פורום ארץ הצבי Enter the forum
Articles
Discussions
About FAZ
FAZ people
columns
Links
Previous page
Bulletine Board

SearchFeedbackAdd to Favorites
RSS Feed
מה זה?
(וישלח ע''ב) מתכוננים למלחמה שהיתה
טלית של תכלת / נסים ישעיהו (יום שישי, 09/12/2011 שעה 9:00)


(וישלח ע''ב) מתכוננים למלחמה שהיתה

נסים ישעיהויעקב אבינו הנהיג עצמו בקדושה מוחלטת, באותה מדרגת קדושה של התפילין, שאמורה לשרות על מי שמניח תפילין ובכך הצליח להכשיר את עצמו ואת חלקו בעולם לקבלת פני משיח אלא שעשו עוד לא היה מוכן.
יעקב אבינו חוזר מחרן לארץ כנען לאחר שנחלץ מלבן הארמי ש''ביקש לעקור את הכל'' להשתלט על יעקב ועל כל מה שיש לו, ומיד היה עליו להתארגן לקראת המפגש עם עשו אחיו, אותו אח שזמם להרגו ושבגללו הוא עזב את הארץ והלך לחרן. יעקב מקווה שבינתיים עשו נרגע ושיש סיכוי לחדש את יחסי האחווה ביניהם. על רקע זה הוא משגר אל אחיו משלחת, וַיִּשְׁלַח יַעֲקֹב מַלְאָכִים לְפָנָיו, עם מסר מילולי שעל פניו ובהתייחס לנסיבות, נראה מוזר: (בראשית ל''ב): ה וַיְצַו אֹתָם, לֵאמֹר, כֹּה תֹאמְרוּן, לַאדֹנִי לְעֵשָׂו: כֹּה אָמַר, עַבְדְּךָ יַעֲקֹב, עִם-לָבָן גַּרְתִּי, וָאֵחַר עַד-עָתָּה. ו וַיְהִי-לִי שׁוֹר וַחֲמוֹר, צֹאן וְעֶבֶד וְשִׁפְחָה; וָאֶשְׁלְחָה לְהַגִּיד לַאדֹנִי, לִמְצֹא-חֵן בְּעֵינֶיךָ. לא נוכל לדון במסגרת זו בכל השאלות והתמיהות המתעוררות למקרא הקטע הזה, אז נתמקד רק במה שנראה לח''מ הכי נוגע לנו היום.

נשים לב שהנ''ל קורה עוד לפני שיעקב שולח לעשו את המתנות היקרות, כלומר, יעקב מנסה למצוא חן בעיני עשו אך ורק על סמך המידע ששם בפי שליחיו. וזה נראה תמוה מאד, ביחוד כשזוכרים את מערכת היחסים שהיתה ביניהם, כנ''ל בקצרה. חז''ל הבחינו כמובן בתמיהות העולות מהסיפור הזה ובעיקר מהדברים ששם יעקב בפי שליחיו, והסיקו שיש בדברים מסר סמוי שהוא משמעותי מאד, הרבה מעבר למסר הגלוי (מדרש רבה): וַיְהִי-לִי שׁוֹר וַחֲמוֹר וגו' ר' יהודה ור' נחמיה ורבנן (דנים בעניין. אנחנו נתרכז בדברי רבנן): רבנן אמְרִי שׁוֹר זה (הכהן שהוא) משוח מלחמה, שנאמר (דברים לג) בכור שורו הדר לו. חֲמוֹר זה מלך המשיח, שנאמר (זכריה ט) עני ורוכב על חמור וגו'. צֹאן אלו ישראל, שנאמר (יחזקאל ל''ד): וְאַתֵּןָ צאני צאן מַרְעִיתִי. וְעֶבֶד וְשִׁפְחָה (גם הם עם ישראל) שנאמר (תהלים קכג) הנה כעיני עבדים אל יד אדוניהם (שם) חננו ה' חננו כי רב שבענו בוז.

מהמדרש הזה ברור כי המסר של יעקב לעשו התייחס לתכלית מציאותם בעולמו של הקב''ה. יעקב אבינו מודיע לעשו שהוא מצידו השלים כבר את העבודה המוטלת עליו בכל הרבדים של המציאות, רבדים המיוצגים בפרטים המנויים בפסוק. שׁוֹר רומז ליוסף ובעצם למשיח בן יוסף, חמור רומז למלך המשיח, כאמור במדרש. ומה היה התהליך שעברתי כדי להגיע לשלמות זו – מוסיף יעקב להסביר לעשו, צֹאן וְעֶבֶד וְשִׁפְחָה, עבודת ה' בקבלת עול מוחלטת, כמו הצאן ביחס לרועה וכמו העבד והשפחה ביחס לאדוניהם. אלא שיעקב ידע כי אין די בעבודתו לבדה כדי להביא את העולם לשלמותו, כדי שזה יקרה צריכים את ההסכמה של עשו, שגם הוא יהיה מוכן לגאולה. ואת זה, את המוכנות של עשו, אמורה היתה לברר המשלחת ששלח אליו יעקב, בשביל זה הוא שלח אותה.

בשבוע שעבר הבאנו את המחלוקת בין ר' חייא ור' שמעון בזוהר, בשאלה מאיזו באר שבע יצא יעקב, האם מספירת הבינה שהיא המקור לשבע המידות או מספירת המלכות שמקבלת מכל המידות. הבאנו גם את דברי ר' חייא שיעקב הסתובב כביכול עם תפילין ובדרך הטבע עלתה השאלה בדבר עצם קיומם של תפילין באותם דורות. ובכן, הכוונה היא לעבודה הרוחנית של התפילין, לא לתפילין הגשמיות שאנחנו מניחים מאז קבלת התורה. הנה קטע קצר (מה'בן איש חי', שנה ראשונה, פרשת בא) להבהרת העניין ולו על קצה המזלג: השם יתברך צונו להניח תפילין של יד בשמאל כנגד הלב, ותפילין של ראש כנגד המוח, כדי לשעבד מוחנו ולבנו להשם יתברך, שכן המוח הוא משכן החכמה, והלב משכן הבינה, ואם אלו יתקדשו, אז כל האברים נגררים אחריהם, ובפרט הפה, שמשם יוצא הדיבור, שהוא נגרר אחר איברים של המחשבה, ושל הכונה, שהם המוח והלב.

אז יעקב אבינו הנהיג עצמו בקדושה מוחלטת, באותה מדרגת קדושה של התפילין, שאמורה לשרות על מי שמניח תפילין ובכך הצליח להכשיר את עצמו ואת חלקו בעולם לקבלת פני משיח, כנ''ל מהמדרש. נו, יעקב הצליח, אבל בשביל מה הוא צריך לשלוח את המסר הזה אל עשו? אמנם הוא אחיו, אבל הרי ידוע, וגם יעקב ידע, שכל אחד בוחר לעצמו את הנתיב שלו וגם קצב ההתקדמות אל היעד הנכסף הוא אישי, אז מה הניע את יעקב לשלוח אל עשו כנ''ל? והשאלה הזאת מתחדדת עוד יותר כאשר מביאים בחשבון את המשך הסיפור: ז וַיָּשֻׁבוּ, הַמַּלְאָכִים, אֶל-יַעֲקֹב, לֵאמֹר: בָּאנוּ אֶל-אָחִיךָ, אֶל-עֵשָׂו, וְגַם הֹלֵךְ לִקְרָאתְךָ, וְאַרְבַּע-מֵאוֹת אִישׁ עִמּוֹ.. עשו, לא רק שאינו מוכן לגאולה הוא אף מתכוון להפריע לך בדרך הזאת.

מחכים לגאולה


לגמרי טבעי שיעקב לחוץ לקראת המפגש הזה והוא עושה כמיטב יכולתו לרצות את אחיו. הוא שולח לעשו מתנות רבות ויקרות: כִּי-אָמַר אֲכַפְּרָה פָנָיו, בַּמִּנְחָה הַהֹלֶכֶת לְפָנָי, וְאַחֲרֵי-כֵן אֶרְאֶה פָנָיו, אוּלַי יִשָּׂא פָנָי. ולכאורה, שואל כ''ק אדמו''ר מליובאוויץ', הרי יעקב היה צדיק גמור שאפילו בחרן המשיך להתעלות בקדושה, וממילא לא היה לו לחשוש מעשו כלל כי יכול היה לגבור עליו, מדוע אם כן התאמץ כל כך לרצותו? אלא שכנ''ל, יעקב אמנם הגיע לתכליתו, היה מוכן כבר לגאולה האמיתית והשלמה, אבל הוא ידע שכדי שזו תגיע, חייבים להביא את עשו לכך שירצה בה. וכמובן, את זה לא ניתן לעשות במלחמה, אפילו אם מנצחים. לכן יעקב התאמץ כל כך לרצות את עשו, הוא קיווה שבדרך זו יצליח לשכנע אותו שיצטרף אליו.

יעקב ידע מה שיודע כל מי שמתייחס לנושא ולומד אותו ברצינות, שמה שמפריע להתגלות הגאולה והגואל הוא הרוע שלכאורה עדיין שולט בעולם. מצד עצמו, יעקב דבק בטוב ולא נתן לרוע לפגוע בו. להיפך, הוא הצליח ''לברר'' כלומר לחלץ מתוך הרוע את משפחתו הגדולה ואת עושרו. גם עשו היה מודע לרוע, אבל הוא ידע להשתמש בו ואכן הפיק ממנו תועלת לא מעטה. הוא אמנם הבין היטב את המסרים של יעקב, את שאיפתו לקרב אותו ולחבר אותו לטוב, לדרך החיוב, אבל כל העניין נראה לו לא מתאים, אולי ליעקב זה מתאים, אבל לא לו. ויעקב לא התעקש, לא ניסה לשבור בכוח את הרוע של עשו, הוא הבין שאין ברירה, שמדובר בתהליך וצריכים להמתין עד שיבשיל. כמה זמן – לא ברור וגם לא משנה, כי אין טעם להשקיע כוחות ומחשבה במה שמעבר ליכולתנו.

ומי שרואה במשפטים האחרונים רמז למה שקורה אצלנו לאחרונה בחוגים מסויימים, שכביכול נלחמים ברוע בכל מיני אמצעים קיצוניים עד הזויים, יש להניח שאינו טועה הרבה. אמנם אפשר להבין אותם, הרי כבר היו דברים מעולם, היתה מלחמה ברוע. יציאת מצרים היא המופת לגלות ולגאולה מאז ועד בכלל ושם היה שימוש בולט בכוח, הרי כך שברו את פרעה. אבל לקראת היציאה ממצרים אומר הקב''ה למשה (שמות י''ב'): ב הַחֹדֶשׁ הַזֶּה לָכֶם, רֹאשׁ חֳדָשִׁים: רִאשׁוֹן הוּא לָכֶם, לְחָדְשֵׁי הַשָּׁנָה. אומר על זה המדרש (פסיקתא רבתי): רִאשׁוֹן זה עשו הרשע דכתיב ביה וַיֵּצֵא הָרִאשׁוֹן אַדְמוֹנִי. והקב''ה דן כביכול עם עצמו: מי יִפָּרַע לכם (מה)ראשון – אֲנִי ה' רִאשׁוֹן, וְאֶת אַחֲרֹנִים אֲנִי-הוּא (ישעיהו מ''א, ד). מי פורע לכם ממדי בּעִשׂוּר ככרי כסף, עשרת אלפים ככר כסף – מרדכי ואסתר. מי פורע לכם מיון – בני חשמנאי. מי פורע לכם מאדום – נטרונא. כאמור, המדרש הזה מתייחס ליציאת מצרים, שם משה הוא הפורע לנו מפרעה.

אז באמת, בשלוש גלויות עמדו צדיקים בגבורה אל מול הרוע ושברו אותו. השאלה ששואל המדרש היא, מי ישבור את הרוע בגלות הרביעית, גלות אדום. והתשובה – נטרונא. מה פירוש המלה הזאת ומהי ההוראה עבורנו? ובכן, נטרונא זה 'שמירה' בארמית. וההוראה עבורנו היא שצריכים לשמור, לא לנהל מלחמות, רק לשמור. על מה לשמור – על האמונה והציפיה לגאולה האמיתית והשלמה. כלומר, המשימה שלנו כעת היא להמתין. הרי כבר בהתחלה אומר המדרש שבעשו, בזה המכונה ראשון, יטפל הקב''ה בכבודו ובעצמו, מי יִפָּרַע לכם (מה)ראשון – אֲנִי ה' רִאשׁוֹן. והמשך הפסוק מלמד שזה יקרה בסוף בסוף, וְאֶת-אַחֲרֹנִים אֲנִי-הוּא, כך שאסור לנו להתבלבל ולגלות חוסר סבלנות כלפי התהליכים המתמשכים. כי הם מתמשכים בגללנו, בגלל שאנחנו מתעקשים להלחם ברוע במקום לאחוז בטוב ולהעצים אותו, עד שהרוע יעלם מאליו.

כאמור, יעקב אבינו הבין שאת עשו, את קליפת אדום, את הנטיה הטבעית לאדם, להתמכר לתענוגות העולם הזה – צריכים לברר בדרכים אחרות, לא בכוח. לכן הוא ניסה לרצות את עשו, בתקווה לרתום אותו למרכבת הגאולה. וכשזה לא הצליח, כשהתברר שעשו אינו מוכן להירתם, אומר לו יעקב (פרק ל''ג): יד יַעֲבָר-נָא אֲדֹנִי, לִפְנֵי עַבְדּוֹ; וַאֲנִי אֶתְנָהֲלָה לְאִטִּי, לְרֶגֶל הַמְּלָאכָה אֲשֶׁר-לְפָנַי וּלְרֶגֶל הַיְלָדִים, עַד אֲשֶׁר-אָבֹא אֶל-אֲדֹנִי, שֵׂעִירָה. עד שיגיע הזמן בו תתקיים הנבואה של עובדיה: כא וְעָלוּ מוֹשִׁעִים בְּהַר צִיּוֹן, לִשְׁפֹּט אֶת-הַר עֵשָׂו; וְהָיְתָה לַה', הַמְּלוּכָה. יעקב ידע שהיום הזה יגיע, שהגויים כולם יודו שה' הוא המלך, וכיום הם כבר מוכנים ואפילו רוצים להודות, הם רק מחכים שאנחנו נודה ונזמין אותם להצטרף.

ניתן להאזין לתמצית הדברים ברדיו קול הלב בתכניתו השבועית של אריק לב.
חזרה לפורום

הצגת המאמר בלבד
הדפסת המאמר קפל תגובות פרוש תגובות תגובה למאמר
 
 


נהנתי מהדרשה שבת שלום !
סוריא סהרה (שבת, 10/12/2011 שעה 4:51) הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

_new_ הוספת תגובהחזק מאוד אבל פאסיבי
המשורר (יום ראשון, 11/12/2011 שעה 9:26) הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

הלקח לימינו שניתן ללמוד מישראל יעקב אבינו --

המדרשים אומרים שיעקב היה חזק מאוד ככתוב-ויקם בלילה...ויעברם את הנחל..פרק לב' 23
יעקב סחב על גבו,אחד אחרי השני,15 איש ! בנוסף, שני בניו שמעון ולוי היו לוחמים עזי נפש .אז ממה יעקב פחד ?

וזו שאלה אקטואלית עד ימינו.הצבא שלנו חזק מאוד,אבל כמו יעקב, גם מאוד פאסיבי.
מטפטפים עלינו קסאמים 10 שנים.וישראל רק מגיבה ומגיבה.
_new_ הוספת תגובההטקטיקה שלו לא הצריכה מלחמה.
יענקלה (יום ראשון, 11/12/2011 שעה 11:05)
בתשובה להמשורר
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

חבל שהמדינה הציונית לא מאמצת את תורת המלחמה של יעקב אבינו אין ספק שאז היינו בלתי מנוצחים.

השיטה כוללת שלושה שלבים שיש להתכונן להם כאחד:

הראשון דורון- יש לנסון ולפייס את האוייב על ידי דורון (מתנה) ואכן יעקב שלח לפני שפגש את עשיו עדרים עדרים של ראשי צאן ובקר כדי לפייס את עשיו שהיה חזק פיסית וצבאית.
השני תפילה- אם השלב של הדורון לא עוזר, יש להתפלל, פשוט להתפלל כדי לאזור עוז נפשי ובטחון בניצחון.
השלישי מלחמה- יעקב היה מוכן למלחמה, חילק את אנשיו לשלושה ראשים, את הנשים והילדים הבריח למקום מבטחים, את הלוחמים האמיצים (קומנדו קרי שמעון ולוי) אחריו, ואת שאר הצבא אחריהם הוא עצמו הלך בראש כדי להעביר את הדורון.

במדינה הציונית הדברים החשובים הם להכניס לצבא שירת נשים וחיילות נקבות לחילות השדה כדי שאם יפלו בשבי כמו גלעד שליט יהיה על מה ליילל.
_new_ הוספת תגובההטקטיקה שלו לא הצריכה מלחמה.
יענקלה (יום ראשון, 11/12/2011 שעה 11:05)
בתשובה להמשורר
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

חבל שהמדינה הציונית לא מאמצת את תורת המלחמה של יעקב אבינו אין ספק שאז היינו בלתי מנוצחים.

השיטה כוללת שלושה שלבים שיש להתכונן להם כאחד:

הראשון דורון- יש לנסון ולפייס את האוייב על ידי דורון (מתנה) ואכן יעקב שלח לפני שפגש את עשיו עדרים עדרים של ראשי צאן ובקר כדי לפייס את עשיו שהיה חזק פיסית וצבאית.
השני תפילה- אם השלב של הדורון לא עוזר, יש להתפלל, פשוט להתפלל כדי לאזור עוז נפשי ובטחון בניצחון.
השלישי מלחמה- יעקב היה מוכן למלחמה, חילק את אנשיו לשלושה ראשים, את הנשים והילדים הבריח למקום מבטחים, את הלוחמים האמיצים (קומנדו קרי שמעון ולוי) אחריו, ואת שאר הצבא אחריהם הוא עצמו הלך בראש כדי להעביר את הדורון.

במדינה הציונית הדברים החשובים הם להכניס לצבא שירת נשים וחיילות נקבות לחילות השדה כדי שאם יפלו בשבי כמו גלעד שליט יהיה על מה ליילל.
_new_ הוספת תגובה
חפש בתגובות שבדיון זה:     חיפוש מתקדם...

חזרה לפורוםהדפסה עם תגובותתגובה למאמר


מערכת פא"צ אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים.© פורום ארץ הצבי