פורום ארץ הצבי Enter the forum
Articles
Discussions
About FAZ
FAZ people
columns
Links
Previous page
Bulletine Board

SearchFeedbackAdd to Favorites
RSS Feed
מה זה?
הרב אמסלם על תורה, עבודה ולימודי ליבה
חדשות / המערכת (יום ראשון, 21/11/2010 שעה 14:00)


הרב אמסלם על תורה, עבודה ולימודי ליבה


בפתח דרשתו הביא אמסלם דוגמה מאבי האומה, יעקב, ומהרמב''ם. לדברי אמסלם, שניהם שילבו תורה עם חיי עבודה, ללא סתירה, ''אפשר לשלב תורה ועבודה, אנחנו בישראל גורמים לעוני לרבים. החידוש הזה [של לימוד תורה בלבד, מ''ל] דורש בדיקה מחדש.

... התורה לא בקשה שנחיה חיי עוני. אנחנו לא צריכים להיות פרזיטים ונטל על החברה. העבודה לא אמורה להפריע ללימוד התורה שלנו ולא ליראת השמים שלנו... לימודים בסיסיים בחשבון או אנגלית - מה רע בהם? מה השטות הזו? מה זה מפריע לתורה?''חזרה לפורום

הצגת המאמר בלבד
הדפסת המאמר קפל תגובות פרוש תגובות תגובה למאמר
 
 


הרב אמסלם עצמו עבד? עובד?
גלעד היפתחי (יום ראשון, 21/11/2010 שעה 14:40) הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

או שהוא כרגיל רק רב וח''כ?
_new_ הוספת תגובהמה לנו ולאמסלם, מה ליעקב ולתורה?
עמיש (יום ראשון, 21/11/2010 שעה 15:34) הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

התורה, גם על פי המאמינים, נכתבה ונמסרה מאות שנים אחר מות יעקב.
סביר יותר, ואף אם נאמין כי יעקב היה קיים, כי התורה נכתבה ונחתמה כאלף שנים לאחר מותו.
ללמדכם כי אמסלם, למרות שהוא אומר גם אי אלו דברי טעם, עדיין הוא בשר מבשרה של עדה השטופה באמונות הבל.
ואם אף נרחיק לכת ונאמין לאותה תורה, הרי שעל פיה יעקב עסק ברמאויות, תככים ונוכלויות משפחתיות בעת שאחיו עשו יצא לעבודה
_new_ הוספת תגובהמה לנו ולאמסלם, מה ליעקב ולתורה?
אלברט שבות (יום ראשון, 21/11/2010 שעה 15:40)
בתשובה לעמיש
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

אם אתה מסכים לדברי הטעם של אמסלם מה ליעקב ולתורה? אינני מבין את דברי הטעם שלך.
_new_ הוספת תגובהלא הבנתי מה השאלה שלך
עמיש (יום ראשון, 21/11/2010 שעה 15:54)
בתשובה לאלברט שבות
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

_new_ הוספת תגובהאוקה! השאלה בנוסח אחר
אלברט שבות (יום ראשון, 21/11/2010 שעה 16:08)
בתשובה לעמיש
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

מי אתה חושב הפרזיט כאן: אתה או אמסלם?
_new_ הוספת תגובהכמובן שאני
עמיש (יום ראשון, 21/11/2010 שעה 16:58)
בתשובה לאלברט שבות
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

מה בכלל השאלה
_new_ הוספת תגובהכמובן שאני
אלברט שבות (יום ראשון, 21/11/2010 שעה 17:05)
בתשובה לעמיש
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

תודה!
i rest my case
_new_ הוספת תגובהמה לנו ולאמסלם, מה ליעקב ולתורה?
המפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה (יום ראשון, 21/11/2010 שעה 16:49)
בתשובה לעמיש
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

להזכירך
יעקב היה רועה את המקנה והצאן . זו עבודה . גם בישול עדשים זו עבודה .
עשו היה יוצא למסעות צייד וחוזר רעב וידיו ריקות .
לכן הוא מכר את הבכורה בנזיד עדשים שבישל יעקב .

ואגב
אולי תספר לנו במה אתה עובד ? או עבדת ?
_new_ הוספת תגובהאני עבדתי בתור מכופף בננות
עמיש (יום ראשון, 21/11/2010 שעה 16:59)
בתשובה להמפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

בעמק הירדן ובתור חצוצרן בבית זונות.
יש לך עוד שאלות הבל?
_new_ הוספת תגובהאני עבדתי בתור מכופף בננות
גלעד היפתחי (יום ראשון, 21/11/2010 שעה 17:01)
בתשובה לעמיש
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

גם מדדת ''קונדונים''.... אל תשכח...... (-:
_new_ הוספת תגובהנכון
עמיש (יום ראשון, 21/11/2010 שעה 17:05)
בתשובה לגלעד היפתחי
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

אכן שכחתי את אבן הדרך הזו בקריירה שלי
_new_ הוספת תגובהמה לנו ולאמסלם, מה ליעקב ולתורה?
גלעד היפתחי (יום ראשון, 21/11/2010 שעה 16:54)
בתשובה לעמיש
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

אתה לא סותר את אמסלם ואמסלם לא אומר את מה שאתה טוען שהוא טען. יש לך פתיל קצר וחבל. כי יכולת להפיק יותר טוב ויותר לעניין.
בקיצור, טענותיך לא רלוונטיות.
_new_ הוספת תגובהאני לא צריך לסתור את אמסלם
עמיש (יום ראשון, 21/11/2010 שעה 17:04)
בתשובה לגלעד היפתחי
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

ואין לי שום עניין לסתור את אמסלם.
אני בסך הכל מצביע על העובדה שלמרות שאמסלם אומר דברים חשובים הוא נותר חלק מעדה המאמינה באמונות הבל, כגון זו האומרת שיעקב עסק בתורה.
_new_ הוספת תגובהאני לא צריך לסתור את אמסלם
גלעד היפתחי (יום ראשון, 21/11/2010 שעה 17:09)
בתשובה לעמיש
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

אם כך אז כל אמונה היא הבל, גם הסוציאליזם והשלום עכשיו. מבחינת תהליכי בניית האידיאה ויישומה, השתעבדות הנפש, הולכת השולל, העלאה באוב וכו' - הכל אותו הדבר.
_new_ הוספת תגובהאני לא צריך לסתור את אמסלם
המפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה (יום ראשון, 21/11/2010 שעה 20:46)
בתשובה לעמיש
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

אתה בסך הכל אחד מחבורה שרוצה לזרוק את ישראל לתהום .
_new_ הוספת תגובהבינתיים תוכלו לקרא כאן
עמיש (יום ראשון, 21/11/2010 שעה 17:06) הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

מה דינו של מי שעוסק בתורה במקום ללכת לצבא
_new_ הוספת תגובהדברי אמסלם חשובים וחשוב שיהיה להם הד חזק
דוד סיון (יום ראשון, 21/11/2010 שעה 19:50) הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

לדעתי דברי אמסלם מצביעים על מגמת שינוי ביחס בדבר חשיבות החידוש של ''תורתו אומנותו'' בחיי העדה החרדית. יש בדבריו הבהרה שהעוני שחלקו נובע מהפרקטיקה של ''תורתו אומנותו'' אינו גזירה משמים.

מסתבר שהרמב''ם (הלכות תלמוד תורה, פ''ג הלכות י-יב) כתב כי ''כל המשים על לבו שיעסוק בתורה ולא יעשה מלאכה ויתפרנס מן הצדקה הרי זה חילל את השם, וביזה את התורה...'' (http://www.daat.ac.il/daat/dapey/dapim/erets1.doc). אם כך הרי שיש בסיס לדברים שטוען הרב אמסלם. יש בסיס לטענה שהפרקטיקה של ''תורתו אומנותו'', לימוד תורה לשם פרנסה מבזה את התורה.
_new_ הוספת תגובהדברי אמסלם חשובים וחשוב שיהיה להם הד חזק
אלברט שבות (יום ראשון, 21/11/2010 שעה 21:48)
בתשובה לדוד סיון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

גם מתוך הדברים שלך ניתן להצביע על מגמת שינוי מבורכת. לא כן בדברים של עמיש; הוא מתעקש לשמר איזשהו מצב שהתרגל לחיות איתו... ופיתאום מגיח מישהו בצלם אמסלם ואומר לו אין לך כבר על מי להיות יפה נפש! זהו שינוי רדיקלי בשביל אחד כמו עמיש שלא יודע מאיפה נפל עליו ואיך לאכול אותו; מה כבר לא יכול להטיף? אפילו לא יכול לתרגל את מונחי הצדק שלו... מבחינה נפשית - שינוי מגמתי רדיקלי כזה - מסכן את המעמד של עמיש וישנם בארץ הרבה כמו עמיש; זרם של ממש.

אבל על עמיש והזרם שלו לדעת שעם ככל ההבנה וההזדהות עם מצוקתם - הרכבת דוהרת והם נותרים מאחורה- וסליחה על הבוטות.
_new_ הוספת תגובהדברי אמסלם חשובים וחשוב שיהיה להם הד חזק
דוד סיון (יום ראשון, 21/11/2010 שעה 22:04)
בתשובה לאלברט שבות
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

מי שמציג כאן מגמת שינוי זה אתה כאשר אתה עובר לשחצנות, ולסגנון
בוטה. לכן הביטוי סליחה בסוף דבריך אין בו מעט אמינות.
_new_ הוספת תגובהדברי אמסלם חשובים וחשוב שיהיה להם הד חזק
אלברט שבות (יום ראשון, 21/11/2010 שעה 23:37)
בתשובה לדוד סיון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

דוד אני מעריך את אחוות הרעים שלך.
_new_ הוספת תגובהדברי אמסלם חשובים וחשוב שיהיה להם הד חזק
דוד סיון (יום שני, 22/11/2010 שעה 6:46)
בתשובה לאלברט שבות
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

חבל מאד שאתה נכנס לפינות
שבדרך כלל קשה לצאת מהן.
_new_ הוספת תגובהדברי אמסלם חשובים וחשוב שיהיה להם הד חזק
המפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה (יום שני, 22/11/2010 שעה 7:35)
בתשובה לדוד סיון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

חבל מאד שלא עוסקים כאן בהפצת רשימת חיילים עם פרטיהם האישיים שהם כביכול פושעי מלחמה . רשימה שלפי תוכנה נעשתה בידי ישראלי .
חבל גם שלא עוסקים בשביתת החקלאים והאמרת מחיר המזון הצמחי .
גם חבל שאין עוסקים בפער בין מחירי הדירות והצפיפות במרכז ישראל לבין יכולתם של צעירים לרכוש אותן או לגור מחוץ למרכז המוזכר .
עוד חבל שאין עוסקים בנטיית חילוניים לעבוד במלאכות שאין בהן ערך מוסף והתרחקותם ממלאכות שכולנו זקוקים להם , כמו ייצור מזון , מלבוש , מגורים , חפצים לשימוש אישי וציבורי .
חבל שעוסקים במשבר ''סאבפריים'' הרבה ובמוזכרים מעט עד כלום .
חבל שמבקרים הרבה את החרדים ואין רואים ומבקרים את הגיבנת שלנו .
_new_ הוספת תגובהדברי אמסלם חשובים וחשוב שיהיה להם הד חזק
ע.צופיה (יום שני, 22/11/2010 שעה 7:54)
בתשובה להמפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

האתר לרשותך-דבר, כתוב.
_new_ הוספת תגובהדברי אמסלם חשובים וחשוב שיהיה להם הד חזק
המפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה (יום שני, 22/11/2010 שעה 8:02)
בתשובה לע.צופיה
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

אשאיר אותך ללא תשובה כי אסור לי לכתוב על מערכת האתר .
_new_ הוספת תגובהאז יש חרדי אחד שמוכן בתיאוריה לעבוד.
ע.צופיה (יום ראשון, 21/11/2010 שעה 22:07)
בתשובה לאלברט שבות
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

אז מה?
לא צריך להתלהב מזה יותר מדי, יש עשרות אלפים שלא שמעו על המושג עבודה.
תרגיע, אלברט, המשיח עוד לא עלה על החמור.
_new_ הוספת תגובהאז יש חרדי אחד שמוכן בתיאוריה לעבוד.
אלברט שבות (יום ראשון, 21/11/2010 שעה 23:48)
בתשובה לע.צופיה
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

שמעת על המונח ''מגמה''? אני לא יודע כמה חרדים הולכים לעבוד אבל אני מזהה התחלתה של מגמה ולא רק בדברי אמסלם... לא מזמן קראתי על עלייה בשיעור החרדים שפונים לשוק העבודה, לכן יש לבחון את המגמה הזו ולעקוב אחריה - לעודד אותה למחוא לה כפיים -לא לקבור אותה בעודה באיבה.
_new_ הוספת תגובהאז יש חרדי אחד שמוכן בתיאוריה לעבוד.
אלברט שבות (יום ראשון, 21/11/2010 שעה 23:59)
בתשובה לאלברט שבות
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

זאת ועוד; לציין שהמגמה הזו לא התחילה עכשיו... עיין אם תרצה בדו''ח בנידון מדצמבר אשתקד.

_new_ הוספת תגובהאז יש חרדי אחד שמוכן בתיאוריה לעבוד.
ע.צופיה (יום שני, 22/11/2010 שעה 4:13)
בתשובה לאלברט שבות
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

המגמה קיימת עוד לפני שאמסלם היה חבר כנסת.
איני מבין למה צריך למחות לה כפיים?
האין זה ברור שאדם צריך לעבוד לפרנסתו?
מנגד ,מגמה, זה דבר חיובי ,אך בשביל לראות חרדים עובדים הדרך עוד רחוקה.
_new_ הוספת תגובהאז יש חרדי אחד שמוכן בתיאוריה לעבוד.
המפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה (יום שני, 22/11/2010 שעה 5:25)
בתשובה לע.צופיה
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

כחילוני אל חילוני אני אומר לך שמספרם של העובדים בעבודות שהן אבטלה סמויה או חסרות ערך מוסף והם חילוניים גדול מחלקם של כל החרדים יחדיו כולל נשיהם וטפם .
עלוקות וטפילים יש מסוגים שונים .
_new_ הוספת תגובהאז יש חרדי אחד שמוכן בתיאוריה לעבוד.
ע.צופיה (יום שני, 22/11/2010 שעה 7:56)
בתשובה להמפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

חוץ מסיסמאות ריקות, אתה יכול לפרט מהן העבודות שהן אבטלה סמויה, או חסרות ערך.
ובמה עובדים החרדים יחד עם נשיהם וטפם?
מסיסמאות שבענו.
_new_ הוספת תגובהאז יש חרדי אחד שמוכן בתיאוריה לעבוד.
המפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה (יום שני, 22/11/2010 שעה 8:24)
בתשובה לע.צופיה
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

כל אחד בפינה שלו .

אתמול הופיע איזה פרופסור שלונדון כינה אותו ''ורוד או קצת יותר מהשמאל'' .
הוא כתב ספר על כביש שש . הוא גם הודה שהוא פעיל באירגונים למען הסביבה .לדבריו התבררו בדיאבד כמה דברים -
1 - שהפגיעה במרקם הטבע והנוף הייתה מועטה ביותר ולמעשה הרבה פחות ממה ששוחרי הסביבה וטענו .
2 - שאילו הפרוייקט היה ממשלתי למשל של משרד התחבורה , הרי שהיינו עדין בלי הכביש .
כלומר מנקודת המבט של חיפוש פרזיטים חילוניים הנה לך שלוש קבוצות .
א - הוא ושוחרי איכות הסביבה שהתנגדו לפרוייקט .
ב - אנשי משרד התחבורה .
ג - הוא ומתנגדי ההפרטה לנושא זה .

אתמול הופיע גם ידידי אבו וילן חבר הכנסת בעבר .
הוא טען שאנשי השלטון ובעיקר ''נערי האוצר'' אינם מקיימים שני הסכמים עם החקלאים . והרי לך עוד קצת פרזיטים .
אלה שעסקו בהסכם שאסור לקיימו או אלה שמונעים הסכם שצריך לקיימו .
הוא גם הזכיר את המחסור במים . הסביר כמה מים חסרים וטען שמשרד האוצר מונע התפלה בכמויות גדולות יותר . גם אנשים אלה הם פרזיטים .
גם סטודנטים שלומדים מקצועות סרק הם פרזיטים .
מצד שני נחוצים לנו מזונות שהם תוצרת חקלאית . את זה עושים תאילנדים . נחוצים לנו נעליים אבל את מפעל המגפר בחיפה סגרו . נחוצים לנו מכסים לבורות ביוב ומכסים לבורות של מערכת הטלפון , גם את אלה מייצרים תאילנדים .

גם עובדי העריות הגדולות הם כאלה .
תחילה הם עוסקים בגיבוש החלטות היכן למנוע חניה בעיר כאילו מקומות אלה מפריעים לתנועה . אחר כך הם שולחים פקחים לכתוב דוחות לעבריינים שחונים שם עובדתית . המערכת כולה פרזיטית , כי אם החניה מפריעה יש למנוע אותה ולא לחלוב מזה כסף . אם החניה אינה מפריעה אז למה להציב שילוט החניה אסורה ? פרזיטים , כבר כתבתי .

יש עוד - כל אחד בפינה שלו .
_new_ הוספת תגובהאז יש חרדי אחד שמוכן בתיאוריה לעבוד.
ע.צופיה (יום שני, 22/11/2010 שעה 16:43)
בתשובה להמפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

תמיד טענתי שאין צבועים יותר מאלה המכנים את עצמם ''ירוקים''.
הסיבה שכביש 6 וכבישים אחרים ,לאחרונה, ניבנו על ידי יזמים פרטיים היא בגלל שרק בארצות קומוניסטיות המימשל בונה ולא יזמים פרטים.
גם הגרמנים הצרפתים ועוד אחרים באירופה אינם קוטפים עגבניות. בשביל זה יש תורקים וצפון אפריקאים. אצלנו זה תאילנדים. זה פועל יוצא מהכלכלה החופשית העולמי.זו לא פרזיטיות.
עוולות ביורוקרטיות זה סיפור אחר.
_new_ הוספת תגובהאז יש חרדי אחד שמוכן בתיאוריה לעבוד.
המפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה (יום שני, 22/11/2010 שעה 17:17)
בתשובה לע.צופיה
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

זה שאצלנו החקלאים הם תאילנדים זה צד אחד של הנושא .
הצד השני הוא שאצלנו פוחתים החקלאים בכלל וזה חודר לאט גם לענפים אחרים .
שאלת על אבטלה סמויה ועל זה עניתי .
_new_ הוספת תגובההבל הבלים
עמיש (יום שני, 22/11/2010 שעה 17:51)
בתשובה לע.צופיה
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

במדינות מתוקנות המדינה סוללת דרכים לרווחת תושביה ולמען הפיתוח הכלכלי ואינה גובה כסף עבור התנועה בדרך.
רק בתרבויות מושחתות מאפשרת מדינה לאנשים פרטיים לסלול דרכים על אדמות הציבור וללסטם את המשתמשים בדרך.
_new_ הוספת תגובההבל הבלים
חכם ציון (יום שני, 22/11/2010 שעה 18:18)
בתשובה לעמיש
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

אז אירופה וארה''ב הן מדינות מושחתות?
_new_ הוספת תגובהאני לא יודע מי שם סולל את הכבישים
עמיש (יום שני, 22/11/2010 שעה 18:22)
בתשובה לחכם ציון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

אבל במדינות רבות אתה נוסע על כבישים נפלאים בלי לשלם פרוטה.
_new_ הוספת תגובהאירופה וצפון אמריקה משורגות בכבישים מהירים
חכם ציון (יום שני, 22/11/2010 שעה 18:39)
בתשובה לעמיש
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

ואוטוסטרדות שמשלמים עליהן טבין ותקילין. יש מקומות שמשאיות משלמות לפי משקלן !!!!
_new_ הוספת תגובההבל הבלים
ע.צופיה (יום שני, 22/11/2010 שעה 18:25)
בתשובה לעמיש
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

כבישי אגרה בארצות מתוקנות זה ענין של עשרות שנים.
_new_ הוספת תגובהנפריד לשלשה חלקים
עמיש (יום שלישי, 23/11/2010 שעה 0:05)
בתשובה לעמיש
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

1. מהן מדינות מתוקנות - ארה''ב אינה מדינה מתוקנת.
2. מי סולל - המדינה או יזמים פרטיים, זהו תפקידה של מדינה ולא רק ''במדינות קומוניסטיות'' כדברי השטות של צופיה
3. האם משלמים או לא משלמים, (ולמי משלמים), במדינת מתוקנת לא משלמים, ואם משלמים משלמים לממשלה והכסף מגיע חזרה לשירות האזרח.
_new_ הוספת תגובהנפריד לשלשה חלקים
ע.צופיה (יום שלישי, 23/11/2010 שעה 3:02)
בתשובה לעמיש
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

האחרונים שחשבו כך נקברו תחת חומת ברלין בשנת 1989.
_new_ הוספת תגובהנפריד לשלשה חלקים
המפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה (יום שלישי, 23/11/2010 שעה 6:47)
בתשובה לעמיש
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

יובל המבולבל
הכבישים נסללים על ידי יזם פרטי . זה גובה אגרה ואחרי שהוחזרה ההשקעה עם רווח נאה לייזם , נעשה הכביש לציבורי וחינם .
כך גם כביש שש ומנהרות הכרמל .

בלי זה היית ממשיך לקרטע על כבישים מנדטוריים צרים ומלאים בחורים ותיקונים .
_new_ הוספת תגובהבנפרד מהשטויות של עין על גרמניה
עמיש (יום שלישי, 23/11/2010 שעה 8:07)
בתשובה להמפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

ומהתועבות שלך על הנאצים אחזור ואומר:
1. במדינה מתוקנת המדינה סוללת דרכים ומעמידה אותם לרשות האזרחים
2. במדינת ישראל, כל עוד היה בה שמץ של הגינות ותקינות, סללה המדינה את הדרכים, בנתה בתי חולים, הקימה בתי ספר ואוניברסיטאות, הקימה משטרה, בנתה איצטדיונים, בנתה ערים ושיכונים, בנתה מפעלי מים ועוד כיוצא באלו שטויות.

היום, אם אינך חרדי או פושע התנחלויות לא תזכה לשום שירות. במשטר הנוכחי נתונים הדברים הללו בידי גופים חוץ ממשלתיים או שאינם קיימים כלל. ואכן זהו אסון.
_new_ הוספת תגובהנפריד לשלשה חלקים
חכם ציון (יום ראשון, 28/11/2010 שעה 7:43)
בתשובה לעמיש
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

המדינה קובעת איזה כביש יסלל והיכן וחברות פרטיות מקבלות את הפרוייט לביצוע. כך זה נעשה בכל מדינה בעולם.
_new_ הוספת תגובההבל הבלים
המפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה (יום שלישי, 23/11/2010 שעה 6:43)
בתשובה לעמיש
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

בגרמניה הנאצית שלך המדינה סללה את הכבישים . זה היה אחד המנופים הכלכליים של היטלר .
גם ברוסיה הבולשביקית סללה המדינה את הכבישים .
גם בספרד של פראנקו .

אבל בארה''ב הכבישים ומסילות הרכבת נסללו על ידי יזמים פרטיים .
_new_ הוספת תגובההבל הבלים
אריק פורסטר (יום שלישי, 23/11/2010 שעה 18:51)
בתשובה להמפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

מסילות הברזל כן, כבישים לא.
_new_ הוספת תגובההבל הבלים
חכם ציון (יום ראשון, 28/11/2010 שעה 7:41)
בתשובה לאריק פורסטר
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

מה אתה אומר?

האם יש למדינות בארה''ב חברות מיוחדות לסלילת כבישים?
_new_ הוספת תגובההבל הבלים
אריק פורסטר (יום שני, 29/11/2010 שעה 19:47)
בתשובה לחכם ציון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

תלוי איפה. גם למדינת קליפורניה ולעיר לוס אנג'לס יש מחלקות מע''ץ הסוללות כבישים. אך ברוב המקרים עורכת המדינה מכרזים עבור קבלנים פרטיים המבצעים את העבודה עצמה.
_new_ הוספת תגובההבל הבלים
המפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה (יום שלישי, 30/11/2010 שעה 8:24)
בתשובה לאריק פורסטר
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

אם אתה רגיל , אז מה ההתנגדות לסלילת כביש שש על ידי קבלן לפי מכרז ?
_new_ הוספת תגובההבל הבלים
אריק פורסטר (יום שלישי, 30/11/2010 שעה 8:40)
בתשובה להמפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

לא זכור לי שהתנגדתי לכך.
_new_ הוספת תגובהאז יש חרדי אחד שמוכן בתיאוריה לעבוד.
אריק פורסטר (יום שני, 22/11/2010 שעה 18:44)
בתשובה לע.צופיה
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

סליחה, אבל אין כביש אחד בארה''ב שנבנה בידי יזמים פרטיים. כבישים נבנים בידי הממשלה הפדרלית, או המדינה, או המחוז. נכון שיש כבישים שהועברו לידי יזמים (כמו כביש 73 באורנג' קאונטי) לתקופת חוזה, בה אחראי היזם לשפוץ הכביש ובתמורה הוא רשאי לגבות אגרות מנהגים המשתמשים בכביש.
_new_ הוספת תגובהמה בכלל אתה מתערב אלברט?
עמיש (יום ראשון, 21/11/2010 שעה 22:42)
בתשובה לאלברט שבות
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

זה עניין ישראלי פנימי, אתה בתור יורד עלוב לא רשאי כלל להתערב בדברים מהסוג הזה.
_new_ הוספת תגובהמה בכלל אתה מתערב אלברט?
אלברט שבות (יום ראשון, 21/11/2010 שעה 23:35)
בתשובה לעמיש
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

זה הכדור האחרון במחסנית שלך עמיש? כשכלו כל הקיצין הולכים אל היורד העלוב... אם אני יורד עלוב אתה טפיל על הדיון באשר הוא דיון.
_new_ הוספת תגובה[•] מה בכלל אתה מתערב אלברט?
המפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה (יום שני, 22/11/2010 שעה 5:20)
בתשובה לאלברט שבות
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

[•]...
לך הוא מצמיד כינוי זה כי אינך בדעתו . ליורד אחר שנמצא בדעתו הוא לא קושר תואר כזה .
_new_ הוספת תגובהאל תתערב בעניינים שלנו
עמיש (יום שני, 22/11/2010 שעה 8:00)
בתשובה לאלברט שבות
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

תתמקד במסחר סמרטוטים בפנמה. בזה אתה מתמצא
_new_ הוספת תגובהאתה כנראה הרבעובדיה
המפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה (יום שני, 22/11/2010 שעה 8:25)
בתשובה לעמיש
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

כי בעלבונות אתה מומחה .
_new_ הוספת תגובהדברי אמסלם חשובים וחשוב שיהיה להם הד חזק
(יום שני, 22/11/2010 שעה 8:28)
בתשובה לדוד סיון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

אם9 צריך להחליט היכן להיות
במשכנות העוני של תלמידי חכמים
או מגדלי השן המנוכרים של תל-אביב
הרי שמדינה עניה במקרה הזה
היא הברכה
_new_ הוספת תגובהדברי אמסלם חשובים וחשוב שיהיה להם הד חזק
המפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה (יום שני, 22/11/2010 שעה 8:48)
בתשובה לspinner013@gmail.com
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

הרמבם רואה בעבודה שמפרנסת את בעליה מעשה ראוי .
לעומת זאת לימוד תורה כמקור פרנסה הוא חילול השם לדעת הרמבם . כך גם קמיעות והשתתחוות על קברי צדיקים .
_new_ הוספת תגובהדברי אמסלם חשובים וחשוב שיהיה להם הד חזק
(יום שני, 22/11/2010 שעה 9:21)
בתשובה להמפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

מה קשור מה שכתבתי בעבודה או לא עבודה?
רבים החרדים שמתפרנסים מעבודתם
אבל בעצם הבחירה שעשו בחייהם
להקדיש כל רגע מזמנם הפנוי מעבודה לתורה,
וגם לצמצם את זמן הפרנסה
הראו מה חשוב ומה לא חשוב בחייהם.

מזכיר סיפור על צדיק אחד בימי התלמוד שהיה צריך לעבור יום אחד בשוק.
כשחזר לביתו ואל ספריו שאלה אותו אשתו מה ראה בשוק
אמר, כל כך הרבה דברים יפים ומופלאים,
ברוך השם שאיני זקוק לאף אחד מהם...
_new_ הוספת תגובהדברי אמסלם חשובים וחשוב שיהיה להם הד חזק
המפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה (יום שני, 22/11/2010 שעה 17:19)
בתשובה לspinner013@gmail.com
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

הסברת יפה את הצד של החרדים .
מה שלא הסברת זה כיצד הרמבם אשר רק לפני ימים אחדים היה מקור הטיעון שלך , אותו רמבם אמר על מי שתורתו=פרנסתו שהוא מחלל שם השם .
_new_ הוספת תגובהדברי אמסלם חשובים וחשוב שיהיה להם הד חזק
(יום שני, 22/11/2010 שעה 19:17)
בתשובה להמפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

מתי ביקשת שאסביר לך?
_new_ הוספת תגובהדברי אמסלם חשובים וחשוב שיהיה להם הד חזק
המפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה (יום שלישי, 23/11/2010 שעה 6:49)
בתשובה לspinner013@gmail.com
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

אתמול בחמש אחר הצהריים
כשהגן שלנו סגור
זה לא כל כך נעים
לראות גן סגור .
_new_ הוספת תגובהדברי אמסלם חשובים וחשוב שיהיה להם הד חזק
(יום שלישי, 23/11/2010 שעה 10:39)
בתשובה להמפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

בוא נפתח את הגן לרגע:
עבודה בספרי הקודש אינה מה שנראה לחילוניים
שהולכים בבוקר להיי-טק
עבודה - הינה עבודת-השם ובאופן ספציפי, תפילה.
הכוונה שלא להתפרנס מהתורה מצביעה לדעתי אל הרבנים
שלא יעשו את התורה קרדום לחפור בו.
זה כאילו היו דורשים מכל הפרופסורים באוניברסיטה ללמד בחינם
לכן גם נאמר בפרקי אבות, שעליך לשנוא את הרבנות, במובן של שררה וכבוד ותואר. אין לרדוף אחריהם, (תורה לשמה)
בנוסף לכך אנשים צריכים להתפרנס למחייתם.
למרות שהקב''ה מבטיח שלא יתמו דלים מהארץ ויהיו מספיק ובשפע מהם כדי שנוכל לתמוך בם ( מופיע אפילו בהפטרה)
בוא נסגור את הגן לפני שאשימו אותנו בפלישהלחיי ילדים
_new_ הוספת תגובהדברי אמסלם חשובים וחשוב שיהיה להם הד חזק
ימני גאה (יום שלישי, 23/11/2010 שעה 15:36)
בתשובה לspinner013@gmail.com
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

השם צריך שתעבוד אותו ?

בהקרבת קורבנות בעלי חיים ?

איזה ''שם'' זה ?

בשביל הוא צריך את זה ?
_new_ הוספת תגובהדברי אמסלם חשובים וחשוב שיהיה להם הד חזק
המפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה (יום שלישי, 23/11/2010 שעה 20:45)
בתשובה לspinner013@gmail.com
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

נחמד מאד ,
אני לא בטוח שאתה יודע מה זה ''תער אוקהאם'' . תוכל לבדוק בויקיפדיה .

אדם שעסוק שעות רבות בלימוד תורה בכתב ובעל-פה , תפילה , שולחם ערוך , רמבם ועוד שכולם עניינם ''עבודת השם'' ולא נשאר לו זמן לעסוק במלאכה המפרנסת את העוסק בה , מקבל כסף למחייתו בגלל סיבה זו הרי שעיסוקו בלימוד אלה היא מקצועו .
זה בדיוק ''תורתו קרדומו'' . זה בדיוק אסור על פי הרמבם .
_new_ הוספת תגובהדברי אמסלם חשובים וחשוב שיהיה להם הד חזק
(יום רביעי, 24/11/2010 שעה 5:31)
בתשובה להמפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

יש עוד ביטוי די ידוע

עשה עתים לתורה
_new_ הוספת תגובהדברי אמסלם חשובים וחשוב שיהיה להם הד חזק
המפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה (יום רביעי, 24/11/2010 שעה 9:18)
בתשובה לspinner013@gmail.com
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

ומה משמעו של אותו משפט בשפה עכשיוית ?

הקדש מזמנך לתורה .
אין משמעו - הקדש את כל זמנך לתורה .
_new_ הוספת תגובהדברי אמסלם חשובים וחשוב שיהיה להם הד חזק
(יום רביעי, 24/11/2010 שעה 10:23)
בתשובה להמפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

סליחה,
שכחתי על מה אנחנו מתווכחים
או שזה משתנה כל הזמן?
_new_ הוספת תגובהדברי אמסלם חשובים וחשוב שיהיה להם הד חזק
המפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה (יום רביעי, 24/11/2010 שעה 11:22)
בתשובה לspinner013@gmail.com
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

אנחנו בוחנים האם אדם חרדי צריך לעבוד לצד תלמוד תורה או לעסוק בתלמוד תורה בלי לעבוד למחייתו .
_new_ הוספת תגובהדברי אמסלם חשובים וחשוב שיהיה להם הד חזק
(יום רביעי, 24/11/2010 שעה 12:28)
בתשובה להמפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

כן,
אבל היתה גם שאלה לפי אילו קריטריונים בודקים את הנושא הזה
אם לפי החילוניות - אזי אין כל ויכוח שאדם צריך לפרנס את עצמו, אבל זה לא בהכרח דרך עבודה. היום הרבה מתפרנסים מבורסה וקאזינו וגם רועי זונות למיניהם.
אם לפי הקריטריון הדתי - אזי יש להבהיר קודם לכן מהם המושגים הדתים למלים המשומשות כמו עבודה וכד'
נדמה לי שעסקתי בלהבהיר כי לשון הקודש ומושגיה אינם יכולים להיות מתורגמים לעברית כי מדובר בשפה שונה וכמעט הפוכה.
_new_ הוספת תגובהמי שלא רוצה להתפרנס שלא יתפרנס
עמיש (יום רביעי, 24/11/2010 שעה 15:15)
בתשובה לspinner013@gmail.com
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

זה לא העסק שלי איך הוא מנהל את חייו.
רק שלא יתפרנס על חשבוני ושלא תהיה לו עדיפות על פני אחרים בהתפרנסות על חשבון הציבור.
_new_ הוספת תגובהמי שלא רוצה להתפרנס שלא יתפרנס
(יום רביעי, 24/11/2010 שעה 17:04)
בתשובה לעמיש
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

אתה צודק
אין לדתיים שום עדיפות
נסה לבדוק לעומק לפני שאתה מגיב בלהט
_new_ הוספת תגובהדברי אמסלם חשובים וחשוב שיהיה להם הד חזק
ימני גאה (יום רביעי, 24/11/2010 שעה 10:26)
בתשובה להמפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

''המפלגה הקטנה'',

אתה מרבה להכניס מונחים מעולם המדע,
אפילו כאשר אתה לא מבין אותם.

זה לא מוסיף לך כבוד
(על אף עובדה שאני מעריך אותך בתור ימני).
_new_ הוספת תגובהדברי אמסלם חשובים וחשוב שיהיה להם הד חזק
המפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה (יום רביעי, 24/11/2010 שעה 11:20)
בתשובה לימני גאה
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

מה אתה רוצה ?
בסך הכל הסבתי את תשומת ליבו למשמעות המדוייקת של דבריו .
_new_ הוספת תגובהדברי אמסלם חשובים וחשוב שיהיה להם הד חזק
ימני גאה (יום רביעי, 24/11/2010 שעה 13:40)
בתשובה להמפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

המבין יבין...
_new_ הוספת תגובהדברי אמסלם חשובים וחשוב שיהיה להם הד חזק
דוד סיון (יום שני, 22/11/2010 שעה 9:01)
בתשובה לspinner013@gmail.com
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

תלמידי חכמים אמיתיים הם עשירים בכמה מובנים ולכן הטענה
כאילו הם יושבים במשכנות עוני, היא שגויה. אבל ישיבה בטלנית
במשכנותיהם או ללמוד כדי לקבל צדקה, הם מעשים לא ראויים
על פי הרמב''ם.
_new_ הוספת תגובהדברי אמסלם חשובים וחשוב שיהיה להם הד חזק
(יום שני, 22/11/2010 שעה 9:23)
בתשובה לדוד סיון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

אני מקווה מאוד שהמכון שלך
עדין לא מכשיר ''תלמידי חכמים אמיתיים''...
_new_ הוספת תגובהדברי אמסלם חשובים וחשוב שיהיה להם הד חזק
דוד סיון (יום שני, 22/11/2010 שעה 9:44)
בתשובה לspinner013@gmail.com
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

הפרקטיקה שלך לנסח שאלות או הצהרות חסרות
בסיס במציאות היא מיותרת במקרה הטוב.
_new_ הוספת תגובהדברי אמסלם חשובים וחשוב שיהיה להם הד חזק
(יום שני, 22/11/2010 שעה 12:31)
בתשובה לדוד סיון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

הפרקטיקה שלך להצהיר מיהו ומהו
תלמיד חכם
א מ י ת י
היא מגוחכת
_new_ הוספת תגובהדברי אמסלם חשובים וחשוב שיהיה להם הד חזק
דוד סיון (יום שני, 22/11/2010 שעה 14:44)
בתשובה לspinner013@gmail.com
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

לא הופתעתי לקרוא ואפילו שמחתי
לקרוא שזו דעתך, חסרת הערך.
_new_ הוספת תגובהשלא נבוא לכלל טעות
עמיש (יום שני, 22/11/2010 שעה 15:19)
בתשובה לspinner013@gmail.com
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

אני תומך ומסכים לדבריו של אמסלם, אני רק רוצה לדייק ולהבהיר שגם דברים נכונים עדיין לא הופכים את אמסלם למאור גדול.
_new_ הוספת תגובהשלא נבוא לכלל טעות
ימני גאה (יום שני, 22/11/2010 שעה 16:00)
בתשובה לעמיש
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

אנחנו לא צריכים ''מאור גדול''.

אנחנו צריכים מי שמסוגל לנער את ההנהגה החרדית.

הוא בהחלט מוכשר ומתאים לעשות את זה.
_new_ הוספת תגובהשלא נבוא לכלל טעות
(יום שלישי, 23/11/2010 שעה 10:42)
בתשובה לעמיש
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

כתוב במקורות שלנו שיש ללמוד גם מהרשע
אם לפעמים יוצאים לו דברי טעם ואמת
יתכן שמשום כך אנשים עוד מתווכחים איתך
_new_ הוספת תגובהשלא נבוא לכלל טעות
ע.צופיה (יום שלישי, 23/11/2010 שעה 20:30)
בתשובה לspinner013@gmail.com
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

פתאום אמסלם רשע?
איך נפלו גיבורים.
_new_ הוספת תגובהדברי אמסלם חשובים וחשוב שיהיה להם הד חזק
ע.צופיה (יום שני, 22/11/2010 שעה 16:39)
בתשובה לspinner013@gmail.com
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

אני בהחלט מוכן שתישאר עני ומאושר במשכנות העוני יחד עם תלמידי חכמים היכן שזה לא יהיה ותניח לי לחיות בשקט במגדלי השן של תל אביב.
בעייתך ובעייתם של תלמידי החכמים שלך היא צרות העין ועוד צרויות אחרות.
_new_ הוספת תגובהדברי אמסלם חשובים וחשוב שיהיה להם הד חזק
(יום שני, 22/11/2010 שעה 16:46)
בתשובה לע.צופיה
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

תבקש שהערבים יניחו לך
_new_ הוספת תגובהדברי אמסלם חשובים וחשוב שיהיה להם הד חזק
(יום שני, 22/11/2010 שעה 16:47)
בתשובה לspinner013@gmail.com
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

יש תנאים מסויימים של חיבה
שבהם הארץ מקיאה את יושביה
_new_ הוספת תגובהדברי אמסלם חשובים וחשוב שיהיה להם הד חזק
ע.צופיה (יום שני, 22/11/2010 שעה 18:54)
בתשובה לspinner013@gmail.com
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

מה ענין ערבים לחרדים עניים שאינם עובדים יחד עם תלמידי חכמים?
זה כמו הסיפור שלך על החסיד שעבר בשוק, ראה הרבה ספרים וטען שאינו זקוק אפילו לאחד מהם.
נשאר חסר דעת וחסר בינה כל חייו.
_new_ הוספת תגובהדברי אמסלם חשובים וחשוב שיהיה להם הד חזק
(יום שני, 22/11/2010 שעה 19:19)
בתשובה לע.צופיה
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

ממתי מוכרים בשוק ספרים?
_new_ הוספת תגובהדברי אמסלם חשובים וחשוב שיהיה להם הד חזק
ע.צופיה (יום שני, 22/11/2010 שעה 19:43)
בתשובה לspinner013@gmail.com
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

ממתי שמסתובבים בו צדיקים שאינם קונים כלום.
_new_ הוספת תגובהדברי אמסלם חשובים וחשוב שיהיה להם הד חזק
(יום שלישי, 23/11/2010 שעה 14:26)
בתשובה לע.צופיה
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

הנה שתי אמיתות של יהודים
נסה להתמודד איתן
איזהו עשיר? השמח בחלקו
אין אדם מת וחצי תאוותו בידו
_new_ הוספת תגובהדברי אמסלם חשובים וחשוב שיהיה להם הד חזק
ע.צופיה (יום שלישי, 23/11/2010 שעה 20:33)
בתשובה לspinner013@gmail.com
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

כל העשירים שאני מכיר שמחים בחלקם.
העניים לא כל כך.
חילונים מתים ללא תאווה בכלל. כוונתך כנראה לחרדים שמיועדים לגן עדן.חצי תאוה מספיקה להם שם?
אגב, אמיתות אלו נכונות גם לגבי נוצרים.
_new_ הוספת תגובהדברי אמסלם חשובים וחשוב שיהיה להם הד חזק
(יום רביעי, 24/11/2010 שעה 10:21)
בתשובה לע.צופיה
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

הנה מי שמסכימה איתך על ''החיים בשקט''
ואני לא צריך לחפש בארכיון, אם שמת לב
תמיד ובכל יום יש כמובן דוגמא חיה
לדבריך
בהצלחה
_new_ הוספת תגובהדברי אמסלם חשובים וחשוב שיהיה להם הד חזק
ע.צופיה (יום רביעי, 24/11/2010 שעה 16:55)
בתשובה לspinner013@gmail.com
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

אז מה ? להזכיר לך עוד פעם על 1000 תעודות הזהות המזויפות שנתגלו בישיבה גדולה ושימשו להונאה ענקית.
הרי בעשרת הדיברות כתוב ''לא תגנוב'', אז אותם מנהלי ישיבה למדו הכל חוץ מעשרת הדיברות?
ולהזכיר לך את הרכ אליאור חן שיקבל למעלה מעשרים שנה בכלא על התעלות בילדים דתים? או על האברך שניפץ את ראש בנו בקיר? או על הנעשה בשרותי הישיבות?
לחילוניים , בנושא פשיעה, יש הרבה מה ללמוד מהחרדים.
חבל שהחרדים אינם לומדים מוסר מהחילונים, יתכן שהיו בני אדם טובים יותר.
_new_ הוספת תגובהדברי אמסלם חשובים וחשוב שיהיה להם הד חזק
(יום רביעי, 24/11/2010 שעה 17:02)
בתשובה לע.צופיה
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

ממי בדיוק אתה רוצה שהדתיים ילמדו?
מהמשטרה?
מהניצבים האנכיים?
_new_ הוספת תגובהדברי אמסלם חשובים וחשוב שיהיה להם הד חזק
ע.צופיה (יום רביעי, 24/11/2010 שעה 19:31)
בתשובה לspinner013@gmail.com
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

מהמורים והמחנכים החילוניים.
שם לא מלמדים שזה כשר לגנוב מהמדינה ולרמות חילוניים וגוים.
שם לא מלמדים נערים רכים לכנות שוטרים בשם ''נאצים'' ועוד גידופים למיניהם.
מה אתה מלין על הניצבים. וכי מעטים הצדיקים והצדיקות שנואפים ונואפות?.
_new_ הוספת תגובהדברי אמסלם חשובים וחשוב שיהיה להם הד חזק
חכם ציון (יום ראשון, 28/11/2010 שעה 7:45)
בתשובה לע.צופיה
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

אצל החילונים לומדים לכנות את הדתיים בשם ''נאצים''.
בעקרון אין הבדל בפשיעה בין החילונים לחרדים.
_new_ הוספת תגובהדברי אמסלם חשובים וחשוב שיהיה להם הד חזק
(יום רביעי, 01/12/2010 שעה 8:25)
בתשובה לחכם ציון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

יש הבדל כמותי שמציין
שוני באיכויות הסביבה
_new_ הוספת תגובהשים לב לדבר חשוב ומעניין
עמיש (יום רביעי, 24/11/2010 שעה 18:34)
בתשובה לע.צופיה
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

שם המשפחה של אחד החשודים בזיוף (ולס) הוא כשמו של חרדי (אשר ולס) שרצח את בנו בטלטולים וזכה להגנה מאסיבית של הרחוב החרדי.
לא אתפלא אם מדובר בקרבת משפחה ושעצמת התמיכה ההיא באה ממקומו החשוב של המזייף בקהילה.
_new_ הוספת תגובהעוד על הרב אמסלם
דוד סיון (יום שני, 22/11/2010 שעה 11:36) הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

נחמיה שטרסלר (http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/1199453.html).
_new_ הוספת תגובהמי יודע אולי אמסלם מבשר תפנית?
חכם ציון (יום שני, 22/11/2010 שעה 22:11) הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

תפנית בההערכות הפוליטית של ש''ס? אולי החלשות כוחה? אולי חזרה של דתיים מתונים מעדות המזרח למפלגות הפוליטיות המסורתיות?
_new_ הוספת תגובהמי יודע אולי אמסלם מבשר תפנית?
ע.צופיה (יום שלישי, 23/11/2010 שעה 3:03)
בתשובה לחכם ציון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

או שהוא סתם שתה יותר מדי יין פטישים במוצ''ש.
_new_ הוספת תגובהאכן, הרב אמסלם מסמן תחילתה של תפנית.
ימני גאה (יום ראשון, 28/11/2010 שעה 8:02)
בתשובה לחכם ציון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

עליית כוחה של ש''ס נבעה ממספר נתונים
שלא ממשיכים להתקיים היום.

המושג ''חרדי'' לא היה קיים קודם בקשב דתיים בעדות המזרח.היו אולי ''חרדים'' בודדים, אבל בודאי לא כל אדם דתי היה ''חרדי''.

ניסיונו של הרב עובדיה יוסף לסחוף למחנה הדתי את ''העם הפשוט'' מעדות המזרח,
זכה להצלחה מרשימה, כתוצאה מעבודה דמגוגית שנעשתה בדבקות ובהתלהבות.
חלק מההצלחה, יש לזקוף להטבות שניתנו לבחורי ישיבות, כגון שחרור מצבא.

אני צופה שהמגמה של ''התחרדות'' בקרב עדות המזרח תשנה כוון, לחזרה למצב שהיה בשנות ה 60.
_new_ הוספת תגובה
חפש בתגובות שבדיון זה:     חיפוש מתקדם...

חזרה לפורוםהדפסה עם תגובותתגובה למאמר


מערכת פא"צ אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים.© פורום ארץ הצבי