פורום ארץ הצבי Enter the forum
Articles
Discussions
About FAZ
FAZ people
columns
Links
Previous page
Bulletine Board

SearchFeedbackAdd to Favorites
RSS Feed
מה זה?
לעניין ניכוי שליש מעונש המאסר שהוטל על מר משה קצב
יוסף אליעז (יום שני, 16/05/2016 שעה 12:00)


לעניין ניכוי שליש מעונש המאסר שהוטל על מר משה קצב

בכל הכבוד: ועדת השחרורים טעתה בהחלטתה לדחות את בקשת השחרור

יוסף אליעזבהמשך למאמרי הקודם בנושא (פורסם ביום 4.4.2016 ) הנה לדעתי טעתה הועדה הנכבדה בדחותה את הבקשה לניכוי שליש ומן הדין והצדק לקבל ערעור על החלטתה, ולחילופין בלבד להעניק למר קצב חנינה לגבי אי-נשיאתו ביתרת עונש המאסר (כבר לא נותר שליש...). אנמק.
 1. במאמר הקודם ציינתי, משפטית כי:
  א. החוק הפלילי (חוק העונשין, תשי''ז - 1957), הקובע כי מעשים כמו אלו בהם הורשע מר קצב הם עבירה, נוקב בסולם עונשין, אך גם קובע, (בחוק שחרור על תנאי ממאסר, תשס''א-‏2001), את האפשרות לנכות שליש מעונש המאסר בתנאים הנקובים שם, בסעיף 9:
  שיקולי הועדה בבואה להחליט אם ראוי אסיר לשחרור על-תנאי תשקול הועדה את הסיכון הצפוי משחרורו של האסיר לשלום הציבור, לרבות למשפחתו, לנפגע העבירה ולביטחון המדינה, את סיכויי שיקומו של האסיר ואת התנהגותו בכלא; לשם כך תביא הועדה בחשבון... אין בהמשך התיחסות למרבית שיקולי הועדה בתיק זה.

  ב. כב' שופטי בית המשפט המחוזי אשר הרשיעו את מר קצב וגזרו את דינו, כמוהם ככב' שופטי בית המשפט העליון אשר דחו את ערעורו על ההרשעה, היו ערים לכך כי מר קצב עשוי להשתחרר ממאסרו בתום ריצוי שני שלישים ממנו אם יתנהג בכלא כראוי. העונש וניכוי השליש ירדו לעולם שלובים זה בזה, בחינת עוקץ ודבש או דין וחמלה.

  ג. אותם שופטים היו ערים לכך שמר קצב סירב להודות בעבירות שיוחסו לו, ועל כן גזרו עונשו כפי שגזרו. הם לא התנו את שחרורו המוקדם מן הכלא בהודאה או בהתנצלות. גם החוק אינו דורש זאת.

  ד. בענין אי-ההודאה - ענינו של משה קצב הוא מיוחד במינו: פרקליטיו המעולים של מר קצב ''השיגו לו'' עסקת טיעון שֶׁהָיְתָה טובה לו בִּמְאֹד: יודה ויענש במאסר על-תנאי בלבד. אני מניח שבית המשפט היה מקבל, כפי שזה בדרך כלל, את עסקת הטיעון, ואפילו אם היה דוחה אותה כלשונה, הנה היה מטיל, בִּגְלָלָהּ, עונש קל בהרבה משבע השנים שגזר לבסוף.
  מר קצב החליט, מחמת אמונה בחפותו, לילך למאסר ולא להודות בעבירות בהן הואשם.
  על אי-הודאתו הוטל עליו עונש מאסר כבד והוא נשא בו כדין.

  אשר עשתה ועדת השחרורים הנכבדה בדיעבד, אולי מבלי לתת דעתה על-כך, היה שהיא שבה ושפטה אותו על אי-הודאתו – ''מחדל'' אשר בגינו כבר נשפט ונדון במשפטו ובערעורו.
  לשון אחר: מר קצב נשפט בשנית על אותו ''מחדל אי-ההודאה'', וזה בניגוד למשפט המקובל בעולם הנאור, וכמובן גם בישראל, שאין עונשים פעמיים על אותה עבירה, וקל וחומר על התנהגות שנראית פגומה ליושבים על מידין.
 1. מספר מילים על ההודאה:
  א. בעבר ראו בהודאה את ''מלכת הראיות'' , דהיינו משהודה נאשם בעבירה חשבו שאין עוד צורך להביא ראיות לאשמתו. כיום כבר הוכח ונמצא כי מאות נאשמים שהודו באשמתם עשו כן בשל גורמים שונים אשר האמת אינה נמנית עליהם. כבר נוכחנו שבארה''ב שוחררו אסירים רבים שהודו וריצו עונשי-מאסר כבדים משנתגלתה האפשרות לוודא בוודאות כמעט מוחלטת בעזרת בדיקת הד.נ.א. אם הפרשות או רקמות מסוימות הינן של החשוד או הנאשם. גם המחוקק דורש איזו תמיכה בנכונות ההודאה, אך עדיין לא ''סיוע'' של ממש.

  כיום כבר ברור שבחקירה קשוחה ובלחץ נפשי ממושך וכבד, המלווה תכופות גם בלחץ פיזי (כמו מניעת שינה, אי-התפנות לעשיית צרכים, ישיבה ממושכת כשהנחקר קשור וראשו מכוסה, מניעת התייעצות בעו''ד ועוד) ניתן ''להוציא'' הודאה ממרבית הנחקרים. הצלחות השב''כ בחקירות מחבלים רצחניים וקשוחים יוכיחו.

  ב.: עו''ד ציון אמיר, מבאי-כוחו של מר קצב בפני ועדת השחרורים, אמר בראיון ל''הארץ'': ''לא היינו רוצים לחיות בחברה שמאלצת את אנשיה להודות''.

  בל אחטא בשפתי ואומר זאת במלוא הזהירות, ללא השוואה, פרט לבקורת על עצם הרעיון של קבלת הודאה, ולהבדיל אלפי הבדלות: היו ימים בספרד ובפורטוגל, בהן פעלה ''האינקויזיציה הקדושה'', שטרחה לקבל מנחקריה הודאה, ועינתה אותם עד שהודו. משהודו – יכלו חוקריה במצפון מעוות להעלותם על המוקד.
  למעשה כך פעלו בימי הביניים גם בחקירות פליליות ברחבי אירופה ובאנגליה.

  מה היתה כאן הלהיטות הזו בועדה וברשויות השיקום, לקבל הודאה מאדם הכופר באשמתו, בין שהוא צודק ובין שהוא טועה? אשמתו הוכחה לשביעות רצון שתי הערכאות, דינו נגזר בחומרה בשל אי-הודאתו. כלום לא די בכך? כלום על ועדת השחרורים או העובדות הסוציאליות להשיג את ההודאה שהתביעה לא הצליחה להשיג?
  ועוד בענין זה:
  ג. כלום היה על מר קצב להתכחש לאמיתו בה הוא מאמין, בין שזו אמת מוטעית וְאוֹבְּיֶקְטִיבִית בלבד , ובין שיש בה משהו, ולהודות כאותו שר לשעבר, שהודה, זכה לעונש קל וגם ממנו זכה לניכוי שליש, ולאחר שהשתחרר אמר שהודה רק מִפֶּה וְלָחוּץ ולמעשה אינו אשם?

  ד. מה חשיבותה הגדולה של הודאה מפי מי שמאמין, ואפשר שבטעות מוחלטת, שאינו אשם? מה כה חשוב לציבור, למשפט ולוועדה מה חושב אותו אסיר מוכה? מה ישתנה מבחינת הציבור אם מר קצב, כולל מחשבתו הפנימית באי-אשמתו, ישתחרר עתה או בעוד 3-4 שנים? כלום השנים הנוספות בכלא ישנו את אמונתו? ויסלח לי מר קצב – למי זה בעצם אכפת? אם ''צדיק באמונתו יחיה'' - מורשע לא כל שכן...

  ה. הודאת נאשם היא מעין תשורה לשופט. אין עליו עוד להתחבט אם צדק כשהרשיע או חלילה טעה. ההודאה משמשת לו כתב אישור לנכונות הפסיקה. זהו אחד הטעמים (הבלתי מוצדקים לדעתי ברמה בה הדבר נעשה כיום בישראל) להקלה בעונש. הקלה זו עוטה לעתים אצטלה של ''חסכון בזמנו היקר של בית-המשפט''. הנה פה נכנס שיקולו הפגום של ''רווח השופט'', או מערכת המשפט – מעין ''חסכת בזמני אחסוך בזמן מאסרך''. העברין אמור להענש על עבירותיו ולא על מתן ''סוכריות'' לתביעה ולבית-המשפט!
  אלא שכך הורגלנו: ''מודה (ועוזב) ירוחם!''.
 1. לדעתי הועדה הנכבדה שגתה בשיקוליה, אחד לאחד:
  א. פגיעה באמון הציבור – זהו שיקול ששתי פנים לו: הועדה הייתה בדעה שהציבור יחשוב שמר קצב היה משוחרר בשל מעמדו הרם כנשיא, ולמרות שלא הודה במעשיו.

  מצד שני: כלום אין זו פגיעה באמון הציבור כאשר אסיר, אחרי 4 שנים בכלא, מופלה לרעה ביחס לכל אסיר אחר המשתחרר אחרי ריצוי שני שלישים מתקופת מאסרו, אחרי התנהגות תקינה בכלא?

  האם חלק נכבד בציבור, בלי קשר לנכונות מחשבתו, לא עלול לחשוב שכאן פעלו הרשויות בחומרה יתירה דווקא בשל מעמדו הקודם, כאשר כה רבים (כמעט 50% מחברי הכנסת) שאפו בזמנו לראות נכבד אחר נבחר לנשיא?

  כלום אותו ציבור לא יראה פה נקמנות, כלפי מי שהעז לצאת מהפחונים במעברת קרית-מלאכי, להתמודד ולהגיע לראשות עיר, לכנסת, לכהונת שר ועוד להעפיל ללשכת נשיא המדינה?
  ו- כלום לא יהיו רבים שיחשבו שהקשו על מר קצב בשל מוצאו המזרחי?

  ב. הועדה קבעה שמר קצב תופס את עצמו כקרבן, מתנהג ''כוחנית'' (?) עוסק ''עיסוק אובססיבי בעצמו'' – מה לעשות, מר קצב אינו אמא תרזה. הבה נסכים רק לצורך הדיון שזהו פגם באופיו או בכושר חשיבתו – כלום בשל כך עליו לרצות עוד שנים בכלא? וכלום בעוד 3 שנים יחשוב אחרת? אופיו ישתנה? ואולי אם יחזיק בדעתו יהא ראוי להאריך עוד את מאסרו?

  לכאן מתקשרת קביעה נוספת של הועדה: שמר קצב לא הביע חרטה או אמפטיה כלפי נפגעות העבירה. זו טענה שיש בה סתירה פנימית, או הכפלה של שיקול מוטעה אחר: כיצד יכול אדם, אשר כופר באשמתו, להביע אמפטיה למי שלדעתו העלילו עליו האשמות כה חמורות?

  אינך יכול להאשימו בד בבד הן באי-הודאה והן בחוסר אמפטיה. הרי האחת נובעת מהאחרת.
  כלום למותר להזכיר כאן כי אחת המתלוננות דרשה ממר קצב, עם איום מסוים, עוד בעת כהנו כנשיא, פיצוי על אשר עשה לה, לטענתה. כלום אורך המאסר הוא תחליף לסכום הכסף שדרשה?
  מר קצב התלונן על פְּנִיָּה זו ( שלא לכנותה בשם אחר) ובכך פתח את הדרך לחקירה שנסובה ופנתה נגדו.
  האמנם צפוי שיחוש כלפי גברת זו אמפטיה?
  אם איני טועה אותה גברת נכבדה, שהיועץ המשפטי לממשלה החליט שלא לכלול האשמותיה בכתב-האישום, היתה המתנגדת הקולנית ביותר לשחרור.

  ג. נטען כנגד מר קצב שלא קיבל שום טיפול בכלא. בכל הכבוד זהו שימוש בלתי ראוי בשיקול זר.
  אם מדובר בכלא כמוסד שיקומי שאלה היא מדוע לא דאג מוסד זה לטיפול כאמור.
  אולם עצם השימוש בטיעון זה הוא אבסורדי. ברור שמטרת הטיפול השיקומי היא לשקם אסיר הזקוק אמנם לשיקום, כמו: גמילה מסמים; הקניית ערכי עבודה; לימוד מקצוע שיאפשר השתקמות מחוץ לכלא; אולי הקנית השכלה מינימלית כמו קרוא וכתוב ומעט חשבון, היסטוריה ואזרחות. מה מאלה נחוצים למר קצב?
  למקרא נימוק זה חייכתי משנזכרתי בעימות (שגם שודר בטלויזיה) בין ח''כ יאיר לפיד לח''כ (דאז) אריה דרעי בו אמר לפיד לדרעי הנדהם: ''אתה עברין, בוא, אני אשקם אותך...!''

  מר קצב הוא בן 71. מוּכָּר לנו אותו משפט ש''אין מלמדים דב קשיש תעלולים חדשים''. הוא לא יחזור לכס הנשיאות או לכל תפקיד נבחר אחר בכלל, וב-‏14 השנים שאחרי שחרורו בפרט. הוא ישוב מוכה ומושפל לביתו ולקומץ ידידיו, כאשר יתרת המאסר (על תנאי) מרחפת כחרב מעליו. הוא אינו זקוק לשום טיפול או שיקום מעבר לחזרתו לחיק משפחתו. גם אף גברת כבר לא תחפש לעבוד בלשכתו...

  ד. כתבתי כי שיקול ''השיקום'' פה הוא שיקול זר. מר קצב אינו זקוק לשיקום וגם המדינה אינה זקוקה לשיקומו.
  באותה מידה ניתן היה לטעון שלא נבדק הסיכון משחרורו לְבִטָּחוֹן המדינה, לנפגעי העבירה או למשפחתו. כל זה אינו קיים כאן וכך גם נושא שיקומו.

  ה. נימוק נוסף הובא בחשבון בדגש יתר: הנפגעות הביעו התנגדותן להקדמת השחרור. הנימוק אכן לגיטימי, החוק כיום (שלמיטב ידיעתי לא היה קיים בעת העבירות הנטענות) מחייב שמיעת עמדתם של קרבנות העבירה.

  השאלה היא מהו המשקל שיש ליחס פֹּה לעמדה זו. לא מדובר בביטול כל עונש המאסר, או בריצוי מאסר בדרך עבודות-שירות. מדובר באדם קשיש שכבר נפל מאיגרא רמא לבירא עמיקתא, שכבר ריצה 4 שנות מאסר, שהוקע בכל כלי-תקשורת, בוזה והושפל. כלום יש עוד צורך לרמוס אותו?

  מֵילָא לצו וְנָשִׂיא בְעַמְּךָ, לֹא תָאֹר (שמות כ''ב, 27) או בִּנְפֹל אויביך (אוֹיִבְךָ), אַל-תִּשְׂמָח(משלי כ''ד, 17), אלא בחמלה אנושית ראשונית.
  אחת הנפגעות כתבה במכתבה כי ''ההשעיה וההגליה הכניסו שקט לנפשי'', יפה. הרי לנפשו של האסיר אין כל ערך...
  איני רוצה להיות ציני, אך שאלה היא מה אורך המאסר הנחוץ לביסוס השקט הנפשי של אותה גברת. האם בארבע לא די לה? רק שבע שנים יספיקו?

  ו. אחד מנימוקי הועדה היה ש''בתי המשפט דברו על חומרת העבירות''. אכן כך, בתי המשפט כבר דברו על כך וענשו עליהן בחומרה. מדוע הועדה ראתה לנכון לענוש עליהן שוב?
 1. בצד הטעויות הללו מפריעות לי פה עוד שתי עובדות טכניות-משפטיות:
  א. הפרקליטות לא התיצבה לדיון, עקב שביתת פרקליטים (דבר מוזר כשלעצמו, במדינה מתוקנת. מה בין פרקליטים לבין שוטרים? רק לאחרונים אסור לשבות? מה גם שהפרקליטים שבתו כנגד נציבת תלונות שמונתה לתפקידה כחוק ומלאה תפקידה על הצד היותר טוב), והנה במקום להתעלם מטיעוני הפרקליטות הנעדרת – דנה הועדה וקבלה את עמדתה בהעדרה. כאשר אנו זוכרים כי בית משפט דחה את ערעור הפרקליטות על פסק-הדין נגד צחי הנגבי בשל אי-התיצבות הפרקליטות לדיון בעת שביתת פרקליטים קודמת. כלום דמו של ח''כ צחי הנגבי סמוק יותר?

  ב. בשלב מסוים, משנושא השיקום הפך פתע קרדינלי, בקשו ב''כ העותר והרשות לשיקום האסיר לדחות מעט את ההכרעה בבקשה, על מנת שיהא הסיפק בידי רש''א (הרשות לשיקום האסיר) להכין תכנית חילופית לשיקומו של האסיר מחוץ לכלא, כשהוא אז משוחרר רק על תנאי. לפתע אָצָה הדרך לפתע לועדה להגיע להחלטה והבקשה סורבה. מדוע? הרי המבקש היה נותר בכלא עד להכנת התכנית? כלום בכך לא נפגע אמון הציבור, החש כאילו יש לועדה איזו טינה כלפי המבקש?
לסיכום –ראוי היה להגיש ערעור על החלטה מוטעית זו, ולקוות כי מידות הצדק, הרחמים והחמלה תגברנה על קשי-לב.

אם גם הערעור לא יתקבל יש לקוות כי יְקוּיָם במר משה קצב אַתָּה תָקוּם, תְּרַחֵם צִיּוֹן: כִּי-עֵת לְחֶנְנָהּ, כִּי-בָא מוֹעֵד (תהילים ק''ב, 14)
חזרה לפורום

הצגת המאמר בלבד
הדפסת המאמר קפל תגובות פרוש תגובות תגובה למאמר
 
 


הערות ושאלות
דוד סיון (יום שני, 16/05/2016 שעה 17:19) הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

ראשית, מקריאת המאמר עולה שהכותב מניח שכל אסיר זכאי לניכוי שליש מתקופת מאסרו. לפי זה כאשר כתוב בגזר הדין 6 שנים הכוונה המפורשת היא רק 4 שנים. למשל המשמעות של הטענה הזאת היא שכל מורשעי פרשת הולילנד אמורים להשתחרר בתום שני שליש מתקופת המאסר שנקבעה להם.

מדוע אם כן צריכה לקום ועדת שחרורים בכלל?

שנית, אם נתעלם לרגע מהמשמעות של מה שכתבתי לעיל, מתברר שלמרות מה שכתבת, סעיף 9 כולל 10 סעיפי משנה ולחלק מאלה ישנם סעיפי משנה משלהם (http://www.nevo.co.il/law_html/Law01/056_025.htm#Sei...). סעיפי המשנה האלה מציגים מידע נוסף שעל הועדה לשקול. בין אלה ישנו גם סעיף 9 (1):
''העבירה שבשלה נושא האסיר עונש מאסר, לרבות נסיבות ביצועה, סוגה, חומרתה, היקפה ותוצאותיה, תקופת המאסר שגזר עליו בית המשפט...''

ישנו גם סעיף 10 (א)
''במקרים בעלי חומרה ובנסיבות מיוחדות שבהם סברה הועדה כי שחרורו של האסיר על-תנאי יפגע במידה חמורה באמון הציבור במערכת המשפט, אכיפת החוק ובהרתעת הרבים, משנוצר יחס בלתי סביר בין חומרת העבירה, נסיבותיה והעונש שנגזר על האסיר לבין תקופת המאסר שיישא האסיר בפועל אם ישוחרר, רשאית הועדה להביא בחשבון גם נתונים אלה בהחלטתה, נוסף על הנתונים המפורטים בסעיף 9; משקלם של הנתונים לפי סעיף קטן זה בהחלטת הועדה יפחת ככל שיגדל החלק מעונש המאסר שהאסיר כבר נשא.''

האם לא מוטל על הועדה לשקול את הנאמר בשני סעיפי המשנה האלה?
האם אין על הועדה לשקול את הכתוב בשאר סעיפי החוק כמו למשל סעיף 12 שמתייחס לעברייני מין?
_new_ הוספת תגובהמר קצב,תשקר לנו ונשחרר אותך!
דניאל143 (יום שני, 16/05/2016 שעה 21:54) הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

ישנו מסר הזוי שעולה מההחלטה של וועדת השיחרורים-

מר קצב,בבקשה... שקר אותנו.אנא...,תן לנו לשמוע חרטה בש.ק.ר.(שין.קוף.ריש.)
כמו שילדים אומרים.
ואז נשחרר אותך.

האין זה אבסורד??!
שקרנים הולכים הבייתה.דוברי אמת נענשים.
נותנים פרס לשקרנים.

נ.ב.-
אם קצב לא יביע חרטה-לא ישחררו אותו.
אם קצב כן יביע חרטה-זוהי וודאי תרמית.גם לא ישחררו אותו.

כך או כך,לא ישחררו אותו.נקמה נשית לנצח.
_new_ הוספת תגובהדניאל! צודק בכל מילה
אלברט שבות (יום שלישי, 17/05/2016 שעה 0:43)
בתשובה לדניאל143
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

זו בדיוק מידת סדום: שין.קוף.ריש. לשקר בכל מחיר.
_new_ הוספת תגובהלא !
המפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה (יום שלישי, 17/05/2016 שעה 11:16) הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

העונש על עברת אונס בנסיבות לא מחמירות הוא 16 שנות מאסר .

האנס הקצב קיבל עונש קל ביותר בהיותו ''סלב''.
כך גם אולמרט .

הדרך היחידה שיש לקהל להביע את אי שביעות הרצון מהעונש הקל שהקצב קיבל
הוא קול זעקה ציבורי נגד שיחרורו בטרם סיים את שנגזר עליו .
_new_ הוספת תגובההצעות תיקון לענישה
דניאל143 (יום שלישי, 17/05/2016 שעה 21:39) הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

אני מציע, תיקונים חשובים לענישה בישראל:

א.ניכוי שליש,עד 3 שנים.
כיום,כשהניכוי שליש מבוטא באחוזים.ככל שהפשע גדול יותר,הרווח גדול יותר.וזה אבסורד.
יש לקבוע שהמתנה לאסיר,של הורדת שליש מהמאסר, תהיה מוגבלת לעד שלוש שנים.

ב.לבטל את הביטוי של ''מאסר עולם''.
כמה זמן נמשך,המאסר עולם?וכמה זמן זה,פעמיים מאסר עולם?
אף אחד לא יודע.
לא האסיר,לא השופטים,לא האזרחים.בעיה.

יש לקבוע-מבצע רצח,דינו,30 שנות מאסר בפועל,חובה.
ומכאן אתה גוזר.
רצח 3 אנשים? קבל 90 שנות מאסר.וכן הלאה.
_new_ הוספת תגובהמר קצב מערער!
דניאל143 (יום חמישי, 19/05/2016 שעה 10:06) הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

ברגע שאחרי הרגע האחרון.
האסיר משה קצב,מגיש ערעור על אי-ניכוי השליש ממאסרו!

נחכה וניראה!
מי יודע,אולי התגובות באתר זה,תרמו את תרומתם הצנועה למהלך מפתיע זה.
_new_ הוספת תגובה
חפש בתגובות שבדיון זה:     חיפוש מתקדם...

חזרה לפורוםהדפסה עם תגובותתגובה למאמר


מערכת פא"צ אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים.© פורום ארץ הצבי