פורום ארץ הצבי Enter the forum
Articles
Discussions
About FAZ
FAZ people
columns
Links
Previous page
Bulletine Board

SearchFeedbackAdd to Favorites
RSS Feed
מה זה?
גדולים שהם קטנים וקטנים שהם גדולים
טלית של תכלת / נסים ישעיהו (יום רביעי, 24/03/2004 שעה 15:36)


גדולים שהם קטנים וקטנים שהם גדולים

נסים ישעיהו
מספר שבועות חלפו מאז הודיע ראש הממשלה על כוונתו לפנות את היהודים מרצועת עזה. ראשי כוחות הביטחון, משיקולים בטחוניים יש לומר, הביעו התנגדות נחרצת לרעיון. פוליטקאים ממחנהו של ראש הממשלה מתנגדים משיקולים פוליטיים, והמתיישבים עצמם פתחו בפעולות הסברה ושיכנוע בתקווה לבטל את רוע הגזרה.

האמנם ניתן לשנות את רוע הגזרה? מה חושבים, שאריק שרון יגיד: סליחה, טעיתי?! או אולי שחבריו ''במחנה הימין'' יקראו אותו לסדר? ובכן לעניות דעתנו, את האיש האחראי יותר מאחרים לחורבן חבל ימית – לא ניתן לשכנע. והגרוע מכל הוא שגם אם יוחלף, הבא אחריו כבר מחוייב לתוכניות הפינוי של שרון.

הנה למשל קטעים מדיווח חדשותי באתר החדשות 'מחלקה ראשונה';
נתניהו: ''היום זה מאחורינו. אני לא הייתי יוזם את המהלך הזה, אך הוא כבר יצא לדרך. ראש הממשלה יזם אותו בפומבי ודיבר עליו בפומבי, לכן היוזמה שבפנינו היא עובדה קיימת ואליה צריך להתייחס. ניתן לדחות אותה עקב סיכוניה, או להסכים, רק אם נחזק אותה בתמורות ביטחוניות''

לבנת אמרה כי התוכנית מתקבלת על הדעת רק בתנאי שהאמריקנים יסכימו להחלת הריבונות הישראלית על גושי ההתיישבות הגדולים. ואילו לנדאו אמר כי ''כשמציגים את הנחות היסוד לתוכנית, הפקפוק בה רק גדל. בינתיים אין בידינו שום תמורה אמריקנית, אחרי שלושה חודשים של דיבורים על גיבוש התוכנית''.
רועי כוכבי, מחלקה ראשונה, 21.3.04
המסקנה העצובה היא שכל עוד שולטות הנחות היסוד של המערכת הקיימת – האנשים הטובים של חבל קטיף, חיים שם על זמן שאול.

תושבי הגוש אומרים כי פינויים מבתיהם הנו שלב מקדים לפינוי היהודים מארץ ישראל ויש הטוענים כי הם מגזימים. גם מפוני ימית וגם מי שהחריב אותה, לא חשבו כי יהיו עוד פינויים של יהודים...

א' קטנה ו-א' גדולה

האמנם נגזר דינם של האנשים הטובים, אנשי מסירות הנפש על ישוב ארץ ישראל בגוש קטיף, לראות בחורבן בניין חייהם?

כדרכנו, ננסה למצוא תשובות בפרשת השבוע, והפעם פרשת 'ויקרא' עם ה-א' הקטנה שבמלה 'ויקרא'.

(ויקרא א): א וַיִּקְרָא אֶל-משֶׁה וַיְדַבֵּר ה' אֵלָיו מֵאהֶל מוֹעֵד לֵאמר:
הכלל הוא שהאותיות נכתבות בתורה בגודל אחיד; יש מקרים יוצאים מן הכלל בהן נכתבת האות גדולה או קטנה מן הרגיל, ותמיד העניין אומר דרשני. ניגודה של ה-א' הקטנה אצלנו, מופיע כאן:
(דברי הימים א): א אָדָם שֵׁת אֱנוֹשׁ:
אשתקד הארכנו בביאור ה-א' הקטנה להסביר את מדרגתו של משה והקשר של מדרגה זו אלינו; הפעם נקביל אותה ל-א' הגדולה של אדם הראשון וננסה למצוא את עצמנו בהקבלה זו.

(בעל הטורים): משה היה גדול ועניו ולא רצה לכתוב אלא ''ויקר'' כאלו לא דבר הקב''ה עמו אלא בחלום, כאלו לא נראה לו השם אלא במקרה; ואמר לו הקב''ה לכתוב גם האל''ף ושוב אמר לו משה – מחמת רוב ענוה – שלא יכתבנה אלא קטנה יותר משאר אלפי''ן שבתורה, וכתבה קטנה:
משה רבנו לרוב ענוותנותו, מעדיף לכתוב 'ויקר' לשון מקרה; שלא יצטייר כי הוא חשוב אצל ה' יתברך עד כדי שיקרא לו דרך שיגרה. ענווה זו, הקטנת עצמו עד הקצה האחרון, היא הפותחת בפני משה רבנו את השערים למדרגות העליונות אליהן הגיע.

(ליקוטי תורה לאדמו''ר הזקן): ובדברי הימים נאמר 'אדם' באלף מאתוון רברבן והוא בחינת אדם הראשון כמו שהיה לפני החטא שהיה במדרגה גבוה מאד נעלה.
אדם הראשון היה מודע למדרגתו הגבוהה מאד; הוא היה יציר כפיו של הבורא יתברך ועד שיתגלה המלך המשיח – שום אדם אינו מגיע למדרגתו, גם לא משה רבנו. אבל דוקא מודעות זו היא שגרמה לנפילתו בחטא עץ הדעת.

מלמעלה קוראים לנו

וַיִּקְרָא אֶל-משֶׁה, ולא כתוב מי הוא הקורא; וַיְדַבֵּר ה' אֵלָיו ולא כתוב אל מי מדבר ה'; אמנם את שניהם מבינים מן ההקשר אבל לענייננו, נזכיר את התורה המפורסמת של הבעש''ט כי 'מכל דבר שיהודי רואה או שומע צריכים ללמוד הוראה בעבודת ה''.

תורה זו מתקשרת ישירות להלכה כפי שפסק הרמב''ם (הלכות יסודי התורה, ז, א): מיסודי הדת לידע שהא-ל מנבא את בני האדם (...). כלומר, מסרים נבואיים נשלחים אלינו מאת הבורא יתברך כל הזמן; בהמשך אותה הלכה מסביר הרמב''ם כי קליטת אותם מסרים אינה אוטומטית אלא תלויה בכך שאדם יכשיר עצמו לנבואה ואז – או שיזכה לנבואה או שלא יזכה.

אבל גם בלא להיות נביא, על פי תורת הבעש''ט הנ''ל, ברור שכל דבר שקורה או לא קורה לנו הנו מסר מלמעלה ועלינו להתעמק בו כדי להעמיק הקשר שלנו עם הבורא יתברך.

וסיום הפסוק הפותח את פרשתנו ואת ספר ויקרא כולו, רומז לכך בברור, מֵאהֶל מוֹעֵד לֵאמר. מלמעלה קוראים לנו כל הזמן, אבל הקליטה שלנו תלויה בהקשבה וזו תלויה בעומק המודעות שלנו לעובדה שהבורא יתברך מְתַקשֵר עימנו כל הזמן.

אז מהי ההוראה בעבודת ה' שעלינו לקחת מן העובדה שראש הממשלה החליט לגרש את היהודים מבתיהם? הציטוטים שהבאנו לעיל מן החדשות מלמדים כי גם אם יש ויכוח על התנאים לביצוע הגירוש – הרי המערכת בכללה מקבלת חורבן זה כנתון, ה' ישמור.

ואיך מקבלים את הרעיון אלה שמועמדים להיעקר מבתיהם כבר בשלב הראשון? ובכן, הם פתחו בפעולות של מאבק והסברה בתקווה לבטל את רוע הגזירה. אמרנו כבר שאין להם סיכוי להצליח בדרך זו ודומה כי מלבדם, איש אינו מאמין שגזירת החורבן תבוטל.

אין זו הפעם הראשונה שעם ישראל עומד מול גזירות כאלה, אבל למיטב ידיעתנו – זו פעם ראשונה שזה קורה תחת שלטון יהודי, וזה מחמיר את הבעיה. כי מול גויים שגוזרים על יהודים – ניתן לגייס את יהודי העולם וגם גויים אחרים, אבל את מי נגייס מול ממשלה של יהודים שמגרשת יהודים מבתיהם?

להאזין לקריאה ולפעול

משה רבנו מאופיין בכך שהיה העניו מכל אדם (במדבר יב), שעל כן רצה לכתוב 'ויקר' והתפשר על תוספת א' קטנה; הוא החשיב את עצמו פחות מכל יהודי אחר והתוצאה היא שהוא נחשב עד היום למופת של אדם/מנהיג. זה בא לו, בין היתר, משום שהיה קשוב כל העת לקריאה מלמעלה ותדמיתו האישית לא העסיקה אותו כלל.

אצלנו ''המנהיגים'' מעריכים את עצמם קצת אחרת; מאד חשוב להם הדימוי שלהם וכל צעד ודעה שלהם נמדדים גם מזוית השיקול של הקידום הפוליטי. הם תמיד מרגישים שמעמדם הנוכחי הנו רק שלב לקראת מעמד גבוה יותר ופועלים בהתאם.

כאמור לעיל, הנפילה של אדם הראשון נבעה ממודעותו למדרגה הגבוהה שנמצא בה, מדרגה המבוטאת ב-א' גדולה של שמו. דומה כי במודעותו של ראש ממשלתנו – לא רק ה-א' של שמו גדולה, גם ה-ש'. ביחד זה נותן אש העלולה לשרוף ולכלות ח''ו, היוֹ לא תהיה.

רוחם של היהודים היקרים שמועמדים לגירוש לא נפלה והם מנהלים מאבק כידוע. אבל מאבקם מול ראש הממשלה ותכניות הגירוש שלו, משול לניסיון לכבות אש בעזרת רוח. ככל שתגבר הרוח כן תגבר האש ח''ו, ובסופו של דבר המועמדים לגירוש עלולים להגביר את עוצמת האש ונחישותה לכלות הכל, היוֹ לא תהיה.

יש דרך בדוקה לכבות אש, ע''י מים. מים, טבעם שהם זורמים בשקט ונעים ממקום גבוה למקום נמוך. וכך בדיוק צריכה להתארגן ההתנגדות לגזירת הגירוש; לא מאבק ישיר וחזיתי אלא האזנה לקריאה הבאה מן המקום הכי גבוה ויישומה במקום הכי נמוך.

אין טעם לשאול כעת מדוע הגזירה הזאת נחתה עלינו. כעת צריכים להתארגן בתנועה עממית רחבה ביותר שמטרתה המוצהרת תהיה ביטול תהליכי החורבן מעיקרם ולא רק בגוש קטיף, כי הגוש הנו רק שלב בדרך לחורבן כללי, היֹה לא תהיה.

תנועה כנ''ל, שתחתים מאות אלפי יהודים על קבלת הנחות יסוד שונות מאלה הקיימות ומובילות לחורבן, תעורר את יצר השרידות של הפוליטיקאים והם לא יעזו לגעת לרעה בשום ישוב יהודי.

ואז יהיה רק טוב ליהודים.

נסים ישעיהו, תנועת 'אור ישראל'.
חזרה לפורום

הצגת המאמר בלבד
הדפסת המאמר קפל תגובות פרוש תגובות תגובה למאמר
 
 


גירוש גזרות וחורבן הן מילים קשות
רמי נוידרפר (יום רביעי, 24/03/2004 שעה 17:10) הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

הן המילים החוזרות ונשנות במאמרו של ניסים

גירוש - כאילו מדובר חלילה בפרדיננד ואיזבלה ימ''ש או בשלטון הצארי. לא גירוש כח אם פינוי בפיצוי נאות והעברתם לאזורים שלווים יותר.
גזירות- כאילו מדובה ח''ו בחמלניצקי, אנטיוכוס או אדריאנוס שחיק עצמות. לא גזרות כי אם חקיקה שתזכה לרוב גדול בכנסת.
חורבן - כאילו מדובר חלילה בנאצים או בטיטוס. לא חורבן כי אם העברת הבניינים בשלמותם לידי הפלשתינים.

מילים קשות ניסים, ומילים שאינן מתארות את המצב.

אם לממשלה או לעיריה מותר לפנות אנשים לצורך סלילת מסילת ברזל, או הקמת מחנה צבאי, על אחת כמה וכמה מותר לה לפנות אנשים ממקומם לצרכי ביטחון.

אם (ואינני מאמין שזה יקרה) יתרחש פינוי התנחלויות מעזה , לא יהיה זה גירוש , ל גזרות , ולא חורבן. תהיה זו החלטה מדינית לגיטימית של ממשלה נבחרת במדינה דמוקרטיתף שזכותך להאבק נגדה באמצעים פרלמנטריים , בטענה שהמעשה לא יתרום לביטחון אלא יזיק לו על ידי הפגנות , עצומות , ומכתבי מחאה.

גירוש , גזרות , וחורבן - אלו הם מעשים של צוררים שיש להתקומם נגדם בכל דרך - כולל אחיזה בנשק. אני משוכנע שאינך מתכוון חלילה להטיף למעשים כאלה.

אבקשך ניסים, לחזור בך מהמילים גזרות, גורוש וחורבן, ולומר מעתה - תוכנית הפינוי של הממשלה שאינני מקבל אותה.

ומכיוון שפרשת השבוע משמשת לך ככלי להטיף בו בכל מקום את השקפותיך הפוליטיות - שלך ושל הרב גינצבורג (מחבר קונטרס התמיכה בברוך גודשטיין) רבך, אשער גם אני השערה הנובעת מפרשת השבוע.

פרשת ויקרא עוסקת בהקרבת קורבנות. ייתכן, והקורבנות של ימינו צריכים להיות מוקרבים על ידי תושבי גוש קטיף, גנים, כדים, ושאר המקומות שראש הממשלה מספר לנו כי יפנה, ה''אומללים'' שיאלצו רחמנא ליצלן לילך להתגורר במגורים טובים יותר, באזורים שלווים יותר, וגם להרוויח לא מעט כסף מקרבנם הנורא, אינם קרבנות בעצמם
_new_ הוספת תגובהגירוש גזרות וחורבן הן מילים קשות
$$$$$$$ (יום חמישי, 25/03/2004 שעה 5:58)
בתשובה לרמי נוידרפר
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

רמי,
אני ישראלי בארה''ב כבר זמן רב. אני הייתי מנחש שאתה בודאי מתל אביב או הסביבה.
מכל מקום, כפי שהדברים ניראים מכאן, למה שלא יפנו אותך ואת הכדים שלך ואת המחשב שלך גם ואת אישתך לאזור שליו יותר בעולם ואפילו ניתן לך מעט כסף גם.
ישראל והיהודים יוצרים רק צרות ומבוכה ליהודים באמריקה ולעולם כולו אז אולי תיסתלק כבר מעזה, סליחה, ת''א - בעצם מכאן, שניהם חורים.
_new_ הוספת תגובהלא ממש בטוח היכן אתה נמצא
דוד סיון (יום חמישי, 25/03/2004 שעה 6:33)
בתשובה ל$$$$$$$
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

יש בדבריך סתירות:
1. אם אתה נמצא זמן רב בארה''ב אתה כבר לא ישראלי אמיתי - לא חשוב מעמדך הפורמלי.
2. אם אתה אומר ''...תיסתלק.... בעצם מכאן,...'' זה אומר שאתה לא בארה''ב.

אני ועוד רבים שגרים כאן (כולל רמי) דואגים לאינטרסים שלנו לפני האינטרסים ''שלכם.'' לכן המבוכה ''שלכם'' היא לא בעיה שלנו. מה שבטוח אין לך שום זכות לסלק מכאן אף אחד כל עוד אתה יושב שם...........
_new_ הוספת תגובהמעתה אמור ל-&&&&&&&
בננה ספליט (יום חמישי, 25/03/2004 שעה 8:25)
בתשובה לדוד סיון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

שאם יש לו כיסוי לנאמנותו שיחזור ארצה (בהנחה שהוא יורד אמיתי).

ובכל מקרה אזרח ישראלי הוא ישראלי כל עוד לא הוכח אחרת. האזרחות היא לכל החיים אלא אם המירה לאחרת. נדמה לי שהיא גם עוברת בירושה, אבל הפעם לפי האבא.
_new_ הוספת תגובהממרחק רואים זוית רחבה יותר
נסים ישעיהו (יום חמישי, 25/03/2004 שעה 19:29)
בתשובה ל$$$$$$$
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

בס''ד.

אמנם אינני אוהב את הסגנון אבל המסר נכון בהחלט לענ''ד.

אינני תושב גוש קטיף ועל כן איני מועמד לגירוש בשלב המיידי, אז מה פתאום אני חש כאילו מדובר בי עצמי ומתערב בעניין לא לי?

ארץ ישראל שייכת ליהודים באשר הם, בעבר בהווה וגם בעתיד. רק מי שעושה אבחנה בין יהודים החיים כאן ליהודים החיים ''שם'', בין יהודים שחיו כאן לפני אלפי שנים לבין יהודים החיים כאן וכאלה שיחיו כאן בעתיד בע''ה, רק הוא יכול לגזור על גירוש יהודים מבתיהם בארץ ישראל.

לכל יהודי יש חלק בארץ ישראל וזה כולל את היהודים שכבר מתו ולהבדיל - את אלה שעוד לא נולדו.

ועוד לא אמרנו מלה על הרעיון לוותר מרצון ולהעניק לגויים את המתנה שהקב''ה נתן לנו, את ארץ ישראל.

בברכה,
נסים
_new_ הוספת תגובהגירוש גזרות וחורבן הן אכן מילים קשות אבל המציאות קשה יותר
נסים ישעיהו (יום חמישי, 25/03/2004 שעה 19:04)
בתשובה לרמי נוידרפר
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

בס''ד.

ונתחיל מהסוף כי שם מתברר מקור הטעות.
כתבת: ומכיוון שפרשת השבוע משמשת לך ככלי להטיף בו בכל מקום את השקפותיך הפוליטיות - שלך ושל הרב גינצבורג (מחבר קונטרס התמיכה בברוך גודשטיין) רבך, אשער גם אני השערה הנובעת מפרשת השבוע.

פרשת השבוע מספקת לי, בין היתר, זוית לראיה מדויקת של המציאות הגלויה ושל מה שמסתתר מאחוריה. אין לי השקפות פוליטיות. אצלך, כמו אצל סיון וכמו אצל רוב מוחלט בעם, על כל דבר מסתכלים במשקפיים פוליטיים ו- מה לעשות, אני מסרב להשתבץ בפאזל הזה.

גם למורי ורבי, הרב גינזבורג שליט''א, אין השקפות פוליטיות. שעל כן בעיניו יהודי הוא יהודי ללא כל התייחסות לגוון פוליטי.

אין לי ספק שלא קראת את הקונטרס בו אתה מנפנף אז כדאי שתפסיק לנפנף בו. כדי שהדיון יוכל להיות ענייני צריכים להסתמך על עובדות (ואולי גם על דעות) ולא על דמיונות שווא.

לכל יתר ההערות שכתבת קודם להערה זו - התייחסתי בגוף המאמר.

ספר ויקרא הוא ספר הקורבנות אבל אין בו קרבנות אדם. קורבנות אדם זו המצאה של המערכת הקיימת, ''קורבנות השלום''
זוכר? אגב, במסורת ישראל זו הראיה הכי ברורה שמדובר בעבודת אלילים, כאשר ערך חיי האדם פוחת.

מצטער שאינני יכול להאריך כרגע אבל עוד נדבר בע''ה.

בברכה,
נסים.
_new_ הוספת תגובהאתה טועה נסים
דוד סיון (יום חמישי, 25/03/2004 שעה 19:36)
בתשובה לנסים ישעיהו
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

למרות שבדרך כלל, אתה משתדל וגם מצליח לא לעסוק בפליטיקה של היום יום, המאמר שלך הפעם הוא פוליטי. הרי המשפטים בסוף המאמר מכילים עצה פרקטית של בעל עמדה פוליטית מאד ברורה. מה זה אם לא עיסוק בפוליטיקה?

למרות שבדרך כלל אתה משתדל לא לטעון דברים לא מבוססים, הפעם נפלת גם בכך. הקטע ''אצלך, כמו אצל סיון וכמו אצל רוב מוחלט בעם, על כל דבר מסתכלים במשקפיים פוליטיים ו- מה לעשות, אני מסרב להשתבץ בפאזל הזה,'' הוא לכל הפחות טעות. יש לכך שתי סיבות לפחות:
1. אתה כן משתבץ בפאזל.
2. אני לא מסתכל על כל דבר במשקפיים פוליטיים... אבל גם אני כמוך מוצא את עצמי עוסק בפוליטיקה.

בדרך כלל אתה הרבה יותר זהיר בדבריך על אנשים אחרים....
_new_ הוספת תגובהאתה טועה נסים, קורה לפעמים.
נסים ישעיהו (יום חמישי, 25/03/2004 שעה 19:54)
בתשובה לדוד סיון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

בס''ד.

לתורה יש עמדה בכל נושא גם במה שמכנים נושאים פוליטיים. אינני איש פוליטי ואין לי עמדות פוליטיות; אני עובד די קשה למצוא מה התורה אומרת לגבי כל עניין שעל הפרק, לפעמים יוצא שזה מתאים למחנה פוליטי כזה ולפעמים למחנה פוליטי אחר.

לי זה לא משנה דבר; יכולים לזהות אותי עם הימין הקיצוני כי אני מתנגד בחריפות לכל ויתור ואפילו למשא ומתן עם הערבים, אבל אני מתנגד בחריפות גם לרעיון הטרנספר או ''לכסח את הערבים'', ובכך אני שמאל קיצוני. ההבדל ביני לבין השמאל הוא שאני מתנגד בחריפות גם לטרנספר של יהודים.

וזה לא מפני שזו דעתי אלא כי כך אני מבין את התורה. אז אם זו פוליטיקה בהגדרתך - שיהיה. לדעתי אני לא משתבץ בשום פאזל.

ואתה צודק בקשר ל''על כל דבר מסתכלים במשקפיים פוליטיים''. טעות. זו טעות לא רק ביחס אליך אלא בעצם האמירה הכללית. אני מתנצל.

בברכה,
נסים.
_new_ הוספת תגובההתנצלות מתקבלת אבל.....
דוד סיון (יום חמישי, 25/03/2004 שעה 20:02)
בתשובה לנסים ישעיהו
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

אולי בכל זאת אקבל תשובה על שאלתי.
_new_ הוספת תגובהאתה שמאל קיצוני
המחפש (יום חמישי, 25/03/2004 שעה 22:54)
בתשובה לנסים ישעיהו
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

כי אתה לא בעד לכסח לערבים את הצורה?
בתור אחד שכותב בפורום אחד עם כמה נציגים בולטים של השמאל הקיצוני, הייתי מצפה שלפחות תדע מה זה.
אתה ימין, אמנם לא קיצוני, אבל ימין. בעולם האידיאלי שלך לערבים אין אזרחות, אלא רק נתינות וחוסר יכולת להשתתף במשחק הפוליטי. אתה יודע מה? זה כן ימין קיצוני.
_new_ הוספת תגובהאדם מקבל דיור חליפי אלו הם
רמי נוידרפר (יום חמישי, 25/03/2004 שעה 20:33)
בתשובה לנסים ישעיהו
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

קרבנות אדם?
_new_ הוספת תגובהאיפה הקשר בין העמדה הפוליטית שלך והפרשה...?
דוד סיון (יום רביעי, 24/03/2004 שעה 20:09) הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

אתה אכן אומר שיש קשר בין ''התכנית'' של שרון ופרשת ויקרא, אבל לא ממש מציג אותו.

האם אני טועה?
_new_ הוספת תגובהאיפה הקשר בין העמדה הפוליטית שלך והפרשה...?
נסים ישעיהו (יום חמישי, 25/03/2004 שעה 19:13)
בתשובה לדוד סיון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

בס''ד.

בעניין העמדה הפוליטית, נא ראה תגובתי לרמי תגובה 43372

התכנית של שרון הנה נגזרת של הערכתו העצמית ושל התנהלותו הכללית. אלה מנוגדים תכלית ניגוד למסר הנובע משם הפרשה והספר ול-א' הקטנה שבמלה ויקרא.

אמנם בעריכה נפלה טעות וה-א' הוגדלה במקום להיות מוקטנת כפי שנשלח במקור, אבל בגוף המאמר הדברים אמורים בבירור.

בברכה,
נסים.
_new_ הוספת תגובהאת אשר יגורתי בא....
דוד סיון (יום חמישי, 25/03/2004 שעה 19:48)
בתשובה לנסים ישעיהו
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

אתה לא משיב על השאלה אלא שולח אותי לאמירה פולטית שלך שאין בה כלום שמתייחס לשאלה שלי.

כמו במקרה של כותב אחר בפורום אחר, כנראה שאצטרך להפסיק להפנות אליך שאלות או תגובות. כנראה שזה לא מעניין אותך..... חבל!!!

אתה עדין יכול לתקן את המצב בהקשר הזה על ידי כך שתענה על השאלה.........
_new_ הוספת תגובהתמיד הכי חשוך-לפני עלות השחר.
יהודה-אודי דוכן (יום רביעי, 24/03/2004 שעה 21:31) הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

הגזירה,כפי שאתה מגדיר אותה, נחתה עלינו מאותו מקום שממנו נוחתות כל הגזרות על עם ישראל - מעם ישראל עצמו. הוא,במעשיו ובהתנהגותו,מביא על עצמו את כל הגזרות.אין זו גזירה ראשונה ובוודאי לא האחרונה. החושך הולך וסוגר עלינו והיות וזה נעשה בתהליך איטי של עשרות שנים הרי שעיננו מתרגלות אליו אט אט ואיננו מרגישים בו,עד- שתהיה עלטה גמורה. ידוע שתמיד הכי חשוך לפני עלות השחר, השאלה היא-מי יזכה לראות אותו. זה אולי המקום להזכיר שוב (בפעם ה-‏9)- שלום עם הערבים לא יהיה,מדינה פלשתינית לא תקום,מלחמה תפרוץ ומדינת ישראל תובס,הערבים ישלטו בישראל תשעה חודשים וכל השאר הרי הוא כתוב בספר הנביאים.
_new_ הוספת תגובהשאלות חשובות לדוכן
רמי נוידרפר (יום חמישי, 25/03/2004 שעה 0:19)
בתשובה ליהודה-אודי דוכן
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

כמה אנשים ימותו במלחמה? האם יעזור לי למלט את משפחתי ולצאת לגלות?
אחרי תשעה חודשים תהיה תחיית המתים? רק אתה תצא מהקבר או גם מחלל שבת בפרהסיה כמוני?

באיזה ספרי נביאים זה כתוב? מה כל השאר שיקרה אחרי התבוסה? מה דינו של נביא שקר? למה אתה צריך לחזור על נבואתך תשע פעמים בדיוק? האם אתה לוקח את התרופות כסדרן?
_new_ הוספת תגובהוהעיקר שהשגרירות התאילנדית כבר הוציאה הודעה
בננה ספליט (יום חמישי, 25/03/2004 שעה 8:08) הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

הקוראת לאזרחיה לא לעבוד בחבל קטיף. הבא נראה כמה תאילנדים ייעתרו לבקשה/הנחיה.
_new_ הוספת תגובהדנה (יום שישי, 02/04/2004 שעה 18:38) הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

השאלה היא כיצד לפעול, מה הכוונה לאט?
נכון שמים רגועים וזורמים, אבל כיצד נמנע מממשלה שכביכול מחזיקה מעצמה חזקה כמו האדם הראשון, לבטל את הגזירה כאשר היא יצרה אותו???!!!
הרי זה כבר לא נתון לשיקולנו
_new_ הוספת תגובה
חפש בתגובות שבדיון זה:     חיפוש מתקדם...

חזרה לפורוםהדפסה עם תגובותתגובה למאמר


מערכת פא"צ אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים.© פורום ארץ הצבי