פורום ארץ הצבי

http://www.faz.co.il/story_6147

בוטלה חובת השרות הצבאי לבחורי ישיבות
חדשות / המערכת (יום שלישי, 10/08/2010 שעה 21:00)


בוטלה חובת השרות הצבאי לבחורי ישיבותבישיבתה ביום 15.7.2010 החליטה הממשלה (החלטה מס' 2001) לשלול משר הביטחון את שיקול הדעת בדבר גיוס בחורי ישיבה בהתאם לחוק טל. על פי ההחלטה יוכל בחור הישיבה לבחור בשרות אזרחי ולמעשה לפטור עצמו משרות צבאי.

באופן פורמלי ההחלטה אינה כרוכה בשינוי חוק טל כיוון שלשר הביטחון מוקנית הסמכות לתת את הפטור בכל שלב. עם זאת, היא מרוקנת את החוק מתוכן (הממשלה ביטלה בחשאי את חובת השירות הצבאי לבחורי הישיבות).
מערכת פא"צ אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים.