פורום ארץ הצבי


http://www.faz.co.il/thread?rep=57054
לעניין אחיתופל.
יהונתן קלינגר (יום שלישי, 08/03/2005 שעה 13:19)

מצורף בזאת קטע מתוך מאמרי על יחסי הכח בתקופת מלכים, לאור ניתוח ספר בראשית, שלדעתי רלוונטי לסיפור, מנקודת מבט שונה במעט.

(1) סיפור אבשלום, ששכב עם נשות אביו לאור עצת אחיתופל , מובא אצל פרידמן כהסבר למרד שערך אבשלום כנגד אביו. אותו אבשלום הוא זה שהרג אף את אמנון שאנס את אחותו, תמר . פרידמן טוען למנהג שבו הבן יורש את נשות אביו, ובירושה דה-פקטו, ניסה אבשלום לרשת את דוד טרם מותו.
בסיפור המרד של אבשלום ניתנו לו שתי עצות לצאת כנגד אביו, והוא בחר את זו שהיתה פחות פוגענית גופנית. במקום להלחם באביו באמצעות הצבא, החליט הוא לכבוש את ארמונו, ולהניס את דוד, ומצד שני בעל את פלגשיו של דוד (בנבואה דובר על נשותיו). קיום יחסי מין עם פלגש (בדומה לסיפור ראובן) הוא עבירה על חוק העריות האפקי (טוטמיאלי) בו נשות האב אסורות על הבן. אם כן, מדוע אבשלום בחר לעשות כן, בהיותו המלך?
את ההסבר לשאלות שנותרו פתוחות אנסה לתת בפרק זה.

(2) אמנון אונס את אחותו ומסרב להנשא לה. עקב אונס זה, אגב, לא ניתן היה להשיאה לאחר, ולכן ביקשה היא מאחיה כי ינשא לה. מכשסירב, הלך אחיה ורצח את אמנון. בצורה כיאסטית, שכם אונס את דינה ואחיה מסרבים לחתנה. אולם, גם לאחר האונס נותרה היא טמאה ולא היה ניתן לחתנה עם איש , ולכן שני אחיה הלכו וחרבו את העיר שכם. ניתן להראות זאת כהצדקו של אבשלום לרצח אמנון שאנס את אחותו. יחד עם זאת, אנו רואים את הצעת שכם ''חתנו את אחתכם והעלו את מדרגכם האישי'', אולם, יש לזכור כי אבשלום לא היה האוחז בקולמוס ההיסטוריה באותה העת.

רצח אמנון, אמנם, לא היה - לדעתי - ממניעים של כבוד המשפחה, בניגוד למקובל לחשוב. אבשלום ידע כי באם אחיו אכן ירתם לאחותו, יהיה מדרגם בירושת השושלת גבוה יותר מכל אחר, וילדם יהיה הגבוה ביותר, אף מעבר למלך. בצורה דומה, במיתום המסופר אצל בוט , מתואר מקרה בו לאחר עבודה פוליטית מרובת שנים הצליחה הבית ''השני'' בממלכת טונגה לרשת את המלוכה, כיוון שהעלה את המדרג האישי של צאצאיהם עד למעבר למלך המכהן.

לאחר רצח אמנון, המועמד למלוכה הוא אבשלום. לכן זה מתייעץ עם אחיתופל, שהיה אויב של אביו המלך, וזה מייעץ לו לאנוס את נשות אביו על מנת לרשת אותו בחייו. אחיתופל לא היה חף ממניעים פוליטיים לכשעצמו, ואבשלום ידע זאת, ולכן את עצתו השניה, לרצוח את דוד, לא קיבל. אבשלום אונס את פלגשי (יש לשים לב לחשיבות ההבדל בין נשים לפילגשות) אביו לאור עצת אחיתופל, ומבקש לרשת אותו, בכך נשללת הבכורה. דוד לא בא יותר במגע עם הנשים הנאנסות . אלמנט האונס מהווה הן פגיעה בקניין המלך והן הצדק להוציאו להורג. בעילת הנשים אצל אבשלום מקבילה לבעילת בלהה על ידי ראובן, השללה ממנו את הבכורה. כעת, מובן לכל כי הבועל את נשות האב מפר את האיסור הטוטמיאלי, אולם, באותה העת הדבר נתפס כנסיון לרשת את האב בעודו בחיים.

כעת, לאחר האונס, שלמה הופך להיות המועמד הטבעי, ודוד כבר בא בימים. דומה היה המקרה למקריהם של בני יעקב, שהבכורה נשללה מהם לאור מעשיהם הנפשעים (הן בשכם והן לאחיהם יוסף). מיהודה נשללה ה''בכורה'' עקב מעשיו עם תמר, אולם אלה לא נחשבו כה פסולים באותה העת.

אדניהו מבקש את אשת אביו, לאחר שירד מכס הבכורה, שלמה מקבל זאת כמרד ורוצח אותו - באותה מידה שראובן בועל את פלגשו של אביו, ובכך נמנעת ממנו הבכורה בספר בראשית. הדרך בה אדניהו עושה זאת היא אלגנטית, כפי שהראיתי בסיפור על אבישג השונמית. אבישג הינה משל הן למלכות והן לאישה המועדפת. דומה לכך הוא המיתוס על בתואל, אבי רבקה, החיצוני לתנ''ך , המבקש זכות בכורים על בתו. בהיותו המלך, היתה לו זכות בכורים על כל אישה שנשאה באותה הממלכה, אף אם זו בתו. וכך נותרת השאלה האם זכות הבכורים על אבישג תחול גם בנושא זה? ספק באם המלך היה כפוף באותם הימים לאיסורי אשת-איש (וספק אם איסורים אלה עוד היו קיימים, בהתחשב באי-קיומו של קודקס עד למאוחר ממלכות בית ראשון), ולכן, פגיעה בשלמה תהיה פגיעה בקניינו.

מקווה שהייתי מועיל

http://www.faz.co.il/thread?rep=57064
תודה רבה
דוד סיון (יום רביעי, 09/03/2005 שעה 10:22)
בתשובה ליהונתן קלינגר

חבל שלא היה לי החומר הזה כשכתבתי את המאמר.

מערכת פורום ארץ הצבי אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים.