פורום ארץ הצבי Enter the forum
Articles
Discussions
About FAZ
FAZ people
columns
Links
Previous page
Bulletine Board

SearchFeedbackAdd to Favorites
RSS Feed
מה זה?
מבקר המדינה על כשלי שוק
עגל הזהב / דוד סיון (יום שלישי, 18/09/2012 שעה 15:00)


מבקר המדינה על כשלי שוק

ד''ר דוד סיוןלפני כשבוע (12.9.2012) פרסם המבקר חוות דעת בדבר ''הפיקוח על מחירי המזון והפיקוח על מחירי מוצרי החלב''. מן הדו''ח עולה שריכוזיות וכשלי שוק מהווים סיבה עיקרית לרמת יוקר המחיה.

ראש הממשלה התבטא לא פעם בדבר הצורך לפרוץ מונופולים וקרטלים בכל תחום,... (הממשלה...), אמר בעקבות הדו''ח:
זו בעיה שאנחנו חייבים לטפל בה, טיפלנו בה, נצטרך להמשיך להפחית את יוקר המחיה, בייחוד במה שכרוך במחירי המזון. אני מודע לקשיים של האזרחים, ואנחנו נידרש לטפל בבעיה הזאת תוך כדי שמירה על ניהול אחראי של כלכלת ישראל ומקומות העבודה של אזרחי ישראל.
מי שמכיר את משנתו הכלכלית של ראש הממשלה יודע שהוא בדרך כלל רציני כאשר הוא מצהיר משהו בעניין פירוק מונופולים והגברת התחרות. הקמת ''ועדת קדמי לבחינת התחרותיות בענף המזון'' היתה עדות, אחת מרבות, לרצינות כוונותיו.

כעת הניח המבקר החדש מסמך נוסף שמצביע על כשלי שוק, ריכוזיות, בשווקים של מוצרי מזון:
שיעור ההוצאה הממוצע על מזון בשנת 2010 היה כ-‏19% מסך ההוצאה החודשית הממוצעת לתצרוכת של משק הבית הישראלי. בשנים 2005-2011 עלו מחירי המזון בשיעור ריאלי של כ-‏8%, בעוד ההכנסה הריאלית נטו למשק בית בשישה משבעת העשירונים התחתונים ירדה בשנים 2007-2010. מכאן שעליית מחירי המזון בשנים האחרונות, נוכח כשלי שוק בחלק מהשווקים של מוצרי מזון חיוניים, הרעה משמעותית את מצבן של השכבות החלשות.
...
... שוק המזון מאופיין בריכוזיות גבוהה ובכשלי שוק משמעותיים שיש בהם כדי לפגוע בצרכן. משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה (תמ''ת) ומשרד האוצר לא ביצעו כראוי את תפקידם בפיקוח על מוצרי המזון שבאחריותם...
...
... נמצא, כי משרד החקלאות ומשרד האוצר הובילו להורדת רמת הפיקוח על מחיריהם של תשעה מעשרת המוצרים שהיו בפיקוח ברמה גבוהה ללא ביסוס והנמקה מתאימים...
חלק א', עמ' 6
ממסמכי משרד החקלאות וועדת המחירים עולה שמשרד החקלאות פעל על סמך סיכום עם משרד האוצר שלפיו משרד האוצר יתמוך בחקיקת חוק תכנון משק החלב, אף שהתנגד בעבר לחוקק חוק שיסדיר את משק החלב, ובתמורה יסכים משרד החקלאות להסיר את הפיקוח הפעיל ממחיריהם של רוב מוצרי החלב. בבדיקה שעשה משרד החקלאות ב-‏2011 נמצא שלא חלה ירידה של ממש בריכוזיות השוק של המוצרים שהוסר הפיקוח ממחיריהם,...
...
מנתונים שמסר משרד החקלאות על סמך דוחות שקיבל בחודשים אפריל-מאי 2011 מרוב המחלבות התברר ששיעורי הרווחיות ברוב המוצרים שרמת הפיקוח על מחיריהם הוּרדה נעו בשנת 2010 בין 20% ל-‏30%, במחירי ינואר 2011.
...
... הורדת רמת הפיקוח על מחיריהם של מוצרי חלב לרמה הנמוכה ביותר בשוק ריכוזי, בלא שבשלו תנאי תחרות ממשיים, פגעה קשות באינטרסים הכלכליים של ציבור הצרכנים ובאמון שלו באופן קבלת ההחלטות על ידי גופי השלטון. יש לתקן קודם כול, במידת האפשר, את הכשלים בשוק, ורק אחר כך לבחון את האפשרות להוריד את רמת הפיקוח על מוצרים נוספים.
חלק ב', עמ' 34 - 37
נקודה עיקרית שעולה מן הדו''ח היא שהסרת הפיקוח על חלק מן המוצרים וחולשת הפיקוח על מוצרים אחרים איפשרו עליית מחירים של עשרות אחוזים בתקופה שההכנסות הריאליות של ששת העשירונים התחתונים ירדה בגלל ריכוזיות. נקודה נוספת שהודגשה בדו''ח היא שהורדת רמת הפיקוח הקפיצה את הרווחיות באותם מוצרים. בתמצית המסמך מחדד את תמונת המציאות בתחום (שוק המזון) שמדבר אל מרבית הציבור.בעבר, כאשר נתניהו היה שר האוצר, הוא הציב לעצמו יעדים בדבר חיזוק התחרותיות. את חלקם הוא השיג. המסמך החדש ממליץ לראש הממשלה והשרים נוגעים בדבר לחזק, להדק, את הפיקוח על המחירים בשוק המזון כל עוד רמת הריכוזיות נותרת בעינה.

לעומת זאת מי שעוסקים בפיקוח על מחירי המזון איתנים בדעתם שפיקוח על המחירים הוא אמצעי זמני בלבד. ראשית, הפיקוח תלוי במידע על עלויות שמספק היצרן וזה ישתדל להציג עלויות ''גבוהות מידי''. שנית, כאשר מדובר ביצרן של עשרות ומאות מוצרים הבעיה הזאת מתרחבת. בסופו של דבר איכות האכיפה מוגבלת ופוגעת ביעילות היצור. לכן מפקחים על המחירים ממליצים להתמקד בחיזוק התחרותיות או הקטנת הריכוזיות.

הפתרון המומלץ על ידי התיאוריה הכלכלית הוא חיזוק התחרותיות על ידי פירוק הריכוזיות – הגדלת מספר הפעילים-יצרנים בשוק. זו גם המלצתו של המבקר. הדרך השניה, הפחות טובה, היא פיקוח על המחירים במקרה של ריכוזיות.

ראש הממשלה חפץ ... להפחית את יוקר המחיה... והוא גם חפץ ... לפרוץ מונופולים וקרטלים... אם הוא באמת חפץ, עליו להגביר את קצב הטיפול בחיזוק התחרותיות במשק ולכן את קצב תהליך קבלת ההחלטות בעניין.
חזרה לפורום

הצגת המאמר בלבד
הדפסת המאמר קפל תגובות פרוש תגובות תגובה למאמר
 
 


הערות
ע.צופיה (יום שלישי, 18/09/2012 שעה 17:53) הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

א. המבקר לא כתב שהירידה נטו בהכנסות של ששת העשירונים ירדה בגלל הריכוזיות. זו תוספת שלך (נטו).

ב. השאיפה לביזור יצרנים לשם הקטנת הריכוזיות היא סיסמא יפה אך בארץ קטנה כמו שלנו היא בעייתית מאוד.
_new_ הוספת תגובההערות
דוד סיון (יום שלישי, 18/09/2012 שעה 18:59)
בתשובה לע.צופיה
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

א. לא טענתי שהמבקר כתב מה שהוא לא כתב. מה שכתבתי עולה מהדברים שהוא כתב. הנה מה שכתב:
א.1 נוכח כשלי שוק בחלק מהשווקים של מוצרי מזון חיוניים, הרעה משמעותית את מצבן של השכבות החלשות''.
א.2 ''שוק המזון בישראל מאופיין בריכוזיות גבוהה ובכשלי שוק משמעותיים שיש בהם כדי לפגוע בצרכן במישור הכלכלי,...''
א.3 בפיסקה הראשונה בעמ' 57 נאמר שלריכוזיות ''... יש השפעה רגרסיבית מובהקת על אי-השוויון במשק''.

במקרים רבים ריכוזיות היא תוצאה של כשל שוק. הציטוטים שהצגתי כאן מבססים את טענתי שזאת גם המשמעות של הדברים שכתב המבקר הגם שבקטע שהזכרת אין הוא אומר זאת במפורש.

ב. זאת לא סיסמא.

ממשלות ישראל פעלו לחיזוק התחרותיות במספר תחומים והראו שאפשר להצליח בחיזוק התחרותיות. דוגמה אחת היא מה שנעשה בשוק הסלולרי. דוגמה אחרת אלה ההחלטות שהתקבלו בעקבות ועדת בכר.
_new_ הוספת תגובההערות
ע.צופיה (יום שלישי, 18/09/2012 שעה 19:03)
בתשובה לדוד סיון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

א. כפי שטענתי זו כולה תוספת שלך.
ב. השאלה היא, במקרים רבים, האם המחיר היה שווה.
_new_ הוספת תגובההערות
דוד סיון (יום שלישי, 18/09/2012 שעה 19:19)
בתשובה לע.צופיה
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

א.1 זו לא תוספת.
א.2 זו פרשנות שלי שעולה מבין דפי הדו''ח והסיכומים שלו.

ב. עובדתית אפשר לבזר פעילות ריכוזית ולכן טענת הסיסמא שלך לא מחזיקה.
_new_ הוספת תגובההערות
ע.צופיה (יום שלישי, 18/09/2012 שעה 20:14)
בתשובה לדוד סיון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

א-‏1 הצחקת אותי.
א-‏2 מסבירה למה הצחקת אותי.
ב. עובדתית-אולי. מעשית יש לזה מחיר כבד.
_new_ הוספת תגובההערות
דוד סיון (יום רביעי, 19/09/2012 שעה 6:49)
בתשובה לע.צופיה
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

א. תצחק כמה שתרצה אבל הטענות שלך לא נכונות.
ב. לא הראית שיש בסיס לטענה שלך בדבר המחיר.
_new_ הוספת תגובה
חפש בתגובות שבדיון זה:     חיפוש מתקדם...

חזרה לפורוםהדפסה עם תגובותתגובה למאמר


מערכת פא"צ אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים.© פורום ארץ הצבי