פורום ארץ הצבי Enter the forum
Articles
Discussions
About FAZ
FAZ people
columns
Links
Previous page
Bulletine Board

SearchFeedbackAdd to Favorites
RSS Feed
מה זה?
(ויקרא סט) כיצד ניתן להתקרב אל ה'
טלית של תכלת / נסים ישעיהו (שבת, 28/03/2009 שעה 19:38)


(ויקרא סט) כיצד ניתן להתקרב אל ה'

נסים ישעיהו


הרעיון שה' מדבר אלינו נשמע קצת מוזר, לא?! בקושי אנחנו מצליחים לעכל את הרעיון שהוא בכלל מדבר עם בני אדם כמו משה רבינו, אז אלינו שידבר?! אכן, כן. רק שצריכים להכשיר את עצמנו לשמוע.
התבוננות קלה תגלה מיד כי טיפוסים רבים ושונים יש בנוף האנושי שלנו. גם לא מעט זרמים יש באותו נוף. 'שלנו' זה עם ישראל, אבל גם מדינת ישראל. וכאמור, לא צריכים התבוננות מעמיקה כדי לזהות עובדה זו, די בהתבוננות קלה. כמובן, תופעה זו לא התחילה אצלנו, אלא כימי עולם ימיה. הנה מה שאומר המדרש (רבה, במדבר פרשה כ''א/ב) בעניין הזה: כשם שאין פרצופותיהן דומין זה לזה כך אין דעתן שָוין זה לזה, אלא כל אחד ואחד יש לו דעה בפני עצמו. וכה''א [וכן הוא אומר (איוב כ''ח)] ''לעשות לרוח משקל'' לרוחות של כל בריה ובריה. מה זה אומר, שעלי להתרחק ולהרחיק אחרים ממי שדעתו שונה משלי? או אולי שמותר לי, ואולי אף מוטל עלי, להתייחס אליו בזלזול משפיל?

מאותו מדרש עולה בדיוק ההיפך. לפני כן כתוב שעלינו לשבח את הקב''ה על יצירה מופלאה זו, שכולנו נבראנו בצלמו ולמרות זאת אנחנו שונים זה מזה גם במראה, גם בקול וגם בדעות: הלכה, אם ראה הרבה אוכלוסין של בני אדם, אומר ''ברוך אתה י'י אלקינו מלך העולם חכם הרזים''. הרבה אוכלוסין של בני אדם זה אומר הרבה פרצופים בעלי מאפיינים זהים, אבל שונים זה מזה. והברכה הזאת נועדה להזכיר לנו ולהטמיע בנו את ההכרה שזה רצונו של ה' יתברך, שכל אחד יהיה אישיות לעצמו ואסור שהפרט יאבד את יחודיותו כי הוא נטמע בהמון. הבורא יתברך העניק לכל אחד ואחת מאתנו מאפיינים אישיים יחודיים; מראה, תכונות אופי, כישורים שכליים, כדי שכל אחד מאתנו ינצל את יכולותיו היחודיות להרבות טוב ואור בעולם.

בעבר הקדשנו לרעיון זה מעט התבוננות בהקשר של מנהיגות, מנהיגותו של משה רבינו. אבל ברור שהעניין הזה נוגע לכל אחד ואחת מאתנו ועובדה זו עולה מהתבוננות בפרשת השבוע שלנו, וַיִּקְרָא, שהיא הפרשה הראשונה בחומש השלישי: א וַיִּקְרָא, אֶל-מֹשֶׁה; וַיְדַבֵּר ה' אֵלָיו, מֵאֹהֶל מוֹעֵד לֵאמֹר. עמדנו בעבר על משמעות העובדה שה-א' של וַיִּקְרָא היא קטנה ביחס לאותיות הרגילות, קטנוּת הרומזת לענוותנותו של משה רבינו שרצה לכתוב ''ויקר'' מלשון מקרה ולא ''ויקרא'' מלשון קריאה המבטאת קירבה וחיבה. כעת ננסה להבין מדוע לא כתוב מי הוא הקורא למשה. אמנם מיד אחר כך כתוב וַיְדַבֵּר ה' אֵלָיו, אבל על פניו נראה שכמו במקומות רבים בתורה, אפשר היה להסתפק ב-וידבר ה' אל משה (מאהל מועד) לאמר. ואם רוצים שינוי לשון, אז לכתוב רק ויקרא ה' אל משה וגו'.

אולי נצליח להבין את זה אחרי שנתבונן בפסוק הבא: ב דַּבֵּר אֶל-בְּנֵי יִשְׂרָאֵל, וְאָמַרְתָּ אֲלֵהֶם, אָדָם כִּי-יַקְרִיב מִכֶּם קָרְבָּן, לַה'–מִן-הַבְּהֵמָה, מִן-הַבָּקָר וּמִן-הַצֹּאן, תַּקְרִיבוּ, אֶת-קָרְבַּנְכֶם. בפסוק הזה יש חריגה תחבירית בולטת; כתוב אָדָם כִּי-יַקְרִיב מִכֶּם קָרְבָּן לַה'. לכאורה היה נכון יותר לכתוב אָדָם מִכֶּם כִּי-יַקְרִיב קָרְבָּן לַה', הרי לא מקריבים מִכֶּם, מן האדם חלילה, אלא מן הבהמה, כמפורט בהמשך הפסוק, אז מדוע בחרה התורה לנסח כך את ההוראה? מבואר בחסידות שקרבן הוא מלשון התקרבות. כשיהודי רוצה להתקרב אל ה' – אָדָם כִּי-יַקְרִיב, עליו להקריב קודם כל מעצמו – מִכֶּם קָרְבָּן לַה'. אמנם הקרבן הפיזי הוא מִן-הַבְּהֵמָה, מִן-הַבָּקָר וּמִן-הַצֹּאן, אבל זה רק הצד הטכני, המעשי. ההתקרבות המהותית היא של האדם עצמו אל ה' והיא מחייבת את המתקרב להקריב מעצמו עוד לפני שהוא מקריב את הבהמה וכו'. השאלה היא איך מתקרבים לה'?

עד עכשיו היה נדמה לנו שעצם הבאת הקרבן מִן-הַבְּהֵמָה וכו' היא ההתקרבות לה'. כעת מתבוננים בפסוקי הפתיחה של ספר הקרבנות ומגלים שזה לא בדיוק כך. מגלים שעם כל החשיבות והמעלה העליונה של הקרבנות, יש שלב מקדים שבלעדיו אולי אין משמעות לקרבנות מן הבהמה. השלב הזה הוא התקרבות האדם אל ה' כאמור, והשאלה היא במה בדיוק מדובר, כיצד מתקרבים? ובכן, לזיהוי נתיב ההתקרבות קיבלנו בפסוק הראשון שני רמזים שהם שני רבדים של מודעות. הרובד הראשון נרמז לנו בעובדה שלא כתוב מי הוא הקורא למשה. כביכול משה מעצמו נדרש לזהות את הקורא אליו ולהחליט אם להיענות לקריאה. אחר כך כתוב וַיְדַבֵּר ה' אֵלָיו, בלי שמו של משה. למרות שמן ההקשר מובן שה' מדבר אל משה, אבל אי הזכרת שמו רומזת לכך שה' מדבר אל כל אחד ואחד מאתנו. בלשון החסידות, ה' מדבר אל בחינת משה שבכל נפש מישראל.

הרעיון שה' מדבר אלינו נשמע קצת מוזר, לא?! בקושי אנחנו מצליחים לעכל את הרעיון שהוא בכלל מדבר עם בני אדם כמו משה רבינו, אז אלינו שידבר?! אכן, כן. רק שצריכים להכשיר את עצמנו לשמוע.

להרגיש אדם ולא אדםמהפסוק השני בפרשתנו עולה כי ההתקרבות אל ה' היא מהלך רב שלבי וננסה לפרט בע''ה. מה שזוכרים בדרך כלל זה שעל פי פרשתנו בפרט וספר וַיִּקְרָא בכלל, ההתקרבות מתבטאת בהבאת קרבנות מִן-הַבְּהֵמָה, מִן-הַבָּקָר וּמִן-הַצֹּאן. כעת אנחנו מנסים למקד את רעיוננו בשלב הקודם, אָדָם כִּי-יַקְרִיב מִכֶּם קָרְבָּן לַה'. 'אדם' הוא תואר המעלה. ומלבד זאת שהוא נגזר מ'אדמה' שממנה נוצר, כתוב בחסידות שתואר זה רומז לשאיפתו של האדם להדמות לבוראו – אֶדַּמֶּה לְעֶלְיוֹן. זה בפן החיובי, בפן השלילי זה רומז לשאיפה האנושית הפסולה ואף מסוכנת, לתפוס את מקומו של העליון, הבורא יתברך. אמרנו ש'אדם' הוא תואר המעלה. בחסידות מבואר שיש עוד שלושה תארים לבן המין האנושי, אנוש, איש, גבר.

'אנוש' מזכיר אנוּש, מי שמצבו הרוחני לא טוב והוא אפילו לא מודע לכך. הוא נסחף עם הזרם ואין לו אפילו שאיפה לכיוון משלו. 'איש' הוא תוארו של מי שמצליח ללכת בדרך משלו, בהתאם לנטיותיו הטבעיות ובלא להיסחף בזרם הכללי, אבל עדיין בלא ביקורת מלאה של התבונה בה חנן הבורא יתברך את האדם. 'גבר' הוא תוארו של המנסה להתגבר על עצמו, לוותר על הנוחות שבהיסחפות עם הזרם ואולי אף לשחות נגדו. הוא מתאמץ שלא לטבוע במים הרבים המציפים אותו ולמצוא לעצמו כיוון בעולם. הוא גם טורח לבחון היטב את נטיותיו הטבעיות ועושה מאמץ לשנות את טבעו בהתאם למתחייב מן השכל. 'אדם' הוא שם תואר למי שהגיע לכך ששכלו מנחה את מדותיו ושולט בהן. הוא לא נסחף לשום כיוון אלא אם כן בחר בכך במודע, כמהלך המתחייב ממסקנה שכלית. וכמובן, הכל בהתאם להוראות התורה הקדושה.

ברור לגמרי שמעלותיו של האדם ושל האיש מצויות, לפחות בכח, גם באנוש. ואם רק יתאמץ להתגבר ולהתעלות מעל הנטיה להתרכז ברבדים הנמוכים של נפשו ולהתגבר על התמכרותו לנטיותיו הטבעיות, הוא יכול להגיע למדרגת אדם או לפחות למדרגת איש. בכל מקרה, גם אדם כזה יכול להקריב קרבן לרצון לפני ה'. שהרי פוטנציאל האדם שבו עשוי להתגלות בעת רצון ובאותה שעה מעלתו היא מעלת 'אדם' המקריב. כעת אפשר להבין שכאשר התורה בוחרת בתחביר המוזר לכאורה ואומרת, אָדָם כִּי-יַקְרִיב מִכֶּם קָרְבָּן לַה', היא מלמדת אותנו שהשלב הראשון בהתקרבות היהודי לה' היא להקריב מעצמו. אמרנו ש'אדם' הוא תוארו של מי ששכלו מנחה אותו על פי התורה, אבל כדי להתקרב אל ה' עליו להניח את שכלו בצד ולבטל עצמו לפני נותן התורה. שחלילה, לא יפרשן את התורה על פי שכלו, נגד רצון ה'.

כדי להצליח בכך עליו להקטין את ה-א', וַיִּקְרָא. במלה 'אדם', הא' רומזת לאלופו של עולם, ה' יתברך ואת זה צריך האדם לזכור תמיד. שהרי מצד עצמו, האדם נוטה לחשוב על עצמו כעל אדם. כאילו הוא איש המעלה, שהחיבור שלו לאלופו של עולם הוא מושלם. כאילו כל מה שצריך לתקן אצלו, להקריב לה', זה את הבהמה, הבקר והצאן שהאותיות 'דם' במלה 'אדם' מייצגות אותן. אבל הוא עצמו – הוא מושלם, תודה. באה התורה ואומרת לנו שמי שאינו מקטין עצמו, מי שאינו חווה בתמידות את עובדת ריחוקו מה' יתברך, את העובדה שהוא אדם ולא אדם, אינו יכול להתקרב אל ה'. ואדרבה, גם קרבנות בהמה שיגיש לא יתקבלו ברצון, שכן הקרבת הבהמה היא רק ביטוי להתקרבות האדם. אם האדם נשאר רחוק כי הוא מרגיש גדול – לא רק שהבהמה שיקריב לא תתקבל, היא אף עלולה להוריד את האדם שבו למדרגתה, והוא יתבהם וילך ר''ל.

כאשר אדם מתייחס אל עצמו כאל אדם, הוא רחוק מהקב''ה כנ''ל, למרות שהוא בטוח שההיפך הוא הנכון, שכן הוא תלמיד חכם יודע תורה ואף מקפיד ללמוד אותה ככל יכולתו. הא' שבתואר אדם מתחלפת אצלו בא' של אגו וזה כל עניינו בחיים. במצב כזה, אין לשום זולת תפיסת מקום אצלו. בכל אחד הוא רואה מתחרה אפשרי וריבוי הדעות שהקב''ה הטביע בעולמו הוא לצנינים בעיניו. הוא מתנגד לכל מה ומי שאינו דומה לו בדעותיו ויעשה כל מאמץ לבטל את מתנגדיו ולהשפילם עד עפר. אבל כמובן, מה שלמדים משני הפסוקים הראשונים בפרשת השבוע, הוא שהיחס לזולת אמור להיות בדיוק הפוך. הא' הקטנה של וַיִּקְרָא קוראת לנו להקטין את עצמנו אל מול הרבונו של עולם, וזהו תנאי שקיומו מאפשר את התקרבותנו אליו. ההיענות שלנו לקריאה, מניעה אותנו בדרך ממילא להתייחס בכבוד אל כל זולת באשר הוא, ולו רק משום שגם הוא נברא ע''י אותו בורא שברא אותנו.

וכל שנותר זה להתפלל לקב''ה שיפקח את עינינו לראות את האמת, שאנחנו אדם ולא אדם, כך נצליח להתקרב אליו ונזכה לגאולה האמיתית והשלמה מיד ממש.

וכאשר נצליח להקטין את עצמנו, יהיה רק טוב ליהודים וגם לכל האחרים.
חזרה לפורום

הצגת המאמר בלבד
הדפסת המאמר קפל תגובות פרוש תגובות תגובה למאמר
 
 


הקטנת העצמי
יועזר (יום שלישי, 31/03/2009 שעה 8:41) הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

שלום עליך מורי נסים.
האם הרעיון של הקטנת ''העצמי'' מול האלוהות, דומה בעיניך, או מרמז על ''והצנע לכת עם ה' אלוהיך''?
אנחנו בחינוכנו כאן הסתפקנו תמיד ב''הצנע לכת'', כשהכוונה היתה, במידות, ביחסינו עם האדם והסביבה, הסתפקות במועט, ובאופן ההתנהלות הכללי שלנו.
נחזור אל השאלה.
האם בכלל אפשרי בעיניך, שאדם, ולא משנה למה הוא משול בעיני עצמו, יוכל לחרוג מגבולות הגודל שלו? האם יתכן שהרעיון הנטוע בו, ''כוחי ועוצם ידי וגו''', בא ממנו בלבד, ואינו משהו שניטע בו ע''י האלוהות עצמה? ולשם מה? הרי אם רוצה האלוהים, כמאמר בשביס זינגר, ''אפילו מטאטא יורה''.
חג חרות שמח.
_new_ הוספת תגובההקטנת העצמי
נסים ישעיהו (יום שישי, 03/04/2009 שעה 12:55)
בתשובה ליועזר
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

בס''ד.

אכן, מרמז על והצנע לכת ואולי אף אותו ענין ממש.

אדם נוטה לחרוג בדמיונו מגבולות הגודל שלו, נוטה להיות בטוח שמקומו האמתי הוא אי שם גבוה הרבה יותר. אם יש לך ספק, תשאל את הפוליטיקאים.

זהו בדיוק רעיון הבחירה החופשית. המגמה שלנו צריכה להיות הפיכת ה'אני' לאין. על דרך אמירתו של משה רבינו: ונחנו מה.

ומתוך הקטנת העצמי זוכים לחרות אמיתית עוד לפני חג החרות.

שבת שלום ומבורך.
_new_ הוספת תגובהןמה על החלק השני של השאלה?
יועזר (יום שישי, 03/04/2009 שעה 18:21)
בתשובה לנסים ישעיהו
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

ומה באשר לרעיון הסותר, זה אשר ניטע באדם ע''י האלוהות? האם אין כאן סוג של משחק די אכזרי: אני אלוהיך, אטע בך את תחושת אני ואפסי עוד, אני אטע בך גאוה, אני אטע בך תחושת כל יכול, מעין אלוה זוטרא, ועתה, לך והצנע עצמך? איזה מין בחירה חופשית יש כאן כאשר המוקשים נמצאים באדם עצמו, והם יצירת האל?
ולשם מה?
שבת שלום.
_new_ הוספת תגובהןמה על החלק השני של השאלה?
נסים ישעיהו (שבת, 04/04/2009 שעה 21:32)
בתשובה ליועזר
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

בס''ד.

אם אין מוקשים, איך תהיה בחירה???

אבל כבר היה על זה דיון פה:http://www.blabla4u.com/sites/blabla4u/ShowMessage-e...

שבוע טוב ומבורך ופסח כשר ושמח.
_new_ הוספת תגובהלצערי אינני יכול להיכנס לקישור.
סתם אחד (יום ראשון, 05/04/2009 שעה 13:11)
בתשובה לנסים ישעיהו
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

האנטי וירוס שלי חוסם בפני את האפשרות להיכנס לקישור. (יש שם וירוס. לך תתווכח עם אנטי וירוס...)
_new_ הוספת תגובהאז הנה קישורים אחרים.
נסים ישעיהו (יום ראשון, 05/04/2009 שעה 20:25)
בתשובה לסתם אחד
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

בס''ד.

דיון 1653

תגובה 10049

דיון 629
_new_ הוספת תגובהתודה. קראתי. לא החכמתי.
יועזר (יום שני, 06/04/2009 שעה 19:08)
בתשובה לנסים ישעיהו
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

_new_ הוספת תגובהתקשיב רגע.
נסים ישעיהו (יום שני, 06/04/2009 שעה 20:07)
בתשובה ליועזר
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

בס''ד.

זה כמו מורה שמציב אתגרים לפני תלמידים. בא להם לעשות דברים אחרים בהתאם לנטיות הלב של כל אחד, אבל הם רוצים להצטיין ושהמורה יהיה מרוצה, אז מתאמצים.

וזה עוד יותר נכון כאשר מדובר בהורים המציבים אתגרים חינוכיים לילדיהם.

זה משקף בערך את מערכת היחסים בינינו לבין בוראנו. מלאכים יש לו בלי סוף והם לא ממש מעניינים אותו כי אין להם אתגרים. אין שום רבותא בכך שמלאך מתנהג כראוי. כזה הוא, מתוכנת לעשות מלאכתו וזהו.

אנחנו כן מעניינים אותו, כי כל הזמן מתמודדים ומנצחים את עצמנו, את הנטיות הטבעיות ואת החולשות שלנו, בדרכנו לעשות את רצונו.
_new_ הוספת תגובהתקשיב רגע.
יועזר (יום שלישי, 07/04/2009 שעה 7:52)
בתשובה לנסים ישעיהו
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

לו יהי.
ואף על פי כן. אתה מניח כי העולם הוא מושלם. כי בששת ימי הבריאה עשה האל עבודה מושלמת. ועתה אין צורך בתחזוקה של העולם. מה שנותר לאל מאז ועד עתה, (כל הזמן? רוב הזמן? חלק נכבד מן הזמן?) זה בחינת מעשיו של האדם. האם האדם הוא יצור עצמאי בעל רצונות, לא ולא. לפי דבריך, אנחנו רואים כי האדם הוא כלי משחק שממלא את זמנו הבלתי מתכלה של אלוהים. לפיכך, קיומו של האדם על האדמה הוא על תנאי. כל עוד מעניין לו לאל, האדם מתקיים. לא מעניין, זה סופו של האדם. (או לשיטתך, כל עוד האדם עושה רצון האל, הוא מתקיים. ואם כך, האם ללא אדם יכול ''אל''?)
מערכת יחסים? במערכת יחסים זו כפי שהפולחן מבקש, אין לאדם שום יכולת לקבוע דבר. הוא רק ישות מבצעת. זו מערכת שבין אדון לעבד. מה לו לאדון לתת לעבד בחירה חופשית? הרי בחירה זו מנשלת אותו ממעמדו כאדון. אלא אם כן מעולם לא היה אדון ( אך זה כבר דיון אחר).
הערה: מנסיוני בעבודה עם בני הנעורים ועם ילדי הפרטיים. רובם לא ביקשו להצטיין בפני המבוגר, או לרצות את המבוגר התורן, כל מה שביקשו זה לעבור אותו בשלום.
חג שמח.
_new_ הוספת תגובהתקשיב רגע.
נסים ישעיהו (יום ראשון, 12/04/2009 שעה 20:44)
בתשובה ליועזר
הדפס תגובה/פתילקישור ישיר לתגובה זו

בס''ד.

אתה נוגע בנקודות יסודיות ביותר שלצורך בירורן מתקיימים שיעורים רבים, גם על ידי. אין לי יכולת להבהירן בקצרה במסגרת זו או אחרת.

בכ''ז אתייחס לדברים שכתבת בתקוה לצמצם פערים:
כתבת: ואף על פי כן. אתה מניח כי העולם הוא מושלם. כי בששת ימי הבריאה עשה האל עבודה מושלמת.

אני לא מניח, אני יודע שהעולם לא מושלם. אמנם ''עולם על מילואו נברא'' אבל האדם נברא כדי להפוך אותו, את העולם, לטוב יותר.

הבורא הבטיח שמציאותו של האדם בעולם היא נצחית ודי לי בכך.

ברמה מסוימת, את אותה שאלה ניתן לשאול ביחס להורים שמולידים, בשביל מה בעצם? מה האינטרס שלהם? הרי מתישהו הילדים יבחרו דרך משלהם ולא בהכרח לרצון ההורים...

בינינו לבין הקב''ה מתנהלת מערכת יחסים מורכבת. בתנ''ך תמצא שאנחנו נדרשים להיות עבדים, אבל גם בנים ואפילו רעיה ביחס לבורא.

כאמור, הנושא מורכב ועמוק מאד ולא ניתן למצות אותו במסגרת של שיח וירטואלי ש-למרבה הצער, לא תמיד יש לי זמן להשקיע בו.

בברכה לחג חירות שמח.
_new_ הוספת תגובה
חפש בתגובות שבדיון זה:     חיפוש מתקדם...

חזרה לפורוםהדפסה עם תגובותתגובה למאמר


מערכת פא"צ אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים.© פורום ארץ הצבי