פורום ארץ הצבי Enter the forum
Articles
Discussions
About FAZ
FAZ people
columns
Links
Previous page
Bulletine Board

SearchFeedbackAdd to Favorites
RSS Feed
מה זה?
רק בריפובליקת בננות
מהנדס אזרחי (יום רביעי, 09/05/2007 שעה 7:23) הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

המנהיגים שניבחרו על פי ''מצע'', משנים את פרצופם מיד לאחר היבחרם. אז איפה פה אותה העמידה בהיתחיביות כלפי האזרחים שהצביעו עבורו?

אין למנהיג שנבחר מחויבות למצעו שעל פיה נבחר...ולכן איש כראות עיניו יעשה לביתו

בננה לנד
_new_ הוספת תגובהטעות חמורה
עמיש (יום רביעי, 09/05/2007 שעה 8:15)
בתשובה למהנדס אזרחי
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

מרגע שמישהו נבחר הוא משרת את כלל הציבור ולא רק את אלו שבחרו בו.
_new_ הוספת תגובהטעות חמורה
דוד סיון (יום רביעי, 09/05/2007 שעה 8:39)
בתשובה לעמיש
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

לכן עמדת מרכז המפלגה הוא משני לעמדת הכנסת.
_new_ הוספת תגובהטעות חמורה
אליצור סגל (יום רביעי, 09/05/2007 שעה 9:12)
בתשובה לדוד סיון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

לק''י
אין טעם בבחירות אם הנבחר יכול לשנות את דעתו בלי לחזור לבוחריו.
מי שנבחר על מצע מסויים ושינה את דעתו עליו לקבל מנדט חדש מבוחריו.
לשם השואה
דה גול - לאחר שנבחר בסיסמת אלגיריה צרפתית הלך למשאל עם על עצם התחלת השיחות וזכה ברוב של שבעים אחוז ואחר כך הביא את ההסכם שהשיג למשאל עם נוסף וזכה ברוב של תשעים אחוז - כך נוהג דמוקרט.
אגב, לאחר שנים דה גול התפטר בגלל שניצח במשאל עם ברוב של שישים אחוז בלבד ולדעתו רוב זה לא היה בו כדי לאשר את מדיניותו.
אם נבחר שינה את מדיניות בלי לקבל אישור מהבוחרים מדיניות אינה לגיטימית. ממש כמו עורך דין ששינה את עמדתו בלי לידע את המיוצג.
אליצור
_new_ הוספת תגובהטעות חמורה שלך אליצור
jk (יום רביעי, 09/05/2007 שעה 9:41)
בתשובה לאליצור סגל
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

השאלה מי משנה ומה.
אם פוליטיקאי ימני ישנה את עורו ויאמץ מדיניות של נסיגה
ושל ''התנתקות'' הוא יהפוך מיד ל''אתרוג'' ויזכה לכתרים בתקדורת הכתובה, והמשודרת. גם בג''ץ שתפקידו לשמור על זכויות הצבור יצדד מייד במהלכיו.

אבל אם פוליטיקאי שמאלי יהפוך את דעותיו , ופתאום יכריז כי קיבל את עמדות הימין למשל בנושא כמו ספוח שטחים וכ''ד הוא עלול למצוא עצמו מהר מאד תחת צונאמי תקשורתי במקרה הטוב, ותחת תיק מפוברק ומבושל היטב במקרה הרע.
_new_ הוספת תגובהטעות חמורה
דוד סיון (יום רביעי, 09/05/2007 שעה 9:52)
בתשובה לאליצור סגל
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

היינו בויכוח הזה כבר קודם ולכן אקצר.

1. הנבחר, חה''כ, שהגיע לכנסת בזכות מצביעי המפלגה (גם אלו שלא מיוצגים במרכז).
2. מרגע שהוא נבחר הוא חייב ואמור לנהוג על פי מצפונו כאשר האינטרס העליון הוא טובת המדינה וכל אזרחיה).
אם יש סתירה בין האינטרס של המפלגה (הוראות המרכז) לבין מה שלפי הבנתו הוא האינטרס של המדינה עליו (לפי מצפונו) לבחור בשני או להתפטר.

על פי הכלל (הסעיף) הראשון הרי שעליו להתנהל על פי מה שלדעתו מייצג את בוחרי המפלגה כולם. אם יש יותר בוחרים מחברי מפלגה הרי שהאינטרס של חברי המפלגה הוא משני.

אבל הכלל השני גובר על הראשון - טובת המדינה (קרי: של כל הבוחרים) גוברת-עדיפה על טובת המפלגה גם לא לפי הכלל הראשון. כך עליו לנהוג גם אם יש הוראה מפורשת של המפלגה. למפלגה אין מעמד מעל הפרלמנט-הכנסת.

את החשבון עם המפלגה יעשה לקראת הבחירות הבאות או במועד התפטרותו.
_new_ הוספת תגובהטעות חמורה
אליצור סגל (יום רביעי, 09/05/2007 שעה 10:02)
בתשובה לדוד סיון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

לק''י
הסברתי כבר - אם מצפונו של הפוליטיקאי השתנה עליו לבקש מנדט חדש מבוחריו - לא עשה כן - מדיניות אינה לגימטימת כי לא לשם כך נבחר.
\כך עשה דה גול כך חייב לעשות כל מדינאי.
אליצור
_new_ הוספת תגובהאם מצפונו השתנה
דוד סיון (יום רביעי, 09/05/2007 שעה 10:16)
בתשובה לאליצור סגל
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

לא מדובר על מצפון שהשתנה.
חה''כ נבחר ועליו לשמור על שיקול דעת נבון. ושיקול דעת נבון אמור לפעול לטובת אזרחי המדינה כולם. חובתו של הנבחר לכלל האזרחים עדיפה על אינטרסים מפלגתיים.

נכון שלפי האינטרס של המפלגה הוא צריך להתפטר לפני ההצבעה. אבל מרגע שנבחר בקלפי של המדינה הוא נבחר של המדינה - של אזרחיה כולם.
_new_ הוספת תגובהאם מצפונו השתנה
אליצור סגל (יום רביעי, 09/05/2007 שעה 11:12)
בתשובה לדוד סיון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

לק''י
נכון לא מדובר על מצפון שהשתנה - עורך דין שקיבל הרשאה למכור מכונית ובמקום זה מכר את התכשיטים של הסבתא - מעשיו בטלים ומבוטלים.
כך פוליטיקאי שקיבל הרשאה לעשות משהו מסויים ועשה משהו אחר מעשיו בטלים ומבוטלים - רוצה לעשות משהו אחר? קבל הרשאה חדשה למשהו אחר.
אליצור
_new_ הוספת תגובהאני חושב שאתה טועה
דוד סיון (יום רביעי, 09/05/2007 שעה 11:43)
בתשובה לאליצור סגל
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

על פי משל המכונית אפשר לחשוב על פערי פרשנות בין בעל המכונית ומבצע המכירה: עורך הדין החליט למכור את המכונית חלק חלק. אבל אז מתברר שבעל המכונית לא התכוון לכך.

אם כדבריך אין מקום לפערי פרשנות, אם אין מקום לשיקול דעת, הרי לא צריך למנות חברי כנסת. במקרה כזה המפלגה תחליט כל פעם שעולה נושא להצבעה.

אני חושב שלא כך צריכה הכנסת להתנהל אתה חושב אחרת.
לכן אני חושב שאתה טועה ואתה חושב שאני טועה. אם כך
איננו יכולים להגיע לעמק השווה.
_new_ הוספת תגובהאני חושב שאתה טועה
אליצור סגל (יום רביעי, 09/05/2007 שעה 18:11)
בתשובה לדוד סיון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

לק''י
בודאי שיש מקום לפערי פרששנויות - אבל המקרה של גוש קטיף הוא יותר חד משמעי מחד משמעי - שרון הלך לבחירות על המצע של דין נצרים כדין תל אביב.הוא הבין שעליו לקבל מנדט חדש והלך לשמאל מתפקדי הליכוד לאחר שהוכח ברוב עצום שאין לו מנדט כזה במקום ללכת למשאל עם או לבחירות הוא פשוט צפצף - זה מקרה קלאסי של חוסר לגיטימיות שלטונית גמורה ומוחלטת
אליצור
_new_ הוספת תגובהאוקסימורון שמאלני
צדק (יום רביעי, 09/05/2007 שעה 10:10)
בתשובה לדוד סיון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

''מרגע שהוא נבחר הוא חייב ואמור לנהוג על פי מצפונו''

מי שמשקר את בוחריו הוא חסר מצפון.
ומי שהוא בעל מצפון איננו משקר את בוחריו.

רק אצל שמאלני שקר ומצפון גרים בכפיפה אחת.

-------------

''האינטרס העליון הוא טובת המדינה''

טובת המדינה דורשת שנבחריה לא יהיו שקרנים.
שקרנים אינם יודעים מהי טובת המדינה.
שקרנים ישקרו גם בנוגע ל''טובת המדינה''.

-------------

מה הפלספן ימציא עכשיו כדי להתגבר על האוקסימורונים האינסופיים שלו.............
_new_ הוספת תגובהקלות הדעת של צדק העיוור
דוד סיון (יום רביעי, 09/05/2007 שעה 10:26)
בתשובה לצדק
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

בגלל קלות הדעת אתה נזקק לגידופים ואלימות מילולית.
לא פלא שהתוצאה היא ג'יבריש חסר ערך הגיוני שאין
טעם להתייחס אליו.

אכן אין חדש תחת השמש.
_new_ הוספת תגובההטעות שלך, עמיש, היא יותר חמורה
ישראל בר-ניר (יום רביעי, 09/05/2007 שעה 19:28)
בתשובה לעמיש
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

''מרגע שמישהו נבחר הוא משרת אך ורק את האינטרס של עצמו'' נקודה סוף פסוק.
_new_ הוספת תגובה
חזרה לפורוםהסיפור המלא
מערכת פורום ארץ הצבי אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים.© פורום ארץ הצבי