פורום ארץ הצבי


http://www.faz.co.il/thread?rep=165920
חג שמח!!!
המסביר לצרחן (יום שלישי, 20/12/2011 שעה 14:58)

חג החנוכה הוא אינו חג ''לא אהוב במיוחד על רבותינו'', אלא שהוא חג שמחוץ לקונטקסט של התנ''ך. טיבעם של חגים שלא התפתחו ונחתמו בתוך סיפרי התנ''ך שהם פחות חגים המצריכים מלאכה מלאה לקיומם. נכון היה להשוות את חג החנוכה לחג פורים, שמציינים מאבקים לאומיים נגד צוררים. בעוד שחג פורים זכה לספר שלם בתנ''ך עם מנהגים מיוחדים לו, הרי שחג החנוכה שהתווסף לחגי ישראל רק בסוף המאה השניה לפני הספירה. חג פורים התרחש והצטרף באמצע - סוף המאה ה-‏6 לפנה''ס. לכן לא צריך לראות כוונות של הטיה וזילזול בחג החנוכה.

לגבי חג בריאת העולם נדמה לי שראש השנה הוא גם חג בריאת העולם כמו שכתוב במשנה: ''באחד בתשרי ראש השנה לשנים ולשמיטין וליובלות, לנטיעה ולירקות.''. יש הנוטים לטעות ולחשוב שניסן הוא חודש בריאת העולם משום שעד שנתיישב עם ישראל בארץ ישראל היה נהוג לומר שניסן הוא ראשון לחודשים. אבל הכוונה היתה הראשון לחודשים לצאת ישראל ממצרים ולחירות. עם התגבשות המסורת האמונית בתקופת השופטים בסוף האלף השני לפני הספירה, הועתק ציון ראש השנה ל-א' בתשרי הנחשב כאמור לראש השנה לשנים. היהדות עברה מהפך מציון ראשית השנה באירוע מכונן לאומי (יציאת מצרים) לציונו בתאריך שהיה מקובל במזרח הקדום לחשב את ראשיתם של השנים.

חגי ישראל אינם חגים אישיים להוציא את יום כיפור. לכן אין טעם לטעון שלכאורה חסרים חגים שמציינים את אברהם מנתץ הפסלים, או מועד עקידת יצחק ושאר אירועים אישיים שיש להם משמעות לאומית ואמונית. יום כיפור הוא יום התעמית, הכפרה והסליחות של כל יהודי באשר הוא, והוא לא חוגג את העבר אלא הוא חלק מקיום מצוות היהדות בפועל לצורך ניקוי הנפש וחיזוק היושרה של הפרט. מכאן שלמעשה חג זה ככש שהוא פרטי אישי אבל תקף על כולם באותה מידה, לכן הוא גם חד דתי לאומי.

מערכת פורום ארץ הצבי אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים.