פורום ארץ הצבי

http://www.faz.co.il/story_8293

על מבצע ''מרבד הקסמים'' המופלא
דוד סיון (יום ראשון, 10/07/2016 שעה 15:00)


על מבצע ''מרבד הקסמים'' המופלא

ד''ר דוד סיוןאחד המבצעים הראשונים לאחר קום המדינה היה ''מרבד הקסמים''. מטרתו היתה הבאת יהודי תימן למדינת ישראל ובכך להגשים את כיסופי הגאולה שלהם. במסגרת המבצע שנמשך מיוני 1949 ועד ספטמבר 1950 עלו לארץ כ-‏41 אלף יהודים.

במהלך אותה תקופה נטשו התימנים את בתיהם ברחבי תימן ונהרו למחנה העולים בעדן ממנו הם הוטסו לישראל. המיתוס המוכר מפאר את המבצע המופלא, כאילו סיפק לקהילת יהודי תימן את קפיצת הדרך, כאילו באורח פלא הועברו העולים מבתיהם בתימן לארץ הנכספת, אל המנוחה והנחלה. אבל מסתבר שמדובר בתהליכים ממושכים בתנאים לא תנאים הכרוכים בסבל רב מרעב, מחלות וגם מוות בטרם עת של רבים – מאות יהודים בעיקר ילדים ותינוקות לא הגשימו את חלום הדורות ונשארו קבורים בגלות.

מחקרה של פרופ' אסתר מאיר-גליצנשטיין, הספר ''יציאת יהודי תימן מבצע כושל ומיתוס מכונן'', שיצא לאור לפני 4 שנים, משלים עבורנו את תמונת המציאות. המחקר מבהיר הבהר היטב שמדובר במבצע כושל, ... אסון בקנה מידה לאומי... (עמ' 239) שלא נגרם על ידי זרים אלא על ידי אנשים משלנו שנשלחו כדי לבצע את תוכנית המבצע ולהגשים את חלום הגאולה של העולים.

בין הגורמים לאסון גליצנשטיין מציינת ניהול כושל, התנשאות, גזענות, הכאת עולים, אדישות ושחיתות, שלכאורה היו צריכים להרים זעקה גדולה. אבל למרות שממדי האסון היו ידועים, בזמן אמת, לאותם האחראים במוסדות הרלוונטיים, לעיתונאים וגם לאירגוני התימנים בארץ, ולמרות שהופעלה ועדת חקירה במחנה העולים, הציבור בארץ לא שמע על ממדי האסון. אחד ההסברים ליחס הסלחני היתה התפיסה ... שבסופו של דבר יהדות תימן נגאלה... (עמ' 263).

בל נשכח שתהליך העלייה מתימן החל בסוף המאה ה-‏19, קצת לפני העלייה הראשונה ונמשך עד קום המדינה, ועד התחלת ''מרבד הקסמים'' (עמ' 266). בהקשר הזה כדאי גם שנזכור את שלמדנו מספרו של יהודה ניני (''ההיית או חלמתי חלום, תימני כנרת – פרשת התישבותם ועקירתם – 1912 – 1930'', עם עובד, 1996) כי שורשי היחס ''הלא הוגן'', המפלה, כלפי עולים מתימן נעוצים עמוק במצעה של התנועה הציונית... (אנשים ליד מיתוסים).

בהמשך תוצג שורה של ציטוטים מספרה של פרופ' מאיר-גליצנשטיין שלדעתי יתרמו להכרה טובה יותר של תמונת המציאות של מבצע ''מרבד הקסמים''.

להלן דברים שכתב ד''ר אברהם שטרנברג, ראש השרות הרפואי לעולה מטעם מחלקת הקליטה בסוכנות היהודית, בעקבות ביקורו בעדן (עמ' 212):
בסוף 1949 היה מצבה הכספי של המדינה כה חמור, שאיש לא העלה על דעתו לפגוע ביחסים הטובים עם הג'וינט ולגרום לקשיים כספיים נוספים. על כן יכול היה להשתולל איש כמו מר סיימון. כל מפעל עליית יהודי תימן היה נתון בידיו. חלום דורות והגשמתו נמצא בידיים מרושעות של אדם קטן שאין לכאורה כל שליטה עליו. מר ויטלס, מנהל הג'וינט, היה רחוק, בארץ, ניזון מהאינפורמציה של סיימון והתייחס באימון מלא לדבריו. ההנהלה המרכזית בפריס הייתה עוד פחות מסוגלת לראות את הדברים באורם הנכון.
בעקבות ביקור במחנה בעדן כתב חה''כ ישראל ישעיהו (עמ' 212):
ביקרנו בבית חולים לילדים וראינו שם מאות שלדי אדם פעוטים שמתייסרים בחליים. ראינו את אחינו הבאים מתימן באפיסת כוחות גמורה, מאובנים ונדהמים ממה שעבר עליהם ומן הנעלם הצפוי להם.
היה גם 'צדיק בסדום', יוסף צדוק, שהיה עובד במעמד זוטר במחנה העולים בעדן שהתגלה ... כאדם ערכי, כיהודי וציוני נאמן לבני עדתו ולעמו (עמ' 272). היא הוסיפה (עמ' 213):
... יוסף צדוק התגלה כגיבור האמיתי של המבצע כולו. הוא היה מסור למשימה שלשמה נשלח, להביא את יהודי תימן לישראל; הוא היה אמיץ והיה מוכן להסתכן ולצאת לתימן, כאשר אף אחד אחר לא היה מוכן... טובתם וצורכיהם של יהודי תימן היו הדבר היחיד שעמד לנגד עיניו.
... השתלשלות האירועים מלמדת על המקום השולי של יהודי תימן בהיררכיית האינטרסים הציוניים, דבר שהתבטא במסירת הפרויקט לידי הג'וינט, ועל עומק חדירתן של תפיסות גזעניות במחנה הציוני, כפי שבאו לביטוי בהתנהלותם של עובדי מחנה חאשד.
...
... היה זה מבצע העלייה היחיד שבו לא שותפו הוותיקים בני אותה הארץ בדרג המנהל של המבצע. אף לא אחד מארגוני התימנים בישראל לא שותף במבצע וגם לא חברי הכנסת התימנים, ובכללם הנציגים התימנים במפא''י.
עמ' 271
מנהיגי העדה התימנית, ישראל ישעיהו ויתר נציגי הארגונים התימנים שביקרו בעדן, וכך גם השליחים הישראלים בעדן, ידעו על מחדלי מפעל העלייה, אולם מתוך נאמנות למדינת ישראל איש מהם לא היה מוכן לחשוף את הדברים...

להסתרת האחריות הישראלית לאירועי העלייה היו השלכות משמעותיות על קליטת עולי תימן. מכיוון שלא ישראל ולא הג'וינט לקחו אחריות למצבם הקשה של העולים, הם לא היו חייבים לפצות אותם באופן מיוחד, ואף לא התפתחו הכרה ומודעות לטראומה שחוו התימנים. להיפך, התימנים נדרשו להכיר תודה על כך שגאלה אותם מסבלותיהם בתימן,...
עמ' 273
כפי שראינו עלייתם ההמונית של יהודי תימן הייתה האירוע הקשה בתולדות העליות למדינת ישראל. מאות האנשים שמתו בדרך, האלפים הרבים שהגיעו לישראל במצב בריאותי קשה, הזדקקותם של רבים מהם לאישפוז בבתי חולים, ובמיוחד מצבם הנואש של אלפי תינוקות וילדים, היו אסון בקנה מידה לאומי. ולא היה זה אסון שנגרם על ידי זרים או שונאים, אלא כתוצאה מניהול כושל, התנשאות, אדישות וגזענות, ואף משחיתות של צוות העובדים הישראלים. אך למרות כל זאת, העלייה מתימן טבועה בזיכרון הקולקטיבי בישראל כאירוע של הצלה פיזית וגאולה דתית ולאומית, ואף כאירוע קוסמולוגי, נועז פלאי, שבמהלכו הועברו יהודי תימן כהרף עין מארץ מצוקה לארץ של הצלה,...
עמ' 239
הספר, מחקר מקורי ממוסמך וחשוב, מציג בצורה מוצלחת את תמונת המציאות בנקודת המוצא של המבצע. הוא גם מחבר אותנו לתוצאות הכשלון-האסון שקיבלו ביטוי חזק בארץ, שמחברות אותנו לסיבות שגרמו לפרשת ילדי תימן. זהו מחקר שנקרא כמו ספר מתח שקשה להניח אותו בצד...http://www.faz.co.il/thread?rep=176593
מאמר קולע ומרענן
אלברט שבות (יום ראשון, 10/07/2016 שעה 18:34)

אכן הספר הוא מחקר מקורי חשוב המציג בצורה מוצלחת את תמונת המציאות, ומחבר אותנו לתוצאות הכשלון שקיבלו ביטוי חזק בארץ ומחברות אותנו לסיבות שגרמו לפרשת ילדי תימן. סקירה מרעננת דוד.

http://www.faz.co.il/thread?rep=176886
המחברת על הספר
דוד סיון (יום רביעי, 31/08/2016 שעה 19:41)
בתשובה לאלברט שבות

בראיון לפני מספר שנים ד''ר מאיר גליצנשטיין אמהרה (http://www.haaretz.co.il/literature/fivequestion/1.1...):
א. כ-‏950 מיהודי תימן שילמו בחייהם לפני שהגיעו ארצה.
ב. תמותת התינוקות לאחר העליה נבעה גם מההתנהלות הכושלת בתימן ובעדן.
ג. בן גוריון ידע.

http://www.faz.co.il/thread?rep=176597
זה גם וגם
דניאל143 (יום ראשון, 10/07/2016 שעה 22:45)

הכל נכון.
בפרשת ילדי תימן,היו ילדים רעבים.היה עוני,קור,מחלות,מחסור.

אבל,
זה לא סותר,את החטיפה לכאורה של ,כ5 עד 15 אלף,ילדים.מהרבה עדות.
בזיזת הרכוש שכלל ספרי קודש,שטיחים,זהב ועוד.

הבלאגן וההפקרות הם שימשו הבסיס לפשעים.

אם הכל בסדר.למה יש חיסיון ל70 שנה?

http://www.faz.co.il/thread?rep=176598
ניחושים בנושא ילדי תימן
דניאל143 (יום ראשון, 10/07/2016 שעה 22:53)
בתשובה לדניאל143

כמו ששמתם לב.חטיפת ילדי תימן,והניסויים האטומיים של
מדינת ישראל.נעשו באותה התקופה.

הכור בדימונה,תוכנן ונבנה בשנת 1960.

כל הנשקים החדשים,היה צריך לבדוק אותם על בני-אדם.
חיידקי אנתרקס,אבעבועות שחורות,קרינה אטומית,קרני רנטגן,
גז עצבים,גז חרדל.צריך לנסות אותם.

בנוסף ישנו לחץ אמריקאי,במיסגרת המילחמה הקרה.
דרושים בני-אדם זולים,עניים, לשמש שפני ניסיונות.

אלה הם ילדי תימן.
ברגע שאתה מכריז על מישהו שהוא ''מת''.הוא הופך ללא אדם.
הוא נהיה הפקר.אפשר להשתמש בו לכל פשע וסטייה.


מערכת פא"צ אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים.