פורום ארץ הצבי Enter the forum
Articles
Discussions
About FAZ
FAZ people
columns
Links
Previous page
Bulletine Board

SearchFeedbackAdd to Favorites
RSS Feed
מה זה?
''הגילוי'' הבלשני של פרופ' רחל אליאור
יוסף אורן (יום רביעי, 26/08/2015 שעה 10:00)


''הגילוי'' הבלשני של פרופ' רחל אליאור

יוסף אורןניסיון כושל להתניע מחדש את ההתנגדות למפעל ההתיישבות ביהודה ובשומרון בעזרת ''גילוי'' בלשני מופרך לפיו קיימות בשפה העברית ''שתי לשונות''.
בעיתוי מפתיע הזדמן לי לקרוא בזה אחר זה שני חיבורים המתייחסים לחוגים משיחיים שונים הפעילים בשולי חברה הישראלית, ואשר לדעת מחבריהם מסכנים את קיומה של מדינת ישראל כמדינה דמוקרטית. אזהרתה של פרופ' רחל אליאור כלולה במסה בשם ''מחיר המשיחיות'' שבגלל אורכה (53 עמ') התפרסמה בשני חלקים בכתב-העת ''כיוונים חדשים'' (חלק א' בחוברת דצמבר 2014, עמ' 181, וחלק ב' ב חוברת יולי 2015, עמ' 35). אזהרתו של ישי שריד מומחשת בדרך עלילתית ברומאן אפוקליפטי ששמו – ''השלישי'' (הוצאת עם עובד ספרייה לעם 2015, 259 עמ') – מעיד על נושאו.

מאחר ששני החיבורים כה שונים באיכותם נדון בהם בנפרד, אך לא לפני שנעיר את הערת התמיהה הבאה: הדפסתם של חיבורים אלה בסמיכות זמן יוצרת את הרושם שהתבטאותם הגלויה של הפעילים בחוגים משיחיים אלה על שאיפתם להקים על הר הבית את המקדש השלישי, הינה כיום האיום המיידי והמסוכן ביותר על המשך קיומה של מדינת ישראל כמדינה ריבונית ודמוקרטית – מסוכן יותר מהנשק הגרעיני שמפתחת אירן, מסוכן יותר מהנשק הטילי שנאגר ע''י חיזבאללה בלבנון וע''י חמאס ברצועת עזה, ומסוכן יותר מדאע''ש המתקרב לגבולות ישראל מחלקים ניכרים של סוריה בצפון, מחצי האי סיני בדרום ומירדן במערב בדהירתו להקמת ''המדינה האיסלמית''.

רושם זה הוא מוטעה, כמובן, שהרי גם מפירוט העובדות שאספה פרופ' אליאור – פירוט הכולל את שמות היישובים שבהם מרוכזים החוגים המשיחיים (במאחזים 'אש קודש' ו'חוות גלעד' ובהתנחלויות בת-עין, עלי ואיתמר, יצהר ותפוח), וגם את שמות כל הרבנים שמעודדים שם צעירים לבצע פעילות שהיא בלתי-חוקית בעליל (פעולות שהוגדרו זה מכבר כפעולות ''תג מחיר'' ו''נקמה'') – אפשר להיווכח שהתופעה אמנם מטרידה ומצדיקה מעקב תמידי אחרי פעיליה, אך היא מוגבלת בהיקפה וניתנת לשליטה על-ידי רשויות האכיפה של החוק הקיימות במדינה.

ולכן אין להגזים בסכנתה של תופעת המשיחיות כל עוד היא קיימת בתחום חופש האמונה וחופש המחשבה, כפי שאכן משתמע מהקטע הבא של מחברת ''מחיר המשיחיות'': חוגים אלה המקדישים את מרצם לקידום חזון הקמת בית המקדש השלישי בדורנו, רואים בכך מהלך מכריע בחשיבותו הכולל את חידוש עבודת הקודש של משמרות הכהונה ועבודת הקורבנות, המַתְנה לדעתם את בוא הגאולה, את שינוי הריבונות ואת שינוי פני האזור בכל הממדים... קבוצות אלה, המגדירות עצמן כמתנגדות לממסד, מביעות את רצונן לחולל שינוי תודעתי, אֶמוּני, דתי, תרבותי, חברתי ופוליטי שיביא להקמת בית שלישי ויביא לפי דעתן לשינוי מהותי ביחסי עם ישראל ואלוהיו, מזה, וביחסי העם ושכניו, מזה. לשון העתיד בציטוט זה מוכיחה שפרופ' רחל אליאור רואה צל הרים כהרים, וחשוב יותר: שהיא יודעת לאמוד כבר כעת, בעוד הפרוץ בחזונם עולה על העומד, את מחיר המשיחיות של יריביה האידיאולוגיים – מחיר שהוא עדיין בהווה בבחינת פֵרות שטרם באו לעולם.


בדיית ''שתי הלשונות''

ולפיכך מעלה מסתה של אליאור את התמיהה הבאה אצל הקורא: מה מניע חוקרת רציונלית ונבונת דעת כמוה להפריז כל-כך הן בהיקפה של תופעת המשיחיות, הן בחומרתה והן במחיר שהיא כבר גובה מהחברה הישראלית? התשובה על תמיהה זו מתבררת ממבנה המסה ''מחיר המשיחיות''. המסה איננה אוחזת מיד את השור ''המשיחי'' בקרניו כדי להורידו על ברכיו, כפי שפועלים הנועזים יותר מבין לוחמי השוורים, אלא בוחנת אותו מצד זנבו: היסטוריונים של מדינת ישראל במאה העשרים ושתיים... ישאלו קרוב לוודאי, מה היה המכנה המשותף בין מתנחלים ימניים לדמוקרטים שמאלנים, בין חרדים לחילוניים, בין תושבי המרכז לתושבי הפריפריה, בין עולים לוותיקים, בין מזרחיים לאשכנזים... בין המצדדים במדינת ישראל כ'מדינת העם היהודי' לבדו, לבין הרואים בה 'מדינת כל אזרחיה'... התשובה המפתיעה היא שהמכנה השותף היחיד לכל היהודים תושבי מדינת ישראל, החלוקים אלה על אלה במחלוקות נוקבות על כל נושא... הוא השפה העברית.

אף שכאן, בהכרזה שהשפה העברית היא המכנה המשותף היחיד המלכד והמאחד את כל החלוקים אלה על אלה בחברה הישראלית המשוסעת, מאחר שאין בין חלקיה השונים שמץ סולידאריות או ערבות הדדית, היתה צריכה אליאור לחתום את המִנְשָׁר שלה אל האומה בתביעה תקיפה, שהמדינה תשקיע משאבים גדולים יותר בהוראת השפה העברית ובהפצתה הנמרצת בפזורה היהודית בעולם – בחרה משום-מה להכחיש מיד את בשורת ''המכנה המשותף'' שאך זה הרנינה בו את לבנו: אולם לאמיתו של דבר, כפי שיתברר בהמשך הדיון, אין רק לשון עברית אחת, אלא קיימות אלה לצד אלה [מאז סיום מלחמת ששת הימים – י.א.] שתי שפות עברית שונות הלשון הראשונה היא הלשון המְשַתֶפֶת, הפונה לכל אדם הכפוף לגבולותיו של השיח האנושי הדמוקרטי בעולם המודרני, לשיקול הדעת התבוני ולהכרעה האנושית האוניברסאלית, המכבדת את בני האדם כולם כשווי ערך וכשווי זכויות... והלשון המְבַדֶלֶת, הפונה רק לאדם היהודי, הרואה בציונות תנועת תחייה לאומית-דתית-משיחית-טריטוריאלית המתייחסת לכל תחומי 'הארץ המובטחת', ולא רואה בה חזון אנושי-מוסרי כולל, המתייחס לכל בני האדם הגרים בתחומי מדינת ישראל. (כל ההדגשות בציטוטים אלה מופיעים במקור).

להבלטת ההבדל בין ''שתי הלשונות'', מפרטת פרופ' אליאור את אוצר המילים השונה של כל אחת מהן. ''הלשון המְשַתֶפֶת'', שהיא השפה החילונית-ליברלית של הישראלים המתונים והנאורים מהשמאל, כוללת את מושגי היסוד הבאים: חירות, שיוויון, צדק, שלום, דעת, תבונה ואמת, חופש, הומניזם, נאורות, אוטונומיה, דמוקרטיה, פלורליזם, סובלנות, חופש יצירה, רב-מימדיות תרבותית... חופש בחירה מוחלט של היחיד, הבוחר את זהותו הדתית או החילונית על פני מִנְעַד רחב, מתוך הממדים הרבים של ההתנסות האנושית, בגבולות החוק במדינה דמוקרטית. ואילו ''הלשון המְבַדֶלֶת'' היא שפתם הדתית-מיסטית של המשיחיים מהימין המשבצים בדבריהם ביטויים כגון: 'תורתנו הקדושה', 'ארץ הקודש', 'קדושת הארץ', 'מלכות ישראל', 'דעת תורה', 'הבטחה אלוהית', 'אלוהי ישראל', 'אבינו שבשמים', 'משיח צדקנו'... 'נחלת אבותינו', 'הארץ המובטחת'.

מה השיגה פרופ' אליאור על-ידי מיון המושגים ומטבעות הלשון הללו לשתי קבוצות ועל-ידי שיוכם ל''שתי לשונות''? הן לא תרמה בעזרת המיון הזה אבחנה מועילה לחקר הבלשני של השפה העברית, אך לעומת זאת הפקיעה מהמשתייכים ל''מחנה הלאומי'' את כל הערכים שמנתה המחברת כשייכים בלעדית לדוברים ב''לשון המְשַתֶפֶת'' (ובכללם : שלום, הומניזם ונאורות), וכמו כן הדירה מהמשתייכים ל''מחנה השלום'' את כל הערכים של מורשת התרבות הלאומית ששייכה המחברת רק לדוברים ב''לשון המְבַדֶלֶת'' (ובכללם: 'תורתנו הקדושה', 'ארץ הקודש' ו'אלוהי ישראל').


התנעת המחלוקת מחדש

ואנו, שהכרנו עד כה אבחנות בלשניות שונות בחקר השפה העברית, כגון : ''שפה גבוהה'' מול ''שפה נמוכה'', ''שפה רזה'' מול ''שפה דשנה'', ''שפה תקנית'' מול ''שפה משובשת'', ''שפת לימודים'' היונקת מהמקורות בספרות הדורות מהעבר מול ''שפת החיים'' המתעשרת בהתמדה מפי דובריה וסופריה בהווה, עומדים פעורי-פה מול ''הגילוי'' של פרופ' אליאור, שמכאן ואילך ניתן לפצל את השפה העברית ל''שתי לשונות'' בעזרת אבחנה שאין לה שום אחיזה בחקר הפילולוגי לא שלה, ולא של כל שפה אחרת בעולם, והיא האבחנה הסוציולוגית-פוליטית: שתי לשונות אלה, ששורשן המשותף מעוגן בעברית ההיסטורית ובעברית הישראלית, בספרייה הענפה של העם היהודי, בלשון הקודש ובלשון התפילה, בהלכה ובקבלה, בלשון דור התחייה וההשכלה ובלשון האֶמוּנית-הישראלית, מתנכרות האחת לרעותה, מדירות האחת את רעותה ומתעלמות האחת מרעותה, שכן הלשון המְבַדֶלֶת מבקשת להכחיש את הדיכוי, הכיבוש, הביזוי והנישול, האפליה וההשכחה, הכרוכים באופן בלתי נמנע במשיחיות הטריטוריאלית הקרויה התנחלות (בשפה המְשַתֶפֶת) או התיישבות (בשפה המְבַדֶלֶת).

ציטוט נוסף מתוך המסה ''מחיר המשיחיות'' יבהיר היכן במפה הפוליטית מציבה פרופ' אליאור את עצמה וכנגד מי המציאה את התפצלות השפה העברית ל''שתי לשונות'': הלשון המְבַדֶלֶת המדברת ב'שפה של קודש' כאמור לעיל, מכוננת תודעה חדשה המשנה את פני הממשות ההיסטורית, שאין בה שום קדושה, אלא יש בה שליטה כוחנית של עם אחד על עם אחר בניגוד לחוק הבינלאומי, ויש בה כיבוש, נישול, דיכוי, גזענות, גזל, הסתה וביזוי. חוגים הדוברים בלשון המְבַדֶלֶת רואים רק במסורת היהודית – החל בהתנחלות מימי יהושע בן נון, עבור בהתיישבות בכל ארץ ישראל המקראית, וכלה בבניין המקדש בימינו... את התשתית לחיים הראויה לכל שבח. ואילו ברב-המערכת התרבותית החילונית-דתית, הפתוחה והסובלנית, הנוצרת, בוחרת, מבקרת, שומרת, מנחילה ויוצרת, הנעשית בידי ציונים בני זמננו, המדברים בלשון המְשַתֶפֶת ומחוללים את פני המציאות בעבר ובהווה בגבולות העולם, היא רואה מפעל ראוי לגינוי.

מאחר שהתברר כי באמצעות ''הגילוי'' הבלשני, שבחברה הישראלית קיימת מחלוקת אידיאולוגית בין הדוברים בשפת הקודש המְבַדֶלֶת לבין הדוברים בשפת החול המְשַתֶפֶת, ביקשה פרופ' אליאור בסך הכל להתניע מחדש את הוויכוח המנומנם בין השמאל הציוני (''מחנה השלום'') ובין הימין הציוני (''המחנה הלאומי'') – אחרי שהגיע זה מכבר למיצוי ברמת ההנמקה בשני ספרי יסוד שנימקו היטב את ההשקפות המנוגדות: ''חיי עם ישמעאל'' של משה שמיר ב-‏1968 ו''ארץ הצבי'' של לובה אליאב ב- 1972 – מוטב היה אילו הניחה בכלל לשפה העברית, כדי לאפשר לה לשמור גם להבא על מעמדה הייחודי בתרבות הלאומית בתור המכנה המשותף היחיד לכל היהודים תושבי מדינת ישראל.

אילו נמנעה פרופ' אליאור מהתנעת הוויכוח הממוצה הזה בעזרת האבחנה הסוציולוגית-פוליטית המופרכת בדבר התפתחותן של ''שתי לשונות'' בשפתנו – לשונו המְשַתֶפֶת של השמאל הציוני (''מחנה השלום'') ולשונו המְבַדֶלֶת של הימין הציוני (''המחנה הלאומי'') – כדי לשסות את שני המחנות זה נגד זה, היתה מאפשרת למשתייכים לשניהם להשתמש באופן חופשי בכל אוצר המילים, מטבעות הלשון והניבים העשיר של השפה הלאומית בהידברות החייבת להימשך בין שני המחנות האידיאולוגיים הגדולים, שמטרתם היא בעיקרה משותפת: לקיים ביחד את הישגה הראשי של הציונות – את המשך ביסוסה של מדינת ישראל מדינת הלאום של העם היהודי בארץ-ישראל כמדינה דמוקרטית המבטיחה זכויות מלאות ושוות לכל אזרחיה.

יתר על כן: היה על פרופ' אליאור לשער מראש, שעל ידי התנעת המחלוקת, שפילגה את החברה הישראלית לשני מחנות שווי-גודל מסיום מלחמת ששת הימים ואילך, בעזרת הכפפתה של השפה העברית לחוקי התקינות הפוליטית של לשון המחנה שלה (''מחנה השלום''), לא תעמיק במשהו את השיח האידיאולוגי המתקיים בחברה הישראלית, אלא רק תשטיח אותו, שהרי ההכפפה של השפה הלאומית לדרישות התקינות הפוליטית של אחד המחנות – והיא ההצעה המונחת ביסוד המסה שלה – תניב רק התכתשות מילולית ברמת העלבונות הפרחחית שכבר טעמנו את חידושיה במערכת הבחירות האחרונה, כאשר דובר מ''מחנה השלום'' ניסה לגמֵד את גודלו של ''המחנה הלאומי'' באמצעות ההכרזה ''אתם רק קוֹמֶץ'' – הכרזה שממש הזמינה שמישהו מ''המחנה הלאומי'' ישיב לו לאותה מטרה בהכרזה ו''אתם רק פֶּלַח בחברה הישראלית''.


אמיתוֹת החזון הציוני

בשלב הזה כבר הבין ודאי הקורא שפרופ' אליאור לא ''יצאה חוצץ'' במסתה זו רק נגד ''נאמני הר הבית'' המשיחיים, שאכן מתריסים באמצעות חזונם (להקים בהר הבית את בית המקדש השלישי) כנגד המציאות הגיאו-פוליטית דתית הקיימת, שבה על הר הבית, מקום המקדש יהודי לפני אלפיים שנה, עומד מזה 1,323 שנים חראם אל-שריף, הכולל את כיפת הסלע ואת מסגד אל-אקצה, המקום הקדוש לעולם המוסלמי הנמצא בשליטת הוואקף, אלא נגד כלל המחזיקים בתורת ארץ-ישראל השלמה, ובראשם נגד הישראלים שבחרו ליישב את יהודה ושומרון – כולם אנשים מציאותיים לחלוטין שפעילותם איננה מתמקדת כלל בהקמת בית המקדש השלישי, אלא בחיזוק אחיזתם בשטחי המולדת אשר חיוניים לקיומה של מדינת היהודים היחידה בעולם מול כל הארגונים הג'יהדיסטיים הפועלים למחיקתה מעל מפת המזרח התיכון.

ובלשון אחרת: בשיטה דמגוגית ידועה הבליטה פרופ' אליאור את סכנתם של ''המשיחיים'' ופיזרה עננת הפחדה שהנה-הנה עומדים הם לגרור את המדינה למלחמת דת בנושא הבעלות על הר הבית, אך ורק כדי להצמיד להזיותיהם של הקיצוניים מבין ''נאמני הר הבית'' את הציבור הגדול של היותר מפוכחים והיותר שפויים המרוכזים בהתיישבות החדשה ביהודה, בשומרון ובגולן – חלוציה הנוכחיים של הציונות (או במצוות ה''גילוי'' הבלשני של פרופ' אליאור: ''חלוצים'' במושגי ''הלשון המְבַדֶלֶת'', ו''מתנחלים'' במושגי ''הלשון המְשַתֶפֶת''...).

חלוצי ההתיישבות הזו מחזיקים בהשקפה מציאותית לחלוטין בנושא ''הסכסוך'' ועתיד ''השטחים'', וכזו היא בתמצית: כל עוד מטפחים ערביי ארץ-ישראל את נרטיב הנַכְּבָּא (''מה שאיבדנו במלחמת 1948 הוא עניין שיוסדר רק במלחמה'' – נדרו של הסופר הפלסטיני ר'סאן כנפאני בנובלה ''השיבה לחיפה'' משנת 1969), וכל עוד הם מציבים כתנאים לשלום את הנסיגה לגבולות 1967, את ''זכות השיבה'' של ''הפזורה הפלסטינית'' לתחומי ישראל בגבולות הללו, את אי-ההכרה במדינת ישראל (אפילו בגבולות שביתת הנשק משנת 1948) כמדינת הלאום של העם היהודי ואת אי-הסופיות של הסכסוך בהסכם השלום (שאמנם ייחתם במסגרת ההוּדְנָא, אך לא יחייב את הפלסטינים בדורות הבאים) – כל עוד אלה תנאיהם לשלום הזמני שהם מוכנים להציע למדינת ישראל, צריך לחזק את ההתיישבות של ''המתנחלים'' ואף להרחיבה בחלקי המולדת הנחוצים להשלמת חזונה הטריטוריאלי של הציונות: מדינת יהודים בהיקף המירבי האפשרי בין הירדן לים התיכון – כזה שיספיק לכינוסה המדורג של כל הפזורה היהודית בעולם בתחומיה של מדינת הלאום של העם היהודי בציון.


  • מאמר תגובה זה למסתה של פרופ' רחל אליאור מתווסף להשקפה שביטא המחבר בספריו ''ספרות וריבונות'' (2006), ''השאננות לציון בסיפורת הישראלית'' (2010) ו''ניתוץ מיתוסים בסיפורת הישראלית'' (2012) – שלושתם מספרי הסדרה המחקרית-ביקורתית בת עשרים ואחד הכרכים: ''תולדות הסיפורת הישראלית''. פרטים: yoseforen@bezeqint.net.חזרה לפורום

הצגת המאמר בלבד
הדפסת המאמר קפל תגובות פרוש תגובות תגובה למאמר
 
 


מעניין אם רחל ויוסף יכולים לכתוב דברים דומים על 'משיחות השמאל'?
בצלאל פאר (יום רביעי, 26/08/2015 שעה 12:24) הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

מעניין אם רחל ויוסף יכולים לכתוב דברים דומים על 'משיחות השמאל'?

''חוגים אלה המקדישים את מרצם לקידום חזון הקמת בית שלום ראשון בדורנו, רואים בכך מהלך מכריע בחשיבותו הכולל את חידוש מגעים עם הרש''פ והחמאס, הקמת משמרות עם נרות ועבודת הקורבנות בכיכר, המזרז לדעתם את בוא הגאולה, את שינוי הריבונות מכיבוש לקיבוש, ואת שינוי פני האזור בכל הממדים... קבוצות אלה, המגדירות עצמן כמתנגדות לממסד הימני, מביעות את רצונן לחולל שינוי תודעתי, אֶמוּני, דתי, תרבותי, חברתי ופוליטי שיביא להקמת בית שלום בגבולות 48' ויביא לפי דעתן לשינוי מהותי ביחסי עם ישראל ועם נפשו, מזה, וביחסי העם ושכניו, מזה.''
רחל עברה מהפך ארוך משפיות למשיחיות מסוג אחר – לעבודת אלילי-השלום, המחליפה התנהגות רציונלית, כוחנית ומוסרית שתשבור את רצון ו/או יכולת האוייב להביס אותנו.
אני כאזרח חילוני מרגיש הרבה יותר קרוב לאחרון המתנחלים מאשר לראשון השמאלנים מסוגה של רחל אליאור, כך שניסיונה לחלק את העם הזה לשבטי-לשון הוא פתטי וכושל, והיא צריכה למהר ולחפש תירוץ אחר לעמדותיה.

''שאין בין חלקיה השונים שמץ סולידאריות או ערבות הדדית'' ... כן, ראינו את זה במבצע האחרון בעזה, צוק איתן, כש-‏95% מהיהודים תמכו במבצע, והתייצבו לו 130% חיילים... כלומר, הגיעו מילואימניקים שהצבא אפילו לא קרא להם. העם היה צוק איתן אחד. משמע, לרחל אליאור אין שמץ.

כנראה שהמשותף בין כל היהודים הוא לא רק העברית.... מישהו צריך לומר את זה לאליאור.

חלוקת מילים למשפחות שמאל – ימין היא הזויה אבל מגמתית. היא גם תוקפנית ואלימה, שכן הגברת רחל אליאור שוללת ממני, הימני החילוני, את '' חירות, שיוויון, צדק, שלום, דעת, תבונה ואמת, חופש, הומניזם, נאורות, אוטונומיה, דמוקרטיה, פלורליזם, סובלנות, חופש יצירה, רב-מימדיות תרבותית ... '' ... איזה רב-מימדיות תרבותית מייחסת לעצמה רחל אליאור כשהיא כובשת חד-צדדית את הלקסיקון העברי לעצמה? אותה רחל אליאור מצטיירת כבלון נפוח אבל חלול.
צריכים להזכיר לרחל אליאור שהעברית ככל שפה מלאה במילים השייכות לכולם, ולכולם להשתמש בהן כרצונם אבל לא לגעת בהן (במובן של לגנוב אותן לארנקך הפרטי). ''חירות, שיוויון, צדק, שלום, דעת, תבונה ואמת, חופש, הומניזם, נאורות, אוטונומיה, דמוקרטיה, פלורליזם, סובלנות, חופש יצירה, רב-מימדיות תרבותית'' הן לא פחות ימין משמאל, ואולי אפילו יותר. כמו ש''בגידה, אידיוטיות שימושית, אלוהים, שמש העמים, צדק חברתי, ארץ אבות, מלכות ישראל, שלטון החוק, הארץ המובטחת'' יכולות להיות גם ימין כמו שגם שמאל.

ועכשיו לשם משפחת של רחל ... ''אלי אור'' .... לאיזו משיחיות הוא שייך?
_new_ הוספת תגובהמר אורן: אתה ממשיך בהמצאות על העולם סביבך!!!ות!
דוד סיון (יום רביעי, 26/08/2015 שעה 12:44) הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

להלן כמה מההמצאות שלך:

א. פתחת את המאמר בהמצאת תיזה מופרכת על ''האיום המיידי והמסוכן ביותר'' שמשתמע מהמאמר של פרופ' אליאור, ובפסקה הבאה טענת שאין לה בסיס – דבר והיפוכו.
ב. לא הראית 'שאין לעניין שתי הלשונות אחיזה בחקר הפילולוגי של פרופ' אליאור'
ג. מה לך כי תבקר אל פרופ' אליאור בדבר התנעת ''... הוויכוח המנומנם בין השמאל הציוני (''מחנה השלום'') ובין הימין הציוני (''המחנה הלאומי'')''. הרי אתה עוסק בכך באמצעות ''המצאות'' ו''גילויים'' שכבר מזמן אתה מתפאר בשכמותם, כפי שמאירה הערתך בשולי המאמר. למשל ההמצאה חסרת הביסוס של המושג ''השאננות לציון'' כדי לייצר טענות דמגוגיות מופרכות, כדי להוציא מהמחנה הציוני את מי שלא מתאים לפי ההשקפה המוגבלת והמופרכת כשלך מהי הציונות. אם היית נמנע מעיסוק בויכוח בין ימין לשמאל אולי היה טעם לטעון משהו בהקשר הזה נגד המאמר של אליאור.
ד. לא רק שלא תרמת למחקר הבלשני, טענתך ביחס לתרומתה של אליאור מופרכת.
ה. בקיצור באמצעות דמגוגיה אתה שוב מחזיר את הגדרת הציונות הקיצונית כאילו היא הגדרה האמיתית.

הצגת את עצמך (כאן בפורום) כמבקר ספרות אבל די מהר התברר שיעד מרכזי בביקורת הספרות שלך היתה ביקורת על דעות פוליטיות של סופרים. במיוחד יצאת חוצץ נגד אלו שלדעתך אינם בעד ''ארץ ישראל השלמה'' המקסימליסטית (הבלתי מציאותית). בהמשך הדגשת את חוסר ההבנה שלך את מהותה הפלורליסטית של הציונות ובעצם טענת שבידך ''אמיתוֹת החזון הציוני''.

אלה מצגי שווא, במקרה הטוב.
_new_ הוספת תגובהמר אורן: אתה ממשיך בהמצאות על העולם סביבך!!!ות!
בצלאל פאר (יום רביעי, 26/08/2015 שעה 13:08)
בתשובה לדוד סיון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

לא אתייחס להערותיך האישיות כנגד מר אורן, שכן ברור לך שאתה מגזים בהחלט. אבל אתייחס לטענתך ש - ''ארץ ישראל השלמה'' היא בלתי מציאותית - רק אומר שב'מזרח תיכון חדש' ועל בסיס ''האביב הערבי'' כל שינוי ותיקון הוא אפשרי ובהחלט לא דימיוני. והאביב רק התחיל ....
_new_ הוספת תגובהמר אורן: אתה ממשיך בהמצאות על העולם סביבך!!!
דוד סיון (יום רביעי, 26/08/2015 שעה 16:48)
בתשובה לבצלאל פאר
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

א. לא מדובר בהערות אישיות אלא בהערות לתוכן השקפות ועמדות שאורן כתב.
ב. פאר ההתייחסות שלך איננה למה שטענתי.
_new_ הוספת תגובהמר אורן: אתה ממשיך בהמצאות על העולם סביבך!!!
בצלאל פאר (יום שני, 31/08/2015 שעה 0:00)
בתשובה לדוד סיון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

א. נו, אם ביקורת כזאת נקראת אצלך עניינית, אז מה יש לצפות לביקורת אישית...

ב. דווקא התייחסתי לדבריך בעניין תגובתך לדיברי אורן: '' כלל המחזיקים בתורת ארץ-ישראל השלמה... ''. וכלשונך/פרשנותך/טענתך ''המקסימליסטית (הבלתי מציאותית)'' ועל זה יצאתי חוצץ. מכאן שהתייחסתי לטענתך.
_new_ הוספת תגובהמר פאר: אתה ממשיך בהמצאות על העולם סביבך!!!
דוד סיון (יום שני, 31/08/2015 שעה 4:09)
בתשובה לבצלאל פאר
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

א. מה שכתבתי היא ביקורת עניינית מאד. מי שטוען אחרת ממציא טענה מופרכת.
ב. הפרטים שהוספת כרגע אינם מחזקים את טענתך הקודמת אלא להיפך:
ב1. הצגת כאילו ציטוט של דברי היא הטעיה.
ב2. הוצאת דברים מהקשרם המלא.

אתה ממשיך בהמצאת טענות מופרכות.
_new_ הוספת תגובהמר פאר: אתה ממשיך בהמצאות על העולם סביבך!!!
בצלאל פאר (שבת, 19/09/2015 שעה 11:16)
בתשובה לדוד סיון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

אתה לא מתייחס לעניין אלא בורח לדברים של נאמרו או לדברים שהיית רוצה שייאמרו.
אז למה אתה לא מתייחס לעניין?
_new_ הוספת תגובהמר פאר: אתה ממשיך בהמצאות על העולם סביבך!!!
דוד סיון (שבת, 19/09/2015 שעה 11:58)
בתשובה לבצלאל פאר
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

כבר מזמן אינך ענייני וממציא טענות מופרכות!!!
_new_ הוספת תגובהתנו צ'אנס למשיח
הזוהר הצפוני (יום חמישי, 27/08/2015 שעה 14:08) הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

היו לנו הרבה משיחים בעבר.למרות שהם לא ראו עצמם ככאלה.

בנימין זאב הרצל,משיח הציונות.
דוד בן-גוריון,המשיח החילוני.
הרבי מליובאביטש,המשיח שלא מת...
הרב עובדיה יוסף,המשיח המזרחי
בראק חוסיין אובאמה,משיח השחורים
אהרון ברק,משיח המשפטנים
יוסי שריד,משיח השמאלנים

היו גם אנשים שהם אנטי-משיח,שנקראים גם ה''ארמילוס''.
אוסאמה בן-לאדן ועוד.
_new_ הוספת תגובה
חפש בתגובות שבדיון זה:     חיפוש מתקדם...

חזרה לפורוםהדפסה עם תגובותתגובה למאמר


מערכת פא"צ אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים.© פורום ארץ הצבי