פורום ארץ הצבי Enter the forum
Articles
Discussions
About FAZ
FAZ people
columns
Links
Previous page
Bulletine Board

SearchFeedbackAdd to Favorites
RSS Feed
מה זה?
(נכתב בתשובה לנסים ישעיהו, 28/06/10 22:30)
תודה כבוד הרב
מיכאל שרון (יום שני, 28/06/2010 שעה 23:31)
בתשובה לנסים ישעיהו
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

אבל נראה שכל נביא הוא קצת קוסמופוליט, לא במובן של מתיוון, אלא במובן של נאמנות לה' לבדו, לאמת ולצדק ללא פשרות, גם במחיר התנגשות עם עמו. נביאי ישראל מחרפים ומגדפים כשצריך, את עמם הם, כך גם משה, ירמיהו אומר למלך צדקיהו ''כה אמר ה', הנני נותן את העיר הזאת (ירושלים) ביד מלך בבל ושרפה באש. ואתה לא תמלט מידו כי תפוש תתפש ובידו תנתן''. וכן ''שרי יהודה ושרי ירושלים הסריסים והכהנים וכל עם הארץ והעוברים בין בתרי העגל. ונתתי אותם ביד אויביהם וביד מבקשי נפשם והיתה נבלתם למאכל לעוף השדה ולבהמת הארץ''.

כמובן שמאשימים את ירמיהו בבגידה ''ושם בעל פקידות ושמו יראייה בן שלמיה בן חנניה, ויתפוש את ירמיהו הנביא לאמור, אל הכשדים אתה נופל. ויאמר ירמיהו, שקר, אינני נופל אל הכשדים, ולא שמע אליו, ויתפוש יראאייה בירמיהו, ויביאהו אל השרים. ויקצפו השרים על ירמיהו והכו אותו ונתנו אותו בית האסור''.

הנביא הוא איש על-לאומי, ניתן לאמר, כפי שרואים גם אצל בלעם, ואמנם, בעניין ירמיהו ''ויצו נבוכאדראצר מלך בבל על ירמיהו ביד נבוזראדן רב טבחים לאמר: קחנו ועינך שים עליו, ואל תעש לו מאומה רע כי אם כאשר ידבר אליך כן עשה עימו''.
_new_ הוספת תגובהתודה כבוד הרב
נסים ישעיהו (יום שלישי, 29/06/2010 שעה 0:29)
בתשובה למיכאל שרון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

בס''ד.

הנביא אולי על לאומי כי מתייחס לכל העמים, כמו יונה שנבא לנינוה וכן נביאים אחרים שנבאו לעמים רבים, אבל בעיניו הם עמים וכך צריך להיות. הוא גם לא מתכחש ללאומיותו שלו חלילה.

בלעם, להבדיל, שולל את הלאומיות מכל וכל, והעובדה (אולי אף הראיה) היא שאין לו זיהוי לאומי בכתובים. גם שמו רומז לכך, בלא עם.

הוא מעמיד את כישוריו לכל המרבה במחיר, שעל כן סייע לסיחון נגד מואב, כמרומז בכתובים, וכעת מנסה לסייע למואב נגד ישראל ככתוב בפירוש.
_new_ הוספת תגובהמה משמע מתכחש ללאומיותו? הרי הלאומיות היא נתון ביולוגי
מיכאל שרון (יום שלישי, 29/06/2010 שעה 7:31)
בתשובה לנסים ישעיהו
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

אין כל דרך להתכחש ללאומיות, ויהודי שטוען שאינו כזה יוצא רמאי נלעג. זה נתון.

אך אין לעשות מהלאומיות אלוהים - ''לא תעשה לך אלוהים אחרים''. מגמת התפתחות האנושות היא בכיוון מהות הנביאים - התפתחות כלל אנושית וביטול מחיצות. דברי אמת המקדמים את האנושות ראוי שישמעו על ידי כולם. המדע הוא על לאומי.

הלאומיות היא בעייתית - מה קרבה רוחנית יש לך לאחים עופר? והרי הם מנשלים אותנו כי הם יהודים ואני יהודי, ולכן, הדבר נותן להם עילה להיטפל אלי ולשלוח יד חמדנית לכיסי. בישראל הבעייה מעצימה, כי בגלל השואה טוענים שאין לך שום אלטרנטיבה אחרת, קמה כאן אליגארכיה עריצה, ושודדים את האוכלוסיה בשם, ככה זה פה, וכי לאן תברחו?

זהר בראש וראשונה ממי שטוען שאתה שייך לו בתוקף מוצאך.
_new_ הוספת תגובהקווים למהותו של הנביא
מיכאל שרון (יום שלישי, 29/06/2010 שעה 8:03)
בתשובה לנסים ישעיהו
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

בלעם הוא הנביא המשמעותי הראשון שאנו ניתקלים בו במקרא, דהיינו נביא אלוהים, כך במפורש. הוא חי בסביבה עובדת אלילים, אך הוא נביא אלוהים, דהיינו נביא אמת. ומכיוון שהוא הנביא הראשון, המקרא אומר לנו דברים ראשונים חשובים לגבי מהות הנביא בכלל. ''בלעדי עם'' - שמו ''בלא-עם'', דהיינו שום עם לא מגבה אותו לא נימצא איתו; ושמו אינו ''לעם'' דהיינו איש חסר-עם. זה הבדל מכריע שיש לשים אליו לב.

הנביא שייך לאלוהים לבדו, אף שיש לו לאומיות כמובן, זה נתון ביולוגי, אך הנביא מתעלה עליו.

לכן גם שם ירמיהו, הבוגד בעם כביכול - ''ירם ה' הוא'' - הנביא מרומם אותך לה', מעבר לאילוצים כופתים ומנמיכי רוח.

התנ''ך מבדיל היטב בין נביאי אמת לנביאי שקר. כך במקרה מיכיהו, נביא האמת. כל הנביאים האחרים הם נביאי שקר, ואומרים למלך ישראל אחאב החפץ לעלות למלחמה ברמות גלעד - עלה ונתן ה' ביד המלך''. רק מיכיהו אומר למלך את האמת ''ראיתי את ישראל נפוצים כצאן אשר אין להם רועה'' וחוטף סטירה מראש נביאי השקר, והמלך כולאו עד שישוב מנצח מהמערכה. אלא שמיכיהו אומר, ''אם תשוב, לא דיבר ה' אלי''.

ואז הוא אומר את אשר הוא במהות הנביא העל לאומי, נביא האמת, ושים נא לב כבוד הרב:

''שימעו עמים כולם''.
דבר הנביא לעמים כולם, האמת ודבר ה' הם על לאומיים.

שמו הוא מיכיהו, כלומר ''מי כה' הוא'' דהיינו שום דבר אחר אינו משתווה לאלוהים, גם לא האומה, גם לא המלך.
_new_ הוספת תגובהפרוש מקביל: מה' - כה' הוא
מיכאל שרון (יום שלישי, 29/06/2010 שעה 8:37)
בתשובה למיכאל שרון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

דהיינו מי שהוא מה', הוא מבחינת בן מאומץ לה', כפי שאומר ישוע. ''וחיסרו מעט מה'''
_new_ הוספת תגובהלענ''ד אתה מזהה דבר חלקי או יחיד באופן
מיכאל שרון (יום שלישי, 29/06/2010 שעה 9:06)
בתשובה לנסים ישעיהו
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

נכון, אך משהו מטה אותך באופן מיידי לכיוון מסויים, ואינך יכול להשלים את המשימה, כלומר ההטייה המיידית הזאת מביאה אותך להתעלם מדברים נוספים. אתה עושה על כן ובלית ברירה קצת ''מריחות'' (כפי שמכנים זאת בשפה עממית), כלומר רואה את שאר הדברים ברמת רזולוצייה נמוכה, המטשטשת דקויות.

מכיוון שמחשבתך עמוקה ואתה איש אמת, אני שואל עצמי מה הדבר המונע ממך לחשוב ולזהות בכמה צעדים, בהיקף רחב, ולהסגר על מושג מייד עם הזיהוי הראשון.

התשובה לכך, היא כי משהוא ניקטע כאן לפני 2000 שנה, הנביאים הראו את הדרך, אך חלה בשלב זה הטייה לכיוון רחוק מה' ומהאמת, והחלה התפתחות ענקית בכיוון מוטה. קיימת התפתחות אדירה שניקטעה בשרירותיות לפני 2000 שנה. איזו התפתחות טיבעית וענקית היתה כאן? זו של היהדות הנצרתית, ישוע מנצרת. זה מוסיף רובד ענק, מאיר את הדברים ''הוא היה בראשית אצל אלוהים. הכל נהיה על ידו ובלעדיו לא נהיה כל אשר נהיה. בו היו חיים והחיים היו האור לבני האדם. האור (ישוע) מאיר בחושך והחושך לא הישיגו''. על מנת למנוע מאיתנו נגישות לדברים המדהימים האלה, יצרו טאבו שלילי סביב לעניין. אין שום קשר בין מה שמספרים לך על הבשורה וישוע, ובין המציאות כפי שתתגלה לעיניך אם תחשף לאמת הזאת.
_new_ הוספת תגובה[•] לקבל את ישוע זה לקבל את החסד של רוח הקודש
מיכאל שרון (יום שלישי, 29/06/2010 שעה 9:26)
בתשובה למיכאל שרון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

רוח הקודש היא אחת מ-‏3 הפנים של האלוהות, שהם: האב, הבן, רוח הקודש.

רוח הקודש נותנת לך 7 מתנות:
ביניהם:
1) ידע נכון, הבנה
2) חוכמה ופרוש נכון
3) יכולת נבואה
_new_ הוספת תגובהכאן תאור בהיר וחד יותר של 7 מתנות רוח הקודש
מיכאל שרון (יום שלישי, 29/06/2010 שעה 9:58)
בתשובה למיכאל שרון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

_new_ הוספת תגובהלא מתאים-יושקה
חזי, הרצליה (יום חמישי, 01/07/2010 שעה 12:17)
בתשובה למיכאל שרון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

אותו האיש-יושקה.מייסד הנצרות.

לא שייך לכאן.ומכניס סתם בלבול.אנחנו יהודים ועזוב אותנו מדת זרה, שונאת ישראל.
_new_ הוספת תגובהבסדר. אבל אני מנסה לשתף אתכם. אני מתלהב מזה
מיכאל שרון (יום חמישי, 01/07/2010 שעה 12:50)
בתשובה לחזי, הרצליה
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

וזה נותן לי חיים וסעד רוחני שנים רבות. הרי עקר העניין של ישוע הוא לתת לך חיים. זה שאנחנו יהודים - בסדר, אבל השאלה היא אם היהדות כדת יכולה לתמוך ברוחך באופן אישי. לחלק כן. לא לכולם. עיקרה - עבודת אל מפרכת, להיות עבד השם על ידי קיום צווים רבים, לעבוד למלך רם ונישא כמו שאומרים החרדים. האם זה לא דבר מאובן, שאינו מדבר אל הנשמה? כבר נביאי ישראל אמרו זאת ''מה בצע לה' בעולות וזבחים'' ובאתי לגול את עורלת הלב''. ישוע ממשיך בכוון זה, תוך יצירת דבר מרומם וקסום באמת. אשר לחוקי התורה הרבים, השאלה אם אתה יכול לעמוד בכל זה וכבר ישוע והשליח פול היצביעו על כך שלא, והתוצאה - צביעות, העמדת פנים לא מעט. לפי הנצרות האל משחרר אותנו באהבתו אותנו מכך, באמצעות החסד. חוקי התורה באו דרך משה, האמת והחסד באו דרך ישוע, כך אומר השליח פול.

הנצרות מכיוון שהיא פונה באמת לאדם ולנישמתו, נותנת גם חוכמה, וכבר חכמינו שהשתאו על כך אמרו: חוכמה בגויים -תאמין. ואילו היהודים והנהגתם נתונים לעיתים קרובות בתחום הטעות, ועושים כל טעות אפשרית בחייהם ובהתנהלותם המדינית.
_new_ הוספת תגובה
חזרה לפורוםהסיפור המלא
מערכת פורום ארץ הצבי אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים.© פורום ארץ הצבי