פורום ארץ הצבי Enter the forum
Articles
Discussions
About FAZ
FAZ people
columns
Links
Previous page
Bulletine Board

SearchFeedbackAdd to Favorites
RSS Feed
מה זה?
תגובה יהודית ל''פיתרון הסופי''
יוסף אורן (יום ראשון, 15/05/2011 שעה 8:00)


תגובה יהודית ל''פיתרון הסופי''

יוסף אורןשם הרומאן החדש של אהרן אפלפלד לקוח מפסוק בשירת הים (שמות ט''ו, 10), המתאר כיצד לוחמיו של פרעה צָלְלוּ, כַּעוֹפֶרֶת, בְּמַיִם, אַדִּירִים בנסותם למנוע מבני ישראל את צאתם לחירות ממצרים. על-ידי הבחירה ב''מים אדירים'' כשם לעלילת ספרו החדש (בהוצאת כנרת, זמורה-ביתן 2011, 207 עמ'), ביקש אפלפלד לדמות את ההתבוללות המואצת של יהודים בתחילת המאה ה-‏20 ל''מים אדירים'' – אסון שרק ''הפיתרון הסופי'' שהגו הנאצים היה גדול ממנו, ולכן הוגדר כ''שואה'', כדי שיובדל מכל האסונות שפקדו את העם היהודי במהלך ההיסטוריה.

במיכלול מפעלו הספרותי, ובמיוחד בעלילות שכתב על רקע המחצית הראשונה של המאה ה-‏20, תיאר אפלפלד את ההתבוללות בצורותיה השונות וכמעט מכל זווית אפשרית בעזרת מתבוללים מכל הסוגים: מתכחשים, שונאי עצמם, תועי-דרך נגועים בנוירוזות ובטרופי דעת, ומתחרטים ובעלי-תשובה המתאמצים להתחבר מחדש ליהדותם. על אף שהמתבוללים היו שונים זה מזה, זיהה אצל כולם הנחה משותפת – הם חשפו את עצמם לסבל נפשי ולאומללות עקב ההיצמדות לאשליה, כי יקטינו את ממדיה של האנטישמיות המופנית כלפיהם באמצעות ויתור על רכיבים לאומיים מהותיים בזהותם העצמית. בעשותם כך, כמעט המיטו כליה על הקולקטיב היהודי עצמו, עוד לפני שהצורר החליט להשמיד את העם היהודי במסגרת תוכנית ''הפיתרון הסופי''. אך בפרוץ מלחמת העולם השנייה התברר להם, כי מגפת ההתבוללות, שהם סייעו להתפשטותה כשריפה בשדה קוצים בין יהודי אירופה במחצית הראשונה של המאה ה-‏20, לא הקטינה את ממדי האנטישמיות, כפי שהניחו, אלא לכדה אותם כקהילה אנושית מוחלשת וחסרת-אונים, בנסיבות שלא יכלו לשער – כאסירים במחנות כפייה ובמחנות השמדה.

אפלפלד לא מטיל, כמובן, על המתבוללים את האחריות להחלטת הגרמנים לפתוח במלחמת העולם השנייה וגם לא את האחריות להולדת ''הפיתרון הסופי'' במוחם המעוות של קציני הצבא הנאצי. המתבוללים והמשתמדים לא היו מונעים את אלה גם אילו נשארו נאמנים לזהותם היהודית כאבותיהם במשך דורות. אך ממדי האסון שפקד את העם היהודי במלחמת העולם השנייה היו ודאי מצומצמים יותר אילולי טיפחו המתבוללים את האשליה כי ההתבוללות נוחלת הצלחה ומחלישה את היקפה ואת עוצמתה של האנטישמיות, ואילולי עשו זאת בדיוק כאשר התנועה הציונית הציעה ליהודים פיתרון אמיתי לשנאה שהתעצמה נגדם באירופה בעת החדשה – השיבה לציון וחידוש החיים הלאומיים במולדת ההיסטורית.

מי שהניח, כי אפלפלד כבר תיאר את תופעת ההתבוללות מכל צדדיה ביצירותיו הקודמות, יופתע לגלות ברומאן ''מים אדירים'', גוון חדש בתופעה זו, שהוא טרם ניצל אותה בספריו הקודמים – תופעת ההתבוללות בקרב יהודי ההר בקרפטים. מרכז יהודי זה הובלט עד כה ביצירותיו כמעוז של יהדות איתנה, שאליו פנו בצר להם היהודים מהערים, ואפילו המתבוללים והמשתמדים, כדי לחזק את רוחם הנכאה. האיכר היהודי בכפר רקם יחסי שכנות טובים עם הרותנים1 והללו הציקו לו רק בהיותם שיכורים או נואשים. אך בדרך כלל הניחו לשכן היהודי לקיים את אמונת אבותיו, הוקירו את ערכיו, העריכו את חוכמתו וגם נועצו בו בעת הצורך. ואף על-פי-כן, חושפת עלילת ''מים אדירים'' לראשונה בהרחבה, כי נגע ההתבוללות לא פסח גם על מעוז זה של היהדות בקרפטים.


יהודי ההר

יששכר, גיבור הרומאן ''מים אדירים'', הוא בן הדור החמישי במשפחת איכרים יהודית שהתגוררה בין הרותנים בקרפטים. אמנם את סב הסבים, יקותיאל, שתקע יתד ראשונה למשפחה באחד מהכפרים בהרי הקרפטים, לא זכה להכיר, אך כנין לסבא-רבא אהרן, הספיק לספוג ממנו בילדותו את האופן הטבעי, האיכרי, שבו דבק הקשיש באמונתו וקיים את מצוותיה. זיכרונות ברורים עוד יותר היו לו מסבו, מאיר יוסף, וכמובן מאביו, מיכאל. אבותיו היו אנשים גבוהים וחסונים ותנועותיהם לא היו מוגבהות ולא מופגנות, אלא מדודות וקצובות. ואף שבחיצוניותם דמו מאוד אבותיו לרותנים, הם היו איכרים שונים – יחסם לבעלי החיים היה מרוסן. מעולם לא התעמרו בהם. גם הם עבדו את האדמה שעות רבות ביום, אבל בשובם היו רוחצים ידיים, מתפללים ורק אחרי התפילה הוגש להם האוכל (16). אמנם גם אבותיו החזיקו אקדח ברשותם, אך רק כדי לגונן על עצמם. וגם אם לכדו גנב לא הפליאו בו מכות כמו הרותנים, אלא אילצו אותו להודות בחטאו ואחרי שקיבלו הבטחה מפיו, שלא יחזור לחטוא לא בפיו ולא במעשיו נגד יהודים ורכושם, גם שיחררו אותו לדרכו.

והיתה עובדה נוספת שהבדילה את האיכר היהודי משכנו הרותני. במשפחה היהודית היה מעמדה של האישה שונה מזה שציפה לנשים במשפחה הרותנית. בעוד הגברים עושים את מלאכתם בשדות ובמטעים, גידלה וחינכה האם היהודיה את הילדים בבית. יששכר זוכר כי אמו, שלא כאביו, היתה משוחחת עמו. היתה מספרת לו על אבותיה הקרובים והרחוקים (40). וגם בהווה, כאלמן בן 45, עדיין עזים בזיכרונו ריחות הלחמים והעוגות שהיתה אמו אופה לקראת שבת וריחות תבשיליה של נחמה אשתו. בזכות זאת חלקו הרותנים כבוד למשפחת האיכרים היהודית היחידה שהשתרשה בכפר שלהם, על אף היותה שונה באמונתה ובמנהגיה, ולא פגעו לא בנפשם ולא ברכושם. להיפך, כאשר נפטרו אבותיו של יששכר בזה אחר זה בגיל מופלג, הגיעו הרותנים ללוויות וביטאו בכנות את צערם על הסתלקות כל אחד מהם.

מאבותיו ירש יששכר את הנחלה, שבנוסף לבית, מטע, אורווה ורפת התייחדה בחדר-התפילה שהתקינו קודמיו באחד מחדרי הבית. דבר לא היה חסר בו כדי למלא את ייעודו. היו בו ארון קודש עטור בשני אריות ועטוי פרוכת ובו ספר תורה, עמוד תפילה ושורות של ספסלים. ואכן, בשבתות ובחגים היו יהודי ההרים מהסביבה מתכנסים וגודשים את חללו. בימות החול היו האבות מקיימים במקום תפילת יחיד, ולפיכך לא שבתה התפילה מהבית בכל ימות השנה. יששכר התפלל בו מגיל ארבע וכילד היה מתעורר לפנות בוקר ומצפה שעגלות ייכנסו לרחבת החצר ויהודים גבוהים, יהודי הרים, ימלאו את חדר התפילה (129). שורה של פטירות, תחילה של אחיו הגדולים של יששכר ומיד אחר-כך מותם בזה אחר זה של האבות, השבית את התפילה בחדר-התפילה הזה, כי מאז מות האבות חדלו המתפללים לבוא, הם הקימו להם בבתיהם חדרי תפילה ארעיים, או חגגו את החגים בערים הקטנות (178).

גם אחרי מות הוריו המשיך יששכר להתפלל וכל עוד היתה נחמה לצידו, גם עיין בספרים הקדושים. ובעודה קוראת בפרשת השבוע, היה מעיין באחד מספרי המוסר... היה קורא ומדמה עצמו הולך בדרכם של האבות, בלי פשרות ובלי הנחות, אלא מעמיק באמונה יותר ויותר (21). אך אחרי מות אשתו ממחלה בטרם עת, הרגיש שהתפילה ניתקה את עצמה ממנו. אמנם בשבת ובמועד לא עבד ולא בישל (30), אך התפילה עצמה שבתה מפיו לחלוטין. מאחר שנחמה היתה עקרה ונותר ללא בנים שיוכל להוריש להם את הנחלה, איבד עניין גם בעבודה בשדה ובמטע. רק בסוסים ובפרות המשיך לטפל בחיבה, ואת השאר הותיר מתוך אדישות וחוסר עניין לרותנים. אך בהגיע אליו השמועה כי אחיו היחיד, אורי-צבי, ובני משפחתו נרצחו בטחנה שהפעילו בדראטשינץ, נחלץ יששכר באחת מאדישותו ובלי להשתהות רתם מיד את שני סוסיו לעגלה, וחרף הסופות, הגשמים והדרכים הבוציות בעונת הפשרת השלגים בקרפטים, יצא מכפרו אל דראטשינץ כדי ללכוד שם את הרוצח הרותני ולהביאו למשפט.


עלילה חריגה

בספרו הנוכחי הכניס אפלפלד שינוי בולט במבנה העלילה. בעוד שבספריו הקודמים פיתח עלילה קווית בין ''הסיבוך'' ל''התרה'', כדי להבליט שינוי מדורג שהתחולל בגיבור, התאים לסיפור-המעשה ברומאן הנוכחי עלילה אנלוגית. יששכר לא רק נוסע מכפרו לכפר דראטשינץ, כדי ללכוד את הרוצח, אלא גם חוזר באותה דרך, אחרי שהמית שני אנשים, תחילה בשוגג את הז'אנדרם, שסרב לפעול לאיתור הרוצח ולהבאתו למשפט, ואחר כך את הרוצח, בתגובה לדברים המחרידים שהשמיע באוזניו. במבנה הדו-מסלולי הזה, שהקפיד על תקבולת ניגודית בין שני כיווני הנסיעה, הוקדם השינוי בגיבור למרכז העלילה – לסצינת העימות של יששכר תחילה עם הז'אנדרם ואחר-כך עם הרוצח. ולכן, הפרקים המתארים את נסיעתו של יששכר מדראטשינץ חזרה לביתו, בחלקו השני של סיפור-המעשה, אינם בונים את השינוי, כפי שמקובל בעלילה הקווית, אלא משקפים את השינוי שכבר התרחש בגיבור קודם לכן.

משום כך, אף שהמרחק בין הכפרים בשני כיווני המסע של יששכר הוא זהה, מצטייר יששכר לקורא בשני חלקיה של העלילה כאדם שונה. בנסיעתו אל דראטשינץ שקוע יששכר רק בצערו האישי על פטירתה של אשתו נחמה, שהותירה אותו ערירי ובלא יכולת להתפלל, אך בשובו משם הוא סוחב על כתפיו את נטל צערו של העם היהודי כולו. קודם לכן לא שם לב שההתבוללות דלדלה את מספר משפחות האיכרים היהודיות בהרי הקרפטים, אך כעת הוא מבין את היקפה הרחב של המצוקה בה נתון העם היהודי. מעידים על השינוי הזה חילופי הנושאים שעולים בשיחותיו עם הרותנים שהוא פוגש, בתגובותיו להתבטאויות האנטישמיות שלהם ותוכן הזיכרונות שצפים במוחו במהלך נסיעתו חזרה אל ביתו, בהשוואה לכל אלה במהלך הנסיעה מכפרו אל דראטשינץ.

ההבדל בין שני כיווני הנסיעה של יששכר מובלט בפגישותיו עם שני צאצאים של משפחת אצילים שהתרוששה מנכסיה. בכיוון האחד פגש בבית-המרזח ''בית העם'' את הנסיך סובורין, האזין למצוקתו החומרית וגילה לו את מטרת נסיעתו לדראטשינץ: לברר את העניין לאשורו, לשמוע מה ראו השכנים, מה עשתה הז'אנדרמניה... אני לא מתכוון להתנכל לאיש (100-96). בכיוון השני פגש בפונדק ''הפונדק השקט'' את הנסיך בורוצקי, שבניגוד לבן-דודו סובורין שהיה נוצרי אדוק, התעניין ביהדות, אסף ספרי קודש וגילה בקיאות בזרמים השונים של החסידות.

מפי הנסיך בורוצקי כבר שמע יששכר בעבר דברים בגנות הנטייה של היהודים להתבוללות: עתה פונים היהודים אל התעשייה ואל עריכת הדין והרופאים מתמחים בגינקולוגיה, והכל יושבים בבתי הקפה ומתפטמים בעוגות קרם''. אך הפעם הוסיף הנסיך חזות קשה על האסון שתמיט ההתבוללות על העם היהודי: ''הישישים והצדיקים הולכים ומסתלקים מן העולם... אנחנו מאבדים אותם... בעוד עשרים-שלושים שנה יגידו: הם היו, היכן הם? הנסיך ביסס את נבואתו זו על יחסם המזלזל לספרי הקודש: היהודים הם עם גדול, אבל עם משונה. יש להם המון אנשי-רוח, אבל הם לא יודעים לשמור עליהם, לא יודעים לקרוא בספריהם. הם נמשכים אל העולם הגדול, וכל מה ששלהם מאוס עליהם (169).

כעת, בנסיעתו מדראטשינץ חזרה לביתו, הצליחו דבריו אלה של הנסיך בורוצקי להסעיר את יששכר יותר מאשר בעבר. אך במהלך שיחה זו לא הרגיש כבעבר מבויש מול הנסיך הרותני, הלומד חסידות וקבלה מספרי היהודים, בעוד הוא, היהודי מלידה, נטש ספרים אלה והתרחק מהם מזה שנים (191), אלא חש רצון לקצר את שהותו בחברת הנסיך ולזרז את שיבתו אל בית אבותיו בכפר. מה דוחק בו כל-כך לחזור לשם? ומדוע איננו נמלט מפני הז'אנדרמים שנשלחו ללכוד אותו אל אחד ממקומות המיסתור הרבים בערוצי הקרפטים?

מתברר, כי אכן כאדם שונה חזר יששכר מדראטשינץ: למרבה הפלא, דווקא בשעה זו דחוף היה לו לחזור הביתה, נדמה היה לו שאם יגיע הביתה יוכל לא רק להגן על הרכוש, אלא גם ישיב לעצמו את קרבתם של האבות שהתרחק מהם. תחילה ישקם את ארון הקודש ואת ספר התורה, ימיין את הספרים ויסדר אותם על המדפים... הסדר בבית יביא סדר בנפשו. המחשבה שבעוד יום-יומיים ישב על הספסלים שעליהם ישבו האבות וישהה במחיצתם של ספרי קודש וינוע באותו חלל שיש בו תקרות נמוכות, ישתוק באופן שאבותיו שתקו, המחשבה הזאת הפיחה בו באין משים רצון למעשים (183)2.

על אף שהתוכנית הזו של יששכר מנוסחת כתוכנית פרטית, כלול בה מענה לנבואת הפורענות ששמע בפונדק מפי הנסיך בורוצקי, על קיצו הקרב של העם היהודי באשמת המתבוללים שנטשו את חוכמת האבות בספרי הקודש ומכרו ספריות שלמות של משפחתם בפרוטות (191). אך לא נבואת הנסיך היא שגיבשה אצל יששכר את תוכנית השיקום של חדר-התפילה בבית-הוריו ולא היא שהשפיעה עליו להתעלם מסכנת הז'אנדרמים, שנעו במקביל לו אל הכפר שלו, ולשוב מהר ככל האפשר אל ביתו. ההחלטה להפעיל מהר ככל האפשר את חדר-התפילה הנטוש של אבותיו גמלה אצלו עוד קודם לכן, בהשפעת האירועים שחווה בכפר דראטשינץ, שנודע בשנאת תושביו ליהודים.


מול הרוצח

בהגיעו לדראטשינץ, ראה יששכר תחילה את המראה המזוויע של הנטבחים בטחנה. אחרי שהביא את אחיו אורי-צבי ואת בני משפחתו לקבורה, התפנה לעסוק בבירור שמו של הרוצח ופנה לדרוש מנציג החוק לאסור את מבצע הפשע ולהביאו למשפט. תגובתו המזלזלת וגסה של הז'אנדרם לדרישות צודקות אלה, רק משום שבאו מפי יהודי, עלתה לו בחייו. כעת פנה יששכר ללכוד את הרוצח סודורוב במו-ידיו, אך מפיו לא שמע התכחשות למעשה הרצח שביצע, כהרגל הרוצחים שנלכדים, גם לא הסברים כוזבים על הנסיבות שאילצו אותו לגונן על חייו וגם לא חרטה כלשהי על המתת משפחה יהודית שלמה כולל הילדים בה, אלא משנת-רוצחים מגובשת שכמוה לא שמע יששכר מעולם קודם לכן: היהודים הם קרציות, יש למעוך אותם... אם בדור הזה לא יוכחדו מורדי האל, בדור הבא לא יישאר מהם זכר... ההשמדה הגדולה בוא תבוא... יש להכחיד את היהודים, רק אז תבוא רווחה לעולם... היהודים מבאישים את העולם, יש לחסל אותם... הם יחוסלו, אין לי כל ספק שהם יחוסלו (139).

ברור כי אפלפלד ביצע כאן ביודעין אנכרוניזם היסטורי, כאשר שתל בפי הרוצח סודורוב את תוכנית ''הפיתרון הסופי'' שהגו הנאצים כעבור שלושים שנה להשמדת העם היהודי. מדובר, כמובן, בדבריו של רותני שפל שמשנתו האנטישמית איננה סדורה ועדיין לא תורגמה לתוכנית השמדה מפורטת, אבל דווקא משום כך הצליחה לטלטל כל-כך את יששכר, כי מפי שום רותני לא שמע קודם לכן התחייבות להמשיך ולרצוח יהודים עד יחוסל האחרון בהם. לכן, היתה כל ההצדקה המוסרית ליששכר לפעול בניגוד למטרה שהציב לעצמו בנסיעתו לדראטשינץ, לדאוג שהרוצח יילכד ויובא למשפט. יתר על כן: אף שיששכר הצטייד בנשק לא מיהר להשתמש בו נגד סודורוב. הוא ירה רק אחרי שסודורוב לא שעה לאזהרתו ולא הפסיק לאיים, כי ימשיך גם בעתיד לרצוח יהודים עד שיושמדו כליל מעל פני האדמה. וגם אחרי שהפעיל את הנשק, לא נשאר יששכר לוודא שהפושע אכן נהרג מהכדור היחיד שירה לכיוונו, אלא עלה על סוסו כדי לשוב מהר אל ביתו.

כלומר: אחרי שנחשף מפי סודורוב לתוכנית ההשמדה של העם היהודי –שתוגדר מאוחר יותר על-ידי הנאצים כתוכנית ''הפיתרון הסופי'' – הבין יששכר, כי כל צרותיו הפרטיות מתגמדות מול האסון הצפוי לעם היהודי. בניגוד להערכה שהחזיק בה כאשר נסע לדראטשינץ, הוא שב משם משוכנע, כי השנאה כלפי יהודים רק תתעצם ותוליד אסון בלתי נמנע לעמו. שלא כמו היהודים העירוניים, שהחזיקו באשליה כי התבוללותם תביא לדעיכת האנטישמיות של הנבערים באירופה הליברלית והנאורה, הבין יששכר, האיכר היהודי הפשוט, כי אין לשגות באשליות. לקראת האסון צריך להיערך, לשקם את מה שננטש ולחזק את מה שהתרופף בכל הקהילות היהודיות באירופה וגם בקרב יהודי בוקובינה בתחילת המאה העשרים.

יששכר אמנם הספיק לשוב אל ביתו, אך לא הצליח להגשים את תוכניתו – השיקום של חדר-התפילה מימי אבותיו בביתו, כי הבוזזים והפורעים כבר חיללו את החדר שהתכוון לחדש בו את התפילה. מיד אחר-כך השיגוהו גם הז'אנדרמים שנשלחו בעקבותיו, והם, שלא התכוונו כלל להביאו למשפט, ירו בו בצאתו מחדר-התפילה שהמקומיים חיללוהו. רודפיו גם לא הסתפקו בכדור אחד, אלא ניקבו את גופו ככברה עד שהתמוטט ליד ספרי התורה וספרי הקודש המחוללים. יששכר, הצאצא האחרון של אחת ממשפחות האיכרים היהודיות שנאחזו לפני דורות בקרפטים, אמנם מת על קידוש השם כיהודי שלם לפני שהספיק לחדש את התפילה בבית אבותיו, אך בשורתו עודנה בתוקף, ואותה משמיע אפלפלד ליהודים בישראל ובעולם – יהודים צריכים לאחוז בנשק ולגונן על עצמם, אם העולם איננו ממלא את תפקידו ואינו מעניש את אלה שהוגים ופועלים להגשים את תוכנית ''הפיתרון הסופי'' נגד העם היהודי.


החתירה לעמקות

בחרתי להציג את הרומאן ''מים אדירים'' כרומאן אידיאי, אף שאפלפלד מסתייג מפירוש יצירותיו כיצירות אידיאיות, וכמעט בכל ראיון, מהרבים שקיימתי איתו במשך השנים, חזר ואמר שביצירותיו איננו אידיאולוג, סוציולוג וגם לא מוֹרַליסט, אלא עוסק בהן בבדידות של גיבוריו, במצוקתם הנפשית ובמאבקים הקיומיים שלהם בסביבתם ובמצבם. אף שאפשר להבין, מדוע חרד אפלפלד, פן הבלטת המשמעות הרעיונית ביצירתו תאפיל על ערכה הספרותי ותציג אותה ככרזה רעיונית חסרת חִיוּת – שמורה לקורא הזכות לחשוף ביצירה מה שהיא מאפשרת לו למצוא בה. ומאליו מובן, שאי-אפשר לתמצת את המשמעות הרעיונית ביצירתו אם אין מתעכבים תחילה על האיכויות הספרותיות שמשקיע אפלפלד ביצירותיו – במבנה הסיפור, בעיצוב הדמויות, בתוכן הדיאלוגים הקצרים בין הגיבורים ובניסוח המוקפד של לשון ''המספר'' האחראי על ביצוע הסיפר.

יתר על כן: אפלפלד הצליח לשכלל במשך השנים עלילה המותאמת לביטוי עמדה רעיונית כלפי שאלות עיוניות בנושאים לאומיים על-זמניים שהם לפיכך גם אקטואליים. הפיתרון של אפלפלד מתבטא בבניית עלילה מרְכיבי-תוכן קבועים, שבכל יצירה הוא מדרג את חשיבותם מחדש וגם מארגן אותם ביריעת סיפור-המעשה בסדר שונה. מאחר שכל שבעת רכיבי-התוכן הבאים יופיע בכול עלילה בצירוף אחר, לכן לא רק שהעלילות בספריו של אפלפלד שונות זו מזו, אלא הן גם מוכיחות שהוא משקיע תיכנון מוקפד בבניית כל עלילה:
  1. תיכנון בקביעת מסלול המסע של הגיבור כבסיס לסיפור-המעשה. התקדמות הגיבור בקטעיו של מסלול זה תורמת לשינוי בהשקפותיו ובמעשיו – הוא השינוי אשר מבטא את המשמעות הרעיונית של העלילה,
  2. תיכנון בהגדרת משך הזמן של המסע ובהצמדת קטעיו של הזמן הזה לעונות השנה,
  3. תיכנון בסימון הפגישות של הגיבור עם מכרים מעברו ועם אנשים אלמונים בכל תחנה במסע,
  4. תיכנון בשיבוץ השיחות של הגיבור עם אנשים אלה – שיחות שתורמות תרומה ניכרת למשמעות הרעיונית של עלילת המסע,
  5. תיכנון בחשיפת חיי-הנפש של הגיבור, ובכללם פחדיו וכיסופיו, על-ידי זריעת חלומותיו וזיכרונותיו במהלך סיפור המסע שלו,
  6. תיכנון בזריעת האירועים במרחב סיפור-המעשה, אשר בהשפעתם ישתנה הגיבור במהלך המסע. חשובה במיוחד למשמעות הרעיונית של היצירה היא תרומתם של אירועים המוצבים רחוק זה מזה בתוך היריעה השלמה, אך מקושרים בקשר אנלוגי (משלים או ניגודי) זה לזה.
  7. תיכנון באיסוף חומרי לשון (מילים, ביטויים, ניבים, שברי פסוקים מהמקרא ומסידור התפילה ושורות מהשירה העברית) שיכוונו אף הן בעקיפין אל המשמעות הרעיונית שהגדיר ליצירה.
כלומר: אפלפלד מכיר היטב את נטייתם של הרעיונות לחמוס את תשומת-הלב מסיפור-המעשה, ולכן הוא מקפיד שהרובד הנרטיבי הממחיש של סיפור-המעשה יהיה כה מעובה והדוק, עד ששום התכוונות רעיונית לא תאפיל עליו ולא ''תגנוב את ההצגה'' ממנו. אך גם אם הוא מצליח בדרך זו להגן על כל רכיב-תוכן בנפרד, אין זאת אומרת כי לכל רכיבי-התוכן ביחד אין משמעות רעיונית. יצירות שהתוצאה בהן אינה כזו, מאבדות לחלוטין את העמקות הרעיונית, ובלעדיה היצירה היא סיפור-מעשה שרירותי בלבד, אם מוצלח ואם כושל.

מול האפשרות הרעה הזו, בוודאי יעדיף אפלפלד להודות שביצירותיו קיימת התכוונות רעיונית, אך היא מוצפנת היטב ברכיבי-התוכן שמהם הוא בונה את העלילה. וגם יודה, שהוא מעדיף קורא המסגל לעצמו הסתכלות ממבט-על על כל הסצינות של הסיפור, קולט את מטווה הקשרים בין השיחות, האירועים החיצוניים וההתרחשויות מחיי הנפש של הגיבור, ומגבש מהזיקות ביניהם את המשמעות הרעיונית שמבטאת היצירה. ולכן, יסוכם הדיון הזה בשאלת מעמדו של הרעיון ברקמת ''הסיפור'' בספריו של אפלפלד באופן הבא: אפלפלד אינו מגיב בגלוי על אירוע אקטואלי ולא מטיף בגלוי להשקפה כלשהי בעלילות ספריו, אך בכל אחת מיצירותיו מהדהדת השקפתו המגובשת והנחרצת בנושאים היסטוריוסופיים, שרובם גם בעלי משמעות אקטואלית ברורה. והשקפתו זו לא רק משתמעת מהמטווה של כל עלילה בנפרד, אלא גם ניתנת לסיכום מכלל יצירותיו.

הערות:
  1. הרותנים הם קבוצה אתנית אוקראינית, שהתגבשה בכפרי הקרפטים בחבל בוקובינה. כנערות נשכרו רבות מבְּנות הרותנים לעבוד בבתי יהודים בערי השדה ואחדות מהן מוזכרות בעלילות סיפוריו של אפלפלד כבקיאות בחגי היהודים. הנודעת מביניהן היא, ללא ספק, קאטרינה, שגם זכתה להיות גיבורה של נובלה בשם זה.
  2. כל ההדגשות בציטוטים מהספר אינן נמצאות במקור.חזרה לפורום

הצגת המאמר בלבד
הדפסת המאמר קפל תגובות פרוש תגובות תגובה למאמר
 
 


סוף סוף
המפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה (יום ראשון, 15/05/2011 שעה 9:06) הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

סוף סוף אני פוגש תאור ספרותי שבו הסברה כי ההתבוללות היא סוג של שואה .
מנקודת המבט על פי התוצאה אין הבדל בין רצח ישיר של יהודים ובעיקר יהודיות לבין התבוללות , אך גם מיעוט ילודה .
העובדות היבשות מראות כי בסוף מלחמת העולם השניה שרדו בערך 11 או 12 מיליון יהודים .
לפי סקר שנערך לאחרונה מספר היהודים בעולם כיום עומד קצת מעל 13 מיליון נפש .
זה גידול צנוע מאד בהתחשב בעובדה כי מאז חלפו 66 שנים וכי דור הוא בערך 25 שנים . לזה יש להוסיף את עובדת העליה בתוחלת החיים . משמעות זו האחרונה היא כי את הגידול הפעוט יש לייחס לחיים הארוכים יותר ולא לתוספת ממשית של 13 המחליפים 11 .
_new_ הוספת תגובהסוף סוף
אריק פורסטר (יום שני, 16/05/2011 שעה 4:04)
בתשובה להמפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

מה שחשוב הוא האיכות, לא הכמות. אני מעדיף אוכל שיקוצים אחד כאלברט איינשטיין על אלף רבי-טריפה מסוגו של עבדאללה יוסף.
_new_ הוספת תגובהסוף סוף
המפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה (יום שני, 16/05/2011 שעה 5:57)
בתשובה לאריק פורסטר
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

זכותך להעדיף את מי ואת מה שאתה מעדיף .
אבל
בלי כמות אין איכות ואחר כך ==> אין בכלל .
_new_ הוספת תגובהחילוני או מתבולל?
אריק פורסטר (יום שני, 16/05/2011 שעה 3:57) הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

אני מגדיר את עצמי כחילוני, אך היות ואני חי בגולה הדוויה והיות ואני מנסה בדרך כלל לעבור לצד השני של הרחוב כשנקלע בדרכי בית כנסת, אני מניח שמר אורן כולל אותי בכלל המתבוללים. לפיו (או לפי אפפלפלד) אני שייך כנראה לאחת הקבוצות הבאות של מתבוללים מכל הסוגים: מתכחשים, שונאי עצמם, תועי-דרך נגועים בנוירוזות ובטרופי דעת, ומתחרטים ובעלי-תשובה המתאמצים להתחבר מחדש ליהדותם.

מה אומר - אני מרגיש עכשיו כמו היתום של ביאליק: אשריי וטוב לי!
_new_ הוספת תגובהחילוני או מתבולל?
המפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה (יום שני, 16/05/2011 שעה 5:59)
בתשובה לאריק פורסטר
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

מה שאני תוהה ביני לבין עצמי זה מדוע אתה מתאמץ לשמור חוט מקשר דרך האתר הזה ?
_new_ הוספת תגובהחילוני או מתבולל?
אריק פורסטר (יום שני, 16/05/2011 שעה 6:23)
בתשובה להמפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

ומדוע לא? אני יהודי בדיוק כמוך. ליהדותי אמנם אין שום קשר להלכה, אבל בוא אגלה לך סוד: גם ליהדותם של אברהם אבינו, משה, ישעיהו וירמיהו לא היה שום קשר להלכה.

כשאני אומר שאני יהודי, אני מתכוון לעם לו אני שייך. איני מתכוון לדת. מבחינת הדת אני דומה יותר ליורם קניוק - אני חסר דת.
_new_ הוספת תגובהחילוני או מתבולל?
המפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה (יום שני, 16/05/2011 שעה 6:56)
בתשובה לאריק פורסטר
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

אתה לא יהודי כמוני .
אתה יהודי עם חוטים קרועים .
אתה בחרת איזה חוטים לקרוע .
גם לי יש חוטים קרועים , אבל החוטים הקרועים שלי שונים מהחוטים הקרועים שלך .
הכרותי עם יורם קניוק מצומצמת . גם לו יש חוטים קרועים ואם אני יודע מעט עליו , הרי שהוא קשר כמה מהקרועים בחזרה .

נשארה השאלה - מדוע אתה משמר את החוט אל האתר הזה ?
_new_ הוספת תגובהחילוני או מתבולל?
אריק פורסטר (יום שני, 16/05/2011 שעה 7:05)
בתשובה להמפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

אשאלך את אותה שאלה.
_new_ הוספת תגובהחילוני או מתבולל?
המפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה (יום שני, 16/05/2011 שעה 7:27)
בתשובה לאריק פורסטר
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

האתר הזה בישראל ואני בישראל .
_new_ הוספת תגובהחילוני או מתבולל?
אריק פורסטר (יום שני, 16/05/2011 שעה 18:11)
בתשובה להמפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

חיפשתי גם חיפשתי, ולא מצאתי את השלט האוסר את הכניסה לאתר לאלה שחיים מחוץ לישראל.
_new_ הוספת תגובהחילוני או מתבולל?
המפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה (יום שלישי, 17/05/2011 שעה 6:57)
בתשובה לאריק פורסטר
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

האם אתה כותב כאן כי אין איסור ?
גם אין איסור בהמוני אתרים אחרים .
האם אתה כותב בכל האתרים שבהם אין ''השלט האוסר את הכניסה לאתר'' ?
זה שאין איסור אינו עדות לכך שזו חובה .
תשובתך לא הגיונית ולא לנושא .

שאלתי - מדוע אתה כותב כאן ?
_new_ הוספת תגובהפורסטר - אתה סותר ושולל את עצמך!!!!
חוק שימור האלרגיה (יום שלישי, 17/05/2011 שעה 13:06)
בתשובה לאריק פורסטר
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

יורם קניוק אמיץ בגיל 82. כנראה שזה משתלם לו עכשיו (בעיות עם נכדיו וניניו הלא יהודים), כשהוא מנסה להצטייר כמורד בקרב כמה זחוחי שכל כמוהו. הוא משחק את המסכן המפסידן.

אבל אם אתה כמוהו והוא כמוך שחושבים עצמם ליהודים ששייכים לעם ישראל אבל חסרי דת, אז למה קניוק רוצה למחוק את זהותו בתעודת הזהות שבכלל לא מציינת דת או לאום אלא רק אזרחות ישראלית?

כל הטיעונים שלך הם שטותיים.
_new_ הוספת תגובהכדאי לך לקרוא מה כתוב!!!
דוד סיון (יום שלישי, 17/05/2011 שעה 15:31)
בתשובה לחוק שימור האלרגיה
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

בתעודת הזהות שלי מצויין:
מקום לידה: ישראל,
הלאום: יהודי.
_new_ הוספת תגובהכדאי לך לקרוא מה כתוב!!!
חוק שימור האלרגיה (יום חמישי, 19/05/2011 שעה 23:59)
בתשובה לדוד סיון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

סיון, תחליף את התעודה הישנה שלך, כי בחדשות לא מצויין לאום!
_new_ הוספת תגובהפורסטר - אתה סותר ושולל את עצמך!!!!
אריק פורסטר (יום שלישי, 17/05/2011 שעה 18:36)
בתשובה לחוק שימור האלרגיה
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

הלאום שלי הוא יהודי.

הדת שלי היא: חסר דת.

מה לא ברור בזה?
_new_ הוספת תגובהאריק, כמה הערות על דבריך
דוד סיון (יום שני, 16/05/2011 שעה 7:40)
בתשובה לאריק פורסטר
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

אינני מומחה לספרי אפלפלד (ניצול שואה והיערות, יליד 1932) אבל קראתי כמה מהם, למשל ''אל ארץ הגומא''. בעיני המסרים שלו עוסקים בעיקר ביחיד היהודי. את עצמו הוא מגדיר בדומה לאנארכיסט דתי (יהודי), שהוא אינדיבידואליסט שבונה את אמונתו לעצמו, שלא בהכרח יעטה על עצמו מדים או מנהגים שתיים מקובלים (http://tsurehrlich.blogspot.com/2010/01/blog-post_61...). יש אצלו מקום לחילונים והם לא בהכרח מתבוללים.

אם תעין בדף הכותב של יוסף אורן תוכל להעריך שגם יוסף אורן הוא חילוני. אבל בניגוד לאפלפלד הוא צריך להעביר מסרים אידיאולוגיים ולקבוע, למשל, שהציונות היא רק זו שמתאימה להשקפת עולמו המצומצמת - יש לה רק גוון אחד צר כעולמה של נמלה. אפלפלד הוא סופר, איש רוח, שבניגוד לאנשי רוח אחרים (סופרים, רבנים...) וחלק ממבקרי הספרות משתדל להתרחק מעיסוק בפוליטיקה.

לדעתי אפלפלד אולי יבקר אותך על העובדה שאתה חי בגולה משום שכמו רבים אחרים הוא חושב שהארץ היא נמל הבית (http://www.acheret.co.il/?cmd=sections.110&act=r...). אבל בניגוד לאורן הוא יחפש על דרך החיוב, וימצא מקום עבורך בעולמו הרוחני.
_new_ הוספת תגובהאריק, כמה הערות על דבריך
אריק פורסטר (יום שני, 16/05/2011 שעה 18:13)
בתשובה לדוד סיון
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

למזלי, נמל הבית שלי הוא בעולמי הרוחני ולא בעולמו הרוחני של אדם אחר.
_new_ הוספת תגובהאשריך...!
דוד סיון (יום שני, 16/05/2011 שעה 19:31)
בתשובה לאריק פורסטר
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

_new_ הוספת תגובהמעניין אריק, ככה נהגו גם בני גרמניה
איתן אדיר (יום חמישי, 19/05/2011 שעה 14:58)
בתשובה לאריק פורסטר
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

ביהודים בשנות ה-‏30.

אני מקווה שלפחות אתה לא יורק בחמת זעם ובוז לרצפה ורוקע בקרסולך !!!!!
_new_ הוספת תגובהמעניין אריק, ככה נהגו גם בני גרמניה
אריק פורסטר (יום חמישי, 19/05/2011 שעה 18:34)
בתשובה לאיתן אדיר
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

האם אתה צופה שואה חדשה בארה''ב?
_new_ הוספת תגובה
חפש בתגובות שבדיון זה:     חיפוש מתקדם...

חזרה לפורוםהדפסה עם תגובותתגובה למאמר


מערכת פא"צ אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים.© פורום ארץ הצבי