פורום ארץ הצבי


http://www.faz.co.il/thread?rep=111962
יובל ברנדשטטר (יום שני, 11/02/2008 שעה 20:36)

רק שתדעו שחבר הכנסת אלדד לקח את הצעת החוק של ביילין לפינוי-פיצוי יהודי חברון, ופשוט החליף את המילים. בכל מקום שהיה כתוב ערבי או פלשתיני כתב יהודי ולהיפך. כל השאר מילה במילה.
לגבי ליצן. כמה ליצנים הם פרופסורים לכירורגיה פלסטית באוניברסיטה העברית, קציני רפואה ראשי של צה''ל, וראשי השדולה למניעת השחיתות בכנסת? נכוםן שיש לו חוש הומור, אבל הוא לא ליצן. הוא ראוי יותר להנהיג את מדינת ישראל מכל חברי ממשלת המחדל הנוכחית כולל דיכטר.
ולמה דיכטר. כי גם דיכטר עשה תרגיל אלדד ולקח את דוח וינוגראד והחליף את המילה לבנון בעזה.
ומי שדיבר על ארבעים אלף לעומת אלף, שכח את קריית ארבע ושכונת ממרא שיש בהן עוד עשרת אלפים יהודים, ולו לא היתה ממשלת הספר הלבן מונעת זאת היו מגיעים עוד מאה אלף.

http://www.faz.co.il/thread?rep=111969
מה אתה חושב?
שלולית של חורף (יום שני, 11/02/2008 שעה 21:30)
בתשובה ליובל ברנדשטטר

שהשמאלנים אוכלים את הציפורניים?
לא איכפת להם מיהודים ולא מערבים
איכפת להם רק מצפון תל אביב

http://www.faz.co.il/thread?rep=111972
מעניין מאד: החוק של ביילין מול זה של אלדד
דוד סיון (יום שני, 11/02/2008 שעה 21:34)
בתשובה ליובל ברנדשטטר

נשמח מאד אם תראה לנו איך בדיוק הוחלפו המילים (http://www.knesset.gov.il/privatelaw/data/17/2485.rt...)?

http://www.faz.co.il/thread?rep=111975
זה ללא חוק גירוש עזה אבל ניחא....
שלולית של חורף (יום שני, 11/02/2008 שעה 21:41)
בתשובה לדוד סיון


הגדרות 1. בחוק זה –
''חוק יישום תכנית ההתנתקות'' - חוק יישום תכנית ההתנתקות, התשס''ה-‏2005 ;
''מינהלת סל''ע'' – מינהלה כמשמעותה בסעיף 4 לחוק יישום תכנית ההתנתקות;
''הרשות הציונית'' – כהגדרתה בחוק להארכת תוקפן של תקנות-שעת-חירום (יהודה והשומרון וחבל עזה – שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), התשל''ח-‏1977 .
פינוי היישוב הערבי בחברון 1. (א) מדינת ישראל תפנה את העיר חברון ואת כל המתקנים הציבוריים הקבועים בה, כמפורט במפה המצורפת בתוספת לחוק זה עד ליום י''ז באב התשס''ז (1 באוגוסט 2007); עם השלמת הפינוי, לא תיוותר בחברון נוכחות קבועה של ערבים או של כוחות ביטחון של הרשות הפלסטינית;

(ב) מדינת ישראל תפרק ותפנה את כל המתקנים והתשתיות הציבוריות שבשימוש הערבים שבחברון;
(ג) מדינת ישראל תסייע, יחד עם הקהילה הבינלאומית, בשיקום התשתית העירונית של האזור המפונה במקום אחר שיועד לכך;
(ד) ממשלת ישראל תתאם עם הרשות הפלסטינית את כל הענינים הקשורים בפינוי הישוב הערבי מחברון; לא הושג תיאום כאמור, לא יהיה בכך כדי לפגוע בביצוע הפינוי על פי הקווים המנחים שבחוק זה.
נכסים ותשתיות 2. (א) כל נכסי דלא ניידי ששימשו את האזרחים הערבים יעברו לידי מדינת ישראל;
(ב) התשתיות ששימשו את האזרחים הערבים, לרבות תשתיות המים, החשמל, הביוב והתקשורת, יוותרו על כנם לטובת שימושם של הישראלים.
פיצויים 3. (א) תושבי חברון הערבים יהיו זכאים לפיצויים ולסיוע בהתיישבות במקום חדש, לפי הוראות חוק יישום תכנית ההתנתקות, בשינויים המחויבים;
(ב) תפקידיה וסמכויותיה של מינהלת סל''ע יחולו גם לגבי מפוני היישוב הערבי בחברון, בשינויים המחוייבים;
(ג) הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו על מי שמתגורר בחברון שלא כדין, או שביתו נבנה ללא היתר, ועל מי שהחל לגור בחברון אחרי יום ב' בניסן התשס''ז (21 במרץ 2007).
פיצויים ליהודים 4. יהודים שנפגעו ברכושם או בגופם משהות הפתח והחמאס והמתיישבים ערבים בחברון יוכלו לתבוע פיצויים ממדינת ישראל, בכפוף לחוקים ולסדרי הדין הישראלים, לרבות הוראות בדבר התיישנות.
ביצוע ותקנות 5. ראש הממשלה ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו.

----

דווקא רעיון טוף

מערכת פורום ארץ הצבי אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים.