פורום ארץ הצבי


http://www.faz.co.il/thread?rep=161608
רבנים אינם מעל החוק
דוד סיון (יום שישי, 01/07/2011 שעה 8:28)

בכל העולם היהודים וגם רבניהם מכבדים את דיני המדינה וכך עליהם לעשות גם בארץ.

הנסיון שלך להציג את הפרשה כאילו לא היה צריך להזמין את הרבה ליאור לחקירה לא מועיל. העובדה החשובה שהוא הוזמן וסירב לבוא. על פי החוק מי שמסרב לבוא על המשטרה להביאו לחקירה.

http://www.faz.co.il/thread?rep=161610
רבנים אינם מעל החוק
המפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה (יום שישי, 01/07/2011 שעה 8:35)
בתשובה לדוד סיון

שאלה בענין עובדתי -
האם כל אזרח שמוזמן לחקירה במשטרה חייב להיענות ?
אם כן לפי איזה סעיף ?

נא לא לפרש את דברי כאילו אני תומך ברב ליאור .

ושאלה נוספת -
לא מזמן זומן גדעון ספירו מיודענו לחקירה במשטרה .
האם חובתו לבוא ?

http://www.faz.co.il/thread?rep=161612
רבנים אינם מעל החוק
דוד סיון (יום שישי, 01/07/2011 שעה 8:47)
בתשובה להמפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה

אינני מכיר את הסעיף אבל משוכנע שהוא קיים. לא רק זאת אם היה מדובר בך ולא התייצבת היו באים אליך עם אזיקים לקחת אותך ולא נותנים לך הזדמנויות נוספות כפי שנתנו לרב ליאור.

גדעון ספירו הוזמן והתייצב ולמרות זאת נעצר (כך הוא כתב: ''ביום שני 6 ביוני 2011 שעה 11 בבוקר התדפק על דלתי שוטר ומסר לי ''הזמנה לסור למשטרה לחקירה'' עד 11.30!!!'').

השאלה אם אתה תומך או לא ברב ליאור אינה מן העניין.

http://www.faz.co.il/thread?rep=161613
רבנים אינם מעל החוק
המפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה (יום שישי, 01/07/2011 שעה 9:27)
בתשובה לדוד סיון

אני לא כל כך בטוח . מאד ייתכן שזו פרשנות מרחיבה .

http://www.faz.co.il/thread?rep=161614
רבנים אינם מעל החוק
המפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה (יום שישי, 01/07/2011 שעה 10:04)
בתשובה לדוד סיון

פרק ג': עיכוב
הגדרות
[תיקון: תשנ''ז]
66.
בפרק זה, ''עיכוב'' – הגבלת חירותו של אדם לנוע באופן חופשי, בשל חשד שבוצעה עבירה או כדי למנוע ביצוע עבירה כאשר הגבלת החירות מסויגת מראש בזמן ובתכלית, הכל כאמור בפרק זה.
עיכוב חשוד במקום
[תיקון: תשנ''ז]
67.
(א)
היה לשוטר יסוד סביר לחשד כי אדם עבר עבירה, או כי הוא עומד לעבור עבירה העלולה לסכן את שלומו או בטחונו של אדם, או את שלום הציבור או את בטחון המדינה, רשאי הוא לעכבו כדי לברר את זהותו ומענו או כדי לחקור אותו ולמסור לו מסמכים, במקום הימצאו.

(ב)
שוטר רשאי לדרוש מאדם להילוות עמו לתחנת המשטרה או לזמנו לתחנת המשטרה למועד אחר שיקבע, אם נתקיימו שניים אלה:

(1)
יש יסוד סביר לחשד שהוא עבר עבירה או יש הסתברות גבוהה שהוא עומד לעבור עבירה כאמור בסעיף קטן (א);

(2)
הזיהוי היה בלתי מספיק, או לא ניתן לחקור אותו במקום הימצאו.

עיכוב עד במקום
[תיקון: תשנ''ז]
68.
(א)
היה לשוטר יסוד סביר לחשד שנעברה עבירה, רשאי הוא לעכב אדם שיכול למסור לו מידע הנוגע לאותה עבירה, כדי לברר את זהותו ומענו וכדי לחקור אותו במקום הימצאו; וכן רשאי הוא לזמן אותו לתחנת משטרה קרובה למועד סביר אחר שיקבע לצורך ביצוע אותן פעולות.

(ב)
היה הזיהוי בלתי מספיק, או היה חשש כי האדם לא יתייצב לחקירה במועד, רשאי השוטר לבקש מאותו אדם להילוות עמו לתחנת המשטרה לשם גביית העדות.

==========================================================================================================

כעת כשהחוק הועתק לכאן
נשאלת השאלה
1 - האם ''יש יסוד סביר לחשד שהוא עבר עבירה'' כלפי גדעון ספירו ?
2 - האם ''יש יסוד סביר לחשד שהוא עבר עבירה'' כלפי הרב ליאור ?

ושאלה הרבה יותר רחבה -
האם הבעת דיעה היא עבירה ?

הנה שלוש התבטאויות לשם בדיקה
א - חובתכם להרוג את בוזגלו .
ב - לדעתי ראוי שבוזגלו ימות .
ג - אני אשמח כשבוזגלו ימות .

http://www.faz.co.il/thread?rep=161617
רבנים אינם מעל החוק
דוד סיון (יום שישי, 01/07/2011 שעה 10:50)
בתשובה להמפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה

אני חושב שהציטוט מהחוק שהצגת כאן מספק לך את התשובה.

על פי זה אינני חושב שטעיתי.

מערכת פורום ארץ הצבי אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים.