פורום ארץ הצבי Enter the forum
Articles
Discussions
About FAZ
FAZ people
columns
Links
Previous page
Bulletine Board

SearchFeedbackAdd to Favorites
RSS Feed
מה זה?
האתגר של צעדת השיבה
שלמה גזית (יום חמישי, 29/03/2018 שעה 20:00)


האתגר של צעדת השיבה

אלוף (דימ.) שלמה גזיתמחר אמורה להיפתח ''צעדת השיבה'' של שני מיליון תושביה הפלשתינים של רצועת עזה. אנו מתייחסים לאיום זה בעיניים ישראליות – עלינו למנוע פגיעה והתנכלות לתושבים היהודים של יישובי עוטף עזה, למנוע את פריצת גדר הביטחון וההפרדה ולסכל פלישת אלפים, ואולי עשרות אלפים עזתים לתחום ישראל. זו גישה טבעית ומובנת, גישה הרואה בחמאס ובשני מיליון תושבי הרצועה איום ביטחוני ישיר על ישראל. אנו מאמינים כי לפני שלוש-עשרה שנים פינתה ישראל את הרצועה, ומכאן שאין לנו כל אחריות לנעשה בשטח זה, ואנו מתעלמים ממצבם ומבעיותיהם של השטח ושל תושביו הפלשתינים.

איננו יודעים מה עומד מאחורי תוכנית ה''צעדה'' אותה יוזמת ממשלת החמאס, כיצד רואים הם את השתלשלות הדברים ומה בכוונתם להשיג.

יש הרבה סמליות במועד שקבעו ל''צעדה'' – חג החרות היהודי, יום יציאת מצריים, היום בו בחרו היהודים ליטול גורלם בידיהם ולצאת מחיי העבדות.

אנו הקמנו את הגדר. אנו בקשנו לקבע את קו התיחום ולוודא שאין חוצה את הגדר וחודר לישראל, תהי מטרתו אשר תהיה. אלא שעבור תושבי הרצועה, מסמלת הגדר את בידודו של מחנה המעצר הגדול בתבל. שני מיליון תושבים המנותקים ביבשה, בים ובאוויר. עבור תושבים אלה נועדה ה''צעדה'' לבטא את פריצת ההסגר והיציאה לחרות.

זו ראייתם של שני מיליון התושבים. לא ברור מה כוונת יוזמי המהלך, הנהגת החמאס. אינני מאמין כי בכוונתם להקים את מדינת האוהלים הצמודה לגדר, מן הצד הפלשתיני. זהו מבצע לוגיסטי אדיר שלא יוכלו לממשו בהתאם לתוכנית המוצהרת. מכל מקום, אם אמנם ירוכזו לאורך הגדר עשרות אלפי תושבי הרצועה, אינני מאמין כי ניתן יהיה לפקח ולשלוט בהתנהגותם. מכאן החשש שנראה ניסיונות פריצה של הגדר במטרה לממש את ''זכות השיבה'' הפלשתינית.

ההערכות הצבאית שלנו אל מול איום פלשתיני זה היא כולה טקטית, והיא מתעלמת מן ההיבט הפוליטי והפסיכולוגי ומן ההד התקשורתי שעלול להתפתח במקום. החשש הישראלי הוא מניסיון פלשתיני לפגוע בגדר, מאפשרות של פריצה מקומית ומניסיונות חדירה. צה''ל מסוגל למנוע פריצה פלשתינית החוצה, אלא שהשאלה היא רק שאלת המחיר שנצטרך לשלם.

בראיון שנתן הרמטכ''ל ערב החג, דיווח על פריסת יותר ממאה צלפים המקיפים את גדר הרצועה, עם הוראה חד-משמעית למנוע, גם באש, כל פגיעה בגדר וכל ניסיון פלשתיני לפרוץ החוצה: ''לא נאפשר חדירה המונית לישראל, לא נתיר פגיעה בגדר ובטח לא הגעת פלשתינים ליישובינו. ההנחיות שניתנו – להפעיל הרבה אש''.

כאמור, איננו יודעים כיצד יתפתחו הדברים. כולנו מקווים כי התחייבות חמאס להימנע מפרובוקציות ועימותים תישמרנה, יחד עם זאת, חובה להצביע על הידרדרות אפשרית, בין אם יהיה זה ניסיון מקומי של פלשתינים בודדים לפגוע בגדר ולחדור לתחומי ישראל, ובין אם תהא זו הידרדרות מקומית אשר תביא להסתערות המון פלשתיני, של מאות, ואולי אף אלפים, על הגדר במטרה לפרוץ אל תוך השטח הישראלי.

הוראות הרמטכ''ל מחייבות את כוחות צה''ל לפתוח באש מסיבית, וקיימת סכנה כי אש זו תסתיים בעשרות, אם לא מאות נפגעים פלשתינים. והתלקחות כזו תזכה לכיסוי מלא בתקשורת העולמית.

אינני יכול לקבוע אם הידרדרות כזו אכן מתוכננת ואכן גם תקרה, אך אל לנו להתעלם מכך. אש צה''ל תצליח ללא ספק למנוע את הפריצה לשטח ישראל, אך אנו עלולים ליצור מצב מדיני-אסטרטגי חדש, הן כלפי חמאס והרצועה והן בהתייחסות העולם לסכסוך הישראלי-פלשתיני הבלתי פתור.

מצב דברים זה, אם חלילה נתדרדר אליו, עלול לשנות מן הקצה את תמונת הסכסוך הישראלי-פלשתיני. האם אנו מוכנים לכך?
חזרה לפורום

הצגת המאמר בלבד
הדפסת המאמר קפל תגובות פרוש תגובות תגובה למאמר
 
 


  נפש ערבי מי יבין?  (bepeer@walla.co.il)

חפש בתגובות שבדיון זה:     חיפוש מתקדם...

חזרה לפורוםהדפסה עם תגובותתגובה למאמר


מערכת פא"צ אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים.© פורום ארץ הצבי