פורום ארץ הצבי

http://www.faz.co.il/story_9038

הזדמנות-פז שהוחמצה
שלמה גזית (שבת, 01/06/2019 שעה 7:00)


הזדמנות-פז שהוחמצה

אלוף (דימ.) שלמה גזיתהשבוע קיבלה הכנסת החלטה כל פיזור הכנסת ועל הליכה לבחירות חדשות בחודש ספטמבר – בעצם הייתה זו ההחלטה האופרטיבית היחידה של הכנסת שזה-אך נבחרה – בחירות חדשות, ובמועד הקרוב האפשרי.

איננו יודעים היום את תוצאות הבחירות שתערכנה בעוד שלושה חדשים, אך אפשר לקבוע בוודאות שאלה תהיינה MORE OF THE SAME, אפילו אם תאפשרנה התוצאות להרכיב ממשלה חדשה, ממשלה שנהנית מרוב זעום של 62 או, אפילו 54 מנדטים בכנסת החדשה. רוב שיתבסס על מפלגה אחת גדולה יחסית ועל קואליציה של עוד 5 או 6 סיעות-לווין סחטניות.

המשבר שחווינו איננו באשמת ח''כ בנימין נתניהו ואף לא באשמת ח''כ אביגדור ליברמן. המשבר הוא אינהרנטי לשיטת הבחירות היחסיות שלנו, שיטה שהבנו מיד, למן יומה הראשון, כי איננה ראויה. ולמן אותם ימים שמלפני 70 שנים, הבנו כי שיטת הבחירות הקיימת לכנסת חייבת שינוי, אלא שלא נמצא הכוח הפוליטי לחוקק את השינוי.

מאז 1948 הוקמו, פעלו והגישו המלצותיהן מספר ועדות שהתבקשו לדון בשיטת הבחירות הקיימת והציעו שיטות חלופיות, שיטות שתאפשרנה משילות יציבה ותמנענה משבר כפי שחווינו השבוע. אגב, אני אישית מוניתי לכהן כחבר באחת הוועדות הללו. עבדנו והשקענו הרבה שעות עבודה, אך משהוגש הדו''ח לא נמצא הכוח הפוליטי לאמצן.

בפברואר 1949, חדשים ספורים לאחר הקמת המדינה, נערכו הבחירות הכלליות הראשונות לאסיפה המכוננת. אסיפה שנועדה לדון ולהציע חוקה למדינה הצעירה. תוך 48 שעות החליטה האסיפה לשנות יעודה כאסיפה מכוננת ומינתה עצמה לבית המחוקקים, הלא היא הכנסת.

מה שנדרש בימים האחרונים איננו הניסיון להרכיב קואליציה חדשה אלא החלטה אמיצה שתחזיר אותנו 70 שנים לאחור, החלטה שתמנה את חברי הכנסת שייבחרו לאסיפה מכוננת, אסיפה שתאשר את שיטת הבחירות החדשה, החלופית לשיטה הקיימת, ומיד לאחר מכן – ללכת לראשונה לבחירת הכנסת שתבטיח רוב יציב לאחת המפלגות.

אינני משלה עצמי כי יימצאו מי שיקראו טור שבועי זה ויחליטו על פיזור הכנסת ועל ההליכה לבחירות בשיטה שונה. הבעיה רחוקה היום מפיתרון, ממש כפי שהייתה ערב הבחירות האחרונות.

אפשר עדיין להוציא מתוק מעז, אפשר, במקביל לבחירות שיערכו בעוד שלושה חדשים, למנות ועדה שתבחן ההצעות הרבות שנדונו במהלך השנים, ותביא הצעה חדשה שתאומץ ע''י הכנסת כבסיס לבחירות הבאות.
מערכת פא"צ אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים.