פורום ארץ הצבי

http://www.faz.co.il/story_6172

מבקר המדינה על מינויי קצינים בצה''ל
חדשות / המערכת (יום ראשון, 05/09/2010 שעה 12:00)


מבקר המדינה על מינויי קצינים בצה''ללפני מספר ימים, בתאריך 31.8.2010, פירסם מבקר המדינה דו''ח על תהליכי המינויים של קציני צה''ל הבכירים. בין השאר כתוב שם (עמ' 56):
... ממצאי הביקורת בנושא תהליכי מינוי קצינים לתפקידים בתקנים של סא''ל, אל''ם ותא''ל מצביעים על אי-עמידה בחלק מאמות המידה שקבע צה''ל כתנאי לקבלת מינוי לתפקידים אלה. מדובר במינוי קצינים בכירים לתפקידם אף על פי שלא עמדו בפרקי הזמן המזעריים בתפקידם קודם; וכן במינוי מח''טים ומפקדי אוגדות סדירות אף על פי שלא עברו השתלמות מח''טים והשתלמות מפקדים בכירים, בהתאמה, כנדרש. כמו כן נמצא, שקצינים בכירים מונו לתפקידיהם גם שלא עמדו במאפיינים שנקבעו במסמכי תיאור התפקיד בכל הנוגע להשכלה ולניסיון הצבאי. משרד מבקר המדינה מציין, כי מצב זה אינו עולה בקנה אחד עם הכוונה לאייש את התפקידים בקצינים שיש להם את מטען הניסיון והידע המקצועי והמבצעי הדרושים למילוי נאות של תפקידיהם. לכן, על צה''ל לוודא, כי פיתוח הקצונה בצה''ל ומאפייני השירות שלה מאפשרים לעמוד באמות מידה שנקבעו כתנאי לקבלת מינוי לתפקידים.מערכת פא"צ אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים.