פורום ארץ הצבי Enter the forum
Articles
Discussions
About FAZ
FAZ people
columns
Links
Previous page
Bulletine Board

SearchFeedbackAdd to Favorites
RSS Feed
מה זה?
מה בין תפקידו של שופט המעצרים לבין ''חינוך המשטרה''?
יוסף אליעז (יום שישי, 23/06/2017 שעה 9:00)


מה בין תפקידו של שופט המעצרים לבין ''חינוך המשטרה''?

יוסף אליעזתפקידו העיקרי של שופט המעצרים הוא לדון בצורך לעצור חשוד המובא בפניו, או שמעצרו מתבקש שלא במעמד החשוד עצמו. על השופט לשמוע את החשדות שחושדת הרשות (כמו המשטרה, הפרקליטות או רשויות המס, או חוקרים מוסמכים אחרים) בחשוד, לבדוק את סבירות החשדות ואת הבסיס להן, לבדוק אלו ראיות-לכאורה כבר יש בידי הרשות, לשמוע את דברי החשוד (או ב''כ) עת זה מובא בפניו, לשקול את חומרת העבירה המיוחסת לחשוד, את האפשרות שהחשוד, אם לא יעצר, יברח או יעלם או ישמיד ראיות, או ישפיע על עדים. על השופט לשקול את האפשרות שבהעדר מעצר החשוד עלול להמשיך לעבור עבירות, מידת מסוכנותו לציבור וכן על השופט לשקול אם אכן יש כורח במעצר או שניתן להסתפק בחלופת-מעצר, כמו ''מעצר-בית'' וגם או פיקוח עליו מצד אדם שישגיח על החשוד.

הנה פורסם בעיתונות, בימים אלה, כי שופטת שלום נכבדה מאזור המרכז, ואיני רואה צורך לנקוב כאן בשמה, החליטה על שחרורו של חשוד בהנחת מטען חבלה כי המשטרה התמהמהה ועצרה את החשוד רק בתום שבוע מיום הוצאת צו המעצר.

מעשה שהיה כך היה (וזאת על-פי הידיעה בעיתון ואין לח''מ כל מידע מעבר לאותה ידיעה):

לפני כ-‏15 חודש נמצא מטען חבלה בשכונת ג'סי כהן בחולון. המשטרה הצליחה ''להוציא'' מהשקית שבתוכה היה מטען החבלה טביעת אצבע ועצרה חשוד, שלאחר חקירה בה סיפק הסבר כלשהו שוחרר. המשטרה המשיכה בחקירה ועלה בידיה למצוא ד.נ.א. של אותו חשוד על המטען עצמו. המשטרה בקשה וקבלה צו מעצר כנגד אותו חשוד, אך כאמור החשוד נעצר רק כעבור שבוע ימים. השופטת נענתה לטענת הסניגור לגבי השיהוי והורתה על שחרור החשוד למעצר בית.

השופטת ביקרה בחריפות את השתהות המשטרה בביצוע המעצר לאור מסוכנותו של החשוד הנלמדת מהחשדות והממצאים.

בכל הכבוד – השופטת הנכבדה, לפחות לכאורה, עֵרְבָה מִין בְּשֶׁאֵינוֹ מִינוֹ. אם אכן לדעתה העבירה המיוחסת מצביעה על מסוכנותו של החשוד היה עליה להורות מיד על מעצרו. אם המשטרה השתהתה במעצר - אכן ראוי לבקר אותה, אך האם שיהוי זה מצדיק לסכן את כלל הציבור, הסובל כבר שנים מ''חיסולי חשבונות'' פראיים בין עבריינים תוך גרימת סיכונים ולעתים גם הריגת אזרחים שְׁלֵוִים?!

מלאכת השופטת היה להכריע בשאלה אם המעצר נחוץ, וגם לה כמסתבר לא היה ספק בנחיצותו - אם כך מדוע השחרור המוזר?

אוסיף ברשות הקורא מספר הערות:
המחוקק לא הטיל על שופטי מעצרים את התפקיד לבקר את המשטרה. לעתים דומה שזהו מעין ''תחביב'' ששופטים מסוימים, פה ושם, אימצו לעצמם, אם מחמת תחושת העוצמה שבקורת כזו מקנה לכאורה למבקר, אם משום שהחלטה יוצאת דופן מביאה פרסום למי שאמור לפעול בהשקט ובצנעה, ואולי יש בה איזו תרומה לאפשרות קידום בעתיד.

לבל אובן לא נכון: אם שופט נתקל במחדל או בפעולה פסולה של המשטרה, כמו שימוש בכוח מופרז, או התעלמות מעבירה חמורה, טוב יעשה אם יתריע על כך, אך זאת רק לאחר מילוי ראוי ומלא של התפקיד הבסיסי המוטל עליו – הכרעה בבקשת המעצר לגופה, לאור חומרת העבירה, הראיות שהוצגו ושיקולי הסיכון לציבור.

לכל האמור אין קשר לעקרון ''פירות העץ המורעל'', הנפוץ כה בארה''ב ותורם תרומה נכבדה לשחרור עבריינים מסוכנים ולחמיקתם מלתת הדין על עבירותיהם. אסביר בקצרה:

במספר מדינות, ובהן ראשונה ארה''ב, החל הציבור לחשוש מהמשטרה, שבמקום להגן עליו נמצא שתכופות פגעה בו, עקב שחיתות, תחושת העוצמה שהביאה לשימוש מופרז בכוח. יש הטוענים מחמת מניעים גזעניים ועוד. על כן אם הוכח שהמשטרה פעלה שלא כדין כמעצר מיותר, או בחיפוש על גופו או ברכושו של אזרח ללא סיבה המצדיקה זאת, או ללא צו חיפוש שיפוטי כאשר לא הייתה מניעה לקבל מראש צו כזה - כל ראיה לחובת נאשם שנמצאה עקב מעצר או חיפוש בלתי-חוקיים תיפסל ולא תובא בפני השופט (או המושבעים). כך אם נעצר אזרח ברחוב ללא סיבה לחשוד בו, ותוך חיפוש על גופו או בכליו נמצאו נשק, סמים, סכין המזוהמת בדם או אמצעי-חבלה – לא יוכלו אלו לשמש ראיה כנגדו לא בבקשה להארכת מעצר ולא במשפט עצמו. גם בישראל נעשה כבר שימוש זעיר פה, זעיר שם, בעיקרון זה.

אלא שבעניין שלפנינו לא היה כל קשר לאותו עיקרון של ''פירות העץ המורעל''.

מעבר לכך – איזו משמעות או נפקות היה לאיחור בביצוע המעצר? הרי מדובר בעבירה מלפני 15 חודש. החשוד היה חופשי כל אותה תקופה. הוא לא ידע שהמשטרה הוסיפה לחקור ומצאה את הד.נ.א. שלו על מטען החבלה. מי נפגע מהאיחור (הפסול כשלעצמו- אף שאין פירוט באותה ידיעה ממה נבע האיחור - מעומס יתר, מֵהֵעָלְמוֹ של החשוד או מקשיים באיתורו, או מסתם רשלנות משטרתית). מדוע האיחור צריך להעניק פרס לחשוד בעבירה כה חמורה ולהטיל סיכון על הציבור?

כל שנותר הוא לקוות שהמשטרה ביקשה לעכב את צו השחרור עד להכרעה בערעור עליו.
חזרה לפורום

הצגת המאמר בלבד
הדפסת המאמר קפל תגובות פרוש תגובות תגובה למאמר
 
 מערכת פא"צ אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים.© פורום ארץ הצבי