פורום ארץ הצבי Enter the forum
Articles
Discussions
About FAZ
FAZ people
columns
Links
Previous page
Bulletine Board

SearchFeedbackAdd to Favorites
RSS Feed
מה זה?
המצב הכלכלי הולך ומשתפר
עגל הזהב / דוד סיון (יום שלישי, 09/05/2017 שעה 15:00)


המצב הכלכלי הולך ומשתפר

ד''ר דוד סיוןלקראת יום השנה ה-‏69 להכרזת העצמאות ביום א' הבא (14.5.2017)עלו ברשת טענות כאילו מצבם הכלכלי של הישראלים נעשה גרוע יותר. במקרים לא מעטים לא טרחו הטוענים להציג נתון כלשהו שתומך בטענותיהם. בכלכליסט הופיע מאמר שכותרתו היתה ''... הכלכלה הישראלית מתחזקת, האזרחים הישראלים נחלשים'' שאפילו הציג נתונים. אבל כל מי שעוקב אחר התפתחות המציאות הכלכלית וגם מכיר את הנתונים צריך לדעת שהטענות האלה בעיתיות, במקרה הטוב.

ראשית, הטענה שהאזרחים נחלשים, כמו שהיא מוצגת, צבועה בצבעים פוליטיים משום שהיא מבוססת על ההשקפה שתפקידה של המדינה לממן לאזרח שירותים רבים. בהתאם לגישה הזאת על הממשלה לנהל מדינת רווחה לפחות על פי מה שנוהגים בארצות ה-OECD. על פי הגישה הזאת ההשוואה לרמות הממוצעות בארצות אלה מראה כי מצבה של החברה הישראלית ''לא טוב''.

אבל, כאשר בוחנים את המצב הכלכלי כפי שהוא משתקף מנתוני ההכנסה הפרטית (מכל מקורות ההכנסה: עבודה, הון ופנסיה) של אזרחי ישראל תמונת המציאות יותר אופטימית. הרי מאז 1995 צמחה ההכנסה הפרטית הפנויה (במחירי 1995) בכ-‏145%, וההכנסה הפרטית הפנויה לנפש רק בכ-‏57% (ע''פ עיבוד של נתוני למס). המשמעות היא שעבור חלק ניכר מהאוכלוסייה, אם לא כולם, השתפר המצב הכלכלי ולכן הטענה שהאזרחים נחלשים איננה נכונה.

במונחים ריאליים גם מצבם העניים של היום טוב יותר ממה שהיה מצבם בשנת 1995. הרי הגדרת העוני היא ביחס לשכר הממוצע שמאז 1997עלה ב-‏15%, במונחים ריאליים. גורם נוסף ששיפר את מצבם של העניים היתה הצטרפותם לשוק העבודה של אנשים מהשכבות החלשות (''דרכה של ישראל לשגשוג כלכלי וחברתי סיפור ב-‏25 תרשימים'' בהוצאת ''פורום קהלת ''). גם העובדה ששכר המינימום עלה במהלך התקופה, במיוחד בשנים האחרונות, היא תרמה לשיפור מצבם של אותם אנשים.

אבל עדין יש עוני רב ויש אי שוויון גבוה (שאגב נחלש בשנים האחרונות), בין הגבוהים בארצות ה-OECD. יחד עם זאת צריך לדעת שאי השוויון בהכנסה הכלכלית (ההכנסה הכלכלית הינה ההכנסה מכל מקורות ההכנסה: עבודה, הון ופנסיה, לפני תשלומי העברה וניכוי מיסים ישירים) ובהכנסה נטו נמצא בעשור האחרון במגמת בירידה קלה. מכאן שיש מקום לביקורת ולכן ראוי לטפל בהורדת שיעור העוני ואי שוויון. זה במיוחד נכון כאשר יש כלים לתיקון ושיפור המצב בהקשרים האלה.גישה אחת לטפול בעוני ובאי השוויון היא באמצעות מערכת מיסוי פרוגרסיבית וגם באמצעות הקצאת חלק מההכנסות ממסים לתשלומי העברה. במקרה של מס פרוגרסיבי שיעורי המס עולים עם העליה בהכנסה, בבסיס המס. במקרה כזה העשירים יותר משלמים חלק גדול יותר מהכנסתם הרלוונטית כמס. כלל, כמו בישראל, מס ההכנסה הוא פרוגרסיבי. תשלומי העברה הם תשלומים שמעבירה הממשלה לזכאים כמו הבטחת הכנסה, קצבאות נכות, קצבאות ילדים וכו'. על פי ''הסקירה הכלכלית השבועית'' האחרונה (3.5.2017) של הכלכלן הראשי באוצר מעל ל-‏50% מהאוכלוסייה לא משלמים מס הכנסה ושני העשירונים העליונים משלמים כ-‏90% מהסה''כ (עמ' 6).

''הסקירה הכלכלית השבועית'' האחרונה עוסקת גם בתרומת מערכת המס (ביחד עם תשלומי העברה) לצמצום אי השוויון. מסתבר שכאשר לוקחים בחשבון את כל סוגי המס המשולמים המסים התרומה שולית ביותר – היא מצמצמת את אי השוויון רק בכ-‏3%. עוד אפשר ללמוד שחלקו היחסי של העשירון העליון בהכנסה ברוטו, 28.2%, גדול יותר מחלקם של חמשת העשירונים התחתונים, 23.8%. העובדה המפתיעה היא שבמעבר מהכנסה ברוטו להכנסה נטו חלקו של העשירון התחתון יורד. המשמעות היא שבעלי ההכנסות הכי נמוכות משלמים (מסים) לממשלה יותר ממה שהממשלה מקצה להם.

אז יש עוני ויש אי שוויון גבוה (שאגב נחלש בשנים האחרונות) – שניהם מהגבוהים שבארצות ה-OECD. יחד עם זאת צריך לדעת שאי השוויון בהכנסה הכלכלית (ההכנסה הכלכלית הינה ההכנסה מכל מקורות ההכנסה: עבודה, הון ופנסיה, לפני תשלומי העברה וניכוי מיסים ישירים) ובהכנסה נטו נמצא בעשור האחרון במגמת בירידה קלה. מכאן שיש מקום לביקורת כאשר ברור שיש כלים לתיקון ושיפור המצב בהקשרים האלה. לכן אפשר לקוות שהרפורמה במערכת המס שאושרה לאחרונה בממשלה תתרום לצמצום אי השוויון והעוני באופן יותר משמעותי...הכלכלה הישראלית צומחת ובמקביל גם מצבם הכלכלי של הישראלים הולך ומשתפר כבר לא מעט שנים. הממצאים שהוצגו כאן מראים שאין בסיס לטענות שהמצב הכלכלי של הישראלים הולך ונעשה רע יותר. עם זאת, אחת הבעיות הבולטות שמאפיינת את המשק הישראלי היא שיעורי עוני ואי שוויון גבוהים.

העובדה שהכלכלן הראשי באוצר עוסק בשאלת התרומה של המדיניות הכלכלית לצמצום אי השוויון מעידה שאפשר לשפר את התרומה. זוהי גם עדות שהאחראים על המדיניות הכלכלית שזו מטרה ראויה ומועילה למשק הישראלי.
חזרה לפורום

הצגת המאמר בלבד
הדפסת המאמר קפל תגובות פרוש תגובות תגובה למאמר
 
 מערכת פא"צ אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים.© פורום ארץ הצבי