פורום ארץ הצבי Enter the forum
Articles
Discussions
About FAZ
FAZ people
columns
Links
Previous page
Bulletine Board

SearchFeedbackAdd to Favorites
RSS Feed
מה זה?
(משפטים ע''ב) יסודות החינוך ואיסור בשר בחלב
טלית של תכלת / נסים ישעיהו (יום שישי, 17/02/2012 שעה 8:00)


(משפטים ע''ב) יסודות החינוך ואיסור בשר בחלב

נסים ישעיהוהגדי הרך הוא המחונך שלנו ועלינו מוטל לבחור בדרך חינוכית שתוביל אותו לחיים לאומיים שלמים. הנטיה הטבעית שלנו היא להעניק לו חינוך חלבי, להתמקד בטוב וביפה ולא לעמת אותו עם המציאות האמיתית, הבשרית, עם מציאות של עימותים והתמודדות שלא בטוח מתי תשתנה. ויש גם אפשרות שנעניק לו חינוך פרווה, לא בשר ולא חלב, כאילו, כשיגדל – יקבל החלטות בכוחות עצמו. ובכן, כאשר זהו הבסיס החינוכי שלו, מוטב שלא יהיה בעמדה בה ההחלטות שלו קובעות לכלל האומה, כלומר מוטב שלא יחליט, כך יגרום פחות נזק.
בפרשת השבוע מִשְׁפָּטִים מופיע לראשונה הציווי (שמות כ''ג, י''ט): (...) לֹא-תְבַשֵּׁל גְּדִי, בַּחֲלֵב אִמּוֹ. רש''י במקום מציין כי התואר גְּדִי מתייחס לכל ולד רך, גם לעגל של הפרה ולטלה של הכבש. הוא מביא ראיה מכך שבכמה מקומות כתוב ''גדי עזים'' מכאן הוא לומד שסתם גדי זה לאו דוקא הבן של העז. יש מפרשים החולקים עליו וסוברים שסתם 'גדי' הוא בנה של העז, אבל מכיוון שבשורה התחתונה, לגבי המסקנה ההלכתית, כולם מסכימים שהאיסור הזה חל על כל הבהמות והחיות הטהורות, נתעלם מהמחלוקת הפרשנית וננסה להבין את הציווי עצמו. שכן במצווה הזאת יש תופעה יחודית בכל התורה, היא חוזרת ג' פעמים ובדיוק באותה לשון: לֹא-תְבַשֵּׁל גְּדִי, בַּחֲלֵב אִמּוֹ. רש''י עצמו מצטט זאת מחז''ל עם ההסבר: ובג' מקומות נכתב בתורה א' לאיסור אכילה וא' לאיסור הנאה וא' לאיסור בישול.

יש עוד כמה תופעות המיוחדות למצווה זו. ומהן, בשלוש הפעמים היא כתובה בסוף פסוק; תמיד בפסוק האחרון שקוראים לעולה לתורה; ובשתי הפעמים הראשונות, כל הפסוק זהה. בפרשתנו: יט רֵאשִׁית, בִּכּוּרֵי אַדְמָתְךָ, תָּבִיא, בֵּית ה' אֱלֹקֶיךָ; לֹא-תְבַשֵּׁל גְּדִי, בַּחֲלֵב אִמּוֹ. ואותו פסוק בדיוק גם בפרשת ''כי תשא'' לאחר חטא העגל (שמות ל''ד, כ''ו) ההבדל הוא רק שאצלנו זה בפסוק האחרון של העולה החמישי וב''כי תשא'' זה בפסוק האחרון של העולה השישי. מעניין לבדוק מה הקשר בין חלקו הראשון של הפסוק, מצוות ביכורים, ובין חלקו השני, האיסור לבשל בשר בחלב. הפעם השלישית בה כתובה מצווה זו היא בפרשת ראה, בספר דברים (פרק י''ד): כא לֹא תֹאכְלוּ כָל-נְבֵלָה לַגֵּר אֲשֶׁר-בִּשְׁעָרֶיךָ תִּתְּנֶנָּה וַאֲכָלָהּ, אוֹ מָכֹר לְנָכְרִי--כִּי עַם קָדוֹשׁ אַתָּה, לַה' אֱלֹקֶיךָ; לֹא-תְבַשֵּׁל גְּדִי, בַּחֲלֵב אִמּוֹ.

בספר דברים (פרשת רְאֵה) זה הפסוק האחרון של העולה הרביעי ורק כאן ההקשר הוא ברור, שכן כל הפסוקים הקודמים מדברים באיסורי אכילה. ונציין עוד תופעה מעניינת במיקום של המצווה בפרשות השונות; בפרשתנו אלה המלים האחרונות שקוראים לעולה החמישי – ה', בפרשת כי תשא אלה המלים האחרונות שקוראים לעולה השישי – ו', ובפרשת ראה המצווה הזאת חותמת את הפרשיה שקוראים לעולה הרביעי – ד'. מהסיומים מתקבלת המלה ''הוד'' לפי הסדר, וגם זה נושא להתבוננות. אינני יודע כמה נספיק במסגרת זו, אבל כל אחד מוזמן להמשיך את ההתבוננות בעצמו, תן לחכם ויחכם עוד. אפשר גם ואפילו רצוי להגיע אל המקור, שיעוריו של מו''ר הרב גינזבורג שליט''א, המפליא לבאר כל מיני עניינים, שנראים לכאורה סתומים, בתורה הקדושה.

על הקשר בין תחילת הפסוק בפרשתנו, רֵאשִׁית, בִּכּוּרֵי אַדְמָתְךָ, תָּבִיא, בֵּית ה' אֱלֹקֶיךָ ובין סופו, לֹא-תְבַשֵּׁל גְּדִי, בַּחֲלֵב אִמּוֹ אומר האלשיך: ראה תועלתך כי במעט כבוד זה שתורֶה (שתראה) שאינך כפוי טובה, אני מטיב לך; שבזכות זה לא תבשל גדי, הוא גרעיני תבואה, עודנו בחלב אמו. כלומר, אל תתלונן על הטירחה שאני מטריח אותך כביכול להעלות הביכורים לבית המקדש, כי בזכות מצוות ביכורים, מבטיח הקב''ה, אני אדאג שהתבואה שלך תגיע להבשלה מלאה ולא תתבשל בשרב בעודה גדי, בוסר. יש עוד כמה פירושים בעניין זה, אבל נביא מעט מהרמזים של מורנו הרב גינזבורג: מספר המלים בפסוק הוא 12 ואם סופרים את האותיות מגיעים למלה האחרונה אִמּוֹ במספר 47. בדיוק הגימטריא של אִמּוֹ. אבל יש שלושה פסוקים שבהם כתובה המצווה הזאת, שנים מהם זהים, 12 מלים בכל אחד, בפסוק השלישי יש 23 מלים, ובסך הכל 47, אִמּוֹ מלים.

15אגב, הפרשה בה מופיעה המצווה הזאת בפעם השלישית היא הפרשה ה-‏47 בתורה, שוב אִמּוֹ. מעניין מה הקשר. חוץ מזה, הגימטריא הכללית של הפסוק בפרשתנו היא 3400, שזה 200 פעמים גְּדִי. הפסוק פותח באות רֵ, רֵאשִׁית, ר' זה מאתיים בגימטריא, אז כל הפסוק הוא ר' פעמים גדי. רמזים וגימטריאות זה דבר יפה, ''פרפראות לחכמה'' בלשון חז''ל, אבל איך זה מתקשר לרעיון הכללי? האם הרמזים עוזרים להבין טוב יותר את דברי התורה? ובכן, מעבר לפירוש ההלכתי שהבאנו לעיל בדבר שלוש חזרות לשלושה איסורים; אכילה, הנאה ובישול, ברור שמילות המפתח כאן הן אִמּוֹ ו-גְּדִי. שהרי לכאורה יכלה התורה לכתוב בפשטות, כמו שאומר תרגום אונקלוס, לא תאכלו בשר בחלב. מכך שהתורה בחרה לנסח את ההוראה בלשון גדי ואמו, ברור שיש כאן רמזים עמוקים שעלינו למצוא.

לא תחרוש בשור ובחמור יחדיו


מה שבולט מאד במצווה הזאת היא העובדה שמדובר בשני מרכיבי מזון שכל אחד מהם מותר מצד עצמו אבל השילוב בין שניהם אסור באיסור חמור. ולכאורה זה פלא, כי המגמה הכללית של התורה היא לשלב בין הפכים – בין ימין ושמאל, חסד וגבורה למשל – עד כדי הכללתם יחד בקו האמצעי שכולל את שניהם. אז מדוע כאן נאסר הבישול של שניהם יחד? לפי חלק גדול מהמפרשים, הבישול הזה היה מקובל במעשי כשפים וזהו אחד מטעמי האיסור. לפי הזוהר מדובר בסוג של כלאים; אמנם המושג הזה לא כתוב בפירוש במצווה הזאת, אבל כמו שנאסרו כלאים בבגדים, בכרם ובחרישה, כך נאסרו כלאים בבישול. כלאים הם שינוי במעשה בראשית והתורה אסרה אותם בחומרה יתרה. אבל בפירושים האלה יש עוד להתבונן הרבה עד שיתיישבו על הלב ויתקבלו על השכל, לכן ננסה להתמקד בפירושים שנוגעים לנו.

הפירוש של רבנו האלשיך שהבאנו לעיל, מתייחס לחינוך העצמי של האדם, שלא יתלונן על הטירחה שבקיום המצוות בכלל ובמצוות ביכורים בפרט, כי המצוות – שכרן מובטח גם אם אין רואים את השכר מיד. כמובן, הוא אינו היחיד שרואה כאן את הפן החינוכי. פרשנים אחרים אומרים, ודומה שזה הפירוש הכי מקובל, שמצווה זו באה לתקן את מדת האכזריות בנפש, שכן בישול גדי בחלב אמו זו אכזריות גלויה ומיותרת. אבל אין כאן עדיין הסבר לאיסור הכולל שלומדים חז''ל על בישול כל בשר בהמה בכל חלב. מהאיסור הכולל הזה לומדים ש-בַּחֲלֵב אִמּוֹ מתפרש כ-בחלב אוּמָתוֹ, שהרי האיסור חל על כל בשר בהמה בכל חלב בהמה, שאת כולם אסרה התורה. ואם כבר מגיעים לעניין של אם במשמעות אומה, אפשר כבר להמשיך לשאלת החינוך הלאומי וללאומיות בכלל.

כאמור, מה שמאפיין את האיסור הזה, וגם את כל סוגי הכלאים, זה שכל מרכיב בפני עצמו הוא מותר ורק ההרכבה ביניהם אסורה.למשל (דברים כ''ב): י לֹא-תַחֲרֹשׁ בְּשׁוֹר-וּבַחֲמֹר, יַחְדָּו. [יא] לֹא תִלְבַּשׁ שַׁעַטְנֵז, צֶמֶר וּפִשְׁתִּים יַחְדָּו. שניהם כלאים האסורים מן התורה, הראשון נקרא גם ''איסור הנהגה'' והשני ''איסור לבישה''. כל כלאים זה הרכבה בין ימין ושמאל ואת זה אוסרת התורה. אצל גדולי החסידות האיסור הזה מתפרש בפשטות כהוראה חינוכית, מה שמזכיר את הפסוק (משלי א'): ח שְׁמַע בְּנִי מוּסַר אָבִיךָ וְאַל תִּטֹּשׁ תּוֹרַת אִמֶּךָ: ואם אִמֶּךָ זו אומתך כאמור לעיל, הרי לנו הוראה ברורה להקפיד שילדינו יקבלו חינוך לאומי למהדרין. וגם הוראה ברורה שלא לערבב ימין ושמאל, כי אם ההנהגה מעורבבת מימין ושמאל, זו הכלאה שתוצאותיה עלולות להיות פגיעה במעשה בראשית ר''ל.

בבשר וחלב, הבשר הוא בשמאל – גבורה, והחלב בימין – חסד. הנושא שלנו הוא בשר בחלב, לֹא-תְבַשֵּׁל גְּדִי בַּחֲלֵב אִמּוֹ. הראשי תיבות הם ל'ת'ג'ב'א', אומר הרב גינזבורג, שזה בגימטריא שַׁעַטְנֵז. רמז ברור לשורש האיסור מצד היותו כלאים. אמרנו שאצל גדולי החסידות האיסור הזה מתפרש כהוראה חינוכית. יש לזה עוד הרבה רמזים, ואחד מהם הוא הגימטריא ש-אִמּוֹ = אולי. זה אומר שחינוך בדרך של תּוֹרַת אִמֶּךָ אומתך, חייב שיהיה החלטי ובוגר, להציע למחונך ראיה אמיתית ונכוחה של המציאות על פי התורה הקדושה, תּוֹרַת אִמֶּךָ, ולא לבלבל אותו עם השקפות עולם שונות ומשונות. בשום מקרה לא להציע לו את ה-''אולי'' אלא אך ורק את הודאי. והודאי נתון בתורה הקדושה בכלל ובאותם פסוקים שנחתמים בציווי לֹא-תְבַשֵּׁל גְּדִי בַּחֲלֵב אִמּוֹ בפרט.

כאן הגדי הרך הוא המחונך שלנו ועלינו מוטל לבחור בדרך חינוכית שתוביל אותו לחיים לאומיים שלמים. הנטיה הטבעית שלנו היא להעניק לו חינוך חלבי, להתמקד בטוב וביפה ולא לעמת אותו עם המציאות האמיתית, הבשרית, עם מציאות של עימותים והתמודדות שלא בטוח מתי תשתנה. ויש גם אפשרות שנעניק לו חינוך פרווה, לא בשר ולא חלב, כאילו, כשיגדל – יקבל החלטות בכוחות עצמו. ובכן, אולי כשיגדל יקבל החלטות, אבל אלה יהיו מנותקות מ-תּוֹרַת אִמֶּךָ, שהרי לא חיברנו אותו אליה באמת, וכאשר זהו הבסיס החינוכי שלו, מוטב שלא יהיה בעמדה בה ההחלטות שלו קובעות לכלל האומה, כלומר מוטב שלא יחליט, כך יגרום פחות נזק. הנועם אלימלך אומר שמהפסוק שלנו עולה שכל אחד צריך לראות את עצמו כגדי רך, שיש לו עוד הרבה מה ללמוד ולא לחשוב שהוא כבר יודע כל מה שצריך לדעת. זו הדרך להיות עַם קָדוֹשׁ לַה' אֱלֹקֶיךָ.

ניתן להאזין לתמצית הדברים ברדיו קול הלב בתכניתו השבועית של אריק לב.
חזרה לפורום

הצגת המאמר בלבד
הדפסת המאמר קפל תגובות פרוש תגובות תגובה למאמר
 
 


אם אסור לבשל גדי בחלב אמו
המפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה (יום שישי, 17/02/2012 שעה 8:40) הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

מדוע אסור לאכול תרנגולת עם גבינה ?
_new_ הוספת תגובהאם אסור לבשל גדי בחלב אמו
פְּקִיד צַמֶּרֶת (שבת, 18/02/2012 שעה 13:44)
בתשובה להמפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

אתה צודק. מדובר אך ורק בפרשנות מחמירה וגורפת שהתקבלה ביהדות כקובעת. צריך לזכור שתרנגול בכלל לא נחשב לבשר, שכן הוא בעל 2 רגליים ולא ארבע. בעל מקור ולא פה.

לפי אחד ההסברים ''חלב אימו'' הכוונה היא לשומן אימו. אין לבשל בשר העגל עם השומן של הפרה. הפרשנות המאוחרת היותר הרחיבה את החֶלֶב במשמעות שומן לחלב השתיה שמניקה הפרה את העגל.
_new_ הוספת תגובהאם אסור לבשל גדי בחלב אמו
נסים ישעיהו (שבת, 18/02/2012 שעה 21:23)
בתשובה להמפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

בס''ד.

הנה מה שאומר הרמב''ם; הלכות מאכלות אסורות, פרק ט:

(ג) אין אסור מן התורה אלא בשר בהמה טהורה בחלב בהמה טהורה שנאמר לא תבשל גדי בחלב אמו וגדי הוא כולל ולד השור ולד השה ולד העז עד שיפרוט ויאמר גדי עזים ולא נאמר גדי בחלב אמו אלא שדיבר הכתוב בהווה אבל בשר בהמה טהורה (שבשלו) בחלב בהמה טמאה או בשר בהמה טמאה (שבשלו) בחלב בהמה טהורה מותר לבשל ומותרת בהנייה ואין חייבין על אכילתו משום בשר בחלב:
(ד) וכן בשר חיה ועוף בין בחלב חיה בין בחלב בהמה אינו אסור באכילה מן התורה לפיכך מותר לבשלו ומותר בהנייה ואסור באכילה מדברי סופרים כדי שלא יפשעו העם ויבואו לידי איסור בשר בחלב של תורה ויאכלו בשר בהמה טהורה בחלב בהמה טהורה שהרי אין משמע הכתוב אלא גדי בחלב אמו ממש לפיכך אסרו כל בשר בחלב:

דומני שהשפה שלו מובנת לגמרי.
_new_ הוספת תגובהאם אסור לבשל גדי בחלב אמו
המפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה (יום ראשון, 19/02/2012 שעה 7:03)
בתשובה לנסים ישעיהו
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

מה שמובן לגמרי הוא
שזו פרשנות והוספה על הכתוב עצמו .
כל זה אינו אלא פילפול חסר בסיס .

ולהזכירך - הרמבם היה יהודי בלידתו ומוסלמי במותו .
_new_ הוספת תגובהמאיפה הבאת את זה???
נסים ישעיהו (יום ראשון, 19/02/2012 שעה 20:04)
בתשובה להמפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

בס''ד.

הרמב''ם מצטט את חז''ל בעניין זה כמו בעניינים אחרים.

תמיד היו כאלה שניסו להמציא תורה חדשה, שונה ומודרנית יותר מהתורה שבע''פ של חז''ל, זו לא המצאה שלך או של הדור הזה בכלל, אבל עד היום כולם התאדו כידוע.

מה שנשאר וישאר לתמיד זו המסורת המנוסחת היטב ברמב''ם וביתר ספרי ההלכה.

אבל מאיפה הבאת את משפט הסיום שלך ''הרמב''ם היה ...''?
חוששני שמשהו השתבש אצל מישהו.
_new_ הוספת תגובהמאיפה הבאת את זה???
המפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה (יום שני, 20/02/2012 שעה 16:14)
בתשובה לנסים ישעיהו
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

אין לי מושג , כמה אנשים יודעים כי הרמבם אולץ להמיר דתו לאיסלם .
אך זו עובדה היסטורית . ברור גם מדוע זה מוסתר מהרבים .
====================
גם ברור מדוע ''התאדו'' .
דברי הפרשנות של ''הזקנים'' שהם הרבנים , הם הקובעים להמון מה הן מצוות הדת היהודית . ולא הכתוב בחמשת חומשי תורה .
הפילפול שהוא ''פרדס'' עולה על הכתוב התורה .
כך בנושא גדי בחלב אימו , כך בנושא עין-תחת-עין , כך בזיעת-אפך וכך בדברים נוספים .
הם טוענים ''דברי אלוהים חיים'' אבל עושים מיצוות הרבנים .
_new_ הוספת תגובהמאיפה הבאת את זה???
בצלאל פאר (יום שני, 20/02/2012 שעה 22:55)
בתשובה להמפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

הרמב''ם לא היה מוסלמי במותו. רק לתקופה קצרה בצפון אפריקה הוא אולץ לנהוג כמוסלמי כדי להציל את עצמו. ויש הטוענים שהוא התאסלם למראית עין כדי להציל את עצמו. בכל מקרה זה היה לתקופה קצרה עד שברח למצרים ושם השתחרר מהאיום, וחזר לפעול כמורה דרך יהודי.
_new_ הוספת תגובה
חפש בתגובות שבדיון זה:     חיפוש מתקדם...

חזרה לפורוםהדפסה עם תגובותתגובה למאמר


מערכת פא"צ אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים.© פורום ארץ הצבי