פורום ארץ הצבי


http://www.faz.co.il/thread?rep=108770
מיחזור ולא ירוק
צדק (יום רביעי, 12/12/2007 שעה 12:38)

אירועי הכריתה והחבלה לא נפסקו, שמאלנים וערבים ממשיכים לחבל ברכושם של יהודים,
והמשטרה הפושעת אינה פועלת נגד העבריינים הפוגרומיסטים הללו.

מעניין מדוע נעשה החיבור,
''קשה לשכוח את הפוגרום שהתרחש בפקיעין ואת הפוגרום שאירע בכפר הפלשתינאי אל-פונדוק'',
האם השמאלני מעליל עלילת דם נוספת על היהודים כשהוא מדביק את הפוגרום הדרוזי בפקיעין ואת פונדוק?

כל מה שעשו ויעשו המתנחלים בפונדוק הוא מוצדק.
באויב המסייע לטרור יש לטפל ללא שום רחמים,
ואם צה''ל לא עושה זאת, אז כל יהודי חפשי לעשות זאת במקומו.
הגנה עצמית היא זכות היסוד של כל אדם ובעיקר של היהודי.

http://www.faz.co.il/thread?rep=108785
מיחזור של מוסר כפול
דוד סיון (יום רביעי, 12/12/2007 שעה 14:03)
בתשובה לצדק

זאת הבעיה שלך:
א. אין לך בעיה עם פוגרומים שעורכים יהודים.
ב. יש לך בעיה עם פוגרום שעורכים דרוזים.
ג. דבריך הם הפגנת ''מוסר כפול'' - חוסר מוסר.

אין בכך כל הפתעה...

יהודי או פלשתינאי, או דרוזי אינו רשאי לקחת את החוק לידיים.

http://www.faz.co.il/thread?rep=108801
מיחזור של מוסר כפול
חוח בן שושנים (יום רביעי, 12/12/2007 שעה 15:49)
בתשובה לדוד סיון

המוסר הכפול שלך זועק לשמים.... אולי לנין יקשיב ויתן את בירכתו?

איזה פוגרום בדיוק עורכים היהודים? אם נקבל את דעתך המפוקפקת כי אז לכל היותר היהודים כורתים זיתים. קשה, לא יפה, מזיק, אבל עדיין לא שופך דם ערבי. עדיין הזית 'חי' ונושם וצמוח יצמח!

אבל הדרוזים ירו, שרפו ורדפו יהודים, אנשים ולא זיתים! הם הצליחו לגרש את כל ההתנחלות היהודית החדשה של פקיעין שמנתה כמדומני 7 משפחות. הכל התפוצץ, נוצרה עילה, נשלפה הניצרה, והם עשו פוגרום ביהודים. ואפילו משטרת ישראל לא הצליחה למנוע, אפילו ממשלת ישראל לא הצליחה לתקן ולהשיב מצב לקדמותו.

אין בכך כל הפתעה... אצלכם תמיד היהודי הוא הרשע....

http://www.faz.co.il/thread?rep=108910
מכירת סוף העונה בשטחים
יוסלה (יום חמישי, 13/12/2007 שעה 12:15)
בתשובה לחוח בן שושנים

וידיעה מיוני 2006
הידיעה דרך אגב היא מהכפר סאלם, הכפר שעל אדמותיו גנב צפריר רונן
את המשור של יטאל מהרשק.

לתשומת ליבו של השושן הרגזן:

''איכר מהכפר סאלם שהגיע לחלקת עצי הזית שלו על מנת לעבדה סיפר בשובו
לכפר בערב, כי הבחין בעצי זית כרותים בחלקה שמעל זו שלו. בעל החלקה,
מלווה באנשים ממועצת הכפר וחברים נוספים הגיעו לשטח, הנמצא בצד המערבי של הכביש לאלון מורה וכק''מ מההתנחלות, ומצאו כי כארבעים וחמישה עצי זית הושחתו ע''י ניסור ושבירה במהלך השבועיים שלושה האחרונים (הזמן מוערך על פי יובש הענפים).

שוטרי משטרת אריאל וחיילי המת''ק הגיעו גם הם לצורך תיעוד. אולם בשיחה
טלפונית עם פעיל השלום דוד ניר, המקיים קשר שוטף עם התושבים הפלסטינים ,
אמר ראש מועצת הכפר כי לו היו אלו עציו, לא היה טורח כלל לפנות למשטרה -
שכן מנסיונו במשך שנים, השוטרים אינם עושים דבר וחצי דבר למצוא את
הפורעים.''

http://www.faz.co.il/thread?rep=108930
מכירת סוף העונה בשטחים
לוי (יום חמישי, 13/12/2007 שעה 17:39)
בתשובה ליוסלה

אם איזה ערבי אמר מה שהוא זו אמת לאמיתה ?!
גם אם שטרימר אמר מה שהוא האנטישמים שתו את דבריו בצמא .

http://www.faz.co.il/thread?rep=108944
גם במדינת ישראל המשטרה לא מחפשת עבריני רכוש
אריה (יום חמישי, 13/12/2007 שעה 18:30)
בתשובה ליוסלה

כל מי שניזוק יודע זאת .

http://www.faz.co.il/thread?rep=109028
מכירת סוף העונה בשטחים
סתם עוד אחד (שבת, 15/12/2007 שעה 18:35)
בתשובה ליוסלה

כל הקישקוש הזה מוכיח שיואל מרשק ומסורו הם נכס גדול לפלסטינים.

הודעתך מבולבלת. העצים הם של תושב הכפר סאלם וגם לא של הכפר.

איזה מתנחל יילך כל ערב ובמשך 3 שבועות למטע כדי לנסר בלי שיחשוש מתגובה / מארב של כנופיות ערבים? זה נשמע דימיוני. סביר יותר להניח שהערבים גוזמים את עציהם ועורמים אותם לצד המעע לייבוש. בסיום עונת הגיזום הם לוקחים את כל העצים לכפרם, גודעים אותם וממיינים אותם לעצי הסקה או שורפים אותם לפחמים.

תפסיקו להעליל על יהודים. הראש שלכם מלא דימיון פורה. עוד מעט תחזרו להאשים אותם בחטיפת וברצח ילדים פלסטינים לפני פסח !!!

http://www.faz.co.il/thread?rep=108911
מיחזור של מוסר כפול
צדק (יום חמישי, 13/12/2007 שעה 12:21)
בתשובה לדוד סיון

גם בגיטו ורשה לקח היהודי את החוק לידיים,
אתה בודאי מתנגד לפריעת החוק הזו, אני לא.

היהודי רשאי, זכאי, וחייב, לתקוף כל טרוריסט ערבי וכל מי שמסייע לטרוריסט.

אתה אדם חסר מוסר לחלוטין.
השוואתך הפושעת בין פוגרום באזרחים יהודים תמימים לבין הגנה עצמית כנגד אויב ערבי טרוריסטי,
היא הסתה לרצח יהודים ותמיכה ברוצחים הערבים.

http://www.faz.co.il/thread?rep=108915
יפונה 'צדק'
יוסלה (יום חמישי, 13/12/2007 שעה 12:34)
בתשובה לצדק

''אפשר להתמקד במספר המדויק של העצים שהושחתו.
אך אפשר, כפי שכל איש תרבות יעשה, להתייחס בכובד ראש לעקירות ולגניבות של עצי זית בידי מתנחלים שאכן מתועדות היטב (כולל פסק דין בית משפט ישראלי שלאחרונה הביא להשבת מספר מאות עצי זית שנגנבו בידי מתנחלים לכפר הפלסטיני ממנו נגנבו), ולראות בכך מאפיין וסמל לאופי המאבק של המתנחלים ודרך התנהלותם ביהודה ושומרון.

דמם של הפלסטינים, ורכושם, מותרים. והרבנים בהתנחלויות רק מדרבנים את האלימות הקשה. מעוררת קבס הטריוויאליזציה של נושא השחתת המטעים על ידי הכותבים השונים. היהודים החדשים הללו - הבריונים וגאים בכך - שכחו שהאכר הפלסטיני חי כיום המקרים רבים במתכונת ובתנאים בהם חיו אבותנו באותו איזור בתקופת התנ''ך. האיכר הפלסטיני כיום שומר על האדמה, כי ממנה מחייתו. אך היא גם נחלתו, אהבתו.

הבריונים היהודים, גם אם השחיתו וגנבו 5000 עצים המהלך השנים האחרונות, ולא 10000, ואפילו אם המספר המדויק היא רק 500 עצים, הוכיחו שפשעם אינו עומד במבחן היהדות. חובשי כיפה ושומרי שבת, אולי גם משוררים לעת מצוא, אך פושעים נגד האדם שאת אדמתו גנבו באמתלא שארץ ישראל ניתנה רק ליהודים. פושעים נגד עמלו של האיכר, על אדמתו, בביתו.''

http://www.faz.co.il/thread?rep=108931
יפונה 'צדק'
לוי (יום חמישי, 13/12/2007 שעה 17:44)
בתשובה ליוסלה

הדיווחים והמספרים שאתה מסתמך עליהם הם שיקריים .
הם הופרשו ע''י כל מיני פוקציונרים אשר חברו למובילי האג'נדה האנטישמית הישראלית .

http://www.faz.co.il/thread?rep=108945
תחילה ניסינו להכנס בטוב . בקניה ובשכנות טובה
אריה (יום חמישי, 13/12/2007 שעה 18:36)
בתשובה ליוסלה

אחרי שפגעו בנו אנחנו מחזירים . למה זה כואב להם ?

http://www.faz.co.il/thread?rep=108951
גניבת הקרקעות של פלסטינים זה 'שכנות טובה'?
יוסלה (יום חמישי, 13/12/2007 שעה 21:03)
בתשובה לאריה

עירן,
תשאל את צפריר רונן, הוא יגיד לך בשמחה
מה דעתו על שכנות טובה עם איכר פלסטיני: גנוב את אדמתו
ואם לא יודה לך על ש'הצלת את ארץ ישראל מידו'
שים לו כדור בראש.
שאל גם את סקאלי באותה הזדמנות.
ואם אינך יודע מספיק על מה שקורה בשטחים
אולי הגיע הזמן שתתעדכן - ארבעים שנה זה
הרבה זמן.

http://www.faz.co.il/thread?rep=109030
שאלתי אותו בשבת הזאת
סתם עוד אחד (שבת, 15/12/2007 שעה 18:50)
בתשובה ליוסלה

והוא אמר לי בשמחה שאתה מקשקש שטויות, מתיז הזיות ומפיץ (לטעם המורה המוזרה שלך: ''מפיש'') רכילות. לטענתו אתה תותח חלוד נטול תחמושת.

http://www.faz.co.il/thread?rep=108948
יפונה 'צדק'
לוי (יום חמישי, 13/12/2007 שעה 18:47)
בתשובה ליוסלה

הדיווחים שאתה מסתמך עלים הם שקריים .

http://www.faz.co.il/thread?rep=108927
המומחה להסתה, צדק, מקנא ומסתבך
דוד סיון (יום חמישי, 13/12/2007 שעה 16:50)
בתשובה לצדק


מערכת פורום ארץ הצבי אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים.