פורום ארץ הצבי

http://www.faz.co.il/story_6241

''הצעת חוק מגילת העצמאות''
חדשות / המערכת (יום שישי, 15/10/2010 שעה 19:00)


''הצעת חוק מגילת העצמאות''ח''כ יעקב אדרי (קדימה) נעתר (יום ד', 13.10.10) לבקשת הקואליציה ודחה את העלאת ''הצעת חוק מגילת העצמאות'', המבקשת לעגן את ערכי המגילה כהצעת חוק יסוד.
...
על-פי הצעת החוק ייקבע בחוק-יסוד, כעיקרון בסיסי של המדינה, שישראל היא מדינת הלאום היהודי, שבה מממש העם היהודי את זכותו להגדרה עצמית. באותה מידה מוצע לקבוע כי ישראל היא גם מדינת דמוקרטית, המכבדת את זכויות האדם של כל תושביה.http://www.faz.co.il/thread?rep=154253
יש ויש .
המפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה (יום שישי, 15/10/2010 שעה 19:27)

הניסוח של מגילת העצמאות הוא בלשון הצהרתית ולא בלשון של חוק .

יש במגילת העצמאות חלקים שמקובלים עלי ויש חלקים שלא .

http://www.faz.co.il/thread?rep=154254
אין כל סיבה להיות מאובנים.
ימני גאה (יום שישי, 15/10/2010 שעה 20:42)

עם כל הכבוד למגילת העצמאות,
אין בה שום דבר קדוש.
היא נכתבה במצב שבו לא היה ברור אם בכלל תמשיך לשרוד המדינה היהודית.

אם צריך חוק שיעגן את המדינה היהודית,
יש לנסח אותו בצורה ענינית ונכונה,
בלי כל חובה להסתמך על ''מגילה'' שנכתבה בחופזה.

המצב היום שונה מזה שהיה בזמן כתיבתה.

http://www.faz.co.il/thread?rep=154256
אין כל סיבה להיות מאובנים.
ע.צופיה (שבת, 16/10/2010 שעה 0:47)
בתשובה לימני גאה

מה רע אתה מוצא במגילת העצמאות?

http://www.faz.co.il/thread?rep=154259
אין כל סיבה להיות מאובנים.
ימני גאה (שבת, 16/10/2010 שעה 2:52)
בתשובה לע.צופיה

כפי שברור לך,
העניין של ''מדינה יהודית'' לא מסתדר טוב עם דמוקרטית ועם
שוויון לכל אזרחיה.

מותר ''למגילה'' להיות מעורפלת, אבל החוק חייב להיות ברור.

http://www.faz.co.il/thread?rep=154262
אין כל סיבה להיות מאובנים.
ע.צופיה (שבת, 16/10/2010 שעה 7:41)
בתשובה לימני גאה

לדעתי מסתדר טוב מאוד.
העירפול הוא אם כל הצרות.

http://www.faz.co.il/thread?rep=154288
אתה חושב שמגילת העצמאות
גלעד היפתחי (שבת, 16/10/2010 שעה 21:11)
בתשובה לימני גאה

היא מגילת אסתר של החילונים?

http://www.faz.co.il/thread?rep=154258
לא נראה לי
ע.צופיה (שבת, 16/10/2010 שעה 0:52)

שניתן ל''דחוס'' את מגילת העצמאות לתוך חוק.
מערכת החוקים של מדינת ישראל, או חוקה, אם תהיה בעתיד, צריכים להיות ברוח מגילת העצמאות.
ברור שח''כ אדרי הפופוליסטי משתדל להתעלות על עצמו.

http://www.faz.co.il/thread?rep=154260
זה מה שהיה צריך לעשות מזמן
דוד סיון (שבת, 16/10/2010 שעה 6:41)
בתשובה לע.צופיה

יתכן שבגלל העיתוי אפשר לטעון שמדובר בפופוליזם. מצד שני ברור לי שהמהות והרוח של מגילת העצמאות צריכים להיות הבסיס של ספר החוקים שלנו - כתובים בחוק יסוד. למיטב הבנתי אלה הנושאים הבסיסיים בהם עוסקים ספרי החוק (או החוקה) במדינות רבות.

האם אדרי חשב ובדק מה בדיוק חסר בחוקים שלנו? כנראה שלא. לא מצאתי את הנוסח הכתוב של ההצעה ולכן אני מסופק מה באמת יש בה. 

http://www.faz.co.il/thread?rep=154263
זה מה שהיה צריך לעשות מזמן
ע.צופיה (שבת, 16/10/2010 שעה 7:42)
בתשובה לדוד סיון

אין ספק!

http://www.faz.co.il/thread?rep=154317
זה מה שהיה צריך לעשות מזמן
המפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה (יום ראשון, 17/10/2010 שעה 11:21)
בתשובה לדוד סיון

אני מוצא הבדלים בין מדינת ישראל ומדינות רבות .

העיקרי שבהם הוא היותה של ישראל מדינה של העם היהודי ולא של אחרים .

http://www.faz.co.il/thread?rep=154489
אין שום טעם להפוך את מגילת העצמאות לחוק יסוד
גלעד היפתחי (יום שני, 25/10/2010 שעה 1:12)
בתשובה לדוד סיון

מספיק שבחוקי היסוד מציינים שמגילת העצמאות היא הבסיס להגדרת אופיה של המדינה.

http://www.faz.co.il/thread?rep=154498
יש בהחלט טעם להפוך את מגילת העצמאות לחוק יסוד
דוד סיון (יום שני, 25/10/2010 שעה 5:01)
בתשובה לגלעד היפתחי


http://www.faz.co.il/thread?rep=154500
יש בהחלט טעם להפוך את מגילת העצמאות לחוק יסוד
המפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה (יום שני, 25/10/2010 שעה 6:31)
בתשובה לדוד סיון

לא לכולם טעם כשלך .

http://www.faz.co.il/thread?rep=154504
יש בהחלט טעם להפוך את מגילת העצמאות לחוק יסוד
דוד סיון (יום שני, 25/10/2010 שעה 6:56)
בתשובה להמפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה

יש מספיק אנשים שדעתי מקובלת עליהם.

http://www.faz.co.il/thread?rep=154505
יש בהחלט טעם להפוך את מגילת העצמאות לחוק יסוד
המפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה (יום שני, 25/10/2010 שעה 7:04)
בתשובה לדוד סיון

מענין שבינתיים הכנסת לא אישרה זאת . אפילו השוויון בתחומים שונים הוא תוצאה של פסיקות בגץ ולא חקיקה ראשית .

http://www.faz.co.il/thread?rep=154510
יש בהחלט טעם להפוך את מגילת העצמאות לחוק יסוד
דוד סיון (יום שני, 25/10/2010 שעה 7:52)
בתשובה להמפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה

אפילו דבריך הם עדות נוספת שיש תומכים בדעתי
ש'מגילת העצמאות היא אחד היסודות במהות המדינה'.

http://www.faz.co.il/thread?rep=154512
יש בהחלט טעם להפוך את מגילת העצמאות לחוק יסוד
המפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה (יום שני, 25/10/2010 שעה 8:41)
בתשובה לדוד סיון

לא כולם תומכים בדעתך . אבל אני ''יש במגילת העצמאות חלקים שמקובלים עלי. . .'' ואתה ''יש בהחלט טעם להפוך את מגילת העצמאות לחוק יסוד'' אבל אני ''מענין שבינתיים הכנסת לא אישרה זאת''
ואיפה בשירשור הזה כתבת ''ש'מגילת העצמאות היא אחד היסודות במהות המדינה' ? שהוא דבר נכון אך לא שלם .

http://www.faz.co.il/thread?rep=154513
יש בהחלט טעם להפוך את מגילת העצמאות לחוק יסוד
דוד סיון (יום שני, 25/10/2010 שעה 9:13)
בתשובה להמפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה

בהודעה הקודמת כתבתי 'מגילת העצמאות היא אחד היסודות במהות המדינה'.
נכון אפשר להרחיב את האמירה הזאת ל'מגילת העצמאות היא אחד היסודות העיקריים במהות המדינה'.

http://www.faz.co.il/thread?rep=154514
יש בהחלט טעם להפוך את מגילת העצמאות לחוק יסוד
המפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה (יום שני, 25/10/2010 שעה 9:21)
בתשובה לדוד סיון

אני מסכים עם התיקון שביצעת . הוא תואם את דברי .

http://www.faz.co.il/thread?rep=154517
יש בהחלט טעם להפוך את מגילת העצמאות לחוק יסוד
דוד סיון (יום שני, 25/10/2010 שעה 11:24)
בתשובה להמפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה

אני אוסיף: 'מגילת העצמאות היא היסוד העיקרי במהות המדינה'.

http://www.faz.co.il/thread?rep=154520
יש בהחלט טעם להפוך את מגילת העצמאות לחוק יסוד
המפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה (יום שני, 25/10/2010 שעה 12:47)
בתשובה לדוד סיון

אתה יכול להוסיף כרצונך . אך מהות המדינה היא מה שנעשה בה ולא הצהרות מופלאות ונהדרות .

http://www.faz.co.il/thread?rep=154523
יש בהחלט טעם להפוך את מגילת העצמאות לחוק יסוד
דוד סיון (יום שני, 25/10/2010 שעה 13:27)
בתשובה להמפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה

כרגיל, ההצהרות שלך אינן לעניין.

http://www.faz.co.il/thread?rep=154525
יש בהחלט טעם להפוך את מגילת העצמאות לחוק יסוד
המפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה (יום שני, 25/10/2010 שעה 15:58)
בתשובה לדוד סיון

ההצהרות שלך אינן לענין .

http://www.faz.co.il/thread?rep=154527
יש בהחלט טעם להפוך את מגילת העצמאות לחוק יסוד
דוד סיון (יום שני, 25/10/2010 שעה 16:18)
בתשובה להמפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה

כאשר כותרת הדיון היא מה צריך לעשות הרי הטענה
שכתבת (תגובה 154520) ''אך מהות המדינה היא
מה שנעשה בה...'' אינה עניינית.

http://www.faz.co.il/thread?rep=154528
יש בהחלט טעם להפוך את מגילת העצמאות לחוק יסוד
המפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה (יום שני, 25/10/2010 שעה 16:40)
בתשובה לדוד סיון

גם דבריך ''ש'מגילת העצמאות היא אחד היסודות במהות המדינה'.'' אינם עוסקים במה שצריך לעשות ולכן אינם לנושא .

http://www.faz.co.il/thread?rep=154530
יש בהחלט טעם להפוך את מגילת העצמאות לחוק יסוד
דוד סיון (יום שני, 25/10/2010 שעה 17:13)
בתשובה להמפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה

זו פרשנות מחוץ להקשר; זו פרשנות שמתעלמת מהכותרת
שהיא חלק אינטגרלי מההודעות שלי בנדון.

http://www.faz.co.il/thread?rep=154532
יש בהחלט טעם להפוך את מגילת העצמאות לחוק יסוד
המפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה (יום שני, 25/10/2010 שעה 19:03)
בתשובה לדוד סיון

אם כוונתך ל- ''יש בהחלט טעם להפוך את מגילת העצמאות לחוק יסוד'' הרי שאתה מציע משהוא ערטילאי שסיכויו לעבור בכנסת נמוכים .
עדיף שתסביר איך יושג רוב למהלך הזה .

http://www.faz.co.il/thread?rep=154286
אתה צודק
איתן אדיר (שבת, 16/10/2010 שעה 18:00)
בתשובה לע.צופיה

אין צורך לחוקק חוק 'מגילת העצמאות' כי לא תהיה לו שום משמעות מעשית.

מה שכן צריך שחקיקת חוקי יסוד וחוקים בכלל יהיו לפי רוח המגילה או בודאי לא סותרים אותה.

http://www.faz.co.il/thread?rep=154316
אינני מסכים עם רבים כאן .
המפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה (יום ראשון, 17/10/2010 שעה 11:18)

היות וקיימת סתירה אוטומאטית בין הגדרת ישראל כמדינה יהודית ובין הגדרתה כמדינה שוות זכויות וחובות המכונה ''דמוקראטית'' , אי אפשר לנסח חוקים או חוקה שמאפשרים את שני המצבים .

כשמגדירים מדינה כ ''יהודית'' כבר אין שוויון . וזה עוד לפני שמבררים מה זה '' מדינה יהודית'' . כשמבררים ,מדינה יהודית'' מה היא מייד נוצרים סייגים נוספים לדמוקרטיות של המדינה .

אין מרובעים עגולים !

http://www.faz.co.il/thread?rep=154490
אין סתירה, גם לא סתירה מאולצת
גלעד היפתחי (יום שני, 25/10/2010 שעה 1:15)
בתשובה להמפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה

להגדיר את ישראל כמדינה יהודית לצד מדינה דמוקרטית, אלא אם אתה מניח שהיהודים לא יכולים להיות גם דמוקרטים.

מדינה יהודית היא במשמעות של מדינת העם היהודי, ולא מדינה שמתפללת כל יום בבית הכנסת וצמה בכיפורים.

http://www.faz.co.il/thread?rep=154501
אין סתירה, גם לא סתירה מאולצת
המפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה (יום שני, 25/10/2010 שעה 6:38)
בתשובה לגלעד היפתחי

כשמדינה היא ''יהודית'' היא אינה מוסלמית, נוצרית , או פגאנית .

למונח ''יהודית'' ולמונח ''דמוקרטית'' יש פרשנויות אחדות .

לפי המצב כרגע , שבת הוא יום מנוחה , כך גם יום כיפור . יהודים נעשים אזרחי ישראל בזכות יהדותם ועוד .
יש זכות בחירה לכל האזרחים . כולם חייבים וזכאים לכל הכתוב בחוקי המדינה .

http://www.faz.co.il/thread?rep=154524
אין סתירה, גם לא סתירה מאולצת
(יום שני, 25/10/2010 שעה 15:10)
בתשובה להמפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה

זה שמישהו יהודי אינו אומר
שהוא נוהג בהתאם ליהדות
ולכן מדינה של יהודים אינה דוקא מדינה יהודית

http://www.faz.co.il/thread?rep=154526
אין סתירה, גם לא סתירה מאולצת
המפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה (יום שני, 25/10/2010 שעה 16:01)
בתשובה לspinner013@gmail.com

אין הסכמה מהיא מדינה יהודית .
העובדה בשטח היא שרוב אזרחי ישראל הם יהודים .

אין הסכמה מהיא התנהגות יהודית .
העובדה בשטח היא שיהודים שונים מתנהגים באופנים שונים .

http://www.faz.co.il/thread?rep=154529
אין סתירה, גם לא סתירה מאולצת
(יום שני, 25/10/2010 שעה 16:40)
בתשובה להמפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה

יש הסכמה מלאה ללא עוררין בשום פינה מהי התנהגות יהודית
יש שולחן ערוך

http://www.faz.co.il/thread?rep=154533
אין סתירה, גם לא סתירה מאולצת
המפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה (יום שני, 25/10/2010 שעה 19:05)
בתשובה לspinner013@gmail.com

ידידי , אתה טועה .
יש חולקים על שולחן ערוך ויש הטוענים כי היהדות היא דבר מה שונה משמירת המצוות גרידא .

http://www.faz.co.il/thread?rep=154547
אין סתירה, גם לא סתירה מאולצת
(יום שלישי, 26/10/2010 שעה 5:45)
בתשובה להמפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה

לא כל מי ששמו אריה
הולך על 4
ולכן מיהם החולקים?

http://www.faz.co.il/thread?rep=154538
אין סתירה, גם לא סתירה מאולצת
ע.צופיה (יום שני, 25/10/2010 שעה 19:58)
בתשובה לspinner013@gmail.com

שולחן ערוך מקובל רק על 10% מהיהודים.מיעוט בטל בשישי-שישין.
לכן הקובע ביהדות זה מה שתשעים אחוז ממנו נוהגים.
וזה נכון גם לגבי התנהגות יהודית.

http://www.faz.co.il/thread?rep=154546
אין סתירה, גם לא סתירה מאולצת
(יום שלישי, 26/10/2010 שעה 5:31)
בתשובה לע.צופיה

אתה מבלבל בין יהודי ליהדות
הרי ידוע שיש גם יהודים נוצרים, ישועים,
ואחרים...

http://www.faz.co.il/thread?rep=154557
אין סתירה, גם לא סתירה מאולצת
ע.צופיה (יום שלישי, 26/10/2010 שעה 15:08)
בתשובה לspinner013@gmail.com

אני לא מבלבל בין יהודי ליהודי או בין יהודי ליהדות.
אתה זה שמבלבל ומתבלבל.
יהודי הוא יהודי ואין עליו מחלוקת. אין שני סוגים של יהודים או 2 מינים של יהודים. יש רק יהודים!
אין יהודים נוצרים. אם אתה מתכוון ליהודים המשיחיים הרי הם הוציאו את עצמם מקהל היהודים, למרות שלפי ההלכה הם יהודים, בכך שהם בהתנהגותם סותרים דברים בסיסיים מאוד ביהדות( למשל האמונה כי המשיח כבר הגיע).
הם ,לפי הנצרות, גם אינם נוצרים.
הכרתי משפחה כזו, מבחינה חברתית הם מאוד תלושים מהסביבה ודי מסכנים מהבחינה הזו.

http://www.faz.co.il/thread?rep=154572
אין סתירה, גם לא סתירה מאולצת
(יום שלישי, 26/10/2010 שעה 19:40)
בתשובה לע.צופיה

כבר הוברר שאם הקתולים בספרד
יהפכו לפרוטסטנטים ספרד עדין תישאר ספרדית
האם זה נכון גם לגבי ישראל
כפי שאתה מנסה לומר פה?
אם רק 10% יוותרו יהודים (שולחן ערוך)
והשאר יתנצרו או יתאסלמו
זו עדין תישאר מדינה יהודית?

http://www.faz.co.il/thread?rep=154573
אין סתירה, גם לא סתירה מאולצת
ע.צופיה (יום שלישי, 26/10/2010 שעה 20:22)
בתשובה לspinner013@gmail.com

ספינר! עניתי לך.
בכדי שמדינת ישראל תישא אופי יהודי צריך שיהיה במדינה לפחות 70% יהודים. אם לא יהיה המיעוט צודק כאשר ידרוש ייצוג לדעותיו ,סמליו ומסורתו.
אני מבין שלגביך מי שאינו מקבל את ה''שולחן ערוך'' אינו יהודי.
זו בעיני גישה שמסמלת את הנצרות שבאה לידי ביטוי במעשי האינקויזיציה והאיסלם כפי שבא לידי ביטוי באירן וסעודיה.
מדינת ישראל תישאר מדינה יהודית כאשר יחיו בה לפחות 70% יהודים ואפילו אם בהם יהיו 0 מאמינים ב''שולחן ערוך''.

http://www.faz.co.il/thread?rep=154584
אין סתירה, גם לא סתירה מאולצת
(יום רביעי, 27/10/2010 שעה 5:07)
בתשובה לע.צופיה

מתוך מהלך השאלות והתשובות נראה גם לך
שיהודי זה משהו שונה לגמרי מספרדי או צ'כי
ואפילו אנגלי.

אם תשתנה דתם - לא תשתנה מהות מדינתם...
נו, צריך להמשיך ולחשוב הלאה

http://www.faz.co.il/thread?rep=154508
אינני מסכים עם רבים כאן .
ע.צופיה (יום שני, 25/10/2010 שעה 7:43)
בתשובה להמפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה

אין למילה ''יהודית'' ולשיוויון כל קשר. היהדות אינה נגד שיויון והשיויון אינו סותר את היהדות.
''יהודית'' הוא תיאור אופייה של המדינה.
הטיבה, לאחרונה, קנצלרית גרמניה להגדיר, בפנייתה לאזרחי גרמניה המוסלמים, כי בהחליטם לחיות בגרמניה ולקבלת את ''עול'' אזרחותה, עליהם לקבל את אורח החיים הגרמני, את תרבותה שמבוססת על מקורות נוצריים ויהודיים וכמובן את החוק הגרמני. אין מקום בגרמניה לחוקי ''השריעה''.
זה נכון גם לגבי מדינת ישראל.

http://www.faz.co.il/thread?rep=154548
אינני מסכים עם רבים כאן .
(יום שלישי, 26/10/2010 שעה 5:49)
בתשובה לע.צופיה

מה זה ''אופי'' יהודי?
או שהמדינה היא יהודית
או שהמשמעות שיש בה רוב של יהודים ( אפילו אם הם לא שומרי מצוות, רפורמים, נוצריים, ושחקני כדורגל...)

http://www.faz.co.il/thread?rep=154558
אינני מסכים עם רבים כאן .
ע.צופיה (יום שלישי, 26/10/2010 שעה 15:14)
בתשובה לspinner013@gmail.com

''אופי'' יהודי משמעו שהמדינה היא מדינה יהודית, כפי שצרפת היא מדינה צרפתית למרות שיש בה 6 מיליון מוסלמים.
מדינה יהודית זה ,קודם כל, סמלים יהודיים בכל דבר רשמי שמיצג את המדינה (הימנון, דגל, סמלים),שנית העדפה של צרכי הדת מבלי לפגוע בזכויות בעלי דתות אחרות.עברית- שפה רשמית ראשית ועןד כהנה וכהנה.
בכדי שאופי המדינה יהיה יהודי דרוש רוב גדול, לטעמי מעל 75%. אם הרוב קטן יותר יש בהחלט צדק בדרישות המיעוט לשינוי מסוים באופי המדינה.
אגב, שמירת מצוות היא בין אדם לבוראו ואין בה כל ענין לצורך ניהול המדינה.

http://www.faz.co.il/thread?rep=154560
אינני מסכים עם רבים כאן .
(יום שלישי, 26/10/2010 שעה 16:51)
בתשובה לע.צופיה

אם ביום אחד 50% מהצרפתים הקתולים יהפכו לפרוטסטנטים והחצי השני למוסלמים - צרפת עדין תהיה מדינה צרפתית?
ומה יקרה עם היהודים בארץ ישראל יתנצרו וחלקם יתאסלמו - זו עדין תהיה מדינה יהודית?

http://www.faz.co.il/thread?rep=154562
אינני מסכים עם רבים כאן .
המפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה (יום שלישי, 26/10/2010 שעה 17:35)
בתשובה לspinner013@gmail.com

שינוי גורר שינוי .
כמה שינוי נדרש בהרכב האוכלוסיה כדי שיחולו גם שינויים בחוקים ובאופי המדינה זה כבר נושא אחר ומסובך .

לידיעתך אני גרתי בצרפת בעיר PAU ממנה הגיע המלך אנרי הרביעי שהחליף את דתו כמה פעמים לפי הצרכים הפוליטיים שלו .

גרמניה שהייתה כולה קתולית נעשתה חצי-לותראנית אחרי שמרטין לותר מרד בותיקן .
אנגליה גם היא נעשתה אנגליקנית אחרי הנרי השמיני וביתו אליזבת הראשונה . בכל זאת עדין יש גרעין קתולי גדול באנגליה . טוני בלייר שהיה אנגליקני עבר לדת הקתולית לפני שנה או שנתיים .

מה זה אומר על המדינות הללו ?

http://www.faz.co.il/thread?rep=154564
אינני מסכים עם רבים כאן .
(יום שלישי, 26/10/2010 שעה 18:17)
בתשובה להמפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה

כלומר,
אם נמשיך את דבריך מתבקש לומר שלמרות שינויי הדת אנגליה היתה ונשארה אנגלית וכנ''ל צרפת.
אתה מתאר לעצמך את מדינת ישראל כמדינה יהודית אם אזרחיה הופכים לנוצרים או מוסלמים או כל תערובת אחרת של דתות?

יש פה ענין שרבים בינינו לא מסוגלים להכיל אותו והוא -
שיהודי הוא הרבה יותר מהשילוב של מרכיבי הדת+לאום שעליהם כל אחד מרבה לדבר.
והמשמעות של הדבר הזה היא אחת:
עם לבדד ישכון

לא עזר ליהודים להיות קומוניסטים ולנהל בשביל הרוסים את המהפכה הבולשביקית. הם סולקו ונרצחו כבוגדים, גם בגרורות

לא עזר ליהודים לנהל את גרמניה ולהריץ את תרבותה אל עבר הליבראליזם, האתאיזם, התרבותיזם והנאוריזם ומה לא. הם נרצחו ונמעכו כמו ג'וקים

אבל אנחנו פה לא לומדים ועדין רוצים להיות ''ככל הגויים''
והנה מגיע אחמדינג'אד והג'יהד......ומבדיל אותנו
כי לנו אין כוונה, כוחות נפש לעשות זאת

http://www.faz.co.il/thread?rep=154567
אינני מסכים עם רבים כאן .
ע.צופיה (יום שלישי, 26/10/2010 שעה 19:15)
בתשובה להמפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה

אתה טועה בדבר אחד.
יהדות זו גם דת וגם לאום.
אנגלים, צרפתים, גרמנית,שודים ואחרים -זה רק לאום, הדת היא נושא נפרד.
יהדות אינה יכולה להיות דת בלבד.

http://www.faz.co.il/thread?rep=154566
אינני מסכים עם רבים כאן .
ע.צופיה (יום שלישי, 26/10/2010 שעה 19:13)
בתשובה לspinner013@gmail.com

אתה שואל שאלות שכבר עניתי לך עליהם.
כתבתי שבכדי שמדינת ישראל תהיה בעלת אופי יהודי צריך להיות בארץ רוב יהודי ניכר, לדעתי, לפחות 70-75%.
זה נכון גם לגבי צרפת.
אגב, בעבר, כאשר לא היו כמעט יהודים בארץ, הארץ לא נשאה אופי יהודי.

http://www.faz.co.il/thread?rep=154321
למרות הטענות מדינה יהודית יכולה להיות דמוקרטית!
דוד סיון (יום ראשון, 17/10/2010 שעה 12:40)

טענות שכאילו מדינה יהודית לא יכולה להיות דמוקרטית בגלל שאין שוויון בין בני העם היהודי שבה לבין העמים האחרים שבה שגויות:
א. דמוקרטיה (שוויון זכויות מלא) בין האזרחים החיים בה יכול להתקיים.
ב. בראשית דרכה הוגדרה מדינת ישראל כיהודית ודמוקרטית (על ידי מגילת העצמאות). 
ג. לדעתי בהחלט אפשר לקיים בפועל את הדמוקרטיה שכך הוגדרה.

http://www.faz.co.il/thread?rep=154549
למרות הטענות מדינה יהודית יכולה להיות דמוקרטית!
(יום שלישי, 26/10/2010 שעה 5:52)
בתשובה לדוד סיון

עדין לא הוחלט מה פירוש מדינה יהודית
האם זו מדינה שמתנהלת לפי המסורת וההלכה היהודית?
האם זו מדינה שיש בה רוב של יהודים וכולם רפורמיים וחלקם נוצרים?
מה עושה מדינה - למדינה יהודית?

http://www.faz.co.il/thread?rep=154552
למרות הטענות מדינה יהודית יכולה להיות דמוקרטית!
דוד סיון (יום שלישי, 26/10/2010 שעה 7:25)
בתשובה לspinner013@gmail.com

מדינה יהודית היא מדינה של בני העם היהודי.

http://www.faz.co.il/thread?rep=154559
למרות הטענות מדינה יהודית יכולה להיות דמוקרטית!
ע.צופיה (יום שלישי, 26/10/2010 שעה 15:19)
בתשובה לspinner013@gmail.com

מסורת יהודית של מי? של הגרוזינים או של הפולנים?
הלכה יהודית, מי קובע? עובדיה? מצגר? עמר? לאו?
הרי כולם מבזים את התואר רב.
יהודים הם יהודים בכל מקום ובכל מצב.
רק מחרחרי שנאה מנסים למצוא ביניהם הבדלים.
רוב יהודי גדול הופך מדינה למדינה יהודית.
תבדוק מה הופך את ספרד לארץ ספרדית?

http://www.faz.co.il/thread?rep=154561
למרות הטענות מדינה יהודית יכולה להיות דמוקרטית!
(יום שלישי, 26/10/2010 שעה 16:53)
בתשובה לע.צופיה

באמת, מה הופך את ספרד לארץ ספרדית?
אם הקתולים שם יהפכו לפרוטסטנטים - היא תמשיך להיות ספרדית?

http://www.faz.co.il/thread?rep=154563
למרות הטענות מדינה יהודית יכולה להיות דמוקרטית!
המפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה (יום שלישי, 26/10/2010 שעה 17:36)
בתשובה לspinner013@gmail.com

כן .

http://www.faz.co.il/thread?rep=154565
למרות הטענות מדינה יהודית יכולה להיות דמוקרטית!
(יום שלישי, 26/10/2010 שעה 18:18)
בתשובה להמפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה

ראה התייחסות שלי למעלה.

http://www.faz.co.il/thread?rep=154569
למרות הטענות מדינה יהודית יכולה להיות דמוקרטית!
ע.צופיה (יום שלישי, 26/10/2010 שעה 19:21)
בתשובה לspinner013@gmail.com

בהחלט!
הספרדים הם לאום בלבד. כיום הם קתולים, פעם הם היו מוסלמים, לפני זה היו נוצרים ולפני זה עובדי אלילים. אך תמיד הם היו ספרדים.
הספרדים שנדו מספרד לארצות אחרות, בעיקר דרום אמריקה הפכו לפטריוטים מקומים,יצרו לאומים חדשים (ארגנטינאים, קולומביאנים וכו') ואינם שואפים לחזור לספרד מולדת אבותיהם.לעומתם אצל היהודים תמיד פעמה הכמיהה לארץ ישראל.זה היה הבסיס שעליו התקיימה היהדות.

http://www.faz.co.il/thread?rep=154571
למרות הטענות מדינה יהודית יכולה להיות דמוקרטית!
(יום שלישי, 26/10/2010 שעה 19:33)
בתשובה לע.צופיה

לפי העקרון שאתה מדבר עליו
אזי
אין כל בעיה שרוב היהודים בארץ ישראל יהפכו לנוצרים, בודהיסטים ומוסלמים
המדינה עדין תישאר ותהיה יהודית...

http://www.faz.co.il/thread?rep=154575
למרות הטענות מדינה יהודית יכולה להיות דמוקרטית!
ע.צופיה (יום שלישי, 26/10/2010 שעה 20:25)
בתשובה לspinner013@gmail.com

תראה, אם רמת ההבנה שלך שואפת נמוך מאוד לא אוכל להתווכח איתך. אני סובל מהגב וקשה לי להתכופף כל כך נמוך.
על השטות שאתה שואל עניתי לך כבר 8 פעמים.

http://www.faz.co.il/thread?rep=154585
למרות הטענות מדינה יהודית יכולה להיות דמוקרטית!
(יום רביעי, 27/10/2010 שעה 5:14)
בתשובה לע.צופיה

בלי לחוש
אתה ממשיך לבלבל
בין יהודי ליהדות

http://www.faz.co.il/thread?rep=154590
למרות הטענות מדינה יהודית יכולה להיות דמוקרטית!
ע.צופיה (יום רביעי, 27/10/2010 שעה 5:58)
בתשובה לspinner013@gmail.com

אין הבדל בין יהודי ליהדות.
יהודי הוא האדם שמהוה חלק מהיהדות כמכלול.
הנסיון להבדיל ביניהם הוא הנסיון לקבוע מיהו יהודי.
אין לאף אדם את הזכות לקבוע מיהו יהודי.
יש כלים מסוימים שהתקבלו והשתרשו במשך הדורות ועקב נסיבות והן קובעות בענין.

http://www.faz.co.il/thread?rep=154600
למרות הטענות מדינה יהודית יכולה להיות דמוקרטית!
(יום רביעי, 27/10/2010 שעה 11:06)
בתשובה לע.צופיה

אנחנו חוזרים לויכוח ישן נושן אם כי עקרוני.
מיהו יהודי נקבע במשך 3500 שנה
ויש שולחן ערוך בענין זה
כמובן שאתה יכול לבוא ( בשל חופש הביטוי והזכויות הסעודיות, הסוריות והאירניות)
ולומר לפרגסון כי מהיום ויין רוני יתפוס את הכדור בידיו וירוץ איתו כמו ברוגבי לעבר השער.
למה לא? יש חופש או אין חופש, אז למה לא להתבטא בציבור?

מה לעשות, אבל 'הממזרים' לא רוצים לשנות את חוקי המשחק
חוקי המשחק אלה 'הכלים' שכנראה אתה מדבר עליהם.
אז לפי 'הכלים', למה אין זכות לקבוע?
האם הכדור הוא לא בשביל לבעוט בו?
הבנות של מנדלסון היו נוצריות לפי אמונתן אבל יהודיות לפי היהדות
אז מה הן היו?
הילדים שלהן פרחו באויר ואין להם שמץ בין היהודים והיהדות

היהדות שרירה וקיימת גם אם מרבית היהודים יתנצרו. זה לא משפיעה עליה כהוא זה
ולכן יש הבדל בין יהודי לבין היהדות
כי היהדות היא תורה של עשה ואל תעשה
והיהודי יכול להיות מה שהוא רוצה

http://www.faz.co.il/thread?rep=154601
למרות הטענות מדינה יהודית יכולה להיות דמוקרטית!
דוד סיון (יום רביעי, 27/10/2010 שעה 11:33)
בתשובה לspinner013@gmail.com

יש לך בעיה כי אינך מקבל את הגדרתו של ע. צופיה מהי יהדות. אבל הוא בהחלט מדבר על מהי היהדות.

אתה כמובן יכול לבוא ולטעון (בשם ''... הזכויות הסוריות והאירניות'') או אפילו ללגלג על הגדרות של אחרים. זה כמובן מעיד עליך ועליך בלבד. מצד שני הליגלוג לא יעזור לך כי על אפך וחמתך, אלה חוקי המשחק של חופש הביטוי שקיימים בישראל.

http://www.faz.co.il/thread?rep=154602
למרות הטענות מדינה יהודית יכולה להיות דמוקרטית!
(יום רביעי, 27/10/2010 שעה 11:50)
בתשובה לדוד סיון

איפה ראית 'הגדרה' של יהדות?

http://www.faz.co.il/thread?rep=154605
למרות הטענות מדינה יהודית יכולה להיות דמוקרטית!
דוד סיון (יום רביעי, 27/10/2010 שעה 13:19)
בתשובה לspinner013@gmail.com

ראיתי במספר דיונים בעבר וגם בדיון הזה.

אם לא מצאת כנראה שלא קראת את כל ההודעות הרלוונטיות בפתיל הנוכחי. אם באמת לא קראת זה לא בדיוק מכובד ללגלג.

http://www.faz.co.il/thread?rep=154606
למרות הטענות מדינה יהודית יכולה להיות דמוקרטית!
(יום רביעי, 27/10/2010 שעה 13:40)
בתשובה לדוד סיון

יש לך בעיה כי אינני מקבל משהו שנראה לך ולצופיה
כמו הגדרה

אז מה זה?
רצוי שתסיר את השפן שבתוך הכובע שלך

http://www.faz.co.il/thread?rep=154607
למרות הטענות מדינה יהודית יכולה להיות דמוקרטית!
דוד סיון (יום רביעי, 27/10/2010 שעה 15:12)
בתשובה לspinner013@gmail.com

אין לי שום בעיה אם אתה מקבל או לא את ההגדרה של ע. צופיה.
אני גם מציין שוב שההגדרה הזאת כתובה בין דפי הדיון.

http://www.faz.co.il/thread?rep=154609
למרות הטענות מדינה יהודית יכולה להיות דמוקרטית!
ע.צופיה (יום רביעי, 27/10/2010 שעה 16:07)
בתשובה לspinner013@gmail.com

אבקש את סליחתך, אך אתה נשמע לי קצת מבולבל.
מיהו יהודי לא נקבע לפני 3500 שנה. אולי לפני 1500 שנה ופחות.
אין דומה היהודי של תקופת השופטים, או בית שני, או תקופת מסעי הצלב, או תקופת הרנסנס או תקופת ההשכלה, ליהודי של מאה שערים דהיום.
שולחן ערוך למיטב ידיעתי נכתב לפני כ-‏500 שנה.
היהדות עברה הרבה שינויים בשלושת אלפי השנים האחרונות ואין סיבה שהיא לא תמשיך לעבור שינויים.
העולם משתנה במהירות גדלה והולכת והיהדות, בין אם תרצה או לא תרצה, היא חלק מהעולם.
היהדות קיימת בזכות אותם היהודים,חרדים, דתיים, חילוניים גרים,הממשיכים לדבוק בעיקרי הלכותיה.
כולם יהודים ולוא בגלל הסיבה שלפי היהדות אין אדם שזכאי לקבוע מיהו יהודי.

http://www.faz.co.il/thread?rep=154610
למרות הטענות מדינה יהודית יכולה להיות דמוקרטית!
המפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה (יום רביעי, 27/10/2010 שעה 16:42)
בתשובה לע.צופיה

קיימת אצלנו החילוניים בעיה רצינית .
כמה מצוות יש לקיים כדי שעדין תהייה יהודי ?

זה מעורר בעיה פילוסופית שנקראת בעית ''הערימה'' או פראדוקס הערימה .
אם לפניך ערימת אבנים וסילקת ממנה אבן האם היא עדין ''ערימה'' ? התשובה תהייה כן .
אם תמשיך בזה , אז נשאלת השאלה עד מתי הערימה היא ''ערימה'' ? האם כשתישאר אבן אחת ? שתיים ? שלוש ? או כמה ?

ולמה אני מציג את הפראדוקס ? כי אנחנו איננו מקיימים הרבה מהמצוות .
איננו מקיימים מצוות שמירת השבת , שמירת הכשרות , צום כיפור , שמיטת חובות בשנה שביעית , קוצצים ריבית ועוד הרבה .
אנחנו כן עושים מילה . מה עוד מהתרי''ג ?

כמה מצוות ואיזה יש לקיים כדי שנהייה עדין יהודים ?

http://www.faz.co.il/thread?rep=154616
למרות הטענות מדינה יהודית יכולה להיות דמוקרטית!
ע.צופיה (יום רביעי, 27/10/2010 שעה 18:12)
בתשובה להמפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה

אני רואה את הדברים בצורה שונה.
מצוות הן עניין בין האדם לבוראו.(בעצם לעצמו).
יש על זה סיפור נחמד.(אני מספר אותו לפי זכרון רחוק)
באחד מימי השישי הגיע לעיירה עגלון,ממש דקות לפני כניסת השבת.לא הספיק להתקלח וכבר רץ לבית הכנסת. כולם התפללו והוא שתק.
אחרי זמן מה קרה נס בעיירה.
הסביר הרב לחסידיו. זה לא בגלל התפילות שלכם. זה בגלל אותו עגלון שמכל התפילה ידע רק את ''קריאת שמע ישראל'' ואותם אמר בדבקות כזו שהגיע עד הבורא עצמו.
מספר המצוות שאנו החילונים מקיימים הוא קטן לעומת הדתיים והחרדים אך המשמעות אינה במספר אלא במהות.
האם אותו יהודי שגר בניו יורק ומקיים את כל המצוות כהלכתן הוא יהודי טוב ממני או ממך שמקיים את המצווה,אולי החשובה ביותר, העליה והחיים בארץ ישראל?
לדעתי-לא!
אך איני מתימר לפסוק ולדרג יהודים כמו יקירנו ספינר.
אני מתייחס בכבוד לכולם, חוץ מאלה שאינם נותנים לי את הכבוד המגיע לי.
אנו, היהודים, מהווים חלק בלתי נפרד מהתרבות המערבית. אנו מושפעים ממנה עמוקות. גם בתרבות המערבית (בניגוד,למשל, מהאיסלם)יש התרחקות מהדת. כמו שאנו ''מבכים'' את ההתבוללות, כך גם הנוצרים ''מבכים'' את התמעטות הקהל בכנסיות.לכן אינו רואה משמעות קריטית בכך, כל זמן שזו מגמה כללית ולא ייחודית ליהדות.
נכון שמספר היהודים קטן. אך גם מספר הצרפתים והגרמנים והאנגלים.זו עוד מגמה כללית.
חז''ל אמרו פעם שיש מספר דברים ביהדות שזה ''קידוש השם''. יש לחזור לכך,בהתחשב, כמובן, בנסיבות המשתנות, ולקבוע אותן ככללי יסוד ביהדות .

http://www.faz.co.il/thread?rep=154618
למרות הטענות מדינה יהודית יכולה להיות דמוקרטית!
המפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה (יום רביעי, 27/10/2010 שעה 19:59)
בתשובה לע.צופיה

סיפרתי את פרדוקס הערימה ושאלתי מה מתוך המיכלול של היהדות אנחנו מקיימים .
אתה ענית ''האם אותו יהודי שגר בניו יורק ומקיים את כל המצוות כהלכתן הוא יהודי טוב ממני או ממך שמקיים את המצווה,אולי החשובה ביותר, העליה והחיים בארץ ישראל?''

אם אקבל כי העליה והחיים הישראל הם המצווה החשובה ביותר הרי מי שאינו מקיימה אינו יהודי מתוך ההגיון הפנימי של הטיעון שלך . אבל זו אינה מצווה יהודית כלל !

לעומת זאת שמירת השבת ושמירת הכשרות הן מצוות יהודיות מובהקות .

http://www.faz.co.il/thread?rep=154624
למרות הטענות מדינה יהודית יכולה להיות דמוקרטית!
ע.צופיה (יום רביעי, 27/10/2010 שעה 21:41)
בתשובה להמפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה

לא התכונתי שמצוות העליה לארץ ישראל היא החשובה ביותר,אך היא בטח בין החשובות ביותר.
איני מזלזל בשמירת השבת או אכילת כשר,אך בנסיבות של המאה ה-‏21 אי נסיעה בשבת נראה כמו משהו אנכרוניסטי.
אם אתה מקבל את הגישה שהיהדות היא דת ולאום או לאום ודת, כרצונך,הרי קיום הלאום אינו פחות חשוב מקיום הדת. אם תעקוב אחר ההיסטוריה היהודית מאז חורבן בית שני,וקודם, תיווכח כי השאיפה לעלות לארץ ישראל לא פסקה אפילו ליום אחד. ה''שחקנים'' התחלפו, אבל הנסיון להגיע לארץ לא פסק.

http://www.faz.co.il/thread?rep=154629
למרות הטענות מדינה יהודית יכולה להיות דמוקרטית!
המפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה (יום חמישי, 28/10/2010 שעה 6:35)
בתשובה לע.צופיה

אני מסכים איתך באופן כללי אבל השאלה היא האם השאיפה לעלות לארץ ישראל היא ליבת היהדות ? אני סבור שלא . גולדסטון ואחרים הם יהודים ואינם שואפים לזה .
מצד שני ברור כי יהודי חרדי בברוקלין שמקיים את תריג המצוות הוא יהודי . גם יהודי שחי בישראל ואינו מקיים את המצוות הוא יהודי .
לכן
מה יהודי בתכנים של חיינו ? מלבד ברית מילה שהגברים עוברים והנשים לא .

http://www.faz.co.il/thread?rep=154635
למרות הטענות מדינה יהודית יכולה להיות דמוקרטית!
ע.צופיה (יום חמישי, 28/10/2010 שעה 8:12)
בתשובה להמפלגה הקטנה העניה וחסרת ההשפעה

לי ולך קשה, במידה מסוימת לענות. אך בן-דודי מארה''ב שלפני כחמש עשר שנה ביקר אותי ואת ישראל בפעם הראשונה בחייו ביטא זאת במילים אלו:''קצת משונה בעיני להיות רק בין יהודים''.
בכך ענה לשאלתך. כאשר אתה חי בין בעלי דתות אחרות אתה חש בחדות את התכנים היהודיים,כאשר אתה חי רק בין יהודים, חלק מהם מיטשטש.
אנו( החילוניים) ,בסוג מסוים של היסח דעת, ממלאים לא מעט מצוות. לא אמנה זאת,כי, כי שציינתי, זה אישי לכל אחד מאיתנו. אך אילו מישהו היה מתבונן בנו מהצד (וזה מחזיר אותנו לבן-דודי החי בחו''ל)היה מיד מזהה את יהדותנו.
סוגיית העליה והחיים בארץ ישראל היו בעלי משמעות חזקה עד לקום המדינה ואולי עד למלחמת שת הימים. לאחר מכן,כאשר קיום המדינה היה משהו ברור ולא מוטל בספק החלו רבים להתפזר בעולם ,ללא חשש, מתוך ידיעה ת-הכרתית, כי בעת צרה יש לאן לברוח. ראה את התנועה הגדולה של צרפתים שבאו לארץ בשנים האחרונות וקנו נדל''ן וזאת על רקע התחזקות האיסלם שם, כדוגמא לכך.

http://www.faz.co.il/thread?rep=154636
למרות הטענות מדינה יהודית יכולה להיות דמוקרטית!
(יום חמישי, 28/10/2010 שעה 8:32)
בתשובה לע.צופיה

''-חז''ל אמרו פעם שיש מספר דברים ביהדות שזה ''קידוש השם''. יש לחזור לכך,בהתחשב, כמובן, בנסיבות המשתנות, ולקבוע אותן ככללי יסוד ביהדות'' .
אם חז''ל כבר אמרו - אז באיזו יהדות אתה מתכוון לקבוע אותן ככללי יסוד?

''אך איני מתימר לפסוק ולדרג יהודים כמו יקירנו ספינר''.
גם אני לא מדרג. אני מנסה להצביע על השינוי בתפיסת העולם של יהודים, למשל
-- יהודי כמו טרוצקי, בולשביק
-- יהודי שלא מקיים מצוות
-- יהודי אתאיסט, שלא מאמין בבורא עולם. יש אבולוציה ומקרה
-- יהודי ששונא יהודים
-- יהודי שמקיים טקסים רפורמיים. למשל מנהל טקס של שבת, אבל ביום א'
-- יהודי נוצרי
ובטוח שיש עוד.

''אני מתייחס בכבוד לכולם, חוץ מאלה שאינם נותנים לי את הכבוד המגיע לי''.
אני לעומתך לא מחפש כבוד אצלם. אבל אני נותן להם כבוד כבני אדם, לא כמופת של יהודים. כל אחד מחפש לו את הגיבורים שלו בעולם. יוסי לפיד הוא לא המופת שלי

http://www.faz.co.il/thread?rep=154640
למרות הטענות מדינה יהודית יכולה להיות דמוקרטית!
ע.צופיה (יום חמישי, 28/10/2010 שעה 15:29)
בתשובה לspinner013@gmail.com

חז''ל עצמם, בזמנם הובילו לשינויים ביהדות שהתבקשו עקב שינוי הזמנים והנסיבות. אין שום סיבה שחכמי דורנו לא יובילו שינויים ותיקונים שמתבקשים כיום.
בכך שאתה מייחס ליהודים שמות תואר שנובעים מהשקפת עולמם הפוליטית ,אתה מדרג אותם. זה בולשביק וזה שמאלני וזה רפורמי וכולי. השקפת עולם פוליטית זה דבר אחד והשתייכות לעם היהודי זה דבר אחר. יהודי הוא יהודי והשקפת עולמו אינה מסווגת אותו כיהודי טוב או רע.
גם אני לא מחפש כבוד. אך את המעט כבוד שאני יכול להעניק איני מפזר,כך סתם.
מי זה יוסי לפיד?

http://www.faz.co.il/thread?rep=154642
למרות הטענות מדינה יהודית יכולה להיות דמוקרטית!
(יום חמישי, 28/10/2010 שעה 18:00)
בתשובה לע.צופיה

לא מדובר בהשקפת עולם פוליטית, כמובן
בולשביק מתכוון לאדם שהוציא את הבורא ממשוואת הקיום של העולם והמליך במקומו את האדם
גם כל שאר החלוקות אין להן דבר עם פוליטיקה
יוסי לפיד - אלה כל היוסיים למיניהם שטרפו אותנו עם טומי לפיד

http://www.faz.co.il/thread?rep=154648
למרות הטענות מדינה יהודית יכולה להיות דמוקרטית!
ע.צופיה (יום שישי, 29/10/2010 שעה 4:57)
בתשובה לspinner013@gmail.com

אתה בהחלט טועה.בולשביזם הוא השקפה פוליטית בדיוק כמו הפרדה בין נשים לגברים.
טומי לפיד הוא יצירה של אותם הדתיים וחרדים שהאמינו שניתן להפעיל כפייה דתית על החילוניים. כאשר אתה מושך את החבל יותר מדי לצד שלך אתה מקבל משיכה נגדית.


מערכת פא"צ אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים.