פורום ארץ הצבי

http://www.faz.co.il/story_925

טלית של תכלת / טור שבועי
נסים ישעיהו (יום שני, 04/11/2002 שעה 2:29)http://www.faz.co.il/thread?rep=16783
מה יחס המקורות אל העובדה שיעקב למעשה רימה
מי שזוכר (יום שני, 04/11/2002 שעה 12:06)

את אחיו וסחט ממנו את הבכורה ברגע של חולשה?

http://www.faz.co.il/thread?rep=16785
נתחיל בלינק אחד ונתקדם - על פי הצורך - הלאה
מנשביק (יום שני, 04/11/2002 שעה 15:19)
בתשובה למי שזוכר

מצ''ב

קישורים:
הלינק: http://www.biu.ac.il/JH/Parasha/toldot/sha.html

http://www.faz.co.il/thread?rep=16787
תמשיך
מי שזוכר (יום שני, 04/11/2002 שעה 15:56)
בתשובה למנשביק


http://www.faz.co.il/thread?rep=16795
אתה זוכר - אני ממשיך
מנשביק (יום שני, 04/11/2002 שעה 17:46)
בתשובה למי שזוכר

מצ''ב

קישורים:
לינק 1: http://www.biu.ac.il/JH/Parasha/toldot/reg.html
לינק 2: http://www.vbm-torah.org/dk/528daf.htm

http://www.faz.co.il/thread?rep=16793
מי שזוכר: זו שאלה מנחה או לידע כללי?
מוטקה צביאלי (יום שני, 04/11/2002 שעה 17:20)
בתשובה למי שזוכר

שאלה טובה שאלת ידידי המלומד. לכאורה,היתה פה ''קומבינה'' אבל ''עם נבר תתבר ועם עקש תתפל''.
בהמשך..''כאן הודה לו על הבכורה''..גם עשיו הסכים שהוא (יעקב) יותר ראוי.
אבל כללות הסיפור המקראי די מורכבת כי בברית בין הבתרים ה' אמר לאברהם''כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום ועינו אותם ארבע מאות שנה וגם את הגוי אשר יעבודו דן אנוכי ואחרי כן יצאו ברכוש גדול''.
עשו גם ידע על ברית בין הבתרים כי מורת היתה לו מאביו יצחק. אבל, הוא לא היה מוכן. ובהמשך זאת היתה הסיבה למלחמת עמלק,שהיה בן בנו של עשיו,ביציאת מצרים. אתה רוצה ארחיב בנושא?
אין אמרנו?
עוד נדבר..ידידי המלומד.

http://www.faz.co.il/thread?rep=16800
זו שאלה של סקרנות
מי שזוכר (יום שני, 04/11/2002 שעה 19:03)
בתשובה למוטקה צביאלי


http://www.faz.co.il/thread?rep=16843
אוסף של תירוצים ודברי הבל.
ארז לנדוור (יום שני, 04/11/2002 שעה 23:25)
בתשובה למוטקה צביאלי

כדי להכשיר את השרץ, ניתן להשתמש בדברים מצוצים מהאצבע ולא לענין.

http://www.faz.co.il/thread?rep=16851
בעבור מה נגנבה הבכורה ?
סוריא (יום שלישי, 05/11/2002 שעה 4:06)
בתשובה למוטקה צביאלי

ע''פי הבנתי יעקב הוא ישראל- עשו הוא עמי ערב המדבר,לכן נעשה פה סדר, כי ע''פי ההבטחה מלמעלה שניתנה לאברהם אבינו מזרעו יהיה גוי גדול ויצא העם המובחר לכן גנב יעקב (ישראל) את הבכורה מאחיו עשו( עמי ערב והמדבר),וזאת כדי שההבטחה אכן תתקיים, ויש בה מן הקללה כי עשו לדאבונו נאלץ להתברך ב-על חרבך תחיה ואחיך הקטן ימשול בך, והנה עמי ערב מזרע עשו שהפכו בחלקם למוסלמים עם השנים נושאים היום את נס הטרור והלוחמה וגם בינהם ואכן חיים על החרב רחוק מלהיות צידים אלא חרב אחרת, ואלו בני יעקב ישראל ומעטים ושולטים - היום ברבים. סוריא

http://www.faz.co.il/thread?rep=16855
סוריא, עמי ערב והמדבר זה מישמעאל.
נסים ישעיהו (יום שלישי, 05/11/2002 שעה 8:58)
בתשובה לסוריא

התרבות המוסלמית זה המשך של ישמעאל והתרבות המערבית זה ההמשך של עשו שמכונה אדום.

בברכה,
נסים.

http://www.faz.co.il/thread?rep=16883
ניסים תודה על ההסבר ,
סוריא (יום שלישי, 05/11/2002 שעה 17:49)
בתשובה לנסים ישעיהו

בכל זאת יעקב גנב את הבכורה! ואולי עקב זאת אנו נענשים בצרות, מלחמה ?

http://www.faz.co.il/thread?rep=16884
ניסים
סוריא (יום שלישי, 05/11/2002 שעה 17:52)
בתשובה לסוריא

אך למטיב הבנתי יעקב בעזרת אימו גנב את הבכורה כדי שהבטחה לאברהם תתקיים. סוריא

http://www.faz.co.il/thread?rep=16891
סוריא, את הבכורה הוא קנה מעשו.
נסים ישעיהו (יום שלישי, 05/11/2002 שעה 18:15)
בתשובה לסוריא

את הברכות הוא קיבל במירמה (כלומר בחכמה) ביוזמת אימו.
בברכה,
נסים.

http://www.faz.co.il/thread?rep=16922
ניסים אם כך נשים חכמות למול גברים ועל כן הן שוות
סוריא (יום שלישי, 05/11/2002 שעה 21:04)
בתשובה לנסים ישעיהו

וראויות ללמוד הכל ,גם תורה ותלמוד רבקה פעלה בתושיה ובעורמה וכל זאת כי היא חשבה ובחנה את המצב, סוריא

http://www.faz.co.il/thread?rep=16861
מבחינה הסטורית מסתבר שהבכורה הזו לא היתה
מי שזוכר (יום שלישי, 05/11/2002 שעה 10:02)
בתשובה לסוריא

שווה את כל הטורח

http://www.faz.co.il/thread?rep=16864
ככה חשב עשו; השאלה היא מה קורה בסוף
נסים ישעיהו (יום שלישי, 05/11/2002 שעה 10:22)
בתשובה למי שזוכר

ומהו בכלל אותו סוף?

בראיה עכשוויסטית, זה באמת לא משתלם ואת זה כתבנו בגוף המאמר. הצעקה המרה של עשו בסוף השלב הזה מלמדת על התפכחות חלקית לפחות, הלא כן?

בברכה,
נסים.

http://www.faz.co.il/thread?rep=16865
בחייך ניסים... אנחנו כבר סופרים 3000 שנה לפחות
מי שזוכר (יום שלישי, 05/11/2002 שעה 10:43)
בתשובה לנסים ישעיהו

מאז ועדיין לא קבלנו שום דבר חוץ מצרות צרורות, גם מהעולם וגם מהאלים לסוגיהם.

למה יש עוד לחכות וכמה זמן זה עוד יקח?

לדעתי לא היה לנו רע אילו היינו מקבלים את ירושתו של עשו וחיים קצת יותר טוב.

http://www.faz.co.il/thread?rep=16899
יותר קרוב לארבעת אלפים שנה, למיטב זכרוני.
נסים ישעיהו (יום שלישי, 05/11/2002 שעה 18:41)
בתשובה למי שזוכר

אז מה? אנחנו שבים וחוזרים על אותן שגיאות מאז ועד היום. מצורף קובץ, מאמר שנכתב אשתקד, בו נזכר עניין דחיקת הקץ והסכנות הכרוכות בכך.

אחת הסכנות היא ההתייחסות ל'אלים' בעוד דרכו של יעקב שהיא דרכנו היא דבקות בה' אחד ושמו אחד. ברגע שיש 'אלים' יש בילבול ובהחלט אפשר לומר כי תפיסה זו נמצאת ביסוד כל הצרות בעולם.

העובדה היא שהגענו לסוף ההיסטוריה ובאמת הגיע הזמן לשינוי המיוחל. כעת זה תלוי רק בנו. על רקע זה הקמנו את תנועת 'אור ישראל', כדי לחולל את השינוי הדרוש.
בברכה,
נסים.

http://www.faz.co.il/thread?rep=16936
אני באמת לא רוצה להתערב בשאלה הנכבדה הזו
מי שזוכר (יום שלישי, 05/11/2002 שעה 22:32)
בתשובה לנסים ישעיהו

ואסתפק בכך שאומר שגם 3000 וגם 4000 שנה הם יותר מדי זמן.
אפשר להגיד לאלוהים שזמנו עבר ואנחנו מחפשים שיטה יותר טובה.

http://www.faz.co.il/thread?rep=16951
כנראה שכחת שאת זה אנחנו אומרים לו כבר יותר
נסים ישעיהו (יום רביעי, 06/11/2002 שעה 8:31)
בתשובה למי שזוכר

ממאה שנה;

איך קראנו בשבוע שעבר ...אין יראת אלוקים והרגוני...

אם יש משמעות ל- ''אנכי ה' אלקיך'' יש משמעות ל- ''לא תרצח'' וגם ההפך נכון.

בברכה,
נסים.

http://www.faz.co.il/thread?rep=16968
לא, אין כל קשר בין לא לרצוח לבין אמונה
מי שזוכר (יום רביעי, 06/11/2002 שעה 11:59)
בתשובה לנסים ישעיהו

למען האמת נראה לי די ההפך, בשם האמונה נרצחו יותר מדי אנשים בעולם.
גם בעבר וגם בימינו אלה.

http://www.faz.co.il/thread?rep=16997
אני לא זוכר שהזכרתי אמונה. רק לקבל שיש מי שנותן
נסים ישעיהו (יום רביעי, 06/11/2002 שעה 20:05)
בתשובה למי שזוכר

הוראות וצריכים להשמע להוראותיו.

תשאל את רוצחי דרק רוט ועוד כמה כאלה.

בברכה,
נסים.

http://www.faz.co.il/thread?rep=16949
סוריא:עשו הוא לא עמי ערב המדבר אלא רומא..איטליה
מוטקה צביאלי (יום רביעי, 06/11/2002 שעה 6:28)
בתשובה לסוריא

ישמעאל הוא עמי ערב.

http://www.faz.co.il/thread?rep=16957
מוטקה תודה מסתבר שנים טעיתי וחשבתי אחרת ,סוריא
סוריא (יום רביעי, 06/11/2002 שעה 9:08)
בתשובה למוטקה צביאלי

אך מכל מלמדי השכלתי תודה,

http://www.faz.co.il/thread?rep=16905
ניסים היקר - כמה רע הוא לסלף את האמת ועוד לציין
ראובן גרפיט (יום שלישי, 05/11/2002 שעה 18:57)

שזהו רצון האל, אל האמת והצדק.
יעקב לא למד במדרש כי לא היה מדרש ולא היו ספרים ולא היתה תורה. יעקב היה עקר בית, טבח . לא שזה רע. עשו היה אדם חרוץ שפרנסת המשפחה היתה עליו. הוא כיבד את הוריו ואת אביו הזקן וטרח להביא לו ציד, אוכל שהוא אוהב. וכבדתך את אביך ואת אימך - כן הוא ריים זאת. הוא היה אח אוהב - ויתר לאחיו שרימה אותו וגם במפגש עימו, יעקב חשש שעשיו יפגע בו, אבל עשו קיבל אותו בחיבוק. יעקב היה נוכל, רמאי - וגם יחסו לילדי היו לא הוגנים. יעקב לא היה דמות חנוכית ממש כפי שדוד המלך לא היה. דוד עשה את כל הרע בעיני ה', הרג, רימה , לקח אשת איש, היה מוכן ואכן יצא עם פלשתים להלחם במשיח האל - שאול. היה מעורב במחמת אחים עקובה מדם. לפני מותו תדרך את שלמה להרוג את האדם שבזכות ורק בזכותו הוא הומלך למלך ואשר שמר עליו כל ימיו, את יואב.
יעקב כמו דוד - אנשים לא מכובדים שהמדרש עשה מאמצים גדולים לסלף את האמת רק על מנת לטהר את השרצים, את החטאים הנוראים של שניהם.

http://www.faz.co.il/thread?rep=16908
ראובן היקר, אני חי טוב מאד עם הידיעה
נסים ישעיהו (יום שלישי, 05/11/2002 שעה 19:15)
בתשובה לראובן גרפיט

שסבא שלי הוא יעקב (ולא עשו) ודוד המלך הוא ''דוד מלך ישראל חי וקיים'' והוא מודל המלך האידיאלי בעם ישראל.

ואיך אתה חי עם זה?

אגב, איך אתה יודע מה היה או לא היה אז? דוקא נמצאו (בחפירות) ספרים המכחישים את קביעתך.

והיכן מצאת הכחשה לכיבוד האב של עשו? חז''ל דוקא משבחים אותו מאד על כך.

גם כל יתר דבריך מכחישים פסוקים מפורשים; אני מניח שאין זו כוונתך אבל זה מה שיצא.

בברכה,
נסים.

http://www.faz.co.il/thread?rep=16931
ניסים חז''ל עם כל הכבוד חיו אז ולתורה פנים רבות
סוריא (יום שלישי, 05/11/2002 שעה 22:02)
בתשובה לנסים ישעיהו

ולפעמים לא נעים לשמוע אזי באים פרושים שונים שעושים טוב על הלב סוריא

http://www.faz.co.il/thread?rep=16950
סוריא, באמת חז''ל התייחסו לפנים (כלומר לפנימיות)
נסים ישעיהו (יום רביעי, 06/11/2002 שעה 8:20)
בתשובה לסוריא

בעוד אנחנו נוטים להתייחס לאחור (כלומר לחיצוניות) ומכאן מתפתחים אצלנו המון בילבולים.

הנחיתות של הנשים מול הגברים, כהכללה, נובעת מדמיונם של אנשים שהם גברים בעיני עצמם ומפתיות נשים המאמינות להם. במקורותינו זה לא קיים.

לפני שבועיים ציטטנו את מאמר חז''ל כי 'אברהם היה טפל לשרה בנביאות'. השבוע אנו רואים כי יצחק לא מתווכח עם רבקה על התרגיל שעשתה לו ומיד מודה שהברכות מגיעות ליעקב כטענת רבקה; אז על איזו נחיתות/אפליה של נשים מדובר?

בברכה,
נסים.

http://www.faz.co.il/thread?rep=16958
ניסים-
סוריא (יום רביעי, 06/11/2002 שעה 9:16)
בתשובה לנסים ישעיהו

בנושא - חוכמת הנשים התיחסתי לטור רב-גוני-מאת יעקב יזרעאלי, במידה ולא קראת אודה לך באם תקרא ואשמח לשמוע דעתך בנושא בכל אופן אני הזדעזתי מהמפורש והכתוב,סוריא

http://www.faz.co.il/thread?rep=16975
סוריא, אני קראתי ולא הזדעזעתי.
נסים ישעיהו (יום רביעי, 06/11/2002 שעה 13:54)
בתשובה לסוריא

אבל מזמן הגעתי למסקנה שלהתמודד מול דעות קדומות לא ניתן בשיטת הזבנג וגמרנו.

'בינה יתרה ניתנה באשה' זו אמירה-קביעה של חז''ל בצד הרבה קביעות אמת ביחס ליתרונותיה הייחודיים של האשה.

הבעיה כאן, כמו בהרבה נושאים, שאיננו מכירים את השפה של חז''ל ולכן מבינים לא נכון את דבריהם.

בודאי שמת לב שלא רשמתי דבר בפתיל ההוא כמו גם בהרבה פתילים כי אינני מדבר כדי שישמעו אותי אלא אך ורק כשיש לי מה לומר ויש סיכוי שיקשיבו.

כשלא רוצים להקשיב - לא מקשיבים וזה מה שקרה גם בפתיל ההוא.

אגב, מאותה סיבה לא לכל תגובה לטור שלי אני מתייחס. יש כאלה שכותבים כדי לכתוב ולא כי יש להם מה לומר, אז חבל לקלקל להם.

בברכה,
נסים.

http://www.faz.co.il/thread?rep=17119
לגרפיט: יעקב ודוד היו אנשים רגילים וזו גדולתם!
רפי אשכנזי (יום שישי, 08/11/2002 שעה 1:07)
בתשובה לראובן גרפיטמערכת פא"צ אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים.