פורום ארץ הצבי Enter the forum
Articles
Discussions
About FAZ
FAZ people
columns
Links
Previous page
Bulletine Board

SearchFeedbackAdd to Favorites
RSS Feed
מה זה?
טוֹב בְּעֵינֵי ה' לְבָרֵךְ אֶת-יִשְׂרָאֵל
טלית של תכלת / נסים ישעיהו (יום חמישי, 01/07/2004 שעה 1:07)


טוֹב בְּעֵינֵי ה' לְבָרֵךְ אֶת-יִשְׂרָאֵל

נסים ישעיהו
ונתחיל בחדשות:

שר החוץ ושר המשפטים תקפו זה את זה במילים חריפות בישיבת הממשלה השבועית

במהלך דיון על מצבו של העם היהודי בתפוצות, ודיון בדוח של המכון לתכנון מדיניות העם היהודי, שלפיו המדיניות של ממשלת ישראל משפיעה לרעה על יהודי העולם, אמר השר לפיד כי ''לא ייתכן שאין שוויון בישראל בין האורתודוכסים לבין הרפורמים והקונסרבטיבים. 85% מהיהודים בארה''ב, שהם רפורמים וקונסרבטיבים, מתרחקים מישראל כי בארץ לא מכירים ברבנים שלהם''. השר שלום אמר בתגובה: ''כל פעם שמדברים על נושאים יהודיים אתם באים עם ההתקפות שלכם על היהדות''.

השר לפיד לא נשאר חייב והטיח בשלום: ''אתה אנטישמי''. שלום בתגובה: ''אני אנטישמי? אתה גזען!''. לאחר חילופי דברים אלו, חזרו השרים מדבריהם.

ראש הממשלה, אריאל שרון, התייחס אף הוא לדוח ואמר: ''ניתן לחיות כיהודי רק בישראל... העלייה היא היעד המרכזי של המדינה''.
ענבל אביב, מחלקה ראשונה, יום א', 27.6.04.
מוזר מאד. כמעט אלפים שנה מתקיים לו עם ישראל בלי מדינה ויהודים נשארו יהודים בלי קשר למקום בו חיו. עכשיו השתנה משהו לדעת ראש הממשלה, ורק ב(מדינת) ישראל ניתן לחיות כיהודי. האמנם? מה קרה? מה בדיוק השתנה? גם עצם הקביעה הזאת נשמעת מוזרה משהו במציאות הקודרת של חיי היהודים במדינת ישראל.

לדעת שר המשפטים, ה-''רפורמים והקונסרבטיבים, מתרחקים מ(מדינת) ישראל כי בארץ לא מכירים ברבנים שלהם''. האמנם? ואולי לא מכירים ברבנים שלהם כי הם מתרחקים ומרחיקים את צאן מרעיתם מ(עם) ישראל?

יותר ויותר מתחזק הרושם שאצל רבים מאיתנו שורה בלבול קל בין 'עם ישראל' לבין 'מדינת ישראל'. יותר ויותר נראה בבירור כי יש אסכולה הגורסת שמדינת ישראל החדשה הנה תחליף נאות לעם ישראל ההיסטורי והנצחי. אחרת – לא ניתן להבין את הציטוטים הנ''ל שדווחו בהרחבה בתחילת השבוע בו אנו קוראים בתורה על יחודו של עם ישראל מנקודת מבטם של בלק ובלעם הגויים.

מַה-טֹּבוּ אהָלֶיךָ יַעֲקב מִשְׁכְּנתֶיךָ יִשְׂרָאֵל:

פסוק זה הנו הפסוק הפותח את הסדרה השלישית של ברכות בלעם לישראל, לאחר שהגיע למסקנה (במדבר כד) כִּי טוֹב בְּעֵינֵי ה' לְבָרֵךְ אֶת-יִשְׂרָאֵל וויתר על נסיונותיו לקלל. מסתבר לומר כי בפסוק זה יש מעין הסבר של בלעם לעובדה שלא ניתנה לו הזדמנות לקלל את ישראל; התבוננות בפסוק זה אולי תסייע לנו בהבנת מצבנו בפועל מול המצב שזיהה בלעם ועליו אמר: מַה-טּבוּ אהָלֶיךָ יַעֲקב מִשְׁכְּנתֶיךָ יִשְׂרָאֵל:

ננסה להבין מה ההבדל בין אהָלֶיךָ לבין מִשְׁכְּנתֶיךָ ובין יַעֲקב לבין יִשְׂרָאֵל, ואולי זה יעזור לנו להבחין גם בין עם ישראל לבין מדינת ישראל.
(מדרש רבה) מַה-טּבוּ אהָלֶיךָ יַעֲקב, זה אוהל מועד שבמדבר ושבשילה ובנוב וגבעון. אבל מִשְׁכְּנתֶיךָ יִשְׂרָאֵל – היינו בית המקדש שבירושלים.

(לקוטי תורה) והענין, כי אהל מועד נקרא דירת עראי של הקב''ה אבל המקדש שבירושלים היה דירת קבע.

וכך הוא בחינת יעקב ובחינת ישראל; כי בעלי עסקים נק' יעקב וכשהם קובעים עתים לתורה נק' דירת עראי. אבל ת''ח שעוסקים תמיד בתורה בקביעות – נקראת תורתם דירת קבע וזהו (תהלים ע''ח) וַיָּקֶם עֵדוּת בְּיַעֲקב וְתוֹרָה שָׂם בְּיִשְׂרָאֵל. שבחינת התורה עצמה שהיא חכמה עילאה, הנקרא היכלא עילאה דקוב''ה, שאור אין סוף ברוך הוא שורה שם בתמידות – הוא מתגלה בבחינת ישראל; אבל בחינת עדות – (אשר) אינו רק הארה מבחינת חכמה עילאה, כענין 'נובלות חכמה', הוא נמשך בבחינת יעקב ולכן נק' דירת עראי.
כלומר, בחינת 'עדות' זו ההתמודדות היומיומית לחיות כיהודי ולשמור מצוות מעשיות, תוך התגברות על כל הפיתויים לעבור על מצוות לא תעשה ועל העצלות המונעת קיום מצוות עשה; זוהי מדרגת 'יעקב' שהיא שלב ביניים בדרך אל בחינת התורה-ישראל.

בחינת 'תורה' זה לנהל את כל מהלך החיים על פי התורה עד שאין שום הבחנה בין נטיות טבעיות של האדם לבין דרישות התורה – כי הכל מתנהל על פי התורה, וזוהי מדרגת 'ישראל'.

קצת עצוב לחשוב עד כמה אנחנו רחוקים ממדרגה זו.

הִשָּׁמְרוּ לָכֶם פֶּן-יִפְתֶּה לְבַבְכֶם

נראה כי הנחת היסוד הרווחת אצלנו היא שעצם קיומה של ישות הנקראת '(מדינת) ישראל' מביאה את עם ישראל אל תכליתו; כאילו לא משנה מה נעשה או לא נעשה – קיומנו מובטח לנצח, שהרי בחינת 'ישראל' היא מדרגה של קבע. ומכאן ואילך צריכים לגור במדינת ישראל, פשוט כדי להשתייך לעם ישראל. האם צריכים להוכיח כי אין זו דרכו של משה רבנו, דרך התורה, אלא דרכו של בלעם? הבה נראה:
(דעת זקנים) משל דמשה ודבלעם למה הדבר דומה – לבן מלך שיש לו שני שרים, אחד אוהבו ואחד שונאו; האוהב אומר לו 'בני הזהר שלא תעשה עבירה, שאביך מלך ודיין ואם ישמע – לא יחוס עליך אלא יהרגך'; והשונא אומר 'עשה כל תאות לבך כי המלך אביך ואינך ירא משום דבר'.

כך, משה האוהב אמר לישראל הִשָּׁמְרוּ לָכֶם פֶּן-יִפְתֶּה לְבַבְכֶם, וכתיב וְחָרָה אַף-ה' בָּכֶם וגו' (דברים יא) אבל בלעם השונא אמר להם מַה-טּבוּ אהָלֶיךָ יַעֲקב מִשְׁכְּנתֶיךָ יִשְׂרָאֵל; [כאילו יעץ להם] עשו כל תאות לבבכם; כי לאומות עושה כל הרעה שגזר עליהם שנא' לֹא אִישׁ אֵל וִיכַזֵּב אבל בכם שאתם בניו, אם גזר רעה – הַהוּא אָמַר וְלֹא יַעֲשֶׂה וְדִבֶּר וְלֹא יְקִימֶנָּה: (במדבר כג)
דומה, כי שלא מדעת אימצנו לנו את דרכו של בלעם (=בלי עם) הקוסמופליט; הוא טוען שאין לנו שום צורך לשמור על המאפיינים היחודיים לעם ישראל, שכן קיומנו מובטח לנצח בלא תלות במה שנעשה או לא נעשה. הקיום הגשמי מובטח, טוען בלעם, כי כך הבטיח הבורא יתברך לאבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב.

אלא שעל פי התורה, הגם שמובטח לעם ישראל בית גשמי בארץ ישראל – הנה עיקר הבית הוא רוחני, והבית הגשמי הנו רק השתקפות של הבית הרוחני. כדי שיתקיים הבית הגשמי – צריכים לתחזק היטב את הבית הרוחני. זוהי דרכו של משה רבנו, דרך התורה.

קיומו לאורך זמן של הבית הגשמי – מותנה בתיחזוקו וטיפוחו של הבית הרוחני; אבל קיומו של הבית הרוחני אינו מותנה בהימצאות פיזית בבית הגשמי, בארץ ישראל. אלפי שנים התקיים הבית הרוחני בריחוק פיזי מן הבית הגשמי וימשיך להתקיים.

עַמִּי מֶה-עָשִׂיתִי לְךָ וּמָה הֶלְאֵתִיךָ עֲנֵה בִי

(לקוטי תורה) שהתורה נקראת (...) בית כמו שכתוב ''אל תקרא 'בָּנַיִך' אלא 'בּוֹנָיִך'; (...) כשעוסק בתורה בקביעות נקרא בּוֹנָיִך.
כשעוסקים בתורה, כלומר מנהלים את החיים על פי התורה בלי הנחות, זה נקרא לבנות בית ברוחניות.

אצלנו מסתפקים בבית הגשמי ואפילו טוענים שהבית הרוחני הנו גבנון שיש להפטר ממנו, ורק בקושי אפשר לסבול את נוכחותם של הדבקים בו. הם שריד לעולם מיושן, עולם בו התורה ניהלה את חיי עם ישראל; כעת אנו חיים בעולם חדש בו מדינת ישראל אמורה לנהל את חיי עם ישראל, והיא זו שתקבע מי שייך לעם הזה ומי לא.

דומה כי קו ישר עובר בין השקפת העולם ה''חדשנית'' הזאת לבין הגישה הקובעת שהמדינה אמורה להכנס לצלחת של כל אחד בחוקי הכשרות ולחדר השינה בחוק הנישואין, ובין אלה לבין הרעיון שהמדינה תקבע לאזרחיה היכן יגורו והיכן לא, עד כדי נטילת סמכות לעקור אלפי משפחות מבתיהן ולהחריבם.

הפרשה שלנו מלמדת על השגחת ה' יתברך להצלינו מן הקמים עלינו גם כאשר אנחנו לא מודעים בכלל למזימותיהם. הנה מה שאומר לנו הנביא (מיכה ו) בהפטרת השבוע:
א שִׁמְעוּ-נָא אֵת אֲשֶׁר-ה' אמֵר קוּם רִיב אֶת-הֶהָרִים וְתִשְׁמַעְנָה הַגְּבָעוֹת קוֹלֶךָ: ב שִׁמְעוּ הָרִים אֶת-רִיב ה' וְהָאֵתָנִים מסְדֵי אָרֶץ כִּי רִיב לַה' עִם-עַמּוֹ וְעִם-יִשְׂרָאֵל יִתְוַכָּח: ג עַמִּי מֶה-עָשִׂיתִי לְךָ וּמָה הֶלְאֵתִיךָ עֲנֵה בִי: ד כִּי הֶעֱלִתִיךָ מֵאֶרֶץ מִצְרַיִם וּמִבֵּית עֲבָדִים פְּדִיתִיךָ וָאֶשְׁלַח לְפָנֶיךָ אֶת-משֶׁה אַהֲרן וּמִרְיָם: ה עַמִּי זְכָר-נָא מַה-יָּעַץ בָּלָק מֶלֶךְ מוֹאָב וּמֶה-עָנָה אתוֹ בִּלְעָם בֶּן-בְּעוֹר מִן-הַשִּׁטִּים עַד-הַגִּלְגָּל לְמַעַן דַּעַת צִדְקוֹת ה':
(מלבי''ם) קוּם רִיב אֶת-הֶהָרִים, ר''ל שיריב ריב ה' בפניהם; וְתִשְׁמַעְנָה הַגְּבָעוֹת קוֹלֶך, הגם שראשי בית יעקב אינם רוצים לשמוע, הגבעות הם ישמעו קול הנביא:היום היינו אומרים: דבר אל הקירות. אבל אם המנהיגים לא שומעים – העם בוודאי שומע; וכבר הגיע הזמן שנתעורר ונשוב אל הבית הרוחני בו יהודי בכל מקום הוא יהודי, ומי שאינו יהודי – מגוריו בארץ ישראל אינם משנים את מעמדו.

וכאשר נבין את זה – יהיה רק טוב ליהודים וגם לכל האחרים.

נסים ישעיהו, תנועת 'אור ישראל'.
חזרה לפורום

הצגת המאמר בלבד
הדפסת המאמר קפל תגובות פרוש תגובות תגובה למאמר
 
 


$$$$$$$ (שבת, 03/07/2004 שעה 23:22) הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

מאמר לעינין אבל תנועת אור ישראל משקפת גישה קיצונית ולא שפויה.
_new_ הוספת תגובהשאלה ל $$$$$$$
אבי. (יום ראשון, 04/07/2004 שעה 9:37)
בתשובה ל$$$$$$$
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

האם תוכל לפרט לנו בבקשה בכמה דוגמאות מה בדיוק ''לא שפוי'' בתנועה זו ?
_new_ הוספת תגובהשאלה ל $$$$$$$
$$$$$$$ (יום ראשון, 04/07/2004 שעה 17:14)
בתשובה לאבי.
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

מצע התנועה לדוגמא מיתיחס לנושא של רפואה: ''רפואה: יוכרו טיפולים אלטרנטיביים שהוכיחו את עצמם בדרך מדעית ועומדים בדרישות של חוקת התורה; כלומר, אינם מטים את המטופל לעבר עבודה זרה ואמונות טפלות למיניהן.''
האם יש מישהו שפוי שהיה רוצה שניסים ותנועתו יכתיבו לו שטיפולים מסוימים שיכולים להציל את חייו או חיי מישפחתו מנועים מימנו כי על פי ''המצע'' טיפולים אלה נוגדים את רוח התורה???

חבל לבזבז זמן בלהסביר מה לא שפוי. כל התנועה והמצע שלה לא שפוי. התנועה עצמה זה פשוט אמצעי לישום שאיפותיהם הפוליטיות של מקימיה. נקודה.
_new_ הוספת תגובהקשה לדעת
אליצור סגל (יום ראשון, 04/07/2004 שעה 22:19)
בתשובה ל$$$$$$$
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

לק''י
קשה לדעת האם אתה באמת לא מבין או שמא אתה משים את עצמך לא מבין או שלמעשה אין הבדל.
הייתי טורח לענות תשובה מפורטת רק שאבדתי את התקוה שמשהו יזוז אצלך או אצל אחרים.
אינני שייך כלל לאסכולה של ניסים אבל אני מבין אותו היטב ואנו דוברים שפה משותפת למרות שלא תמיד אנו מסכימים. באשר לך - או שאבדה לך שפה זו או שהחלטת במודע לאבד אותה או שמעולם לא היתה לך.
בכל אופן משפט הסבר אחד - רפואה אלטנרניטיבית עדיפה על רפואה קנבונציונאלית וצריך לעודד אותה כדי למנוע מחלות כך שלא יהיה צורך לרפא אותן.

אבל זה מותנה בכמה דברים -
קודם כל אישור שבאמת מדובר ברפואה ולא בשרלטניות. ממש כמו ברפואה הרגילה שמתקיים פיקוח והגנה משרלטנים.

שנית, חלק מהרפואה הזו מבוסס על סוגים של פעולה רוחנית האסורה על פי התורה. למשל סוגים מסוימים של מדיטציה שהם פשוט עבודה זרה לעומת סוגים אחרים שהם מותרים.

אני מקוה שמי שרוצה להבין הבין ומי שהחליט שלא להבין ממילא שום דבר לא יעזור לו.
אליצור
_new_ הוספת תגובהקשה לדעת
$$$$$$$ (יום שני, 05/07/2004 שעה 1:58)
בתשובה לאליצור סגל
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

ראשית, מדיטציה היא לא עבודה זרה. אני בכלל לא מבין איפה הקשר בין השניים. אם עבודה זרה זה אי ההכרה באחדות ויחידות השם אז איך פיתאום מדיטציה שהיא למעשה מצב של היתרכזות הפך פיתאום לעבודה זרה?
שנית, רפואה אלטנרניטיבית זה רפואה ששיטותיה הם כאלה שיש ספק בעיני הבריות לגבי האפקטיביות שלה. אין רופא, או חולה, או בית חולים, או סתם אדם שהיה מיתנגד לכל טיפול רפואי כל עוד יש סבירות רבה שהטיפול יהיה אפקטיבי. כאשר יש סבירות נמוכה אז זה אוטומאטית הופך לטיפול אלטרנטיבי. המדינה לא צריכה לרכז משאבים מאחורי טיפולים לא אפקטיביים.
בכל מיקרה, לא זה מהות הויכוח. הנקודה היא שנושאים כאלה בכלל לא צריכים להיות חלק ממצע מיפלגתי. ככל הידוע לי, ניסים עובד בתור אחד שמוכר עציצים. מה לו ולטיפולים רפואיים נישגב מבינתי. לגבי מה הילכתי ומה לא אז גם בתחום זה אין לכל מיפלגה בכלל סמכות להחליט. לדוגמא, בנושא של הלכה רפואית צריך קודם להכיר את ההליך הרפואי לעומקו ובנוסף לזה צריך ליהיות גדול בתורה. לא אליצור ולא ניסים ולא אף חבר מיפלגה הם ברי סמכות.
_new_ הוספת תגובהקשה לדעת
אליצור סגל (יום שני, 05/07/2004 שעה 8:48)
בתשובה ל$$$$$$$
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

לק''י
דבריך הוכיחו שוב עד כמה שאינך מבין.
ניסים עובד בתור מוכר עציצים?
אז מה זה מלמד על אישיות או על סמכותו התורנית?
מורי יוסף קאפח היה צורף במקצועו.
אבל גם דין עשרות שנים ומגדולי הפוסקים בעולם היהודי.
ניכר שאינך מבין מה זה מדיטציה - חלק מהמדיטציות עוסקות בהתרכזות ברוחניות של עבודה זרה.
גם אינך מבין מה זה רפואה אלטרניטבית.
אבל כבר אמרתי אתה אינך משקיע את המאמץ המינימאלי כדי לבין מה בן שיחך אומר.
אבל זה לא חדש זו תופעה כללית אצל רבים.
אליצור
_new_ הוספת תגובהאליצור - תיקון
דוד סיון (יום שני, 05/07/2004 שעה 10:04)
בתשובה לאליצור סגל
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

תופעה אופיינית לרבים....
_new_ הוספת תגובהקשה לדעת
$$$$$$$ (יום שני, 05/07/2004 שעה 14:55)
בתשובה לאליצור סגל
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

מוכר עציצים אכן יכול להיות גדול בתורה. עם זה אני מסכים. אבל הוא לא יכול להיות גדול ברפואה.
_new_ הוספת תגובהלמה לא????
גלגל מסתובב (יום שני, 05/07/2004 שעה 20:46)
בתשובה ל$$$$$$$
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

מה, הרפואה יותר קשה להבנה מהתורה?
_new_ הוספת תגובהלמה לא????
$$$$$$$ (יום שלישי, 06/07/2004 שעה 0:48)
בתשובה לגלגל מסתובב
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

הרפואה זה מיקצוע שצריך לעסוק בו על מנת לדעת אותו ולכן מי שהכשרתו במכירת עציצים לא מבין דבר וחצי דבר ברפואה.

מה איכפת לי אם ניסים הוא גדול בתורה. מה שחשוב זה שברפואה הוא לא גדול ולכן דעתו לא ניחשבת בנושאים רפואיים.
_new_ הוספת תגובהאהםםם, הבנתי.
גלגל מסתובב (יום שלישי, 06/07/2004 שעה 13:20)
בתשובה ל$$$$$$$
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

עכשיו רק תואיל בטובך להראות לנו איפה הוא טען שהוא גדול ברפואה או במשהו אחר.

אחרת עוד נחשוב שאתה מתווכח עם מה שבא לך להתווכח ולא עם מה שכתוב.

אפילו במכירת עציצים לא מצאתי שטען למומחיות. הוא רק סיפר עובדה שכדי לא להתקרב אל השחיתות הוא מנסה להתפרנס מגידול ושיווק צמחים בעציצים. אולי הוא מומחה ואולי לא.
_new_ הוספת תגובהאהםםם, הבנתי.
$$$$$$$ (יום שלישי, 06/07/2004 שעה 14:45)
בתשובה לגלגל מסתובב
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

תיסתכל במצע המיפלגה ותיראה היתיחסות לרפואה.
על מה אני מיתווכח? אני מיתנגד למה שניכתב במצע ועוד יותר אני מיתנגד לעצם כתיבת מצע מיפלגתי שמנסה להכתיב כיוון לרפואה. נכון שניסים לא אמר שהוא גדול ברפואה אבל לו ולמיפלגתו יש את היומרה להגיד מהם טיפולים הילכתיים ומהם לא הילכתיים וכמו שאמרתי כבר, בישביל זה צריך להכיר את הרפואה לעומקה ולכן מוכר עציצים שמיתימר להבין כאילו ''אמר'' שהוא מבין.
_new_ הוספת תגובה[*] אהםםם, הבנתי. עכשיו זה ברור
גלגל מסתובב (יום שלישי, 06/07/2004 שעה 20:45)
בתשובה ל$$$$$$$
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

[* הוסר ביטוי שעבר על כללי המערכת]

חשבתי שאתה מתווכח עם משהו שנמצא אצלך בדמיון, עכשיו אני בטוח.

נדמה לי שיש לך איזה התניה נגד כל דבר שהכותרת שלו דתית או משהו כזה.
_new_ הוספת תגובהאדם ציון (יום ראשון, 11/07/2004 שעה 23:36) הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

אשריך ואשרי יולדתך, נהניתי מניחוחותיך המענגים, ירבו כמותך בישראל ובא לציון גואל אמיר...
_new_ הוספת תגובה
חפש בתגובות שבדיון זה:     חיפוש מתקדם...

חזרה לפורוםהדפסה עם תגובותתגובה למאמר


מערכת פא"צ אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים.© פורום ארץ הצבי