פורום ארץ הצבי

(נכתב בתשובה לדוד סיון, 17/05/17 19:57)

http://www.faz.co.il/thread?rep=177500
אתה טעון שאתה יודע, אבל לא מראה שזה כך!!!
אלברט שבות (יום רביעי, 17/05/2017 שעה 20:40)
בתשובה לדוד סיון

מה אתה מצפה ממני לעשות? אני לא מדבר על תוכן פסק הדין, אני מדבר על תוצאותיו. בפסק הדין השופט מצא את בקשי דורון אשם בחמישה סעיפים אותם פירטתי במאמר. ואומנם אינם כוללים סעיף של שוחד, הרב בקשי לא נאשם בשוחד גם לא נמצא אשם בשוחד כי הוא לא קיבל גרוש לכיסו, ועל זאת יעידו, שוב, סעיפי האשמה שפורסמו בתקשורת ושהרב בקשי נמצא בהם אשם, אינני מתווכח על תוכן פסק הדין. הוויכוח שלי הוא עם המשתמע מפסק הדין, והמשתמע הוא כי הרב בקשי דורון הואשם בשוחד והיא לא. וההבדל גדול בין עבירה מנהלית לעבירת שוחד. כל איש בישראל שקרא את הידיעה על האשמת הרב הבין ממנה שהרב בקשי דורון הואשם בשוחד, כמוהו כהרב הראשי יונה מצגר שהואשם בשוחד. זה העוול שנגרם לרב והוא עוול גדול מנשוא. הוא לא הואשם בשוחד כי אם בעבירה מ נ ה ל י ת. היה על השופט ועל הפרקליטות ועל התקשורת ועל כל מי שנגע בתיק הזה להיות זהיר בניסוח הדברים ולהבליט את הנקודה כי הרב אינו מואשם בשוחד. במציאות כל מי שנגע בתיק עשה את כל לאל ידו בשביל שנבין מניסוח הדברים כי הרב בקשי הואשם בשוחד וקיבל שלמונים לכיסו. זאת הנקודה ידידי.

http://www.faz.co.il/thread?rep=177501
הויכוח שלך עם עצמך הוא בעיה שלך
דוד סיון (יום חמישי, 18/05/2017 שעה 4:58)
בתשובה לאלברט שבות

במציאות אתה עוסק בהאשמת שווא. מדוע?
א. אין בפסק הדין שום רמז לטענה שהרב בקשי דורון מואשם בשוחד.
ב. הניסוח של פסק הדין עוסק במה נאשם הרב ובמה הוא נמצא אשם.
אין תפקידו של פסק הדין לציין במה לא מדובר.
ג. לא הראית בסיס כלשהו לטענתך כי ''כל איש בישראל... ''
על כן היא מופרכת מיסודה.
ד. גם טענתך כי ''במציאות כל מי שנגע בתיק עשה...'' חסרת ביסוס.

כפי שזה נראה המצאת סיפור קונספירטיבי שמאשים את השופט
ואחרים במשהו בלי להראות בדל של ראיה.

http://www.faz.co.il/thread?rep=177502
אגיב על דבריך לכשאלמד אותם
אלברט שבות (יום חמישי, 18/05/2017 שעה 15:42)
בתשובה לדוד סיון


http://www.faz.co.il/thread?rep=177503
למדתי את דבריך והינה תגובתי:
אלברט שבות (יום חמישי, 18/05/2017 שעה 16:28)
בתשובה לאלברט שבות

אתה מבקש הוכחות בעליל ל-א, ב, ג, ד ואני חושב כי ג' בלבד מספיק ודי כי אילו א, ב, ו-ד לא היו קיימים- גם הוא לא היה מתקיים בעליל, ואילו קיומו בפועל מוכיח בגלוי כי א, ב, ו- ד' התקיימו בפועל.

אקשר אותך עם פתיל של דיון קצר שניהלתי עם ידידה אינטלקטואלית בפורום ''קפה שפירא'' על אודות הנושא, ותוכן דברי ידידתי המלומדים יוכיחו בעליל את מהות סעיף ג, כיצד פועל האקטיביזם של סעיפי א, ב, ד, וכיצד משפיע באופן חד חלק ומיידי על כל איש בישראל...

הינה הקישור: https://www.facebook.com/groups/ForumCafeShapira/perm...

ולמי שנבצר ממנו לפתוח את הקישור כי אינו חבר בפורום, הינה שני ציטוטים מדברי ידידתי האינטלקטואלית בעליל, שדבריה ניזונו מהמידע ששאבה בנידון מהרשת שניזונה מהתקשורת שניזונה מהפרשנים שניזונו מנוסח פסק הדין שניזון מסעיפי האישום. בקיצור שניזונה מכל מי שנגע בתיק. חד גדיא חד גדיא.....

''לא יודעת מה להגיד, אבל דין פרוטה כדין מאה, ומראית העין אינה יפה.
מצווה אינה מצווה אם היא באה בעבירה.
אישית חבל לי, ניצול מעמד בכיר הוא חטא.''

''אני איני משפטנית כך שאיני יכולה לראות את הדקויות שבהגדרות.
אני כולי תקווה שהרב לא חטא ולא פשע ולא קיבל שלמונים.
אין בתגובתי חלילה להאשים את הרב אלא את הפרשנות המשפטית כפי שהבאת.
מבחינתי אלברט יקר שלמונים שלא ''כשרים'' הם לא ''כשרים'' ואיני מבחינה בין עבירה מנהלית לעבירת שחיתות.
ויתרה מזו הרי אם המטרה להמאיס את היהדות הרי היא מפספסת את המטרה כי אז אין כאן שום דבר משפטי.
ועוד להבהיר, אמוני במערכת המשפט שואפת לאפס, ורק משום הפרשנויות הבלתי מובנות בעליל של החוקים ועוד יותר המשפטים.''

ואידך זיל גמור.

http://www.faz.co.il/thread?rep=177504
דוגמה אחת איננה אסמכתא ל''כל...''
דוד סיון (יום חמישי, 18/05/2017 שעה 18:31)
בתשובה לאלברט שבות

יצרת לעצמך שתי בעיות נוספות:
דוגמה אחת איננה בשום אופן הוכחה לטענה שמתחילה בהכללה הגורפת
''כל איש בישראל שקרא את הידיעה...''. מספיק שיש דוגמה אחת
הפוכה ועמדתי היא כזאת.

לכן טענתי ב-ג' נשארת איתנה ומבוססת.
גם אם היית עובר את המשוכה הזאת עדין יצרת בעיה חדשה:

1. ממה שהצגת כלל לא ברור מאיזה מקורות ניזונה הכותבת. לכן
על פניו אפשר לפסול אותה מכל וכל.
2. מצד שני, היא בעצם מאשימה ''את הפרשנות המשפטית כפי שהבאת''
אתה. אתה הוא הפרשן שפרשנותו אשמה ולא השופט, ולא הפרקליטות
ולא התקשורת (אלא אם אתה היא התקשורת) ולא אף אחד אחר.

די לחכימא ברמיזא

http://www.faz.co.il/thread?rep=177505
אגיב על דבריך לכשאלמד אותם
אלברט שבות (יום חמישי, 18/05/2017 שעה 22:27)
בתשובה לדוד סיון

והפעם ייקח לי קצת זמן- כמה חודשים אולי כי האתגר שהעמדתי לפני קשה.

http://www.faz.co.il/thread?rep=177506
עוד רמז: 'סוף מעשה במחשבה תחילה'.
דוד סיון (יום שישי, 19/05/2017 שעה 6:07)
בתשובה לאלברט שבות


מערכת פורום ארץ הצבי אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים.