאלה הנ''ל. כי הרבנים אמורים להיות נושאי הדגל של חוקת התורה ובלי פשרות.

ניתן להאזין לתמצית הדברים ברדיו קול הלב בתכניתו השבועית של אריק לב.
חזרה לפורום

הצגת המאמר בלבד
הדפסת המאמר קפל תגובות פרוש תגובות תגובה למאמר
 
 


רבנים אינם מעל החוק
דוד סיון (יום שישי, 01/07/2011 שעה 8:28) הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

בכל העולם היהודים וגם רבניהם מכבדים את דיני המדינה וכך עליהם לעשות גם בארץ.

הנסיון שלך להציג את הפרשה כאילו לא היה צריך להזמין את הרבה ליאור לחקירה לא מועיל. העובדה החשובה שהוא הוזמן וסירב לבוא. על פי החוק מי שמסרב לבוא על המשטרה להביאו לחקירה.
_new_ הוספת תגובהרבנים אינם מעל החוק
המפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה (יום שישי, 01/07/2011 שעה 8:35)
בתשובה לדוד סיון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

שאלה בענין עובדתי -
האם כל אזרח שמוזמן לחקירה במשטרה חייב להיענות ?
אם כן לפי איזה סעיף ?

נא לא לפרש את דברי כאילו אני תומך ברב ליאור .

ושאלה נוספת -
לא מזמן זומן גדעון ספירו מיודענו לחקירה במשטרה .
האם חובתו לבוא ?
_new_ הוספת תגובהרבנים אינם מעל החוק
דוד סיון (יום שישי, 01/07/2011 שעה 8:47)
בתשובה להמפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

אינני מכיר את הסעיף אבל משוכנע שהוא קיים. לא רק זאת אם היה מדובר בך ולא התייצבת היו באים אליך עם אזיקים לקחת אותך ולא נותנים לך הזדמנויות נוספות כפי שנתנו לרב ליאור.

גדעון ספירו הוזמן והתייצב ולמרות זאת נעצר (כך הוא כתב: ''ביום שני 6 ביוני 2011 שעה 11 בבוקר התדפק על דלתי שוטר ומסר לי ''הזמנה לסור למשטרה לחקירה'' עד 11.30!!!'').

השאלה אם אתה תומך או לא ברב ליאור אינה מן העניין.
_new_ הוספת תגובהרבנים אינם מעל החוק
המפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה (יום שישי, 01/07/2011 שעה 9:27)
בתשובה לדוד סיון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

אני לא כל כך בטוח . מאד ייתכן שזו פרשנות מרחיבה .
_new_ הוספת תגובהרבנים אינם מעל החוק
המפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה (יום שישי, 01/07/2011 שעה 10:04)
בתשובה לדוד סיון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

פרק ג': עיכוב
הגדרות
[תיקון: תשנ''ז]
66.
בפרק זה, ''עיכוב'' – הגבלת חירותו של אדם לנוע באופן חופשי, בשל חשד שבוצעה עבירה או כדי למנוע ביצוע עבירה כאשר הגבלת החירות מסויגת מראש בזמן ובתכלית, הכל כאמור בפרק זה.
עיכוב חשוד במקום
[תיקון: תשנ''ז]
67.
(א)
היה לשוטר יסוד סביר לחשד כי אדם עבר עבירה, או כי הוא עומד לעבור עבירה העלולה לסכן את שלומו או בטחונו של אדם, או את שלום הציבור או את בטחון המדינה, רשאי הוא לעכבו כדי לברר את זהותו ומענו או כדי לחקור אותו ולמסור לו מסמכים, במקום הימצאו.

(ב)
שוטר רשאי לדרוש מאדם להילוות עמו לתחנת המשטרה או לזמנו לתחנת המשטרה למועד אחר שיקבע, אם נתקיימו שניים אלה:

(1)
יש יסוד סביר לחשד שהוא עבר עבירה או יש הסתברות גבוהה שהוא עומד לעבור עבירה כאמור בסעיף קטן (א);

(2)
הזיהוי היה בלתי מספיק, או לא ניתן לחקור אותו במקום הימצאו.

עיכוב עד במקום
[תיקון: תשנ''ז]
68.
(א)
היה לשוטר יסוד סביר לחשד שנעברה עבירה, רשאי הוא לעכב אדם שיכול למסור לו מידע הנוגע לאותה עבירה, כדי לברר את זהותו ומענו וכדי לחקור אותו במקום הימצאו; וכן רשאי הוא לזמן אותו לתחנת משטרה קרובה למועד סביר אחר שיקבע לצורך ביצוע אותן פעולות.

(ב)
היה הזיהוי בלתי מספיק, או היה חשש כי האדם לא יתייצב לחקירה במועד, רשאי השוטר לבקש מאותו אדם להילוות עמו לתחנת המשטרה לשם גביית העדות.

==========================================================================================================

כעת כשהחוק הועתק לכאן
נשאלת השאלה
1 - האם ''יש יסוד סביר לחשד שהוא עבר עבירה'' כלפי גדעון ספירו ?
2 - האם ''יש יסוד סביר לחשד שהוא עבר עבירה'' כלפי הרב ליאור ?

ושאלה הרבה יותר רחבה -
האם הבעת דיעה היא עבירה ?

הנה שלוש התבטאויות לשם בדיקה
א - חובתכם להרוג את בוזגלו .
ב - לדעתי ראוי שבוזגלו ימות .
ג - אני אשמח כשבוזגלו ימות .
_new_ הוספת תגובהרבנים אינם מעל החוק
דוד סיון (יום שישי, 01/07/2011 שעה 10:50)
בתשובה להמפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

אני חושב שהציטוט מהחוק שהצגת כאן מספק לך את התשובה.

על פי זה אינני חושב שטעיתי.
_new_ הוספת תגובהומה יקרה אם מישהו יטען כי יש לו הוכחה מדעית לכך שצריך
עמיש (יום שישי, 01/07/2011 שעה 13:57) הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

להרוג יהודים דתיים וגם אם הם ילדים קטנים.
ומה יקרה אם הוא יפרסם זאת ברבים?
ומה יקרה אם אנשים מכובדים יתמכו בהשקפה המדעית הזו?
האם גם אז יתעוררו אנשים חביבים כמו ישעיהו ויטענו שמותר להם לעשות זאת?
_new_ הוספת תגובהומה יקרה אם מישהו יטען כי יש לו הוכחה מדעית לכך שצריך
המפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה (יום שישי, 01/07/2011 שעה 17:15)
בתשובה לעמיש
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

אין דבר כזה ''השקפה מדעית'' .
המדע מכיר רק ממצאים .

מלבד ממצאים מדעיים יש גם ''לוגוס''
כלומר תוצאה הגיונית של הנחה יסודית .

למשל
''אם מספר הנולדים גדול ממספר הנפטרים האוכלוסיה גדלה''

''אנשים מכובדים'' אינם טיעון לוגי .
זה כשל האיש המפורסם .
_new_ הוספת תגובהבהחלט יש השקפה מדעית
עמיש (יום שישי, 01/07/2011 שעה 17:30)
בתשובה להמפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

המדע לא מכיר רק בנתונים וממצאים אלא גם בתיאוריות.
למעשה הבסיס למדע הוא תיאוריות.
_new_ הוספת תגובהבהחלט יש השקפה מדעית
המפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה (יום שישי, 01/07/2011 שעה 19:27)
בתשובה לעמיש
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

דבריך מעידים כמה מעט אתה יודע על מדע .
גם עברית אתה לא יודע במידה מספקת .
_new_ הוספת תגובהמה דינו של מי שעובד עבודה זרה?
עמיש (יום ראשון, 03/07/2011 שעה 17:54) הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

קראתי שליאור אמר באסיפה שלתומכיו שהדמוקרטיה היא עבודה זרה.
האם מי שתומך בדמוקרטיה או משתתף בפעילות דמוקרטית הוא בגדר עובד עבודה זרה?
האם יש להוציא אותו להורג באחת ממיתות בית דין?
_new_ הוספת תגובה
חפש בתגובות שבדיון זה:     חיפוש מתקדם...

חזרה לפורוםהדפסה עם תגובותתגובה למאמר


מערכת פא"צ אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים.© פורום ארץ הצבי