פורום ארץ הצבי Enter the forum
Articles
Discussions
About FAZ
FAZ people
columns
Links
Previous page
Bulletine Board

SearchFeedbackAdd to Favorites
RSS Feed
מה זה?
ההצהרה המשותפת היא טעות קשה של נתניהו
דוד סיון (יום שלישי, 10/07/2018 שעה 15:00)


ההצהרה המשותפת היא טעות קשה של נתניהו

ד''ר דוד סיוןביום ד', 27.6, הודיע ראש הממשלה שהפולנים הסכימו לבטל את הסעיפים הפליליים בחוק המתייחס להתנהגותם כלפי היהודים בימי השואה. הוא גם הקריא את התנאי לביטול – את ההצהרה המשותפת לו ולראש ממשלת פולין שעיקרה ניסוח עובדות היסטוריות.

העובדה שראש הממשלה חתם על ההצהרה עוררה ביקורת קשה משום שיש בה עובדות מזויפות, טעויות והטעיות. להלן ציטוטים מדברי הביקורת:
פרופסור יהודה באואר שנחשב למומחה בינלאומי בנושא השואה:
אנחנו למעשה הפכנו להם את הנרטיב. הסיפור כפי שהם מספרים אותו – וזה סיפור שקרי לגמרי – הסיפור הזה נהפך לחוק. ואנחנו נתנו לזה את הגושפנקה. זאת בגידה, בגידה, בגידה.
תגובת ההיסטוריונים של יד ושם...:
... בדיקה מעמיקה על ידינו מעלה כי בקביעות ההיסטוריות, שהוצגו כעובדות שאין עליהן עוררין, יש טעויות חמורות והטעיות, וכי גם לאחר ביטול הסעיפים המדוברים מהותו של החוק נשארה על כנה, ובכלל זה האפשרות לפגיעה ממשית בחוקרים, במחקר החופשי ובזיכרון ההיסטורי של השואה.
...
... בשאלת יחסי הכוחות שבין סיוע לרדיפה מציג המחקר ההיסטורי של שלושת העשורים האחרונים תמונה שונה לחלוטין: סיוע של פולנים ליהודים בתקופת השואה היה תופעה נדירה באופן יחסי; ופגיעה בהם ואף רציחתם הייתה תופעה רווחת... עיון בתיעוד ובמחקר מעלה כי אפילו פולנים שניסו לעזור ליהודים הנרדפים פחדו משכניהם הפולנים לא פחות מאשר חששו מהכובש הגרמני. הניסיון להאדיר את הסיוע שהוגש ליהודים ולהציג אותו כתופעה רווחת כמו גם הניסיון למזער את חלקם של הפולנים ברדיפת היהודים, הוא לא רק פגיעה באמת ההיסטורית, אלא אף בזיכרון גבורתם של חסידי אומות העולם.
...
... הדרך הנכונה לתקן עיוותים היסטוריים ותפיסות היסטוריות שגויות היא באמצעות מחקר היסטורי אמין, שיח ציבורי פתוח ונטול לחצים ופעילות חינוכית שקולה ופתוחה. הניסיון לקבוע סייגים למחקר ההיסטורי ולהצביע על מסקנות אפריוריות על־ידי התערבות חקיקתית, ועוד כזו המלווה בצעדים משפטיים שתפקידם להטיל מורא – נוגד גישה זו...
סבר פלוצקר, ''למען האמת'', עמ' 2, ''ידיעות אחרונות'', 6.7.2018:
קשה להאמין שראש ממשלת ישראל, בנו של היסטוריון מהולל ואיש בעל הבנה היסטורית, יכול היה לחתום על אוסף כה נלעג של שקרים ועובדות מזויפות בדבר התנהגות העם הפולני בשואה...
...
... אוזני סירבו להקשיב ותודעתי סירבה להאמין שראש ממשלת ישראל יכול לחתום על אוסף כה נלעג של שקרים היסטוריים, עובדות מזוייפות וביטויים שרק המחנה הלאומני-קנאי בפולין משתמש בהם...
...
ידידים מפולין, היסטוריונים שהקדישו שנים ארוכות לחקור ולחשוף את האמת על התייחסות הפולנים ליהודים בשואה, שלחמו בעוז נגד ''הפוליטיקה החדשה של ההיסטוריה'' מבית-המדרש של לאומני מפלגת חוק וצדק, ביקשו לדעת על היקף ועוצמת התגובה הישראלית להצהרה. ביקשו לחינם. לא היתה תגובה. מאומה לא קרה. רק אתמול, אחרי שמונה ימים, חל שינוי. לפתע התעוררה מהומה רבתי, מובלת על ידי יד ושם.
...
... בסוגיית ההתנהגות הפולנית כלפי היהודים בשנות השואה יש מצד אחד מסה גדולה של עובדות מוכחות הנסמכות על עבודת מחקר יסודית ומעמיקה שנעשתה ברבע המאה האחרונה על ידי היסטוריונים מקצועיים – פולנים, ישראלים ואמריקאים – ומצד שני יש התעלמות מהעובדות והצבת המצאות ושקרים במקומן...
...
את הנעשה אין להשיב: בחתימתו על ההצהרה המשותפת העניק נתניהו גושפנקה ממלכתית לשקרים ולעיוותים היסטוריים שגם המחנה הדמוקרטי בפולין סולד מהם ונלחם בהם...
למעשה ראש הממשלה הודה שטעה:
שמעתי בקשב רב את הערות ההיסטוריונים, כולל לגבי כמה דברים שלא נכללו בהצהרה. אני מכבד את זה, ואביא את זה לידי ביטוי.
חזרה לפורום

הצגת המאמר בלבד
הדפסת המאמר קפל תגובות פרוש תגובות תגובה למאמר
 
 מערכת פא"צ אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים.© פורום ארץ הצבי