פורום ארץ הצבי

http://www.faz.co.il/story_7835

פורסמו המלצות ועדת ששינסקי 2
חדשות / המערכת (יום שלישי, 21/10/2014 שעה 10:00)


פורסמו המלצות ועדת ששינסקי 2כאמור בכתב המינוי, מונתה הוועדה לבחון את חלק המדינה המתקבל בעד השימוש של גורמים פרטיים במשאבי הטבע. זאת לאור הצורך בהשלמת הסדרת מדיניות המס על משאבי הטבע בישראל, ועל מנת להבטיח כי חלק הציבור באותם המשאבים ישקף את החלק המגיע לו תוך הבטחת רווחיות ראויה לחברות. לעניין זה יצוין כי סך המחזור השנתי הנובע ממכירת המשאבים המופקים בישראל מוערך בכעשרה מיליארד שקלים. בשל היקף כספי נרחב זה, להמלצות הוועדה תהייה השפעה הן על הכנסות המדינה והן על עתיד פיתוח הענפים השונים במשק משאבי הטבע והתעשיות הנלוות לחומרים המופקים בישראל.
הועדה שמונתה לאחר ועדת ששינסקי לבחינת מדיניות בנושא משאבי נפט וגז, הועדה שמונתה לאחר ועדת ששינסקי לבחינת מדיניות בנושא משאבי נפט וגז, והחקיקה שאושרה לאחר פרסום מסקנותיה, פירסמה את המלצותיה. התמצית של תמצית ההמלצות מוצגת בעמ' 106: הגדלת חלקו של הציבור שתתבטא בגביית ממס על תשואת יתר – על תשואה שנתית מעל 14%. יש לקוות שבקבלת ההמלצות ובחקיקה מתאימה תשלים המדינה הסדרה של מדיניות פיסקלית ביחס לשימוש במשאבי הטבע הלאומיים של ישראל.מערכת פא"צ אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים.