פורום ארץ הצבי Enter the forum
Articles
Discussions
About FAZ
FAZ people
columns
Links
Previous page
Bulletine Board

SearchFeedbackAdd to Favorites
RSS Feed
מה זה?
(נכתב בתשובה לימני גאה, 14/11/10 1:37)
באמת שניסיתי
עמיש (יום ראשון, 14/11/2010 שעה 9:02)
בתשובה לימני גאה
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

אבל לא הבנתי כלום ממה שכתבת, הן כדברים העומדים בפני עצמם והן כתשובה לדברים שכתבתי.
אתה באמת מאמין שכמעט שני מיליון ערבים ישראלים יהיו מוכנים להיות אזרחי מדינה פלשתינית תושבי ישראל?
ואם כן, מה נרויח מזה? למי הם ישלמו מיסים, מי יהיה אחראי לתת להם שירותים ממשלתיים? האם תסכים שפלשתין תקים בתי חולים ובתי ספר בחיפה עבור אזרחיה הערביים?
נראה לי שאתה צריך להקדיש עוד קצת מחשבה לתכניות שלך.
_new_ הוספת תגובהעמיש, אני בטוח שאתה לא קשה-תפיסה.
ימני גאה (יום ראשון, 14/11/2010 שעה 9:43)
בתשובה לעמיש
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

א- אני מאמין שערביי ישראל לא ירצו להשתייך לישות פלסטיני.

ב- אני מאמין שצריך לפעול בכוון הזה. הציונות פעלה תמיד להציב עובדות.

ג- אין לנו כל צורך במסים של הערבים, אשר בודאי קטנים מההוצאות עליהם.

ד- הרשות או ''המדינה'' הפלסטינית אמורה לדאוג להם.
הפלסטינים רוצים מדינה ? הם לא רוצים את כל הפלסטינים במדינה הזו ? איזו מדינה תהיה זו שלא רוצה את אזרחיה ?

ברגע שהפלסטיני-הערבים-הישראליים יסכימו בכלל לזה,
היהודים ימצאו פתרונות קסם לבעיות הקטנות שאתה מעלה.

אגב,
רק לאחרונה מסכימים ערביי-ישראל להיקרא ''פלסטינים'', זה השג לא מבוטל...
_new_ הוספת תגובהאגב, עובדה זו מהווה תשובה לסיון, בעניין '' העם'' הפלסטיני
ימני גאה (יום ראשון, 14/11/2010 שעה 9:59)
בתשובה לימני גאה
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

עד לאחרונה,
לא היה קיים המושג ''עם פלסטיני'', לכן,

ערביי ישראל לא חשבו את עצמם ''פלסטינים''...
_new_ הוספת תגובההטענות שלך מופרכות:
דוד סיון (יום ראשון, 14/11/2010 שעה 12:57)
בתשובה לימני גאה
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

1. העם הפלשתינאי קיים כבר הרבה שנים. עד לרגע זה לא הראית ולו אסמכתא קטנה שיש בסיס לדבריך. מכאן שדבריך הם נסיון הכחשה חסר סיכוי.

2. גם הטענה שלך לגבי ערביי ישראל סובלת מאותו הכשל.
_new_ הוספת תגובההטענות שלך
ימני גאה (יום ראשון, 14/11/2010 שעה 13:38)
בתשובה לדוד סיון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

א- נכון, העם הפלסטיני קיים 3000 שנים. עוד לפני שמשון וסרני פלשתים.

ב- אם הפלסטינים היו עם כבר בשנת 1948, מדוע ערביי ישראל לא כינו את עצמם פלסטינים, עד שנות ה 80 ?

ג- אני חוזר וטוען שאין לזה כל חשבות. חשוב רק מה קורה היום.
_new_ הוספת תגובההטענות שלך כבר מצחיקות
דוד סיון (יום ראשון, 14/11/2010 שעה 13:49)
בתשובה לימני גאה
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

1. שתי הטענות שלך, א' ו-ב' מופרכות.
2. זה חשוב להדגיש שאתה מרבה להעלות טענות מופרכות בהקשר הנדון ואפילו לחזור עליהן.
3. אבל כדי שלא יטעו בכוונתך אתה דואג להדגיש שאלה טענות לא חשובות. לכן זה מצחיק.
_new_ הוספת תגובהחד גדיא חד גדיא
ימני גאה (יום ראשון, 14/11/2010 שעה 15:00)
בתשובה לדוד סיון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

1- אתה מכניס את המילה ''מופרכות'' בכל הזדמנות. נראה תפריך !

2- שוב ''מופרכות''. תפרט בבקשה מה מופרך.

3- זה באמת לא חשוב. ההיסטוריה רק עיסוק לבטלנים. השאלה מה עכשיו.
_new_ הוספת תגובהאתה שוב מנסה להשמיץ
דוד סיון (יום ראשון, 14/11/2010 שעה 17:37)
בתשובה לימני גאה
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

1. החומר שהצגתי מפריך את ב'. את א' צירפת בידעך שהיא אינה נכונה.
2. אין צורך בפירוט כי הוא כבר הוצג.
3. אם ההיסטוריה היא עיסוק לבטלנים איך נגדיר היסטוריון שמרבה להציג טענות מופרכות על ההיסטוריה?
_new_ הוספת תגובהדוד סיון, אתה משתמש הרבה בדמגוגיה זולה
ימני גאה (יום ראשון, 14/11/2010 שעה 18:03)
בתשובה לדוד סיון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

1- לא הצגתה שום חומר.

2- שוב, לא הצגתה שום דבר.

3- אתה מרבה להכניס את המילה ''מופרכות'', נראה שיש אין הבנה בקשר למשמעות המילה. אולי תגדיר ?
_new_ הוספת תגובהאתה, ''ימני גאה'', מתאר טוב מאד את הפרקטיקה שלך
דוד סיון (יום ראשון, 14/11/2010 שעה 19:23)
בתשובה לימני גאה
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

הצגתי במהלך השנים האחרונות מספיק חומר עליו מבוססת טענתי שיש עם פלשתינאי שארץ ישראל היא המולדת של אנשיו.

הביסוס לעמדתי מבוסס על שני מאמרים שכתב ז'בוטינסקי, שני ספרים שכתב פרופסור פורת, ספר עב כרס שכתב פרופסור שמש, וכן מאמרים וספרים של כותבים אחרים.

לכן הטענה הנבזית שלא הצגתי את הביסוס היא שקר שנכתב במודע.

מאחר וזו דרכך חפש את ההגדרות שחסרות לך לבד.
_new_ הוספת תגובהשוב ז'בוטינסקי ?
ימני גאה (יום ראשון, 14/11/2010 שעה 19:42)
בתשובה לדוד סיון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

א- ז'בוטינסקי לא מעניין אותי. אבל אם אתה כל כך אוהב לצטט אותו, ביקשתי שתצטט ממנו את המילה ''פלסטיני'' ולא הייתה מסוגל לזה !
אני שואל שוב: מדוע ערביי-ישראל לא השתמשו בכינוי ''פלסטיני'' עד שנות ה-‏80 ?

ב- אנחנו דנים בפורום אשר מיועד להציג את ההוכחות לקורא מזדמן, אשר לא קרא מה שכתבתה לפני שנים.
כמובן שאתה מסוגל לצטט (תוך חיפוש פשוט בהיסטוריה) את הציטוט שאתה טוען, אם זו אינה טענת סרק..

ג- הכנסת המילה ''מופרך'' אינה מהווה הוכחה להפרכה. אתה צריך להפריך את מה שאתה טוען !
_new_ הוספת תגובההעם הפלשתינאי קיים והייה קיים בראשית המאה ה-‏20!!!
דוד סיון (יום שני, 15/11/2010 שעה 5:47)
בתשובה לימני גאה
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

ההכחשות שלך, בדבר עמדתו של ז'בוטינסקי בנדון, לא מעניינות ולא רציניות, כאשר דנים בעובדות היסטוריות.

א. השאלה שלך לא מעניינת כי אין לה חשיבות בניתוח עובדות היסטוריות. היא גם נשענת על הנחה לא מבוססת.

ב. עצתך הלא כנה מיותרת.

ג. אחרי שהראו לך מספיק פעמים שהטענות שלך מופרכות אפשר בהחלט להסתפק בתמצית שבתמצית: ''טענותיך מופרכות''.
_new_ הוספת תגובהשוב אתה משתמש ''מופרכות'' בטעות.
ימני גאה (יום שני, 15/11/2010 שעה 6:16)
בתשובה לדוד סיון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

אם אתה לא מסוגל להגדיר את המילה ''מופרך'', אגדיר אני:

מופרך, הוא דבר שהפריכו אותו, כלומר שהוכיחו שהוא לא נכון.

א- מוזר שאתה טוען שהשאלה שלי איפה הזכיר ז'בוטינסקי את המילה ''פלסטיני'' אינה מעניינת, אבל הוא אמר שיש ''עם'' פלסטיני. לא מעניין ?

ב- איזו עצה ?

ג- שוב דמגוגיה. על מה אתה מדבר. אתה שוב משתמש לא נכון במילה ''מופרכות''.
_new_ הוספת תגובההעם הפלשתינאי קיים מראשית המאה ה-‏20
דוד סיון (יום שני, 15/11/2010 שעה 7:27)
בתשובה לימני גאה
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

א. מוזר ודמגוגי שפעם אחת אתה טוען שז'בוטינסקי לא מעניין אותך ופעם אחרת אתה שואל שאלות לא רלוונטיות ביחס לעמדתו וביחס למה שאני טוען לגביה (דיון 5352).

אם היית קורא את כל מה שהצגתי לך בשבוע-שבועיים האחרונים היית מבין זאת היטב.

ב. איזו עצה. תקרא מה שכתבת בהודעה הקודמת.

ג. גם כאן אתה עוסק בדמגוגיה או שאינך מבין עברית.

מאחר ואתה, ימני גאה, דוחה את האסמכתאות שהצגתי בכל מיני טענות סרק וללא כל אסמכתא הרי שהגדרת דבריך ''טענות מופרכות'' היא בהחלט השימוש הנכון בעברית. מי שכמוך טוען אחרת עוסק בדמגוגיה (וכל זה ללא התייחסות לשגיאות בעברית שבולטות בהודעות שלך).

-----

הנה שוב מקבץ הודעות שמאיר באור בוהק את העובדה שהעם הפלשתינאי קיים כבר מראשית המאה ה-‏20:
א. דיון 5352,
ב. תגובה 151759,
ג. תגובה 152992,
ד. תגובה 152995, ויש עוד.
_new_ הוספת תגובהדוד סיון, לא אטרח לקרוא את הדמגוגיה שלך.
ימני גאה (יום שני, 15/11/2010 שעה 9:23)
בתשובה לדוד סיון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

אתה נותן קישורים למאמרים ארוכים שלך בעניין ''העם'' הפלסטיני, וזה לא לעניין.

טענתה שז'בוטינסקי הזכיר את ''העם'' הפלסטיני.
הוא הזכיר את ''העם'' הערבי ולא הפלסטיני.

בבקשה, תן הוכחה לטענתך זו.

לא אמשיך בוויכוח סרק...
_new_ הוספת תגובהסוף, סוף אתה מודה שאתה עוסק בטענות סרק - דמגוגיה!
דוד סיון (יום שני, 15/11/2010 שעה 9:30)
בתשובה לימני גאה
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

מעולם לא הרגשתי צורך להוכיח טענות מופרכות
של יצרני טיעוני סרק, שקרים ודמגוגיה.
_new_ הוספת תגובהזה בדיוק דמגוגיה.
ימני גאה (יום שני, 15/11/2010 שעה 10:41)
בתשובה לדוד סיון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

אתה לא מרגיש צורך להפריך ואתה טוען שזה מופרך.

הגיון ברזל.

בזה סיימתי ''חד-גדיא'' נוסף בדיון עם דוד סיון.
_new_ הוספת תגובההתחלת בדמגוגיה ושוב הבטחת סיום דמגוגי.
דוד סיון (יום שני, 15/11/2010 שעה 12:00)
בתשובה לימני גאה
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

נכון, אינני צריך להפריך טענות מופרכות שמבוססות על
המצאות שלך ולא על דברים שכתבתי כאן.
כאשר אני מציג את הדברים אתה מודיע שאינך מתכוון לקרוא אותם. המשמעות היא שאתה עוסק בטיעוני
הסרק.

לשיטתך, הדמגוגית, אם מחר אתה עשוי תחליט שאני כתבתי שאין מלח בים המלח ולדרוש שאוכיח לך את ההזיה הזאת. תשכח מזה.

אני מקווה, שלא כמו בעבר הקרוב, שבאמת סיימת את שרשרת טיעוני הסרק.
_new_ הוספת תגובהחבל על המילים
ימני גאה (יום שני, 15/11/2010 שעה 17:51)
בתשובה לדוד סיון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

לא יעזור....
_new_ הוספת תגובהממתי אתה מאמין למה שכתב ז'בוטינסקי?
גלעד היפתחי (יום ראשון, 21/11/2010 שעה 12:26)
בתשובה לדוד סיון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

אולי אתה מוציא דברים מהקשרם ומפרשם בדרך שנוחה לך?

תשאל את חכם ציון, הוא כבר הסביר את התנהגותך בעניין.
_new_ הוספת תגובההעם הפלשתינאי קיים מראשית המאה ה-‏20 !!!
דוד סיון (יום ראשון, 21/11/2010 שעה 13:24)
בתשובה לגלעד היפתחי
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

מתי תלמדו (אתה, חכם ציון, הצרחן, אדיר... אחד) להתמודד עם טענות שהעליתי?
מתי תבינו שחוכמולוגיה שחוזרת על עצמה (כל פעם בלבוש קצת שונה אבל אותב מהות) לא משנה עובדות היסטוריות ובודאי לא תשנה את עמדתי?
_new_ הוספת תגובההעם הפלשתינאי קיים מראשית המאה ה-‏20 !!!
גלעד היפתחי (יום ראשון, 21/11/2010 שעה 14:39)
בתשובה לדוד סיון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

אז מה? אתה נצמד לז'בוטינסקי ולא מביט ימינה או שמאלה?
_new_ הוספת תגובההעם הפלשתינאי קיים מראשית המאה ה-‏20 !!!
דוד סיון (יום ראשון, 21/11/2010 שעה 14:44)
בתשובה לגלעד היפתחי
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

תפוח אדמה!
_new_ הוספת תגובההעם הפלשתינאי קיים מראשית המאה ה-‏20 !!!
גלעד היפתחי (יום ראשון, 21/11/2010 שעה 17:00)
בתשובה לדוד סיון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

בננה !
_new_ הוספת תגובההעם הפלשתינאי קיים מראשית המאה ה-‏20 !!!
דוד סיון (יום ראשון, 21/11/2010 שעה 17:08)
בתשובה לגלעד היפתחי
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

_new_ הוספת תגובההעם הפלשתינאי קיים מראשית המאה ה-‏20 !!!
המסביר לצרחן (יום שני, 29/11/2010 שעה 17:31)
בתשובה לדוד סיון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

אין צורך במדינה פלסטינית נוספת כי יש להם כבר בירדן.
_new_ הוספת תגובהאתה, ''ימני גאה'', מתאר טוב מאד את הפרקטיקה שלך
איתן אדיר (יום שני, 15/11/2010 שעה 10:09)
בתשובה לדוד סיון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

איפה ההוכחות שלך לקיומו של עם פלסטיני?
ז'בוטינסקי בכלל לא דיבר על עם פלסטיני אלא על עם ערבי שיושב שארץ.
אל תבלבל את עצמך.

גם פרופסור פורת כבר הכחיש והתנער מרתימתו, בניגוד לרצונו, לעגלתך הפוליטית.

קצת רספקט לאנשים!
_new_ הוספת תגובההעם הפלשתינאי קיים מראשית המאה ה-‏20 ()
דוד סיון (יום שני, 15/11/2010 שעה 10:30)
בתשובה לאיתן אדיר
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

הנה שוב מקבץ הודעות שמאיר באור בוהק את העובדה שהעם הפלשתינאי קיים כבר מראשית המאה ה-‏20:
א. דיון 5352,
ב. תגובה 151759,
ג. תגובה 152992,
ד. תגובה 152995, ויש עוד.

אל תבלבל את עצמך עם כל מיני טענות מופרכות!!!
_new_ הוספת תגובההעם הפלשתינאי קיים מראשית המאה ה-‏20 ()
איתן אדיר (יום שני, 15/11/2010 שעה 10:46)
בתשובה לדוד סיון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

אבל אין שם שום הוכחה, אלא הבעת דיעה.
_new_ הוספת תגובההעם הפלשתינאי קיים מראשית המאה ה-‏20 ()
דוד סיון (יום שני, 15/11/2010 שעה 12:21)
בתשובה לאיתן אדיר
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

א. לא טענתי שיש בדברי הוכחה או הוכחות. גם לא טענתי שאין לי אחות.
ב. העובדות ההיסטוריות עליהן הסתמכתי הן נכונות וגם רוב הניתוחים והפרשנויות שלי. אם הן הוכחות הן ממילא לא שלי.
ג. למיטה הבנתי המושג הוכחה לא משחק תפקיד בויכוחים בין היסטוריונים אלא אם מדובר בנתונים מדידים (נתוני שטח גיאוגרפיים, גודל אוכלוסייה וכו').
_new_ הוספת תגובהדוד סיון, אם אתה אומר, בוודאי וודאי זה נכון.
ימני גאה (יום שני, 15/11/2010 שעה 12:39)
בתשובה לדוד סיון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

אין להעלות על הדעת פקפוק במה שאתה אומר.

סוף ''דיון'' פורה.
_new_ הוספת תגובהאם אתה, ימני גאה, כותב משהו זה כמעט וודאי שזה לא נכון!
דוד סיון (יום שני, 15/11/2010 שעה 14:49)
בתשובה לימני גאה
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

* אתה מדגיש שאתה מסיים את הדיון ולא עומד בכך.
* אתה יכול להביע פקפוק במה שאני כותב. זה לא מה שאתה עושה.
* מה שאתה עושה זה להמציא טענות לייחסן לי ולדרוש ממני הוכחות.
* כל אלה הם עדות שאתה מבקש לנהל דיוני סרק ואחר כך כועס שלא משתפים איתך פעולה.
_new_ הוספת תגובההעם הפלשתינאי קיים מראשית המאה ה-‏20 ()
איתן אדיר (יום שני, 15/11/2010 שעה 16:53)
בתשובה לדוד סיון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

לא נדרשת להוכיח ש א י ן לך אחות, אלא רק ש י ש לך עם פלסטיני בתחילת המאה ה-‏20!

יש עובדות ויש פרשנות ומתן משמעות לעובדות. השאלה אם פרשנותך היא מקצועית-מתודית או פוליטית-פופוליסטית.
אני נוטה לטעון שטענותיך הן פ''פ ולא מ''מ !!!!!

הוכחה היא פרשנות יציבה ובהירה של העובדות ולא הבאת אמירה אחת די רחבה שיכולה להיות מוסברת באמינות גבוהה יותר אחרת או שהיא מובנת בזמן אמירתה אחרת משהיא מובנת לכאורה עשרות שנים מאוחר יותר. וכל זאת בודאי כשמדובר באמירה של גורם חיצוני א ח ד בלבד.

אני משער שאם היה עם פלסטיני בתחילת המאה ה-‏20 אז זה היה מקבל ביטוי מקיף, מדוייק ושיטתי, ולא באמירה אחת מעורפלת. בכל הספרות, המסמכים והטרמינולוגיה של הזמן ההוא פשוט אין התייחסות ל''עם פלסוטיני''. אתה צריך להבין שבאותה העת אכן צמח העם הערבי, בכלל המזרח התיכון, והדובר שאתה מצטט מתייחס לאותו חלק העם שגר גם בארץ ישראל.

מנגד יש עשרות ביטויים של חוקרים, אנשי רוח ופוליטיקאים ערבים וזרים, מהעת ההיא ומהעת המאוחרת יותר המדברים על ''עם ערבי'', עם הארץ, כולל בדרום-סוריה (''סוריה אל־ג'ונוביה'').

גם מבחינת הרכב הערבים בארץ אנחנו מדברים ע כך שרובם היגרו לכאן מסוף המאה ה-‏19 ועד 1948. שלא כיהודים, שהם בעלי עבר לאומי משותף, הווה מלכד וחזון משותף לעתיד, הערבים ויתר הזרים היגרו לארץ לא בגלל המכנה המשותף בינהם והמטרה המאחדת, אלא ככל המהגרים בגלל המשברים והזהויות בארצות מוצאם, מעמים שונים, אמונות שונות וזכרון היסטורי אחר.

זה כמובן לא מונע מציבור בעלי התרבות הערבית כאן בארץ ישראל להקים לאום חדש ולתבוע לכאורה זכויות כל שהן, אבל זה תהליך שהחל הרבה יותר מאוחר ממה שאתה מנסה להציג. גם לא בטוח שהתהליך הזה הושלם, כפי שאנחנו רואים את הבעייתיות בעמים הערביים החדשים שהוקמו למשל בלבנון ובעיראק, שממשיכים להיאבק בתוך עצמם על המפריד ולא על המלכד. או למשל המאבק בירדן שהיה בסוף שנות ה-‏60-תחילת ה-‏70, שקיים גם היום (הבחירות בשבוע שעבר הראו זאת בבירור) ושצפוי להתקיים בין הנקראים פלסטינים לבין הירדנים ממוצא בדואי.
_new_ הוספת תגובההעם הפלשתינאי קיים מראשית המאה ה-‏20 ()
דוד סיון (יום שני, 15/11/2010 שעה 18:29)
בתשובה לאיתן אדיר
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

1. למעשה אינך מתמודד באופן ישיר עם הטענות העובדתיות שהצגתי כאן במהלך השנים. גם על קיום העם הפלשתינאי וגם שמרבית הגידול במספר אנשיו נבע מגידול טבעי.
2. למעשה אינך מתמודד עם הביסוס לטענות אלה שמבוססות על מקורות כמו ספריו של פורת, ספריו של פרופסור שמש, ספריו של פרופסור דוד גרוסמן ועוד. והמקורות האלה מובוססים על עשרות אם לא מאות מסמכים ומקורות אחרים.

3. ההתייחסות שאני נוהג לצטט נוגעת לאותם אנשים שקשורים לארץ ישראל כמולדת, כעם כמו כל עם אחר. לא מדובר שם שהעם החי הזה הוא חלק מעם אחר. במפורש מדובר שם באותו עם נוסף שהארץ היא מולדתו.

4. הנטיה שלך לחלק ציונים ולסווג את העמדה שלי, למרות שלא התמודדת באופן ישיר מעידה עליך. - על איכות טיעוניך

5. אם בכל זאת תרצה להתמודד עם הטענות שלי באופן ישיר אני שוב מצרף ריכוז של כמה מהן:

א. דיון 5352,
ב. תגובה 151759,
ג. תגובה 152992,
ד. תגובה 152995,
ה. דיון 2650, ויש עוד.
_new_ הוספת תגובהדוד, אמרו לך כבר שלא הוכחת כלום
המסביר לצרחן (יום שישי, 19/11/2010 שעה 15:22)
בתשובה לדוד סיון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

כל העובדות שהבאת, והן רק חלק קטן ביותר של עובדות, לא מצביע על קיום עם פלסטיני. להיפך, ברור שאם היה משהו שאתה מפרש כ'קיומו של עם' זה היה יותר בהקשר של קיום העם הערבי, שהחל 'להתעורר', או בעצם להיבנות, מסוף המאה ה19.

אין שום נתונים שמראים שהגידול בערבים בארץ ישראל המערבית נבע מגידול טיבעי. להיפך, יש תיעודים, אומנם חלקיים, להגירה ערבית גדולה בעיקר אחרי מלחמת העולם הראשונה ועד מלחמת העולם השניה. גם לאחר מלחמת העולם השניה היה גל הגירה ערבי לארץ ישראל המערבית, ולכן מקפידים הפלסטינים להדגיש שאמנה שלהם שכל ערבי שנכנס לארץ ישראל בין 1946 ל-‏1948 ועזב, ולא חשוב לאיזה פרק זמן הוא שהה כאן, ייחשב מבחינתם לפלסטיני.

האם ככה מגדירים עם?
תהיה רציני!

קראתי חלק מקישוריך ולא מצאתי שום קביעה לקיומו של 'עם פלסטיני'. יחד עם זאת אינני מבין מדוע אתה מתחמק מלהתמודד עם עשרות הציטוטים מפי מנהיגים ערביים שמודים שאין עם פלסטיני?! הרי לפי שיטתך שלך אין קיום לעם הפלסטיני.

יש גם ציטוטים של פלסטינים שלא מכירים בקיומו של העם היהודי. האם אני צריך להבין ממך שרק משום שאבו מאזן כתב בספרו שאין עם יהודי ושהוא נישען על פרשנות של הובסבאום, אז אני צריך לקבל את גירסתו שאין עם יהודי?

לא ככה בונים תיאוריות!!!!
לא ככה מפרשים את המציאות!!!!!

מעבר לכך לא רשמת בשום מקום שום ציטוט והסברים של פורת, שמש גרוסמן, כך שגם התייחסותך אליהם לכאורה יכולה להיות מתוך זה שאתה שבוי בתפיסתך. אולי פרשנותך את כתביהם מוטעית?

אם היה ''עם פלסטיני'' בשנות ה-‏20 וה-‏40 אז איך בדיוק קראו לו? מה זה עם בלי שם? הביטוי ''ערבי פלסטיני'' אינו שם של עם אלא ביטוי למעמד האזרחי של ערבי תחת השלטון הבריטי בפלסטיין. אבל לא מדובר בכלל על עם ייחודי מהעם הערבי. גם לא מופיע שום עם כזה בשום מסמך רישמי ערבי, בריטי או יהודי בעת ההיא. אז על איזה עם אתה בדיוק מדבר?

אם היו בכלל עמים ערביים עצמיים אז איך זה שהבריטים השליטו על העמים השונים האלה לכאורה מלכים ממשפחה אחת, בדואית סעודית: פייסל בדמשק (משם זרקו אותו) ואחרי זה בבגדד ואחיו של עבדאללה בעמאן?

אם היה 'עם פלסטיני' אז איך זה שב-‏1919 התכנס בירושלים ''קונגרס האגודות המוסלמיות-נוצריות'' ''אנו רואים בפלסטיין חלק מסוריה הערבית שממנה מעולם לא הייתה מנותקת. אנו מחוברים לסוריה בקשרים לאומיים, דתיים, לשוניים, טבעיים, כלכליים וגיאוגרפיים'' (את הדברים פרסם המזרחן שאתה משתמש בו בשם יהושע פורת).

בקיצור, היסטוריה אינה נוסטלגיה אלא התייחסות לעובדות. אתה מדבר על כאילו ובערך, מפרש את ההתעוררות הערבית כאילו היא תחילת הפלסטיניות. אבל אין שום עדות לקיומו של עם כזה, בטח לא לפני שנות ה-‏50. ראשוני המתנגדים שלך הם הערבים עצמם, שאתה עדיין מנסה בכוח לשכנע אותם שהם פלסטינים.
_new_ הוספת תגובההעם הפלשתינאי קיים מראשית המאה ה-‏20 ()
איתן אדיר (שבת, 04/12/2010 שעה 11:35)
בתשובה לדוד סיון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

בשום לינק שלך לא הבאת שום עובדה שיש ''עם פלסטיני'' ערבי בחצי הראשון של המאה ה-‏20.

אתה יכול ללנקק את עצמך לדעת בכל פוסט שלך, אבל זו רק נביחה ולא הוכחה.
_new_ הוספת תגובההעם הפלשתינאי קיים מראשית המאה ה-‏20 ()
דוד סיון (שבת, 04/12/2010 שעה 12:14)
בתשובה לאיתן אדיר
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

1. הכחשות חוזרות ונשנות לא יעזרו לך!!!

2. אם בכל זאת תרצה להתמודד עם הטענות שלי (שנסמכות על מקורות מוכחים) באופן ישיר אני שוב מצרף ריכוז של כמה מהן:

א. דיון 5352,
ב. תגובה 151759,
ג. תגובה 152992,
ד. תגובה 152995,
ה. תגובה 155976,
ו. תגובה 156035,
ז. דיון 2650, ויש עוד.
_new_ הוספת תגובההעם הפלשתינאי קיים מראשית המאה ה-‏20 ()
אריק פורסטר (יום שני, 15/11/2010 שעה 18:47)
בתשובה לאיתן אדיר
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

תיארוך ''הקמת העם הפלסטיני'' הוא הרינג אדום, ולגמרי חסר משמעות. אפילו אם נקבל את טענתך שלא היה עם כזה עד העת האחרונה, אז מה? העם קיים. כשהעם האמריקאי שבר את עול הכיבוש הבריטי ב-‏1776, זה היה עם צעיר ביותר.
_new_ הוספת תגובההעם הפלשתינאי קיים מראשית המאה ה-‏20 ()
איתן אדיר (יום שני, 15/11/2010 שעה 19:10)
בתשובה לאריק פורסטר
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

חיפוש הצדק והאמת הם חלק חשוב במציאת הפתרון לסכסוך. התעלמות מהם היא מתן הכשר לסכסוך לנצח כל פתרון.
_new_ הוספת תגובההעם הפלשתינאי קיים מראשית המאה ה-‏20 ()
אריק פורסטר (יום שני, 15/11/2010 שעה 19:49)
בתשובה לאיתן אדיר
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

אם כך, הפנם את העובדה שיש וקיים עם פלסטינאי.
_new_ הוספת תגובההעם הפלשתינאי קיים מראשית המאה ה-‏20 ()
איתן אדיר (יום שני, 15/11/2010 שעה 20:47)
בתשובה לאריק פורסטר
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

לא מתפקידי לקבוע או להחליט בעניינם. אני מניח את זה לערבים. שיחליטו מה שנוח להם, אבל שיפסיקו לבלבל לנו בשכל או להתפוצץ כל שני וחמישי.
_new_ הוספת תגובהאתה יכול להפנים שקר
המסביר לצרחן (יום שישי, 19/11/2010 שעה 14:27)
בתשובה לאריק פורסטר
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

אבל מה שייצא ממך החוצה יהיה גם הוא שקר.

אם אנחנו רוצים לחיות באמת שהיא מבטיחה את ההישרדות באופן המוצק ביותר, עלינו גם להבין את מקורות הסכסוך, כוונות האוייב ויכולתנו לשרוד מול השקרים והטרור שהוא מפיץ כנגדנו.

חשוב לנו כמדינה, כחברה ופרטים לדעת את האמת על הצדק שלנו כדי שהצדק שלנו יישאר אמת לאמיתה.

אם ניכנע לשקרי הערבים הפלסטינים אז גם לא נשרוד אלא רק במלחמות מנקזות דם וללא תוחלת. עלינו לשים סוף ליחסי הכוחות, לקבוע שינוי מהותי בשטח שישנה את אופי הסכסוך ואם הויכוח הפוליטי.

ישראל צריכה להתחיל להציף את סוגיית ירדן הפלסטינית. חשוב שכל העולם יתחיל לדבר, להתווכח, להסכים ולהתנגד לפתרון בעיית הערבים הפלסטיניים בירדן. עלינו לגרום לכך שעבדאללה יאבד את ביטחונו ושמשטרו יתחיל להתערער עד שייאלץ לברוח לארמונו בלונדון (גם שמה כ-‏50% מהתושבים הם מולסמים, אז שיקים שם ממלכה על חצי לונדון! ושייעזוב אותנו כאן בשקט). עלינו לתת לשטח הפלסטיני ירדני לדבר. הגיע הזמן שהפלסטינים יחזרו לדרכם שננטשה ב-‏1970 ושיכבשו את עמאן, שיקימו שם ממשלה פלסטינית ששולטת על כל ירדן.

זה יהיה הפתרון ההוגן ביותר והנכון ביותר לבעיית פלסטין.
_new_ הוספת תגובההעם הפלשתינאי קיים מראשית המאה ה-‏20 ()
איתן אדיר (שבת, 04/12/2010 שעה 11:38)
בתשובה לאריק פורסטר
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

לא איכפת לי אם יש או אין. אני מתווכח רקעובדות ולא על תחושות. מצידי שערביי אץ ישראל יחשבו היום כולם שהם עם. הרי זה לא צריך לשנות את העובדה שליהודים מגיע לפחות חצי מארץ ישראל שלהם.

חשוב לנו לזהות את העובדות בטרם אנחנו מתווכחים פוליטיקה, כי חשוב שהעובדות יהיו מסד לוויכוח הפוליטי ולא להיפך, שהפוליטיקה תכתיב לכם (לך ולסיון) את העובדות.

ה''היסטוריונים החדשים'' עשו כבר מספיק שפכטל להיסטוריה!!!!!!
_new_ הוספת תגובההעם הפלשתינאי קיים מראשית המאה ה-‏20 ()
המפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה (יום שלישי, 16/11/2010 שעה 7:14)
בתשובה לאריק פורסטר
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

לפי הגישה שלך ושל אחרים , יש עם קליפורניה , עם אוקלהומה , עם דקוטה , עם טנסי וכן הלאה .

האמת היא שיש עם ערבי גדול אחד ובתוכו יש פילוג ואחד הפלגים הוא הפלג הפלסטיני שרוצה מדינה לבד לעצמו , כמו הבאסקים , הסקוטים , הקוויבקים ועוד אחרים באינדונזיה , בפיליפינים , במרכז אמריקה ואחרים .
לבאסקים ולסקוטים אפילו יש שפה נפרדת ולפלסטינים לא !
_new_ הוספת תגובההעם הפלשתינאי קיים מראשית המאה ה-‏20 ()
דוד סיון (יום שלישי, 16/11/2010 שעה 7:28)
בתשובה להמפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

בקשר לעם הפלשתינאי מה שאתה מכנה אמת לא נתמך על ידי העובדות ההיסטוריות כפי שהן עולות מהמחקר ומהעובדות בשטח. לכן דבריך על העם הפלשתינאי מתארים לכל היותר ''אמת'' פרטית שלך.
_new_ הוספת תגובההעם הפלשתינאי קיים מראשית המאה ה-‏20 ()
המפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה (יום שלישי, 16/11/2010 שעה 12:03)
בתשובה לדוד סיון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

אין שפה פלסטינית , הפלסטינים הם חלק מהעם הערבי . יש לפלסטינים שאיפות לאומיות , כרגע בנפרד ממדינות ערביות אחרות . זה לא היה כך תמיד . לפי הספרים של פורת הפלסטינים רצו ייצוג ניפרד בפרלמנט התורכי ולא מדינה נפרדת .
_new_ הוספת תגובההעם הפלשתינאי קיים מראשית המאה ה-‏20 ()
דוד סיון (יום שלישי, 16/11/2010 שעה 12:31)
בתשובה להמפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

במקום אחר ענית למישהו ''שורה קצרה שלך אינה מצדיקה שאאריך בכתיבה''. ברוח התגובה הזאת אענה לך:
1. כותרת שני ספריו של פורת לבדה היא עדות שהעם הזה היה קיים לפני ובעת הוצאתם לאור (1976).
2. לפי זה רוב התוכן שכתבת בהודעה שלך מופרך.

כהערת אגב אציין שלא תמיד היו ליהודים שאיפות לאומיות. אז מה?
_new_ הוספת תגובההעם הפלשתינאי קיים מראשית המאה ה-‏20 ()
המפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה (יום שלישי, 16/11/2010 שעה 13:03)
בתשובה לדוד סיון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

ארגון השחרור הפלסטיני הוקם בשנת 1964 כך שספריו של פורת משנת 1976 מאוחרים יותר .
בספריו נכתב בברור כי הפלסטינים רצו ייצוג נפרד בפרלמנט הטורקי ולא מדינה נפרדת .
אפילו החלטת האום בדבר הקמת מדינה ערבית בשטח פלסטינה נדחה על ידם (גם אם הסיבה היא ההחלטה על הקמת מדינה יהודית לצידה) . זה היה ב-‏1947 .
_new_ הוספת תגובההעם הפלשתינאי קיים מראשית המאה ה-‏20 ()
דוד סיון (יום שלישי, 16/11/2010 שעה 15:19)
בתשובה להמפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

1. טיעונים לא רלוונטיים לדיון בדבר קיומו של העם הפלשתינאי.

הרצון לקבל ייצוג בפרלמנט הטורקי דומה לעובדה שהיהודים קיבלו ייצוג בלא מעט פרלמנטים. האם זה אומר משהו על קיומו של העם היהודי? לא!

דחיית החלטת האו''ם גם היא איננה מבטלת את עובדת קימו של הפלשתינאי.

2. אירגונים לאומיים פלשתינאים קמו והתפרקו מאז ראשית המאה ה-‏20 (כפי שכתוב בספרו של פורת). אז מה?

אירגונים יהודיים לעניין שיבת ציון קמו והתפרקו במשך מאות שנים. אז מה?
_new_ הוספת תגובהאתה 'צודק, אריק, עובדות לא חשובות בכלל
חכם ציון (יום ראשון, 28/11/2010 שעה 8:16)
בתשובה לאריק פורסטר
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

בעיקר אם הן פוגמות באידיאולוגיה שלך.
אבל לפחות אני מצפה ממך שתדבק לטענתך, באותה תזזית, גם אם לדעתך אין עם יהודי, אלא רק דת יהודית.
_new_ הוספת תגובה  אתה 'צודק, אריק, עובדות לא חשובות בכלל  (אריק פורסטר)
  אתה 'צודק, אריק, עובדות לא חשובות בכלל  (המסביר לצרחן)
  צורח, אך לא מסביר   (אריק פורסטר)
  ברגע שטענת שהעם הפלשתינאי קיים מראשית המאה ה-‏20 ()  (המסביר לצרחן)
  דוד, אתה ממשיך עם הפאניקה שלך?  (המסביר לצרחן)
  אתה, הצרחן, ממשיך עם הפאניקה של קודמיך?  (דוד סיון)
  אתה, הצרחן, ממשיך עם הפאניקה של קודמיך?  (חכם ציון)
  אתה, הצרחן, ממשיך עם הפאניקה של קודמיך?  (דוד סיון)
  אתה, הצרחן, ממשיך עם הפאניקה של קודמיך?  (חכם ציון)
  הפלשתינאים הם עם מראשית המאה ה-‏20!!!  (דוד סיון)
  הפלשתינאים הם עם מראשית המאה ה-‏20!!!  (המסביר לצרחן)
  הפלשתינאים הם עם מראשית המאה ה-‏20!!!  (דוד סיון)
  החבר סיון, אתה ממשיך להתבצר בראייה הפוליטית הצרה שלך  (המסביר לצרחן)
  החבר צרחן, אתה ממשיך להתבצר בטענות חסרות ביסוס!  (דוד סיון)
  החבר צרחן, אתה ממשיך להתבצר בטענות חסרות ביסוס!  (המסביר לצרחן)
  התעלמות מדהימה מהעובדות .  (המפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה)
  למישהו יש הוכחות  (עמיש)
  מה זה עם ?  (המפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה)
  אין לי מושג  (עמיש)
  וכמובן  (עמיש)
  וכמובן  (דוד סיון)
  כעת קיים את הבטחתך . לפי איזו הגדרה ?  (המפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה)
  אין לי מושג  (המפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה)
  יופי  (עמיש)
  יופי  (המפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה)
  יופי...  (דוד סיון)
  דוד סיון, אתה לא מבין דבר פשוט.  (ימני גאה)
  אתה, ימני גאה, לא מבין דברים פשוטים!!!  (דוד סיון)
  דוד סיון, אתה לא מבין דברים פשוטים:  (ימני גאה)
  ירחם השם איזה שטויות...  (עמיש)
  ירחם השם איזה שטויות...  (דוד סיון)
  ירחם השם איזה שטויות...  (המפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה)
  אוסף השטויות והתירוצים רק גדל!!!  (דוד סיון)
  אוסף השטויות והתירוצים רק גדל!!!  (spinner013@gmail.com)
  כושר ההתמודדות שלך, ספינר, שואף ל-‏0!!!  (דוד סיון)
  דוד סיון, כאשר אתה כותב ''מופרך''  (ימני גאה)
  העם הפלשתינאי קיים מראשית המאה ה-‏20!!!  (דוד סיון)
  יופי...  (המסביר לצרחן)
  העם הפלשתינאי קיים מראשית המאה ה-‏20 (תגובה 155621)!  (דוד סיון)
  יופי  (אריק פורסטר)
  יופי  (אריק פורסטר)
  יופי  (המפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה)
  יופי  (אריק פורסטר)
  יופי  (המפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה)
  יופי  (אריק פורסטר)
  יופי  (המפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה)
  הפניקים הם הכנענים של המקרא  (עמיש)
  הפניקים הם הכנענים של המקרא  (המפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה)
  יופי  (ע.צופיה)
  יופי  (ע.צופיה)
  תרבותנו כנענית-פיניקית  (אריק פורסטר)
  יופי  (המסביר לצרחן)
  יופי  (חכם ציון)
  יופי  (חכם ציון)
  יופי  (אריק פורסטר)
  למישהו יש הוכחות  (איתן אדיר)
  אם יש לך  (עמיש)
  אם יש לך  (המפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה)
  למישהו יש הוכחות  (המסביר לצרחן)
  למישהו יש הוכחות  (חכם ציון)
  לא בהכרח!  (דוד סיון)
  לא בהכרח!  (המסביר לצרחן)
  לא בהכרח!  (דוד סיון)
  לא בהכרח!  (ע.צופיה)
  לא בהכרח!  (דוד סיון)
  לא בהכרח!  (המסביר לצרחן)
  לא בהכרח!  (דוד סיון)
  לא בהכרח!  (המסביר לצרחן)
  לא בהכרח!  (דוד סיון)
  לא בהכרח!  (המסביר לצרחן)
  עוד הצהרה חסרת שחר של הצרחן!  (דוד סיון)
  לא בהכרח!  (אריק פורסטר)
  לא בהכרח!  (המסביר לצרחן)
  לא בהכרח!  (המסביר לצרחן)
  לא בהכרח!  (ע.צופיה)
  לא בהכרח!  (דוד סיון)
  כלומר, לפי דבריך  (עמיש)
  כלומר, לפי דבריך  (ימני גאה)
  איזה פתרונות ימצאו?  (עמיש)
  איזה פתרונות ימצאו?  (ימני גאה)
  בקיצור תירוצים ושטויות  (עמיש)
  נו, אם אתה אומר.  (ימני גאה)
  עמיש צודק. אתה מתחיל להתחרפן  (חכם ציון)
  איזה פתרונות ימצאו?  (איתן אדיר)
  כלומר, לפי דבריך  (המפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה)
  באמת שניסיתי  (המפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה)

חזרה לפורוםהסיפור המלא
מערכת פורום ארץ הצבי אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים.© פורום ארץ הצבי