פורום ארץ הצבי Enter the forum
Articles
Discussions
About FAZ
FAZ people
columns
Links
Previous page
Bulletine Board

SearchFeedbackAdd to Favorites
RSS Feed
מה זה?
הכ''ט בנובמבר- המשפט וההלכה
שלמה גזית (שבת, 02/12/2017 שעה 7:00)


הכ''ט בנובמבר- המשפט וההלכה

אלוף (דימ.) שלמה גזיתלפני שבעים שנים, בכ''ט בנובמבר 1947, ישבתי בבית הוריי בתל-אביב והאזנו כולנו למקלט הרדיו אשר העביר בשידור חי את ההצבעה מעצרת האו''מ ב- LAKE SUCCESS על תכנית החלוקה של ארץ-ישראל. לפניי, על השולחן, היה דף נייר עליו רשמתי את אומרי ה-YES, אומרי ה-NO ואת אומרי ה-ABSTAIN.

כמו הרוב המכריע של היהודים בארץ שאגתי בשמחה משהגענו לסיכום – 33 אומרי YES, 12 אומרי NO ועשרה נמנעים. עצרת האו''מ אישרה את תכנית חלוקת הארץ – להקמתה של מדינה יהודית, להקמת מדינה ערבית ולמרחב ירושלים שיישאר, בשלב זה, במעמד בינלאומי.

ידעתי כי החלטה זו לא תתקבל בברכה ע''י הצד הערבי, וברוח האיומים שהושמעו צפיתי לניסיון ערבי לחבל במימוש החלטה זו בכוח הזרוע. דאגה זו לא פגמה בשמחתי באותה שעה על ניצחוננו הגדול במערכה המדינית.

אני מעלה נושא זה בעקבות מאמר שפרסם בימים אלה ידידי, הדר' דורי גולד, מאמר בו ביקש לקבוע שלא החלטת או''מ היא שהקימה את מדינת ישראל. הייתה זו החלטת העצרת הכללית ולא החלטת מועצת הביטחון, שרק לה בסיס משפטי מחייב. עיקר חשיבותה, לדברי גולד, בלגיטימיות הבינלאומית שהקנתה לתביעה היהודית למדינה.

דר' גולד טוען, בצדק, כי הבסיס החוקי להקמת המדינה זו ''הכרזת העצמאות'' עליה הכריז דוד בן-גוריון ב-‏14 במאי 1948. יחד עם זאת אינני יכול שלא להדגיש שלוש נקודות:
ראשונה, מסופקני אם מדינת ישראל הייתה קמה אלמלא החלטת העצרת הכללית. בנתונים ששררו אז בשטח, כאשר היישוב היהודי מנה רק כשליש מאוכלוסיית ארץ-ישראל, וכאשר זו התרכזה בפועל בשטח מזערי משטחה של ארץ-ישראל, ספק אם היה היישוב היהודי מכריז על הקמת מדינה ריבונית ועצמאית.

שנייה, רק בזכות החלטה זו של עצרת האו''מ זכתה מדינת ישראל, מיד לאחר הכרזת העצמאות בה' באייר, בהכרה של רבות ומן החשובות במדינות העולם (ביניהן ברית-המועצות וארצות הברית).

ושלישית, אנו נאבקים מאז 1948 ומבקשים הכרה בינלאומית בירושלים כבירת ישראל. מה שעומד לרועץ לנו מזה שבעים שנה, זו אותה החלטת עצרת האו''מ אשר קבעה מפורשות כי מרחב ירושלים יישאר במעמד בינלאומי עד שיוכרע אחרת.
מייחסים לבן-גוריון את האמירות ''או''מ שמום'' וכן ''אין זה חשוב מה יאמרו הגויים, חשוב מה יעשו היהודים''. אם אמנם אמר בן-גוריון דברים אלה, לא בטאו את מלוא התמונה. אכן, אין די ב''מה שיאמרו הגויים'' ואין די בהחלטות שמתקבלות בעצרת האו''מ. היישום והתוצאה הסופית ייקבעו במעשינו אנו, במה שיעשו היהודים ובמה שתעשה ישראל. יחד עם זאת, כולנו עוקבים בדאגה אחר הדיונים וההחלטות של המערכת הבינלאומית ושל ארגון האו''מ. ואין תמה שהפלסטינים משקיעים את עיקר מאמציהם לערעור מעמדה המדיני של ישראל בזירה הבינלאומית.

בל נשכח, ישראל, לא עם לבדד ישכון.
חזרה לפורום

הצגת המאמר בלבד
הדפסת המאמר קפל תגובות פרוש תגובות תגובה למאמר
 
 


לא משפט ולא הלכה
בצלאל פאר (יום ראשון, 03/12/2017 שעה 23:27) הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

ראשונה: יתכן שישראל לא היתה קמה ב-‏14 במאי 1948 ללא החלטה 181, אבל יתכן שהיא לא היתה קמה גם עם ההחלטה, שהרי רבים בהנהגת מפא''י חשבו וניסו להניע את בן גוריון מההכרזה. לטעמי הציונות היתה צריכה לדרוש הקמת 'מדינה עכשיו' מרגע שהוקם ''חבר הלאומים'' ונחתם כתב ההאמנה שלו. בתחילת שנות ה-‏20, למרות המיעוט היהודי בארץ הבריטים והיהודים יכלו להקים ישות ציונית המקבילה לאמירות ההאשמית בחלק המזרחי של פלשתינה [וכמו שהוקמו מדינות בדרך בטריטוריה שנקראת סוריה: ישות עלאווית, ישות דרוזית, ישות כורדית שהחזיקו מעמד כ-‏10 שנים]. זה היה מביא להאצת עליית היהודים, מאירופה ומדינות ערב בשלב זה, כאשר רבים רצו כבר לברוח ולא היה להם להיכן, היישות [או האמירות] היהודית היתה בהחלט יכולה להיות בסיס להקמת המדינה היהודית, למרות הקשיים הכלכליים. ועל מה אני מסתמך? על קליטה הגדולה יחסית בזמן קצר של יהודי גרמניה באמצע שנות ה-‏30 שהראתה שהחברה היהודית מסוגלת לקלוט יותר אנשים מהתכנון המגביל של מדיניות הסרטיפיקאטים, ולהיפך, שהיא רק מגדילה ומחזקת את הכלכלה לפי גידול בהיקף העולים. אבל גם אם היו העולים מחלישים מעט את הכלכלה, זה עדיין היה כדאי, מבחינת הגשמת הציונות בפועל, שלא לדבר על הצלת רבים מהשמדה בשואה [ואולי אם ישראל היתה קיימת בשנות ה-‏30 הנאצים היו מסתפקים בגירוש/בריחת היהודים אליה? לפחות ליהודים היתה אז ארץ מקלט, שחסרה להם במציאות המטורפת של העולם].

שניה: ההישג היחידי של החלטה 181 היה שבריטניה יצאה מפלשתינה ב-‏14 למאי 1948. שום החלט ציונית לא היתה משיגה זאת, ומכאן יתרונו של האו''ם. לעניין יחסי החוץ של ישראל הצעירה, אני מאמין שגם אם המאורעות היו מביאים לידי הכרזת עצמאות בלי החלטת האו''ם, גם אז לא היתה נפגעת יכולתה של ישראל לקבל הכרה וליצור יחסים עם המדינות השונות. רוב המדינות הנוכחיות באו''ם הצטרפו לאחר ישראל, ורובן הצטרפו מתוך מאבקים לאומיים-שבטיים, וללא 'הכרזת או''ם' מקדימה. מכאן שאני נוטה להאמין שאין בטענת זו (הכרה בזכות 181) מן העניין.

שלישית: דווקא הדוגמה של אי הכרה בירושלים המערבית בריבונות ישראל רק מעידה שאין חשיבות ממשית להחלטות או''ם, בודאי לא להחלטות העצרת. שהרי כל מזכ''לי האו''ם וכל מנהיגי העולם עולים לרגל לירושלים כדי לפגוש את מנהיגי ישראל. ההחלטה הפורמלית שירושלים זה שטח בינ''ל היא חסרת חשיבות ורק משמשת לתירוץ, כאשר זה משרת את מתרציה.

אני שמח שהפלסטינים משקיעים את מאמציהם להוקעת ישראל באו''ם שמו''ם, כי בכך הם לא מייצרים אופציה אמיתית לשיחות שלום. זה רק מראה שהם ממשיכים את המלחמה גם בזירה המדינית והפופוליסטית, ומתחמקים מלתת את חלקם בכל הסכם שלום שהוא. הגיע הזמן שלמרות כל מאמצי ההסברה באו''ם, ובשנים האחרונות הצלחות גדולות בזירה הזאת, שלא ניקח את האו''ם ברצינות גבוהה מדי. תשתית יחסי החוץ החוץ של ישראל צריכה להיות מושתתת על קשרים בילטרליים [כמו עם ארה''ב, הודו, סין, רוסיה, בריטניה וכו'], קשרים בין ישראל לארגוני מדינות איזוריות [ואני מקווה שחיבורה של ישראל לאפריקה כמו גם לקווארטט המזרח אירופאי: הונגריה, פולין, צ'כיה וסרביה; או למדינות אגן התיכון, כמו הקשרים עם יוון, קפריסין, בולגריה, רומניה, יצליחו ויתחזקו]. זה לא קשור כלל לשחק המסכות באו''ם. מדינות מצביעות א', קורצות ועושות ב'. האו''ם אינו ארגון אפקטיבי, וטראמפ עלה על הנקודה הזאת. אני מקווה שטראמפ יצליח להחליש את האו''ם לפחות מדינית, ושישאיר משהוא לסיוע למדינות חלשות ולשמירת זכויות אדם.
ישראל היא לא עם לבדד ישכון, ואפילו לצערי לא ''ובגויים לא יתחשב''. אבל מה שטוב, עדיין הוא שישראל ריבונית בהחלטות להגן על עצמה והיא שותף מועדף לכל המדינות בעולם, כולל אלה שלא מקיימות איתה קשרים פורמליים וגלויים, במגוון נושאים חשובים לעולם ולמדינות עצמן: מדע וטכנולוגיה, הפקת מים והשקייה, בריאות, בטחון – מודיעין, טכנולוגיות, היי-טק, סייבר - ועוד מגוון נושאים בהם ישראל היא בין המובילות בעולם. אני בהחלט מקבל את קביעת נתניהו בטוויטר שלו: ''לפני 70 שנה, בכ״ט בנובמבר, היינו צריכים את העזרה של אומות העולם. היום יש הרבה אומות שצריכות את העזרה שלנו''. https://twitter.com/netanyahu/status/9357580196604805...
_new_ הוספת תגובה
חפש בתגובות שבדיון זה:     חיפוש מתקדם...

חזרה לפורוםהדפסה עם תגובותתגובה למאמר


מערכת פא"צ אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים.© פורום ארץ הצבי