פורום ארץ הצבי Enter the forum
Articles
Discussions
About FAZ
FAZ people
columns
Links
Previous page
Bulletine Board

SearchFeedbackAdd to Favorites
RSS Feed
מה זה?
(בהעלתך סט) תורה ואקטואליה, יש בכלל קשר?
טלית של תכלת / נסים ישעיהו (יום שלישי, 09/06/2009 שעה 2:30)


(בהעלתך סט) תורה ואקטואליה, יש בכלל קשר?

נסים ישעיהוהתרגלנו לעובדה שהמנהיגות שלנו, בעקביות מעוררת השתאות, מקפידה לנקוט מהלכים שהיחס בינם ובין טובת העם והמדינה הוא הפוך לחלוטין. כעת נוכל להבין טוב יותר כיצד הדרדרנו עד כדי כך; אנחנו מתייחסים לטכסט של התורה כאל חומר ספרותי בלבד ואפילו משווים אותו לטכסטים אחרים, עתיקים או חדשים.
הנשיא האמריקני מבקר באזורנו. במדינות השכנות – כן – לא אצלנו, למרות זאת חשוב מאד לרצותו, חושבים אלה המופקדים על הביטחון ועל המדיניות במדינת היהודים, ודרך אגב להקל עליו גם את מלאכת ליקוט התשואות במדינות בהן הוא מבקר. שלא תהיה למישהו סיבה לטעון שמעשי היהודים העיבו על הביקור החשוב. ואיך עושים זאת, כיצד מסייעים לנשיא האמריקני במה שנראה כמשימת חייו – להתחבב על כולם, כולל על האויבים המוצהרים של עמו וארצו – פשוט מאד, פותחים במבצע להריסת ''המאחזים הבלתי חוקיים'' בשטחים הכבושים, אלה חבלי ארץ ישראל ש''החשיבה הפרקטית'' מחייבת להעבירם לריבונות פלשתינית כדי שיואילו בטובם למתן את רצחנותם ובדרך אגב גם יפסיקו להתייחס אל אמריקה כאל השטן הגדול או השטן בכלל.

כמובן, לא זה התירוץ שהושמע כהצדקה להחרבת המאחזים. התירוץ הוא שהם לא חוקיים ומדינה, כל מדינה, חייבת שישרור בה החוק. וכמובן, הקשר לביקור האמריקני באזור ולכוונה לרצות את הפלשתינים, הוא דמיוני לחלוטין. הקשר הדמיוני הזה נולד, ככל הנראה, במוחו של קונספירטור כלשהו ממחוזות המתנחלים, לא מהאזורים השפויים בעם, ותכליתו היא להצדיק ולאפשר את המשך פריעת החוק בידי אותם נערי גבעות חסרי אחריות. אבל כאמור, המדינה אינה יכולה להרשות המשך פריעת החוק. והטענות בדבר תיזמון הפעולה, לאחר ביקור ראש הממשלה בוושינגטון ובמקביל לביקור האמריקני אצל השכנים – הרי תמיד יכולים להעלות טענות נגד כל תיזמון, כי כל הזמן יש פה אירועים שמחייבים התייחסות.

נו טוב, כבר מזמן התרגלנו לעובדה שאכיפת החוק במדינת היהודים היא ברירנית בכלל ובשטחים הכבושים בפרט. אנחנו כבר לא מופתעים מכך שמחריבים מאחזים ''לא חוקיים'' ומתעלמים לחלוטין מבניה בלתי חוקית נרחבת ביותר של הערבים. גם התרגלנו לעובדה שהמנהיגות שלנו, בעקביות מעוררת השתאות, מקפידה לנקוט מהלכים שהיחס בינם ובין טובת העם והמדינה הוא הפוך לחלוטין. התרגלנו ועל כן די הפסקנו להתייחס לכך בהתבוננות השבועית שלנו. השבוע אנחנו חורגים מעט מנטייתנו להתעלם, כי הביקור האמריקני עורר בנו מחשבות בדבר מרכזיותו של עמנו ומרכזיותה של ארצנו בתודעת העולם בכלל ובתודעתו של הנשיא האמריקני בפרט.

לפני כשבוע חגגנו את חג השבועות, זמן מתן תורתנו, לציון האירוע ששינה את העולם ורישומו הולך ומתעצם משנה לשנה. השבת אנו קוראים את פרשת בְּהַעֲלֹתְךָ אֶת-הַנֵּרֹת, המורה לנו כי נדרשת מאתנו התעלות מתמדת. כמו האש השואפת למעלה וכאילו מנסה להנתק מן הפתילה בה היא אחוזה, כך אנו אמורים לשאוף להתעלות רוחנית-נשמתית מתמדת תוך התעלמות מהגבלות הגוף הגשמי. לא להפרד מהגוף חלילה, אלא להכפיפו למשימתה של הנשמה, שיהפוך להיות משרת שלה. את הכוחות לביצוע המשימה הזאת קיבלנו במעמד הר סיני, שם הוטל עלינו להיות מַמְלֶכֶת כֹּהֲנִים וְגוֹי קָדוֹש. מאז ולעולם, אנחנו העם הנבחר. אחר כך נתן לנו הבורא יתברך את הארץ שבה בחר, וכך נוצר השידוך בין עם עולם לנחלת עולם.

בפשטות, בחירה זו העניקה לנו איזו יחודיות, איזו תווית היכר מופשטת, שלאורך ההיסטוריה היא התבטאה בצורות שונות ומשונות, בהתאם לזמן ולמקום שאליו התגלגלנו. בורא עולם ומנהיגו הוא שבחר בנו. אמנם בהסכמתנו המלאה, אבל הסכמתנו נתקבלה מחוסר ברירה, כי מי היה מסוגל לראות את הגילויים במעמד הר סיני ולסרב?! כמעט תמיד היו וגם כעת יש בינינו כאלה המנסים להתנער מאותה הסכמה ומבקשים לחיות ולהיות ככל הגוים. העובדה שמעמד הבחירה בנו כעם סגולה היה במקום הפקר – במדבר, ולא במקום ישוב, בארץ ישראל שהיא הארץ שהנחיל לנו הבורא יתברך, יצרה מצב בו מובנית בנו היכולת ואף הנטיה לנדוד ולהתאקלם בכל מקום ובכל תרבות בעולם.

יכולת זו הוטבעה בנו כדי שנוכל לעשות את שליחותנו בכל מקום בעולם, להתעלות ולהעלות עמנו את העולם כולו שלב אחר שלב עד לגאולה האמיתית והשלמה שתבוא מיד ממש על ידי משיח צדקנו. מצד שני – ומכיוון שלא לוקחים מיהודי את הבחירה החופשית – היכולת הזאת להתאקלם בכל מקום ולהתערות בכל תרבות בעולם, גם איפשרה ליהודים לבחור בדרך ההפוכה ר''ל, דרך הויתור על היחוד היהודי ואימוץ תרבויות זרות. ומכאן עד לויתור על חלקי ארץ ישראל ופגיעה ביהודים הדבקים בה – קצרה הדרך.

אבחנה של גוי ועיוורון של יהודי

כאמור, הביקור עורר אותנו להתבונן כנ''ל. כי העובדה שהגוי הזה טורח לבקר במדינות שכנות אבל פוסח עלינו, די בה כדי לעורר שאלות נוקבות, אבל אותנו מעסיקות יותר שתי שאלות: אחת, איך נוצר מצב בו יהודים מתנדבים להעניק לגויים חלקים מהארץ שהקב''ה נתן לנו, כלומר, מהו המניע או המחדל הרעיוני שהוביל לעיוורון הזה? ושאלה שניה, מדוע אנחנו כל הזמן על סדר היום העולמי? הרי גם הנשיא האמריקני מדבר עלינו בכל מקום אליו הוא מגיע, אין לו נושאים יותר חשובים לעסוק בהם? את הבעיות שלו בבית הוא כבר פתר? כמובן, אפשר להאריך ולהעמיק בהתבוננות הזאת וספק אם נגיע עד תכליתה בשנים שלושה מאמרים, אבל דומני כי את התשובה לשאלות אלה ניתן למצוא בפרשת השבוע שלנו. הרי לא לחינם הכל קורה בשבוע בו קוראים את פרשת בְּהַעֲלֹתְךָ.

וכדי לא להאריך יותר מדי, נביא, הרוב בתרגום חופשי, קטע מהזוהר (קנ''ב/א) לפרשת השבוע שלנו וממנו נוכל לקבל את התשובות לשאלות הנ''ל. הנה ציטוט קצר בלשון המקורית: ר''ש אמר ווי לההוא ב''נ דאמר דהא אורייתא אתא לאחזאה ספורין בעלמא ומלין דהדיוטי, דאי הכי אפילו בזמנא דא אנן יכלין למעבד אורייתא במלין דהדיוטי ובשבחא יתיר מכלהו. אי לאחזאה מלה דעלמא, אפילו אינון קפסירי דעלמא אית בינייהו מלין עלאין יתיר, אי הכי נזיל אבתרייהו ונעביד מנייהו אורייתא כהאי גוונא, אלא כל מלין דאורייתא מלין עלאין אינון ורזין עלאין. ר' שמעון אומר, אוי לאותו אדם האומר שהתורה באה לספר סיפורים בעלמא ודברים חסרי משמעות. שאם כך, אנחנו יכולים לכתוב תורה מעניינת יותר... אם היא באה להראות לנו ענייני העולם הזה, אפילו אותם ספרי פילוסופיה המצויים בשוק, יש בהם רעיונות נעלים יותר, נלך אחריהם ונעשה אותם תורה... אלא כל דברי התורה הם רעיונות נעלים וסודות עמוקים.

וכעת הוא מסביר בעזרת משלים כיצד צריכים להתייחס נכון אל התורה: העולם העליון והעולם התחתון, נבראו לפי אותם כללים. כתוב (תהלים קד): ד עֹשֶׂה מַלְאָכָיו רוּחוֹת, אבל כאשר המלאך יורד בשליחות לעולם התחתון, הוא מתחפש לבן אדם ומתלבש כמוהו, שכן אחרת לא יוכל לפעול כאן והעולם לא יוכל לסבול את נוכחותו כאן. ואם בנבראים (המלאכים) כך, כל שכן בתורה שבה ברא הקב''ה את המלאכים והעולמות כולם, וכל הבריאה מתקיימת אך ורק באמצעות התורה, כל שכן שכאשר ירדה ונתגלתה בעולם – שזה יהיה באמצעות לבושים. שאם לא היתה מתלבשת בלבושים, אין העולם יכול לסבול את אורה הגדול.

מכאן נבין שסיפורי התורה הם רק לבושים לתורה עצמה שהיא עמוקה מאד. על זה ביקש דוד המלך (שם קי''ט): יח גַּל-עֵינַי וְאַבִּיטָה– נִפְלָאוֹת, מִתּוֹרָתֶךָ.. שאצליח לזהות את המסתתר מאחורי הלבושים של התורה. יש כאלה הרואים אדם לבוש יפה וזה מספיק להם, שוכחים שהחשוב הוא הגוף של אותו אדם ולא לבושיו. והגוף, חשיבותו לא בו עצמו אלא בנשמה שבתוכו. באותה סגנון, לתורה יש גוף, 'גופי תורה' שהם המצוות המעשיות והגוף הזה מלובש בסיפורים מענייני העולם הזה. הטפשים מתייחסים ללבוש ולא רואים מעבר לו. המצוות – זה חלק מהסיפור, נחמד אבל לא מחייב. יותר חכמים, מתייחסים כבר למה שמתחת ללבושים, לגוף התורה, והם מקפידים על קיום מצוותיה.

עוד יותר חכמים, אלה עבדי המלך שקיבלו וממשיכים לקבל את התורה מהר סיני; אלה חותרים להתחבר עם נשמת התורה, זו המסתתרת בתוך גופי התורה שהם המצוות המעשיות. שכן הנשמה היא העיקר והתחברות זו היא התכלית גם של המצוות המעשיות. וממשיך ר' שמעון ואומר כי לעתיד לבא, יזכו אותם יהודים להבין ולהשיג גם הרעיונות העמוקים ביותר שבתורה, לאסתכלא בנשמתא דנשמתא דאורייתא. מכאן הוא ממשיך ומסביר שכל העולמות בנויים באותה מתכונת, לבוש, גוף, נשמה ונשמה לנשמה: השמים וכל צבאם הם הלבושים, כנסת ישראל היא הגוף המקבל את הנשמה, שהיא התורה וממנה הוא חי. הנשמה לנשמה זה האור אין סוף שמחיה ומהווה את כל הבריאה באמצעות התורה, בכל רגע מחדש.

כעת נוכל להבין טוב יותר כיצד הדרדרנו עד כדי כך; אנחנו מתייחסים לטכסט של התורה כאל חומר ספרותי בלבד ואפילו משווים אותו לטכסטים אחרים, עתיקים או חדשים. אין לנו שום חיבור לנשמת התורה ואפילו לא לגופה, אז מה הפלא שמוותרים על הכבוד להיות העם הנבחר ולדבוק בארץ הבחירה?! מצד שני, בא הגוי הזה שיש בו מהאיסלם השואף להחריב את העולם ומהנצרות השואפת לרשת אותו, ומכריז על רצונו בשלום עולמי. על חשבוננו כמובן, אבל זה בסדר, הוא רק זורם עם הלך המחשבה שלנו. הגיע הזמן שנשוב ונתחבר, כי חפצי חיים אנחנו.

כי כבר הגיע הזמן שיהיה רק טוב ליהודים.
חזרה לפורום

הצגת המאמר בלבד
הדפסת המאמר קפל תגובות פרוש תגובות תגובה למאמר
 
 


המלך אובמה הראשון
סתם אחד (יום שלישי, 09/06/2009 שעה 9:29) הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

כפי שגם אורי אבנרי תופס אותו, החליט 'להבריא' את העולם על ידי הקמת מדינת פלסטין ביו''ש ואולי גם בעזה. אני בהחלט מאמין שאובמה ואבנרי, המעלה לו באוב, אכן מאמינים שאפשר להקים מדינת פלסטין בגבולות 67' ושלאחר מכן ישרור שלום לא רק באזור אלא גם בעולם. דרך אגב השניים מאמינים שמקום הטרור האסלאמי הוא מהסכסוך המתמשך בין מוסלמים ליהודים (הם לא חושבים לרגע שזה רק אחד הביטויים של הטרור ולא הסיבה לו).

יש זמנים בהיסטוריה שמגלומנים תופסים פיקוד. צ'מברלין היה כזה, אבל למיטב ידיעתי הוא מעולם לא חשב שהוא מלך העולם ואפילו לא נביא בריטניה. אצל אובמה מתרחשים דברים רבים מתחת לפני השטח. הציבור לא מכיר אותו באמת. מצד אחד הוא נראה אנרגטי, נחוש שיודע לקרוא את נאומיו מהטלה-פרונטר בצורה תיאטרלית מושלמת (מלבד בכמה מקים בהם הטלה-פרונטר התבלבל ומילותיו של המלך השתבשו).

אובמה מתגלה כנביא שמתחפש למלך. כל הסימנים בינתיים מראים שהוא נביא שקר, ולא רק בהקשרים של ישראל - ערבים.
נסיעתו הבומבסטית לריאד ולקהיר באו כדי לחבק את המוסלמים ולהמחיש להם שהם לא האוייב של אמריקה ולכן לא ראוי שאמריקה תהיה האוייב שלהם. כדי שתושג הבנה צריכים לבוא גם מעשים שיראו שאובמה כן בכוונותיו. אחד המעשים האלה הוא הקמת מדינת פלסטין שלדעתו תשחרר לחצים במזרח התיכון ותבנה תקווה חדשה.

מה איכפת לאובמה לנסות את זה? זה לא על חשבון אמריקה אלא על חשבון ישראל.

אובמה מבין שמה שהוא לא יזרע בשנתו הראשונה הוא לא יקטוף בשלוש שנים שאחרי. ואז? לכל היותר האמריקאים יתעשטו ויחזרו לקונצנזוס הרפובליקני. מה שמעניין את האמריקאים זה מצבם הכלכלי. בינתיים אובמה עושה כמעט כל טעות אפשרית, מבזבז עשרות מיליאדי דולארים בלי יכולת לעצור את ההתדרדרות הכלכלית (יותר דפיציט, יותר מובטלים).

מה שנותר לישראל הוא להבין שאין סיכוי לפתרון במתכונת אובמה. הפלסטינים לא יקבלו ירושלים ישראלית, גושי התיישבות ואי קבלת ''זכות השיבה''.

חמאס לא מכיר בכלל בישראל ובזכותה להתקיים, אבו מאזן והפתח גם הם לא הכירו עדיין בישראל ולא מתכוונים בעתיד הנראה לעין. החמאס חזר בעזה ומתחזק ביו''ש. אבו מאזן, שנמצא שלא כחוק בתפקידו אבל בהסכמה אד-הוק ממשיך להיות ראש ממשלת רמאללה עם ממשלה שחציה מתנגדים לדרכו הפוליטית, שתהיה מה שתהיה. כמובן שאותו חצי קיצוני עוד יותר מאבו מאזן. האם אפשר באמת לנהל שיחות שלום איתם?
האם יש עם מי לסגור הסכמים?
האם יש מי שיוכל אצלם לממש את התחייבויותיהם בהסכמים?

כמובן שאין בצד הפלסטיני פרטנר לשלום במובן של רצון, יכולת וחזון לבצע.

לכן, צפויה לנו שנה קשה של לחצים אמריקאים עלינו לוותר עוד ועוד לפלסטינים כי הם חלשים, כי הקיצונים לוחצים על המתונים, כי צריכים כבר להבריא את המקום.

הרבה תלוי בנו עד היכן ממשלת נתניהו תיגרר אחרי הכזב הזה ובאיזה מצב תתפוס אותנו האינתיפאדה הבאה שתפוצץ את ניסיונות השווא להידברות.

דבר חיובי אחד יוצא מכל זה, העולם כולו ייכנס לתוך הריבים הקטנים של המזרח התיכון הגדול. כולם יתמקדו במה אמר הוא ומה ענה לו ההוא. וכך העניין יוסט מאיראן. גם מדיניותו הסלחנית לכאורה של אובמה וניסונו להידבר עם האיראנים תאפשר לו לקבוע תאריך יעד שבו הוא יוכל להחליט אם לתקוף את יעדי הגרעין האירני. הסטת העניין מאיראן תוכל לתת לאובמה את היכולת להפתיע צבאית במידה ויחליט שהאינטרס העליון הוא להשמיד פיזית את מערך ייצור הגרעין של איראן. אם אכן זה יתרחש, אז המחיר של להתגושש עם הפלסטינים עוד שנה או שנתיים הוא מחיר סביר. אם זה לא יתממש, תמיד תוכל ישראל להשלים את הדברים החשובים במקום אמריקה, גם אם היא מתנגדת לכך.

בסופו של דבר, אסור לנו להישמע להילארי קלינטון בענייני ביטחון. כי מה שהיא יכולה להבטיח הוא ש''ברור שאמריקה תגיב בכוח אם האיראנים ישגרו בעתיד פצצת גרעין על ישראל''. תודה הגברת קלינטון, אבל אנחנו מעדיפים לראות את התקיפה על איראן בעיניים ולא בחלום השרוף שלה.

חכם ציון
_new_ הוספת תגובהסתם אחד (יום חמישי, 11/06/2009 שעה 13:34) הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

קשה להחליט
מה יותר מביש,

השטויות הרליגיוזיות
המתחפשות לאקטואליות
של נסים ישעיהו,

או פרפורי היאוש
המתנחלי כפי שהם
מצטיירים בטענות
הריקות של זה המכנה
עצמו 'חכם'.

אין לכם מה לומר, ידידי,
- לא על אובמה, לא על
מדיניות ישראל, ולא על
הפלסטינים שוכני הארץ הזאת.

שלו נעליכם מעל רגליכם
כי המקום הזה הוא קדוש,
ודברי הבלע הגזעניים שלכם
ושאר החיסולים בהבל פה
של עמים שלמים, מביישים
בעיקר אתכם.

יש משהו באמת מיוחד בארץ ישראל,
אך קלישאות הקדושה הבלויות
שסחבתם מהשטעטל לארץ ישראל
אינן עונות על צרכי המקום
והזמן.

עם ישראל כבר מזמן אינו מחסל
עמים שלמים כבתקופת המקרא,
והיהודי כיום אינו גזלן האדמות,
הסרסור מניח התפילין שקבע
משכנו בלב באוכלוסיה הפלסטינית
ביהודה ושומרון.

בושת היהדות הם הבריונים
והגזענים הנושאים את שם ה'
לשווא.

כלך לך שד.
בעזאזאל מקומך.
_new_ הוספת תגובה[•]
סתם אחד (יום חמישי, 11/06/2009 שעה 19:55)
בתשובה לסתם אחד
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

אז אנחנו מאמינים בכל ליבנו שפרשת השבוע זה כאן ועכשו.
זכותך אתה להאמין ב מלך חוסין אובאמה, או במורשת העם \\לא עם ה''פלסטינאי'' הגדול.

כן [•]... לא חביב, כך אנו מאמינים.
וזכותנו לגרש כל פולש, ערבי נתעב שמנסה לגדול את רכושו של העם היהודי שהובטח לו לא על ידי הכושי אובאמה, המשתחווה למלך הסעודי, אלא על ידי מלך מלכי המלכים.
ואתה יכול לשתות את הים של עזה עד מחר, ולכרכר סביב כל מלך ארעי שיפול לך מבשמיים, וסביב כל כושכושון המדבר מהטלרופרינטר.
מקווה שהבנת .
_new_ הוספת תגובהגזענות מלוכלכת
אריק פורסטר (יום חמישי, 11/06/2009 שעה 22:52)
בתשובה לסתם אחד
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

''הכושי אובאמה''? ''כל כושכושון''? כבן לעם שנרדף אלפיים שנים ומיליונים מבניו ובנותיו נרצחו בידי גזענים למיניהם, האם אין בך בושה מינימלית? ריקבון פה מעיד על ריקבון מוח, והצחנה עולה.
_new_ הוספת תגובהגזענות מלוכלכת
סתם אחד (יום חמישי, 11/06/2009 שעה 23:24)
בתשובה לאריק פורסטר
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

אכן צחנה עזה עולה מכוונך מיסטר פורסטר.
_new_ הוספת תגובהאתה איש חצוף ולא חכם פורסטר
סתם אחד (יום חמישי, 11/06/2009 שעה 23:39)
בתשובה לאריק פורסטר
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

מה הקשר בין היותי עם שנרדף ובניו נשחטו לבין שנאתי העזה לכושי אובאמה ששואף לגזול את זכותי על ארצי ומולדתי למסור אותה לכובשים ערבים, ולגרש את אחי מבתיהם ביהודה ובשומרון.
ריקבון המוח ואבדן המחשבה הלוגית הם שלך בלבד מר פורסטר מלוס אנג'לס.
זכותי המלאה לכנות את הצורר אובאמה בכל שם שיעלה על רצוני כולל הכינוי כושכושון.
_new_ הוספת תגובהאתה איש חצוף ולא חכם , ''סתם אחד''
אריק פורסטר (יום חמישי, 11/06/2009 שעה 23:57)
בתשובה לסתם אחד
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

אכן אתה יהודי גאה מאוד. כל כך גאה בפניני החכמה שלך, שאתה מפחד לגלות זהותך.
_new_ הוספת תגובהאתה איש חצוף ולא חכם , ''סתם אחד''
סתם אחד (יום שישי, 12/06/2009 שעה 0:13)
בתשובה לאריק פורסטר
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

מוטב שבמקום להיות גאה בפניני החוכמה שלי תחדל מלפלוט את דברי ההבל השמאלנים שלך או לפלוט גידופים ריקים\ ואולי הגיע הזמן שתפסיק לקשקש את הפראזות המטופשות שלך, אודות אחרים החכמים ממך ותתחיל לשפר את עצמך.
_new_ הוספת תגובה[•] פורסטר בתפקיד ... אובאמה
סתם אחד (יום שישי, 12/06/2009 שעה 8:20)
בתשובה לאריק פורסטר
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

מגוחך לראות איך המתווך היהודי פורסטר מגן על באראק חוסיין אובאמה שהינו הפרזידנט אוף יונייטד סטייטס אוף אמריקה. כאילו מדובר בשחור מסכן מג'ורג'יה שהשריף אונס את אשתו ומכה את ילדיו ועוד מאשים אותו ברצח בתולה לבנה.
המתווך פורסטר רואה כנראה הרבה סרטי שחורים מסכנים.

באראק חוסיין לא זקוק להגנתו של אחד פורסטר , מתווך דירות מלןס אנג'לס, שנוהג לקשור לעצמו כתרים וקונה תוארים בשווה פרוטה.
ואם הפרזידנט חוסיין באראקה אובאמה מניח את רגליו תוך כדי שיחה עם ראש ממשלת ישראל, על השולחן, ביטוי (ערבי) של בוז עמוק, הרי שהלמטה של הנעליים מופנות גם אלי כיהודי וכישראלי.
נכון ,אין לי את המרינס ואת המיליארדים של אובאמה לכן נותר לי רק לאמר - חוסיין מתנהג כמו כל עבד כי ימלוך, מתנהג כמו [•]... שנפלה לידיו מדינה גדולה ומפוארת והוא מתנהג בדיוק כמו שמצפים מכל עבד מוססלמי שחור, קד קידה למלך סעודיה, ומראה את הלמטה של הנעליים לעם ישראל.
והיהודי פורסטר , [•]... וחס על כבודו.....
אהה ועוד משהו קטן, עם ישראל עבר את פרעה, את המן, את חמלניצקי, את היטלר, את סטאלין, ואפילו את עראפאת- כנראה שיעבור גם את באראק חוסיין ואת משתפ''ו הנאמן אֶרִיק פורסטר
יענקלה
_new_ הוספת תגובהיענקלה מגן על הגזע הלבן
אריק פורסטר (שבת, 13/06/2009 שעה 0:28)
בתשובה לסתם אחד
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

יענקלה, נראה לי שהריקבון באמת מתפשט ומגיע לנקודה בה אפילו ניתוח לא יעזור.

דרך אגב, איני יודע מה יש לך נגד מתווכי דירות בלוס אנג'לס. האם הם עשקו אותך? הכניסו אותך לדירה מלאה במקקים? הרי אחיך הם (המקקים, לא מתווכי הדירות בלוס אנג'לס).
_new_ הוספת תגובהלמקק העליז
סתם אחד (שבת, 13/06/2009 שעה 20:59)
בתשובה לאריק פורסטר
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

אין לי שום דבר נגד מתווכי דירות הגונים, שהרי בילעדיהם לא היו כמעט עסקי נדל''ן.
אבל מתווכי דירות בורים, שהידע שלהם בהסטוריה שואף לאפס, מתווכים שמתחזים לבעלי תארי PHD , מתווכים שאינם אלא בלונים מנופחים וקשקשנים מוצהרים או ''תוחבי חוטם למקומות שאינם מענינם חוטפים אצלי בטוסיק.
_new_ הוספת תגובהלמקק העליז
אריק פורסטר (שבת, 13/06/2009 שעה 21:09)
בתשובה לסתם אחד
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

אתה חולה, יענקלה.
_new_ הוספת תגובהלמקק העליז
סתם אחד (שבת, 13/06/2009 שעה 21:12)
בתשובה לאריק פורסטר
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

למה חולה כי העמדתי אותך במקומך הטבעי? אני טוב בזה.
יענקלה.
_new_ הוספת תגובהסתם אחד (יום שישי, 12/06/2009 שעה 8:53) הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

כותבים את האמת הפשוטה
בדבר היהודים הבריונים הנושאים
את שם ה' לשווא,

וכאילו גירדת את המעטה
מעל ליהודי הגזען שאובמה
עבורו הוא 'כושון', - ואז
מה הטעם בכלל לדון בקשרי
ישראל-פלסטין:

''אז אנחנו מאמינים בכל ליבנו שפרשת השבוע זה כאן ועכשו. זכותך אתה להאמין ב מלך חוסין אובאמה, או במורשת העם \\לא עם ה''פלסטינאי'' הגדול. כן [•]... לא חביב, כך אנו מאמינים. וזכותנו לגרש כל פולש, ערבי נתעב שמנסה לגדול את רכושו של העם היהודי שהובטח לו לא על ידי הכושי אובאמה, המשתחווה למלך הסעודי, אלא על ידי מלך מלכי המלכים. ואתה יכול לשתות את הים של עזה עד מחר, ולכרכר סביב כל מלך ארעי שיפול לך מבשמיים, וסביב כל כושכושון המדבר מהטלרופרינטר. מקווה שהבנת .''

מעניין שיש תפוצה כה
גבוהה של גזענות מוצהרת
בקרב אנשי המחנה האמוני.

זה כאילו שאצל אחדים מהם
התפיסה הגזענית קשורה באופן
אורגני לפרשנותם את כתבי הקודש.

קצת לגרד.
_new_ הוספת תגובהבא נבהיר למגרד בראשו
סתם אחד (יום שישי, 12/06/2009 שעה 9:36)
בתשובה לסתם אחד
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

אנחנו גזענים לחלוטין כלפי כל אחד שמאים על קיומנו, אנחנו לא אוהבים אותו אפילו אם צבע עורו שחרחר, והוא הפרזידנט של יונייטד סטייט.
ואפילו אם הוא האלוהים המוצהר שלך אדוני המגרד.
אנו גזענים כלפי כל אותם בני עולה שרוצים לגרש אותנו היהודים, מארצנו ארץ ישראל, ארץ יהודה וארץ השומרון, גזענים כלפי משתפיה''ם, מנהיגיהם, עוזריהם, המגרדים בפדחתם וממציאית מוסר מהטוסיק.
אנו גזענים גם כלפי חבורת הליצנים מבית שנדים ברוח הקיצית ל\\לכל דעה או מאמר מערכת בעיתון לנאורים.
גזענים, גזענים, גזענים תפנים.
יענקלה.
_new_ הוספת תגובהסתם אחד (יום שישי, 12/06/2009 שעה 15:10)
בתשובה לסתם אחד
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

יענקלה,
אם אכן אתה הוא זה ששכבת
הציפוי של הנאורות המזוייפת
כבר אינה מצליחה להסתיר
את האופי האמיתי של עמדותיך,

- כמו בהגרלות של חיש-גד ושאר
תחבולות להונאת המגרדים התמימים,
גם כאן האפס-אפס-אפס של סכום
הזכייה מכה בזה שגורדה העמדת
הפנים המוסרית שלו וערייתו חשופה
באפסותה. קשה להפוך גזענות פשוטה
ומוכרת למשהו שמריח טוב.

בלבול המושגים של הכותב בולט
במשפט הבא:
''אנחנו גזענים לחלוטין כלפי כל אחד שמאיים על קיומנו,''

שמורה על היעדר הבנה בסיסית של משמעות
המונח 'גזענות', וביחוד בנסיבות המיוחדות
של השליטה הישראלית המתמשכת ביהודה
ושומרון, כאשר השאלה המרכזית של המשך
שליטה זו היא שאלת ההפרה ההולכת וגוברת
של זכויות האדם כלפי האוכלוסיה הפלסטינית
של ארץ ישראל, ותרגומו של המשך הכיבוש
לגזענות גוברת והולכת בישראל עצמה באופן
כמעט בלי מורגש.

הנחתו של הכותב,
שמלחמת קיום ישראלית-יהודית
נגזר ממנה בהכרח יחס גזעני כלפי
כל מי שאינם יהודים,
היא הנחה שגויה בעליל, ומראה
הכותב היכרות שטחית בלבד עם
ההסטוריה של המפעל הציוני אם
הוא מזהה את הציונות עם גזענות.

הרי על כך קם כל הרעש לפני שנים כאשר
עברה באו''ם הצעת החלטה שהישוותה
את הציונות לגזענות (הצעה שבוטלה
יותר מאוחר אם אינני טועה).

עכשיו בא הגאון מ''ארצנו ארץ ישראל''
ומסביר בדיוק מדוע וכיצד בעיניו
הציונות היא אכן גזענות.

מה הטעם להתווכח עם מי שבעצם
דבריו מחליש את עמדתו?

או כמו ש''אריה עירן אומר'':
''הגזענות היא ההבנה שיש גזעים''.
את זה צריך ללמד בבתי הספר.
_new_ הוספת תגובהסתם אחד (יום שישי, 12/06/2009 שעה 16:00)
בתשובה לסתם אחד
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

או שאכן באמת התפישה הציונית המאוחרת
והמפוקחת (של רופין למשל) ראתה בחוסר
האפשרות לפשרה מוסכמת עם תושבי הארץ
הפלסטינים סיבה להגדרת המפעל הציוני
כמצב לוחמה מתמיד הדורש קורבנות בנפש
משני הצדדים.

רופין האמין בתחילה במדינה דו-לאומית
ולשם כך ייסד את 'ברית שלום',
אך כעבר מספר שנים לא רב הגיע למסקנה
שרק נוכחות מסיבית של יהודים בארץ ישראל
תביא להסכמה ערבית. הדבר לא קרה בחייו
(ההסכמה ז''א), וגם דיין, המצטט את רופין
בהרחבה (''מפה חדשה יחסים אחרים''),
אינו מאמין - ב-‏1969 - שפתרון
מוסכם קרוב בנוגע ל'גדה', אך הוא מאמין שפתרון
למצב המלחמה עם מצרים אפשרי ואף מחויב המציאות.

אילו היו שניהם, רופין ומאוחר יותר דיין, יודעים ב-‏1930
וב-‏1969 שישראל תגיע בתוך מספר עשורים להסכם שלום
עם מצרים, ירדן, ועם הפלסטינים (הסכם אוסלו), דאגה רבה
היתה מוסרת מליבותיהם. ולפי אותו מטבע, מה שקורה עכשיו,
ההצמדות של ישראל בעווית של חולה אפילפטי לנכסי ה'גדה',
היה מביא את רופין ואת דיין לצרף את קולם ל'גוש שלום'
ככל הנראה.

בוועידת רפ''י, ירושלים, בניני האומה, 12.12.1967
אמר דיין:
''ישראל שאנו רוצים:
תוך ששה ימים השגנו את יעדי המלחמה, אשר נבעו ממניעי
המלחמה שכפו עלינו הערבים, אבל היום ניצבים אנחנו לא נוכח
יעדי המלחמה, אלא נוכח מטרות השלום.
* אנחנו רוצים מדינת ישראל שתוסיף לשמור במספר תושביה
ובהרכבם על אופיה היהודי, שתהיה מדינת יהודים ללא על ערעור.
* אנחנו רוצים גבולות המקנים לישראל בטחון.
* אנחנו רוצים שוויון זכויות בינלאומי ובכלל זה זכות שווה
לשיט חופשי.
* אנחנו רוצים גבולות המאפשרים מתן ביטוי לזיקת העם
היהודי אל ארצו ההסטורית.
* אנחנו רוצים מדינה שתהיה מוכרת על-ידי שכניה.
* אנחנו רוצים הסכמי שלום שבמסגרתם תבוא גם בעיית
הפליטים על פתרונה.''
[מתוך הספר 'מפה חדשה יחסים אחרים', עמ' 18]
_new_ הוספת תגובהיופי נחמה'לה .
סתם אחד (יום שישי, 12/06/2009 שעה 16:41)
בתשובה לסתם אחד
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

כבודו של משה דיין במקומו . ודעתו היא שלו .
בשנת 1930 חיו 17 מיליון יהודים בעולם . כולל רופין .
זו מטרה ראויה .

אריה עירן .
_new_ הוספת תגובהסתם אחד (יום שישי, 12/06/2009 שעה 17:25)
בתשובה לסתם אחד
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

אם אין לך מה לומר,
אז למה סתם לכתוב לא לענין.

דיין כתב את הדברים
ב-‏12.12.1967
ומודעותו לאירועי מלחמת העולם
השניה, ובתוכם השואה, היתה יותר
מפותחת, כך נראה לי, מהגישה הפשטנית
של אריה עירן, העושה שימוש לא מעמיק
ולא בוגר בנושא השואה, כדי להצדיק
את ההתעללות המתמשכת באוכלוסיה
הפלסטינית.

האם לא נמאס לך לדחוף את השואה ואת
ריבוי הילודה בכל פינה, גם כאשר הקשר
לנושא הדיון הוא מקרי ביותר.

מילא, אם אין לעירן מה לומר. אך
איזו מין תגובה זו: ''כבודו של משה דיין במקומו . ודעתו היא שלו,''
- האם תפקידך הוא לחלק ציונים לגדולי האומה,
ולסייג את עמדותיהם? הרי לצורך ההשוואה,
דעתו של דיין בנושא למעשה היתה חלק מהמדיניות
של ישראל במידה זו או אחרת בתקופות שונות,
שלא לדבר על תרומתו האדירה לבטחון ישראל.

מה עשה אריה עירן ''המחשל'', כפי שהוא קורא לעצמו,
למען המדינה. לפי הסגנון התובעני והשופט של
עירן אפשר לחשוב שהעמיד שבט של צאצאים לתפארת
מדינת ישראל, שבזכותו המדינה קיימת, ושעל פיו
ישק דבר במדינה הזאת. ושאם לא היה מסביר לנו בפעם
האלף ומחוץ לכל הקשר שיש להרבות בילודה, לא היינו
מצליחים להזדיין. לזה קוראים 'זיוני שכל'.
_new_ הוספת תגובהאריה עירן אומר
סתם אחד (יום שישי, 12/06/2009 שעה 17:52)
בתשובה לסתם אחד
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

אחרי הסבר כל כך מפורט שריבוי ילודה זו מדיניות-על נחוצה נשארת חסר הבנה .
לא זכור לי שמשה דיין חשב שיש פעולות לביצוע כדי לתקן את ניזקי השואה .
רק לאחרונה טייל אלי ויזל עם אובמה בבוכנוואלד .
הוא הסביר את האסון אך למייטב ידיעתי לא הציע כיצד לצאת מהבור שבו נמצא העם היהודי .
הד''ר תום שגב התפעל משניהם כעיתונאי . לא שמעתי ממנו שמישהו אמר לאובמה כדבר הזה .
המסקנה שלי היא שאין או מעטים חושבים שראוי לעשות זאת .

ולכן אני עושה מה שאני יכול בתחום הנחלת הרעיון .

אריה עירן .

השבת מיספרנו כבראשונה היא הצורך העליון .
_new_ הוספת תגובהאפס בהבנת הנקרא, מאה בקשקשנות
סתם אחד (שבת, 13/06/2009 שעה 21:08)
בתשובה לסתם אחד
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

אינני מנסה להראות נאור,
נאור -כינוי לא מחמיא לאליטה לא אינטליגנטית , ולא אינטלקטואלית, - שומר נפשו ירחק מהם.
גזען- מלה אחרת לאנטישמי, שאומצה על ידי מכבסת המילים של השמאל כדי לתאר את קרבנות הגזענות-...אתח היהודים , קרבנות הגזענות.
יוסלה- משת''פ של הגזענים הרוצים לסלק מכאן את היהודים בעלי הארץ הזו.
יענקלה
_new_ הוספת תגובהסתם אחד (שבת, 13/06/2009 שעה 4:23) הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

והנה יוסי שריד, כך מתברר, לא רק כותב
אלא גם קורא. הנה קטע ממאמרו היום ב'הארץ':

''יוסי שריד | הולכים לעזאזל.
''כושון'' הם קוראים לו, לנשיא האפרו-אמריקאי. אלמלא היו יהודים לפי מוצאם - והכל בזכות אמא - בוודאי היו מהגרועים באנטישמים. לא נורא; לאלוף-הפיקוד הם קוראים ''יהודון''... אם כל הסוקלים והמנאצים, השורפים והכורתים, היורקים והיורים - כולם יהודים, אז מי אני; ואם אני יהודי, אז אלה לא טעמו בחייהם טעם יהדות. זה לא יכול להיות שכולנו התפתחנו מזרע אחד. אין כאן חילוקי דעות, יש כאן פלנטות אחרות. לתומי חשבתי שאין ארץ-ישראל נקנית אלא בייסורים ובאיסורים - מה שהשניאה עלינו ההיסטוריה לא נעשה לזולתנו - והנה, הכל מותר לעם-נבחר, לגזע-עליון: ''כושון'' הם קוראים לו...''
_new_ הוספת תגובהצעצוע חדש מצא לו יוסי שריד...
סתם אחד (שבת, 13/06/2009 שעה 6:00)
בתשובה לסתם אחד
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

מעניין שהאיש הזה שהבוחר הישראלי הראה לו את הדרך החוצה וזרק את מפלגתו מכל המדרגות, מנסה לתקן את הבחירה הדמוקרטית הישראלית על ידי אימוץ אובאמה כתחליף לרוב, העם היהודי.
שריד מדבר כמו כל אנטישמי מצוי ובזוי ולכן הוא כזה .
מעניין שאף פעם לא שמענו את שריד מתקומם נגד משמיצים אנטישמים נגד ירי ביהודים במוזיאון השואה בוושינגטון, או נגד מעצר נערות בנות אחת עשרה שהפגינו נגד גירושם מהביית בו הן נולדו.
אבל אץ רץ להגן על שמו הטוב של הנשיא האמריקאי שמשהו קרא לו כושי או כושון.
_new_ הוספת תגובהאריה עירן אומר
סתם אחד (שבת, 13/06/2009 שעה 6:51)
בתשובה לסתם אחד
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

לא נראה לי שאיש חשוב כמו יוסי שריד יטרח לענות לכותב במהדורה נידחת של האינטרנט הפוליטי בישראל .
אבל בכל זאת למען מי שמשייט כאן , ראוי הוא לתגובה .

ראשית ענין הקללות וביטויי שוק אחרים .
התפעמות מכישורי אובמה היא חצי התמונה . הלעג שהוא היפוכה של ההתפעמות יהיה תמיד החצי השני .
עובדות הן שנולד לאב קניאתי שאף לא היה אזרח ארה''ב . אף לא חלק את ההיסטוריה של העבדות השחורה שם . עובדה היא שנולד מוסלמי והתחנך באינדונזיה עד גיל 8 . עובדה היא שנולד במדינת הוואי 64 שנים אחרי שארה''ב כבשה את המקום רק שנתיים אחרי שצורפה לארה''ב כמדינה ה-‏50 . עוד עובדה היא היותו מעורב חזק בקהילה שחורה מילטנטית ואנטישמית במידה זו או אחרת . ואם דנים בגזענות יש לזכור כי 90% מהקהילה השחורה בארה''ב הצביעה עבורו .

על מדיניותו של אובה דנים כאן כולם .
בעיות ארה|''ב הן ולוא דווקא על פי חשיבותם , הם הכלכלה השקועה , מאזן סחר שלילי ובמיוחד עם סין , זיהום אויר , קרקע ומים , חוצפתם האטומית של הצפון-קוריאנים , התקדמותה של אירן לנשק גרעיני והתחזקות כללית של איסלם קיצוני .
אז לארצות הברית יש דלקת ריאות חריפה , תוספתן מודלק , שבר בזרוע ופורונקל קטן ברגל .
במצב הזה אובמה מטפל בפורונקל . שזה הסיכסוך הישראלי-פלסטיני . כאילו שאם נצא מהשטחים ותוקם מדינה פלסטינית , יפתרו שאר בעיות ארה''ב .

קוראים לזה ''הרינג אדום'' , הסחת הדעת מבעיות האמת .

וכך גם נוהג יוסי שריד . הסחת הדעת מבעיות האמת . ''הרינג אדום'' .

אחת מבעיות האמת היא שיהודים מנועים מרכישת קרקעות במרחב הערבי . שיהודים נחשבים למתיישבים לא חוקיים בארץ ישראל אפילו על קרקע קנויה ובבעלות יהודים ומנועים משימוש בקרקע הציבורית ואדמות הזיבורית .
אבל את יוסי שריד מטרידים ביטויי הגזענות לשון השוק המשתלחת והקללות .

אכן ראוי מר שריד לשמו כמו מר ביילין ואחד המגיבים כאן .

אריה עירן .

זמן רב אחרי שטעמו המתוק של אובמה יחלוף ישאר ניזקו המר בשטח .
_new_ הוספת תגובהבמצב הזה נדמה שאתה מגזים:
דוד סיון (שבת, 13/06/2009 שעה 7:12)
בתשובה לסתם אחד
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

א. האם עצם העובדה שנולדת כנתין בריטי לפני עשרות שנים אומרת שדעותיך הן כשלהם כיום?

האם אתה יכול להראות קצת עובדות על היותו של אובמה ''מעורב חזק'' בקהילה מיליטנטית ואנטישמית?

ב. האם אתה יכול להראות שאובמה מתמקד בהסחת הדעת ולא בעיקר?

ג. אם תצליח האם תוכל להסביר (בצורה מבוססת) מדוע כל כך הרבה יהודים הצביעו עבור אובמה?
_new_ הוספת תגובהבמצב הזה נדמה שאתה מגזים:
סתם אחד (שבת, 13/06/2009 שעה 8:37)
בתשובה לדוד סיון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

1 - מי שנולד בשטח המנדט הבריטי על ארץ ישראל אינו נתין בריטי . תבדוק את החוק הבריטי בענין .
2 - בסיס כוחו של אובמה הוא שיקאגו . זו עיר שרוב גדול של תושביה שחורים . זה הוצג בזמן מערכת הבחירות כולל המטיף הגזען של הקהילה אליה אובמה השתייך . רק אז ומתוך חשבון פוליטי הוא הסתייג ממנו .
הקהילה השחורה בארה''ב ''מחפשת את עצמה'' מסיבות ברורות . חלק מהתהליך זה התאסלמות ולכן קירבה לערבים . יש גם היבט כלכלי . העסקים הקטנים של מכולת , בית עבוט והשכרת דירות הוא בידיים יהודיות . זה יוצר אנטגוניזם ברמה מיידית . הסיוע היהודי לאמנסיפציה של השחורים היא בצמרת ולא ברחוב .
3 - הסחת הדעת ?
הטיפול במשבר אצלנו , הוא הסחת הדעת .
במזרח התיכון הבעיות האמיתיות אינן הסיכסוך שלנו אלא הקונפליקט בין סעודיה הוואהאבית לבין אירן השיעית . לזה יש השלכה רחבה של איסלם פונדומנטליסטי ולוחמני , שפולש פיזית לאירופה ורוחנית לארה''ב .
4 - אינני מומחה ליהדות ארה''ב . ברמת הידע הנמוכה שלי , אני משער שהיהודים הם ליברלים , מה שנקרא אצלנו ''שמאלנים'' . באיזה מקום הם משליכים את תחושת המיעוט על דמות השחור שרץ לנשיאות , נדמה לי שזה נקרא ''אמפתיה'' . אולי גם תקווה כמוסה שפעם ייהיה נשיא יהודי .

אריה עירן .
_new_ הוספת תגובהבקיצור אתה ממציא סיפור
דוד סיון (שבת, 13/06/2009 שעה 12:20)
בתשובה לסתם אחד
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

1. מהשאלה הראשונה אתה מתחמק בעזרת תירוץ טכני. הרי זה ברור שחיית בארץ תחת שלטון בריטי והושפעת מכך. האמת היותר חשובה בהקשר הנוכחי היא שאינך יודע דבר על הקשר בין מה שאובמה עושה למה שעבר עליו בילדותו.
2. גם על השאלה השניה את ממציא סיפור כללי מאד שממנו לא יוצא שהוא ''מעורב מאד''. הכי מצחיק שאתה, כאדם שטוען ש'לגזענות יש ערך', פתאום מודאג מגזענות.
3. מאין הוצאת שהוא מטפל במשבר אצלנו ועוד על חשבון טיפול בבעיות אחרות. לא הראית שיש בסיס משמעותי שיש כאן הסחת דעת.
4. גם בנושא ההצבעה היהודית אתה מנחש.

בקיצור נפלת קורבן להסתה מתוזמרת חסרת בסיס של הימין הקיצוני בארץ.
_new_ הוספת תגובהאריה עירן אומר שבקיצור דוד סיון ממציא סיפור
סתם אחד (שבת, 13/06/2009 שעה 19:14)
בתשובה לדוד סיון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

1 - טענת שהייתי בהשפעה של נתינות בריטית . דבר לא נכון . גם לא הייתי נתין בריטי וגם לא חונכתי ''ברוח בריטית'' . אגב ''רוח בריטית'' זה לא בדיוק מה שהם טוענים .

2 - אם להיות חבר בקהילה שחורה אנטישמית ואנטי-ממסדית אמריקאית ולצמוח דרך קהילות השחורים זה לא גזענות אז הים לא מלוח .
אני מודאג מכל דבר . לכל דבר וחפץ יש צד מועיל וצד מזיק . גזענות גרמנית הזיקה ליהודים וגזענות יהודית מועילה ליהודים . כשם ש90% מהשחורים בארה''ב הבינו שבעת הזו גזענות שחורה זה טוב .
מרכז המשבר שלנו עם הפלסטינים מקורו בגזענות הערבים . גזענות יהודית כלפיהם היא התגובה הטבעית .

3 - גדולתה של הסחת הדעת היא שאין מבחין בה הרוב . היטלר אף הוא טיפל במשבר הגרמני . דאג לתעסוקה בנה כבישים ורכב , עצר את דהירת האינפלציה ואת הכנופיות הבלתי מאורגנות ברחובות . עצר את עליית הקומוניסטים ובנה לגרמניה כח צבאי חזון מדיני וכבוד מחודש .

במה שונה דרכו של אובמה ? ואין זו האשמתו בהיטלריזם , רק בהסחת דעת .

4 - ודאי שאני מנחש . שאלת ולא חמקתי . כשיהיו מחקרים ניתן יהיה לאמר ''כך הראה המחקר'' .

אריה עירן .

האטום בתחנות הכוח הוא אותו אטום שבליטל בוי ופט מאן .
_new_ הוספת תגובהנתינותך הבריטית
אריק פורסטר (שבת, 13/06/2009 שעה 20:04)
בתשובה לסתם אחד
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

נמצאים ברשותי דרכוניהם הפלשתינאים של הורי, ז''ל, ואכן, מהכתוב בהם הם מעניקים לנושאיהם זכויות מלאות בכל רחבי חבר העמים הבריטי.

זכור לי שבמשך המחצית הראשונה של 1953 פרסמה השגרירות הבריטית מודעות בעיתונות הישראלית שהראשון ביולי, 1953 היה התאריך האחרון בו יכולו מחזיקי הדרכונים הפלשתינאים להמירם בדרכונים בריטים.
_new_ הוספת תגובההבל הבלים
סתם אחד (שבת, 13/06/2009 שעה 21:09)
בתשובה לאריק פורסטר
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

כמו כל דבר שאתה פולט- שטות מוחלטת
יענקלה
_new_ הוספת תגובההבל הבלים
אריק פורסטר (שבת, 13/06/2009 שעה 21:13)
בתשובה לסתם אחד
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

[•]...
_new_ הוספת תגובהאריה עירן אומר שקרים
דוד סיון (שבת, 13/06/2009 שעה 21:16)
בתשובה לסתם אחד
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

1. חיית תחת השפעה בריטית - תחת שלטון המנדט. לטעון אחרת זה שקר או נסיון לא מוצלח בכך. לכן אם אובאמה נושא עימו השפעות מתקופה מקבילה בחייו גם אתה נושא הפשעות כאלה. אבל זה לא מספיק כי עליך להראות משהו שיתמוך שזה אכן כך ועדין לא הראית זאת.

2. אין לך כל בסיס לטעון את המשפט הראשון שכתבת - גם הוא המצאה מדמיונך הקודח. זה שווה ערך לטענה שאתה חבר בקהילה אנטישמית, אנטי ממסדית ולצמוח דרך קהילה כזאת זו גזענות רק בגלל שאתה חי בחיפה.

3. גם את סיפור הסחת הדעת לא הצלחת לבסס.

4. אתה ממציא סיפור שאין לך כל בסיס על פי הודעתך ביחס להיהודים בארה''ב.

-----

א. העובדה שעד הרגע הזה לא ענית בצורה עניינית, תוך הצגת עובדות עם ביסוס כלשהו, לרוב השאלות שהתייחסו להודעה שביחס אליה הן נכתבו.

ב. אתה ממשיך להמציא מדמיונך תשובות לא רלונטיות. גם הטענה התומכת בגזענות היא כבר משעממת. אפילו במקרה הזה הטענה שלך שטחית וחסרת בסיס.

ג. אני חושף את קלות הדעת שלך ומי שקורא לזה המצאה משקר.
_new_ הוספת תגובה
חפש בתגובות שבדיון זה:     חיפוש מתקדם...

חזרה לפורוםהדפסה עם תגובותתגובה למאמר


מערכת פא"צ אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים.© פורום ארץ הצבי