פורום ארץ הצבי Enter the forum
Articles
Discussions
About FAZ
FAZ people
columns
Links
Previous page
Bulletine Board

SearchFeedbackAdd to Favorites
RSS Feed
מה זה?
''רוב מהומה על לא מאומה''
דוד סיון (יום שלישי, 23/10/2018 שעה 15:00)


''רוב מהומה על לא מאומה''

ד''ר דוד סיוןמדינת ישראל היא דמוקרטיה פרלמנטרית שבראשה שלוש רשויות מרכזיות: הרשות המבצעת – הממשלה, הרשות המחוקקת – הכנסת והרשות השופטת – מערכת בתי המשפט. העיקרון המרכזי המנחה את עבודת הרשויות האלה הוא ביזור הסמכויות בין הרשויות מופרדות – הפרדת רשויות. הרשות השופטת אחראית על עשיית דין צדק על ידי פירוש החוקים וגם לקיים ביקורת שיפוטית על שתי הרשויות האחרות כדי לשמור זכויות וחרויות הפרט ולהגן על האזרחים מפני החלטות שרירותיות שאינן עולות בקנה אחד עם החוק.

חשוב לציין שההפרדה בין הרשויות אינה מוחלטת. כך למשל הממשלה מעורבת בתהליך החקיקה והשרים ברוב המקרים הם גם חברי כנסת (מחוקקים). גם הרשות השופטת, מעצם הגדרתה, מעורבת בתהליך החקיקה כי בסמכותה לפסול חוקים. אבל כאשר בודקים, מסתבר שעד היום נפסלו 18 חוקים בלבד, לעומת עשרות רבים בדמוקרטיות אחרות, ובמקרים שונים נפסלו סעיפי חוק יחידים ולא חוקים שלמים (חוק הגיוס, כליאת מסתננים). על זה ועל פסיקה שפוסלת התנהלות הממשלה, זכתה וזוכה הרשות השופטת ללא מעט דברי ביקורת על התערבותה בסמכויות הרשויות האחרות.בשבועות האחרונים מתלוננים ברשתות החברתיות כי ''התערבות'' בית המשפט בהחלטת שר הפנים למנוע כניסת אזרחית מדינה זרה היא פגיעה בדמוקרטיה. כך, לדוגמה, נכתב ב''פורום קפה שפירא'' על החלטת שופט בית המשפט העליון לעכב את הרחקת לארה אל-קאסם עד לדיון בערעורה: השאלה אם ההחלטה נכונה, או מוטעית - לא רלוו[נ]טית בכלל. מה שרלוונטי הוא, שבוטלה הדמוקרטיה ונמסרה ללא קרב למיעוט זר ועויין... הרשות השופטת תפקידה (החברתי) העיקרי הוא לוודא שנבחרי הציבור אינם חורגים מהמנדט שניתן להם על ידי העם, שבא לביטוי בחוק הקיים, שחוקקו נבחריו של העם לדורותיו.

אבל מסתבר שהטענה ''שבוטלה הדמוקרטיה'' בטעות חמורה יסודה. הרי, כפי שברור קצר מבהיר, הרשות השופטת פעלה ופועלת בהקשר הנזכר על פי מה שכתוב בספר החוקים. בחוק שנחקק על ידי הכנסת – חוק הכניסה לישראל - כתוב בסעיף 9: מי שבא לישראל ורוצה להיכנס אליה, רשאי קצין בקורת הגבולות לעכב את כניסתו עד לבירור אם רשאי הוא להיכנס, ולהורות מקום ששם יימצא עד גמר הבירור או עד ליציאתו מישראל. המשמעות היא שלאדם שכניסתו לארץ לא אושרה יש זכות לברר ואולי לשנות את ההחלטה.

בהמשך החוק גם מגדיר בתי דין שתפקידם לקיים ביקורת שיפוטית על החלטת קצין ביקורת הגבולות, שבפניהם יכול האדם שלא הותרה כניסתו לשטוח את טענותיו.

עיון בפסק דין של אחד מאותם בתי הדין, שהוקמו בשנת 2014, לפי חוק הכניסה לישראל מבהיר שסעיף 9 מקים את זכותו המשפטית של מסורב הכניסה. שם גם כתוב שלמסורב הכניסה עומדת הזכות לערער על פסק הדין לבית המשפט המחוזי (ראה עמ' 5, 6).

מסתבר שגם בחוק הכניסה לישראל, הגדיר המחוקק את תפקידה של הרשות השופטת ואת סמכותה. כפי שמשתמע מפסקי הדין בית הדין לעררים ובית המשפט המחוזי, הרשות השופטת לא חרגה מסמכות זאת; המחוקק קבע שלמסורב כניסה יש זכויות משפטיות. פסיקת בית המשפט העליון, לקבל את הערעור של לארה אל-קאסם, מבהירה היטב מדוע הסירוב להכניסה ארצה חורג ''ממתחם הסבירות''; מבהירה שעניינה בבדיקה בלבד שנבחרי ציבור או נציגיהם לא חורגים מהמנדט שניתן להם. לכן הטענה שבוטלה הדמוקרטיה ונמסרה ללא קרב למיעוט זר ועויין, חסרת בסיס – מופרכת. כמובן שהחלק הבוטה בדבר מיעוט זר ועויין לא מוסיף כבוד לבעל הטענה.
חזרה לפורום

הצגת המאמר בלבד
הדפסת המאמר קפל תגובות פרוש תגובות תגובה למאמר
 
 


  כניסה לישראל  (בצלאל פאר) (2 תגובות בפתיל)

חפש בתגובות שבדיון זה:     חיפוש מתקדם...

חזרה לפורוםהדפסה עם תגובותתגובה למאמר


מערכת פא"צ אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים.© פורום ארץ הצבי