פורום ארץ הצבי Enter the forum
Articles
Discussions
About FAZ
FAZ people
columns
Links
Previous page
Bulletine Board

SearchFeedbackAdd to Favorites
RSS Feed
מה זה?
איפה נתניהו של פעם?
עגל הזהב / דוד סיון (יום שלישי, 26/05/2009 שעה 15:00)


איפה נתניהו של פעם?

ד''ר דוד סיוןבראשית האביב של שנת 2003, לפני כ-‏6 שנים, מונה בנימין נתניהו לשר אוצר-על בממשלתו של שרון. המשק היה במיתון, בתהליך התכווצות שהחל כבר בשנת 2001 בעת כהונתו של סילבן שלום כשר אוצר. שיעור החוב הלאומי היה גבוה, כ-‏105% מהתמ''ג (תוצר מקומי גולמי), והיו כבר קשיים במחזור החוב הציבורי. הגורמים העיקריים למיתון במשק שלנו היה התפוצצות בועת ההי-טק והתקפת הטרור של 11 בספטמבר 2001 בארה''ב. גורם שתרם להתמשכותו של המיתון היתה המדיניות הכלכלית שנקט סילבן שלום. לכן החלפתו יצרה הזדמנות לשינוי לטובה מהבחינה הזאת. זה מה שקרה בעקבות מינויו של נתניהו להוביל את המדיניות הכלכלית של הממשלה.

גם הפעם, באביב של שנת 2009, נוצר צורך בשינוי וגם הפעם מונה בנימין נתניהו לשר אוצר-על בממשלתו של נתניהו. כפי שרבים מבינים המשק הוא בתהליך של התכווצות שסימניו הראשונים ביצבצו כבר לפני כשנה. כמו בסיבוב הקודם גם הפעם לא נקט שר האוצר, רוני בר-און, מדיניות ראויה. סיבה עיקרית לכך היתה העובדה שזו היתה ממשלת מעבר שגם כאשר התעוררה להציע מדיניות כלכלית היא לא הצליחה לגייס תמיכה רחבה מספיק. היה גם ברור שהעיכוב בנקיטת צעדים לשיפור המצב יגרום להחרפת המצב. לכן טוב שהיו בחירות והורכבה ממשלה חדשה נתמכת על ידי קואליציה רחבה מספיק כדי שתהנהיג מדיניות כלכלית שתגרום לשיפור משמעותי של המצב הכלכלי.

לכאורה שתי התקופות הן בעלות מאפיינים דומים ובשתיהן המשימה של הובלת המדיניות הכלכלית הוטלה על נתניהו. אבל זה רק לכאורה משתי סיבות. ראשית, בתקופה הקודמת תהליך ההתכווצות היה פחות חמור וגורמיו קלים יחסית בהשוואה למצב הכלכלי וגורמיו כיום. שנית, נתניהו הוא אותו האדם מבחינת השכלתו הכלכלית ויכולת הזיהוי של המדיניות הכלכלית הנחוצה. יחד עם זאת, כל הסימנים מראים שהפעם נתניהו נוהג וינהג אחרת.


עקרונות ונתניהו של פעם

תנאי חשוב כדי שצמיחה כלכלית תהיה בת-קיימא הוא לשמור על מדיניות עקבית כתהליך ארוך טווח. המשמעות היא שכלי המדיניות נקבעים בהתאם ליעדי המדיניות ארוכי הטווח. יעדים (כמותיים) אלה ראוי שיהיו מבוססים על תחזיות שלוקחות בחשבון את מצב המשק העולמי. ראוי גם שהיעדים יתרמו לתהליך של צימצום אי-השוויון שהחל במהלך 2006.

באופן כללי תוכנית כזאת צריכה לכלול מטרות כמו מדיניות תקציבית אחראית שמשנה סדרי עדיפויות כדי להגדיל השקעות בהון אנושי ופיזי עם התמקדות בשיפור הפריון והטכנולוגיה. ראוי גם שהמדיניות התקציבית תתמקד בחיזוק הפריפריה, בהגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ובחיזוק אוכלוסיות חלשות. ראוי להדגיש שלמען יעדים כאלה ראוי וצריך לוותר על מימון יעדים אחרים. תוכנית בעלת העקרונות האלה הוצעה על ידי הממשלה הקודמת ומסיבות מובנות לא עברה לשלבי ביצוע (תוכנית להתמודדות עם המשבר הכלכלי הגלובלי, דצמבר 2008).

היתה בתוכנית הזאת התייחסות מפורטת יותר לכל היעדים שהזכרתי כאן ולעובדה שבשאר העולם הולך ומעמיק משבר כלכלי. כאשר מדובר במשבר כלכלי עולמי ראוי שלהשגת יעדים כאלה יוסטו תקציבים ואפילו להגדיל את ההוצאה הציבורית ואת הגירעון התקציבי.

כדאי שנזכור שהמשבר העולמי הוא הגורם העיקרי לתהליך ההתכווצות של המשק הישראלי. לכן תנאי חשוב נוסף לחידוש הצמיחה והפיכתה לבת-קיימא הוא תהליכי צמיחה כאלה במשקים באירופה ובארה''ב. הבהרת התלות הזאת הוצגה במחקר שנערך בבנק ישראל לפני מספר שנים (גורמי הצמיחה הכלכלית). בשלב זה נראה שהמשבר העולמי הנוכחי – התכווצות משקים רבים – לא צפוי להסתיים כל כך מהר. תנאים הכרחיים לסיומו של המשבר הם:
  1. גידול ריאלי בר-קיימא בביקושים של משתמשים סופיים (צרכנים, משקי הבית),
  2. סוף הירידה, הגעה לתחתית, בשווקי הדיור בעולם.
מנתוני הצמיחה של התמ''ג בארצות ''האירגון לשיתוף ופיתוח כלכלי'' (ה-OECD) ניתן להבחין שברבעונים האחרונים התגברה ההתכווצות (שיעורי שינוי בתמ''ג). ישנן גם הערכות מצב שהתנאים האלה עדין לא מתקיימים ולכן ההתכווצות הכלכלית לא הגיעה לסופה.

אבל גם אם יטופלו הבעיות שנבעו מהמשבר הפיננסי ספק אם במשקים האלה תתפתח צמיחה בת-קיימא משמעותית. זאת משום שקצב השיפורים הטכנולוגיים ושיפור הפריון במשקים האלה היה חלש עוד לפני המשבר הכלכלי העולמי.באביב 2003, וקצת לפני שנתניהו מונה לשר האוצר-על, טענתי כאן שנתניהו הוא, כנראה, המועמד הטוב ביותר מבין הסיעות שמרכיבות את הממשלה (תכנית חירום כלכלית). הוספתי גם שראוי שהערבויות ינוצלו להשקעות מחוללות צמיחה ושהתוכנית הכלכלית צריכה לשדר את הכוונה לחדש את המגמה ארוכת הטווח לצמצום ההוצאה הציבורית והגירעון, את המגמה להקטנה משמעותית של החוב הציבורי והמשך תהליך ההפרטה. גם העקרונות הנוספים האלה הם למעשה מרכיב חשוב של התנאים לקיום צמיחה בת-קיימא שהצגתי קודם.

נתניהו של אז פעל על פי העקרונות שהצגתי כאן במהלך כ-‏18 החודשים הראשונים של הקדנציה. בתקופה ההיא הוא גילה מעורבות, נחישות, החלטיות ודבקות במשימה בכל מה שקשור למדיניות כלכלית. אחר כך הוא ''גילה'' את האפשרות להשיג את משרת ראש הממשלה והחל לאבד עניין בעקרונות וביעדי המדיניות הכלכלית האלה. תחום נוסף שבו גילה נתניהו של פעם עניין, היה יחסי עובד-מעביד. באותה קדנציה פעל נתניהו גם כדי לצמצם זכויות עובדים ובעיקר לצמצום חופש השביתה.


הניצחון של עיני

בראשית הסתיו האחרון התראיין נתניהו אצל עודד שחר במסגרת ''פופוליטיקה'' (7.10.2008). כמו רבים אחרים בעולם ובארץ, וכמו נתניהו של פעם, הוא זיהה שאנחנו עומדים להיכנס לתקופה לא קלה מבחינה כלכלית. בשפתו הציורית הוא דיבר על גל הצונאמי שמתקרב לחופי ארצנו ואמר: שלא נחשוב שלא נפגע - הגל שיבוא ירטיב אותנו אבל לא יטביע את המשק. בין המלצותיו היו הורדה של מס החברות ופיתוח תשתיות כדי לעודד השקעות ולכן הגדלת היצור. לגבי רעיון ההפרטה וכלכלה חופשית הוא אמר שאין שיטה יותר טובה וכאשר המכונית הכי טובה מתקלקלת אז מתקנים (מתערבים) ולא חוזרים לסוס ועגלה – לכלכלה ריכוזית. זה עדין היה נתניהו של פעם – זה שיקדם תחרות חופשית והפרטות.

לוח 1: שיעורי צמיחה רבעוניים
(באחוזים - בחישוב שנתי)
רבעון2008-32008-42009-1
תמ''ג1.3(0.5)(3.6)
תוצר עסקי1.0(1.6)(4.2)
יצוא(1.1)(44.8)(46.3)
השקעה גולמית2.3(1.0)(0.3)
הוצאה לצריכה פרטית0.6(3.1)(4.3)
הוצאה לצריכה פרטית לנפש(1.2)(4.9)(6.0)
מקורות:
- רבעון לסטטיסטיקה של מקרו-כלכלה אוקטובר-דצמבר 2008
- למס - הודעה לעיתונות - 17.5.2009
בלוח 1 מוצגים שיעורי צמיחה (באחוזים) של המשתנים העיקריים, ערכים שליליים בסוגריים, שנמדדו במשק הישראלי. השוואה לנתוני השנתיים שקדמו למינויו של נתניהו לשר אוצר-על בפעם הקודמת (תכנית חירום כלכלית) מעידים שהמצב דומה אבל ההתכווצות בימינו אלה גדולה ומשמעותית יותר. בין נתוני הרבעונים האחרונים בולטת במיוחד ההתכווצות של שני מנועי צמיחה עיקריים של המשק הישראלי - היצוא והצריכה הפרטית (במיוחד הצריכה הפרטית לנפש) שהם גורמי צמיחה עיקריים במשק הישראלי.

מה שכדאי לציין הוא שנתוני הלוח לא ממש מצדיקים שינוי עקרונות של המדיניות הכלכלית שנקבעו בעבר ובעצם קיבלו חיזוק בעת הקדנציה הקודמת של נתניהו. אם כבר אז ודאי ראוי להמליץ על התאמת יעדים למציאות משברית.

מי שמכיר את יכולותיו של נתניהו ואת עקרונותיו יכול היה לצפות שנתניהו של פעם, של אותם 18 חודשים, יתייצב להנהיג מדיניות כלכלית בהתאם. אני מניח שאף אחד מאלה, כולל אני, לא ציפה שיו''ר ההסתדרות אירגון שנחלש מאד גם בגלל מדיניות שנקט נתניהו, על פי העקרונות שהזכרנו, בקדנציה הקודמת יהפוך לגורם כל כך קובע.

עופר עיני היה זה שלמעשה ניהל את המו''מ הקואליציוני בין העבודה ונתניהו. למרות חולשתה האלקטורלית של מפלגת העבודה הרי שבהסכם שרקח עיני ישנם לא מעט הישגים שמפלגת העבודה היתה מתפארת בהם. מי שיודע לקרוא ולפרש את המתרחש במגרש הפוליטי הבין כבר אז שההסכם הקואליציוני הזה חיזק את מעמדה של העבודה בממשלה וחיזק את יכולתו של עיני להשפיע על תוצאות הדיונים שיקבעו את מדיניות הממשלה בנושאים שחשובים לו. לפי מה שידוע עד כה עיני כמובן ניצל זאת כדי להוביל את נתניהו לויתורים ''כואבים'' בשני מובנים. ראשית, נתניהו ויתר על רבים מהעקרונות שעליהם ביסס את המדיניות הכלכלית שהכין. שנית, הוא למעשה ויתר ברמה הפרטנית על קיצוץ תקציבי בתחום הביטחון, הקפאת שכר במגזר הציבורי ועל הדגל שהניף בהדגשה לפני הבחירות – הורדת מסים (השבוע העלו את המס על הדלק ולפני מספר שבועות העלו את המס על סיגריות).

משמעות הניצחון של עיני היא שכיו''ר ההסתדרות הוא הצליח לגרום לפריצת מסגרת התקציב מעל לרמה עליה המליצו בעלי המקצוע בכלל ואנשי אגף התקציבים בפרט. המשמעות היא שאדם שלא נבחר לקבוע את המדיניות הכלכלית מנהל למעשה את התהליך. אחת התוצאות תהיה שהסיכוי שהמדיניות הכלכלית שכך נוצרה תפעל לריכוך ההתכווצות הכלכלית נפגע קשה.


סיכום

בקדנציה הקודמת נתניהו נכנס למשרד האוצר עם תוכנית (ארוכת טווח) ועם נחישות לבצע מדיניות נכונה לפי השקפת העולם שלו. במהלך שנה וחצי (עד שזיהה סיכוי לשוב לראשות הממשלה) הוא נהג בהתאם ובאופן בולט תרם את חלקו לתהליך היציאה מהמיתון. בסיבוב האחרון, בקדנציה הנוכחית, נתניהו ויתר על עקרונות שהנחו אותו עד הבחירות האחרונות; על יעדים שיותר מתאימים לחילוץ המשק הישראלי מהמשבר הכלכלי.

נתניהו של פעם היה יותר מוצלח מבחינת נחישות, החלטיות ודבקות בעקרונות. בקדנציה הנוכחית ראש הממשלה השאיר אותו מחוץ למשחק.
חזרה לפורום

הצגת המאמר בלבד
הדפסת המאמר קפל תגובות פרוש תגובות תגובה למאמר
 
 


סתם אחד (יום שלישי, 26/05/2009 שעה 15:34) הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

איפה סיון של פעם?
_new_ הוספת תגובהאתה מכיר את הסיפור של הפר הזקן?
סתם אחד (יום שלישי, 26/05/2009 שעה 22:28)
בתשובה לסתם אחד
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

אינני מבינה למה דוד סיון מפיל על נתניהו
את תוצאות של הרבעון הראשון.הרי בכלכלה
התוצאות לא נראות מעכשיו לעכשיו. מה שקרה
ברבעון הראשון של 2009 מקורו ב-‏2008.
אני חושבת שדוד סיון מערבב את האבנים
וזורק אותם מהר מדי.אין לו סבלנות והוא
והוא שורט את נתניהו בסך הכל אחרי
50 ימים בשלטון. זה מעיד על מגמה
שאינה קשורה לכלכלה.צריך לחפש סיבות
אחרות לעמדתו הנחרצת.

חמוטל מפתח תקווה
_new_ הוספת תגובהנתניהו של פעם היה פעם
סתם אחד (יום שלישי, 26/05/2009 שעה 22:17) הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

היום יש נתניהו של היום.

חמוטל מפתח תקווה
_new_ הוספת תגובהרציתם ביבי תשלמו
סתם אחד (יום רביעי, 27/05/2009 שעה 0:13) הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

העיקר תשלמו 30 אגורות מס לליטר דלק
רציתם ביבי תשלמו
_new_ הוספת תגובהרציתם ביבי תשלמו
סתם אחד (יום רביעי, 27/05/2009 שעה 0:22)
בתשובה לסתם אחד
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

35.

סיון מיצג קאפטליזם חזירי אבל הוא מתחזה לסוציאליסט, והוא ציפה שנתניהו ימשיך לרדות בעניים שסיון לא סובל כי הם לא נחמדים וגם קצת מסריחים, הוא סיון מת שנתניהו יחרוש את בשר העניים במחרשות פלדה זה לא ברור למה סיון ה''סוציאליסט'' רוצה שנתניהו יהיה נתניהו- אולי כי סיון הוא סיון- אז שנתניהו יהיה נתניהו, אולי אף בגלל ובעיקר משום שנתניהו בכל זאת חזיר משלנו, יש פה איזה נסיון מיוחד במינו ליצג נסיון מיוחד להיות חזיר קולקטיבי.
_new_ הוספת תגובהרציתם ביבי תשלמו
סתם אחד (יום רביעי, 27/05/2009 שעה 7:16)
בתשובה לסתם אחד
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

צריך לשבח את ביבי על העלאת המס על הדלק תוך שמירת מחירי הנסיעה הציבורית.מי שיכול להחזיר רכב שישלם על דלק, כי כל שימוש בדלק מזהם את הסביבה, מעלה את העומס בכבישים ומגדיל את מספר תאונות הדרכים.
בסוף מסתבר שהקטנת השימוש בדלק הוא אחד המהלכים המזהירים ביותר של ביבי, גם אם לא בטוח שהוא התכוון להשיג את כל המטרות האלה. אבל דווקא מנהיג גדול נשפט לפי תוצאות המשנה של החלטותיו. לביבי יש כיוון ודרך, הבעיה שאנחנו צריכים שהוא יקפיד להישאר בדרך הזאת.

העין השלישית
_new_ הוספת תגובה
חפש בתגובות שבדיון זה:     חיפוש מתקדם...

חזרה לפורוםהדפסה עם תגובותתגובה למאמר


מערכת פא"צ אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים.© פורום ארץ הצבי