פורום ארץ הצבי Enter the forum
Articles
Discussions
About FAZ
FAZ people
columns
Links
Previous page
Bulletine Board

SearchFeedbackAdd to Favorites
RSS Feed
מה זה?
(נכתב בתשובה לע.צופיה, 06/05/05 18:59)
מדינה יהודית?אלא מה חרדית?
סתם אחד (יום שני, 09/05/2005 שעה 4:52)
בתשובה לע.צופיה
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

יתכן וזה לא ימצא חן בעיניך אבל על פי היהדות לא ניתן להפריד בין מיצוות ''אמיתיות'' למיצוות ''שיקריות''.

יש בהיסטוריה היהודית דוגמאות למצבים בהם למדו אנשים הילכות טהרה והיתעלמו מן היתום ומן האלמנה. זה לא עבד ואנחנו נענשנו.

יש גם דוגמאות הפוכות עם תוצאות שוות.
_new_ הוספת תגובהמדינה יהודית?אלא מה חרדית?
ע.צופיה (יום שני, 09/05/2005 שעה 7:57)
בתשובה לסתם אחד
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

אז?
_new_ הוספת תגובהמדינה יהודית?אלא מה חרדית?
סתם אחד (יום שני, 09/05/2005 שעה 18:14)
בתשובה לע.צופיה
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

אז? פשוט מאד.
נכון שאתה יהודי ואולי אתה אפילו איש של מיצוות אמיתיות אבל ללא מיצוות שיקריות לא תהיה תקומה לעם היהודי. לא בישראל ולא בגולה.

כל ניסיון להיתבולל או ניסיון להיתכחש ליהדותנו יביא אסון על חברה שדוגלת בכך.

ראה מאמר מהיום וכבר תיראה את הסימנים לדברי:

_new_ הוספת תגובהלסתם אחד
ע.צופיה (יום שני, 09/05/2005 שעה 20:18)
בתשובה לסתם אחד
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

האמת, לא כל כך ירדתי לסוף דעתך.
הדגש על מצוות ''מעשיות''באופו מופרז,כגון הלכות כיצד לשתות תה בשבת וכו'' ומנגד זלזול במצוות מוסר,דרך ארץ והתנהגות לבני אדם אחרים מקוממות אותי.
המקרה האחרון של משפחת הרב הראשי עמר מראה לאיזה עיוותים יכולים להגיע מתוך אמונה.
_new_ הוספת תגובהלסתם אחד
סתם אחד (יום שלישי, 10/05/2005 שעה 1:19)
בתשובה לע.צופיה
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

הטעות שלך היא שאתה באמת חושב שיש דגש מופרז על מיצוות מעשיות וזילזול במצוות מוסר. אתה מיסתמך על מה שאתה קורא בעיתון ומאד מדאיג אותך מה פלוני עשה ומה פלוני אמר. קודם כל בן אדם צריך להיסתכל בראי. תבין שרק ביגלל שאדם הוא דתי זה לא אומר שאין לו מילחמה עם היצר הרע. ואם אנחנו כבר מדברים על אחרים אז תיראה איזה אי יושר ושחיתות יש היום בחברה החילונית.
_new_ הוספת תגובהלסתם אחד
ע.צופיה (יום שלישי, 10/05/2005 שעה 6:54)
בתשובה לסתם אחד
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

אני באמת חושב שיש דגש מופרז על מצוות מעשיות וזלזו במצוות מוסר ואיני חושב שאני טועה.
ברו שאני מסתמך על התקשורת, האם יש דרך אחרת לדעת דברים?
איני מסתמך רק על התקשורת-בתוך עמי אני חי.
האם הידע של החרדים על החילוניים אינו נובע מהתקשורת?.
הראי שלי משקף בדיוק את הדברים שאני כותב.
זאת בדיוק טענתי,כי קיום מצוות מעשיות על חשבון מצוות מןסר נותנות לגיטימציה לדברים הנובעים מהיצר הרע.
אי-יושר ושחיתות יש בשפע בחברה החילונית,אך בסיכומו של דבר,לטעמי,החברה החילונית ''בריאה''יותר מההיבט שאנו מתכתבים עליו.
_new_ הוספת תגובהלסתם אחד
דוד סיון (יום שלישי, 10/05/2005 שעה 8:00)
בתשובה לסתם אחד
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

מי שמדבר? האם הסתכלת בראי?
מה עם האי-יושר, פשע ושחיתות בחברה החרדית?
איזה זכרון קצר.

רק בהיסטוריה הקצרה של ש''ס יש מספיק שהורשעו בבתי המשפט כדי להבהיר על רמת המוסר בחברה החרדית.

אי יושר, שחיתות ופשע בכלל, למרות המצוות, קיים בציבור שלנו כולל בין החרדים.
_new_ הוספת תגובהלסתם אחד
סתם אחד (יום שלישי, 10/05/2005 שעה 18:21)
בתשובה לדוד סיון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

ש''ס זה מיפלגה פוליטית. ש''ס זה לא יהדות. יש אנשים שמיתהדרים ביהדותם אבל זה דומה למצב שבו אני ישים כובע לבן וגדול על הראש ואז אני יגיד שאני אפיפיור.

לגבי מיספרים ועובדות, כל תינוק יגיד לך שבתי הסוהר מלאים בחילוניים. כל תינוק יגיד לך שהמיגזר הציבורי, שמרביתו מאויש ע''י חילוניים הוא מושחת. כל תינוק יגיד לך שהקיבוצים מופלים לטובה מבחינת הטבות כלכליות. אי אפשר ליתלות את הצרות של המדינה על המיגזר הדתי, כל תינוק יגיד לך את זה.
_new_ הוספת תגובהלסתם אחד
יובל רבינוביץ (יום שלישי, 10/05/2005 שעה 19:06)
בתשובה לסתם אחד
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

יתכן שתינוקות יגידו את זה, אבל כדאי שתינוקות ידברו על דברים אחרים.

בכל אופן – נראה שרוב האסירים הם דתיים. רוב סוחרי הסמים ומשתמשי הסמים שאני מכיר טוענים שהם מאמינים באלוהים.
_new_ הוספת תגובהלסתם אחד
סתם אחד (יום שלישי, 10/05/2005 שעה 19:17)
בתשובה ליובל רבינוביץ
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

מילת המפתח: ''טוענים''.

מילת מפתח שניה: ''דתיים'' - הנוצרים, המוסלמים ועוד אחרים הם גם כן מאמינים, אבל הם לא דתיים במובן היהודי של המילה. כל תינוק יגיד לך את זה.
_new_ הוספת תגובהלסתם אחד
יובל רבינוביץ (יום שלישי, 10/05/2005 שעה 19:23)
בתשובה לסתם אחד
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

האן אתה?
1. חילוני.
2. טוען שאתה חילוני.
3. דתי.
4. טוען שאתה דתי.

ואיך מבדילים?
_new_ הוספת תגובהמילת המפתח מילים ללא ביסוס
דוד סיון (יום שלישי, 10/05/2005 שעה 19:42)
בתשובה לסתם אחד
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

מילת המפתח מחק-בטל כל עובדה על דתיים וחרדים שלא מתאימה לתדמית שייצרת לך יש מאיין. והחטא הוא שאת העוולות של ''דתיים-חרדים'' את הופך לעוולות של חילונים.

אבל לך זה מותר כי הרי אין לך ראי בבית כי אתה כנראה כבר יודע מה נשקף ממנו.
_new_ הוספת תגובהלסתם אחד
ע.צופיה (יום שלישי, 10/05/2005 שעה 20:26)
בתשובה לסתם אחד
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

ש''ס היא מפלגה פוליטית המורכבת כולה מדתים-חרדיים.
היא מסמלת יותר מכל את אי-קיום מצוות המוסר וקיום יתר של מצוות מעשיות,כדבריך,
בתי הסוהר מלאים חילוניים כי רוב רובו של הצבור בארץ הוא חילוני,אך אחוז החרדים היושבים על סמים,אונס,מעשי סדום,נוכלות וכו גבוה משיעורם בכלל האוכלוסיה.
ראה רק הימים האחרונים1. הרב עמר ומשפחתו 2. המורה בבית ספר דתי ברחובות שקיימה יחסים עם תלמידים 3. בחור דתי מבני ברק שעשה מעשים מגונים ל-‏28 ילדים מבני ברק(כנראה גם חרדים).
אין לי כלום נגד דתיים וחרדים אני רק מבקש שיודו שהם בני אדם כמונו-יהודים פשוטים שממלאים את המצוה הראשונה במעלה-חיים בארץ ישראל.
_new_ הוספת תגובהלסתם אחד
סתם אחד (יום שלישי, 10/05/2005 שעה 23:25)
בתשובה לע.צופיה
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

לא ראיתי בעשרת הדיברות או בכל מקום אחר שהמצוה הראשונה במעלה היא ליחיות בארץ. ניראה לי שאתה בור גמור בכל הקשור ליהדות וכל מה שמענין אותך זה רכילות על מעשים מגונים.
_new_ הוספת תגובהלסתם אחד
ע.צופיה (יום רביעי, 11/05/2005 שעה 0:36)
בתשובה לסתם אחד
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

עשרת הדברות ניתנו לעם ישראל בדרכו לארץ ,אני חושב שזה מאוד משמעותי.
_new_ הוספת תגובה
חזרה לפורוםהסיפור המלא
מערכת פורום ארץ הצבי אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים.© פורום ארץ הצבי