פורום ארץ הצבי

http://www.faz.co.il/story_7033

על ניתוח הריכוזיות
עגל הזהב / דוד סיון (יום שלישי, 10/07/2012 שעה 15:00)


על ניתוח הריכוזיות

ד''ר דוד סיוןלפני כשנה הוגש ל''וועדה להגברת התחרותיות במשק'' דו''ח שסיכם ניתוח פעילותן ... של 13 הקבוצות העסקיות הגדולות במשק, קרי בעלות הרווחים הגבוהים ביותר, במטרה לאפיין את רמת הריכוזיות במשק הישראלי (ניתוח הריכוזיות במשק הישראלי). המיוחד בעבודה הזאת הוא מבוסס על נתוני החברות המוגשים לרשות המיסים (במינהל הכנסות המדינה) על ידי החברות אלה מאפשרים לזהות במדוייק את הפירמידות העסקיות ועל מבנה הבעלות שלהן. נתונים אלה הוצלבו עם נתונים מפורטים על השכירים במשק שמקורם בדיווחי המעסיקים לביטוח לאומי ולמס ההכנסה. הניתוח התייחס בעיקר לתקופה בין 2002 ל-‏2008.

להלן חלק מן הממצאים:
 1. השתייכות לקבוצות האלה מחזקת את כושר השרידות של החברות.
 2. במהלך חמשת השנים גדל משקלן של הקבוצות העסקיות האלה בסך הרווחים במשק מ-‏4% ל-‏26%.
 3. הריכוזיות גבוהה יותר בענפי התקשורת והפיננסים.
 4. למבנה הפירמידלי השפעה שלילית על הרווחים של החברות האלה.

 5. השפעת הקבוצות על שוק העבודה:
  5.1 בשנת 2008 הן העסיקו כ-‏200 אלף עובדים אבל במהלך העשור משקלן בתעסוקה היה בירידה.
  5.2 תרומתן לקליטת עובדים חדשים מבין המצטרפים לשוק העבודה נמוכה.
  5.3 הקבוצות האלה משלמות לעובדיהן השכירים פחות בהשוואה לשאר החברות במשק.
מה שמשך את תשומת ליבי, מעבר למיוחדות של הדו''ח, היו העובדות בסעיפים 5.1 ו-‏5.2. הסיבה לכך היא שבחודשים האחרונים קראנו (או שמענו) לא מעט הטוענים שטיפול בריכוזיות יפגע בתעסוקה – שלמעשה החברות האלה מהוות עוגן תעסוקתי. הסקתי מכך שהן מעסיקות שעור יותר גבוה ממספר השכירים שמגיע לכ-‏2.4 מיליון. גם הופתעתי מאד, במיוחד כאשר התברר לי שמדובר בתהליך שמקטין את חלקן של הקבוצות האלה בתהליך יצירת מקומות העבודה לשכירים.

המידע הזה עורר בי את השאלה מה מאפיין את העסקים שעבודה בהם מפרנסת את רוב שאר השכירים? האמת היא שחשבתי על העסקים הקטנים. בדיקה שלי העלתה שהעסקים הקטנים והבינוניים מעסיקים כ-‏1.4 מיליון שכירים (נספח ג', נתונים כלליים אודות העסקים הקטנים והבינוניים בישראל, עמ' 3). עוד מסתבר שהעסקים המוגדרים כקטנים (עד 50 שכירים) מעסיקים את רוב העובדים (כ-‏940 אלף) האלה. לבסוף, עד לתום שנת 2009, נמשך הגידול במספר העסקים הקטנים והבינוניים.http://www.faz.co.il/thread?rep=167977
צר לי , אך הנתונים שאתה מביא סותרים.
ע.צופיה (יום שלישי, 10/07/2012 שעה 21:26)

א.אם המבנה הפירמדלי מביא תשואה שלילית למה כל כך ''הטייקונים'' מאוהבים בו?
ב. כתבת ( למעשה ציטטת) כי הריכוזיות הגבוהה ביותר היא בענפי התקשורת והפינסים. ידוע כי השכר בענף הפינננננסים הוא שני אחרי החשמל והמים. וידוע כי השכר בבזק הוא מהגבוהים במשק, אז כיצד זה מתיישב עם הקביעה כי הם משלמים לשכירים ( והרי כולם שכירים שם) פחות מהממוצע?
ג. סעיף 5.1 מתייחס לשנת 2008 ולתוצאה במהלך העשור. כמה שנים נשארו בין 2008 לסוף העשור?
ד. הערה כללית. אותן קבוצות שמאכלסות את דו''ח הריכוזיות למעשה פסקו מאז שנת 2005-6 מלהשקיע את עיקר כספן בישראל ביצעו השקעות רבות היקף בחו''ל מתוך מטרה לנצל את הגאות העולמית, בעיקר ביזמויות נדלן. רובן ספגו הפסדים גדולים שהתגלגלו במידה רבה לשוק ההון הישראלי.כך שבדיקת השפעתן על המשק הישראלי בשטח התעסוקה ממש אינו רלונטי לגביהן.
לטעמי חוק הריכוזיות ממש ''מפספס'' אותם ןבסיכומו של דבר לא יועיל למשק ואפילו עשוי להזיק במידה לא מועטה.

http://www.faz.co.il/thread?rep=167981
אז מה?
דוד סיון (יום רביעי, 11/07/2012 שעה 6:16)
בתשובה לע.צופיה

ציינתי את המסקנות הבולטות של הדו''ח אבל התמקדתי בעובדות בענייני תעסוקה. הדו''ח משך את תשומת ליבי בגלל העובדות על התעסוקה שהוא מציג. לא התכוונתי או התחייבתי לפתור את השאלות שעולות אצל אחרים. אבל בכל זאת אנסה להשיב על חלקן:

א. לא מדובר בתשואה שלילית אלא בהשפעה שלילית של המבנה הפירמידלי על רווחיות החברות. יתכן ש''הטייקונים'' עדין מרוויחים אבל החברות בתוך הפירמידה שלהם מרוויחות פחות מחברות אחרות במשק.
ב. יתכן שהריכוזיות בענפים אלה גבוהה אבל מספר העובדים השכירית בהן קטן יחסית (הם מיעוט בתוך ה-‏200 אלף).
ג. אין לי תשובה מושלמת לשאלתך, אבל שתי עובדות ברורות לי:
ג.1 הניתוח התייחס בעיקר לשנים 2002 - 2008.
ג.2 הציטוט המתאים כאן הוא: ''בעשור האחרון משקלן בתעסוקה הלך וקטן ותרומתן לקליטת עובדים חדשים המצטרפים לשוק העבודה נמוכה''. לא ברור בדיוק היכן סוף העשור.

http://www.faz.co.il/thread?rep=167983
אז מה?
ע.צופיה (יום רביעי, 11/07/2012 שעה 6:30)
בתשובה לדוד סיון

איני בטוח כי אלו במסקנות הבולטות בדו''ח.
לגבי א'. אין הבדל כלל בין תשואה שלילית לבין השפעה שלילית על הרוח. אם זו התוצאה לא היה קיים מבנה פירמידלי.

http://www.faz.co.il/thread?rep=167984
אז מה?
דוד סיון (יום רביעי, 11/07/2012 שעה 6:41)
בתשובה לע.צופיה

בעיני אלה המסקנות הבולטות. לעומת זאת יתכן שאם אתה תבחר, מסקנות אחרות יבלטו. אתה מוזמן לעשות זאת.

יש הבדל: תשואה שלילית זו אינדיקציה לרווח שלילית. השפעה שלילית על הרווח איננה בהכרח רווח שלילי.

http://www.faz.co.il/thread?rep=167988
אז מה?
ע.צופיה (יום רביעי, 11/07/2012 שעה 8:00)
בתשובה לדוד סיון

ברור. אך בשני המקרים, אם זו התוצאה הצפויה אין טעם ל''בנות'' מבנה פירמידיאלי.

http://www.faz.co.il/thread?rep=167993
אז מה?
דוד סיון (יום רביעי, 11/07/2012 שעה 8:17)
בתשובה לע.צופיה

אם הטייקון מרוויח אישית אז כדאי לו להקים פירמידה.

http://www.faz.co.il/thread?rep=167995
אז מה?
ע.צופיה (יום רביעי, 11/07/2012 שעה 8:59)
בתשובה לדוד סיון

מה ההבדל בין ''רווח אישי'' לרווח סתם?

http://www.faz.co.il/thread?rep=167999
אז מה?
דוד סיון (יום רביעי, 11/07/2012 שעה 9:32)
בתשובה לע.צופיה

כוונתי היא שיתכן שהטייקון מגדיל את הונו האישי על חשבון החברה או חברות בתוך הפירמידה.

כאן כדאי לזכור עוד מסקנה של הדו''ח:
''חברות המשתייכות לקבוצות העסקיות הגדולות שורדות יותר, זאת על אף ששיעור החברות המפסידות בהן דומה לממוצע במשק ושיעור ההפסד בהן גבוה יותר (לעומת שאר החברות במשק)''.

http://www.faz.co.il/thread?rep=168000
אז מה?
ע.צופיה (יום רביעי, 11/07/2012 שעה 10:47)
בתשובה לדוד סיון

א. הגדלת הון יכולה לנבוע רק מרווח.
ב.הדבר דומה לאדם הפועל לבד או הפועל במסגרת של ''כנופיה''. ברור שמסגרת ה''כנופיה'' נותנת לו יותר כוח.
חשוב לזכור כי במסגרת של קבוצת חברות ניתן לבצע תכנוני מס שונים שבסופו של דבר יגדילו את הרווחיות.
בחינת רוח או הפסד של חברה אחת מתוך מכלול הפועלות באותו ענף אינו מעיד על כלום.

http://www.faz.co.il/thread?rep=168002
אז מה?
דוד סיון (יום רביעי, 11/07/2012 שעה 11:55)
בתשובה לע.צופיה

א. לא. יכולה לנבוע ממקורות אחרים בפעילות החברות בפירמידה.
ב. יתכן שזה קורה בגלל שהטייקון שולט למרות שחלקו היחס במניות קטן מאד.
ג. לא מדובר בחברה אחת.
יתכן שיתרון השרידות מושג במחיר הרווחיות.

http://www.faz.co.il/thread?rep=168006
אז מה?
ע.צופיה (יום רביעי, 11/07/2012 שעה 13:28)
בתשובה לדוד סיון

א.בהודעה קודמת כתבת כי התכוונת להגדלת ''הונו האישי'' של הטייקון בחברה.
תסביר לי איך הטייקון יכול להגדיל את הונו האישי אם אין חלוקת הרווח לבעלי המניות?
ב.זה לא קשור לטיקון. זה קשור לכך שקבוצת חברות נותנת הגנה ותמיכה רבה יותר לחברה בודדת מאשר גוף שפועל במסגרת חברה בודדת.
עקרון עסקי מספר אחד או שנים הוא שאם אין רווחיות בהוה, או הנראית באופק אין מה להילחם על שרידות.

http://www.faz.co.il/thread?rep=168010
אז מה?
דוד סיון (יום רביעי, 11/07/2012 שעה 14:23)
בתשובה לע.צופיה

א. הסברתי מספיק. אבל קיימת גם האפשרות שהוא גובה שכר וכל מיני הטבות מהחברה.

ב. לא דובר על כך שאין רווחיות. בדו''ח של האוצר כתוב: ''חברות המשתייכות לקבוצות העסקיות הגדולות שורדות יותר, זאת על אף ששיעור החברות המפסידות בהן דומה לממוצע במשק ושיעור ההפסד בהן גבוה יותר (לעומת שאר החברות במשק)''.

http://www.faz.co.il/thread?rep=168004
הגדלת הון
(יום רביעי, 11/07/2012 שעה 12:00)
בתשובה לע.צופיה

א.הגדלת הון נובעת רק מריווח לא נכון לחלוטין
ב.בהגדדלת הון שנובעת מריווח צריך לבדוק איך נרשם הריווח
ומה הכללים החשבונאיים שיושמו
ג. גם כאשר הכללים החשבונאים שישמו עונים על החבויות החשבונאיות והסטטוטוריות יש לבחון האם הם מספקים לחגבי הגוף המבוקר

המצב היום בהרבה חברות שישנו ישום של הכללים החשבונאיים
אך התוצאות הכספיות על פי כללים אלו אינם משקפים נכון את עסקי החברה
החשבונאות תמיד נמצאת מאחרור ומגיבה על מאוחר על בעיות

ואין ספור מקרים החל מאנרון דרך ליהמן ברדרס וכור וגד''

http://www.faz.co.il/thread?rep=168007
הגדלת הון
ע.צופיה (יום רביעי, 11/07/2012 שעה 13:35)
בתשובה לisaac01@netvision.net.il

א. סיון דיבר על ''הונו האישי של הטיקון'', לא סתם הגדלת הון.
ב.הויכוח אינו על כללי חשבונאות בחברות. סיון טען כי על פי דו''ח הריכוזיות חברות בבעלות פיראמידלי חשופות יותר להפסדים. דבר שלפי הבנתי הוא שטות גמורה.
ג.זה נכון, אך יישום כללי החשבונאות הבינלאומיים בחברות בארץ, דבר שצפוי להתבצע בשנים הקרובות, ישקפו נכון את עסקי החברה.
לפי מיטב ידיעתי באנרון ובלימן ברדרס היו מעשי מרמה שצלחו בגלל מחדלי רגולציה ולא כללי חשבונאות.

http://www.faz.co.il/thread?rep=168011
הגדלת הון
דוד סיון (יום רביעי, 11/07/2012 שעה 14:27)
בתשובה לע.צופיה

א. סיון דיבר על ''הון אישי'' במובן שקיימת האפשרות שהטייקון יעביר מהחברה כספים לחשבונותיו האישיים.
ב. אתה שוב כותב טענה לא נכונה.

http://www.faz.co.il/thread?rep=168012
הגדלת הון
(יום רביעי, 11/07/2012 שעה 15:39)
בתשובה לדוד סיון

1. בד''כ בקריסת חברה מתברר כי מעשה מרמה השתלבו היטב עם כללי חשבונאות
2. השיטה היא פשוטה א. לעולם לא להביא כסף מ ''הבית''
ב. למשוך כמה שיותר מהרווחים
לצורך זה צריך שיהיו רווחים ראויים לחלוקה ובזה ניתן ליצור מניפולציות כרצונך
בנוסף השיטה היא דמי ניהול ושרותים אחרים שמהם גוזרים את הקופון, שלא נאמר מכירת נכסים רעילים לחברה כדי להיפטר מהם בפרטי
רוב רואי החשבון והכלכלנים והפרופסורים ועורכי הדיןיסדרו לך חוות דעת כדרישתך כפוף לתשלום הוגן

לא לחינם הגדרתו של רו''ח זהה להגדרת המקצוע העתיק בעולם'' נותן שרות לכל בשכר''
ראיתי כבר יותר מידי מזה שבה לי להקיא


מערכת פא"צ אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים.