פורום ארץ הצבי Enter the forum
Articles
Discussions
About FAZ
FAZ people
columns
Links
Previous page
Bulletine Board

SearchFeedbackAdd to Favorites
RSS Feed
מה זה?
על הצמיחה ועל היעילות
דוד סיון (יום שלישי, 30/08/2005 שעה 15:00)


על הצמיחה ועל היעילות

ד''ר דוד סיוןבעיתונות היו דיווחים על נסיונו של ממלא מקום שר האוצר, אהוד אולמרט, לקטוף את פירות הצמיחה הכלכלית עליה דיווחה לאחרונה, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. שר האוצר היוצא, בנימין נתניהו, לא נשאר חייב ויצא בהצהרה שבעצם טענה שהכתרים הם שלו. בהמשך קראנו על דיווחים שהעליות בבורסה קשורות בהצטרפות המשקיעים הזרים על חשבון הספקולנטים. היו שקשרו את ההתפתחות בבורסה לביצוע ההתנתקות שהיתה בעיצומה. על פי טענה זו, המשקיעים הזרים צופים סביבה עסקית רגועה יותר ולכן הם חזרו. הרי אחד הגורמים לצניחת הכלכלה בשנת 2000 היתה פריצת האינתיפאדה ולכן סביר להניח שהצפי לסיומה יחזיר את המשקיעים הזרים.

מי שמכיר את עמדתי יודע שלדעתי התרומה של שר האוצר היוצא היתה הרבה, הרבה, יותר משמעותית מבין השנים. בלי השינויים במדיניות הכלכלית שהוא הנהיג היציאה מן המשבר הכלכלי היתה נמשכת הרבה יותר זמן ושיעורי הצמיחה לא היו מגיעים לרמה שהם הגיעו בשנה האחרונה. ''המריבה'' הפוליטית הזו היא אולי מעניינת אבל בהמשך נעסוק בחלק יותר מעניין של הנושא: ניתוח מספר היבטים של תהליך הצמיחה במשק.

נושא ההתנתקות העלה על הפרק עוד נושא שכבר עסקנו בו בעבר. בשבועות האחרונים התיקשורת היתה מלאה בדיווחים על אזלת ידה של הממשלה בנושאים הקשורים להתנתקות והפינוי. היו כאלו שמיקדו את הביקורת על מנהלת סל''ע. זהו הנושא השני שלנו הפעם.


על הצמיחה

יותר מפעם אחת בעבר כתבתי כאן שהצמיחה במשק הישראלי החלה בעיקר בגלל שינויים חיצוניים (אקסוגניים). המשתנה העיקרי, שהניע את השינוי, היתה הצמיחה במשק האמריקאי ובמשקים אחרים בעולם. המשתנה השני בחשיבותו היה קבלת הערבויות של הממשל האמריקאי שבין השאר אפשרה דחייה בפתרון בעיית הגרעון הציבורי הצומח. קיום התנאים שהציבה ארה''ב והשינוי שסימן שר האוצר, בנימין נתניהו, בתחילת דרכו היו הגורם (האנדוגני) המסייע ההכרחי. בתחילת השנה ציינתי שכדי שתהליך הצמיחה יהפוך לבן-קיימא דרושה התפתחות של תהליכים פנימיים למשק הישראלי (אנדוגניים).
[צריך] שהאופטימיות תתפתח לצמיחה אנדוגנית – על בסיס מקומי. ששוב יחל תהליך של צמיחה בהשקעות והתהליך של צמיחה בתעסוקה יאסוף גם את המובטלים ואחרים שעדין לא משתתפים בכוח העבודה. רק כך נוכל להתקרב לרמות ההשתתפות בכוח העבודה [שקיימות] בארצות המתפתחות ולכן לרמת החיים ממנה נהנים אזרחיהן.
מה השתנה במשק הישראלי מאז? מהם התהליכים שמניעים את הצמיחה הכלכלית במשק הישראלי? ננסה לענות על השאלות הללו באמצעות נתוני לוח 1.

משתי השורות הראשונות ניתן לראות שתי עובדות בולטות. הראשונה שהמגזר העסקי מוביל את הצמיחה במשק אבל גם המגזר הציבורי תורם. השניה שיש ירידה בשיעור הצמיחה במהלך שנת 2005. כפי שמציינות ההודעות של הלמ''ס (הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה) עדין אי אפשר לראות בכך מגמה לעתיד. מצד שני זו נקודה שצריך לשים לב אליה בהמשך השנה. עובדה חשובה נוספת מתבררת כאשר בוחנים את הנתונים על ההשקעות. משמעות הירידה בשיעורי הצמיחה של ההשקעות היא שלא ממש מתפתח תהליך מקומי של צמיחה ולכן הצמיחה עדין מבוססת על הגברת הייצור באמצעים הקיימים (יש עודף כושר ייצור) ולכן יש לתהליך הזה גבול עליון. אחת הסיבות לצמיחה היא שמשרד האוצר בניהולו של בנימין נתניהו העדיף לנצל עודפי גביה כדי להוריד את שיעורי המס.

המדיניות הזאת תרמה רבות לצמיחה (בטווח הקצר) במהלך שנת 2004 והשנה. אבל המדיניות המועדפת, לטווח הארוך, היא ניצול עודפי הגביה שנוצרים בגלל הצמיחה והקטנת הוצאות הממשלה להורדת החוב הציבורי. הרי לפי הידוע כעת יחס החוב הממשלתי לתמ''ג הוא מן הגבוהים בין הארצות המפותחות (יחידת ניהול החוב באוצר, הדוח השנתי 2004, עמ' 28). אבל יחס גבוה של החוב לתמ''ג משפיע על היציבות הפיננסית של המדינה, על הסיכון ולכן על דירוג האשראי ומוציא את המגזר הפרטי משוק ההון (crowding-out). משתמע מכך פגיעה ביכולת הצמיחה של המגזר הפרטי. לעומת זאת הורדת יחס החוב תיצור תהליך גידול בהשקעות המגזר הזה.

הורדת החוב תגרום להורדת הריבית ארוכת הטווח ואז יתפנו מקורות (במחיר סביר) לגיוס עבור השקעות להרחבת המגזר הפרטי. בדרך הזאת יתרחב בסיס הצמיחה של המשק ותקטן התלות בצמיחה במשקים אחרים. כאשר מסתכלים לעתיד הקרוב, למרות הירידה של יחס החוב לתמ''ג מרמה של 104%, לרמה של 102% במהלך שנת 2004, לא רואים שינוי מגמה ממשי בתהליך של הורדת החוב. מחברי הדו''ח רק מקווים שהיחס ירד אל מתחת ה-‏100% במהלך השנה הנוכחית.


גורם חשוב נוסף שמשפיע, מתבטא בנתוני הצמיחה של הצריכה. הצריכה הציבורית מפנה מקום לצריכה הפרטית. מצד אחד יש לנו שיעור צמיחה יציב יחסית של הצריכה הפרטית. מצד שני הצריכה הציבורית נמצאת בתהליך של ירידה משמעותית (''השמן'' של נתניהו נכנס למשטר דיאטה רציני), בזכות המדיניות שהנהיג נתניהו. התהליך הזה בעצמו משפיע באופן חיובי על הצמיחה במגזר העסקי. מה שעדין לא נכנס לניתוח שלנו היא התייחסות לשיעורי השינוי של התמ''ג לנפש שהוא מעין מדד לשינויים ברמת החיים הממוצעת.

ידוע שבמהלך שנת 2004 צמח המדד הזה בכ-‏2.4% ביחס לשנה קודמת, דבר שעדין לא פיצה הירידות בשנים 2001 (ירידה של 3.2%), 2002 (2.7%) ו-‏2003 (0.5%). לצערי לא ניתן היה למצוא נתוני תמ''ג לנפש שיתאימו לנתונים שהצגנו בלוח 1. אבל מנתונים במחירי שנת 2000 (ההוצאה על התמ''ג) אפשר להגיד משהו, בערבון מוגבל, על הצמיחה הצפויה של התמ''ג לנפש במהלך 2005. ההערכה שלי היא שצמיחת התמ''ג לנפש השנה תהיה דומה לזו של השנה שעברה. אם זה מה שיקרה רמת החיים שלנו לא תגיע לרמתה בסוף שנת 2000.

העובדה שאין צמיחה משמעותית (ושיעורי הגידול יורדים) של ההשקעות במגזר הפרטי משפיעה על מצב התעסוקה במשק. למרות שהמשק כבר צומח קרוב לשנתיים ושיעורי האבטלה ירדו באופן משמעותי, מרמה של כ-‏11% באמצע שנת 2003לרמה של 9.0% כעת, מספר המובטלים ממשיך להיות גבוה. הנתונים המוצגים בלוח 2 עוזרים להבין מדוע. שיעור האבטלה יורד כי חלק מן המובטלים מצאו עבודה, אבל בעיקר בגלל הגידול במספר המועסקים. על הגידול במספר מקומות העבודה התחרו מצטרפים חדשים לכוח העבודה מול המובטלים. מתוך 82 אלף מקומות העבודה זכו ''החדשים'' ב-‏57 אלף ואילו המובטלים זכו רק ב-‏25 אלף. זהו תהליך שבלט מאד גם במהלך השנה הקודמת (לוח 2, הישגי המשק בשנת 2004).

אבל זה עוד לא הכל. כאשר יורדים לשורש הנתונים שעולים מסקרי כוח אדם מחריפה התמונה של מצב התעסוקה. מתברר שכ- 138 אלף, כ-‏5.5%, מן המועסקים עובדים חלקית שלא מרצון. הם חיפשו משרה מלאה או עבודה חלקית נוספת ולא מצאו (הודעה לעיתונות 240805). ביחד עם 247 אלף מובטלים אותם 138 אלף עובדים מהווים חלק ניכר מכוח העבודה שצמיחת התמ''ג כאילו עוקפת אותו; שלא לדבר על הגידול ברמת החיים (התמ''ג לנפש). כוח העבודה שלהם לא מנוצל כראוי ולכן תהליך הצמיחה רחוק מלהיות אופטימלי.תהליך הצמיחה שנמשך מהרבעון האחרון של שנת 2003 הוא תהליך מבורך. אבל הוא תהליך שתלוי בעיקר בתהליכים חיצוניים (צמיחה במשקים אחרים והערבויות) למשק שלנו; הוא לא כזה שמרחיב את בסיס הצמיחה של המגזר העסקי כי לא רואים את הגידול המתבקש בהשקעות של המגזר הזה. זה מסביר את הצמיחה הקטנה יחסית של שיעור ההשתתפות בכוח העבודה, את מספר המובטלים הגבוה ואת מספר העובדים שעוסקים בעבודה חלקית.


על חוסר היעילות

אדם סמית טבע את המושג היד הנעלמה בכדי לתמצת את התיאוריה שאם כל אדם פועל, מתוך אינטרס פרטי, במטרה להשיג את הטוב ביותר עבורו התוצאה תהיה אופטימלית עבור החברה כולה. המשמעות היא שעדיפה יוזמה פרטית עם תחרות חופשית על מעורבות ממשלתית בעסקים. מילטון פרידמן הוסיף את נקודת המבט מהכיוון השני כאשר תיאר את בעיית היד הנעלמה ההפוכה כדי להציג את חוסר היעילות של מעורבות ממשלתית בכלל:
בתחומי הפעילות הממשלתית, כמו בשוק, פועלת כנראה יד נעלמה, אלא שפעילותה נעשית בדיוק בכיוון ההפוך לפעולת היד הנעלמה של אדם סמית: אדם המתכוון אך ורק לשרת את האינטרס הציבורי באמצעות טיפוח של התערבות ממשלתית מונהג באמצעות יד נעלמה לקידומו של אינטרס פרטי שאין לו דבר וחצי דבר עם כוונתו המקורית.
החופש לבחור, 1980, עמ' 25.
פרשת התנהלות ההתנתקות יכולה, אולי, להיות דוגמה קלאסית לחוסר היעילות של המערכת הציבורית.הממשלה הנוכחית כנראה מכירה את בעיית חוסר היעילות ולכן היא תמכה ותומכת וגם מבצעת את תהליך ההפרטה של הפעילות העסקית הציבורית לפי מיטב יכולתה. היא גם המשיכה להעביר פעילויות שונות לגופים עסקיים (outsourcing). לכן, כנראה, כאשר אותה הממשלה קיבלה את ההחלטה על ההתנתקות היא התבססה על אותם עקרונות. על פי ההחלטות שהתקבלו ביוני 2004 (סעיף 8, נספח ג' של תוכנית ההתנתקות), נקבעו עקרונות וקריטריונים של פיצוי המפונים בהנחה שהם עצמם, מצוידים בכספי הפיצוי, ימצאו לעצמם את הסידור החליפי המתאים ביותר. כל אחד (כל משפחה) מבין המפונים יפעל במטרה להשיג עבור עצמו את הטוב ביותר והתוצאה הכללית תהיה אופטימלית.

בנתיים התגברו הפעולות הציבוריות של המאבק נגד הפינוי ונוצר הרושם שיהיו קשיים בקיום החלטת הפינוי. זאת ועוד, כאשר לממשלה התברר שהמיועדים לפינוי לא פונים למנהלת סל''ע בקצב הצפוי כדי להסדיר את ענייני הפיצוי היא פשוט נבהלה ובעצם החליטה להיות מעורבת בכל פרטי עניין יישובם של המפונים. עקרון היד הנעלמה הוחלף בעיקרון היד הנעלמה ההפוכה ודי מהר התחילו לצוץ בעיות של חוסר יעילות (בלשון המעטה) והעיתונות התמלאה בדיווחים על בעיות שצצו בפעילותה של מנהלת סל''ע. המנהלת שהוקמה לפעול על פי מטרה אחת, נאלצה להתארגן בזמן הקצר שנותר לפעול למען מטרה אחרת בתכלית.

אז נכון שהיו הישגים לא מעטים, כמו בנית הקראווילות בניצן בתוך ארבעה חודשים ועוד. מצד שני, הוטלו לפיתחה של המנהלת לא מעט בעיות אנושיות ולוגיסטיות כאשר היא לא ממש היתה ערוכה לפתור אותן ועוד בלוח זמנים קצר ולחוץ. תוצאה נוספת של החיפזון וחוסר היעילות של הפעילות הממשלתית היא התנפחות תקציב ההתנתקות (''עשו עלינו מכה'').לפי מיטב הבנתי רוב הבעיות מתנקזות לחוסר היעילות המובנה בפעילות המגזר הציבורי. שוב ''הופעלה'' היד הנעלמה ההפוכה לפגוע ביעילות.
חזרה לפורום

הצגת המאמר בלבד
הדפסת המאמר קפל תגובות פרוש תגובות תגובה למאמר
 
 


ביבי הפוליטי
ע.צופיה (יום שלישי, 30/08/2005 שעה 18:56) הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

גם אני אוחז בדעתך כי ביבי היה שר אוצר טוב מאוד וזאת בזכות הרפורמות שהצליח להעביר ,דבר שדורש אומץ ואמונה בדרך.במקרה זה ''דרך כלכלית''.
אך ביבי הוא גם אדם פוליטי עם שאיפות גדולות ונראה לי כי הוא תיכנן לשנת 2005-6 ''תקציב'' בחירות בהנחה כי הבחירות יהיו בשנת 2006.
זה אולי מסביר הירידות במיסים וגידול בקיצבאות שונות שאמורות לבוא לידי ביטוי השנה.
הקלות בה בוצעה ההתנתקות ,מאלצת את ביבי להקדים את לוחות הזמנים מבחינתו ויתכן שההצלחה כשר אוצר טרם תבוא לידי ביטוי בהתמודדות מול שרון.
_new_ הוספת תגובהאיך תקציב טוב מסתדרלך עם תקציב בחירות?
פרקש (יום שלישי, 30/08/2005 שעה 19:27)
בתשובה לע.צופיה
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

למה הורדת שיעורי המס אינה טובה לכלכה אלא רק לביבי?

לגבי ההתנתקות, אם ביבי באמת היה נגדה הוא היה פורש לפני יותר משנה ומארגן את הקואליציה הליכודית נגד האופוזיציונר הליכודי שרון, כמו שהוא עשה היום. אך כנראה שביבי מבין שמבחינה מסויימת וצרה ההתנתקות מעזה יכולה לעזור לו בהמשך - הוא יצטרך להתמודד עם פחות פלסטינים תחת שלטון ישראל - והכל באשמת שרון. אז למה לא להוויח פעמיים? העבד עשה את עבודתו של ביבי וגם קיבל ריקושטים.
_new_ הוספת תגובהאיך תקציב טוב מסתדרלך עם תקציב בחירות?
ע.צופיה (יום שלישי, 30/08/2005 שעה 19:43)
בתשובה לפרקש
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

אני ממש לא מצליח להבינך.
ראשית אני לא כתבתי שהתקציב טוב.אתה כתבת שאני כתבתי.
אנא דייק.
האם ביבי לא היה נגד ההתנתקות?אז למה הוא בסוף התפטר?
ובכלל הוא טען שהוא נגד המהלך ואינו רוצה ששמו יתקשר אליו בעתיד.
לא הבנתי איך הוא יצטרך להתמודד עם פחות פלסטינאים תחת שלטון ישראל?
מי זה העבד?
_new_ הוספת תגובההאם שר אוצר ורפורמיסט טוב מאוד
פרקש (יום שלישי, 30/08/2005 שעה 21:17)
בתשובה לע.צופיה
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

כטענתך: ''ביבי היה שר אוצר טוב מאוד וזאת בזכות הרפורמות שהצליח להעביר ,דבר שדורש אומץ ואמונה בדרך.במקרה זה ''דרך כלכלית''.'' --- אסור שיבטא את הרפורמות שלו בהורדת מיסים? או לחילופין יכול לבנות תקציב גרוע?

דווקא השינויים המהירים בתקציב שאולמרט ושרון מכניסים מצביע שזה היה תקציב טוב, בו המפלגות נותרו רעבות לכסף. לאחר שביבי הלך, אולמרט מאכיל אותם בכסף.

לגבי הפלסטינים, פחותמיליון וקצת ערבים באחריות ישירה של ישראל זו הקלה. זה מהלך שמאפשר לישראל להתעקש יותר על סיפוח חלקי ארץ ביהודה ושומרון.

עבד = שרון. ביבי שיחק בו בלא ששם לב. שרון הוציא את ישראל מעזה ועשה את העבודה המלוכלכת עבור ביבי. ביבי מודה לו בחדרי חדרים וזועם עליו בתקשורת.
_new_ הוספת תגובההאם שר אוצר ורפורמיסט טוב מאוד
ע.צופיה (יום שלישי, 30/08/2005 שעה 23:34)
בתשובה לפרקש
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

כתבתי שבביבי היה שר אוצר טוב לא כתבתי שהתקציב טוב, אנא דייק!!
המסקנות שלך הן שלך בלבד,אל תרשום אותם על שמי.
תוכל לפרט מהם השינויים המהירים שאולמרט ושרון הכניסו לתקציב?
אני מבין מדבריך כי ההתנתקות היא דבר מצויין התפטרנו ממליון ערבים,אז למה ביבי מתנגד?
עוד 2 מיליון בגדה ויבוא שלום על ישראל.
מה ששרון שכח ביבי עוד לא התחיל ללמוד,אז תבדוק טוב מי משחק במי?
_new_ הוספת תגובהתןלי לתקן שוב את טעותך...
פרקש (יום שישי, 02/09/2005 שעה 10:10)
בתשובה לע.צופיה
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

כתבת שביבי היה ''שר חוץ טוב מאוד'' תגובה 65002

ויתר הערותי הרי הן רשומות כאן:
תגובה 65217
_new_ הוספת תגובהמה עדיף על הורדת שיעורי המס
דוד סיון (יום שלישי, 30/08/2005 שעה 21:53)
בתשובה לפרקש
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

''נתניהו או קליין - מי צודק?'' (דיון 2298).
_new_ הוספת תגובהמה עדיף על הורדת שיעורי המס
פרקש (יום שלישי, 30/08/2005 שעה 22:09)
בתשובה לדוד סיון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

יש על זה ויכוח. אבל אפשר להוריד לשיעורין גם מהמס (והתוכנית מדורגת) ולהתאימה לקצב הורדת הגרעון והחוב הציבורי.

בכל מקרה אם הורדת שיעורי המס יעודדו עבודה והכנסות הממשלה יגדלו, אז המהלך הוא טוב בריבוע.
_new_ הוספת תגובההויכוח הוא בין פוליטקאים
דוד סיון (יום שלישי, 30/08/2005 שעה 23:19)
בתשובה לפרקש
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

יש עובדה אחת די ברורה: כבר יותר משנה יורדים שיעורי המס ועדין לא התווספו מספיק מקומות עבודה (מספר המובטלים נשאר גבוה, מספר העובדים חלקית בניגוד לרצונם גם הוא לא קטן).

במצב שנוצר האם שלך הוא מאד אם.....
_new_ הוספת תגובהמספר המובטלים יורד אט אט
פרקש (יום שלישי, 30/08/2005 שעה 23:36)
בתשובה לדוד סיון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

אז אולי כדאי להוריד עוד את המיסים לשניים, שלושה ארבעה העשירונים הנמוכים? אולי מס שלילי יעזור גם הוא?

מעבר לכך אני חוזר וטוען את מה שתמיד טענתי, הממשלה חייבת להתחיל בכמה פרוייקטי פיתוח לאומיים הרחבת ושיפור כבישים, מסילות ברזל, מפעלי ידע - היי טק ומדע. זה לא חייב להיות משולם ע''יאו רק בתקציבי מדינה, אלא בעידוד משקיעים ישראלים וזרים, ובתנאים טובים להם ולמדינה.
_new_ הוספת תגובהhttp://www.shofar.net/site/ARDetile.asp?id=7589
סתם אחד (יום שלישי, 30/08/2005 שעה 20:58) הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

הרבה צמיחה כלכלית אבל איפה הצמיחה התרבותית???

_new_ הוספת תגובהhttp://www.shofar.net/site/ARDetile.asp?id=7589
ע.צופיה (יום שלישי, 30/08/2005 שעה 21:14)
בתשובה לסתם אחד
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

מה הקשר?
ממתי ביבי הוא איש תרבות?
_new_ הוספת תגובהלמה אתה אומר שביבי אינו איש תרבות?
פרקש (יום שלישי, 30/08/2005 שעה 21:20)
בתשובה לע.צופיה
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

רק מי שאומר שהוא אוהב לקרוא ספרים או לנגן בפסנתר הוא איש תרבות?
_new_ הוספת תגובהלמה אתה אומר שביבי אינו איש תרבות?
ע.צופיה (יום רביעי, 31/08/2005 שעה 21:56)
בתשובה לפרקש
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

א.איש תרבות בהקשר של צמיחה תרבותית ש''סתם אחד'' שאל.
ב. מתי תענה על השאלות ששאלתי קודם?
_new_ הוספת תגובהאז בא ואענה לך...
פרקש (יום שישי, 02/09/2005 שעה 8:47)
בתשובה לע.צופיה
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

ביבי הוא איש תרבות.

אולי לא בדיוק תרבות השמאל. אבל בהחלט איש תרבות. משכיל, דובר היטב כדרך שרק אנשי תרבות יודעים, איש ספר, אקדמאי, יודע שפה שניה היטב (ולא חשוב מאיזה כיוון תסתכל), כלכלן למופת, דואג למדינה לחזק ולחלש, אוהב את תרבות ישראל ובקיא בעברה, דואג וחרד לעתידה.

מרכילות אני יודע שהוא גם אוהב מוסיקה, בעיקר קלאסית, והיו לו קטעים עם ברק על זה.
_new_ הוספת תגובהאני מתכוון לשאלות הבאות:
ע.צופיה (יום שישי, 02/09/2005 שעה 8:56)
בתשובה לפרקש
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

תגובה 65002
_new_ הוספת תגובהאני מתכוון לשאלות הבאות:
פרקש (יום שישי, 02/09/2005 שעה 9:32)
בתשובה לע.צופיה
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

נקודת המוצא שלי היא שגם את מודה שביבי היה שר אוצר טוב מאוד, ומכאן שמעשיו ורעיונותי היו טובים מאוד. אחרת לא מסתדרים טענותיך כי מצד אחד הוא היה ''שר אוצר טוב מאוד'' ומנגד ''לא כתבתי שהתקציב טוב''. זו סתירה שרק אתה יכול לפרשה. רק אתה צריך לזכור ששר אוצר נמדד בעיקר בתקציבו, שהוא המהלך הכלכלי הבסיסי שמשפיע ישירות על כל המשק, הכלל והפרט. אז כיצד שר אוצר יכול להיות טוב מאוד בעוד תקציבו השנתי פחות מטוב.... ובעינך בודאי בלתי מספיק או נכשל!? אתה צריך להסביר את הסתירה שבטענותיך.

אני גם נשען על הצהרתו של נגיד בנק ישראל שהוא כלכלן מקובל וידוע שדרש מהממשלה לשמור על מסגרת התקציב (שכבר היו כלולים בו הורדת מיסים מתוכננת ועדכון קצבאות כלפי מעלה) ולא לפרוץ אותו, כאשר במקביל כבר שמענו על שינויים שאולמרט ושרון הכניסו ומתכוונים להכניס. שינויים במובן של תוספת כסף ולא רק של העברת כספים מסעיף לסעיף.

לכן היתה שאלתי אליך, שלא ענית עליה כמובן: ''למה הורדת שיעורי המס אינה טובה לכלכה אלא רק לביבי?''

לגבי ההתנתקות, חושבני שהיטבתי לומר את דעתי. ביבי פשוט רצה ששרון יבצע ויתלכלך ביציאה מעזה ולא הוא. אין ספק שכיום ביבי מרגיש הקלה - שרון גם הוציא את ישראל מעזה וגם חוטף ריקושטים ממאגר מצביעיו הפוטנציאליים. וזה משחק לידי ביבי בימין.

''מי זה העבד?'' שרון. מה לא ברור פה? עשה את מלאכתו של ביבי וגם מקבל קנס.
_new_ הוספת תגובהצריך לקחת את הדברים בפרופורציה
דוד סיון (יום שישי, 02/09/2005 שעה 10:10)
בתשובה לפרקש
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

אם מישהו ידרג את שרי האוצר על איכות תיפקודם, יכול נתניהו לקבל את הציון הגבוה ביותר שלדעתי מגיע לו. יחד עם זאת עדין יכולה להיות בעיה עם הרכב והתפלגות התקציב שיצא תחת ידו וזה שלבסוף אושר (בכל שנות כהונתו. לכן לכאורה אין סתירה בין ביקורת על התקציב של נתניהו וציון טוב על תיפקודו כשר אוצר.

מכאן שכדאי לך לבדוק באמת מה אמר הנגיד. אני די בטוח (שאתה מתאר נכון) שהוא דיבר על חשיבות מסגרת התקציב אבל זה לא אומר שהוא תומך או מקבל את הרכבו.
_new_ הוספת תגובהצריך לקחת את הדברים בפרופורציה
פרקש (יום שישי, 02/09/2005 שעה 10:39)
בתשובה לדוד סיון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

אני לא בדקתי את התקציב כי לא ראיתי את הטיוטה שלו. יתכן שגם הנגיד לא בדק לעומק את התפלגות ההוצאות בו, אלא רק את עיקריו. הנגיד יצא כנגד שינויים כלשהם בתקציב ובודאי כנגד הרחבתו, כפי שכבר בוצע בו.

הוספת הכספים למפלגות היתה חריגה ממסגרת התקציב. עכשיו מנסים לתקן זאת ע''י הפחתת תקציב הבטחון. אבל הפחתת תקציב הבטחון מעלה דרישות לתוספת תקציבים לבריאות ולחינוך, דבר נכון כשלעצמו. אז מאין יבוא הכסף?

הוצאות פינוי עזה לא נכללו כולם בתקציבי 2005 (שאוטוטו אוזלים) ולא בתקציבי 2006 (בינתיים. אז מאין יבוא הכסף הזה? אמריקה לא תיתן את כולו. אולי ממלווה חובה שאולמרט כבר רמז עליו, דבר שיקזז את הקלות המס שניתנו.
_new_ הוספת תגובההאם משהו השתבש?
דוד סיון (יום שישי, 02/09/2005 שעה 10:45)
בתשובה לפרקש
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

אתה כותב תגובה להודעה שלי אבל לא מתייחס לעיקרה.
_new_ הוספת תגובההאם משהו השתבש?
פרקש (יום שישי, 02/09/2005 שעה 11:57)
בתשובה לדוד סיון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

כמדומני שעניתי לך על מה באמת אמר הנגיד ועל חשיבות מסגרת התקציב ועל אי פריצתו. הרי לא טענתי דבר על סוגיית הרכבו, וגם הסברתי זאת.
_new_ הוספת תגובהאמריקה לא תתן כלום
ישראל בר-ניר (שבת, 03/09/2005 שעה 1:29)
בתשובה לפרקש
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

גם קודם לא היה הרבה סיכוי שהם ייתנו מה שהוא (למה הם צריכים לשלם עבור יוזמות שישראל נקטה בהן?).

עכשיו עם האסון האחרון, אפשר לשכוח מכל הרעיון.

צריך יהיה להגיד תודה אם הם לא ייגעו בסיוע הביטחוני השוטף שעומד על קרוב ל 3 מיליארד לשנה.
_new_ הוספת תגובהצריך לקחת את הדברים בפרופורציה
Israeli101 (שבת, 03/09/2005 שעה 1:25)
בתשובה לדוד סיון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

דוד סיון: ''אם מישהו ידרג את שרי האוצר על איכות תיפקודם, יכול נתניהו לקבל את הציון הגבוה ביותר שלדעתי מגיע לו.''

האם השבת שבאה עלינו לטובה, טישטשה לך את העובדה
שביבי בא מימין! או שמע תרגמת את משפטו המפורסם של ניל ארמסטרונג בהילוך לאחור? צעד קטן לאנושות, זינוק גדול לדוד סיון!?

או שמע לא הבנתי אותך נכון?
_new_ הוספת תגובההתשובות עבורך כבר כתובות בתגובה 64580 וגם בתגובה 64699.
דוד סיון (שבת, 03/09/2005 שעה 7:14)
בתשובה לIsraeli101
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

_new_ הוספת תגובההתשובות עבורך כבר כתובות בתגובה 64580 וגם בתגובה 64699.
Israeli101 (שבת, 03/09/2005 שעה 20:18)
בתשובה לדוד סיון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

משעמם!
_new_ הוספת תגובהאני מתכוון לשאלות הבאות:
ע.צופיה (יום שישי, 02/09/2005 שעה 10:22)
בתשובה לפרקש
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

אני מעריך את ביבי כשר אוצר טוב בזכות הרפורמות שהעביר והתחיל להעביר.
התקציב של השנה הקרובה,למרות כל הבלה-בלה שלו הוא בפירוש תקציב בחירות,כי הוא עומד בניגוד לכל המדיניות שנקט בשנים קודמות.
ולהערכתי זה היה מתוכנן כך מההתחלה.
תקציב בחירות ,שזה בפרוש לא המצאה של ביבי,אינו תורם לכלכלה אלא למפלגתו של שר האוצר.
איני יודע אילו שינויים אולמרט ושרון רוצים להכניס,ספק בעיני אם יצליחו להעביר את התקציב.
הורדת שיעורי מס,במצבים מסוימים, הם מהלך כלכלי נבון וחשוב,אך ביבי לא הוריד אפילו שקל אחד במיסים,הכל הצגה אחת גדולה לבוחריו הפוטנציאליים.
דוגמא אחרונה:הורדת המע''מ ב-‏0.5%, איזו משמעות יש לה?
אפילו ההוצאה על שינוי מחיר יקרה יותר מההוזלה.
עובדה רוב בתי העסק אינם מוזילים.
לגבי ההתנתקות: יש להבין מדבריך כי ביבי רצה את ההתנתקות ,אך שתתבצע בידי שרון ,בכדי שיוכל להתנגד לה ו''לצאת'' גבר.
תשמע: מזה ערמומי הבן-אדם!!!
ושרון הפתי שיחק אותה כמובן לידי ביבי.
פלא שהליכוד בצרות.
_new_ הוספת תגובהעכשיו אתה מאלץ אותי להתייחס אחרת לטענותיך
פרקש (יום שישי, 02/09/2005 שעה 11:04)
בתשובה לע.צופיה
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

כי גם טענתך היא מעט אחרת מהקודמת.

אינני מפרש את תקציבו של ביבי כתקציב בחירות כי אינני מכיר את כל סעיפי התקציב שלו. אשחמ אם תחשוף אותם לפני הפורום.

וגם אם ביבי בנה תקציב בחירות שעיקרו בקיצוצי תקציב אז מגיע לו כל הכבוד, כי זה דבר חדש ואמיץ במקומותינו.

כמו שאמר דוד סיוון חשוב גם הרכב התקציב. וכפי שפורסם בגדול בעיתונות התקציב נותן מקום לתיקונים סוציאלים לצד הגדלת השקעות בפרוייקטי פיתוח, שהם הזרז האמיתי לצמיחה כלכלית.

לגבי אולמרט גם פורסם שהוא נענה למפלגות והגדיל את התמיכה בהן (הגדלת ערכו הכספי של הח''כ שהוא הקובע את גודל ההקצבה למפלגות).

ביבי הוריד את המס. הורדת המס היא תהליך ארוך שנים ומכאן שלא מודדים אותו פֶּר שנה. בכל מקרה 0.5% הם לא ''אך ביבי לא הוריד אפילו שקל אחד במיסים''. אתה צריך לדייק. כמו כן ביבי החל בתהליך למימוש מס הכנסה שלילי, אבל אני מאמין שזה יקח קצת זמן בשביל הצורך להגשת הצהרות הכנסה מכל אזרח אחת לשנה.

שאלת הוזלות/ייקור מחירים הן בשליטת בנק ישראל. המשך צמיחה כלכלית ייצב את המשק ולא ידרוש שינויים שיהיו לרעת האזרח.

לגבי ההתנתקות זו הערכתי לאחר שדיברתי עם כמה מקורבים לו בליכוד (אני אינני חבר ליכוד ואף לא כל מפלגה אחרת). וביבי הוא ערמומי ואנשים נוהרים אחריו ממספר סיבות, אבל לא מסיבה זו.

הליכוד בצרות כי יש בו ''ריב של עשירים'', של בעלי השלטון. יש להם מה להפסיד. להיות בצרות ועוד באופזיציה, או בסמי-קואליציה, כמו למשל בעבודה, אלה צרות הרבה יותר קטנות. כי ההפסד של העבודה לא ישנה הרבה במצבה.
_new_ הוספת תגובהאני מתכוון לשאלות הבאות:
Israeli101 (שבת, 03/09/2005 שעה 1:31)
בתשובה לע.צופיה
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

אז ביבי גם ''כשר אוצר טוב ........וגם ערמומי הבן-אדם!!!

בתור שמאלן -מעט- קיצוני, שרואה כמעט כל ימני כמגפה!
איך אתה חי עם עצמך והבשורה דלמעלה!?
_new_ הוספת תגובהכשאני
ע.צופיה (שבת, 03/09/2005 שעה 7:50)
בתשובה לIsraeli101
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

קורא את השטויות שלך,אני שמח להיות בשמאל.
כנראה שגם סיון.
אגב:מה עם ההסבר לגבי לקח מצדה? שכחת.
_new_ הוספת תגובהשמחת זקנתו (-:
פרקש (שבת, 03/09/2005 שעה 11:25)
בתשובה לע.צופיה
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

זו לא שמחה כל כך גדולה להיות שמאלני.
_new_ הוספת תגובהשמחת זקנתו (-:
ע.צופיה (שבת, 03/09/2005 שעה 12:39)
בתשובה לפרקש
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

אולי לך ,לי ולעוד 2מיליון יהודים-כן
_new_ הוספת תגובהאתה אופטימי מעל המידה הסבירה
פרקש (שבת, 03/09/2005 שעה 16:54)
בתשובה לע.צופיה
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

או כשאתה מתכוון לשני מיליון אתה כולל גם אלה שמתחת לגיל הבחירה?
_new_ הוספת תגובהאני כולל
ע.צופיה (שבת, 03/09/2005 שעה 20:57)
בתשובה לפרקש
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

את כל אלה שבינה במוחם.
_new_ הוספת תגובהאני כולל
Israeli101 (יום ראשון, 04/09/2005 שעה 4:37)
בתשובה לע.צופיה
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

למיטב עניות דעתך, הגדרה זו כוללת גם אותך?
_new_ הוספת תגובהאם כך אז לא פלא שאתם מיעוט
פרקש (יום שלישי, 06/09/2005 שעה 16:18)
בתשובה לע.צופיה
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

עדיין, ואני מקווה שגם להבא (-:
_new_ הוספת תגובהכשאני
Israeli101 (שבת, 03/09/2005 שעה 20:20)
בתשובה לע.צופיה
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

''כנראה שגם סיון.''

זוכר את הבדיחה על זוג העיוורים!!!
_new_ הוספת תגובהכשאני
Israeli101 (שבת, 03/09/2005 שעה 20:28)
בתשובה לע.צופיה
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

''אני שמח להיות בשמאל''

שמחת זקנתי! אך זו לא השאלה?

בתור שמאלן-מעט- קיצוני, שרואה כמעט כל ימני כמגפה!
איך אתה חי עם עצמך והבשורה שביבי גם ''שר אוצר טוב ........וגם ערמומי הבן-אדם!!!!?

או שמא מחרה מחזיק אתה אחרי ידידך מזוג העיוורים!LOL מה?
_new_ הוספת תגובה
חפש בתגובות שבדיון זה:     חיפוש מתקדם...

חזרה לפורוםהדפסה עם תגובותתגובה למאמר


מערכת פא"צ אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים.© פורום ארץ הצבי